ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 389

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
23. studenoga 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 389/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 389/02

Predmet C-303/13 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. – Europska komisija protiv Jørgena Andersena, Kraljevine Danske, Danske Statsbaner SV (DSB) (Žalba — Tržišno natjecanje — Državne potpore — Potpore koje su danske vlasti dodijelile javnom poduzeću Danske Statsbaner (DSB) — Ugovori o javnim uslugama za pružanje usluga željezničkog prijevoza putnika između Kopenhagena (Danska) i Ystada (Švedska) — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem podložno uvjetima — Primjena ratione temporis pravila materijalnog prava)

2

2015/C 389/03

Predmet C-650/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal d'instance de Bordeaux – Francuska) – Thierry Delvigne protiv Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Zahtjev za prethodnu odluku — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 39. i 49. — Europski parlament — Izbori — Pravo na glasovanje — Građanstvo Europske unije — Retroaktivnost blažeg kaznenog zakona — Nacionalno zakonodavstvo kojim se predviđa oduzimanje prava na glasovanje u slučaju pravomoćne kaznene osude izrečene prije 1. ožujka 1994.)

3

2015/C 389/04

Predmet C-23/14: Presuda Suda (drugo vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sø- og Handelsretten – Danska) – Post Danmark A/S protiv Konkurrencerådet (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 82. UEZ-a — Zloporaba vladajućeg položaja — Tržište za distribuciju masovnih pošiljki — Izravne promidžbene pošiljke — Sustav retroaktivnih rabata — Učinak isključivanja — Kriterij jednako učinkovitoga konkurenta — Stupanj vjerojatnosti i ozbiljnost protutržišnog učinka)

4

2015/C 389/05

Predmet C-61/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italija) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato protiv Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 89/665/EEZ — Javna nabava — Nacionalni propisi — Troškovi upravnih postupaka u području javne nabave — Pravo na djelotvoran pravni lijek — Odvraćajući troškovi — Sudski nadzor upravnih akata — Načela djelotvornosti i ekvivalentnosti — Koristan učinak)

5

2015/C 389/06

Predmet C-69/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Sibiu – Rumunjska) – Dragoș Constantin Târșia protiv Statul român, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (Zahtjev za prethodnu odluku — Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti — Pravomoćnost — Povrat preplaćenih iznosa — Povrat porezâ naplaćenih u državi članici protivno pravu Unije — Konačna sudska odluka kojom se nalaže plaćanje poreza koji nije u skladu s pravom Unije — Zahtjev za reviziju takve sudske odluke — Nacionalno zakonodavstvo koje dopušta reviziju konačnih sudskih odluka donesenih isključivo u postupcima u upravnim stvarima s obzirom na naknadne presude Suda donesene u prethodnom postupku)

6

2015/C 389/07

Predmet C-71/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Information Rights) – Ujedinjena Kraljevina) – East Sussex County Council protiv Information Commissionera (Zahtjev za prethodnu odluku — Arhuška konvencija — Direktiva 2003/4/EZ — Članci 5. i 6. — Javni pristup informacijama o okolišu — Naknada za davanje informacija o okolišu — Pojam razumnog iznosa — Troškovi održavanja baze podataka i opći troškovi — Pristup pravosuđu — Upravni i sudski nadzor odluke kojom se naplaćuje naknada)

6

2015/C 389/08

Predmet C-203/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Španjolska) – Consorci Sanitari del Maresme protiv Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 267. UFEU-a — Nadležnost Suda — Kvalifikacija tijela koje je uputilo zahtjev kao suda — Neovisnost — Obvezna nadležnost — Direktiva 89/665/EEZ — Članak 2. — Tijela nadležna za postupak pravne zaštite — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 1. stavak 8. i članak 52. — Provedba postupaka javne nabave — Pojam javno tijelo — Tijela javne uprave — Uključenost)

7

2015/C 389/09

Predmet C-298/14: Presuda Suda (drugo vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Belgija) – Alain Laurent Brouillard protiv Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje osoba — Članci 45. i 49. UFEU-a — Radnici — Zaposlenje u javnoj službi — Direktiva 2005/36/EZ — Priznavanje stručnih kvalifikacija — Pojam regulirana profesija — Pristup natječaju za zapošljavanje sudskih savjetnika pri Cour de cassationu (Belgija))

8

2015/C 389/10

Predmet C-354/14: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Cluj – Rumunjska) – SC Capoda Import-Export SRL protiv Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Zahtjev za prethodnu odluku — Mjere s istovrsnim učinkom — Proizvodi u slobodnom prometu u Njemačkoj — Proizvodi podvrgnuti provjeri homologacijom u Rumunjskoj — Certifikat o sukladnosti koji je izdao distributer iz druge države članice — Certifikat koji se smatra nedovoljnim za slobodno stavljanje proizvoda na tržište — Načelo uzajamnog priznavanja — Djelomična nedopuštenost)

9

2015/C 389/11

Predmet C-404/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší soud České republiky – Češka Republika) – postupak koji je pokrenula Marie Matoušková, u svojstvu sudskog povjerenika (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Članak 1. stavak 1. točka (b) — Materijalno područje primjene — Sporazum o raspodjeli nasljedstva između bračnog druga ostaviteljice i njezine djece zastupane po skrbniku — Kvalifikacija — Pretpostavka sudskog odobrenja takvog sporazuma — Mjera koja se odnosi na roditeljsku odgovornost ili mjera koja se odnosi na nasljeđivanje)

10

2015/C 389/12

Predmet C-489/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 6. listopada 2015.(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Justice, Family Division (England and Wales), Ujedinjena Kraljevina) – A protiv B (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Litispendencija — Članci 16. i 19. stavci 1. i 3. — Postupak zakonske rastave u prvoj državi članici i postupak razvoda u drugoj državi članici — Nadležnost suda pred kojim je postupak započeo ranije — Pojam utvrđene nadležnosti — Obustava prvog postupka i pokretanje nove brakorazvodne parnice u prvoj državi članici — Posljedice — Vremenska razlika između država članica — Učinci na pokretanje postupaka pred sudovima)

11

2015/C 389/13

Predmet C-508/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší správní soud – Češka Republika) – Český telekomunikační úřad protiv T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi) — Izračun troškova obveza pružanja univerzalne usluge — Uzimanje u obzir stope prinosa na vlasnički kapital — Izravan učinak — Primjena ratione temporis)

11

2015/C 389/14

Predmet C-531/14 P: Žalba koju je 24. studenog 2014. podnio Giorgio Giorgis protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 25. rujna 2014. u predmetu T-474/12, Giorgio Giorgis protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

12

2015/C 389/15

Predmet C-421/15 P: Žalba koju je 29. srpnja 2015. podnio Yoshida Metal Industry Co. Ltd protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. svibnja 2015. u spojenim predmetima T-331/10 RENV i T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

13

2015/C 389/16

Predmet C-447/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. kolovoza 2015. uputio Krajský soud v Ostravě (Češka Republika) – Ivo Muladi protiv Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Predmet C-454/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. kolovoza 2015. uputio Hessisches Landesarbeitsgericht (Njemačka) – Jürgen Webb-Sämann protiv Christophera Seagona (stečajni upravitelj nad imovinom Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Predmet C-456/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2015. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – BASF SE protiv Savezne Republike Njemačke

16

2015/C 389/19

Predmet C-460/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2015. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG protiv Savezne Republike Njemačke

17

2015/C 389/20

Predmet C-469/15 P: Žalba koju su 4. rujna 2015. podnijeli FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 16. lipnja 2015. u predmetu T-655/11, FSL Holdings i drugi protiv Europske komisije

18

2015/C 389/21

Predmet C-484/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. rujna 2015 uputio Općinski sud u Novom Zagrebu (Hrvatska) – Ibrica Zulfikarpašić protiv Slavena Gajera

20

2015/C 389/22

Predmet C-488/15: Tužba podnesena 14. rujna 2015. – Europska komisija protiv Republike Bugarske

20

2015/C 389/23

Predmet C-523/15 P: Žalba koju je 30. rujna 2015. podnio Westfälische Drahtindustrie GmbH i dr. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 15. srpnja 2015. u predmetu T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH i dr. protiv Europske komisije

21

 

Opći sud

2015/C 389/24

Predmet T-268/10 RENV: Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – PPG i SNF protiv ECHA-e (REACH — Prepoznavanje akrilamida kao posebno zabrinjavajuće tvari — Intermedijeri — Tužba za poništenje — Izravni utjecaj — Dopuštenost — Proporcionalnost — Jednakost postupanja)

24

2015/C 389/25

Predmet T-674/11: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – TV2/Danmark protiv Komisije (Državne potpore — Javne radiodifuzijske usluge — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Potpora danskih vlasti u korist danskog pružatelja javne radiodifuzijske usluge TV2/Danmark — Javno financiranje odobreno radi naknade troškova povezanih s izvršenjem obveza javne usluge — Spojivost potpore — Presuda Altmark)

25

2015/C 389/26

Predmet T-125/12: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Viasat Broadcasting UK protiv Komisije (Državne potpore — Javne radiodifuzijske usluge — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Potpora danskih vlasti u korist danskog pružatelja javne radiodifuzijske usluge TV2/Danmark — Javno financiranje odobreno radi naknade troškova povezanih s izvršenjem obveza javne usluge — Spojivost potpore — Presuda Altmark)

26

2015/C 389/27

Predmet T-450/12: Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Anagnostakis protiv Komisije (Institucionalno pravo — Europska građanska inicijativa — Ekonomska i monetarna politika — Izostanak povrata javnog duga — Propisivanje načela stanja nužde — Odbijanje registracije — Komisijine ovlasti — Obveza obrazlaganja)

27

2015/C 389/28

Predmet T-60/13: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Appelrath-Cüpper protiv OHIM-a – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice AC — Raniji nacionalni i međunarodni figurativni žigovi AC ANN CHRISTINE i raniji figurativni žigovi Zajednice AC ANN CHRISTINE OCEAN i AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b)Uredbe (EZ) br. 207/2009)

27

2015/C 389/29

Predmet T-114/13 P: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Cerafogli protiv BCE-e (Žalba — Osoblje ESB-a — Pritužba podnesena zbog diskriminacije i psihičkog uznemiravanja — Odluka ESB-a o zatvaranju upravne istrage koja je otvorena nakon pritužbe — Odbijanje pristupa dokazima tijekom upravnog postupka — Odbijanje zahtjeva kojemu je cilj dostava dokaza tijekom sudskog postupka — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Pogreška koja se tiče prava)

28

2015/C 389/30

Predmeti T-124/13 i T-191/13: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Italija i Španjolska protiv Komisije (Pravila o jeziku — Obavijest o otvorenim natječajima za zapošljavanje administratora i asistenata — Izbor drugog između tri jezika — Jezik komunikacije s kandidatima na natječaju — Uredba br. 1. — Članak 1.d stavak 1., članak 27. i članak 28. Pravilnika — Načelo nediskriminacije — Proporcionalnost)

29

2015/C 389/31

Spojeni predmeti T-156/13 i T-373/14: Presuda Općeg suda od 18. rujna 2015. – Petro Suisse Intertrade protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja — Zamrzavanje financijskih sredstava — Tužba za poništenje — Poddržavno tijelo — Aktivna procesna legitimacija i pravni interes — Dopuštenost — Pravo na saslušanje — Obveza obavješćivanja — Obveza obrazlaganja — Pravo na obranu — Očita pogreška u ocjeni — Pravo vlasništva)

30

2015/C 389/32

Spojeni predmeti T-261/13 i T-86/14: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Nizozemska protiv Komisije (HIPC — Uredba (EZ) br. 2494/95 — Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (HIPC-CT) — Uredba (EU) br. 119/2013 — Indeks cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara — Uredba (EU) br. 93/2013 — Eurostat — Komitologija — Provedbene mjere — Regulatorni postupak s kontrolom)

31

2015/C 389/33

Predmet T-360/13: Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – VECCO i dr. protiv Komisije (REACH — Uključivanje krom-trioksida na popis tvari koje podliježu autorizaciji — Upotreba ili kategorije upotrebe koje su izuzete od obveze autorizacije — Pojam ‘specifično postojeće zakonodavstvo Zajednice, koje uvodi minimalne zahtjeve što se tiče zaštite ljudskog zdravlja i okoliša u slučaju uporabe tvari’ — Očita pogreška u ocjeni — Proporcionalnost — Prava na obranu — Načelo dobre uprave)

32

2015/C 389/34

Predmet T-364/13: Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Mocek i Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna protiv OHIM-a – Lacoste (KAJMAN) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice KAJMAN — Raniji figurativni žig zajednice koji prikazuje krokodila — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Zahtjevi intervenijenta za poništenje i preinaku — Članak 134. stavak 3. Poslovnika od 2. svibnja 1991.)

33

2015/C 389/35

Predmet T-400/13: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – L'Oréal protiv OHIM-a – Cosmetica Cabinas (Žig Zajednice — Postupak za proglašenje ništavosti — Verbalni žig Zajednice AINHOA — Raniji međunarodni žig i žig Zajednice NOA — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

34

2015/C 389/36

Predmet T-426/13: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – L'Oréal protiv OHIM-a – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Žig Zajednice — Postupak opoziva — Verbalni žig Zajednice AINHOA — Stvarna uporaba žiga — Članak 15. stavak 1. točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Oblik koji se razlikuje u elementima koji ne utječu na razlikovni karakter)

35

2015/C 389/37

Predmet T-557/13: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Njemačka protiv Komisije (EFSJP — Komponenta za jamstva — EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Izdaci u okviru europskog sustava kvota za proizvodnju krumpirovog škroba — Prava obrane)

36

2015/C 389/38

Predmet T-610/13: Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Ecolab USA protiv OHIM-a (Žig Zajednice — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica — Verbalni žig GREASECUTTER — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnoga karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 207/2009)

37

2015/C 389/39

Predmet T-624/13: Presuda Općeg suda od 2. listopada 2015. – The Tea Board protiv OHIM-a – Delta Lingerie (Darjeeling) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Figurativni žig Darjeeling — Raniji zajednički verbalni i figurativni žigovi Zajednice DARJEELING — Relativni razlozi za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

37

2015/C 389/40

Predmet T-625/13: Presuda Općeg suda od 2. listopada 2015. – The Tea Board protiv OHIM-a – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Figurativni žig Darjeeling collection de lingerie — Raniji zajednički, verbalni i figurativni, žigovi Zajednice DARJEELING — Relativni razlozi za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

38

2015/C 389/41

Predmet T-626/13: Presuda Općeg suda od 2. listopada 2015. – The Tea Board protiv OHIM-a – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Figurativni žig Darjeeling collection de lingerie — Raniji verbalni i figurativni zajednički žigovi Zajednice DARJEELING — Relativni razlozi za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

39

2015/C 389/42

Predmet T-627/13: Presuda Općeg suda od 2. listopada 2015. – The Tea Board protiv OHIM-a – Delta Lingerie (Darjeeling) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Figurativni žig Darjeeling — Raniji zajednički, verbalni i figurativni, žigovi Zajednice DARJEELING — Relativni razlozi za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

40

2015/C 389/43

Predmet T-633/13: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Reed Exhibitions protiv OHIM-a (Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice INFOSECURITY — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) i članak 7. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja)

41

2015/C 389/44

Predmet T-684/13: Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – Copernicus-Trademarks protiv OHIM-a – Bolloré (BLUECO) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice BLUECO — Raniji verbalni žig Zajednice BLUECAR — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Razlikovni karakter ranijeg žiga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Zahtjev intervenijenta za preinaku — Članak 65. stavak 4. Uredbe br. 207/2009)

42

2015/C 389/45

Predmet T-720/13: Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Gat Microencapsulation protiv OHIM-a – BASF (KARIS) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice KARIS — Raniji verbalni žigovi Zajednice i međunarodni žigovi CARYX — Raniji verbalni nacionalni žigovi i žigovi u Beneluksu AKRIS — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

42

2015/C 389/46

Predmet T-136/14: Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Tilda Riceland Private protiv OHIM-a – Siam Grains (BASmALI) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice BASmALI — Raniji neregistrirani žig ili raniji znak BASMATI — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

43

2015/C 389/47

Predmet T-193/14: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Cristiano di Thiene protiv OHIM-a – Nautica Apparel (AERONAUTICA) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice AERONAUTICA — Raniji verbalni žigovi Zajednice NAUTICA i NAUTICA BLUE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

44

2015/C 389/48

Predmet T-195/14: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Primagaz protiv OHIM-a – Reeh (PRIMA KLIMA) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice PRIMA KLIMA — Raniji figurativni žig Zajednice PRIMAGAZ — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Relevantna javnost — Sličnost proizvoda ili usluga — Sličnost znakova — Razlikovni karakter pohvalnog verbalnog elementa — Koncepcijska usporedba — Razlikovni karakter ranijeg žiga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

45

2015/C 389/49

Predmet T-205/14: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Schroeder protiv Vijeća i Komisije (Izvanugovorna odgovornost — Damping — Uvoz određenih pripremljenih ili konzerviranih agruma iz Kine — Uredba (EZ) br. 1355/2008 koju je Sud proglasio nevažećom — Šteta koju je tužitelj navodno pretrpio nakon donošenja uredbe — Tužba za naknadu štete — Iscrpljivanje domaćih pravnih sredstava — Dopuštenost — Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima — Članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe (EZ) br. 384/96 [koji je postao članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe br. 1225/2009]- Dužna pažnja — Uzročna veza)

46

2015/C 389/50

Predmet T-206/14: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Hüpeden protiv Vijeća i Komisije (Izvanugovorna odgovornost — Uvoz određenih pripremljenih ili konzerviranih agruma podrijetlom iz Kine — Uredba (EZ) br. 1355/2008 koju je Sud proglasio nevaljanom — Šteta koju je tužitelj navodno pretrpio slijedom donošenja uredbe — Tužba za naknadu štete — Iscrpljenje internih pravnih sredstava — Dopuštenost — Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila koje dodjeljuje prava pojedincima — Članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe (EZ) br. 384/96 (koji je postao članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Obveza primjene dužne pažnje — Uzročna veza)

46

2015/C 389/51

Predmet T-209/14: Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – Bopp protiv OHIM-a (prikaz osmerokutnog zelenog okvira) (Žig Zajednice — Prijava figurativnog žiga Zajednice koji predstavlja osmerokutni zeleni okvir — Apsolutni razlog za odbijanje — Razlikovni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

47

2015/C 389/52

Predmet T-211/14: Presuda Općeg suda od 24. studenoga 2015. – Klement protiv OHIM-a – Bullerjan (Oblik pećnice) (Žig Zajednice — Postupak opoziva — Trodimenzionalni žig Zajednice — Oblik pećnice — Stvarna uporaba žiga — Članak 15. stavak 1. točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Narav uporabe žiga — Oblik koji se razlikuje po elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter)

48

2015/C 389/53

Predmet T-317/14: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Klement protiv OHIM-a – Bullerjan (Oblik štednjaka) (Žig Zajednice — Postupak opoziva — Trodimenzionalni žig Zajednice — Oblik štednjaka — Stvarna uporaba žiga — Članak 15. stavak 1. točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Priroda uporabe žiga — Oblik koji se razlikuje u elementima koji ne utječu na razlikovni karakter žiga)

49

2015/C 389/54

Predmet T-366/14: Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – August Storck protiv OHIM-a (2good) (Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice 2good — Žig koji se sastoji od reklamnog slogana — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

49

2015/C 389/55

Predmet T-369/14: Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Sequoia Capital Operations protiv OHIM-a – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (Žig Zajednice — Postupak za proglašenje ništavim — Verbalni žig Zajednice SEQUOIA CAPITAL — Raniji verbalni žig Zajednice SEQUOIA — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Vjerojatnost dovođenja u zabludu)

50

2015/C 389/56

Predmet T-382/14: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Rintisch protiv OHIM-a – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica — Verbalni žig PROTICURD — Raniji nacionalni verbalni žigovi PROTI i PROTIPLUS — Raniji nacionalni figurativni žig Proti Power — Relativni razlog za odbijanje — Dopuštenost — Članak 59. Uredbe (EZ) br. 207/2009 i članak 8. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 216/96 — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 — Stvarna uporaba ranijih žigova — Članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009)

51

2015/C 389/57

Predmet T-385/14: Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Volkswagen protiv OHIM-a (ULTIMATE) (Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice ULTIMATE — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

51

2015/C 389/58

Predmet T-588/14: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Mechadyne International protiv OHIM-a (FlexValve) (Žig Zajednice — Prijava figurativnog žiga Zajednice FlexValve — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Pravo na obranu — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009)

52

2015/C 389/59

Predmet T-591/14: Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – BSH protiv OHIM-a (PerfectRoast) (Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice PerfectRoast — Odbijanje registracije — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja — Članka 75. Uredbe br. 207/2009)

53

2015/C 389/60

Predmet T-641/14: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Dellmeier protiv OHIM-a – Dell (LEXDELL) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice LEXDELL — Raniji figurativni žig Zajednice DELL — Relativni razlozi za odbijanje — Povreda razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009)

54

2015/C 389/61

Predmet T-707/14: Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – Grundig Multimedia protiv OHIM-a (DetergentOptimiser) (Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice DetergentOptimiser — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Jednako postupanje)

54

2015/C 389/62

Predmet T-540/13: Rješenje Općeg suda od 2. listopada 2015. – Société européenne des chaux et liants protiv ECHA-e (Tužba za poništenje — REACH — Nametanje upravne pristojbe zbog pogreške u prijavi koja se odnosi na veličinu poduzeća — Pravila o jeziku — Rok za tužbu — Nedopuštenost)

55

2015/C 389/63

Predmet T-38/14: Rješenje Općeg suda od 5. listopada 2015. – Kafetzakis i dr. protiv Parlamenta i dr. (Tužba zbog propusta i za naknadu štete — Restrukturiranje grčkog javnog duga — Sudjelovanje privatnog sektora — Šteta zbog smanjenja potraživanja nastalih na temelju naknade štete zbog otkaza — Izjave šefova država ili vlada eurozone i institucija Unije — Izjava Euroskupine — Nepostojanje pojašnjenja uzročne veze s navodnom štetom — Nedopuštenost)

56

2015/C 389/64

Predmet T-350/14: Rješenje Općeg suda od 5. listopada 2015. – Arvanitis i dr. protiv Parlamenta i dr. (Tužba zbog propusta i za naknadu štete — Prestanak obavljanja djelatnosti društva Olympiaki Aeroporia (OA) — Šteta koju su navodno pretrpjeli privremeni zaposlenici OA-a zbog propusta tuženika da osiguraju primjenu odredaba prava Europske unije prilikom njihova otpuštanja — Nepostojanje pojašnjenja uzročne veze s navedenom štetom — Nedopuštenost)

56

2015/C 389/65

Predmet T-413/14: Rješenje Općeg suda od 5. listopada 2015. – Grigoriadis i dr. protiv Parlamenta i dr. (Tužba zbog propusta i za naknadu štete — Restrukturiranje grčkog javnog duga — Uključivanje privatnog sektora — Šteta zbog smanjenja potraživanja — Izjave šefova država ili vlada eurozone i institucija Unije — Izjava Euroskupine — Nepostojanje pojašnjenja uzročne veze s navodnom štetom — Nedopuštenost)

57

2015/C 389/66

Predmet T-464/14 P: Rješenje Općeg suda od 8. listopada 2015. – Nieminen protiv Vijeća (Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Postupak promaknuća za 2010. i 2011. — Odluka da se tužitelj ne promakne u razred AD 12 — Pravo na pravično suđenje — Pravo na obranu — Opseg sudskog nadzora u prvom stupnju — Očita pogreška u ocjeni — Nepostojanje pogreške koja se tiče prava i iskrivljavanja — Žalba koja je očito u cijelosti pravno neutemeljena)

58

2015/C 389/67

Predmet T-545/14: Rješenje Općeg suda od 6. listopada 2015. – GEA Group protiv OHIM-a (engineering for a better world) (Žig Zajednice — Zahtjev za prijavu verbalnog žiga Zajednice engineering for a better world — U potpunosti potvrđena odluka — Konačnost potvrđene odluke — Službena dužnost — Nedopuštenost)

59

2015/C 389/68

Predmet T-497/15: Tužba podnesena 28. kolovoza 2015. – Oltis Group protiv Europske komisije

59

2015/C 389/69

Predmet T-550/15: Tužba podnesena 23. rujna 2015. – Portugal protiv Komisije

60

2015/C 389/70

Predmet T-551/15: Tužba podnesena 25. rujna 2015. – Portugal protiv Komisije

62

2015/C 389/71

Predmet T-561/15: Tužba podnesena 24. rujna 2015. – Universidad Internacional de la Rioja protiv OHIM-a – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Predmet T-572/15: Tužba podnesena 25. rujna 2015. – Aldi protiv OHIM-a – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Predmet T-191/10: Rješenje Općeg suda od 16. srpnja 2015. – Greenwood Houseware (Zhuhai) i dr. protiv Vijeća

65

2015/C 389/74

Predmet T-267/15: Rješenje Općeg suda od 7. listopada 2015. – db-Technologies Deutschland protiv OHIM-a – MIP Metro (Sigma)

65

 

Službenički sud

2015/C 389/75

Predmet F-113/13: Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 15. listopada 2015. – DI protiv EASO-a (Javna služba — Osoblje EASO-a — Član ugovornog osoblja — Probni rad — Otkaz zbog očito nezadovoljavajućeg rada — Tužba za poništenje — Podudarnost tužbe i žalbe — Nepostojanje — Očita nedopuštenost — Tužba za naknadu štete)

66

2015/C 389/76

Predmet F-29/13 RENV: Rješenje Službeničkog suda od 15. listopada 2015. – Drakeford protiv EMA-e

66


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2015/C 389/01)

Posljednja objava

SL C 381, 16.11.2015.

Prethodne objave

SL C 371, 9.11.2015.

SL C 363, 3.11.2015.

SL C 354, 26.10.2015.

SL C 346, 19.10.2015.

SL C 337, 12.10.2015.

SL C 328, 5.10.2015.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/2


Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. – Europska komisija protiv Jørgena Andersena, Kraljevine Danske, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Predmet C-303/13 P) (1)

((Žalba - Tržišno natjecanje - Državne potpore - Potpore koje su danske vlasti dodijelile javnom poduzeću Danske Statsbaner (DSB) - Ugovori o javnim uslugama za pružanje usluga željezničkog prijevoza putnika između Kopenhagena (Danska) i Ystada (Švedska) - Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem podložno uvjetima - Primjena ratione temporis pravila materijalnog prava))

(2015/C 389/02)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Armati i T. Maxian Rusche, agenti)

Druge stranke u postupku: Jørgen Andersen (zastupnici: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke i M. Nissen, odvjetnici), Kraljevina Danska (zastupnici: C. Thorning i V. Pasternak Jørgensen, agenti, uz asistenciju R. Holdgaarda, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (zastupnik: M. Honoré, advokat)

Intervenijent u potporu Jørgenu Andersenu: Dansk Tog (zastupnici: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés i M. Nissen, odvjetnici)

Izreka

1.

Presuda Općeg suda Europske unije Andersen/Komisija (T-92/11, EU:T:2013:143) ukida se u dijelu u kojem je njome, u pogledu potpora isplaćenih počevši od 3. prosinca 2009. na temelju drugog ugovora o javnim uslugama prijevoza sklopljenog za razdoblje od 2005. do 2014., Opći sud poništio članak 1. stavak drugi Odluke Komisije 2011/3/EU od 24. veljače 2010. o ugovorima o javnim uslugama prijevoza između danskog ministarstva prometa i Danske Statsbaner [Državna potpora C 41/08 (ex NN 35/08)].

2.

U preostalom dijelu žalba se odbija.

3.

Protužalbe se odbijaju.

4.

Predmet se vraća Općem sudu Europske unije radi donošenja odluke o trima tužbenim razlozima, pri čemu treba uzeti u obzir članak 8. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, o zakonitosti Odluke 2011/3/EU u mjeri u kojoj se njome potpore isplaćene počevši od 3. prosinca 2009. na temelju drugog ugovora o javnim uslugama prijevoza sklopljenog za razdoblje od 2005. do 2014. proglašavaju spojivima s unutarnjim tržištem.

5.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 252, 31. 8. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/3


Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal d'instance de Bordeaux – Francuska) – Thierry Delvigne protiv Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Predmet C-650/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Povelja Europske unije o temeljnim pravima - Članci 39. i 49. - Europski parlament - Izbori - Pravo na glasovanje - Građanstvo Europske unije - Retroaktivnost blažeg kaznenog zakona - Nacionalno zakonodavstvo kojim se predviđa oduzimanje prava na glasovanje u slučaju pravomoćne kaznene osude izrečene prije 1. ožujka 1994.))

(2015/C 389/03)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal d'instance de Bordeaux

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Thierry Delvigne

Tuženici: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Izreka

Članak 39. stavak 2. i članak 49. stavak 1. posljednju rečenicu Povelje Europske unije o temeljnim pravima treba tumačiti na način da se ne protive tomu da nacionalno zakonodavstvo, poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, po samom zakonu isključuje iz kategorije nositelja prava na glasovanje na izborima za Europski parlament osobe kojima je, poput tužitelja u glavnom postupku, izrečena kaznena osuda za teško kazneno djelo koja je postala pravomoćna prije 1. ožujka 1994.


(1)  SL C 129, 28. 4. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/4


Presuda Suda (drugo vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sø- og Handelsretten – Danska) – Post Danmark A/S protiv Konkurrencerådet

(Predmet C-23/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 82. UEZ-a - Zloporaba vladajućeg položaja - Tržište za distribuciju masovnih pošiljki - Izravne promidžbene pošiljke - Sustav retroaktivnih rabata - Učinak isključivanja - Kriterij jednako učinkovitoga konkurenta - Stupanj vjerojatnosti i ozbiljnost protutržišnog učinka))

(2015/C 389/04)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Sø- og Handelsretten

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Post Danmark A/S

Tuženik: Konkurrencerådet

Izreka

1.

Radi određivanja može li sustav rabata, poput onog u glavnom postupku koji je uspostavio poduzetnik u vladajućem položaju, imati učinak isključivanja na tržištu koji predstavlja povredu članka 82. UEZ-a, treba ispitati ukupne okolnosti slučaja, osobito kriterije i načine odobravanja rabata, raširenost vladajućeg položaja dotičnog poduzetnika i posebne uvjete tržišnog natjecanja na relevantnom tržištu. Okolnost da je navedenim sustavom rabata obuhvaćena većina korisnika usluga na tržištu može biti koristan pokazatelj važnosti te prakse i njezina utjecaja na tržište, koji može pojačati vjerojatnost protutržišnog učinka isključivanja.

2.

Primjena kriterija jednako učinkovitoga konkurenta nije preduvjet za utvrđivanje da sustav rabata predstavlja zloporabu u smislu članka 82. UEZ-a. U situaciji poput one u glavnom postupku, primjena kriterija jednako učinkovitoga konkurenta nije relevantna.

3.

Članak 82. UEZ-a treba tumačiti na način da protutržišni učinak sustava rabata koji primjenjuje poduzetnik u vladajućem položaju, poput onog u glavnom postupku, kako bi bio obuhvaćen područjem primjene tog članka, mora biti vjerojatan, pri čemu nije potrebno dokazivati da je ozbiljan ili znatan.


(1)  SL C 78, 15. 03. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/5


Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italija) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato protiv Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme i dr.

(Predmet C-61/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 89/665/EEZ - Javna nabava - Nacionalni propisi - Troškovi upravnih postupaka u području javne nabave - Pravo na djelotvoran pravni lijek - Odvraćajući troškovi - Sudski nadzor upravnih akata - Načela djelotvornosti i ekvivalentnosti - Koristan učinak))

(2015/C 389/05)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Tuženici: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

uz sudjelovanje: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Izreka

1.

Članak 1. Direktive Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima, kako je izmijenjena Direktivom 2007/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007., kao i načela ekvivalentnosti i djelotvornosti treba tumačiti na način da se ne protive nacionalnom propisu koji nameće plaćanje sudskih troškova kao što je standardna pristojba koja je u pitanju u glavnom postupku, prilikom podnošenja tužbe u području javne nabave pred upravnim sudovima.

2.

Članak 1. Direktive 89/665, kako je izmijenjena Direktivom 2007/66, kao i načela ekvivalentnosti i djelotvornosti ne protive se ni naplaćivanju višestrukih sudskih troškova od stranke koja podnosi više sudskih tužbi koje se odnose na istu provedbu postupka javne nabave ni tome da stranka bude obvezna isplatiti dodatne sudske troškove za iznošenje dodatnih tužbenih razloga u odnosu na istu provedbu postupka javne nabave, u okviru sudskog postupka koji je u tijeku. Međutim, u slučaju osporavanja od strane predmetne stranke, na nacionalnom sudu je da ispita predmet tužbi koje je podnijela stranka ili tužbenih razloga koje je ona iznijela u okviru istog postupka. Ako nacionalni sud utvrdi da navedeni predmeti zaista nisu različiti ili ne predstavljaju bitno proširenje predmeta postupka koji se već vodi, dužan je osloboditi tu stranku obveze plaćanja kumulativnih sudskih troškova.


(1)  SL C 135, 5. 5. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/6


Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Sibiu – Rumunjska) – Dragoș Constantin Târșia protiv Statul român, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor

(Predmet C-69/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti - Pravomoćnost - Povrat preplaćenih iznosa - Povrat porezâ naplaćenih u državi članici protivno pravu Unije - Konačna sudska odluka kojom se nalaže plaćanje poreza koji nije u skladu s pravom Unije - Zahtjev za reviziju takve sudske odluke - Nacionalno zakonodavstvo koje dopušta reviziju konačnih sudskih odluka donesenih isključivo u postupcima u upravnim stvarima s obzirom na naknadne presude Suda donesene u prethodnom postupku))

(2015/C 389/06)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Sibiu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Dragoș Constantin Târșia

Tuženici: Statul român, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor

Izreka

Pravo Unije, osobito načela ekvivalentnosti i djelotvornosti, mora biti tumačeno na način da se ne protivi, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, tomu da nacionalni sud nema mogućnost provođenja revizije konačne sudske odluke donesene u okviru građanskog postupka kad se za tu odluku pokaže da nije u skladu s tumačenjem prava Unije koje je Sud dao nakon što je navedena odluka postala konačna, dok takva mogućnost postoji u odnosu na konačne sudske odluke koje nisu u skladu s pravom Unije, a koje su donesene u okviru upravnog spora.


(1)  SL C 142, 12. 5. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/6


Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Information Rights) – Ujedinjena Kraljevina) – East Sussex County Council protiv Information Commissionera

(Predmet C-71/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Arhuška konvencija - Direktiva 2003/4/EZ - Članci 5. i 6. - Javni pristup informacijama o okolišu - Naknada za davanje informacija o okolišu - Pojam ‚razumnog iznosa’ - Troškovi održavanja baze podataka i opći troškovi - Pristup pravosuđu - Upravni i sudski nadzor odluke kojom se naplaćuje naknada))

(2015/C 389/07)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Information Rights)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: East Sussex County Council

Tuženik: Information Commissioner,

uz sudjelovanje: Property Search Group, Local Government Association

Izreka

1.

Članak 5. stavak 2. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2003/4/EZ od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ treba tumačiti na način da naknada za davanje određene vrste informacija o okolišu ne može obuhvaćati nijedan dio troškova održavanja baze podataka poput one u glavnom postupku, kojom se u tu svrhu koristi tijelo javne vlasti, ali može sadržavati opće troškove koji se odnose na vrijeme osoblja tog tijela utrošeno za odgovaranje na pojedinačne zahtjeve za informacije, uzimajući u obzir pravilan način određivanja te naknade, pod uvjetom da ukupan iznos te naknade ne prelazi razuman iznos.

2.

Članak 6. Direktive 2003/4 treba tumačiti na način da mu nije protivan nacionalni propis prema kojem je razuman karakter naknade koja se naplaćuje za davanje određene vrste informacija o okolišu predmet samo ograničenog upravnog i sudskog nadzora, kako je predviđeno engleskim pravom, pod uvjetom da se taj nadzor provodi na temelju objektivnih kriterija i, sukladno načelima jednakosti i učinkovitosti, odnosi na pitanje je li javno tijelo koje naplaćuje tu naknadu poštovalo uvjete predviđene člankom 5. stavkom 2. te direktive, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.


(1)  SL C 102, 7. 4. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/7


Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Španjolska) – Consorci Sanitari del Maresme protiv Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Predmet C-203/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 267. UFEU-a - Nadležnost Suda - Kvalifikacija tijela koje je uputilo zahtjev kao suda - Neovisnost - Obvezna nadležnost - Direktiva 89/665/EEZ - Članak 2. - Tijela nadležna za postupak pravne zaštite - Direktiva 2004/18/EZ - Članak 1. stavak 8. i članak 52. - Provedba postupaka javne nabave - Pojam ‚javno tijelo’ - Tijela javne uprave - Uključenost))

(2015/C 389/08)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Consorci Sanitari del Maresme

Tuženik: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Izreka

1.

Članak 1. stavak 8. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama, treba tumačiti na način da pojam „gospodarski subjekt” iz drugog podstavka te odredbe uključuje tijela javne uprave, koja stoga mogu sudjelovati u postupcima javne nabave ako su, i u mjeri u kojoj su ovlaštena pružati usluge uz naknadu na tržištu.

2.

Članak 52. Direktive 2004/18 treba tumačiti na način da on – unatoč činjenici da su u njemu navedeni pojedini zahtjevi u vezi s određivanjem uvjeta za upis gospodarskih subjekata na nacionalne službene liste i za potvrđivanje – ne definira iscrpno uvjete za upis tih gospodarskih subjekata na nacionalne službene liste ili za njihovo potvrđivanje, kao ni prava i obveze javnih subjekata u tom smislu. U svakom slučaju, Direktivu 2004/18 treba tumačiti na način da joj je protivan nacionalni propis na temelju kojeg, s jedne strane, nacionalna tijela javne uprave kojima je dopušteno ponuditi izvođenje radova, isporuku robe ili pružanje usluga obuhvaćenih dotičnim pozivom na nadmetanje ne mogu biti upisana na te liste, odnosno ne mogu dobiti tu potvrdu, dok je, s druge strane, pravo sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave dano samo subjektima koji se nalaze na navedenim listama ili koji imaju navedenu potvrdu.


(1)  SL C 235, 21. 7. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/8


Presuda Suda (drugo vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Belgija) – Alain Laurent Brouillard protiv Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Predmet C-298/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Slobodno kretanje osoba - Članci 45. i 49. UFEU-a - Radnici - Zaposlenje u javnoj službi - Direktiva 2005/36/EZ - Priznavanje stručnih kvalifikacija - Pojam ‚regulirana profesija’ - Pristup natječaju za zapošljavanje sudskih savjetnika pri Cour de cassationu (Belgija)))

(2015/C 389/09)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Alain Laurent Brouillard

Tuženik: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Izreka

1.

Članak 45. UFEU-a primjenjuje se na situaciju poput ove u glavnom postupku, u kojoj je državljanin države članice koji boravi i radi u toj državi članici nositelj diplome stečene u drugoj državi članici, na koju se poziva u svrhu prijave na natječaj za zapošljavanje sudskih savjetnika pri Cour de cassationu prve države članice. Takva situacija nije obuhvaćena člankom 45. stavkom 4. UFEU-a.

2.

Direktivu 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija treba tumačiti na način da funkcija sudskog savjetnika pri Cour de cassationu nije „regulirana profesija” u smislu te direktive.

3.

Članak 45. UFEU-a treba tumačiti na način da se protivi tome da, u okolnostima poput ovih u sporu u glavnom postupku, prosudbena komisija za zapošljavanje sudskih savjetnika pri sudu države članice prilikom ispitivanja prijave na taj natječaj koju je podnio državljanin te države članice uvjetuje sudjelovanje na tom natječaju posjedovanjem diploma koje zahtijeva zakonodavstvo te države članice ili priznanje akademske istovjetnosti magistarske diplome koju je izdalo sveučilište druge države članice, ne uzimajući pritom u obzir sve diplome, potvrde i druge dokaze kao i relevantno profesionalno iskustvo stranke, te nastavi s usporedbom njime potvrđenih profesionalnih kvalifikacija i onih koje zahtijeva to zakonodavstvo.


(1)  SL C 303, 8. 9. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/9


Presuda Suda (sedmo vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Cluj – Rumunjska) – SC Capoda Import-Export SRL protiv Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Predmet C-354/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Mjere s istovrsnim učinkom - Proizvodi u slobodnom prometu u Njemačkoj - Proizvodi podvrgnuti provjeri homologacijom u Rumunjskoj - Certifikat o sukladnosti koji je izdao distributer iz druge države članice - Certifikat koji se smatra nedovoljnim za slobodno stavljanje proizvoda na tržište - Načelo uzajamnog priznavanja - Djelomična nedopuštenost))

(2015/C 389/10)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Cluj

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Capoda Import-Export SRL

Tuženici: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Izreka

1.

Članak 34. UFEU-a i članak 31. stavke 1. i 12. Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) treba tumačiti na način da se ne protive nacionalnom propisu poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, koji stavljanje na tržište u državi članici novih rezervnih dijelova za cestovna vozila – u predmetnom slučaju crpki za vodi i filtara goriva – uvjetuje primjenom postupka potvrđivanja ili homologacije u toj državi članici, pod uvjetom da taj propis osim toga predviđa iznimke koje mogu osigurati da su iz toga izuzeti proizvodi koji su zakonito proizvedeni i stavljeni na tržište u drugim državama članicama ili, ako to nije tako, da dijelovi o kojim je riječ mogu predstavljati značajan rizik za ispravno djelovanje sustava koji su bitni za sigurnost vozila ili njegovu učinkovitost i da je taj postupak homologacije ili potvrđivanja nužno potreban i proporcionalan ciljevima zaštite cestovne sigurnosti ili zaštite okoliša.

2.

Ako o tome ne postoje odredbe prava Unije, uvjeti pod kojima treba biti podnesen dokaz da su ti dijelovi već homologirani ili potvrđeni ili da predstavljaju originalne dijelove ili dijelove istovjetne kvalitete određuju se u pravima država članica, poštujući pritom načela ekvivalentnosti i djelotvornosti.


(1)  SL 361, 13. 10. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/10


Presuda Suda (treće vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší soud České republiky – Češka Republika) – postupak koji je pokrenula Marie Matoušková, u svojstvu sudskog povjerenika

(Predmet C-404/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću - Uredba (EZ) br. 2201/2003 - Članak 1. stavak 1. točka (b) - Materijalno područje primjene - Sporazum o raspodjeli nasljedstva između bračnog druga ostaviteljice i njezine djece zastupane po skrbniku - Kvalifikacija - Pretpostavka sudskog odobrenja takvog sporazuma - Mjera koja se odnosi na roditeljsku odgovornost ili mjera koja se odnosi na nasljeđivanje))

(2015/C 389/11)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší soud České republiky

Stranke glavnog postupka

Marie Matoušková, u svojstvu sudskog povjerenika

Izreka

Uredbu Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000, treba tumačiti na način da je odobrenje sporazuma o raspodjeli nasljedstva koji za račun malodobnih potomaka sklopi skrbnik mjera koja se odnosi na izvršavanje roditeljske odgovornosti u smislu članka 1. stavka 1. točke (b) te uredbe i koja stoga potpada pod njezino područje primjene, a ne mjera koja se odnosi na nasljeđivanje u smislu članka 1. stavka 3. točke (f) spomenute uredbe, isključena iz njezina područja primjene.


(1)  SL C 431, 1. 12. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/11


Presuda Suda (treće vijeće) od 6. listopada 2015.(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Justice, Family Division (England and Wales), Ujedinjena Kraljevina) – A protiv B

(Predmet C-489/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću - Uredba (EZ) br. 2201/2003 - Litispendencija - Članci 16. i 19. stavci 1. i 3. - Postupak zakonske rastave u prvoj državi članici i postupak razvoda u drugoj državi članici - Nadležnost suda pred kojim je postupak započeo ranije - Pojam ‚utvrđene’ nadležnosti - Obustava prvog postupka i pokretanje nove brakorazvodne parnice u prvoj državi članici - Posljedice - Vremenska razlika između država članica - Učinci na pokretanje postupaka pred sudovima))

(2015/C 389/12)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A

Tuženik: B

Izreka

Kada je riječ o postupcima zakonske rastave i razvoda koje su iste stranke pokrenule pred sudovima dviju država članica, članak 19. stavke 1. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju [ovrsi] sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 treba tumačiti na način da u situaciji poput one u glavnom postupku, u kojoj je ranije započeti postupak pred sudom u prvoj državi članici obustavljen nakon što je bio pokrenut postupak pred drugim sudom u drugoj državi članici, kriteriji litispendencije više nisu ispunjeni pa stoga treba smatrati da nadležnost suda pred kojim je postupak započeo ranije nije utvrđena.


(1)  SL C 26, 26. 1. 2015.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/11


Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší správní soud – Češka Republika) – Český telekomunikační úřad protiv T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Predmet C-508/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi) - Izračun troškova obveza pružanja univerzalne usluge - Uzimanje u obzir stope prinosa na vlasnički kapital - Izravan učinak - Primjena ratione temporis))

(2015/C 389/13)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Český telekomunikační úřad

Tuženici: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

uz sudjelovanje: O2 Czech Republic a.s., ranije Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Izreka

1.

Članke 12. i 13. Direktive 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) treba tumačiti na način da se ne protive tomu da neto trošak obveze pružanja univerzalne usluge obuhvaća „opravdanu korist” davatelja te usluge, koju čini stopa prinosa na kapital koju zahtijeva poduzetnik usporediv s davateljem univerzalne usluge koji razmišlja od tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa za čitavog razdoblja trajanja ovlaštenja, uzimajući u obzir razinu rizika.

2.

Članke 12. i 13. Direktive 2002/22 treba tumačiti na način da imaju izravan učinak te se pojedinci mogu na njih izravno pozivati pred nacionalnim sudom kako bi osporili odluku nacionalnog regulatornog tijela.

3.

Direktivu 2002/22 treba tumačiti na način da se ne primjenjuje u svrhu određivanja iznosa neto troškova obveza pružanja univerzalne usluge koju je za to određen poduzetnik pružio u razdoblju prije pristupanja Češke Republike Europskoj uniji, odnosno, za 2004. godinu, u razdoblju između 1. siječnja i 30. travnja 2004.


(1)  SL C 56, 16. 2. 2015.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/12


Žalba koju je 24. studenog 2014. podnio Giorgio Giorgis protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 25. rujna 2014. u predmetu T-474/12, Giorgio Giorgis protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Predmet C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Giorgio Giorgis (zastupnici: I.M. Prado, A. Tornato, avvocati)

Druga stranka u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Comigel SAS

Rješenjem od 2. rujna 2015., Sud (šesto vijeće) odbio je žalbu i naložio Giorgiju Giorgisu snošenje vlastitih troškova.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/13


Žalba koju je 29. srpnja 2015. podnio Yoshida Metal Industry Co. Ltd protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. svibnja 2015. u spojenim predmetima T-331/10 RENV i T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

(Predmet C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (zastupnici: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

Druga stranka u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Žalbeni zahtjev

Žalitelj prije svega od Suda zahtijeva da:

a)

ukine presudu Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. svibnja 2015., Yoshida Metal Industry/OHIM, T-331/10 RENV i T-416/10 RENV;

b)

usvoji žaliteljevu tužbu Općem sudu radi poništenja odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. svibnja 2010. u predmetu R 1235/2008-1 i poništi spomenutu odluku;

c)

usvoji žaliteljevu tužbu Općem sudu radi poništenja odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. svibnja 2010. u predmetu R 1237/2008-1 i poništi spomenutu odluku;

d)

naloži OHIM-u i intervenijentima snošenje vlastitih troškova i onih koji su nastali žalitelju, uključujući i troškove za koje je u presudi Suda od 6. ožujka 2013., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P utvrđeno da će se o njima odlučiti naknadno.

Ako Sud ne prihvati glavni zahtjev, žalitelj od Suda podredno zahtijeva da:

a)

ukine presudu Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. svibnja 2015., Yoshida Metal Industry/OHIM, T-331/10 RENV i T-416/10 RENV u dijelu koji se odnosi na sljedeće proizvode za koje su registrirani žigovi Zajednice br. 1371244 i 1372580: brusevi i držači za bruseve iz razreda 8.; posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalci za noževe iz razreda 21.;

b)

usvoji žaliteljevu tužbu Općem sudu radi poništenja odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. svibnja 2010. u predmetu R 1235/2008-1 i poništi spomenutu odluku u dijelu koji se odnosi na sljedeće proizvode za koji je registriran žig Zajednice br. 1371244: brusevi i držači za bruseve iz razreda 8.; posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalci za noževe iz razreda 21.;

c)

usvoji žaliteljevu tužbu Općem sudu radi poništenja odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. svibnja 2010. u predmetu R 1237/2008-1 i poništi spomenutu odluku u dijelu koji se odnosi na sljedeće proizvode za koji je registriran žig Zajednice br. 1372580: brusevi i držači za bruseve iz razreda 8.; posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalci za noževe iz razreda 21.;

d)

naloži OHIM-u i intervenijentima snošenje vlastitih troškova i onih koji su nastali žalitelju, uključujući i troškove za koje je u presudi Suda od 6. ožujka 2013., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P utvrđeno da će se o njima odlučiti naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u prilog svojoj žalbi ističe dva žalbena razloga:

a)

prvi, koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio članak 7. stavak 1. točku (e) pod ii. Uredbe (1) time što ga je pogrešno protumačio i, posljedično, primijenio u odnosu na znakove koji su grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice.

b)

drugi, koji se temelji na tome da je Opći sud dodatno ili podredno povrijedio članak 52. stavak 3. Uredbe time što nije ispitao primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. u odnosu na svaku od različitih kategorija proizvoda za koje su bili registrirani znakovi grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice.

U prilog prvom žalbenom razlogu, žalitelj u bitnome ističe sljedeće:

U točki 39. pobijane presude Opći sud zaključio je da se članak 7. stavak 1. točka (e) pod ii. primjenjuje na bilo koji znak, bilo dvodimenzionalni ili trodimenzionalni, ako sva bitna obilježja znaka ispunjavaju tehničku funkciju. Međutim, usvajanjem takvog zaključka i njegovom primjenom na predmetne žigove Zajednice, Opći je sud počinio pogrešku jer je odstupio od (i posljedično zanemario učinak) utvrđenja iz točke 48. presude Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, u skladu s kojom članak 7. stavak 1. točka (e) pod ii. ne sprječava registraciju znaka kao žiga „samo zato što ima funkcionalna obilježja”, a izrazima „isključivo” i „potrebno” ograničava se područje primjene članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. samo na znakove koji su „oblici proizvoda putem kojih se predstavlja samo tehničko rješenje”.

U skladu s utvrđenjima iz presude Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Opći sud trebao je zaključiti da se člankom 7. stavkom 1. točkom (e) pod ii. ne propisuje pravni zahtjev da dvodimenzionalni ili trodimenzionalni znakovi ne smiju imati funkcionalnu narav i ne sprječava registracija „hibridnih znakova” koji se sastoje od vizualno uočljivih dekorativnih elemenata putem kojih se ne predstavlja samo tehničko rješenje, nego imaju i razlikovnu funkciju, kakva se i očekuje od žigova. Međutim, Opći sud pogrešno je odstupio od (i posljedično zanemario učinak) relevantnih pravnih kriterija za primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. time što nije pošao od toga da su znakovi grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice „hibridni znakovi” koji se sastoje od dekorativnih elemenata (vizualno uočljivi uzorci koji su promatraču predstavljeni u obliku crnih točaka dobivenih udubljivanjem i bojanjem udubina) koji, kao što je to potvrđeno odlukom drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 31. listopada 2001. navedenom u točki 5. pobijane presude, imaju razlikovni karakter.

Da Opći sud nije pogrešno protumačio i slijedom toga pogrešno primijenio članak 7. stavak 1. točku (e) pod ii. time što je u vezi sa znakovima grafički prikazanima predmetnim žigovima usvojio i primijenio pogrešan pristup glede toga da udubine mogu istodobno biti funkcionalne i imati razlikovni karakter, utvrdio bi da se odredbama tog članka ne isključuje registracija tih znakova i da su odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a, u kojima je odlučeno suprotno, pogrešne i treba ih poništiti.

U prilog drugom žalbenom razlogu, žalitelj u bitnome ističe sljedeće:

U skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe Opći sud bio je dužan razmotriti jesu li znakovi grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. ništavi jer su „oblici proizvoda putem kojih se predstavlja samo tehničko rješenje” (sukladno točki 48. presude Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516), u odnosu na sve ili samo neke od proizvoda za koje su registrirani, i ako je to slučaj, u odnosu na koje kategorije proizvoda za koje su znakovi registrirani. Opći sud nije ispunio taj bitni zahtjev i time je propustio iznijeti utvrđenja o kojima je ovisila zakonitost njegovog zaključka na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) ii.

Nadalje, Opći sud u svakom slučaju nije mogao ispuniti bitni zahtjev članka 52. stavak 3. tako da primjeni obrazloženje svojeg utvrđenja na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. na sve proizvode bez drški za koje su registrirani znakovi grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice. Znakovi su registrirani osobito za sljedeće kategorije proizvoda bez drški na koje se utvrđenje Općeg suda na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. sukladno zahtjevima iz članka 52. stavka 3. ne može zakonito primijeniti: brusevi i držači za bruseve iz razreda 8., posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalci za noževe iz razreda 21.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. kolovoza 2015. uputio Krajský soud v Ostravě (Češka Republika) – Ivo Muladi protiv Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Predmet C-447/15)

(2015/C 389/16)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský soud v Ostravě

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ivo Muladi

Tuženik: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Prethodno pitanje

Protive li se odredbe članka 4. Direktive 2003/59/EZ (1) nacionalnom zakonodavstvu koje nameće daljnje uvjete za izuzeće od zahtjeva prema kojem vozači određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika trebaju steći početnu kvalifikaciju?


(1)  SL 2003. L 226, str. 4.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. kolovoza 2015. uputio Hessisches Landesarbeitsgericht (Njemačka) – Jürgen Webb-Sämann protiv Christophera Seagona (stečajni upravitelj nad imovinom Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Predmet C-454/15)

(2015/C 389/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Hessisches Landesarbeitsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Jürgen Webb-Sämann

Tuženik: Christopher Seagon (stečajni upravitelj nad imovinom Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Prethodno pitanje

Je li tumačenje pravila na nacionalnoj razini – prema kojem dospjele tražbine plaće koje su deponirane kod poslodavca kako bi na točno određeni dan bile uplaćene u mirovinski fond i koje on, međutim, nije uplatio na poseban račun pa ne podliježu izlučnom pravu u skladu s člankom 47. Stečajnog zakona (InsO) – protivno članku 8. Direktive 2008/94/EZ (1) odnosno nekom drugom izvoru prava Unije?


(1)  Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (SL L 283, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 128.).


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2015. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – BASF SE protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-456/15)

(2015/C 389/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BASF SE

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

1.

Je li Odluka 2013/448/EU (1) nevaljana i protivna ciljevima Direktive 2003/87/EZ, u dijelu u kojem jedinstveni međusektorski faktor korekcije određuje na način da u izračun najveće godišnje količine emisijskih jedinica prema članku 10.a stavku 5. Direktive 2003/87/EZ (industrijska gornja granica) nisu bile uključene emisije otpadnih plinova koje se upotrebljavaju za proizvodnju električne energije kao i emisije koje se odnose na proizvodnju toplinske energije u kogeneracijskim postrojenjima?

2.

Je li Odluka 2013/448/EU nevaljana i protivna ciljevima Direktive 2003/87/EZ, u dijelu u kojem stvara neravnotežu tako što emisije u vezi s izgaranjem otpadnih plinova i toplinskom energijom koja je proizvedena u kogeneraciji isključuje iz osnovice za izračun iz članka 10.a stavka 5. prvog podstavka točaka (a) i (b), iako se za te emisije postrojenjima koja nisu obuhvaćena člankom 10.a stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ u skladu s člankom 10.a stavcima 1. i 4. Direktive 2003/87/EZ i prema Odluci 2011/87/EU (2) trebaju dodijeliti besplatne emisijske jedinice?

3.

Je li Odluka 2013/448/EU nevaljana i protivna ciljevima Direktive 2003/87/EZ, u dijelu u kojem jedinstveni međusektorski faktor korekcije određuje na način da se pri izračunu najveće godišnje količine emisijskih jedinica prema članku 10.a stavku 5. Direktive 2003/87/EZ (industrijska gornja granica) nisu uzela u obzir postrojenja koja su se tek u drugom razdoblju trgovanja morala uključiti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama kao i postrojenja koja su odabrala mogućnost da sudjeluju u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama (opcija „opt in”)?

4.

Je li Odluka 2013/448/EU nevaljana i protivna ciljevima Direktive 2003/87/EZ, u dijelu u kojem jedinstveni međusektorski faktor korekcije određuje na način da su pri izračunu najveće godišnje količine emisijskih jedinica prema članku 10.a stavku 5. Direktive 2003/87/EZ (industrijska gornja granica) emisije postrojenja zatvorenih prije 30. lipnja 2011. uzete u obzir kao odbitak dok emisije postrojenja koja su započela s radom tek u drugom razdoblju trgovanja nisu bile uključene?

5.

Je li Odluka 2013/448/EU – u dijelu u kojem određuje jedinstveni međusektorski faktor korekcije – nevaljana i protivna načelu dobrog upravljanja kao jednom od načela pravne države u skladu s člankom 298. UFEU-a i člankom 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima jer izračun faktora korekcije nije objavljen?


(1)  2013/448/EU: Odluka Komisije od 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 240, str. 27.).

(2)  2011/278/EU: Odluka Komisije od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C (2011) 2772) (SL L 130, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 257.).


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2015. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-460/15)

(2015/C 389/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

1.

Je li Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 (1) nevaljana i protivna ciljevima Direktive 2003/87/EZ (2), u dijelu u kojem se njezinim člankom 49. stavkom 1. drugom rečenicom određuje da se CO2 koji se ne prenosi u smislu članka 49. stavka 1. prve rečenice smatra emisijom iz postrojenja koje proizvodi CO2?

2.

Je li Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 nevaljana i protivna ciljevima Direktive 2003/87/EZ, u dijelu u kojem se u njezinu Prilogu IV. odsjeku 10. određuje da se CO2 koji se prenosi u drugi pogon radi proizvodnje precipitiranog kalcijevog karbonata (PCC) smatra emisijom postrojenja koje proizvodi CO2?


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, str. 30.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 308.).

(2)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.).


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/18


Žalba koju su 4. rujna 2015. podnijeli FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 16. lipnja 2015. u predmetu T-655/11, FSL Holdings i drugi protiv Europske komisije

(Predmet C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (zastupnici: P. Vlaemminck, C Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, advocaten)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu protiv koje je podnesena žalba zbog korištenja dokaza koji su pribavljeni uz potpuno nepoštovanje postupka propisanog za njihovo prikupljanje i zbog pogrešne primjene Obavijesti o suradnji iz 2002. i, slijedom toga, u cijelosti poništi Komisijinu odluku od 12. listopada 2011.;

podredno, djelomično ukine presudu protiv koje je podnesena žalba u dijelu u kojem Opći sud nije proveo potpuni sudski nadzor nad novčanom kaznom izrečenom žaliteljima i, slijedom toga, znatno smanji novčanu kaznu izrečenu žaliteljima na temelju presude protiv koje je podnesena žalba;

podredno tome, djelomično ukine presudu protiv koje je podnesena žalba u dijelu u kojem Opći sud nije pravilno utvrdio da je cilj ili učinak povrede bilo ograničenje tržišnog natjecanja i, slijedom toga, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje, osim ako Sud smatra da raspolaže dostatnim informacijama za poništenje Komisijine odluke;

u svakom slučaju, naloži Komisiji snošenje troškova žalitelja u postupcima pred Sudom i Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji temelje svoju žalbu na četiri žalbena razloga:

U prvom žalbenom razlogu, žalitelji ističu da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i povrijedio njihova prava na obranu i bitne postupovne zahtjeve odbivši zahtjev žalitelja u vezi s nezakonitošću prijenosa dokumenata Komisiji koje su prikupila talijanska porezna tijela tijekom nacionalne porezne istrage, i u vezi s posljedicama te nezakonitosti. Kao prvo, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava presudivši da Komisija na temelju prava EU-a nema izričitu obvezu sprječavanja nepopravljive povrede temeljnih prava na obranu u upravnom stadiju istražnog postupka u području tržišnog natjecanja. Kao drugo, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava time što je zanemario Komisijinu povredu prava žalitelja na obranu i bitnih postupovnih zahtjeva kako su navedeni u članku 12. stavku 2. Uredbe 1/2003 (1). Kao treće, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava time što je iskrivio jasno značenje dokaza koji su mu podneseni, presudivši da nezakonitost prikupljanja dokumenata koje je Komisija koristila kao dokaze nije relevantna.

U drugom žalbenom razlogu, žalitelji ističu da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što nije prekorio Komisiju što je podnositelju zahtjeva za dodjelu oslobođenja od kazni dodijelila oslobođenje u pogledu južne Europe, na taj način ne primjenjujući dosljedno Obavijest o suradnji iz 2002. Točnije, žalitelji tvrde da oslobođenje od kazne nije trebalo biti dodijeljeno podnositelju zahtjeva za dodjelu oslobođenja u pogledu južne Europe i da je, slijedom toga, usmene izjave tog podnositelja zahtjeva i informacije dobivene putem zahtjeva za informacije na temelju tih usmenih izjava trebalo izuzeti iz predmetnog spisa.

Podredno, u trećem žalbenom razlogu, žalitelji ističu da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava jer nije pružio djelotvornu sudsku zaštitu od kaznenopravne sankcije koju im je izrekla Komisija, unatoč neograničenoj nadležnosti propisanoj člankom 31. Uredbe 1/2003 i načelu djelotvorne sudske zaštite, kako je ugrađeno u članak 6. EKLJP-a i članak 47. Povelje. Žalitelji nadalje tvrde da je Opći sud, propustivši pružiti djelotvornu sudsku zaštitu, pogrešno izračunao novčanu kaznu.

Podredno tome, u četvrtom žalbenom razlogu, žalitelji ističu da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je pogrešno protumačio pojam povrede s obzirom na cilj, što je također dovelo do pogrešne pravne kvalifikacije činjenica i povrede prava žalitelja na obranu.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. rujna 2015 uputio Općinski sud u Novom Zagrebu (Hrvatska) – Ibrica Zulfikarpašić protiv Slavena Gajera

(Predmet C-484/15)

(2015/C 389/21)

Jezik postupka: hrvatski

Sud koji je uputio zahtjev

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ibrica Zulfikarpašić

Tuženik: Slaven Gajer

Prethodno pitanje

Jesu li odredbe Ovršnog zakona o Europskom ovršnom naslovu u skladu sa Uredbom (EZ) br. 805/2004 (1), odnosno da li izraz „sud” u Republici Hrvatskoj u ovršnom postupku izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave uključuje i javne bilježnike, da li javni bilježnici mogu izdavati potvrde o europskom ovršnom naslovu na pravomoćna i ovršna rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje su izdali kada protiv navedenog rješenja nije bilo prigovora, a za slučaj da ne mogu, da li sud može izdati potvrdu o evropskom ovršnom naslovu za rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koju je donio javni bilježnik kada to rješenje po svojem sadržaju obuhvaća nespornu tražbinu i uz primjenu kojeg obrasca.


(1)  Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (SL L 143, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 172.).


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/20


Tužba podnesena 14. rujna 2015. – Europska komisija protiv Republike Bugarske

(Predmet C-488/15)

(2015/C 389/22)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnik: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrovа)

Tuženik: Republika Bugarska

Tužbeni zahtjev

Europska komisija od Suda zahtijeva da:

u odnosu na sustavno i u razdoblju od 2007. do najmanje 2013., uključujući i tu godinu, trajno nepridržavanje godišnjih i dnevnih graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM10 u sljedećim zonama i aglomeracijama: BG0001 aglomeracija Sofija; BG0002 aglomeracija Plovdiv; BG0004 Sjever; BG0005 Jugozapad i BG0006 Jugoistok,

te u odnosu na sustavno i u razdoblju od 2007. do najmanje 2013., uključujući i tu godinu, trajno nepridržavanje dnevnih graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM10 kao i godišnjih graničnih vrijednosti PM10 za 2007., 2008. i u razdoblju od 2010. do najmanje 2013. uključujući i tu godinu, u zoni BG0003 Varna,

i u nedostatku dodatnih informacija koje bi dokazale da se nešto promijenilo u pogledu navedene situacije nepridržavanja dnevnih i godišnjih graničnih vrijednosti za PM10 u navedenim zonama i aglomeracijama utvrdi da Bugarska i dalje krši obveze iz članka 13. stavka 1. u vezi s Prilogom XI. Direktivi (1);

s obzirom na to da su prema posljednjem godišnjem izvješću o kvaliteti zraka u 2013. i godišnje i dnevne granične vrijednosti PM10 i dalje prekoračene u svim navedenim zonama i aglomeracijama, utvrdi da Republika Bugarska nije ispunila obveze iz članka 23. stavka 1. drugog podstavka Direktive, a osobito obvezu da razdoblje prekoračenja bude što je moguće kraće i da ta povreda i dalje nije otklonjena;

Republici Bugarskoj naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Na temelju posljednjeg godišnjeg izvješća o kvaliteti zraka i odgovora bugarskih tijela na obrazloženo mišljenje, Komisija smatra da Republika Bugarska još uvijek nije ispunila obveze iz članka 13. stavka 1. u pogledu pridržavanja godišnjih i dnevnih graničnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) u zraku kao i iz članka 23. stavka 1. drugog podstavka Direktive u vezi s obvezom izrade planova za kvalitetu zraka kako bi razdoblje prekoračenja bilo što je moguće kraće.

Prema Komisijinom mišljenju, nužno je pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije kako bi se utvrdilo da je Republika Bugarska povrijedila navedene odredbe.


(1)  Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.).


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/21


Žalba koju je 30. rujna 2015. podnio Westfälische Drahtindustrie GmbH i dr. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 15. srpnja 2015. u predmetu T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH i dr. protiv Europske komisije

(Predmet C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelji: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (zastupnik: C. Stadler, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da,

1.

ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem je za njih nepovoljna;

2.

podredno, u cijelosti ukine pobijanu presudu i poništi članak 2. stavak 8. Odluke Komisije C(2010)4387 final od 30. lipnja 2010. u postupku prema članku 101. UFEU-a i članku 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/38.344 – Čelik za prednapinjanje), kako je izmijenjena Odlukom Komisije C (2010) 6676 final od 30. rujna 2010. i Odlukom Komisije C (2011) 2269 final od 4. travnja 2011., kao i dopisa glavnog direktora Glavne uprave za tržišno natjecanje od 14. veljače 2011., u dijelu u kojem se tiču žalitelja;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je žaliteljima određena u članku 2. stavku 8. navedene Komisijine odluke,

3.

podredno točkama 1. i 2. zahtjeva, predmet vrati Općem sudu na ponovno odlučivanje,

4.

da tuženiku u prvostupanjskom postupku naloži snošenje troškova cijelog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba je uložena protiv presude šestog vijeća Općeg suda Europske unije od 15. srpnja 2015.

Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG i Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG ističu sljedeće razloge u prilog žalbi:

Kao prvo, Opći sud je povrijedio članak 261. UFEU-a i članak 31. Uredbe br. 1/2003 (1), sustav raspodjele nadležnosti i institucionalne ravnoteže kao i načelo zaštite prava na djelotvoran pravni lijek jer je propustio uzeti u obzir granice ovlasti koje su mu dodijeljene u pogledu neograničene nadležnosti nadzora i nije preispitao pobijanu Komisijinu odluku, nego je samostalno odlučio o novčanoj kazni. Na taj je način on preuzeo ulogu uprave pa je žaliteljima onemogućio osporavanje činjeničnih utvrđenja, s obzirom na to da se žalbe protiv odluka Općeg suda mogu odnositi samo na pravna pitanja.

Kao drugo, pobijana presuda krši članak 261. UFEU-a i članak 31. Uredbe br. 1/2003, s obzirom na to da Opći sud nije uzeo u obzir mjerodavni trenutak za ocjenjivanje činjeničnog i pravnog stanja i da se prilikom izvršavanja svoje neograničene nadležnosti nadzora – koje je, kako proizlazi iz prethodne točke, pogrešno – oslonio na pravno i činjenično stanje u trenutku donošenja svoje odluke odnosno na činjenice koje su nastale u razdoblju od 2011. do 2013., to jest nakon donošenja pobijane odluke Komisije. Odluke na koje se Opći sud „u tom smislu” pozvao ne potvrđuju takvo shvaćanje, nego, naprotiv, iz sudske prakse sudova Unije proizlazi da se dodatne informacije mogu uzeti u obzir, s jedne strane, samo u prilog dotičnom poduzetniku i, s druge strane, samo ako su već postojale u trenutku kada je Komisija donosila odluku.

Kao treće, Opći sud povrijedio je temeljna prava žaliteljâ jer nije poštovao načela proporcionalnosti i jednakog postupanja. Budući da nije uzeo u obzir načelo izraženo u točki 35. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni, prema kojem poduzetnici kojima je naloženo obročno plaćanje novčane kazne moraju biti u stanju platiti kaznu u pravilu u razdoblju od tri do pet godina, Opći sud je žaliteljima odredio neprimjerenu novčanu kaznu koju bi oni u svakom slučaju mogli platiti samo u iznimno dugom razdoblju. Opći sud je prilikom analize u pogledu načela jednakog postupanja s obzirom na primjenu načela razvijenih na temelju točke 35. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni kao i u pogledu mjerodavnog trenutka propustio uzeti u obzir usporedivost činjeničnih situacija.

Na kraju, Opći sud je pobijanom presudom žaliteljima povrijedio njihovo postupovno temeljno pravo na djelotvoran pravni lijek jer se prilikom izvršavanja svoje neograničene nadležnosti nadzora sakrio iza Komisijinih izračuna novčane kazne i činjenica koje su navele stranke. To nije dovoljno u okviru potpunog i neograničenog nadzora koji u skladu s pravom na djelotvoran pravni lijek protiv Komisijinih odluka o novčanim kaznama mora provesti neutralno tijelo.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.).


Opći sud

23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/24


Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – PPG i SNF protiv ECHA-e

(Predmet T-268/10 RENV) (1)

((„REACH - Prepoznavanje akrilamida kao posebno zabrinjavajuće tvari - Intermedijeri - Tužba za poništenje - Izravni utjecaj - Dopuštenost - Proporcionalnost - Jednakost postupanja”))

(2015/C 389/24)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgija) i SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francuska) (zastupnici: R. Cana, D. Abrahams i E. Mullier, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (zastupnici: M. Heikkilä, W. Broere i T. Zbihlej, agenti, uz asistenciju J. Stuyck i A.-M. Vandromme, odvjetnici)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Kraljevina Nizozemska (zastupnik: B. Koopman, agent); i Europska komisija (zastupnici: D. Kukovec, E. Manhaeve i K. Talabér-Ritz, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke ECHA-e kojom se akrilamid (CE br. 201-173-7) prepoznaje kao tvar koja zadovoljava kriterije navedene u članku 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3.), sukladno članku 59. navedene uredbe.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) i SNF SAS snošenje vlastitih troškova kao i troškova Europske agencije za kemikalije (ECHA).

3.

Kraljevina Nizozemska i Europska komisija snositi će vlastite troškove.


(1)  SL C 274, 9. 10. 2010.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/25


Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – TV2/Danmark protiv Komisije

(Predmet T-674/11) (1)

((„Državne potpore - Javne radiodifuzijske usluge - Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem - Potpora danskih vlasti u korist danskog pružatelja javne radiodifuzijske usluge TV2/Danmark - Javno financiranje odobreno radi naknade troškova povezanih s izvršenjem obveza javne usluge - Spojivost potpore - Presuda Altmark”))

(2015/C 389/25)

Jezik postupka: danski

Stranke

Tužitelj: TV2/Danmark A/S (Odense, Danska) (zastupnik: O. Koktvedgaard, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Stromsky, C. Støvlbæk i U. Nielsen, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelju: Kraljevina Danska (zastupnici: C. Vang i V. Pasternak Jørgensen, agenti, a zatim V. Pasternak Jørgensen, uz asistenciju K. Lundgaarda Hansena, odvjetnika, i naposljetku C. Thorning, agent, uz asistenciju K. Lundgaarda Hansena i R. Holdgaarda, odvjetnika)

Intervenijent u potporu tuženiku: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: S. Kalsmose-Hjelmborg i M. Honoré, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije 2011/839/EU od 20. travnja 2011. o mjerama koje je Danska poduzela (C 2/03) u korist TV2/Danmark (SL L 340, str. 1.).

Izreka

1.

Poništava se Odluka Komisije 2011/839/EU od 20. travnja 2011. o mjerama koje je Danska poduzela (C 2/03) u korist TV2/Danmark u dijelu u kojem je Komisija ocijenila da su prihodi od oglašavanja iz 1995. i 1996., koji su posredstvom Fonda TV2 plaćeni TV2/Danmark A/S, državne potpore.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

TV2/Danmark A/S snosit će vlastite troškove, kao i tri četvrtine troškova Europske komisije.

4.

Komisija će snositi jednu četvrtinu vlastitih troškova.

5.

Kraljevina Danska i Viasat Broadcasting UK Ltd snosit će svaki vlastite troškove.


(1)  SL C 80, 17. 3. 2012.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/26


Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Viasat Broadcasting UK protiv Komisije

(Predmet T-125/12) (1)

((„Državne potpore - Javne radiodifuzijske usluge - Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem - Potpora danskih vlasti u korist danskog pružatelja javne radiodifuzijske usluge TV2/Danmark - Javno financiranje odobreno radi naknade troškova povezanih s izvršenjem obveza javne usluge - Spojivost potpore - Presuda Altmark”))

(2015/C 389/26)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: S. Kalsmose-Hjelmborg i M. Honoré, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn i B. Stromsky, agenti)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Kraljevina Danska (zastupnici: C. Vang i V. Pasternak Jørgensen, agenti, a zatim V. Pasternak Jørgensen, uz asistenciju K. Lundgaarda Hansena, odvjetnika, i naposljetku C. Thorning, agent, uz asistenciju K. Lundgaarda Hansena i R. Holgaarda, odvjetnika); i TV2/Danmark A/S (Odense, Danska) (zastupnik: O. Koktvedgaard, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije 2011/839/EU od 20. travnja 2011. o mjerama koje je Danska poduzela (C 2/03) u korist TV2/Danmark (SL L 340, str. 1.).

Izreka

1.

Obustavlja se postupak o tužbi s obzirom na to da se njome traži poništenje Odluke Komisije 2011/839/EU od 20. travnja 2011. o mjerama koje je Danska poduzela (C 2/03) u korist TV2/Danmark u dijelu u kojem je Komisija smatrala da su prihodi od oglašavanja iz 1995. i 1996., koji su posredstvom Fonda TV2 plaćeni TV2/Danmark A/S, državne potpore.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Viasat Broadcasting UK Ltd snosit će vlastite troškove, kao i troškove Europske komisije.

4.

Kraljevina Danska snosit će vlastite troškove.

5.

TV2/Danmark snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 138, 12. 5. 2012.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/27


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Anagnostakis protiv Komisije

(Predmet T-450/12) (1)

((„Institucionalno pravo - Europska građanska inicijativa - Ekonomska i monetarna politika - Izostanak povrata javnog duga - Propisivanje načela ‚stanja nužde’ - Odbijanje registracije - Komisijine ovlasti - Obveza obrazlaganja”))

(2015/C 389/27)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Alexios Anagnostakis (Atena, Grčka) (zastupnik: A. Anagnostakis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: H. Krämer i M. Konstantinidis, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije C (2012) 6289 final od 6. rujna 2012. kojom se odbija zahtjev za registraciju europske građanske inicijative „Milijun potpisa za solidarnu Europu” koji je Komisiji podnesen 13. srpnja 2012.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Alexiosu Anagnostakisu nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 399, 22. 12. 2012.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/27


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Appelrath-Cüpper protiv OHIM-a – Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Predmet T-60/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice AC - Raniji nacionalni i međunarodni figurativni žigovi AC ANN CHRISTINE i raniji figurativni žigovi Zajednice AC ANN CHRISTINE OCEAN i AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Relativni razlog za odbijanje - Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b)Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/28)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Köln, Njemačka) (zastupnici: C. Schumann i A. Berger, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Beč, Austrija) (zastupnici: M. Hartmann, N. Voß i S. Fröhlich, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 28. studenoga 2012. (predmet R 108/2012-4) u postupku povodom prigovora između društava Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG i Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 28. studenoga 2012. (predmet R 108/2012 4) u dijelu u kojem se njome djelomično prihvaća prigovor društva Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.

2.

OHIM će snositi vlastite troškove, kao i polovinu troškova društva Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3.

Društvo Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG će snositi vlastite troškove, kao i polovinu troškova društva Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH nastalih u svrhu postupka pred žalbenim vijećem.


(1)  SL C 101, 6. 4. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/28


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Cerafogli protiv BCE-e

(Predmet T-114/13 P) (1)

((„Žalba - Osoblje ESB-a - Pritužba podnesena zbog diskriminacije i psihičkog uznemiravanja - Odluka ESB-a o zatvaranju upravne istrage koja je otvorena nakon pritužbe - Odbijanje pristupa dokazima tijekom upravnog postupka - Odbijanje zahtjeva kojemu je cilj dostava dokaza tijekom sudskog postupka - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu - Pogreška koja se tiče prava”))

(2015/C 389/29)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Maria Concetta Cerafogli (Rim, Italija) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska središnja banka (ESB) (zastupnici: F. Feyerbacher i B. Ehlers, agenti, uz asistenciju B. Wägenbaur, odvjetnika)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (treće vijeće) od 12. prosinca 2012., Cerafogli/ESB (F-43/10, Zb.SS, EU:F:2012:184) radi ukidanja te presude.

Izreka

1.

Ukida se presuda Službeničkog suda Europske unije (treće vijeće) od 12. prosinca 2012. Cerafogli/ESB (F-43/10).

2.

Predmet se vraća Službeničkom sudu na ponovno odlučivanje.

3.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 114, 20. 4. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/29


Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Italija i Španjolska protiv Komisije

(Predmeti T-124/13 i T-191/13) (1)

((„Pravila o jeziku - Obavijest o otvorenim natječajima za zapošljavanje administratora i asistenata - Izbor drugog između tri jezika - Jezik komunikacije s kandidatima na natječaju - Uredba br. 1. - Članak 1.d stavak 1., članak 27. i članak 28. Pravilnika - Načelo nediskriminacije - Proporcionalnost”))

(2015/C 389/30)

Jezik postupka: talijanski i španjolski

Stranke

Tužitelji: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju P. Gentilija, avvocato dello Stato) (predmet T-124/13); i Kraljevina Španjolska (zastupnici: S. Centeno Huerta, zatim J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (predmet T-191/13)

Tuženik: Europska Komisija (zastupnici: u predmetu T-124/13, J. Currall, B. Eggers i G. Gattinara, i u predmetu T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz i B. Eggers, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelja Talijanske Republike: Kraljevina Španjolska (zastupnici: S. Centeno Huerta, zatim J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Predmet

U predmetu T-124/13, kao prvo, zahtjev za poništenje Obavijesti o otvorenom natječaju EPSO/AST/125/12 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata radi zapošljavanja asistenata u područjima revizije, računovodstva, i statistike (SL 2012, C 394 A, str. 1.), kao drugo, Obavijesti o otvorenom natječaju EPSO/AST/126/12 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata radi zapošljavanja u područjima biologije, kemije, znanosti o životu i zdravlju, fizike, i znanosti o materijalima, nuklearnog istraživanja, civilnog i mehaničkog inženjerstva te električkog i elektroničkog inženjerstva (SL 2012, C 394 A, str. 11.), i, kao treće, Obavijesti o otvorenom natječaju EPSO/AD/248/13 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata radi zapošljavanja administratora u području osiguranja zgrada te građevinskog inženjerstva (AD 6) (SL 2013, C 29 A, str. 1.), i, u predmetu T 191/13 zahtjev za poništenje obavijesti o otvorenom natječaju EPSO/AD/248/13.

Izreka

1.

Predmeti T-124/13 i T-191/13 su spojeni u svrhu ove presude.

2.

Poništavaju se Obavijest o otvorenom natječaju EPSO/AST/125/12 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata radi zapošljavanja asistenata u područjima revizije, računovodstva, i statistike, Obavijest o otvorenom natječaju EPSO/AST/126/12 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata radi zapošljavanja u područjima biologije, kemije, znanosti o životu i zdravlju, fizike, i znanosti o materijalima, nuklearnog istraživanja, civilnog i mehaničkog inženjerstva te električkog i elektroničkog inženjerstva kao i Obavijesti o otvorenom natječaju EPSO/AD/248/13 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata radi zapošljavanja administratora u području osiguranja zgrada te građevinskog inženjerstva (AD 6).

3.

Europska komisija će snositi, osim vlastitih, troškove Talijanske Republike u predmetu T-124/13 i troškove Kraljevine Španjolske u predmetu T-191/13.

4.

Kraljevina Španjolska će snositi vlastite troškove vezane uz intervenciju u predmetu T-124/13.


(1)  SL C 164, 8. 6. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/30


Presuda Općeg suda od 18. rujna 2015. – Petro Suisse Intertrade protiv Vijeća

(Spojeni predmeti T-156/13 i T-373/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja - Zamrzavanje financijskih sredstava - Tužba za poništenje - Poddržavno tijelo - Aktivna procesna legitimacija i pravni interes - Dopuštenost - Pravo na saslušanje - Obveza obavješćivanja - Obveza obrazlaganja - Pravo na obranu - Očita pogreška u ocjeni - Pravo vlasništva”))

(2015/C 389/31)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Švicarska) (zastupnici: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington i D. Sellers, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bishop i I. Rodios, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje, s jedne strane, Odluke Vijeća 2012/829/ZVSP od 21. prosinca 2012. o izmjeni Odluke br. 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 356, str. 71.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 14., str. 207.), kao i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1264/2012 od 21. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 356, str. 55.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 14., str. 201.), i, s druge strane, odluke Vijeća sadržane u dopisu od 14. ožujka 2014. čiji je cilj zadržati na snazi mjere ograničavanja protiv tužitelja.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvo Petro Suisse Intertrade Co. SA će uz vlastite troškove snositi i troškove Vijeća Europske unije.


(1)  SL C 147, 25. 5. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/31


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Nizozemska protiv Komisije

(Spojeni predmeti T-261/13 i T-86/14) (1)

((„HIPC - Uredba (EZ) br. 2494/95 - Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (HIPC-CT) - Uredba (EU) br. 119/2013 - Indeks cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara - Uredba (EU) br. 93/2013 - Eurostat - Komitologija - Provedbene mjere - Regulatorni postupak s kontrolom”))

(2015/C 389/32)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Nizozemska (zastupnici: u predmetu T-261/13, M. Bulterman, J. Langer i B. Koopman i, u predmetu T-86/14, M. Bulterman i J. Langer, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: M. Clausen i P. Van Nuffel, agenti)

Predmet

U predmetu T-261/13, prvenstveno, zahtjev za poništenje Uredbe (EU) Komisije br. 119/2003 od 11. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2214/96 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (HIPC): prijenos i diseminacija podindeksa HIPC-a, u vezi s utvrđivanjem harmoniziranih indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (SL L 41, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 10., svezak 6., str. 78.) a, podredno, zahtjev za poništenje članka 1. stavka 2. Uredbe br. 119/2013 kao i, u predmetu T-86/14, prvenstveno, zahtjev za poništenje Uredbe (EU) Komisije br. 93/2013 od 1. veljače 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena u vezi s utvrđivanjem indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara (SL L 33, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 10., svezak 6., str. 75.), a, podredno, zahtjev za poništenje članka 4. stavka 1. Uredbe br. 93/2013.

Izreka

1.

U predmetu T-261/13 poništava se članak 1. stavak 2. Uredbe (EU) Komisije br. 119/2003 od 11. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2214/96 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (HIPC): prijenos i diseminacija podindeksa HIPC-a, u vezi s utvrđivanjem harmoniziranih indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama, u dijelu u kojem se odnosi na utvrđivanje harmoniziranih indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama.

2.

U predmetu T-86/14 poništava se članak 4. stavak 1. Uredbe (EU) Komisije br. 93/2013 od 1. veljače 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena u vezi s utvrđivanjem indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara.

3.

Europska komisija će snositi vlastite troškove, kao i troškove Kraljevine Nizozemske.


(1)  SL C 189, 29. 6. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/32


Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – VECCO i dr. protiv Komisije

(Predmet T-360/13) (1)

((„REACH - Uključivanje krom-trioksida na popis tvari koje podliježu autorizaciji - Upotreba ili kategorije upotrebe koje su izuzete od obveze autorizacije - Pojam ‘specifično postojeće zakonodavstvo Zajednice, koje uvodi minimalne zahtjeve što se tiče zaštite ljudskog zdravlja i okoliša u slučaju uporabe tvari’ - Očita pogreška u ocjeni - Proporcionalnost - Prava na obranu - Načelo dobre uprave”))

(2015/C 389/33)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Njemačka) i 185 drugih tužitelja čija se imena nalaze u prilogu presudi (zastupnici: C. Mereu, K. Van Maldegem, odvjetnici i J. Beck, solicitor)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: K. Talabér-Ritz i J. Tomkin, agenti)

Intervenijenti u potporu tužiteljima: Assogalvanica (Padova, Italija) i 31 drugi intervenijent čija se imena nalaze u prilogu presudi (zastupnici: C. Mereu, K. Van Maldegem, odvjetnici i J. Beck, solicitor)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (zastupnici: W. Broere, M. Heikkilä i T. Zbihlej, agenti)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Uredbe Komisije (EU) br. 348/2013 od 17. travnja 2013. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 108, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 238.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) i tužitelji čija imena su navedena u prilogu I. snositi će, osim vlastitih, i troškove Europske komisije.

3.

Assogalvanica i ostali intervenijenti čija imena su navedena u prilogu II. snositi će vlastite troškove.

4.

Europska agencija za kemikalije (ECHA) snositi će vlastite troškove.


(1)  SL C 260, 7. 9. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/33


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Mocek i Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna protiv OHIM-a – Lacoste (KAJMAN)

(Predmet T-364/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice KAJMAN - Raniji figurativni žig zajednice koji prikazuje krokodila - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Zahtjevi intervenijenta za poništenje i preinaku - Članak 134. stavak 3. Poslovnika od 2. svibnja 1991.”))

(2015/C 389/34)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Eugenia Mocek i Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Poljska) (zastupnici: K. Grala i B. Szczepaniak, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: P. Geroulakos, a zatim D. Gája, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Lacoste SA (Pariz, Francuska) (zastupnik: P. Gaultier, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 10. svibnja 2013. (predmet R 2466/2010-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između, s jedne strane, društva Lacoste SA i, s druge strane, društva Eugenia Mocek i Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Odbijaju se zahtjevi za poništenje i preinaku koje je podnijelo društvo Lacoste SA.

3.

Društvo Eugenia Mocek i Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna snosit će sve troškove tužbe kao i vlastite troškove u vezi sa zahtjevima društva Lacoste SA za poništenje i preinaku.

4.

Društvo Lacoste SA snosit će vlastite troškove u vezi sa zahtjevima za poništenje i preinaku.


(1)  SL C 260, 7. 9. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/34


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – L'Oréal protiv OHIM-a – Cosmetica Cabinas

(Predmet T-400/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak za proglašenje ništavosti - Verbalni žig Zajednice AINHOA - Raniji međunarodni žig i žig Zajednice NOA - Relativni razlozi za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/35)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: L'Oréal (Pariz, Francuska) (zastupnici: M. H. Granado Carpenter i M. L. Polo Carreño, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: O. Mondéjar Ortuño i A. Schifko, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Španjolska) (zastupnici: L. Montoya Terán i J.-B. Devaureix, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 6. lipnja 2013. (predmet R 1643/2012-1) povodom postupka za proglašenje ništavosti između društava L’Oréal i Cosmetica Cabinas.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu L’Oréal snošenje troška.


(1)  SL C 298, 12. 10. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/35


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – L'Oréal protiv OHIM-a – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Predmet T-426/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak opoziva - Verbalni žig Zajednice AINHOA - Stvarna uporaba žiga - Članak 15. stavak 1. točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Oblik koji se razlikuje u elementima koji ne utječu na razlikovni karakter”))

(2015/C 389/36)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: L'Oréal (Pariz, Francuska) (zastupnici: M. H. Granado Carpenter, i M. L. Polo Carreño, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: O. Mondéjar Ortuño i A. Schifko, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Španjolska) (zastupnici: L. Montoya Terán i J.-B. Devaureix, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 6. lipnja 2013. (predmet R 1642/2012-1) povodom postupka opoziva između društava L’Oréal i Cosmetica Cabinas, SL.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu L’Oréal snošenje troškova.


(1)  SL C 304, 19. 10. 2013.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/36


Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Njemačka protiv Komisije

(Predmet T-557/13) (1)

((„EFSJP - Komponenta za jamstva - EFJP i EPFRR - Izdaci isključeni iz financiranja - Izdaci u okviru europskog sustava kvota za proizvodnju krumpirovog škroba - Prava obrane”))

(2015/C 389/37)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: T. Henze i J. Möller, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Eggers i P. Rossi, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelju: Kraljevina Nizozemska (zastupnici: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans i J. Langer, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Provedbene odluke Komisije 2013/433/EU od 13. kolovoza 2013. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članica na temelju Komponente za jamstva Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP), u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 219, str. 49.), u dijelu u kojem se njome iz financiranja isključuje Savezna Republika Njemačka u visini od ukupno 6 1 92  951,34 eura u okviru provedbe sustava kvota za proizvodnju krumpirovog škroba za godine 2003. do 2005.

Izreka

1.

Poništava se Provedbena odluka Komisije 2013/433/EU od 13. kolovoza 2013. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članica na temelju Komponente za jamstva Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP), u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), u dijelu u kojem se njome iz financiranja isključuje Savezna Republika Njemačka u okviru provedbe sustava kvota za proizvodnju krumpirovog škroba za godine 2003. do 2005.

2.

Nalaže se Europskoj komisiji snošenje troškova.

3.

Kraljevina Nizozemska snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 9, 11. 1. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/37


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Ecolab USA protiv OHIM-a

(Predmet T-610/13) (1)

((„Žig Zajednice - Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica - Verbalni žig GREASECUTTER - Apsolutni razlozi za odbijanje - Opisni karakter - Nepostojanje razlikovnoga karaktera - Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 207/2009”))

(2015/C 389/38)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Sjedinjene Države) (zastupnici: G. Hasselblatt i V. Töbelmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: L. Rampini, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 5. rujna 2013. (predmet R 1704/2012-2) koja se odnosi na međunarodnu registraciju verbalnog žiga GREASECUTTER u kojoj je naznačena Europska zajednica.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Ecolab USA, Inc. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 24, 25. 1. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/37


Presuda Općeg suda od 2. listopada 2015. – The Tea Board protiv OHIM-a – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Predmet T-624/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Figurativni žig Darjeeling - Raniji zajednički verbalni i figurativni žigovi Zajednice DARJEELING - Relativni razlozi za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/39)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: The Tea Board (Calcutta, Indija) (zastupnici: A. Nordemann i M. Maier, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Delta Lingerie (Cachan, Francuska) (zastupnici: G. Marchais i P. Martini-Berthon, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 17. rujna 2013. (predmet R 1504/2012-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između The Tea Board i Delta Lingerie.

Izreka

1.

Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 17. rujna 2013. (predmet R 1504/2012-2) u dijelu u kojem se odnosi na proizvode obuhvaćene prijavljenim žigom koji pripadaju u razred 25. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957. kako je revidiran i izmijenjen, i na „usluge maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletne vode i kozmetike, kućnog i kupaonskog tekstila”, obuhvaćenih prijavljenim žigom te koji pripadaju razredu 35. u smislu navedenog sporazuma.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 45, 15. 2. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/38


Presuda Općeg suda od 2. listopada 2015. – The Tea Board protiv OHIM-a – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Predmet T-625/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Figurativni žig Darjeeling collection de lingerie - Raniji zajednički, verbalni i figurativni, žigovi Zajednice DARJEELING - Relativni razlozi za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/40)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: The Tea Board (Kolkata, Indija) (zastupnici: A. Nordemann i M. Maier, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Delta Lingerie (Cachan, Francuska) (zastupnici: G. Marchais i P. Martini-Berthon, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 17. rujna 2013. (predmet R 1502/2012-2) u vezi s postupkom povodom prigovora između društava The Tea Board i Delta Lingerie.

Izreka

1.

Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 17. rujna 2013. (predmet R 1502/2012-2) u dijelu u kojem se odnosi na proizvode obuhvaćene prijavljenim žigom i razredom 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena, i na „usluge maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletnih voda i kozmetike, tekstilne robe za kućanstvo i kupaonicu”, obuhvaćene prijavljenim žigom i razredom 35. u smislu navedenog sporazuma.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 45, 15. 2. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/39


Presuda Općeg suda od 2. listopada 2015. – The Tea Board protiv OHIM-a – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Predmet T-626/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Figurativni žig Darjeeling collection de lingerie - Raniji verbalni i figurativni zajednički žigovi Zajednice DARJEELING - Relativni razlozi za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/41)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: The Tea Board (Calcutta, Indija) (zastupnici: A. Nordemann i M. Maier, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Delta Lingerie (Cachan, Francuska) (zastupnici: G. Marchais i P. Martini-Berthon, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 17. rujna 2013. (predmet R 1501/2012-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između The Tea Board i Delta Lingerie.

Izreka

1.

Odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 17. rujna 2013. (predmet R 1501/2012-2) poništava se u dijelu u kojem se odnosi na proizvode obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava koji potpadaju pod razred 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen, i „maloprodajne usluge u vezi sa ženskim donjim rubljem i ženskim rubljem, parfemima, toaletnom vodom i kozmetičkim proizvodima, tekstilnom robom za kućanstvo i za kupaonicu” obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava koji potpadaju pod razred 35. u smislu spomenutog sporazuma.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka će stranka snositi svoje troškove.


(1)  SL C 45, 15. 2. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/40


Presuda Općeg suda od 2. listopada 2015. – The Tea Board protiv OHIM-a – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Predmet T-627/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Figurativni žig Darjeeling - Raniji zajednički, verbalni i figurativni, žigovi Zajednice DARJEELING - Relativni razlozi za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/42)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: The Tea Board (Kolkata, Indija) (zastupnici: A. Nordemann i M. Maier, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Delta Lingerie (Cachan, Francuska) (zastupnici: G. Marchais i P. Martini-Berthon, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 11. rujna 2013. (predmet R 1387/2012-2) u vezi s postupkom povodom prigovora između društava The Tea Board i Delta Lingerie.

Izreka

1.

Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 11. rujna 2013. (predmet R 1387/2012-2) u dijelu u kojem se odnosi na proizvode obuhvaćene prijavljenim žigom i razredom 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena, i na „usluge maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletnih voda i kozmetike, tekstilne robe za kućanstvo i kupaonicu”, obuhvaćene prijavljenim žigom i razredom 35. u smislu navedenog sporazuma.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 45, 15. 2. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/41


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Reed Exhibitions protiv OHIM-a

(Predmet T-633/13) (1)

((„Žig Zajednice - Prijava verbalnog žiga Zajednice INFOSECURITY - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom - Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) i članak 7. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Obveza obrazlaganja”))

(2015/C 389/43)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: S. Malynicz, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Poch i S. Hanne, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća OHIM-a od 10. rujna 2013. (predmet R 1544/2012-5), povodom prijave za registraciju verbalnog znaka INFOSECURITY kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Reed Exhibitions Ltd snošenje troškova.


(1)  SL C 52, 22. 2. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/42


Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – Copernicus-Trademarks protiv OHIM-a – Bolloré (BLUECO)

(Predmet T-684/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice BLUECO - Raniji verbalni žig Zajednice BLUECAR - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Razlikovni karakter ranijeg žiga - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Zahtjev intervenijenta za preinaku - Članak 65. stavak 4. Uredbe br. 207/2009”))

(2015/C 389/44)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: L. Pechan i S. Körber, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: A. Schifko, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Francuska) (zastupnici: B. Fontaine, zatim O. Legrand, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 8. listopada 2013. (predmet R 2029/2012-1), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Bolloré SA i Copernicus-Trademarks Ltd.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Zahtjev Bolloré SA za preinaku tužbe se odbija.

3.

Copernicus-Trademarks Ltd nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 52, 22. 2. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/42


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Gat Microencapsulation protiv OHIM-a – BASF (KARIS)

(Predmet T-720/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice KARIS - Raniji verbalni žigovi Zajednice i međunarodni žigovi CARYX - Raniji verbalni nacionalni žigovi i žigovi u Beneluksu AKRIS - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/45)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Gat Microencapsulation GmbH, nekadašnji Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austrija) (zastupnici: S. Soler Lerma i M. C. March Cabrelles, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: I. Harrington, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: BASF SE (Ludwigshafen, Njemačka)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća OHIM-a od 28. listopada 2013. (predmet R 1862/2012-5) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava BASF SE i Gat Microencapsulation AG.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Gat Microencapsulation GmbH snošenje troškova.


(1)  SL C 71, 8. 3. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/43


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Tilda Riceland Private protiv OHIM-a – Siam Grains (BASmALI)

(Predmet T-136/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice BASmALI - Raniji neregistrirani žig ili raniji znak BASMATI - Relativni razlog za odbijanje - Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/46)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indija) (zastupnici: S. Malynicz, barrister, N. Urwin i D. Sills, solicitors)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: P. Geroulakos i P. Bullock, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Tajland)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 18. prosinca 2013. (predmet R 1086/2012-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Tilda Riceland Private Ltd i Siam Grains Co. Ltd,

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn) (OHIM) od 18. prosinca 2013. (predmet R 1086/2012-4).

2.

OHIM-u se nalaže snošenje vlastitih troškova, kao i troškova koje zahtijeva Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  SL C 135, 5. 5. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/44


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Cristiano di Thiene protiv OHIM-a – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Predmet T-193/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice AERONAUTICA - Raniji verbalni žigovi Zajednice NAUTICA i NAUTICA BLUE - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italija) (zastupnici: F. Fischetti i F. Celluprica, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: P. Bullock i N. Bambara, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: C. Hawkes, solicitor i B. Brandreth, barrister)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 10. siječnja 2014. (predmet R 96/2013-4) u postupku povodom prigovora između društava Nautica Apparel, Inc. i Cristiano di Thiene SpA.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Cristiano di Thiene SpA snošenje troškova.


(1)  SL C 151, 19. 5. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/45


Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Primagaz protiv OHIM-a – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Predmet T-195/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice PRIMA KLIMA - Raniji figurativni žig Zajednice PRIMAGAZ - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Relevantna javnost - Sličnost proizvoda ili usluga - Sličnost znakova - Razlikovni karakter pohvalnog verbalnog elementa - Koncepcijska usporedba - Razlikovni karakter ranijeg žiga - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/48)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Pariz, Francuska) (zastupnik: D. Régnier, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Gerhard Reeh (Radnice, Češka Republika) (zastupnik: W. Riegger, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 7. siječnja 2014. (predmet R 2304/2012-1), u vezi s postupkom povodom prigovora između Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA i Gerharda Reeha.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 7. siječnja 2014. (predmet R 2304/2012-1) jer je žalbeno vijeće odbilo prigovor koji mu je upućen u vezi s proizvodima „Uređaji za rasvjetu, grijanje, sušenje, ventilaciju; filteri od aktivnog ugljena za ventilaciju”.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 175, 10. 6. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/46


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Schroeder protiv Vijeća i Komisije

(Predmet T-205/14) (1)

((„Izvanugovorna odgovornost - Damping - Uvoz određenih pripremljenih ili konzerviranih agruma iz Kine - Uredba (EZ) br. 1355/2008 koju je Sud proglasio nevažećom - Šteta koju je tužitelj navodno pretrpio nakon donošenja uredbe - Tužba za naknadu štete - Iscrpljivanje domaćih pravnih sredstava - Dopuštenost - Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima - Članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe (EZ) br. 384/96 [koji je postao članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe br. 1225/2009]- Dužna pažnja - Uzročna veza”))

(2015/C 389/49)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburg, Njemačka) (zastupnik: K. Landry, odvjetnik)

Tuženici: Vijeće Europske unije (zastupnici: J.-P. Hix, agent, uz asistenciju prvo D. Geradin i N. Tuominen, a zatim N. Tuominen, odvjetnici) i Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti)

Predmet

Tužba radi naknade navodno pretrpljene štete do koje je došlo zbog donošenja Uredbe Vijeća (EZ) br. 1355/2008 od 18. prosinca 2008. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe na uvoz pripremljenih ili konzerviranih agruma (i to mandarina itd.) podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL, L 350, str.35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 82., str. 61.) koja je proglašena nevažećom presudom od 22. ožujka 2012. u predmetu GLS (C-338/10, Zb., EU:C:2012:158).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

I. Schroeder KG (GmbH & Co.) se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 212, 7. 7. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/46


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Hüpeden protiv Vijeća i Komisije

(Predmet T-206/14) (1)

((„Izvanugovorna odgovornost - Uvoz određenih pripremljenih ili konzerviranih agruma podrijetlom iz Kine - Uredba (EZ) br. 1355/2008 koju je Sud proglasio nevaljanom - Šteta koju je tužitelj navodno pretrpio slijedom donošenja uredbe - Tužba za naknadu štete - Iscrpljenje internih pravnih sredstava - Dopuštenost - Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila koje dodjeljuje prava pojedincima - Članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe (EZ) br. 384/96 (koji je postao članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 - Obveza primjene dužne pažnje - Uzročna veza”))

(2015/C 389/50)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hamburg, Njemačka) (zastupnik: K. Landry, odvjetnik)

Tuženici: Vijeće Europske unije (zastupnici: J.-P. Hix, agent, uz asistenciju D. Geradin i N. Tuominen, zatim N. Tuominen, odvjetnici); i Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti)

Predmet

Tužba za naknadu štete radi popravljanja štete koja je navodno pretrpljena zbog donošenja Uredbe (EZ) br. 1355/2008 od 18. prosinca 2008. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe na uvoz pripremljenih ili konzerviranih agruma (i to mandarina itd.) podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 350, str. 35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 82., str. 61.), koja je proglašena nevaljanom presudom od 22. ožujka 2012., GLS (C-338/10, Zb., EU:C:2012:158).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG snošenje troškova.


(1)  SL C 212, 7. 7. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/47


Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – Bopp protiv OHIM-a (prikaz osmerokutnog zelenog okvira)

(Predmet T-209/14) (1)

((„Žig Zajednice - Prijava figurativnog žiga Zajednice koji predstavlja osmerokutni zeleni okvir - Apsolutni razlog za odbijanje - Razlikovni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/51)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj Carsten Bopp (Glashütten, Njemačka) (zastupnik: C. Russ, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Pohlmann, a zatim S. Hanne, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. siječnja 2014. (predmet R 1276/2013-1) povodom prijave za registraciju figurativnog znaka koji predstavlja osmerokutni zeleni okvir kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Carstenu Boppu snošenje troškova.


(1)  SL C 151, 19. 5. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/48


Presuda Općeg suda od 24. studenoga 2015. – Klement protiv OHIM-a – Bullerjan (Oblik pećnice)

(Predmet T-211/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak opoziva - Trodimenzionalni žig Zajednice - Oblik pećnice - Stvarna uporaba žiga - Članak 15. stavak 1. točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Narav uporabe žiga - Oblik koji se razlikuje po elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter”))

(2015/C 389/52)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Toni Klement (Dippoldiswalde, Njemačka) (zastupnici: J. Weiser i A. Grohmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Poch, D. Botis i A. Schifko, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Njemačka)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. siječnja 2014. (predmet R 927/2013-1), u vezi s postupkom opoziva između Toni Klementa i Bullerjana GmbH.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Toni Klementu se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 245, 28. 7. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/49


Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Klement protiv OHIM-a – Bullerjan (Oblik štednjaka)

(Predmet T-317/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak opoziva - Trodimenzionalni žig Zajednice - Oblik štednjaka - Stvarna uporaba žiga - Članak 15. stavak 1. točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Priroda uporabe žiga - Oblik koji se razlikuje u elementima koji ne utječu na razlikovni karakter žiga”))

(2015/C 389/53)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Toni Klement (Dippoldiswalde, Njemačka) (zastupnici: J. Weiser i A. Grohmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: D. Walicka, a zatim A. Poch, D. Botis i A. Schifko, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Njemačka)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 27. veljače 2014. (predmet R 1656/2013-1), povodom postupka opoziva između Tonija Klementa i društva Bullerjan GmbH.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Toniju Klementu snošenje troškova.


(1)  SL C 261, 11. 8. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/49


Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – August Storck protiv OHIM-a (2good)

(Predmet T-366/14) (1)

((„Žig Zajednice - Prijava verbalnog žiga Zajednice 2good - Žig koji se sastoji od reklamnog slogana - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/54)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: August Storck KG (Berlin, Njemačka) (zastupnici: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum i T. Melchert, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 27. veljače 2014. (predmet R 996/2013-1) povodom prijave verbalnog znaka 2good kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu August Storck KG snošenje troškova.


(1)  SL C 253, 4. 8. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/50


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Sequoia Capital Operations protiv OHIM-a – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Predmet T-369/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak za proglašenje ništavim - Verbalni žig Zajednice SEQUOIA CAPITAL - Raniji verbalni žig Zajednice SEQUOIA - Relativni razlog za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Vjerojatnost dovođenja u zabludu”))

(2015/C 389/55)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: F. Delord, A. Rendle, solicitors, i G. Hollingworth, barrister)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Pohlmann, zatim S. Hanne, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Sequoia Capital LLP (London, Ujedinjena Kraljevina)

Predmet

Tužba protiv oduke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 18. ožujka 2014. (predmet R 1457/2013-4) u vezi s postupkom za proglašenje žiga ništavim između društava Sequoia Capital LLP i Sequoia Capital Operations LLC.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Sequoia Capital Operations LLC snošenje troškova.


(1)  SL C 253, 4. 8. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/51


Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Rintisch protiv OHIM-a – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Predmet T-382/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica - Verbalni žig PROTICURD - Raniji nacionalni verbalni žigovi PROTI i PROTIPLUS - Raniji nacionalni figurativni žig Proti Power - Relativni razlog za odbijanje - Dopuštenost - Članak 59. Uredbe (EZ) br. 207/2009 i članak 8. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 216/96 - Obveza obrazlaganja - Članak 75. Uredbe br. 207/2009 - Stvarna uporaba ranijih žigova - Članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009”))

(2015/C 389/56)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Bernhard Rintisch (Bottrop, Njemačka) (zastupnik: A. Dreyer, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: A. Schifko, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Francuska) (zastupnik: C. Hertz-Eichenrode, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 14. ožujka 2014. (predmet R 609/2011-4), u vezi s postupkom povodom prigovora između M. Bernharda Rintischa i Compagnie laitière européenne SA.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 14. ožujka 2014. (predmet R 609/2011-4).

2.

OHIM će osim vlastitih troškova snositi i troškove koje zahtijeva Bernhard Rintisch.

3.

Compagnie laitière européenne SA snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 282, 25. 8. 2015.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/51


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Volkswagen protiv OHIM-a (ULTIMATE)

(Predmet T-385/14) (1)

((„Žig Zajednice - Prijava verbalnog žiga Zajednice ULTIMATE - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/57)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Volkswagen AG (Wolfsburg, Njemačka) (zastupnik: U. Sander, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: D. Walicka, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 24. ožujka 2014. (predmet R 1787/2013 1) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka ULTIMATE kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Volkswagen AG nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM).


(1)  SL C 253, 4. 8. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/52


Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Mechadyne International protiv OHIM-a (FlexValve)

(Predmet T-588/14) (1)

((„Žig Zajednice - Prijava figurativnog žiga Zajednice FlexValve - Apsolutni razlozi za odbijanje - Opisni karakter - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Pravo na obranu - Obveza obrazlaganja - Članak 75. Uredbe br. 207/2009”))

(2015/C 389/58)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: S. von Petersdorff-Campen i E. Schaper, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Pohlmann, a zatim S. Hanne, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 3. lipnja 2014. (predmet R 2435/2013-4) povodom prijave za registraciju figurativnog znaka FlexValve kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Mechadyne International Ltd snošenje troškova.


(1)  SL C 361, 13. 10. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/53


Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – BSH protiv OHIM-a (PerfectRoast)

(Predmet T-591/14) (1)

((„Žig Zajednice - Prijava verbalnog žiga Zajednice PerfectRoast - Odbijanje registracije - Apsolutni razlozi za odbijanje - Opisni karakter - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Obveza obrazlaganja - Članka 75. Uredbe br. 207/2009”))

(2015/C 389/59)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Njemačka) (zastupnik: S. Biagosch, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: A. Schifko, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća OHIM-a od 16. lipnja 2014. (predmetu R 359/2014-5) povodom prijave za registraciju verbalnog znaka PerfectRoast.

Izreka

1.

Odluka petog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 16. lipnja 2014. (predmet R 359/2014-5) poništava se u dijelu u kojem se njome odbija žalba protiv odluke ispitivača o odbijanju prijave za registraciju žiga Zajednice PerfectRoast za „bojlere”, „uronjive grijače” i „kuhala za jaja”.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka će stranka snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 351, 6. 10. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/54


Presuda Općeg suda od 24. rujna 2015. – Dellmeier protiv OHIM-a – Dell (LEXDELL)

(Predmet T-641/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice LEXDELL - Raniji figurativni žig Zajednice DELL - Relativni razlozi za odbijanje - Povreda razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga - Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Sličnost znakova - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009”))

(2015/C 389/60)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Alexandra Dellmeier (München, Njemačka) (zastupnici: J. Khöber, a zatim H. Eckermann, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: A. Renck i E. Nicolás Gómez, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 4. lipnja 2014. (predmet R 966/2013-2) u postupku povodom prigovora između društva Dell, Inc., i Alexandre Dellmeier.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Alexandri Dellmeier snošenje troškova.


(1)  SL C 380, 27. 10. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/54


Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – Grundig Multimedia protiv OHIM-a (DetergentOptimiser)

(Predmet T-707/14) (1)

((„Žig Zajednice - Prijava verbalnog žiga Zajednice DetergentOptimiser - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Jednako postupanje”))

(2015/C 389/61)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Švicarska) (zastupnici: S. Walter i M. Neuner, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: I. Harrington, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. srpnja 2014. (predmet R 172/2014-1) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka DetergentOptimiser kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Grundig Multimedia AG snošenje troškova.


(1)  SL C 409, 17. 11. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/55


Rješenje Općeg suda od 2. listopada 2015. – Société européenne des chaux et liants protiv ECHA-e

(Predmet T-540/13) (1)

((„Tužba za poništenje - REACH - Nametanje upravne pristojbe zbog pogreške u prijavi koja se odnosi na veličinu poduzeća - Pravila o jeziku - Rok za tužbu - Nedopuštenost”))

(2015/C 389/62)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Francuska) (zastupnik: J. Dezarnaud, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (zastupnici: M. Heikkilä, A. Iber i C. Schultheiss, agenti)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje ECHA-ine odluke SME (2013) 1665 od 21. svibnja 2013., u dijelu u kojem tužitelju nameće upravnu pristojbu.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Société européenne des chaux et liants snosit će, osim vlastitih troškova, i troškove Europske agencije za kemikalije (ECHA).


(1)  SL C 31, 1. 2. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/56


Rješenje Općeg suda od 5. listopada 2015. – Kafetzakis i dr. protiv Parlamenta i dr.

(Predmet T-38/14) (1)

((„Tužba zbog propusta i za naknadu štete - Restrukturiranje grčkog javnog duga - Sudjelovanje privatnog sektora - Šteta zbog smanjenja potraživanja nastalih na temelju naknade štete zbog otkaza - Izjave šefova država ili vlada eurozone i institucija Unije - Izjava Euroskupine - Nepostojanje pojašnjenja uzročne veze s navodnom štetom - Nedopuštenost”))

(2015/C 389/63)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Georgios Kafetzakis (Atena, Grčka) i još 102 tužitelja čija su imena navedena u prilogu rješenju (zastupnik: C. Papadimitriou, odvjetnik)

Tuženici: Europski parlament (zastupnici: A. Troupiotis i L. Visaggio, agenti); Europsko vijeće; Euroskupina; Vijeće Europske unije (zastupnici: A. de Gregorio Merino, M. Balta i E. Dumitriu-Segnana, agenti); Europska komisija (zastupnici: M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne i B. Smulders, agenti); i Europska središnja banka (ESB) (zastupnici: P. Papapaschalis i P. Senkovic, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev za utvrđenje da su tuženici nezakonito propustili donijeti zakonodavne mjere koje su nužne da na obveznice koje drže tužitelji, kao otpušteni radnici društva Olympiaki Aeroporia, ne bi utjecao plan sudjelovanja privatnog sektora u programu financiranja duga (PSI), kojim se smanjuje vrijednost duga grčke države i, s druge strane, zahtjev za naknadu štete koju su tužitelji navodno pretrpjeli zbog tog nezakonitog propusta djelovanja.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Georgiosu Kafetzakisu i još 102 tužitelja čija su imena navedena u prilogu rješenju nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 292, 1. 9. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/56


Rješenje Općeg suda od 5. listopada 2015. – Arvanitis i dr. protiv Parlamenta i dr.

(Predmet T-350/14) (1)

((„Tužba zbog propusta i za naknadu štete - Prestanak obavljanja djelatnosti društva Olympiaki Aeroporia (OA) - Šteta koju su navodno pretrpjeli privremeni zaposlenici OA-a zbog propusta tuženika da osiguraju primjenu odredaba prava Europske unije prilikom njihova otpuštanja - Nepostojanje pojašnjenja uzročne veze s navedenom štetom - Nedopuštenost”))

(2015/C 389/64)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Athanasios Arvanitis (Rodos, Grčka) i još 47 tužitelja čija su imena navedena u prilogu rješenju (zastupnik: C. Papadimitriou, odvjetnik)

Tuženici: Europski parlament (zastupnici: L. Visaggio i A. Troupiotis, agenti); Europsko vijeće; Euroskupina; Vijeće Europske unije (zastupnici: A. de Gregorio Merino i M. Balta, agenti); Europska komisija (zastupnici: J.-P. Keppenne i M. Konstantinidis, agenti); i Europska središnja banka (ESB) (zastupnici: P. Papapaschalis i P. Senkovic, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev za utvrđenje da su tuženici nezakonito propustili osigurati pravilnu primjenu pojedinih odredaba prava Europske unije prilikom njihova otpuštanja i, s druge strane, zahtjev za naknadu štete koju su tužitelji navodno pretrpjeli zbog tog propusta i mjera koje su grčke vlasti poduzele slijedom pojedinih odluka Komisije, Euroskupine i Europske središnje banke.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Athanasiosu Arvanitisu i još 47 tužitelja čija su imena navedena u prilogu rješenju nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 439, 8. 12. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/57


Rješenje Općeg suda od 5. listopada 2015. – Grigoriadis i dr. protiv Parlamenta i dr.

(Predmet T-413/14) (1)

((„Tužba zbog propusta i za naknadu štete - Restrukturiranje grčkog javnog duga - Uključivanje privatnog sektora - Šteta zbog smanjenja potraživanja - Izjave šefova država ili vlada eurozone i institucija Unije - Izjava Euroskupine - Nepostojanje pojašnjenja uzročne veze s navodnom štetom - Nedopuštenost”))

(2015/C 389/65)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelji: Grigoris Grigoriadis (Atena, Grčka), Faidra Grigoriadou, (Atena), Ioannis Tsolias (Solun, Grčka), Dimitrios Alexopoulos (Solun), Nikolaos Papageorgiou (Atena) i Ioannis Marinopoulos, (Atena) (zastupnik: C. Papadimitriou, odvjetnik)

Tuženici: Europski parlament (zastupnici: A. Troupiotis i L. Visaggio, agenti); Europsko vijeće; Eurogrupa; Vijeće Europske unije (zastupnici: A. de Gregorio Merino i M. Balta, agenti); Europska komisija (zastupnici: J.-P. Keppenne i M. Konstantinidis, agenti); i Europska središnja banka (ESB) (zastupnici: P. Papapaschalis i P. Senkovic, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev za utvrđenje da su tuženici nezakonito propustili djelovati s ciljem da na obveznice koje drže tužitelji ne utječe plan sudjelovanja privatnog sektora u programu financiranja duga (PSI), kojim se smanjuje vrijednost duga grčke države i, s druge strane, zahtjev za naknadu štete koju su tužitelji navodno pretrpjeli zbog tog nezakonitog propusta djelovanja.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Grigorisu Grigoriadisu, Faidri Grigoriadou, Ioannisu Tsoliasu, Dimitriosu Alexopoulosu, Nikolaosu Papageorgiouu i Ioannisu Marinopoulosu nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 439, 8. 12. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/58


Rješenje Općeg suda od 8. listopada 2015. – Nieminen protiv Vijeća

(Predmet T-464/14 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Promaknuće - Postupak promaknuća za 2010. i 2011. - Odluka da se tužitelj ne promakne u razred AD 12 - Pravo na pravično suđenje - Pravo na obranu - Opseg sudskog nadzora u prvom stupnju - Očita pogreška u ocjeni - Nepostojanje pogreške koja se tiče prava i iskrivljavanja - Žalba koja je očito u cijelosti pravno neutemeljena”))

(2015/C 389/66)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Risto Nieminen (Kraainem, Belgija) (zastupnici: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, a zatim J.-N. Louis, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i E. Rebasti, agenti)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 10. travnja 2014., Nieminen/Vijeće (F-81/12, Zb. SS, EU:F:2014:50) radi njezinog ukidanja.

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Nalaže se Ristu Nieminenu snošenje troškova.


(1)  SL C 261, 11. 8. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/59


Rješenje Općeg suda od 6. listopada 2015. – GEA Group protiv OHIM-a (engineering for a better world)

(Predmet T-545/14) (1)

((„Žig Zajednice - Zahtjev za prijavu verbalnog žiga Zajednice engineering for a better world - U potpunosti potvrđena odluka - Konačnost potvrđene odluke - Službena dužnost - Nedopuštenost”))

(2015/C 389/67)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: GEA Group AG (Düsseldorf, Njemačka) (zastupnik: J. Schneiders, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Pohlmann, zatim S. Hanne, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 2. lipnja 2014. (predmet R 303/2014-4) koja se odnosi na zahtjev za prijavu verbalnog žiga engineering for a better world kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Nalaže se GEA Group AG snošenje troškova.


(1)  SL C 339, 29. 9. 2014.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/59


Tužba podnesena 28. kolovoza 2015. – Oltis Group protiv Europske komisije

(Predmet T-497/15)

(2015/C 389/68)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Oltis Group a.s. (Olomouc, Češka Republika) (zastupnik: P. Konečný, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Europske komisije kojom se odbija tužiteljeva prijava ili prijave za programe za inovacije „Program za inovacije IP 4 – IT rješenja za privlačne usluge u željezničkom prometu” i „Program za inovacije IP 5 – Tehnologije za održiv i privlačan europski prijevoz tereta” u okviru projekta „Shift2Rail”;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, kojim se navodi da je tijelo za ocjenu prekoračilo granice svojih ovlasti

Tužitelj u ovom pogledu među ostalim tvrdi da tijelo za ocjenu tijekom postupka nije moglo spojiti više odvojenih prijava za dodjeljivanje statusa pridruženog člana društva „Shift2Rail” u jednu prijavu, jer je to isključivo tužiteljevo pravo, te je time počinilo pogrešku u postupku ocjene. Tužitelj nadalje ističe da, ako podnošenje dviju odvojenih prijava od strane jednog podnositelja za različite programe za inovacije prema mišljenju tijela za ocjenu nije bilo u skladu s pozivom za iskazivanje interesa i ako takva situacija nije uređena tim pozivom, tužitelj je na to trebao biti upozoren sukladno članku 2. točki 8. poziva, te bi prema tome trebao zadržati pravo raspolaganja podnesenim prijavama.

2.

Drugi tužbeni razlog, kojim se navodi da postupak koji je provelo tijelo za prijavu nije bilo u skladu s pozivom za iskazivanje interesa

Tužitelj u vezi s navedenim tvrdi da tijelo za ocjenu nije postupalo u skladu s pozivom za iskazivanje interesa, jer je raspolagalo tužiteljevim prijavama, a da ga o tome nije obavijestilo niti ga je pozvalo da razjasni bilokakve nejasnoće ili pogreške.

Tužitelj također smatra da je tijelo za ocjenu trebalo odvojeno procijeniti prijave (i dodijeliti im bodove), čak i nakon što su spojeni u jednu prijavu, jer se samo provođenjem takvog postupka može poštovati načelo objektivne procjene i ocjene. Postupak koji je slijedilo tijelo za ocjenu, prilikom zajedničke ocjene tužiteljevih prijava i prema tome zajedničke dodjele bodova prema kriterijima za ocjenu, dovodi u zabludu, diskriminatoran je i protivan osnovnom načelu poziva za iskazivanje interesa te onemogućuje nadzor nad odlukom.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/60


Tužba podnesena 23. rujna 2015. – Portugal protiv Komisije

(Predmet T-550/15)

(2015/C 389/69)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: Portugalska Republika (zastupnici: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão i J. Saraiva de Almeida, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije C(2015) 4076, (1) u dijelu u kojem se iz financiranje Europske unije isključuje iznos od 8 2 60  006,65 eura koji odgovara prijavljenim izdacima Portugalske Republike u okviru mjere „Ostale izravne potpore – ovce i koze”, za proračunske godine 2010., 2011. i 2012.

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe tužbene razloge koji se iznose u nastavku.

A –

U odnosu na 2009. i 2010. – Kontrole tijekom razdoblja obveznog držanja

1)

Pogrešno tumačenje i primjena članka 34. stavka 2. Uredbe br. 796/2004 (2) u pogledu kontrola koje treba provesti „tijekom razdoblja obveznog držanja”.

2)

Povreda načela zabrane retroaktivnosti time što je Komisija bez ikakva temelja retroaktivno primijenila članak 2. stavak 10. Uredbe (UE) br. 1368/2011 (3), s obzirom na to da je tek s izmjenama članka 41. Uredbe br. 1122/2009 (4) u pravo Unije uveden institut kontrola na terenu koje se provode „tijekom razdoblja obveznog držanja”.

3)

Povreda načelâ zaštite legitimnih očekivanja i pravne sigurnosti u mjeri u kojoj se njima zahtijeva da svaki akt institucija koji proizvodi pravne učinke treba biti jasan, precizan i priopćen zainteresiranim osobama kako bi one sa sigurnošću znale od kojeg trenutka akt postoji i počinje proizvoditi pravne učinke.

4)

Povreda načela jednakosti, s obzirom na to da smjernice za primjenu članka 34. stavka 2. moraju biti sastavljene u pisanom obliku, bez čega se ugrožava navedeno načelo jer ne postoji jamstvo da će se mjere, u skladu s tim načelom, ujednačeno provoditi u svim državama članicama.

5)

Povreda načela proporcionalnosti i povreda članka 5. UEU-a, s obzirom na to da se kontrolama na terenu koje provode nadležna portugalska tijela postižu upravo ciljevi predviđeni predmetnim propisom, neovisno o tome provode li se one na početku razdoblja obveznog držanja, kako tvrdi Komisija, ili u njegovoj središnjoj ili završnoj fazi, dok god se one provode tijekom tog razdoblja nenajavljeno i na nepredvidiv način.

B –

U odnosu na 2011. – Novi zahtjevi u okviru propisa o elektroničkoj identifikaciji

Povreda članka 11. Uredbe (EZ) br. 885/06 (5) u mjeri u kojoj odluka nije uredno obrazložena jer ne sadrži precizne razloge odnosno temelje za svoje donošenje i kao takva povređuje ratio i cilj članka 11. stavka 1. Uredbe br. 885/2006.

Povreda članka 31. stavka 2. Uredbe br. 1290/2005 (6) i povreda načela proporcionalnosti jer u ovom slučaju nisu ispunjena četiri uvjeta na koja upućuju objavljene smjernice Komisije o predmetnoj materiji, a u mjeri u kojoj se zahtijevalo kumulativno ispunjenje tih uvjeta.


(1)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1119 o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 182, str. 39.)

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 796/2004 od 21. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog sustava upravljanja i kontrole predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike (SL L 141, str. 18.)

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1368/2011 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1121/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu programa potpore za poljoprivrednike predviđenih u glavama IV. i V. navedene Uredbe i Uredbe (EZ) br. 1122/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (SL L 341, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 54., str. 216.)

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (SL L 316, str. 65.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 20., str. 231.)

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 885/2006 od 21. lipnja 2006., o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u pogledu akreditacije agencija za plaćanja i drugih tijela te poravnanja računa EFJP-a i EPFRR-a (SL L 171, str. 90.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 88.)

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/62


Tužba podnesena 25. rujna 2015. – Portugal protiv Komisije

(Predmet T-551/15)

(2015/C 389/70)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: Portugalska Republika (zastupnici: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão i J. Saraiva de Almeida, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske komisije C(2015) 4076 (1) u dijelu u kojem se iz financiranja Europske unije isključuje iznos od 5 01  445,57 eura koji odgovara prijavljenim izdacima Portugalske Republike u okviru mjere „Lan i konoplja” za godinu 1999./2000.

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe tri tužbena razloga koja se temelje na:

1)

Povredi članka 5. stavka 2. Uredbe br. 729/70 (2): Komisija nije dokazala postojanje povrede propisa o zajedničkoj organizaciji poljoprivrednih tržišta.

2)

Povredi članka 5. stavka 2. Uredbe br. 729/70 jer nisu ispunjeni uvjeti za primjenu financijskog ispravka u paušalnom iznosu od 25 % koje je Komisija utvrdila u jedinstvenim smjernicama sadržanima u dokumentu br. VI/5330/97 (3).

3)

Povredi članka 31. Uredbe br. 1290/2005 (4) u pogledu izdataka nastalih prije više od 24 mjeseca, jer je isključivanjem iz financiranja Zajednice izdataka nastalih u 1999. i 2000. godini pobijanom odlukom uskraćeno financiranje izdataka koji su nastali više od 24 mjeseca prije nego je Komisija pisano obavijestila nadležna portugalska tijela o rezultatima provjera provedenih nakon poništenja Odluke Komisije od 28. travnja 2006 (5).


(1)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1119 o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 182, str. 39.)

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 729/70 od 21. travnja 1970. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 94, str. 13.)

(3)  Dokument VI/5330/97 od 23. prosinca 1997., Smjernice Komisije za izračun financijskih posljedica prilikom donošenja odluke o poravnanju računa Komponente za jamstva EFSJP-a

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)

(5)  Odluka Komisije 2006/334/EZ od 28. travnja 2006. o isključenju iz financiranja Zajednice određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Komponente za jamstva Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) (SL L 124, str. 21.)


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/63


Tužba podnesena 24. rujna 2015. – Universidad Internacional de la Rioja protiv OHIM-a – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Predmet T-561/15)

(2015/C 389/71)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Španjolska) (zastupnici: C. Lema Devesa i A. Porras Fernandez-Toledano, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Universidad de la Rioja (Logroño, Španjolska)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementima „UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR” – prijava za registraciju br. 11 738 093

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 22. lipnja 2015. u predmetu R 1914/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem je odbijena registracija žiga Zajednice br. 11 738 093 i, shodno tome, dopusti tu registraciju;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

U pobijanoj odluci nisu na odgovarajući način definirani prosječni potrošači konkretnih proizvoda i usluga.

U pobijanoj odluci nije primjereno analizirana vjerojatnost dovođenja u zabludu.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/64


Tužba podnesena 25. rujna 2015. – Aldi protiv OHIM-a – Rouard (GOURMET)

(Predmet T-572/15)

(2015/C 389/72)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Njemačka) (zastupnici: C. Fürsen i N. Bertram, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Pierre-André Rouard (Madrid, Španjolska)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementom „GOURMET” – prijava za registraciju br. 10 509 446

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 24. srpnja 2015. u predmetu R 1985/2013-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 63. Uredbe br. 207/2009 u vezi s Pravilom 20. stavkom 7. Uredbe br. 2868/95;

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/65


Rješenje Općeg suda od 16. srpnja 2015. – Greenwood Houseware (Zhuhai) i dr. protiv Vijeća

(Predmet T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik četvrtog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 179, 3. 7. 2010.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/65


Rješenje Općeg suda od 7. listopada 2015. – db-Technologies Deutschland protiv OHIM-a – MIP Metro (Sigma)

(Predmet T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Jezik postupka: njemački

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 245, 27. 7. 2015.


Službenički sud

23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/66


Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 15. listopada 2015. – DI protiv EASO-a

(Predmet F-113/13)

((Javna služba - Osoblje EASO-a - Član ugovornog osoblja - Probni rad - Otkaz zbog očito nezadovoljavajućeg rada - Tužba za poništenje - Podudarnost tužbe i žalbe - Nepostojanje - Očita nedopuštenost - Tužba za naknadu štete))

(2015/C 389/75)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: DI (zastupnik: I. Vlaic, odvjetnik)

Tuženik: Europski potporni ured za azil (zastupnici: L. Cerdán Ortiz-Quintana, agent, D. Waelbroeck i A. Duron, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Europskog potpornog ureda za azil (EASO) o otkazu tužiteljevog ugovora o radu na kraju razdoblja probnog rada, koje je bilo produljeno za tri mjeseca.

Izreka rješenja

1.

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

2.

DI snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europskog potpornog ureda za azil.


23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/66


Rješenje Službeničkog suda od 15. listopada 2015. – Drakeford protiv EMA-e

(Predmet F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.