ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 245

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
27. srpnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 245/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 245/02

Predmet C-111/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. ožujka 2015. uputio Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Občina Gorje protiv Republike Slovenije

2

2015/C 245/03

Predmet C-167/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2015. uputio Tribunale civile di Roma (Italija) – X protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

2015/C 245/04

Predmet C-168/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. travnja 2015. uputio Okresný súd Prešov (Slovačka Republika) – Milena Tomášová protiv Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

3

2015/C 245/05

Predmet C-178/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. travnja 2015. uputio Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Poljska) – Alicja Sobczyszyn protiv Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

4

2015/C 245/06

Predmet C-187/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2015. uputio Verwaltungsgericht Düsseldorf (Njemačka) – Joachim Pöpperl protiv Land Nordrhein-Westfalen

5

2015/C 245/07

Predmet C-194/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. travnja 2015. uputio Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italija) – Véronique Baudinet i dr. protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino

5

2015/C 245/08

Predmet C-205/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. travnja 2015. uputio Judecătoria Sibiu (Rumunjska) – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov protiv Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

6

2015/C 245/09

Predmet C-211/15 P: Žalba koju je 8. svibnja 2015. podnio Orange, ranije France Télécom, protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 26. veljače 2015. u predmetu T-385/12, Orange protiv Komisije

6

2015/C 245/10

Predmet C-213/15 P: Žalba koju je 8. svibnja 2015. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 27. veljače 2015. u predmetu T-188/12, Patrick Breyer protiv Europske komisije

7

2015/C 245/11

Predmet C-217/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. svibnja 2015. uputio Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) – kazneni postupak protiv Massima Orsija

8

2015/C 245/12

Predmet C-222/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. svibnja 2015. uputio Pécsi Törvényszék (Mađarska) – Hőszig Kft protiv Alstom Power Thermal Services

9

2015/C 245/13

Predmet C-228/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. svibnja 2015. uputio Tribunale di Catania (Italija) – kazneni postupak protiv Snezhane Velikove

10

2015/C 245/14

Predmet C-233/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2015. uputio Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – SIA Oniors Bio protiv Valsts ieņēmumu dienests

11

2015/C 245/15

Predmet C-241/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. svibnja 2015. uputio Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – kazneni postupak protiv Niculaie Aurel Bob-Dogi

12

2015/C 245/16

Predmet C-249/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. svibnja 2015. uputio Østre Landsret (Danska) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell protiv Skatteministeriet

12

 

Opći sud

2015/C 245/17

Predmet T-296/12: Presuda Općeg suda od 12. lipnja 2015. – Health Food Manufacturers’ Association i dr. protiv Komisije (Zaštita potrošača — Uredba (EU) br. 432/2012 — Zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani — Tužba za poništenje — Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere — Izravni utjecaj — Dopuštenost — Povreda članaka 13. i 28. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 — Načelo dobre uprave — Nediskriminacija — Pogrešni kriteriji ocjenjivanja — Uredba br. 1924/2006 — Prigovor nezakonitosti — Pravo na saslušanje — Pravna sigurnost — Nerazumno prijelazno razdoblje — Popis tvrdnji, čije je korištenje suspendirano)

14

2015/C 245/18

Predmet T-334/12: Presuda Općeg suda od 12. lipnja 2015. – Plantavis i NEM protiv Komisije i EFSA-e (Zaštita potrošača — Zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani — Uredba (EU) br. 432/2012 — Tužba za poništenje — Regulatorni akt koji ne sadrži provedbene mjere — Izravni utjecaj — Dopuštenost — Uredba (EZ) br. 1924/2006 — Prigovor nezakonitosti — Registar zdravstvenih tvrdnji)

15

2015/C 245/19

Predmet T-496/13: Presuda Općeg suda od 11. lipnja 2015. – McCullough protiv Cedefop-a (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na postupak javne nabave i na sklapanje ugovora koji iz njih proizlaze — Zahtjev za dostavu dokumenta u okviru kaznenog postupka — Odbijanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu privatnosti i integriteta pojedinca — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu procesa odlučivanja)

16

2015/C 245/20

Predmet T-452/14: Presuda Općeg suda od 11. lipnja 2015. – Laboratoires CTRS protiv Komisije (Lijekovi za ljudsku uporabu — Lijekovi za rijetke bolesti — Odobrenje za stavljanje u promet lijeka Cholic Acid FGK (pod nazivom Kolbam) — Terapijske indikacije — Isključivo pravo stavljanja u promet — Članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 141/2000)

17

2015/C 245/21

Predmet T-285/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Wirtschaftsvereinigung Stahl i dr. protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je donijela Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora energije i poduzetnika s velikom potrošnjom električne energije — Postupak o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka — Tužba za poništenje — Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva — Nepostojanje novog elementa — Nedopuštenost)

18

2015/C 245/22

Predmet T-286/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Röchling Oertl Kunststofftechnik protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je donijela Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora energije i poduzetnika s velikom potrošnjom električne energije — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka)

19

2015/C 245/23

Predmet T-287/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Schaeffler Technologies protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka)

19

2015/C 245/24

Predmet T-288/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Energiewerke Nord protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka)

20

2015/C 245/25

Predmet T-289/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – H-O-T Servicecenter Nürnberg i dr. protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka — Tužba za poništenje — Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva — Nepostojanje novih elemenata — Nedopuštenost)

21

2015/C 245/26

Predmet T-294/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Klemme protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka — Tužba za poništenje — Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva — Nepostojanje novih elemenata — Nedopuštenost)

22

2015/C 245/27

Predmet T-295/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Autoneum Germany protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka — Tužba za poništenje — Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva — Nepostojanje novih elemenata — Nedopuštenost)

23

2015/C 245/28

Predmet T-296/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Erbslöh protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka)

24

2015/C 245/29

Predmet T-297/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Walter Klein protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka)

24

2015/C 245/30

Predmet T-298/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Erbslöh Aluminium protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je Njemačka usvojila u korist električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivnih poduzetnika — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka)

25

2015/C 245/31

Predmet T-300/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Fricopan Back protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je Njemačka usvojila u korist električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivnih poduzetnika — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka — Tužba za poništenje — Zahtjev za prilagodbu tužbenog zahtjeva — Nepostojanje novog elementa — Nedopuštenost)

26

2015/C 245/32

Predmet T-301/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Michelin Reifenwerke protiv Komisije Državne potpore — Mjere koje je Njemačka usvojila u korist električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivnih poduzetnika — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka

27

2015/C 245/33

Predmet T-305/14: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Vestolit protiv Komisije (Državne potpore — Mjere koje je Njemačka usvojila u korist električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivnih poduzetnika — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe — Obustava postupka)

27

2015/C 245/34

Predmet T-241/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 2. lipnja 2015. – Buga protiv Parlamenta i dr. (Privremena pravna zaštita — Direktiva o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma — Zahtjev za privremene mjere — Očita nedopuštenost glavne tužbe — Nedopuštenost)

28

2015/C 245/35

Predmet T-168/15: Tužba podnesena 1. travnja 2015. – Helenska Republika protiv Komisije

29

2015/C 245/36

Predmet T-178/15: Tužba podnesena 8. travnja 2015. – Kohrener Landmolkerei i DHG protiv Komisije

30

2015/C 245/37

Predmet T-180/15: Tužba podnesena 14. travnja 2015. – Icap a.o. protiv Komisije

30

2015/C 245/38

Predmet T-207/15: Tužba podnesena 24. travnja 2015. – National Iranian Tanker Company protiv Vijeća

32

2015/C 245/39

Predmet T-250/15: Tužba podnesena 21. svibnja 2015. – Speciality Drinks protiv OHIM-a – William Grant (CLAN)

33

2015/C 245/40

Predmet T-251/15: Tužba podnesena 14. svibnja 2015. – Espírito Santo Financial (Portugal) protiv ESB-a

34

2015/C 245/41

Predmet T-252/15: Tužba podnesena 21. svibnja 2015. – Ferrovial i dr. protiv Komisije

35

2015/C 245/42

Predmet T-253/15: Tužba podnesena 21. svibnja 2015. – Sociedad General de Aguas de Barcelona protiv Komisije

36

2015/C 245/43

Predmet T-254/15: Tužba podnesena 18. svibnja 2015. – Aldi Einkauf protiv OHIM-a – Dyado Liben (Casale Fresco)

37

2015/C 245/44

Predmet T-256/15: Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Telefónica protiv Komisije

37

2015/C 245/45

Predmet T-257/15: Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Arcelormittal Spain Holding protiv Komisije

38

2015/C 245/46

Predmet T-258/15: Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Axa Mediterranean Holding protiv Komisije

39

2015/C 245/47

Predmet T-261/15: Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Spirig Pharma protiv OHIM-a (Daylong)

39

2015/C 245/48

Predmet T-267/15: Tužba podnesena 27. svibnja 2015. – db Technologies Deutschland protiv OHIM-a – MIP Metro (Sigma)

40

2015/C 245/49

Predmet T-268/15: Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Apcoa Parking Holdings protiv OHIM-a (PARKWAY)

41

2015/C 245/50

Predmet T-272/15: Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Apcoa Parking Holdings protiv OHIM-a (PARKWAY)

41

2015/C 245/51

Predmet T-277/15: Tužba podnesena 13. svibnja 2015. – Permapore protiv OHIM-a – José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins (Terraway)

42

2015/C 245/52

Predmet T-289/15: Tužba podnesena 2. lipnja 2015. – Hamas protiv Vijeća

43

2015/C 245/53

Predmet T-297/15 P: Žalba koju je 8. lipnja 2015. podnio Angel Coedo Suárez protiv presude Službeničkog suda od 26. ožujka 2015. u predmetu F-38/14, Coedo Suárez protiv Vijeća

44

2015/C 245/54

Predmet T-298/15: Tužba podnesena 8. lipnja 2015. – Atlas protiv OHIM-a (EFEKT PERLENIA)

44

2015/C 245/55

Predmet T-303/15: Tužba podnesena 1. lipnja 2015. – Barqawi protiv Vijeća

45

2015/C 245/56

Predmet T-304/15: Tužba podnesena 1. lipnja 2015. – Abdulkarim protiv Vijeća

46

 

Službenički sud

2015/C 245/57

Predmet F-27/13: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. lipnja 2015. – CX protiv Komisije (Javna služba — Stegovni postupak — Uloga i nadležnosti stegovnog povjerenstva i tijela za imenovanje — Stegovna mjera — Prelazak u niži razred popraćen odlukom o promaknuću — Proporcionalnost mjere)

47

2015/C 245/58

Predmet F-5/14: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. lipnja 2015. – CX protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Stegovna mjera — Udaljavanje s radnog mjesta — Propuštanje saslušanja dotičnog dužnosnika od strane tijela za imenovanje — Nepoštovanje prava na saslušanje)

47

2015/C 245/59

Predmet F-65/14: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 9. lipnja 2015. – EF protiv ESVD Javna služba — Osoblje ESVD-a — Dužnosnici — Postupak promaknuća 2013. — Odluka da se tužitelja ne promakne u razred AD 13 — Prigovor tužitelja na popis dužnosnika predloženih za promaknuće — Članak 45. Pravilnika o osoblju za dužnosnike — Najmanje dvije godine radnog staža u razredu — Izračun razdoblja od dvije godine — Datum odluke o promaknuću

48

2015/C 245/60

Predmet F-68/15: Tužba podnesena 27. travnja 2015. – ZZ protiv Frontex-a

49

2015/C 245/61

Predmet F-70/15: Tužba podnesena 28. travnja 2015. – ZZ protiv Komisije

49

2015/C 245/62

Predmet F-71/15: Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – ZZ protiv ECDC-a

50

2015/C 245/63

Predmet F-73/15: Tužba podnesena 6. svibnja 2015. – ZZ protiv Parlamenta

50

2015/C 245/64

Predmet F-76/15: Tužba podnesena 15. svibnja 2015. – ZZ protiv Vijeća

51

2015/C 245/65

Predmet F-77/15: Tužba podnesena 18. svibnja 2015. – ZZ protiv Komisije

51


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2015/C 245/01)

Posljednja objava

SL C 236, 20.7.2015.

Prethodne objave

SL C 228, 13.7.2015.

SL C 221, 6.7.2015.

SL C 213, 29.6.2015.

SL C 205, 22.6.2015.

SL C 198, 15.6.2015.

SL C 190, 8.6.2015.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/2


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. ožujka 2015. uputio Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Občina Gorje protiv Republike Slovenije

(Predmet C-111/15)

(2015/C 245/02)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Upravno sodišče Republike Slovenije

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Občina Gorje

Tuženik: Republika Slovenija

Prethodna pitanja

1.

Treba li Uredbu br. 1698/2005/EZ (1), posebno njezin članak 71. stavak 3., prema kojemu se pravila o prihvatljivosti troškova dodjele potpora određuju na nacionalnoj razini, koji su u toj uredbi propisani za pojedine mjere ruralnog razvoja, tumačiti tako da se protivi nacionalnom propisu iz članka 79. stavka 4. Uredbe o potporama ruralnom razvoju i točke 3. VI. Poglavlja Javnog natječaja, prema kojima su prihvatljivi troškovi investicije samo oni troškovi koji su nastali od dana donošenja odluke o pravu na sredstva (do kraja investicije, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2015.).

2.

Treba li, u slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, Uredbu 1698/2005/EZ, posebno njezin članak 71. stavak 3., tumačiti tako da se protivi nacionalnom propisu iz članka 56. stavka 4. Zakon o kmetijstvu (Zakon o poljoprivredi), prema kojemu se u cijelosti odbija zahtjev, koji ne ispunjava uvjete iz članka 79. stavka 4. Uredbe o potporama ruralnom razvoju, o prihvatljivim troškovima investicije koji su nastali od dana donošenja odluke.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), SL L 277., 21.10.2005., str. 1., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 40., str. 138.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2015. uputio Tribunale civile di Roma (Italija) – X protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Predmet C-167/15)

(2015/C 245/03)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale civile di Roma

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: X

Tuženik: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prethodna pitanja

1.

Treba li Direktivu 2004/80/EZ (1) (čl. 12. st. 2.) tumačiti tako da se protivi nacionalnom zakonu kojim je ona prenesena koji, putem izdavanja pomoći na teret države i upućivanjem na odredbe posebnih zakona donesenih u korist žrtava kaznenog djela, ne priznaje svim žrtvama nasilnih kaznenih djela pravo na ostvarenje naknade iz sustava koji je prema svom sadržaju i svrsi opći sustav te uređuje samo postupovna pitanja ostvarenja naknade iz istog sustava u prekograničnim slučajevima?

2.

Treba li, dakle, Direktivu 2004/80/EZ (čl. 12. st. 2.) tumačiti tako da nalaže uspostavu sustava državne zaštite koji je prema svom sadržaju i svrsi opći sustav ili barem takav da ima jedan minimalni sadržaj te, u tom slučaju, koji su kriteriji za utvrđenje tog sadržaja?


(1)  Direktiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela (SL L 261, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 76.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. travnja 2015. uputio Okresný súd Prešov (Slovačka Republika) – Milena Tomášová protiv Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

(Predmet C-168/15)

(2015/C 245/04)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Okresný súd Prešov

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Milena Tomášová

Tuženici: Ministerstvo spravodlivosti SR

Pohotovosť s.r.o.

Intervenijent u potporu tužiteljice: Združenie na ochranu spotrebiteľa HOOS

Prethodna pitanja

1.

Predstavlja li tešku povredu prava Europske unije kada se, suprotno sudskoj praksi Suda Europske unije, u postupku izvršenja koji se vodi na temelju pravorijeka arbitražnog suda zahtijeva poduzimanje radnje koja proizlazi iz nezakonite odredbe?

2.

Može li odgovornost države članice za povredu prava Zajednice nastati prije nego što stranka postupka iscrpi sva pravna sredstva kojima raspolaže u postupku radi izvršenja odluke u skladu s pravnim poretkom države članice; može li u tom slučaju, imajući u vidu predmetne okolnosti, navedena odgovornost države članice nastati i prije završetka postupka izvršenja odluke te prije iscrpljenja mogućnosti tužiteljice da zatraži isplatu zbog neosnovanog obogaćenja?

3.

U slučaju potvrdnog odgovora, predstavlja li radnja tijela, kao što je ona koju je tužiteljica opisala, imajući u vidu okolnosti slučaja, posebno potpuno pasivno držanje tužiteljice i činjenicu da nisu iscrpljena sva pravna sredstava koja su dopuštena pravom države članice, dovoljno tešku povredu prava Zajednice?

4.

Ako je u predmetnom slučaju moguće utvrditi dovoljno tešku povredu prava Zajednice, odgovara li iznos koji je tužiteljica zatražila iznosu štete za koju je država članica odgovorna; je li moguće odrediti štetu u visini plaćenog iznosa koji predstavlja neosnovano obogaćenje?

5.

Ima li postupak radi neosnovanog obogaćenja, kao pravno sredstvo, prednost u odnosu na postupak radi naknade štete?


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/4


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. travnja 2015. uputio Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Poljska) – Alicja Sobczyszyn protiv Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

(Predmet C-178/15)

(2015/C 245/05)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Alicja Sobczyszyn

Tuženik: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Prethodna pitanja

Treba li članak 7. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (1), u skladu s kojim države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi svaki radnik imao pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, ovisno o uvjetima za stjecanje prava i za odobravanje takvog odmora utvrđenim nacionalnim propisima i/ili praksom, tumačiti na način da učitelj, koji je koristio dopust za ozdravljenje, propisan Zakonom o učiteljima (Karta Nauczyciela) od 26. siječnja 1982. (Dz. U. 2014, Pos. 191 i 1198), uz to stječe pravo na korištenje godišnjeg odmora u skladu s općim odredbama radnog prava, u godini u kojoj je koristio dopust za ozdravljenje?


(1)  SL L 299, str. 9., (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2015. uputio Verwaltungsgericht Düsseldorf (Njemačka) – Joachim Pöpperl protiv Land Nordrhein-Westfalen

(Predmet C-187/15)

(2015/C 245/06)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Joachim Pöpperl

Tuženik: Land Nordrhein-Westfalen

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 45. UFEU-a tumačiti na način da se protivi nacionalnom pravu u skladu s kojim osoba zaposlena kao državni službenik u jednoj državi članici gubi svoja očekivana prava na starosnu mirovinu (mirovinska primanja) po osnovi zaposlenja u državnoj službi jer je svojevoljno otkazala službu radi prihvaćanja novog zaposlenja u drugoj državi članici, ako nacionalno pravo istovremeno propisuje da ta osoba na temelju bruto primanja koja je primala kao državni službenik nastavlja biti osigurana u okviru obveznog mirovinskog osiguranja, pri čemu su mirovinska prava koja iz toga proizlaze manja od očekivanih izgubljenih prava na starosnu mirovinu?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje – za sve ili samo za određene službenike: Treba li članak 45. UFEU-a tumačiti na način da, u nedostatku drugih nacionalnih propisa, državno tijelo u kojem je ranije bio zaposlen predmetni službenik potonjem mora isplatiti starosnu mirovinu na temelju ranije ostvarenog mirovinskog staža u državnoj službi umanjenu za mirovinska prava nastala u kasnijem osiguranju ili mu na drugi način financijski nadoknaditi gubitak starosne mirovine, iako se u skladu s nacionalnim pravom mogu dodijeliti samo mirovinska primanja koja su njime propisana?


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. travnja 2015. uputio Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italija) – Véronique Baudinet i dr. protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino

(Predmet C-194/15)

(2015/C 245/07)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Véronique Baudinet, Adrien Boyer, Pauline Boyer i Edouard Boyer

Tuženik: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino

Prethodno pitanje

Protive li se članci 63. i 65. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zakonodavstvu države članice prema kojemu nije moguće, u slučaju kada se rezidentu te države – dioničaru društva sa sjedištem u drugoj državi članici – isplaćuje dividenda koja se oporezuje u obje države, otkloniti dvostruko oporezivanje prenošenjem imputacijskog odbitka u državi u kojoj je rezident barem u visini poreza koji je plaćen u državi u kojoj ima sjedište društvo koje isplaćuje dividendu?


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. travnja 2015. uputio Judecătoria Sibiu (Rumunjska) – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov protiv Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

(Predmet C-205/15)

(2015/C 245/08)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Judecătoria Sibiu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov

Tuženici: Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

Prethodno pitanje

Mogu li se članak 4. stavak 3. UEU-a te članci 20., 21. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti tako da se protive odredbama, kao što su članak 16. [rumunjskog] ustava i članak 30. Hitne vladine uredbe [br.] 80/2013, koje jamče jednakost pred zakonom građanima koji su fizičke osobe, ali ne i jednakost između njih i pravnih osoba čije djelovanje uređuje javno pravo, te za pristup sudu a priori oslobađaju pravne osobe čije djelovanje uređuje javno pravo od obveza plaćanja pristojbi i aktorske kaucije, iako je pristup sudu fizičkim osobama uvjetovan plaćanjem pristojbama i aktorskim kaucijama.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/6


Žalba koju je 8. svibnja 2015. podnio Orange, ranije France Télécom, protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 26. veljače 2015. u predmetu T-385/12, Orange protiv Komisije

(Predmet C-211/15 P)

(2015/C 245/09)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Orange, ranije France Télécom (zastupnici: S. Hautbourg i S. Cochard-Quesson, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

ukine pobijanu presudu;

konačno odluči o meritumu u skladu s člankom 61. Statuta Suda Europske unije i prihvati tužbeni zahtjev koji je Orange istaknuo u prvostupanjskom postupku;

podredno, vrati predmet Općem sudu na odlučivanje;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe više žalbenih razloga.

Kao prvo, Opći je sud počinio pogreške koje se tiču prava zaključivši da su ispunjeni uvjeti za utvrđenje postojanja državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a. Opći je sud, s jedne strane, počinio pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da je Orange imao koristi, iako je cilj mjere bio uklanjanje strukturnih nejednakosti koje proizlaze iz održavanja odredbe Zakona iz 1990. i stvaranje punog i potpunog tržišnog natjecanja u kontekstu cjelovite liberalizacije tržišta telekomunikacija. S druge strane, tužitelj također prigovara Općem sudu da je počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da u konkretnom slučaju, kako bi se utvrdilo selektivnu narav sporne mjere, nije potrebno provjeriti je li mjera omogućavala razlikovanje između subjekata koji su se nalazili u usporedivom činjeničnom i pravnom položaju, iako, u okolnostima konkretnog slučaja, niti jedan drugi poduzetnik nije mogao biti uključen u referentni okvir kojeg je odredila Komisija. Naposljetku, Opći je sud povrijedio svoju obvezu obrazlaganja i počinio pogrešku koja se tiče prava time što nije proveo analizu argumenata koje je tužitelj istaknuo kako bi utvrdio da mjera nije podobna za narušenje tržišnog natjecanja ili kao prijetnja da će narušiti tržišno natjecanje u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a.

Kao drugo, Opći je sud počinio pogreške koje se tiču prava prihvativši analize Komisije o ocjeni kompatibilnosti predmetne mjere. Opći je sud, s jedne srane, povrijedio svoju obvezu obrazlaganja i iskrivio činjenice time što je zaključio da članak 30. Zakona iz 1996., s kasnijim izmjenama, ne sadrži odredbe o cilju izvanrednog paušalnog doprinosa te da se, stoga, ne protivi zaključku Komisije prema kojemu izvanredni paušalni doprinos za poduzetnika ne predstavlja socijalni teret . S druge strane, Opći je sud povrijedio svoju obvezu obrazlaganja prihvativši ocjenu Komisije te navevši da ranija „La Poste” nije primjenjiva na France Télécom (Orange).

Kao posljednje, tužitelj smatra da je Opći sud počinio pogreške koje se tiču prava prilikom ocjene razdoblja u kojemu je učinak potpore definirane u odluci neutraliziran izvanrednim paušalnim doprinosom. Posebno, Opći je sud iskrivio činjenice te je vlastito obrazloženje nadomjestio obrazloženjem pobijane odluke potvrdivši da su troškovi kompenzacije i prekomjerne kompenzacije sastavni dijelovi potpore definirane u članku 1. pobijane odluke.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/7


Žalba koju je 8. svibnja 2015. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 27. veljače 2015. u predmetu T-188/12, Patrick Breyer protiv Europske komisije

(Predmet C-213/15 P)

(2015/C 245/10)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: P. Van Nuffel i H. Krämer, u svojstvu agenata)

Druge stranke u postupku: Patrick Breyer, Republika Finska, Kraljevina Švedska

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

konačno odluči o sporu i odbije tužbu;

tužitelju naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Europska komisija svojom žalbom zahtijeva da se presuda Općeg suda od 27. veljače 2015. u predmetu T-188/12, Breyer/Komisija, ukine u dijelu u kojem je Opći sud poništio odluku Komisije od 3. travnja 2012. kojom je Komisija tužitelju odbila odobriti širok pristup dokumentima u vezi s prijenosom Republike Austrije Direktive 2006/24 (1) te dokumentima koji se odnose na predmet u kojem je donesena presuda Komisija/Austrija (2) od 29. srpnja 2010., u mjeri u kojoj je tom odlukom odbijen pristup podnescima koje je Republika Austrija podnijela u okviru tog postupka.

Tužitelj je u prilog svoje tužbe za poništenje, među ostalim pobijane odluke, istaknuo jedan tužbeni razlog koji se u bitnome temelji na povredi članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1049/2001 (3). Opći sud je poništio pobijanu odluku u mjeri u kojoj je tom odlukom odbijen pristup podnescima koje je Republika Austrija podnijela u okviru tog postupka. Opći sud je, s obzirom na istaknuti tužbeni zahtjev, u bitnome utvrdio da su predmetni podnesci dokumenti u smislu članka 2. stavka 3. u vezi s člankom 3. točkom (a) Uredbe br. 1049/2001, i da stoga ulaze u područje primjene te uredbe te da se članak 15. stavak 3. četvrti podstavak UFEU-a ne protivi primjeni Uredbe br. 1049/2001 na predmetne podneske zbog njihove posebne prirode.

Komisija je u prilog svoje žalbe istaknula jedan žalbeni razlog kojim osporava tumačenje članka 15. stavka 3. UFEU-a na kojem se temelji zaključak Općeg suda da se taj propis ne protivi primjeni Uredbe br. 1049/2001 na predmetne podneske zbog njihove posebne prirode.


(1)  Direktiva 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža i o izmjeni Direktive 2002/58/EZ (SL L 105, str. 54.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 30.).

(2)  C 189/09, EU:C:2010:455.

(3)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. svibnja 2015. uputio Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) – kazneni postupak protiv Massima Orsija

(Predmet C-217/15)

(2015/C 245/11)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Stranka glavnog postupka

Massimo Orsi

Prethodno pitanje

Je li, u smislu članka 4. [Protokola br. 7. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda] i članka 5. [Povelje Europske unije o temeljnim pravima], u skladu s pravom Zajednice odredba iz članka 10. ter Zakonodavne uredbe 74/00 u dijelu u kojem dopušta vođenje postupka o kaznenoj odgovornosti osobe koja je za isto djelo (neplaćanje PDV-a) već bio adresat konačne odluke Državne porezne uprave o utvrđenju porezne obveze i izricanju upravne sankcije u visini od 30 % iznosa neplaćenog poreza.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. svibnja 2015. uputio Pécsi Törvényszék (Mađarska) – Hőszig Kft protiv Alstom Power Thermal Services

(Predmet C-222/15)

(2015/C 245/12)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Pécsi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Hőszig Kft

Tuženik: Alstom Power Thermal Services

Prethodna pitanja

I.

Kada je riječ o Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (1) [u daljnjem tekstu: „Uredba br. 593/2008”]:

1.

Može li sud države članice tumačiti izraz „iz okolnosti proizlazi”, sadržan u članku 10. stavku 2. Uredbe br. 593/2008, na način da se prilikom ispitivanja „okolnosti koje je potrebno uzeti u obzir” za određivanje razumnosti nepostojanja pristanka u skladu s pravom države u kojoj stranka ima uobičajeno boravište, potrebno osloniti na okolnosti sklapanja ugovora, predmet ugovora i njegovo izvršenje?

1.1.

Treba li učinak, koji je naveden u članku 10. stavku 2., a proizlazi iz situacije opisane u gore navedenoj točki 1., tumačiti na način da, kada, zbog toga što se bilo koja od stranaka poziva [na pravo države uobičajenog boravišta] iz okolnosti koje je potrebno uzeti u obzir proizlazi da davanje pristanka na pravo koje se primjenjuje u skladu sa stavkom 1. nije bilo razumni učinak ponašanja te stranke, sud treba ocijeniti postojanje i valjanost ugovorne odredbe na temelju prava države u kojoj stranka koja se na taj način poziva na to pravo ima uobičajeno boravište?

2.

Može li sud te države članice tumačiti odredbe članka 10. stavka 2. Uredbe br. 593/2008 na način da taj sud može prema slobodnoj ocjeni odrediti – vodeći računa o svim okolnostima slučaja – je li, s obzirom na sve okolnosti koje valja uzeti u obzir, pristanak na pravo koje se primjenjuje u skladu s člankom 10. stavkom 1. bio razumni učinak ponašanja stranke?

3.

Ako se, u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe br. 593/2008, bilo koja stranka osloni na pravo države u kojoj ima uobičajeno boravište kako bi se utvrdilo da ona nije dala pristanak, treba li sud države članice uzeti u obzir pravo države u kojoj ta stranka ima uobičajeno boravište na način da na temelju prava te države pristanak te stranke na pravo izabrano ugovorom, zbog navedenih „okolnosti”, nije bio razumno ponašanje?

3.1.

Ako je tome tako, je li u suprotnosti s pravom Zajednice tumačenje suda države članice u skladu s kojim se ispitivanje „okolnosti” za potrebe određivanja je li nepostojanje pristanka bilo razumno odnosi na okolnosti sklapanja ugovora, predmet ugovora i njegovo izvršenje?

II.

Kada je riječ o Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (Bruxelles I) (2) [u daljnjem tekstu: Uredba br. 44/2001]:

1.

Je li u suprotnosti s odredbama članka 23. stavka 1. Uredbe br. 44/2001 tumačenje suda države članice prema kojem je potreban izbor određenog suda, ili je – uzimajući u obzir ono što je određeno u uvodnoj izjavi 14. te uredbe – dovoljno da volja i namjera stranaka nedvojbeno proizlaze iz teksta ugovora?

1.1

Je li u skladu sa sadržajem članka 23. stavka 1. Uredbe br. 44/2001 tumačenje suda države članice prema kojem je klauzula o ugovorenoj nadležnosti, koja je uključena u opće uvjete poslovanja jedne od stranaka i na temelju koje su stranke ugovorile da će za sporove koji nastanu zbog ili u vezi s valjanošću, izvršenjem ili prestankom važenja narudžbe koje one nisu mogle sporazumno riješiti biti isključivo i konačno nadležni sudovi grada određene države članice, konkretno sudovi u Parizu, dovoljno precizna da iz njezina teksta – vodeći računa o onome što je navedeno u uvodnoj izjavi 14. navedene uredbe – nedvojbeno proizlazi volja ili namjera stranaka glede izabrane države članice?


(1)  SL L 177, str. 6. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 109.).

(2)  SL L 12, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. svibnja 2015. uputio Tribunale di Catania (Italija) – kazneni postupak protiv Snezhane Velikove

(Predmet C-228/15)

(2015/C 245/13)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Catania

Stranka glavnog postupka

Snezhana Velikova

Prethodno pitanje

Jesu li protivni pravu [Unije] članci 20. i 21. [Zakonodavne uredbe br. 30 od 6. veljače 2007.] i [naknadne izmjene] kojima se prenosi Direktiva 2004/38/EZ (1) (...)?


(1)  Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2015. uputio Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – SIA „Oniors Bio” protiv Valsts ieņēmumu dienests

(Predmet C-233/15)

(2015/C 245/14)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Administratīvā apgabaltiesa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SIA „Oniors Bio”

Tuženik: Valsts ieņēmumu dienests

Prethodna pitanja

1.

Treba li proizvode, u odnosu na koje rezultati ispitivanja uzoraka koji su uzeti iz različitih pošiljaka robe nisu pokazali da su u njima prisutni denaturati ili druge štetne tvari koje ih čine neprikladnim za prehranu ljudi, ali koji se, u skladu s informacijama koje je dostavio proizvođač, ne mogu upotrebljavati u prehrani (proizvodnja hrane i lanac opskrbe hranom) jer se zbog obilježja postupka proizvodnje ne može isključiti prisutnost štetnih tvari u proizvodu, općenito razvrstati u jednu od oznakâ KN iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1) od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi predviđenih za neprehrambene proizvode ili takve proizvode ipak općenito treba razvrstati u jednu od oznakâ KN predviđenih za hranu?

2.

Koja su mjerila odlučujuća za tumačenje pojmova „hrana” i „neprehrambeni proizvod” u okviru primjene oznakâ KN iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi i u okviru razvrstavanja robe?

3.

Može li namjena proizvoda predstavljati objektivno mjerilo razvrstavanja robe u okviru primjene oznakâ KN iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi i u okviru razvrstavanja robe?

4.

Može li se prilikom tumačenja pojma „neprehrambeni proizvod” kao mjerilo razvrstavanja robe upotrijebiti mišljenje nadležnog tijela države članice Europske unije, u skladu s kojim se na temelju propisa Europske unije i država članica u području prehrambenih proizvoda roba koju je uvezao tužitelj ne može upotrebljavati u lancu opskrbe hranom jer nije primjerena za prehranu ljudi, u okviru primjene oznakâ KN iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi i u okviru razvrstavanja robe?

5.

Može li se prilikom tumačenja pojma „neprehrambeni proizvod” kao mjerilo razvrstavanja robe upotrijebiti informacije koje je dostavio proizvođač o tehnološkom procesu proizvodnje robe, zbog kojeg se ne može isključiti prisutnost štetnih tvari u proizvodu, u okviru primjene oznakâ KN iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi i u okviru razvrstavanja robe?

6.

Koja su fizikalno-kemijska svojstva robe koju je potrebno razvrstati odlučujuća za pravilno tumačenje i primjenu oznakâ KN 1518 00 31 i NC 1517 90 91 iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi?

7.

Treba li se na robu koja ima fizikalno-kemijska svojstva kao što su to ona koja su utvrđena u predmetnom slučaju općenito primijeniti oznaka KN 1518 00 31 iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi?


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. svibnja 2015. uputio Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – kazneni postupak protiv Niculaie Aurel Bob-Dogi

(Predmet C-241/15)

(2015/C 245/15)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Cluj

Stranka glavnog postupka

Niculaie Aurel Bob-Dogi

Prethodna pitanja

1.

Treba li radi primjene članka 8. stavka 1. točke (c) Okvirne odluke [2002/584/PUP] (1) pod izrazom „dokaz o postojanju uhidbenog naloga” smatrati nacionalni, interni, uhidbeni nalog koji je izdan na temelju pravila kaznenog postupka države članice koja izdaje uhidbeni nalog i koji je, stoga, različiti od europskog uhidbenog naloga?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, može li nepostojanje nacionalnog, internog, uhidbenog naloga biti razlog za neizvršenje europskog uhidbenog naloga?


(1)  Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. svibnja 2015. uputio Østre Landsret (Danska) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell protiv Skatteministeriet

(Predmet C-249/15)

(2015/C 245/16)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Østre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

Tuženik: Skatteministeriet

Prethodna pitanja

1.

Je li u skladu s pravom Unije, osobito s člankom 56. UFEU-a, da se vozilo koje je objekt ugovora o leasingu sklopljenog između leasing-društva sa sjedištem u državi članici i primatelja leasinga koji ima boravište ili sjedište u drugoj državi članici (vidjeti dolje pitanje 2.) ne može, u načelu, staviti u promet u potonjoj državi članici dok nadležna tijela ispituju zahtjev za odobrenje plaćanja poreza na registraciju vozila koji odgovara razdoblju u kojem se vozilo želi koristiti u toj državi članici?

2.

Je li u skladu s pravom Unije, osobito s člankom 56. UFEU-a, da se nacionalnom mjerom zahtijeva prethodno odobrenje registracije/razmjerno plaćanje poreza za vozilo radi privremenog, a ne dugotrajnog korištenja ili takva mjera znači da:

(i)

nadležna tijela uvjetuju neposredno stavljanje u promet plaćanjem cjelokupnog danskog poreza na registraciju vozila i da se izračunata razlika između cjelokupnog iznosa poreza i razmjernog iznosa poreza treba vratiti, uvećana za kamate, ako je naknadno dano odobrenje; i/ili da

(ii)

nadležna tijela zahtijevaju cjelokupno plaćanje poreza na registraciju vozila kao preduvjet neposrednog korištenja, a da taj porez nije prilagođen i višak se neće vratiti kad privremeno korištenje prestane u slučaju da odobrenje nije dano?


Opći sud

27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/14


Presuda Općeg suda od 12. lipnja 2015. – Health Food Manufacturers’ Association i dr. protiv Komisije

(Predmet T-296/12) (1)

((„Zaštita potrošača - Uredba (EU) br. 432/2012 - Zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani - Tužba za poništenje - Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere - Izravni utjecaj - Dopuštenost - Povreda članaka 13. i 28. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 - Načelo dobre uprave - Nediskriminacija - Pogrešni kriteriji ocjenjivanja - Uredba br. 1924/2006 - Prigovor nezakonitosti - Pravo na saslušanje - Pravna sigurnost - Nerazumno prijelazno razdoblje - Popis tvrdnji, čije je korištenje suspendirano”))

(2015/C 245/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: The Health Food Manufacturers’ Association (East Molesey, Ujedinjena Kraljevina), Quest Vitamins Ltd (Birmingham, Ujedinjena Kraljevina), Natures Aid Ltd (Kirkham, Ujedinjena Kraljevina), Natuur-& gezondheidsProducten Nederland (Ermelo, Nizozemska) i New Care Supplements BV (Oisterwijk, Nizozemska) (zastupnici: B. Kelly i G. Castle, solicitors, i P. Bogaert, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn i S. Grünheid, agenti)

Intervenijenti u potporu tužiteljima: FederSalus (Rim, Italija), Medestea biotech SpA (Torino, Italija) i Naturando Srl (Osio Sotto, Italija) (zastupnici: E. Valenti i D. Letizia, odvjetnici)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Francuska Republika (zastupnici: D. Colas i S. Menez, zatim D. Colas i S. Ghiandoni, agenti), Europski parlament (zastupnici: J. Rodrigues i L. Visaggio, agenti), Vijeće Europske unije (zastupnici: I. Šulce i M. Moore, agenti) i Europska organizacija za zaštitu potrošača (BEUC) (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje Uredbe Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (SL L 136., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 43., str. 281.) i navodne odluke Komisije o donošenju popisa zdravstvenih tvrdnji, čije je korištenje „suspendirano”.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvima The Health Food Manufacturers’ Association, Quest Vitamins Ltd, Natures Aid Ltd, Natuur-& gezondheidsProducten Nederland i New Care Supplements BV snošenje vlastitih troškova kao i troškova Europske komisije.

3.

Francuska Republika, Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europska organizacija za zaštitu potrošača (BEUC) te društva FederSalus, Medestea biotech SpA i Naturando Srl snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 250, 18. 8. 2012.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/15


Presuda Općeg suda od 12. lipnja 2015. – Plantavis i NEM protiv Komisije i EFSA-e

(Predmet T-334/12) (1)

((„Zaštita potrošača - Zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani - Uredba (EU) br. 432/2012 - Tužba za poništenje - Regulatorni akt koji ne sadrži provedbene mjere - Izravni utjecaj - Dopuštenost - Uredba (EZ) br. 1924/2006 - Prigovor nezakonitosti - Registar zdravstvenih tvrdnji”))

(2015/C 245/18)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Plantavis GmbH (Berlin, Njemačka); i NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV (Laudert, Njemačka) (zastupnik: T. Büttner, odvjetnik)

Tuženici: Europska komisija (zastupnici: L. Pignataro-Nolin, i S. Grünheid, agenti); i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (zastupnici: D. Detken, agent, uz asistenciju R. Van der Hout i A. Köhler, odvjetnici)

Intervenijent u potporu tuženoj Komisiji: Europski parlament (zastupnici: J. Rodrigues i P. Schonard, agenti)

Intervenijent u potporu tuženima Komisiji i EFSA-i: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Simm i I. Šulce, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje, s jedne strane, Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (SL L 404, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 7., str. 172.) i, s druge strane, Uredbe Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (SL L 136, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 43., str. 281.), kao i registra prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, koji je objavljen na Komisijinoj internetskoj stranici.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Plantavisu GmbH i NEM-u, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV nalaže se snošenje, osim vlastitih troškova, troškove Europske komisije i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

3.

Vijeće Europske unije i Europski parlament snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 311, 13. 10. 2012.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/16


Presuda Općeg suda od 11. lipnja 2015. – McCullough protiv Cedefop-a

(Predmet T-496/13) (1)

((„Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Dokumenti koji se odnose na postupak javne nabave i na sklapanje ugovora koji iz njih proizlaze - Zahtjev za dostavu dokumenta u okviru kaznenog postupka - Odbijanje pristupa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu privatnosti i integriteta pojedinca - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu procesa odlučivanja”))

(2015/C 245/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Colin Boyd McCullough (Thessalonique, Grčka) (zastupnik: G. Matsos, odvjetnik)

Tuženik: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) (zastupnici: C. Lettmayr, agent, a zatim M. Fuchs, agent, uz asistenciju E. Petritsija, odvjetnika, zatim E. Petritsija i E. Roussoua, a zatim E. Roussou i P. Anestisa, odvjetnika, i konačno P. Anestisa)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Cedefop-a od 15. srpnja 2013. o odbijanju pristupa zapisnicima njegova upravnog odbora, zapisnicima njegova predsjedništva i zapisnicima njegove upravljačke skupine „Knowledge Management System”, koji su utvrđeni za razdoblje od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2005., zahtjev da se Cedefop-u naloži dostavu zatraženih dokumenata te zahtjev da se, na temelju članka 16. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (SL L 39., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 55.) i članka 1. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije, grčkim nacionalnim tijelima odobri da nasilno uđu u prostorije i zgrade Cedefop-a, da sukladno primjenjivim grčkim zakonima provode istragu, pretragu te oduzimanje predmeta u tim prostorijama i zgradama, kako bi pribavili zatražene dokumente i proveli istragu u odnosu na eventualna nezakonita djela.

Izreka

1.

Poništava se odluka Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) od 15. srpnja 2013. o odbijanju pristupa zapisnicima njegova upravnog odbora, zapisnicima njegova predsjedništva i zapisnicima njegove upravljačke skupine „Knowledge Management System”, koji su utvrđeni za razdoblje od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2005., u dijelu u kojim je njome odbijen pristup zapisnicima upravnog odbora i predsjedništva, osim u dijelu koji se odnosi na pristup imenima njihovih članova.

2.

Tužba se u preostalom dijelu odbija.

3.

Nalaže se Cedefop-u snošenje vlastitih troškova i tri četvrtine troškova Colina Boyda McCullougha.

4.

Colin Boyd McCullough snosit će jednu četvrtinu vlastitih troškova.


(1)  SL C 344, 23. 11. 2013.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/17


Presuda Općeg suda od 11. lipnja 2015. – Laboratoires CTRS protiv Komisije

(Predmet T-452/14) (1)

((„Lijekovi za ljudsku uporabu - Lijekovi za rijetke bolesti - Odobrenje za stavljanje u promet lijeka Cholic Acid FGK (pod nazivom Kolbam) - Terapijske indikacije - Isključivo pravo stavljanja u promet - Članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 141/2000”))

(2015/C 245/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francuska) (zastupnici: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley i M. Vickers, solicitors)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: E. White, P. Mihaylova i A. Sipos, agenti)

Predmet

Kao glavni, zahtjev za djelomično poništenje Provedbene odluke Komisije C (2014) 2375 od 4. travnja 2014. o odobrenju stavljanja u promet u iznimnim okolnostima lijeka za rijetke bolesti za ljudsku uporabu „Cholic Acid FGK – kolna kiselina” na temelju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 726/2004, kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije C (2014) 6508 od 11. rujna 2014. o prijenosu i izmjeni odobrenja za stavljanje u promet, koje je izdano u iznimnim okolnostima Odlukom C (2014) 2375 za lijek za rijetke bolesti za ljudsku uporabu „Kolbam – kolna kiselina”, u dijelu u kojem se u njoj u bitnom navodi da je stavljanje u promet tog lijeka odobreno za terapijske indikacije lijeka Orphacol ili, podredno, zahtjev za poništenje članka 1. te odluke.

Izreka

1.

Poništava se Provedbena odluka Komisije C (2014) 2375 od 4. travnja 2014. o odobrenju stavljanja u promet u iznimnim okolnostima lijeka za rijetke bolesti za ljudsku uporabu „Cholic Acid FGK – kolna kiselina” na temelju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 726/2004, kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije C (2014) 6508 od 11. rujna 2014. o prijenosu i izmjeni odobrenja o stavljanju u promet, koje je izdano u iznimnim okolnostima Odlukom C (2014) 2375 za lijek za rijetke bolesti za ljudsku uporabu „Kolbam – kolna kiselina”.

2.

Nalaže se Europskoj komisiji snošenje vlastitih troškova kao i troškova Laboratoires CTRS.

3.

ASK Pharmaceuticals GmbH snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 253, 4. 8. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/18


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Wirtschaftsvereinigung Stahl i dr. protiv Komisije

(Predmet T-285/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je donijela Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora energije i poduzetnika s velikom potrošnjom električne energije - Postupak o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka - Tužba za poništenje - Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva - Nepostojanje novog elementa - Nedopuštenost”))

(2015/C 245/21)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Njemačka) i drugi tužitelji čija su imena navedena u prilogu rješenju (zastupnici: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler i T. Woltering, a zatim A. Reuter, C. Bürger, T. Christner i G. Müllejans, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju C. von Donata i G. Quardta, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomičnim poništenjem odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a u odnosu na mjere koje je donijela Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora energije i velikih potrošača električne energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak povodom ove tužbe.

2.

Zahtjev da se tužbeni zahtjev preinači tako da se odnosi na odluku Komisije C (2014) 8786 final od 25. studenoga 2014. o državnoj potpori SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) koju je donijela Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora energije i velikih potrošača električne energije odbacuje se kao nedopušten.

3.

Obustavlja se postupak povodom zahtjeva za intervenciju Nadzornog tijela EFTA-e.

4.

Wirtschaftsvereinigung Stahl i drugi tužitelji čija su imena navedena u prilogu snosit će vlastite troškove i troškove Europske komisije.

5.

Nadzorno tijelo EFTA-e snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/19


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Röchling Oertl Kunststofftechnik protiv Komisije

(Predmet T-286/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je donijela Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora energije i poduzetnika s velikom potrošnjom električne energije - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka”))

(2015/C 245/22)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju A. Luke i C. Maurer, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a u odnosu na mjere koje je donijela Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora energije i velikih potrošača električne energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak povodom ove tužbe.

2.

Obustavlja se postupak povodom zahtjeva za intervenciju Nadzornog tijela EFTA-e.

3.

Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH snosit će vlastite troškove i troškove Europske komisije, uključujući troškove povezane s postupkom privremene pravne zaštite.

4.

Nadzorno tijelo EFTA-e snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/19


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Schaeffler Technologies protiv Komisije

(Predmet T-287/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka”))

(2015/C 245/23)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju A. Luke i C. Maurer, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka predviđenog člankom 108. stavkom 2. UFEU-a u vezi s mjerama koje je usvojila Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Obustavlja se postupak po zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e.

3.

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije, uključujući i troškove postupka privremene pravne zaštite.

4.

Nadzorno tijelo EFTA-e će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/20


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Energiewerke Nord protiv Komisije

(Predmet T-288/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka”))

(2015/C 245/24)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju A. Luke i C. Maurer, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka predviđenog člankom 108. stavkom 2. UFEU-a u vezi s mjerama koje je usvojila Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Obustavlja se postupak po zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e.

3.

Energiewerke Nord GmbH će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije, uključujući i troškove postupka privremene pravne zaštite.

4.

Nadzorno tijelo EFTA-e će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/21


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – H-O-T Servicecenter Nürnberg i dr. protiv Komisije

(Predmet T-289/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka - Tužba za poništenje - Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva - Nepostojanje novih elemenata - Nedopuštenost”))

(2015/C 245/25)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Nürnberg, Njemačka); H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln, Njemačka); H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg, Njemačka); i EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Nürnberg) (zastupnici: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler i T. Woltering, potom A. Reuter, C. Bürger, T. Christner i G. Müllejans, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju C. von Donat i G. Quardt, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka predviđenog članka 108. stavka 2. UFEU-a u vezi s mjerama koje je usvojila Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva na način da se njime obuhvati Odluku Komisije C (2014) 8786 final od 25. studenoga 2014. glede državne potpore SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) koju je Savezna Republika Njemačka odobrila u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije, odbija se kao nedopušten.

3.

Obustavlja se postupak po zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e.

4.

H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH, H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG, H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG i EB Härtetechnik GmbH & Co. KG će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije.

5.

Nadzorno tijelo EFTA-e će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/22


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Klemme protiv Komisije

(Predmet T-294/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka - Tužba za poništenje - Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva - Nepostojanje novih elemenata - Nedopuštenost”))

(2015/C 245/26)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju A. Luke i C. Maurer, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka predviđenog člankom 108. stavkom 2. UFEU-a u vezi s mjerama koje je usvojila Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva na način da se njime obuhvati Odluku Komisije C (2014) 8786 final od 25. studenoga 2014. glede državne potpore SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) koju je Savezna Republika Njemačka odobrila u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije, odbija se kao nedopušten.

3.

Obustavlja se postupak po zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e.

4.

Klemme AG će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije, uključujući i troškove postupka privremene pravne zaštite.

5.

Nadzorno tijelo EFTA-e će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/23


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Autoneum Germany protiv Komisije

(Predmet T-295/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka - Tužba za poništenje - Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva - Nepostojanje novih elemenata - Nedopuštenost”))

(2015/C 245/27)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme, M. Ringel i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju A. Luke i C. Maurer, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka predviđenog članka 108. stavka 2. UFEU-a u vezi s mjerama koje je usvojila Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Zahtjev za preinaku tužbenog zahtjeva na način da se njime obuhvati Odluku Komisije C (2014) 8786 final od 25. studenoga 2014. glede državne potpore SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) koju je Savezna Republika Njemačka odobrila u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije, odbija se kao nedopušten.

3.

Obustavlja se postupak po zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e.

4.

Autoneum Germany GmbH će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije, uključujući i troškove postupka privremene pravne zaštite.

5.

Nadzorno tijelo EFTA-e će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/24


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Erbslöh protiv Komisije

(Predmet T-296/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka”))

(2015/C 245/28)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Erbslöh AG (Velbert, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju A. Luke i C. Maurer, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka predviđenog člankom 108. stavkom 2. UFEU-a u vezi s mjerama koje je usvojila Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Obustavlja se postupak po zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e.

3.

Erbslöh AG će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije, uključujući i troškove postupka privremene pravne zaštite.

4.

Nadzorno tijelo EFTA-e će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/24


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Walter Klein protiv Komisije

(Predmet T-297/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je usvojila Njemačka u korist električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i poduzeća velikih potrošača električne energije - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka”))

(2015/C 245/29)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, uz asistenciju A. Luke i C. Maurer, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka predviđenog člankom 108. stavkom 2. UFEU-a u vezi s mjerama koje je usvojila Savezna Republika Njemačka u korist električne energije iz obnovljivih izvora kao i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Obustavlja se postupak po zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e.

3.

Walter Klein GmbH & Co. KG će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije, uključujući i troškove postupka privremene pravne zaštite.

4.

Nadzorno tijelo EFTA-e će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/25


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Erbslöh Aluminium protiv Komisije

(Predmet T-298/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je Njemačka usvojila u korist električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivnih poduzetnika - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka”))

(2015/C 245/30)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, i A. Luke i C. Maurer, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a povodom mjera koje Savezna Republika Njemačka provodi u korist električne energije iz obnovljivih izvora i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Postupak o tužbi se obustavlja.

2.

Postupak o zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e se obustavlja.

3.

Erbslöh Aluminium GmbH snosit će vlastite, kao i troškove Europske komisije, uključujući troškove postupka privremene pravne zaštite.

4.

Nadzorno tijelo EFTA-e snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/26


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Fricopan Back protiv Komisije

(Predmet T-300/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je Njemačka usvojila u korist električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivnih poduzetnika - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka - Tužba za poništenje - Zahtjev za prilagodbu tužbenog zahtjeva - Nepostojanje novog elementa - Nedopuštenost”))

(2015/C 245/31)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, i A. Luke i C. Maurer, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a povodom mjera koje Savezna Republika Njemačka provodi u korist električne energije iz obnovljivih izvora i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Postupak o tužbi se zaustavlja.

2.

Zahtjev za prilagodbu tužbenog zahtjeva ove tužbe, kako bi istim bila obuhvaćena Odluka Komisije C (2013) 8786 final od 25. studenoga 2014. koja se odnosi na državnu potporu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) koju Savezna Republika Njemačka provodi u korist električne energije iz obnovljivih izvora i velikih potrošača energije, odbacuje se kao nedopušten.

3.

Postupak o zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e se obustavlja.

4.

Fricopan Back GmbH Immekath snosit će vlastite kao i troškove Europske komisije, uključujući troškove postupka privremene pravne zaštite.

5.

Nadzorno tijelo EFTA-e snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/27


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Michelin Reifenwerke protiv Komisije

(Predmet T-301/14) (1)

(„Državne potpore - Mjere koje je Njemačka usvojila u korist električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivnih poduzetnika - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka”)

(2015/C 245/32)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Njemačka) (zastupnici: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme i T. Wielsch, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, i A. Luke i C. Maurer, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a povodom mjera koje Savezna Republika Njemačka provodi u korist električne energije iz obnovljivih izvora i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Postupak o tužbi se obustavlja.

2.

Postupak o zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e se obustavlja.

3.

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA snosit će vlastite kao i troškove Europske komisije, uključujući troškove postupka privremene pravne zaštite.

4.

Nadzorno tijelo EFTA-e snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/27


Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2015. – Vestolit protiv Komisije

(Predmet T-305/14) (1)

((„Državne potpore - Mjere koje je Njemačka usvojila u korist električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivnih poduzetnika - Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a - Donošenje konačne odluke nakon podnošenja tužbe - Obustava postupka”))

(2015/C 245/33)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Vestolit GmbH (Marl, Njemačka) (zastupnici: D. Greinacher, J. Martin i B. Scholtka, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti, i C. von Donat i G. Quardt, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C (2013) 4424 final od 18. prosinca 2013. o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a povodom mjera koje Savezna Republika Njemačka provodi u korist električne energije iz obnovljivih izvora i velikih potrošača energije [Državna potpora SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Izreka

1.

Postupak o tužbi se obustavlja.

2.

Postupak o zahtjevu za intervenciju koji je podnijelo Nadzorno tijelo EFTA-e se obustavlja.

3.

Vestolit GmbH snosit će vlastite troškove kao i troškove Europske komisije.

4.

Nadzorno tijelo EFTA-e snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/28


Rješenje predsjednika Općeg suda od 2. lipnja 2015. – Buga protiv Parlamenta i dr.

(Predmet T-241/15 R)

((„Privremena pravna zaštita - Direktiva o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma - Zahtjev za privremene mjere - Očita nedopuštenost glavne tužbe - Nedopuštenost”))

(2015/C 245/34)

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Tužitelj: Aurel Buga (Bacău, Rumunjska) (zastupnik: M. Vasii, odvjetnik)

Tuženici: Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija

Predmet

Zahtjev za određivanje privremenih mjera kako bi se rumunjskim vlastima naložila prekid kaznenog postupka koji se protiv tužitelja vodi pred nacionalnim sudom.

Izreka

1.

Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu se odbija.

2.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/29


Tužba podnesena 1. travnja 2015. – Helenska Republika protiv Komisije

(Predmet T-168/15)

(2015/C 245/35)

Jezik postupka: grčka

Stranke

Tužitelj: Helenska Republika (zastupnici: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou i Α. Ε. Vasilopoulou)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu odluku Komisije br. C(2015) 252 final od 26. siječnja 2015.„o smanjenju privremenih plaćanja u odnosu na Program ruralnog razvoja Grčke u programskom razdoblju 2007.-2013. i troškove za razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. ožujka 2014. i od 1. travnja 2014. i 30. lipnja 2014., CCI 2007 GR 06 RPO 001” u iznosima od 275.118,75 eura i 2.940.050 eura.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tome da je pobijana odluka donesena na temelju pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene članka 16. stavka 4. Uredbe Komisije br. 883/2006 od 21. lipnja 2006. (1), na temelju povrede nadležnosti Komisije ratione temporis i bitne povrede postupka koji je uređen tom odredbom.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tome da je odluka donesena na temelju pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene članka 41. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013 (2).

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na pogrešnom tumačenju i pogrešnoj primjeni, od strane Komisije, članka 26. stavka 5. Uredbe br. 1290/2005 (3), članka 27. stavaka 3. i 4. iste uredbe, članka 36. stavka 5. Uredbe br. 1306/2013 i članka 41. stavka 3. iste uredbe kao i na povredi načela ne bis in idem, načela legitimnih očekivanja i prava na kontradiktorni postupak i prava obrane Helenske Republike.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na tome da je odluka Komisije donesena na temelju pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene članka 27. stavka 4. Uredbe br. 1290/2005 i članka 41. stavka 3. Uredbe br. 1306/2013 te na povredi načela proporcionalnosti.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na tome da je pobijana odluka donesena na temelju pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene članka 27. stavka 4. Uredbe br. 1290/2005 i članka 41. stavka 3. Uredbe br. 1306/2013 te na povredi instituta više sile i izvanredne okolnosti.


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 883/2006 od 21. lipnja 2006. o određivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u vezi s vođenjem računa od strane agencija za plaćanje, izjavama o izdacima i prihodima te uvjetima za nadoknadu izdataka u okviru EFJP i EPFRR (SL L 171., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 54.)

(2)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347., str. 549.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/30


Tužba podnesena 8. travnja 2015. – Kohrener Landmolkerei i DHG protiv Komisije

(Predmet T-178/15)

(2015/C 245/36)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Njemačka), DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Njemačka) (zastupnik: A. Wagner, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku Europske komisije zaprimljenu 2. ožujka 2015.;

prihvati prigovor tužitelja od 23. prosinca 2014. u postupku AT-TSG-0007-01035.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelji u prilog svojoj tužbi ističu da pobijanu odluku valja poništiti jer sadrži pogrešku koja se tiče prava. Sukladno članku 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 (1) tužitelji kao podnositelji prigovora imaju rok od tri mjeseca, unutar kojeg moraju podnijeti prigovor nadležnim nacionalnim tijelima, kada žele podnijeti prigovor protiv registracije zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. S tim u vezi oni navode da je datum predmetne objave (SL. 2014, C 340, str. 6) bio 30. rujna 2014., a da je prigovor podnesen 23. prosinca 2014. nadležnom nacionalnom tijelu. Tužitelji nisu odgovorni za kasnije propuštanje roka. Dalje navode da sami tužitelji nisu mogli utjecati na to kada će nadležno nacionalno tijelo Komisiji proslijediti podneseni prigovor i da se u pobijanoj odluci ne uzima u obzir da je prigovor pravovremeno podnesen. U odluci se uzima u obzir jedino datum zaprimanja Europske Komisije.

Nadalje se ističe da člankom 51. Uredbe br. 1151/2012 nije propisan rok za prosljeđivanje nadležnog nacionalnog tijela. Stoga je bitno samo podnošenje prigovora tužitelja nadležnom nacionalnom tijelu.


(1)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL. L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/30


Tužba podnesena 14. travnja 2015. – Icap a.o. protiv Komisije

(Predmet T-180/15)

(2015/C 245/37)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Icap plc (London, Ujedinjena Kraljevina), Icap Management Services Ltd (London) i Icap New Zealand Ltd (Wellington, Novi Zeland) (zastupnici: C. Riis-Madsen i S. Frank, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi, u cijelosti ili djelomično, Odluku Komisije od 4. veljače 2015. donesenu u predmetu AT.39861 – Yen Interest Rate Derivatives – C(2015) 432 final;

podredno, ukine ili smanji izrečenu novčanu kaznu;

u svakom slučaju, naloži tuženiku da podmiri tužiteljeve troškove u vezi s ovim predmetom;

donese sve druge mjere koje smatra prikladnim.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču činjenica i pogreškama koje se tiču prava koje je počinila Komisija kada je utvrdila da ponašanje banaka ograničava i/ili narušava tržišno natjecanje „po cilju”.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču činjenica i pogreškama koje se tiču prava koje je počinila Komisija kada je utvrdila da tužiteljevo navodno podupiranje ponašanja banaka predstavlja povredu tržišnog natjecanja u smislu članka 101. UFEU-a.

Prema tužiteljima, članak 101. UFEU-a se ne odnosi na ponašanje sudionika koji ne sudjeluje u sporazumu koji ograničava/narušava tržišno natjecanje. Test koji je primijenila Komisija je u svakom slučaju netočan i pokriva previše širok spektar ponašanja koja nisu dovoljno usko povezana s povredom. Ponašanje tužitelja ne potpada pod test za posrednike koji je primijenio tuženik. Tužitelji osobito ističu da tvrdnja prema kojoj su posredovali u razmjeni informacija između banaka nema nikakvu činjeničnu osnovu, te da tuženik ne navodi niti jedan slučaj kada su tužitelji posredovali u takvim razmjenama. Prema tužiteljima, isto se odnosi na ispitivanje koordiniranog trgovanja. Što se tiče manipulacije Yen LIBPR nalozima, Komisija bi morala priznati da je samo jedna od dviju banaka znala za sudjelovanje ICAP-a. Stoga – prema tvrdnjama tužitelja – ICAP nije posredovao u pogledu ponašanja banaka. Štoviše, kada je riječ o navedenim povredama, protupravno je ponašanje započelo mnogo prije nego je ICAP navodno započeo s posredovanjem.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču činjenica i pogreškama koje se tiču prava koje je počinila Komisija prilikom utvrđivanja navodnog sudjelovanja tužitelja u povredama.

Tužitelji ističu da su banke sudjelovale u trgovanju derivativima kamata u jenima, te da su stoga poznavale međusobne trgovinske pozicije i interese. Stoga su dokazi koje je podnijela Komisija u prilog argumentu da je ICAP znao za bilateralnu povredu beznačajni, neodređeni i zavaravajući. Nadalje, prema tvrdnjama tužitelja, Komisijin pristup implicira znanje i ponašanje tužitelja sve do okončanja bilateralne povrede od strane banaka, bez da se daje bilo kakav dokaz u prilog kontinuiranom znanju tužitelja za povrede banaka.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Komisija povrijedila načelo pretpostavke nedužnosti i načelo dobre uprave.

Prema tvrdnjama tužitelja Komisija je provela hibridni postupak nagodbe, u kojem je u odluci o nagodbi usvojenom u prosincu 2013. optužen ICAP te je iscrpno opisana njegova uloga kao posrednika. Od tog trenutka Komisija više nije mogla tvrditi da nema nikakvih predrasuda prilikom rješavanja ICAP-ovog predmeta.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi Smjernica za utvrđivanje novčanih kazni od strane Komisije, povredi načela jednakog postupanja, povredi načela proporcionalnosti i povredi načela pravne sigurnosti.

Tužitelji ističu da je Komisija povrijedila načelo pravne sigurnosti kada je izrekla kazne koje premašuju puke nominalne kazne. To ujedno predstavlja i odstupanje od njezine ranije prakse. Usto, prema tvrdnjama tužitelja, Komisija je, time što je odbila da kao osnovu za izračun kazne uzme vrijednost prodaje tužitelja, što nije na odgovarajući način specificirala svoju metodu izračuna novčane kazne i što nije opravdala odstupanje od svoje ranije prakse, povrijedila svoje Smjernice za utvrđivanje novčanih kazni. Tužitelji također smatraju da je Komisija povrijedila načelo jednakog postupanja, jer je prema tužiteljima postupala drugačije nego prema drugim posrednicima optuženim za posredovanje u sličnim okolnostima i glede iste povrede. Također, Komisija je kaznila tužitelje isto kao i banke koje su počinile povredu, unatoč tome što su tužitelji optuženi samo za posredovanje. Tužitelji tvrde da su zbog toga izrečene kazne potpuno neproporcionalne, te da je stoga Komisija povrijedila načelo proporcionalnosti.

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Komisija prekršila načelo „ne bis in idem”.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/32


Tužba podnesena 24. travnja 2015. – National Iranian Tanker Company protiv Vijeća

(Predmet T-207/15)

(2015/C 245/38)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (zastupnici: T. de la Mare, QC, M. Lester i J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley i C. Murphy, Solicitors)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/236 od 12. veljače 2015. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 39, 14.2.2015, str. 18.), kao i Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2015/230 od 12. veljače 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 39, 14.2.2015, str. 3.), u dijelu u kojem se svaka od njih odnosi na tužitelja;

podredno, da utvrdi da su članak 20. stavak 1. točka (c) Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. (kako je izmijenjena) (u daljnjem tekstu: Odluka), kao i članak 23. stavak 2. točka (d) Uredbe Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. (kako je izmijenjena) (u daljnjem tekstu: Uredba) zbog nezakonitosti neprimjenjivi u pogledu tužitelja; te

naloži Vijeću snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Vijeće – zato što je ponovno uvrstilo tužitelja na osnovu istih činjeničnih tvrdnji koje je Opći sud odbio u predmetu T-565/12, NITC/Vijeće (3. srpnja 2014.) (u daljnjem tekstu: NITC/Vijeće) – povrijedilo načela res judicata, pravne sigurnosti, legitimnih očekivanja i pravomoćnosti, te je povrijedilo tužiteljevo pravo na djelotvoran pravni lijek iz članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da Vijeće nije poštovalo relevantni kriterij za uvrštavanje na popis, naime da tužitelj pruža financijsku ili logističku potporu iranskoj vladi. Navode o pružanju financijske potpore je Opći sud odbio u predmetu NITC/Vijeće. Tužitelj iranskoj vladi ne omogućava nikakve financijske prihode, te iranska vlada od tužitelja ne dobiva nikakve financijske prihode putem njegovih dioničara ili na neki drugi način. Kao što je to utvrđeno u predmetu NITC/Vijeće, neizravna financijska potpora nije dovoljna da bi taj kriterij bio ispunjen. Tvrdnja o logističkoj potpori je samo ponovna kvalifikacija tvrdnji koje su već iznesene u predmetu NITC/Vijeće. U svakom slučaju, ne postoji nužna uzročna veza između tužiteljevih djelatnosti i širenja nuklearnog oružja, te se pomoć koju tužitelj pruža može najviše nazvati neizravnom logističkom potporom.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Vijeće povrijedilo tužiteljevo pravo na obranu i pravo na dobru upravu i djelotvornu sudsku zaštitu. Konkretnije, Vijeće nije (a) obavijestilo tužitelja o stvarnim razlozima njegovog ponovnog uvrštenja na popis ili pružilo dokaze protiv njega; i/ili (b) omogućilo tužitelju priliku da iznese svoje stajalište o stvarnim razlozima i/ili dokazima protiv njega prije ponovnog uvrštavanja.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Vijeće neopravdano i neproporcionalno povrijedilo tužiteljeva temeljna prava, uključujući pravo na zaštitu vlasništva, slobode poduzetništva i ugleda. Utjecaj pobijanih mjera na tužitelja je dalekosežan, i u pogledu njegovog poslovanja i u pogledu njegova ugleda i goodwila u svijetu. Uvrštavanje na popis može imati i potencijalno štetne posljedice po korisnike mirovinskih fondova tužiteljevih dioničara, koji su svi nevini iranski građani, i od kojih su mnogi u mirovini. Vijeće nije dokazalo da je zamrzavanje tužiteljeve imovine i gospodarskih izvora povezano s nekim legitimnim ciljem ili opravdano nekim legitimnim ciljem, a još manje da je i proporcionalno takvom cilju.

5.

Peti tužbeni razlog, iznesen u prilog prigovora nezakonitosti, koji se temelji na činjenici da ako bi se – suprotno argumentima koji su izneseni u drugom tužbenom razlogu – članak 20. stavak 1. točku (c) Odluke i članak 23. stavak 2. točku (d) Uredbe tumačilo na način da obuhvaćaju (a) neizravnu financijsku potporu i/ili (b) logističku potporu koja nije povezana sa širenjem nuklearnog oružja, ti bi kriteriji bili nezakoniti i neproporcionalni ciljevima Odluke i Uredbe. Arbitrarni opseg i domašaj kriterija koji bi proizišli iz takvog šireg tumačenja premašili bi granice onoga što je prikladno i nužno za postizanje tih ciljeva. Stoga bi ta odredba bila nezakonita.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/33


Tužba podnesena 21. svibnja 2015. – Speciality Drinks protiv OHIM-a – William Grant (CLAN)

(Predmet T-250/15)

(2015/C 245/39)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Speciality Drinks Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: G. Pritchard, Barrister)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: William Grant & Sons Ltd (Dufftown, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Sporni žig u pitanju: verbalni žig Zajednice „CLAN”– prijava za registraciju br. 10 025 815

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 5. ožujka 2015. u predmetu R 220/2014-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odbaci prigovor;

naloži da se tužitelju naknade troškovi postupka i/ili da ukine odluku prvog žalbenog vijeća o troškovima.

Tužbeni razlozi

žalbeno je vijeće pogriješilo pri karakterizaciji razine pažnje „relevantnog potrošača” u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

žalbeno je vijeće propustilo odlučiti predstavlja li riječ CLAN, kada se koristi zajedno s riječju MACGREGOR, izmišljen izraz (odnosno, bez značenja) za relevantnog potrošača, ili je, naprotiv, izraz koji ima značenje koje relevantni potrošač razumije;

žalbeno vijeće nije ocijenilo sličnost žigova na ispravnoj pravnoj i/ili činjeničnoj osnovi;

žalbeno vijeće nije ocijenilo vjerojatnost dovođenja u zabludu na ispravnoj pravnoj i/ili činjeničnoj osnovi.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/34


Tužba podnesena 14. svibnja 2015. – Espírito Santo Financial (Portugal) protiv ESB-a

(Predmet T-251/15)

(2015/C 245/40)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Lisabon, Portugal) (zastupnici: R. Oliveira, N. Cunha Barnabé i S. Estima Martins, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi prešutnu odluku Europske središnje banke (ESB) od 4. ožujka 2015., u skladu s člankom 8. stavkom 3. Odluke ESB/2004/3 (Prešutna odluka), da ne dâ potpuni pristup odluci ESB-a od 1. kolovoza 2014., kojom se suspendira status Banco Espírito Santo S.A. kao druge strane monetarne politike Eurosustava, te ju se obvezuje da u cijelosti otplati svoj dug prema Eurosustavu do iznosa od 10 milijardi eura kao i svim dokumentima u posjedu ESB-a koji su na bilo koji način povezani s tom odlukom;

poništi izričitu odluku ESB-a od 1. travnja 2015. (Izričita odluka) da ne dâ potpuni pristup navedenim dokumentima;

tuženiku naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na Prešutnu odluku, a temelji na povredi obveze obrazlaganja.

Tužitelj ističe da Prešutna odluka – zato što ne sadrži obrazloženje odbijanja potpunog pristupa traženim dokumentima ESB-a – nije u skladu s obvezom obrazlaganja, te ju se stoga mora poništiti.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se odnosi na Izričitu odluku, a temelji na povredi obveze obrazlaganja u vezi s odlukom Upravnog vijeća.

Tužitelj ističe da Izričitu odluku kojom se odbija pristup traženoj dokumentaciji treba poništiti jer je njome povrijeđena obveza obrazlaganja, zato što (i) sadrži samo općenita razmatranja u pogledu iznimki na koje se poziva sadržanih u članku 4. Odluke ESB/2004/3, te, osobito (ii) ne sadrži razloge zašto bi iznimka iz prve alineje članka 4. stavka 1. točke (a) Odluke ESB/2004/3 opravdavala ograničenje tužiteljevog prava na pristup dokumentima.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se odnosi na Izričitu odluku, a temelji na povredi prve, druge i sedme alineje članka 4. stavka 1. točke (a) Odluke ESB/2004/3.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se odnosi na Izričitu odluku, a temelji na povredi prve alineje članka 4. stavka 2. Odluke ESB/2004/3, u vezi s odlukama Upravnog vijeća.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se odnosi na Izričitu odluku, a temelji na povredi obveze obrazlaganja u vezi s prijedlozima Izvršnog odbora.

Tužitelj navodi da bi Izričitu odluku trebalo poništiti zato jer povrjeđuje obvezu obrazlaganja, time što: (i) sadrži samo općenita razmatranja u pogledu iznimki na koje se poziva sadržanih u članku 4. Odluke ESB/2004/3; (ii) ne sadrži nikakve određene razloge odbijanja pristupa informacijama koje je tražio tužitelj; (iii) ne sadrži razloge za odbijanje otkrivanja informacija na osnovi članka 4. stavka 1. točke (a) sedme alineje Odluke ESB/2004/3; (iv) ne sadrži razloge za odbijanje otkrivanja informacija na osnovi članka 4. stavka 2. prve alineje Odluke ESB/2004/3; (v) ne sadrži razloge za odbijanje otkrivanja informacija na osnovi članka 4. stavka 3. Odluke ESB/2004/3.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/35


Tužba podnesena 21. svibnja 2015. – Ferrovial i dr. protiv Komisije

(Predmet T-252/15)

(2015/C 245/41)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelji: Ferrovial, SA (Madrid, Španjolska), Ferrovial Servicios, SA (Madrid, Španjolska), Amey UK plc (Oxford, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: M. Muñoz Pérez i M. Linares Gil, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku Europske komisije od 15. listopada 2014., u predmetu br. C (2014) 7280 u vezi s državnom potporom SA 35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) koju provodi Španjolska;

podredno, poništi članak 4. stavak 2. navedene odluke, i

Europskoj komisiji naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijana odluka u ovom postupku ista je kao i ona u predmetima T-826/14, Španjolska/Komisija i T-12/15, Banco de Santander i Santusa/Komisija.

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 296. UFEU-a zbog nepostojanja obrazloženja.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 107. stavka 1. UFEU-a, s obzirom na to da, prema mišljenju tužitelja, ispitana mjera ne ispunjava elemente koji su svojstveni pojmu državne potpore.

3.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 108. stavka 3. UFEU-a, članka 1. točke (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u, kao i na povredi članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 794/2004 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999, s obzirom na to da ispitana mjera ne predstavlja novu, nezakonitu i nespojivu potporu.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 4. stavka 2. treće odluke zbog povrede članka 14. stavka 1. Uredbe br. 659/1999 time što rješenje o povratu potpore nije ograničeno na isti način na koji je to bilo u prve dvije odluke (stjecanja izvršena prije 21. prosinca 2007.).

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na ništavosti članka 4. treće odluke (rješenje o povratu potpore) zbog povrede članka 14. stavka 1. Uredbe br. 659/1999 time što iz rješenja o povratu potpore nisu isključene neizravne transakcije izvršene prije 10. ožujka 2005.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/36


Tužba podnesena 21. svibnja 2015. – Sociedad General de Aguas de Barcelona protiv Komisije

(Predmet T-253/15)

(2015/C 245/42)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcelona, Španjolska) (zastupnik: J. de Juan Casadevall, odvjetnik)

Tuženi: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

podredno, u slučaju odbijanja glavnog dijela zahtjeva, poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se u njoj nalaganje povrata potpore ne ograničava na neizravna stjecanja koja su izvršena nakon 21. prosinca 2007. i ne priznaje pravo na potpunu primjenu porezne pogodnosti tijekom čitavog razdoblja predviđenog člankom 12. stavkom 5. Kraljevskog zakonodavnog dekreta 4/2004 od 5. ožujka, kojim se potvrđuje pročišćeni tekst španjolskog Zakona o porezu na dobit, i

Europskoj komisiji naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijana odluka u ovom postupku ista je kao i ona u predmetima T-12/15, Banco de Santander i Santusa/Komisija i T-252/15, Ferrovial SA i dr./Komisija.

Navedeni tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima već iznesenima u tim predmetima.

Osobito se navodi pogreška koja se tiče prava u primjeni zahtjeva selektivnosti, postojanje zlouporabe ovlasti i povreda načelâ jednakosti i legitimnih očekivanja.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/37


Tužba podnesena 18. svibnja 2015. – Aldi Einkauf protiv OHIM-a – Dyado Liben (Casale Fresco)

(Predmet T-254/15)

(2015/C 245/43)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG (Essen, Njemačka) (zastupnici: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen i N. Bertram, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Dyado Liben OOD (Sofija, Bugarska)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Sporni žig: verbalni žig Zajednice „Casale Fresco” – prijava za registraciju br. 010 886 604

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 11. ožujka 2015. u predmetu R 1138/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/37


Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Telefónica protiv Komisije

(Predmet T-256/15)

(2015/C 245/44)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Telefónica, S.A. (Madrid, Španjolska) (zastupnici: J. Ruiz Calzado i J. Domínguez Pérez, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi članak 1. odluke;

poništi stavak 1. članka 4. odluke u dijelu u kojem je Kraljevini Španjolskoj naloženo da prekine program potpora naveden u članku 1.;

poništi stavke 2., 3., 4. i 5. članka 4. odluke u dijelu u kojem je naložen povrat državne potpore koju je utvrdila Komisija;

podredno, ograniči obvezu povrata potpore određenu stavkom 2. članka 4. odluke na isti način na koji je ona ograničena u prvoj i drugoj odluci, i

naloži Komisiji snošenje svih troškova koji proizlaze iz postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijana odluka u ovom postupku ista je kao i ona u predmetima T-12/15, Banco de Santander i Santusa/Komisija i T-252/15, Ferrovial, SA i dr./Komisija.

Navedeni tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima već iznesenima u tim predmetima.

Osobito se navode pogreške koje se tiču prava i ocjene činjenica koje je Komisija počinila kada je ispitivala mišljenje DGT-a (španjolske porezne uprave) i zaključila da ono sadrži novu mjeru koja može predstavljati državnu potporu i kada je tvrdila da prve dvije odluke nisu obuhvatile moguću primjenu predmetne mjere na stjecanja neizravnih udjela.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/38


Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Arcelormittal Spain Holding protiv Komisije

(Predmet T-257/15)

(2015/C 245/45)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Arcelormittal Spain Holding, S.L. (Madrid, Španjolska) (zastupnik: M. Muñoz Pérez, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Europske komisije od 15. listopada 2014., u predmetu br. C (2014) 7280 u vezi s državnom potporom SA 35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) koju provodi Španjolska;

podredno, poništi članak 4. stavak 2. navedene odluke zbog navedenih razloga, i

Europskoj komisiji naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijana odluka u ovom postupku ista je kao i ona u predmetima T-12/15, Banco de Santander i Santusa/Komisija i T-252/15, Ferrovial, SA i dr./Komisija

Navedeni tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima već iznesenima u tim predmetima.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/39


Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Axa Mediterranean Holding protiv Komisije

(Predmet T-258/15)

(2015/C 245/46)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Axa Mediterranean Holding, S.A. (Palma de Mallorca, Španjolska) (zastupnici: J. Buendía Sierra, D. Armesto Macías i A. Balcells Cartagena, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi članak 1. odluke u dijelu u kojem je njemu određeno da se novo upravno tumačenje članka 12. TRLIS-a (pročišćenog teksta španjolskog Zakona o porezu na dobit) koje je usvojila španjolska uprava treba smatrati državnom potporom nespojivom s unutarnjim tržištem;

poništi stavak 1. članka 4. odluke u dijelu u kojem je Kraljevini Španjolskoj naloženo da prekine program koji smatra programom potpora kako je opisan u članku 1.;

poništi stavke 2., 3., 4. i 5. članka 4. odluke u dijelu u kojem je u njima Kraljevini Španjolskoj naložen povrat iznosa koje Komisija smatra državnom potporom;

podredno, ograniči doseg obveze povrata potpore koja je Kraljevini Španjolskoj naložena stavkom 2. članka 4. odluke na isti način na koji je ona ograničena u prvoj i drugoj odluci, i

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijana odluka u ovom postupku ista je kao i ona u predmetima T-12/15, Banco de Santander i Santusa/Komisija i T-252/15, Ferrovial, SA i dr./Komisija

Navedeni tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima već iznesenima u tim predmetima.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/39


Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Spirig Pharma protiv OHIM-a (Daylong)

(Predmet T-261/15)

(2015/C 245/47)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Švicarska) (zastupnici: T. de Haan i P. Péters, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Sporni žig u pitanju: figurativni žig s verbalnim elementom „Daylong” – Prijava za registraciju br. 12 537 627

Pobijana odluka: Odluka četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 24. ožujka 2015. u predmetu R 2455/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova, uključujući troškove tužitelja u postupku pred četvrtim žalbenim vijećem Ureda.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 75. iste uredbe;

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/40


Tužba podnesena 27. svibnja 2015. – db Technologies Deutschland protiv OHIM-a – MIP Metro (Sigma)

(Predmet T-267/15)

(2015/C 245/48)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: db Technologies Deutschland GmbH (Köln, Njemačka) (zastupnik: K. Zingsheim, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Njemačka)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Sporni žig: verbalni žig Zajednice „Sigma” – prijava za registraciju br. 10 779 734

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 23. ožujka 2015. u predmetu R 1444/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odluku OHIM-a od 28. travnja 2014. i odbaci prigovor podnositelja prigovora/tuženika u postupku pred žalbenim vijećem;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/41


Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Apcoa Parking Holdings protiv OHIM-a (PARKWAY)

(Predmet T-268/15)

(2015/C 245/49)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: APCOA Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Njemačka) (zastupnik: A. Lohman, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementima„PARKWAY” – prijava za registraciju br. 12 567 021

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 25. ožujka 2015. u predmetu R 2063/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

OHIM-u naloži snošenje troškova postupka uključujući troškove nastale u žalbenom postupku.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/41


Tužba podnesena 22. svibnja 2015. – Apcoa Parking Holdings protiv OHIM-a (PARKWAY)

(Predmet T-272/15)

(2015/C 245/50)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Njemačka) (zastupnik: A. Lohmann, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Sporni žig: verbalni žig Zajednice „PARKWAY” – prijava za registraciju br. 12 248 278

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 25. ožujka 2015. u predmetu R 2062/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

OHIM-u naloži snošenje troškova postupka uključujući troškove nastale u žalbenom postupku.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/42


Tužba podnesena 13. svibnja 2015. – Permapore protiv OHIM-a – José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins (Terraway)

(Predmet T-277/15)

(2015/C 245/51)

Jezik na kojem je tužba podnesena: portugalski

Stranke

Tužitelj: Permapore Ltd (Nenagh Tipperary, Irska) (zastupnik: J. Sales, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda (Grijó, Portugal)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementom „Terraway” prijava za registraciju br. 11 988 301

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 5. ožujka 2015. u predmetu R 2496/2014-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku žalbenog vijeća OHIM-a i zamijeni je drugom u kojoj će se sveobuhvatno odlučiti ili će se u njoj naložiti da se sveobuhvatno odluči o pitanjima osnove ili materijalnim pitanjima, ne ograničavajući se pritom na postavljeno pitanje vezano za pravodobnu uplatu pristojbe za žalbu.

Tužbeni razlozi

Tužitelj tvrdi da je 20. studenoga 2014. uplatio pristojbu za žalbu određenu člankom 60. Uredbe br. 207/2009;

S materijalne točke gledišta tužitelj navodi povredu članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b), članka 7. stavka 1. točke (g) i članka 54. stavka 2., in fine, Uredbe br. 207/2009.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/43


Tužba podnesena 2. lipnja 2015. – Hamas protiv Vijeća

(Predmet T-289/15)

(2015/C 245/52)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Hamas (Doha, Katar) (zastupnik: L. Glock, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/521 od 26. ožujka 2015. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2014/483/ZVSP u dijelu u kojem se odnosi na Hamas (uključujući i Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

poništi Provedbenu Uredbu Vijeća (EU) 2015/513 od 26. ožujka 2015. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 790/2014. u dijelu u kojem se odnosi na Hamas (uključujući i Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

naloži Vijeću snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 1. stavka 4. Zajedničkog stajališta 2001/931 (1), s obzirom na to da nacionalne odluke na koje upućuje Vijeće ne ispunjavaju uvjete iz navedenog članka da bi ih se moglo smatrati odlukama koje je donijelo nadležno tijelo.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče činjenica, jer bitni dio činjenica koje je Vijeće navelo nije potkrijepljen niti jednim dokazom.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na pogrešci u ocjeni u odnosu na narav djelovanja organizacije Hamas kao terorističke organizacije.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na povredi načela neuplitanja, koji se protivi tome da se Hamas, koji je zakoniti politički pokret, koji je pobijedio na izborima organiziranim u Palestini i koji čini okosnicu palestinske vlade, smatra terorističkim subjektom.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na povredi obveze obrazlaganja od strane Vijeća.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na povredi tužiteljeva prava na obranu i na povredi njegova prava na djelotvornu sudsku zaštitu u postupku pred nacionalnim tijelom.

7.

Sedmi tužbeni razlog temelji se na povredi prava vlasništva, s obzirom na to da zamrzavanje tužiteljeve imovine predstavlja neopravdanu povredu njegovog prava vlasništva.


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, str. 93.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 1., str. 11.).


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/44


Žalba koju je 8. lipnja 2015. podnio Angel Coedo Suárez protiv presude Službeničkog suda od 26. ožujka 2015. u predmetu F-38/14, Coedo Suárez protiv Vijeća

(Predmet T-297/15 P)

(2015/C 245/53)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi predmetnu žalbu dopuštenom;

ukine presudu Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 26. ožujka 2015., Coedo Suárez/Vijeće (F-38/14, EU:F:2015:25);

prihvati tužbeni zahtjev za poništenje koji je istaknuo u prvostupanjskom postupku;

naloži Vijeću snošenje troškova koji su nastali u oba postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe dva žalbena razloga.

1.

Prvi žalbeni razlog temelji se na iskrivljavanju činjenica i dokaza te na pogrešci koja se tiče prava, s obzirom na to da je Službenički sud zaključio da tijelo nadležno za imenovanja nije počinilo očitu pogrešku u ocjeni time što je smatralo da žaliteljevo loše zdravstveno stanje ne predstavlja olakotnu okolnost.

2.

Drugi žalbeni razlog temelji se na povredi obveze obrazlaganja.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/44


Tužba podnesena 8. lipnja 2015. – Atlas protiv OHIM-a (EFEKT PERLENIA)

(Predmet T-298/15)

(2015/C 245/54)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Atlas sp. z. o. o. (Łódz, Poljska) (zastupnik: R. Rumpel, odvjetnik (radca prawny))

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementom „EFEKT PERLENIA” – prijava za registraciju br. 12 668 125.

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 13. ožujka 2015. u predmetu R 2352/2014-5.

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

tužbu proglasi osnovanom;

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem je njome odbijena prijava za registraciju;

preinači pobijanu odluku na način da se znak registrira za sve zahtijevane proizvode i usluge;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/45


Tužba podnesena 1. lipnja 2015. – Barqawi protiv Vijeća

(Predmet T-303/15)

(2015/C 245/55)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Ahmad Barqawi (Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati) (zastupnici: J.-P. Buyle i L. Cloquet, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2015/375 od 6. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji, u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja;

poništi Provedbenu odluku Vijeća (ZVSP) 2015/383 od 6. ožujka 2015. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije, u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja;

naloži Vijeću snošenje svih troškova postupka, uključujući i onih koje je pretrpio tužitelj.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na obranu i prava na pravično suđenje, s obzirom na to da tužitelj nije saslušan prije donošenja predmetnih mjera ograničavanja.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogreški u ocjeni činjenica, a s obzirom na to da Vijeće nije podnijelo dokaze u prilog iznesenim činjenicama koji bi podupirali obrazloženje određenih mjera.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi općeg načela proporcionalnosti.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na neproporcionalnoj povredi prava vlasništva i prava na obavljanje profesionalne djelatnosti.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na zloporabi ovlasti. Tužitelj ističe da je – s obzirom na to da mjere koje je usvojilo Vijeće nemaju nikakvog učinka na sirijski režim, i s obzirom na to da je tužitelj uvijek poštovao sankcije međunarodne zajednice te cijelo vrijeme ostao neovisan od vlasti – osnovano smatrati da su pobijane mjere donesene iz razloga različitih od onih koji su u njima navedeni (isključenje s tržišta – stavljanje u povoljniji položaj drugih aktera).

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja, s obzirom na to da je obrazloženje pobijanih mjera od strane Vijeća eliptično i da ne upućuje niti na jedan konkretni element ili datum koji bi tužitelju omogućili da identificira poslovne aktivnosti koje mu se stavljaju na teret.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/46


Tužba podnesena 1. lipnja 2015. – Abdulkarim protiv Vijeća

(Predmet T-304/15)

(2015/C 245/56)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati) (zastupnici: J.-P. Buyle i L. Cloquet, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2015/375 od 6. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji, u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja;

poništi Provedbenu odluku Vijeća (ZVSP) 2015/383 od 6. ožujka 2015. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije, u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja;

naloži Vijeću snošenje svih troškova postupka, uključujući i onih koje je pretrpio tužitelj.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga koji su u osnovi identični ili slični tužbenim razlozima navedenima u predmetu T-303/15, Barqawi/Vijeće.


Službenički sud

27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/47


Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. lipnja 2015. – CX protiv Komisije

(Predmet F-27/13) (1)

((Javna služba - Stegovni postupak - Uloga i nadležnosti stegovnog povjerenstva i tijela za imenovanje - Stegovna mjera - Prelazak u niži razred popraćen odlukom o promaknuću - Proporcionalnost mjere))

(2015/C 245/57)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CX (zastupnik: É. Boigelot, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i C. Ehrbar, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluka o prelasku tužitelja u niži razred AD8 temeljem članka 9. stavka 1. točke (f) Priloga IX. Pravilniku o osoblju, te zahtjev za naknadu navodno pretrpljene imovinske i neimovinske štete.

Izreka presude

1.

Tužba se odbija.

2.

CX će snositi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.


(1)  SL C 207, 20. 7. 2013., str. 56.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/47


Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. lipnja 2015. – CX protiv Komisije

(Predmet F-5/14) (1)

((Javna služba - Dužnosnici - Stegovna mjera - Udaljavanje s radnog mjesta - Propuštanje saslušanja dotičnog dužnosnika od strane tijela za imenovanje - Nepoštovanje prava na saslušanje))

(2015/C 245/58)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CX (zastupnik: É. Boigelot, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i C. Ehrbar, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije o udaljavanju tužitelja s radnog mjesta na temelju članka 9. stavka 1. točke (h) Priloga IX. Pravilniku o osoblju bez smanjenja prava na mirovinu, nakon interne istrage započete nakon istrage OLAF-a nad jednim poduzećem, te zahtjev za naknadu navodno pretrpljene imovinske i neimovinske štete.

Izreka presude

1.

Poništava se odluka od 16. listopada 2013. kojom je Europska komisija CX-u izrekla mjeru udaljavanja s radnog mjesta bez pro tempore smanjenja mirovine.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Europska će komisija snositi vlastite troškove, te joj se nalaže snošenje troškova CX-a, uključujući i troškove postupka privremene pravne zaštite u predmetu F-5/14 R.


(1)  SL C 85, 22. 3. 2014., str. 27.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/48


Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 9. lipnja 2015. – EF protiv ESVD

(Predmet F-65/14) (1)

(„Javna služba - Osoblje ESVD-a - Dužnosnici - Postupak promaknuća 2013. - Odluka da se tužitelja ne promakne u razred AD 13 - Prigovor tužitelja na popis dužnosnika predloženih za promaknuće - Članak 45. Pravilnika o osoblju za dužnosnike - Najmanje dvije godine radnog staža u razredu - Izračun razdoblja od dvije godine - Datum odluke o promaknuću”)

(2015/C 245/59)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: EF (zastupnici: L. Levi i N. Flandin, odvjetnici)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (zastupnici: S. Marquardt i M. Silva, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o odbijanju promaknuća tužitelja u razred AD13 u okviru postupka promaknuća 2013. iako se tužitelj nalazio na popisu dužnosnika koji mogu biti promaknuti.

Izreka presude

1.

Tužba se odbija.

2.

EF snosi vlastite troškove kao i troškove Europske službe za vanjsko djelovanje.


(1)  SL C 380, 27. 10. 2014., str. 26.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/49


Tužba podnesena 27. travnja 2015. – ZZ protiv Frontex-a

(Predmet F-68/15)

(2015/C 245/60)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)

Predmet i opis spora

Poništenje izvješća o ocjeni tužitelja za 2009. godinu i zahtjev za naknadu navodno pretrpljene neimovinske štete.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi izvješće o ocjeni od 4. srpnja 2014., koje je tužitelju dostavljeno 12. srpnja 2014., u dijelu u kojem se njime mijenja prvotno izvješće;

naloži Frontex-u da tužitelju isplati 4  000 eura na ime naknade štete;

naloži Frontex-u snošenje troškova.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/49


Tužba podnesena 28. travnja 2015. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-70/15)

(2015/C 245/61)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje konačne odluke o prijenosu tužiteljevih prava na mirovinu u mirovinski sustav Unije, koja je donesena na temelju novih općih provedbenih odredaba (OPO) članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju od 3. ožujka 2011.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

utvrdi nezakonitim članak 9. Općih provedbenih odredaba članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju;

poništi odluku od 28. srpnja 2014. kojom se potvrđuje prijenos tužiteljevih prava na mirovinu stečenih prije stupanja u službu, sukladno općim provedbenim odredbama članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju od 3. ožujka 2011;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/50


Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – ZZ protiv ECDC-a

(Predmet F-71/15)

(2015/C 245/62)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke žalbenog procjenitelja o konačnom utvrđenju izvješća o ocjeni tužitelja za 2013. godinu.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi odluku žalbenog procjenitelja o konačnom utvrđenju izvješća o ocjeni tužitelja za 2013. godinu;

naloži ECDC-u snošenje troškova.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/50


Tužba podnesena 6. svibnja 2015. – ZZ protiv Parlamenta

(Predmet F-73/15)

(2015/C 245/63)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Predmet i opis spora

Poništenje odluke da se tužitelju ne isplate dnevnice nakon njegovog prelaska iz Komisije, gdje je bio raspoređen na rad u delegaciju EU u Jemenu, u Europski parlament u Bruxelles.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku od 8. srpnja 2014.;

ukoliko smatra potrebnim, poništi odluku glavnog tajnika Europskog parlamenta od 3. veljače 2015.;

naloži Parlamentu da tužitelju isplati dnevnice, uvećane za kamate od dana dospijeća svakog iznosa sukladno Prilogu VII. Pravilnika o osoblju;

naloži Europskom parlamentu snošenje svih troškova.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/51


Tužba podnesena 15. svibnja 2015. – ZZ protiv Vijeća

(Predmet F-76/15)

(2015/C 245/64)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: J-N. Louis i N. de Montigny, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Predmet i opis spora

Poništenje odluke ureda za obračun u Bruxellesu kojom je odbijen zahtjev za produženje priznavanja bolesti sina tužitelja kao teške bolesti, te zahtjev za podmirivanje u stopostotnom iznosu zdravstvenih troškova vezanih uz tu bolest.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi odluku voditelja ureda za obračun u Bruxellesu od 8. travnja 2014. kojom se odbija zahtjev za produženje priznavanja bolesti njegova sina kao teške bolesti, uključujući i njegov zahtjev za podmirivanje u stopostotnom iznosu zdravstvenih troškova vezanih uz tu bolest;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova.


27.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/51


Tužba podnesena 18. svibnja 2015. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-77/15)

(2015/C 245/65)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: J.-N. Louis i N. de Montigny, odvjetnici)

Tuženik: Komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke da se retroaktivna isplata naknade za život u inozemstvu ograniči na razdoblje od pet godina računajući od datuma kada je otkrivena neisplata te naknade, te nalaganje tuženiku plaćanja zateznih kamata.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi odluku PMO-a (Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu) da isplatu naknade za život u inozemstvu, koja je pogrešno obustavljena od 1. rujna 2007., ograniči na razdoblje od pet godina;

naloži Komisiji da tužitelju isplati naknadu za život u inozemstvu na koju ima pravo od 1. rujna 2007. zajedno sa zateznim kamatama po stopi koju Europska središnja banka utvrđuje za glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za dva postotna poena, i to kako na iznose već plaćene tužitelju na ime zaostataka primitaka od rada (naknade za život u inozemstvu), tako i na one iznose koji još nisu plaćeni, računajući od dospijeća svakog od njih, pa sve do potpune isplate;

naloži Komisiji snošenje troškova.