ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 228

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
13. srpnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 228/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 228/02

Predmet C-22/15: Tužba podnesena 19. siječnja 2015. – Europska komisija protiv Kraljevine Nizozemske

2

2015/C 228/03

Predmet C-154/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. travnja 2015. uputio Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Španjolska) – Francisco Gutiérrez Naranjo protiv BBK Bank Cajasur, S.A.U.

3

2015/C 228/04

Predmet C-169/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2015. uputio Benelux Gerichtshof (Belgija) – Montis Design BV protiv Goossens Meubelen BV

4

2015/C 228/05

Predmet C-179/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. travnja 2015. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – Daimler AG protiv Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

4

2015/C 228/06

Predmet C-189/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2015. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia protiv Cassa conguaglio per il settore elettrico i dr.

5

2015/C 228/07

Predmet C-198/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. travnja 2015. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

6

2015/C 228/08

Predmet C-204/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. svibnja 2015. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests protiv SIA Latspas

6

2015/C 228/09

Predmet C-220/15: Tužba podnesena 12. svibnja 2015. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

7

2015/C 228/10

Predmet C-224/15 P: Žalba koju je 15. svibnja 2015. podnijelo društvo Rose Vision, S. L. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 5. ožujka 2015. u predmetu T-45/13, Rose Vision i Seseña protiv Komisije

8

 

Opći sud

2015/C 228/11

Predmet T-259/13: Presuda Općeg suda od 30. travnja 2015. – Francuska protiv Komisije (EFSJP — Komponenta Jamstva — EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Mjere potpore ruralnom razvoju — Područja s prirodnim ograničenjima — Paušalni financijski ispravak — Izdaci koje je učinila Francuska — Kriterij tereta — Kontrole na terenu — Postupovna jamstva)

10

2015/C 228/12

Predmet T-327/11: Rješenje Općeg suda od 20. svibnja 2015. – Vinci Energies Schweiz protiv OHIM-a – Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993) (Žig Zajednice — Prigovor — Povlačenje prigovora — Obustava postupka)

11

2015/C 228/13

Predmet T-391/12: Rješenje Općeg suda od 7. svibnja 2015. – Lidl Stiftung protiv OHIM-a – Adveo Group International (UNITED OFFICE) (Žig Zajednice — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Povlačenje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim — Obustava postupka)

11

2015/C 228/14

Predmet T-48/13: Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2015. – Out of the blue protiv OHIM-a – Mombauer (REFLEXX) (Žig Zajednice — Prigovor — Povlačenje prigovora — Obustava postupka)

12

2015/C 228/15

Predmet T-403/13: Rješenje Općeg suda od 21. svibnja 2015. – APRAM protiv Komisije (Tužba za poništenje — Kohezijski fondovi — Uredba (EZ) br. 1164/94 — Smanjenje financijske potpore — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost)

13

2015/C 228/16

Predmet T-559/14: Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2015. – Ackermann Saatzucht i dr. protiv Parlamenta i Vijeća (Tužba za poništenje — Uredba (EU) br. 511/2014 — Mjere usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja — Nepostojanje osobnog utjecaja — Nedopuštenost)

13

2015/C 228/17

Predmet T-560/14: Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2015. – ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding i dr. protiv Parlamenta i Vijeća (Tužba za poništenje — Uredba (EU) 511/2014 — Mjere usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji — Nepostojanje osobnog utjecaja — Nedopuštenost)

14

2015/C 228/18

Predmet T-69/15: Tužba podnesena 12. veljače 2015. – NK Rosneft i dr. protiv Vijeća

15

2015/C 228/19

Predmet T-106/15: Tužba podnesena 25. veljače 2015. – Opko Ireland Global Holdings protiv OHIM-a – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

16

2015/C 228/20

Predmet T-136/15: Tužba podnesena 20. ožujka 2015. – Evropaïki Dynamiki protiv Parlamenta

17

2015/C 228/21

Predmet T-164/15: Tužba podnesena 31. ožujka 2015. – European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki protiv Parlamenta

17

2015/C 228/22

Predmet T-165/15: Tužba podnesena 7. travnja 2015. – Ryanair and Airport Marketing Services protiv Komisije

18

2015/C 228/23

Predmet T-220/15: Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – Beele Engineering protiv OHIM-a (WE CARE)

19

2015/C 228/24

Predmet T-222/15: Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – Beele Engineering protiv OHIM-a (WE CARE)

20

2015/C 228/25

Predmet T-223/15: Tužba podnesena 27. travnja 2015. – Morton’s of Chicago protiv OHIM-a – Mortons the Restaurant (MORTON’S)

20

2015/C 228/26

Predmet T-225/15: Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – QuaMa Quality Management protiv OHIM-a – Microchip Technology (medialbo)

21

2015/C 228/27

Predmet T-237/15: Tužba podnesena 15. svibnja 2015. – Łabowicz protiv OHIM-a – Pure Fishing (NANO)

22

2015/C 228/28

Predmet T-238/15: Tužba podnesena 13. svibnja 2015. – Novartis protiv OHIM-a – Meda (Zimara)

23

2015/C 228/29

Predmet T-244/15: Tužba podnesena 15. svibnja 2015. – Klyuyev protiv Vijeća

23

2015/C 228/30

Predmet T-232/11: Rješenje Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Stichting Greenpeace Nederland i PAN Europe protiv Komisije

25

2015/C 228/31

Predmet T-45/12: Rješenje Općeg suda od 8. svibnja 2015. – Ujedinjena Kraljevina protiv ESB-a

25

2015/C 228/32

Predmet T-8/13: Rješenje Općeg suda od 21. svibnja 2015. – ClientEarth i dr. protiv Komisije

25

2015/C 228/33

Predmet T-30/13: Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2015. – GRE protiv OHIM-a – Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

25

2015/C 228/34

Predmet T-93/13: Rješenje Općeg suda od 8. svibnja 2015. – Ujedinjena Kraljevina protiv ESB-a

25

2015/C 228/35

Predmet T-671/13: Rješenje Općeg suda od 12. svibnja 2015. – PAN Europe i Confédération paysanne protiv Komisije

26

2015/C 228/36

Predmet T-358/14: Rješenje Općeg suda od 8. svibnja 2015. – Hoteles Catalonia protiv OHIM-a – Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

26

2015/C 228/37

Predmet T-462/14: Rješenje Općeg suda od 12. svibnja 2015. – EEB protiv Komisije

26

2015/C 228/38

Predmet T-542/14: Rješenje Općeg suda od 8. svibnja 2015. – Grupo Bimbo protiv OHIM-a (Oblik okruglog peciva za sendvič)

26

 

Službenički sud

2015/C 228/39

Predmet F-78/14: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 3. lipnja 2015. – Gross protiv ESVD-a (Javna služba — Osoblje ESVD-a — Dužnosnici — Promaknuće — Članak 43. i članak 45. stavak 1. Pravilnika — Usporedba zasluga svih dužnosnika koji ispunjavaju uvjete za promaknuće — Dužnosnici koje su službe ESVD-a predložile i oni koje nisu predložile — Uzimanje u obzir izvješća o ocjeni — Isključivo doslovne ocjene)

27

2015/C 228/40

Predmet F-128/14: Presuda Službeničkog suda (Juge unique) od 3. lipnja 2015. – Bedin protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Stegovni postupak — Stegovna mjera — Uloga i ovlasti stegovnog povjerenstva i tijela za imenovanje — Ocjena osnovanosti inkriminirajućih činjenica)

27


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2015/C 228/01)

Posljednja objava

SL C 221, 6.7.2015.

Prethodne objave

SL C 213, 29.6.2015.

SL C 205, 22.6.2015.

SL C 198, 15.6.2015.

SL C 190, 8.6.2015.

SL C 178, 1.6.2015.

SL C 171, 26.5.2015.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/2


Tužba podnesena 19. siječnja 2015. – Europska komisija protiv Kraljevine Nizozemske

(Predmet C-22/15)

(2015/C 228/02)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Lozano Palacios i G. Wils)

Tuženik: Kraljevina Nizozemska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Kraljevina Nizozemska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 2. stavka 1., članka 24. stavka 1. i članka 133. u vezi s člankom 132. stavkom 1. točkom (m) Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1) od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (Direktiva o PDV-u) jer je od PDV-a izuzela iznajmljivanje vezova i spremišta za plovila članovima udruženja za sportove na vodi koja u okviru svojih usluga ne zapošljavaju jednu ili više osoba radi obavljanja aktivnosti povezanih s plovidbom ili slobodnim vremenom, a koje se ne mogu izjednačiti sa sportom ili fizičkim odgojem;

utvrdi da Kraljevina Nizozemska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 2. stavka 1., članka 24. stavka 1. i članka 133. u vezi s člankom 132. stavkom 1. točkom (m) Direktive 2006/112/EZ, jer je izuzeće od PDV-a na iznajmljivanje vezova i spremišta za plovila ograničila na udruženja za sportove na vodi koja u okviru svojih usluga ne zapošljavaju jednu ili više osoba, pod uvjetom da je riječ o iznajmljivanju članovima koji se bave sportom, a iznajmljivanje je usko povezano s bavljenjem tim sportom te je za njega neophodno;

naloži Kraljevini Nizozemskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Direktiva 2006/112/EZ obvezuje države članice da izuzmu od PDV-a isporuke određenih usluga koje su usko povezane sa sportom ili fizičkim odgojem a koje neprofitne organizacije isporučuju osobama koje sudjeluju u sportu ili fizičkom odgoju.

2.

Člankom 11. stavkom 1. točkom (e) nizozemskog Wet Omzetbelasting 1968 (Zakon o porezu na promet iz 1968.) od PDV-a su izuzete usluge koje sportska udruženja pružaju svojim članovima, osim usluga udruženja za sportove na vodi koja u okviru svojih usluga zapošljavaju jednu ili više osoba, ako se te usluge sastoje od izvršavanja djelatnosti koje se odnose na plovila ili od stavljanja na raspolaganje vezova i spremišta za plovila uz pomoć navedenih osoba.

3.

Ovo je nizozemsko izuzeće prema mišljenju Komisije istodobno previše široko i previše usko.

4.

Kao prvo, Komisija prigovara da izuzeće nije ograničeno na iznajmljivanje članovima neprofitnih organizacija koji se bave sportom, već se odnosi i na iznajmljivanje članovima tih organizacija koji plovila smještena na iznajmljenom vezu ili spremištu koriste jednostavno za rekreaciju, ili ih čak koriste za stanovanje, bez da napuštaju vez. U tom je pogledu izuzeće suprotno članku 2. stavku 1., članku 24. stavku 1. i članku 133. Direktive o PDV-u.

5.

Kao drugo, Komisija prigovara da predmetna udruženja, kako bi koristila izuzeće, ne smiju imati zaposlenike. Time je Nizozemska dodala uvjet koji premašuje ono je što dopušteno člankom 133. (u vezi s člankom 132. stavkom 1. točkom (m)) Direktive o PDV-u.


(1)  SL L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. travnja 2015. uputio Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Španjolska) – Francisco Gutiérrez Naranjo protiv BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(Predmet C-154/15)

(2015/C 228/03)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Francisco Gutiérrez Naranjo

Tuženik: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Prethodna pitanja

1.

Je li u okolnostima poput predmetnih, tumačenje prema kojem nepoštena odredba o kojoj je riječ, iako proglašena ništavom, nastavlja proizvoditi učinke do objave tog proglašenja sukladno s tumačenjem „neobvezivosti” iz članka 6. stavka 1. Direktive 93/13/EEZ (1)? Može li se, prema tome, smatrati da unatoč proglašenju ništavosti odredbe učinci koje je ona proizvodila dok je bila na snazi i dalje valjani i postojeći?

2.

Kada je po pojedinačnoj tužbi potrošača odredba proglašena ništavom, je li prestanak korištenja određenom odredbom, koji je moguće odrediti (u skladu s prvim stavcima članaka 6. i 7.), u skladu s ograničenjem učinaka ništavosti? Mogu li sudovi ublažiti obvezu prodavatelja robe odnosno pružatelja usluge da vrati ono što je potrošač platio na osnovi odredbe koja je zbog propusta u informiranju i/ili transparentnosti naknadno proglašena ništavom ex tunc?


(1)  Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.).


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/4


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2015. uputio Benelux Gerichtshof (Belgija) – Montis Design BV protiv Goossens Meubelen BV

(Predmet C-169/15)

(2015/C 228/04)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Benelux Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Montis Design BV

Tuženik: Goossens Meubelen BV

Prethodna pitanja

1.

Primjenjuje li se trajanje zaštite navedeno u članku 10. u vezi s člankom 13. stavkom 1. Direktive o trajanju zaštite (1) na autorska prava koja su prvotno bila zaštićena prema nacionalnim pravnim propisima u području autorskog prava, ali su istekla prije 1. srpnja 1995. zbog neispunjenja odnosno nepravodobnog ispunjenja formalne pretpostavke, konkretno nepodnošenja odnosno nepravodobnog podnošenja izjave o održavanju u smislu članka 21. stavka 3. (stare verzije) BTMW-a?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

Treba li direktivu o trajanju zaštite tumačiti na način da se protivi nacionalnoj odredbi koja dovodi do toga da se autorsko pravo na djelu primijenjene umjetnosti koje je zbog neispunjenja formalne pretpostavke isteklo prije 1. srpnja 1995. smatra konačno isteklim?

3.

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje:

Ako se autorsko pravo o kojem je riječ prema nacionalnim pravnim propisima treba smatrati ponovno uspostavljenim ili novonastalim: od kojeg trenutka je to slučaj?


(1)  Direktiva Vijeća 93/98/EEZ od 29. listopada 1993. o usklađivanju trajanja zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (SL L 290, str. 9.), sada Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (kodificirana verzija) (SL L 372, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 104.).


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/4


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. travnja 2015. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – Daimler AG protiv Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

(Predmet C-179/15)

(2015/C 228/05)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Daimler AG

Tuženik: Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

Prethodno pitanje

Treba li članak 5. stavak 1. točku (b) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ (1) od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, tumačiti na način da nositelj žiga može zabraniti trećoj osobi navedenoj u internetskom oglasu da upotrebljava na njemu vidljiv znak za koji postoji opasnost dovođenja u zabludu s registriranim žigom, a koji se odnosi na usluge treće osobe istovjetne uslugama ili proizvodima za koje je žig registriran, tako da se u javnosti može stvoriti pogrešan dojam o postojanju službenog poslovnog odnosa između poduzeća te treće osobe i nositelja žiga, čak i kad internetski oglas nije objavila osoba koja je u njemu navedena niti je to učinjeno za njen račun, ili kad se internetskom oglasu može pristupiti unatoč tome što je osoba koja je u njemu naznačena bezuspješno pokušala učiniti sve što se od nje moglo očekivati kako bi oglas uklonila s Interneta?


(1)  SL 1989, L 40, str. 1.; [neslužbeni prijevod].


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2015. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia protiv Cassa conguaglio per il settore elettrico i dr.

(Predmet C-189/15)

(2015/C 228/06)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia

Tuženici: Cassa conguaglio per il settore elettrico, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità per l’energia elettrica e il gas

Prethodna pitanja

1.

Može li se uistinu podvesti pod područje primjene Direktive 2003/96/CE (1) nacionalno zakonodavstvo (kao što je ono o kojemu se raspravlja u glavnom postupku) koje, s jedne strane, sadrži definiciju „poduzeća – veliki potrošači energije” u skladu s definicijom iz te direktive te, s druge srane, za takvu vrstu poduzeća predviđa poticaje u području naknada za pokriće općih troškova sustava električne energije (a ne poticaje koji se odnose na oporezivanje energenata i električne energije kao takve)?

U slučaju potvrdnog odgovora:

2.

Protivi li se propis Zajednice, osobito članci 11. i 17. Direktive 2003/96/EZ, regulatornom i administrativnom sustavu (kao što je onaj uređen važećim talijanskim propisima i opisan u predmetnom rješenju) kojime se, s jedne strane, uvodi sustav subvencija za potrošnju energenata (električne energije) od strane poduzeća koji su „veliki potrošači energije u smislu navedenog članka 17. te, s druge strane, ograničuje mogućnost korištenja takvih subvencija isključivo u korist „energetski intenzivnih poduzeća” koja djeluju u industrijskom proizvodnom sektoru, dok ju isključuje u odnosu na poduzeća koje djeluju u drugim proizvodnim sektorima?


(1)  Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL L 283, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 75.)


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. travnja 2015. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Predmet C-198/15)

(2015/C 228/07)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prethodna pitanja

Upućeno pitanje odnosi se na Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1) o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1549/2006 i na tarifni broj 8713 naveden u tom Prilogu.

1.

Da li riječi „za osobe s invaliditetom” znače „samo” za osobe s invaliditetom?

2.

Koje je značenje riječi „osobe s invaliditetom”, osobito:

a)

je li njihovo značenje ograničeno na osobe koje imaju invaliditet i ograničenu sposobnost hodanja ili hodanja bez poteškoća, ili je ono ograničeno na osobe kojima je samo ograničena sposobnost hodanja ili hodanja bez poteškoća?

b)

podrazumijeva li pojam „invaliditet” ograničenje sposobnosti koje nije zanemarivo?

c)

može li privremeno ograničenje sposobnosti koje je npr. posljedica prijeloma noge, predstavljati invaliditet?

3.

Mijenjaju li Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature od 4. siječnja 2005. (2005/C1/03) (2) koje isključuju skutere na motorni pogon (skutere za povećanje mobilnosti osoba), opremljene odvojenim prilagodljivim mehanizmom za upravljanje, značenje tarifnog broja 8713?

4.

Ima li mogućnost da vozilo koristi osoba koja nije osoba s invaliditetom utjecaj na carinsku klasifikaciju ako vozilo posjeduje posebna obilježja koja smanjuju posljedice invaliditeta?

5.

Ako primjerenost za upotrebu od strane osoba bez invaliditeta predstavlja relevantan razlog, u kojoj bi mjeri nedostaci takve upotrebe trebali biti relevantni za određivanje navedene primjerenosti?


(1)  SL L 301, str. 1.

(2)  Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske Unije SL C 137, str. 1.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. svibnja 2015. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests protiv SIA Latspas

(Predmet C-204/15)

(2015/C 228/08)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Valsts ieņēmumu dienests

Druga stranka u postupku: SIA Latspas

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 29. stavak 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (1) od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice tumačiti na način da se metoda ustanovljena u tom članku primjenjuje i onda kada je do uvoza robe i njezina stavljanja u slobodni promet na carinskom području Zajednice došlo zbog činjenice da je ta roba, koja podliježe plaćanju uvoznih carina, tijekom provoznog postupka bila nezakonito izuzeta od carinskog nadzora, a nije prodana radi izvoza na carinsko područje Zajednice nego radi izvoza izvan tog područja?

2.

Treba li prilog „redom” iz članka 30. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice, u vezi s pravom na dobru upravu koje je utvrđeno u članku 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, a osobito s obzirom na načelo obrazlaganja upravnih akata, tumačiti na način da carinsko tijelo ima obvezu u svakom upravnom aktu obrazložiti zašto u okolnostima slučaja smatra da ne može primijeniti metode određivanja carinske vrijednosti iz članaka 29. i 30. spomenute uredbe te, shodno tome, zaključuje da valja primijeniti metodu iz njezina članka 31.?


(1)  SL L 302, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.).


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/7


Tužba podnesena 12. svibnja 2015. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-220/15)

(2015/C 228/09)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: D. Kukovec, A. C. Becker, agenti)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Europska komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Savezna Republika Njemačka povrijedila svoje obveze iz članka 6. stavka 1. Direktive 2007/23/EZ (1) time što je u Prvoj uredbi o zakonu o pirotehnici (1. SprengV) iznad zahtjeva direktive propisala da se unatoč prethodno izvršenom ocjenjivanju sukladnosti pirotehničkih sredstava, prije njihovog stavljanja na tržište mora provesti postupak u skladu s člankom 6. stavkom 4. točkom 1. SprengV-a i da je Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Savezni institut za istraživanje i ispitivanje materijala) u skladu s člankom 6. stavkom 4. petom rečenicom 1. SprengV-a ovlašten ispitati upute za sva pirotehnička sredstva te ih po potrebi izmijeniti.

naloži Saveznoj Republici Njemačkoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ova tužba se odnosi na pitanje u kojem opsegu države članice proizvođačima i uvoznicima pirotehničkih sredstava u smislu Direktive 2007/23/EZ mogu nametnuti dodatne zahtjeve za stavljanje pirotehničkih sredstava na tržište i za one proizvode koji prema CE oznaci sukladnosti ispunjavaju bitne zahtjeve direktive. Pritom odredbe kojima Komisija prigovara ne postavljaju nikakve sadržajne zahtjeve za te proizvode, nego samo propisuju dopunski postupak koje prethodi pristupu tržištu na državnom području tuženika.

Naime, bez obzira na dokaz sukladnosti, tužitelj zahtijeva da sva pirotehnička sredstva u smislu Direktive 2007/23/EZ moraju biti prijavljena saveznom institutu određenom zakonom, a koji u svrhe dokazivanja prijave izdaje identifikacijski broj. Osim nezanemarivog trajanja postupka, ovaj postupak može, među ostalim, sadržavati i plaćanje naknade za obradu te predaju uzoraka za ispitivanje. Zahtjev za provođenje takvog postupka Komisija smatra povredom slobodnog kretanja zajamčenog člankom 6. Direktive 2007/23/EZ za sva pirotehnička sredstva koja udovoljavaju zahtjevima direktive.

Ta situacija ne bi se nikako promijenila ni prijenosom Direktive 2013/29/EU (2) kojom je Direktiva 2007/23/EZ ukinuta s učinkom od 1. srpnja 2015. Naime, s jedne strane je za ocjenu postojanja povrede ugovora mjerodavno razdoblje isteka roka navedenog u obrazloženom očitovanju (u ovom slučaju 27. ožujka 2014.). S druge strane Direktiva 2013/29/EU u svom članku 4. stavku 1. sadrži odredbu istovjetnu onoj članka 6. stavka 1. Direktive 2007/23/EZ o jamstvu slobodnog kretanja za sva pirotehnička sredstva koja udovoljavaju zahtjevima direktive.

Dakle, povreda koju je navodno počinio tuženik, a kojoj se ovdje prigovara u bitnome se sastoji u postupovnoj pretpostavci za stavljanje na tržište pirotehničkih sredstava koja je prema mišljenju Komisije nedopuštena i ide iznad usklađenih zahtjeva prava Unije. Kao postupovni zahtjev, prigovorena odredba na prvi pogled može izazvati dojam da za posljedicu ima samo razumno kašnjenje stavljanja na tržište tih proizvoda. Međutim, ne treba podcijeniti stvarne posljedice te odredbe. Pritom prije svega treba voditi računa o tome da je tuženik jedno od najvećih, ako ne i najveće tržište za pirotehnička sredstva na unutarnjem tržištu. Nadalje, treba uzeti u obzir da određena pirotehnička sredstva na državnom području tuženika smiju biti prodavana potrošačima samo jednom godišnje i samo u kratkom razdoblju, čime vremenska dimenzija toga pristupa tržištu dobiva tim veće značenje. U tom pogledu valja razmisliti i o tome da odredbu kojoj se ovdje prigovara prema nacionalnom pravu provodi isto tijelo koje je kao prijavljeno tijelo u smislu Direktive 2007/23/EZ ovlašteno za provedbu ocjenjivanja sukladnosti. Dakle, zahtjev provedbe dodatnog postupka u nacionalnom pravu tuženika tome tijelu daje konkurentsku prednost u odnosu na prijavljena tijela drugih država članica. S obzirom na te praktične posljedice prigovorene odredbe u ovom postupku ni u kojem slučaju nije riječ o načelnoj pravnoj ocjeni prepreke gospodarskim subjektima da na tržište stave proizvode koje je drugo tijelo, a ne njemačko prijavljeno tijelo ocijenilo sukladnim zahtjevima prava Unije.


(1)  Direktiva 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o stavljanju na tržište pirotehničkih sredstava, SL L 154, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 143.).

(2)  Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (preinaka), SL L 178, str. 27. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 143.).


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/8


Žalba koju je 15. svibnja 2015. podnijelo društvo Rose Vision, S. L. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 5. ožujka 2015. u predmetu T-45/13, Rose Vision i Seseña protiv Komisije

(Predmet C-224/15 P)

(2015/C 228/10)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Rose Vision, S. L. (zastupnik: J. J. Marín López, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (peto vijeće) od 5. ožujka 2015. u predmetu Rose Vision i Seseña protiv Komisije, T-45/13, EU:T:2015:138.

proglasi ništavom obustavu plaćanja koju su u sklopu revizija 11-INFS-025 i 11-BA119-016 prihvatili Komisija i druga Unijina tijela (među ostalim, Izvršna agencija za istraživanje), uz posljedice koje se iznose u točki 51. žalbe.

utvrdi da je Komisija povrijedila odredbe ugovora o bespovratnim sredstvima projekta FutureNEM koje se odnose na obvezu povjerljivosti, zbog čega društvu Rose Vision treba naknaditi štetu na način opisan u točki 93. žalbe.

utvrdi postojanje Komisijine izvanugovorne odgovornosti prema društvu Rose Vision uvrštavanjem potonjeg na razinu upozorenja W 2 unutar sustava ranog upozoravanja ustanovljenog Odlukom 2008/969/EZ (1), Euratom, o sustavu ranog upozoravanja namijenjenog dužnosnicima za ovjeravanje Komisije i izvršnim agencijama, te obustavom plaćanja, zbog čega tom društvu treba naknaditi imovinsku i neimovinsku štetu iskazanu u točki 122. žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Pogreška koja se tiče prava, koja se sastoji u ocjeni o postojanju produljenog roka iz stavka 5. točke II.22 Općih uvjeta FP7 za podnošenje konačnih izvješća o revizijama 11-INFS-025 i 11-BA119-016 (točke 93. i 95. pobijane presude) te u ocjeni da Komisija nije povrijedila ugovor o bespovratnim sredstvima (točka 97. pobijane presude)

2.

Pogreška koja se tiče prava, koja se sastoji u nedostatku obrazloženja za tvrdnju da je već nacrt izvješća o reviziji 11-INFS-025 ukazao na postojanje određenih troškova osoblja za koje nije moguće dodijeliti bespovratna sredstva te na povredu određenih ugovornih odredbi, što je potvrđeno u konačnoj verziji tog izvješća“ (točka 99. pobijane presude)

3.

Pogreška koja se tiče prava, koja se odnosi na revizijsko izvješće 11-INFS-025, prema kojem društvo Rose Vision „nije ponudilo nijedan dokaz koji bi mogao dovesti u pitanje zaključke iz spomenutog revizijskog izvješća” (točka 101. pobijane presude), i prema kojoj Komisija nije povrijedila ugovor o bespovratnim sredstvima (točka 102. pobijane presude)

4.

Pogreška koja se tiče prava, koja se sastoji u negiranju postojanja povrede odredaba ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt FutureNEM koje se odnose na obvezu povjerljivosti (točka 104. pobijane presude)

5.

Pogreška koja se tiče prava, koja se sastoji u odbijanju proglašavanja Unije odgovornom za štetu koja je nastala društvu Rose njegovim svrstavanjem na razinu upozorenja W 2 sustava ranog upozoravanja ustanovljenog Odlukom 2008/969/EZ, te obustavom plaćanja koja se na njega odnosi (točka 120. pobijane presude)


(1)  SL L 344, str. 125. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 4., str. 198.).


Opći sud

13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/10


Presuda Općeg suda od 30. travnja 2015. – Francuska protiv Komisije

(Predmet T-259/13) (1)

((„EFSJP - Komponenta „Jamstva” - EFJP i EPFRR - Izdaci isključeni iz financiranja - Mjere potpore ruralnom razvoju - Područja s prirodnim ograničenjima - Paušalni financijski ispravak - Izdaci koje je učinila Francuska - Kriterij tereta - Kontrole na terenu - Postupovna jamstva”))

(2015/C 228/11)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Francuska Republika (zastupnici: E. Belliard, D. Colas, C. Candat i G. de Bergues, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Bianchi i G. von Rintelen, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelju: Kraljevina Španjolska (zastupnici: N. Díaz Abad, a potom A. Sampol Pucurull, abogados del Estado)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Provedbene odluke Komisije 2013/123/EU od 26. veljače 2013. o isključivanju iz financiranja Europske unije određenih izdataka koje su države članice imale na ime Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP), Komponente „Jamstva”, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 67, str. 20).

Izreka

1.

Poništava se Provedbena odluka 2013/123/EU od 26. veljače 2013. o isključivanju iz financiranja Europske unije određenih izdataka koje su države članice imale na ime Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP), Komponente „Jamstva”, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u dijelu u kojem se u odnosu na Francusku Republiku primjenjuje financijski ispravak u okviru mjera potpore ruralnom razvoju za ovce koje nisu bile predmet zahtjeva za premije za financijske godine 2008. i 2009.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Nalaže se Francuskoj Republici snošenje tri četvrtine vlastitih troškova i tri četvrtine troškova Europske komisije.

4.

Nalaže se Europskoj komisiji snošenje četvrtinu vlastitih troškova i četvrtinu troškova Francuske Republike.

5.

Kraljevina Španjolska snosit će vlastite troškove


(1)  SL C 207, 20.7.2013.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/11


Rješenje Općeg suda od 20. svibnja 2015. – Vinci Energies Schweiz protiv OHIM-a – Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993)

(Predmet T-327/11) (1)

((„Žig Zajednice - Prigovor - Povlačenje prigovora - Obustava postupka”))

(2015/C 228/12)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Vinci Energies Schweiz AG (Zürich, Švicarska) (zastupnik: M. Graf, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: u početku G. Schneider, a zatim G. Schneider i D. Botis, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Accentro Real Estate AG, ranije Estavis AG (Berlin, Njemačka) (zastupnici: u početku T. Wieland, a zatim T. Wieland i S. Müller, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 31. ožujka 2011. (predmet R 231/2010-1) u vezi s postupkom povodom prigovora između društava Vinci Energies Schweiz AG i Estavis AG.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Tužitelj snosit će vlastite troškove kao i troškove tuženika.

3.

Intervenijet snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 269, 10.9.2011.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/11


Rješenje Općeg suda od 7. svibnja 2015. – Lidl Stiftung protiv OHIM-a – Adveo Group International (UNITED OFFICE)

(Predmet T-391/12) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Povlačenje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim - Obustava postupka”))

(2015/C 228/13)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Njemačka) (zastupnici: M. Wolter i S. Paul, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Poch i S. Hanne, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Adveo Group International, SA, raniji Unipapel Industria, Comercio y Servicios, SL (Tres Cantos, Španjolska) (zastupnik: A. Tarí Lázaro, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 21. lipnja 2012. (predmet R 745/2011-1) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Lidl Stiftung & Co. KG i Adveo Group International, SA.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Nalaže se tužitelju snošenje vlastitih troškova i troškova tuženika. Intervenijent će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 355, 17.11.2012.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/12


Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2015. – Out of the blue protiv OHIM-a – Mombauer (REFLEXX)

(Predmet T-48/13) (1)

((„Žig Zajednice - Prigovor - Povlačenje prigovora - Obustava postupka”))

(2015/C 228/14)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Out of the blue KG (Lilienthal, Njemačka) (zastupnici: G. Hasselblatt i I. George, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Poch, a zatim S. Hanne, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Meinhard Mombauer (Cologne, Njemačka) (zastupnik: M. Vohwinkel, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 19. studenoga 2012. (predmet R 1656/2011-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Out of the blue KG i Meinharda Mombauera.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Tužitelju i intervenijentu nalaže se snošenje vlastitih troškova, kao i svakome snošenje polovice troškova tuženika.


(1)  SL C 86, 23.3.2013.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/13


Rješenje Općeg suda od 21. svibnja 2015. – APRAM protiv Komisije

(Predmet T-403/13) (1)

((„Tužba za poništenje - Kohezijski fondovi - Uredba (EZ) br. 1164/94 - Smanjenje financijske potpore - Nepostojanje izravnog utjecaja - Nedopuštenost”))

(2015/C 228/15)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA (Funchal, Portugal) (zastupnik: M. Gorjão-Henriques, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: P. Guerra e Andrade i D. Recchia, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije C (2013) 1870 od 27. ožujka 2013. o smanjenju financijske potpore koja je dodijeljena iz Kohezijskog fonda za projekt „Razvoj lučkih infrastruktura autonomne regije Madeira – Port de Caniçal”, Madeira (Portugal).

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA snosit će vlastite troškove kao i troškove Europske komisije.


(1)  SL C 367, 14.12.2013.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/13


Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2015. – Ackermann Saatzucht i dr. protiv Parlamenta i Vijeća

(Predmet T-559/14) (1)

((„Tužba za poništenje - Uredba (EU) br. 511/2014 - Mjere usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja - Nepostojanje osobnog utjecaja - Nedopuštenost”))

(2015/C 228/16)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG (Irlbach, Njemačka) i drugi tužitelji čija su imena navedena u prilogu rješenju (zastupnici: P. de Jong, P. Vlaemminck i B. Van Vooren, odvjetnici)

Tuženici: Europski parlament (zastupnici: L. Visaggio, J. Rodrigues i R. Van de Westelaken, agenti) i Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Moore i M. Simm, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (SL L 150, str. 59.).

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Obustavlja se postupak o zahtjevu za intervenciju koju je podnio European Seed Association (ESA).

3.

Nalaže se društvu Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG i drugim tužiteljima čija su imena navedena u prilogu snošenje vlastitih troškova kao i troškova Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.


(1)  SL C 388, 3.11.2014.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/14


Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2015. – ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding i dr. protiv Parlamenta i Vijeća

(Predmet T-560/14) (1)

((„Tužba za poništenje - Uredba (EU) 511/2014 - Mjere usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji - Nepostojanje osobnog utjecaja - Nedopuštenost”))

(2015/C 228/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV (Hoorn NH, Nizozemska) i drugi tužitelji čija su imena navedena u prilogu rješenju (zastupnici: P. de Jong, P. Vlaemminck i B. Van Vooren, odvjetnici)

Tuženici: Europski parlament (zastupnici: L. Visaggio, J. Rodrigues i R. Van de Westelaken, agenti); i Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Moore i M. Simm, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (SL L 150, str. 59.).

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Obustavlja se postupak po zahtjevima za intervenciju koje su podnijeli European Seed Association (ESA) i Association internationale des producteurs de l’horticulture (AIPH)

3.

ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV i drugi tužitelji čija su imena navedena u prilogu snosit će, osim vlastitih troškova, i troškove Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.


(1)  SL C 388, 3.11.2014.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/15


Tužba podnesena 12. veljače 2015. – NK Rosneft i dr. protiv Vijeća

(Predmet T-69/15)

(2015/C 228/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: NK Rosneft OAO (Moskva, Rusija); RN-Shelf-Arctic OOO (Moskva); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Rusija); RN-Exploration OOO (Moskva); i Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Rusija) (zastupnik: T. Beazley, QC)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi članak 1. stavak 1. Odluke Vijeća 2014/872/ZVSP od 4. prosinca 2014. („Druga Odluka o izmjeni”) o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, i Odluke 2014/659/ZVSP o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP (1);

poništi članak 1. stavke od 1. do 8. Uredbe Vijeća (EU) br. 1290/2014 od 4. prosinca 2014. („Druga Uredba o izmjeni”) o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i o izmjeni Uredbe (EU) br. 960/2014 kojom se mijenja Uredba (EU) br. 833/2014 (2);

nadalje ili podredno poništi Odluku Vijeća 2014/872/ZVSP i Uredbu Vijeća (EU) br. 1290/2014 u dijelu u kojem se primjenjuju na tužitelje; i

naloži Vijeću snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi tužitelji ističu devet tužbenih razloga. Ovim tužbenim zahtjevima tužitelji tvrde da Vijeće nije bilo nadležno za donošenje novih izmijenjenih mjera, ili ako je Vijeće bilo nadležno, da ih nije moglo zakonito donijeti.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tome da nove izmijenjene mjere nisu dostatno obrazložene što bi omogućilo ispitivanje zakonitosti i da su njima povrijeđena tužiteljeva prava na obranu kao i njihovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tome da cilj koji se želi postići novim izmijenjenim mjerama nije zakonit cilj ZVSP-a;

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na tome da su nove izmijenjene mjere u suprotnosti s međunarodnopravnim obvezama Unije s naslova Sporazuma o partnerstvu i suradnji s Rusijom i/ili Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT).

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na tome da Druga Uredba o izmjeni ne pokazuje razumnu vezu između ciljeva Odluke i načina njihove provedbe.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na tome da Druga Uredba o izmjeni u sadržajnom pogledu na neprimjeren način implementira odredbe Odluke.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na tome da su nove izmijenjene mjere u suprotnosti s načelom jednakog postupanja i zabrane arbitrarnog postupanja.

7.

Sedmi tužbeni razlog temelji se na tome da su nove izmijenjene mjere neproporcionalne u odnosu na cilj Odluke i stoga neprimjereno zadiru u zakonodavne ovlasti Unije i uzrokuje neproporcionalno zadiranje u temeljna prava tužiteljâ.

8.

Osmi tužbeni razlog temelji se na tome da nove izmijenjene mjere predstavljaju zlouporabu ovlasti.

9.

Deveti tužbeni razlog temelji se na tome da su nove izmijenjene mjere zbog nedostatka jasnoće ključnih pojmova u suprotnosti s načelom pravne sigurnosti.


(1)  SL L 349, 5.12.2014., str. 58.

(2)  SL L 349, 5.12.2014., str. 20.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/16


Tužba podnesena 25. veljače 2015. – Opko Ireland Global Holdings protiv OHIM-a – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Predmet T-106/15)

(2015/C 228/19)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublin, Irska) (zastupnici: S. Malynicz, Barrister i A. Smith, Solicitor)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jerusalem, Izrael)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: Tužitelj

Sporni žig u pitanju: Verbalni žig Zajednice „ALPHAREN” – prijava za registraciju br. 4 320 297

Postupak pred OHIM-om: Postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: Odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 26. studenoga 2014. u predmetu R 2387/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje vlastitih troškova i troškova tužitelja.

Tužbeni razlozi

povreda članka 1. stavka (d) i članka 2. Uredbe br. 216/96 jer je član vijeća koje je 2009. donijelo odluku žalbenog vijeća također bio član vijeća koje je donijelo pobijanu odluku;

povreda članka 50. Provedbene uredbe br. 2868/95 jer su uzeti u obzir dokazi koji nisu bili izloženi pred OHIM-om tijekom prvog postupka povodom prigovora;

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 jer teret dokazivanja postojanja sličnosti između predmetnih proizvoda nije bio dodijeljen podnositelju prigovora;

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 jer je žalbeno vijeće počinilo pogrešku prilikom utvrđivanja relevantne javnosti te posebno prilikom ocjene dovođenja u zabludu.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/17


Tužba podnesena 20. ožujka 2015. – Evropaïki Dynamiki protiv Parlamenta

(Predmet T-136/15)

(2015/C 228/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grčka) (zastupnici: I. Ampazis i M. Sfyri, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku potpredsjednika Europskog parlamenta od 13. veljače 2015. (302534) kojom se odbija ponovni zahtjev tužitelja za pristup dokumentima Europskog parlamenta koji se odnose na referentne cijene svih skupina postupka javne nabave br. ITS08 – Pružanje vanjskih usluga u području usluga informacijskih tehnologija 2008S/149-199622 (u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije) i kojom se potvrđuje odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 18. prosinca 2014., i

naloži Parlamentu snošenje troškova i ostalih izdataka koji su tužitelju nastali u vezi s ovom tužbom, čak i ako se tužba odbije.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Kao prvo, tužitelj tvrdi da Parlament nije proveo pojedinačnu ocjenu traženih dokumenata te je odbio čak i djelomičan pristup traženim dokumentima, što je u suprotnosti s člankom 4. stavkom 6. Uredbe br. 1049/2001 (1).

2.

Kao drugo, tužitelj tvrdi da opravdanje koje je Parlament dao u pogledu zaštite javne sigurnosti, privatnosti osoba, komercijalnih interesa fizičke ili pravne osobe i procesa odlučivanja treba odbiti kao neutemeljeno u cijelosti.


(1)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.).


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/17


Tužba podnesena 31. ožujka 2015. – European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki protiv Parlamenta

(Predmet T-164/15)

(2015/C 228/21)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelji: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grčka) (zastupnici: I. Ampazis i M. Sfyri, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku Europskog parlamenta D (2015) 7680 koja je dostavljena tužiteljima dopisom od 13. veljače 2015. i prema kojoj je tužiteljeva ponuda zauzela treće mjesto za jednu od osam odvojenih grupa i, osobito, za grupu br. 3 u otvorenom postupku javne nabave 2014/S 066- 111912, naslovljenom „PE/ITEC ITS14 – External provision of IT services”,

naloži Parlamentu naknadu štete koju su tužitelji pretrpjeli time što su izgubili mogućnost da njihova ponuda zauzme prvo mjesto za grupu br. 3 okvirnog ugovora ITS14, štete koju procjenjuju ex aequo et bono u iznosu od jednog miliona i petsto tisuća eura (EUR 1 5 00  000,00) zajedno s kamatama koje teku od objave presude ili u drugom iznosu kojeg utvrdi Opći sud te

naloži Parlamentu snošenje svih troškova koji su nastali tužiteljima.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelji smatraju da pobijanu odluku valja poništiti u smislu članka 263. UFEU-a iz razloga što je Parlament prekršio:

1.

svoju obvezu obrazlaganja, budući da je dao obrazloženje koje je nedovoljno u odnosu na ocjenu tehničke ponude kojom su tužitelji sudjelovali u spornom postupku javne nabave te nije tužiteljima izložio podatke o ekonomskim ponudama konzorcija koji su uspjeli u postupku,

2.

uvjete ugovornih dokumenata (specifikacija natječaja i dodatne upute) koji su u njima propisani, budući prilikom ocjene ekonomskih ponuda sudionika nije primijenio metodu izračuna koja je definirana u navedenoj dokumentaciji, te

3.

uvjete ugovornih dokumenata i pravo Unije, budući je propustio utvrditi i ispitati pitanje neuobičajeno niskih ponuda koje su podnesene.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/18


Tužba podnesena 7. travnja 2015. – Ryanair and Airport Marketing Services protiv Komisije

(Predmet T-165/15)

(2015/C 228/22)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Ryanair Ltd (Dublin, Irska); i Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (zastupnici: G. Berrisch, E. Vahida, i G. Metaxas-Maranghidis, odvjetnici, i B. Byrne, Solicitor)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi članak 1. stavak 1. i članak 1. stavak 2. kao i članke 3., 4. i 5. (u dijelu u kojem se odnose na članak 1. stavke 1. i 2.) Odluke Europske komisije od 23. srpnja 2014. o državnoj potpori SA.22614 kojom je utvrđeno da su društvo Ryanair i Airport Marketing Services primili nezakonitu državnu potporu od Gospodarske i industrijske komore Pau-Béarna, nespojivu s unutarnjim tržištem; i

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, načela dobre uprave i prava tužiteljâ na obranu s obzirom na to da Komisija tužiteljima nije dopustila uvid u spis istrage i nije im omogućila da valjano iznesu svoja očitovanja.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 107. stavka 1. UFEU-a jer je Komisija predmetne mjere pogrešno pripisala državi.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi članka 107. stavka 1. UFEU-a jer je Komisija pogrešno odbila osloniti se na usporednu analizu koja bi ju dovela do zaključka o nepostojanju potpore tužiteljima. Podredno, Komisija nije pripisala odgovarajuću vrijednost marketinškim uslugama i odbila je razloge na kojima se temeljila odluka zračne luke da stekne te usluge, pogrešno je odbila mogućnost da je dio marketinških usluga mogao biti stečen zbog općeg interesa, nije ispitala marketinške ugovore u skladu sa stajalištem ulagača u tržišno gospodarstvo koje je različito od stajališta vlasnika i operatora zračne luke, utemeljila je svoje zaključke na nepotpunim i neodgovarajućim podacima pri izračunu profitabilnosti zračne luke, promatrala je iznimno kratko razdoblje i zanemarila mrežne eksternalije za koje je zračna luka mogla očekivati da će ih ostvariti od suradnje s Ryanairom. U svakom slučaju, čak i ako su tužitelji stekli prednost, Komisija nije utvrdila da se radilo o selektivnoj prednosti.

4.

Četvrti tužbeni razlog koji se podredno ističe i koji se temelji na povredi članka 107. stavka 1. i članka 108. stavka 2. UFEU-a jer je Komisija počinila očitu pogrešku u ocjeni i pogrešku koja se tiče prava zaključivši da je potpora Ryanairu i Airport Marketing Servicesu odgovarala iznosu kumulativnih graničnih gubitaka zračne luke Pau umjesto iznosu stvarne dobiti Ryanaira i Airport Marketing Servicesa. Komisija je trebala ispitati u kojoj je mjeri navodna dobit bila stvarno prenesena putnicima Ryanaira. Nadalje, Komisija nije kvantificirala konkurentnu prednost koju je Ryanair imao zbog plaćanja ispod troškova zračne luke Pau. Konačno, Komisija nije dostatno objasnila zašto je povrat iznosa potpore naveden u odluci bio nužan za ponovnu uspostavu stanja koje je prethodilo isplati potpore.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/19


Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – Beele Engineering protiv OHIM-a (WE CARE)

(Predmet T-220/15)

(2015/C 228/23)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Beele Engineering BV (Aalten, Nizozemska) (zastupnik: M. Ring, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Sporni žig u pitanju: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementima „WE CARE” – prijava za registraciju br. 12 610 143

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 15. siječnja 2015. u predmetu R-1424/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/20


Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – Beele Engineering protiv OHIM-a (WE CARE)

(Predmet T-222/15)

(2015/C 228/24)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Beele Engineering BV (Aalten, Nizozemska) (zastupnik: M. Ring, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Sporni žig u pitanju: Figurativni žig s verbalnim elementima „WE CARE” – Prijava za registraciju br. 12 610 275

Pobijana odluka: Odluka prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 11. veljače 2015. u predmetu R 1933/2014-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/20


Tužba podnesena 27. travnja 2015. – Morton’s of Chicago protiv OHIM-a – Mortons the Restaurant (MORTON’S)

(Predmet T-223/15)

(2015/C 228/25)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Morton’s of Chicago, Inc. (Chicago, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: J. Moss, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka postupka pred žalbenim vijećem: Mortons the Restaurant Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementom „MORTON’S” – registracija žiga Zajednice br. 3 951 291

Postupak pred OHIM-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 12. veljače 2015. u predmetu R 46/2014-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/21


Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – QuaMa Quality Management protiv OHIM-a – Microchip Technology (medialbo)

(Predmet T-225/15)

(2015/C 228/26)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: QuaMa Quality Management GmbH (Glashütten, Njemačka) (zastupnik: C. Russ, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Microchip Technology, Inc. (Chandler, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Sporni žig u pitanju: verbalni žig Zajednice „medialbo” – prijava za registraciju br. 11 454 766

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 19. veljače 2015. u spojenim predmetima R 1809/2014-4 i R 1680/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku.

Tužbeni razlozi

povreda članka 41. stavka 1. Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/22


Tužba podnesena 15. svibnja 2015. – Łabowicz protiv OHIM-a – Pure Fishing (NANO)

(Predmet T-237/15)

(2015/C 228/27)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Edward Łabowicz (Kłodzko, Poljska) (zastupnik: M. Żygadło, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka postupka pred žalbenim vijećem: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementom „NANO” – žig Zajednice br. 6 649 818

Postupak pred OHIM-om: postupak za proglašenje žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 05. ožujka 2015. u predmetu R 2426/2013-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

pogrešno tumačenje i pogrešna primjena članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009;

povreda članaka 76. i 83. Uredbe br. 207/2009;

povreda članaka 6. i 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, i to prava na pošteno suđenje i zabrane diskriminacije.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/23


Tužba podnesena 13. svibnja 2015. – Novartis protiv OHIM-a – Meda (Zimara)

(Predmet T-238/15)

(2015/C 228/28)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Novartis AG (Basel, Švicarska) (zastupnik: M. Douglas, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka postupka pred žalbenim vijećem: Meda AB (Solna, Švedska)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: druga stranka postupka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Zajednice „Zimara” – prijava za registraciju br. 9 782 764

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 6. ožujka 2015. u predmetu R 636/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/23


Tužba podnesena 15. svibnja 2015. – Klyuyev protiv Vijeća

(Predmet T-244/15)

(2015/C 228/29)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukrajina) (zastupnik: R. Gherson, Solicitor)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/364 od 5. ožujka 2015. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2015. L 62, str. 25.) i Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2015/357 od 5. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2015. L 62, str. 1.) u dijelu u kojoj se odnose na tužitelja;

podredno, utvrdi da su članak 1. stavak 1. Odluke Vijeća 2014/119/ZVSP od 5. ožujka 2014. (kako je izmijenjena) i članak 3. stavak 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. (kako je izmijenjena) zbog nezakonitosti neprimjenjivi u dijelu u kojem se odnose na tužitelja;

naloži Vijeću snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tome da je Odluka Vijeća 2014/199/ZVSP od 5. ožujka 2014. (kako je izmijenjena), u dijelu u kojem uvodi mjere ograničavanja protiv tužitelja, u suprotnosti s ciljevima koji su u toj odluci izričito navedeni (osobito demokracijom, vladavinom prava, poštovanjem ljudskih prava) i nije obuhvaćena načelima i ciljevima zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) propisnima člankom 21. UEU-u. Dakle odluka ne ispunjava uvjete koji dopuštaju pozivanje na članak 29. UEU-a. Budući da je Odluka bila nevaljana, Vijeće se nije moglo pozvati na članak 215. stavak 2. UFEU-a kako bi donijelo Uredbu Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. kako je izmijenjena (u daljnjem tekstu Uredba). Nedavni događaji pokazali su da ukrajinski organi kaznenog progona i sudska tijela neće pravično, neovisno i nepristrano postupati prema tužiteljunje.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tome da tužitelj nije ispunio uvjete za uvrštavanje u Prilog Odluci i Uredbi (u daljnjem tekstu: pobijani akti). Protiv tužitelja, na datum njegova uvrštenja na popis, ukrajinske vlasti nisu vodile kazneni postupak zbog zloupotrebe državnih sredstava ili imovine ili zloupotrebe ovlasti koji su uzrokovali gubitak ukrajinskih državnih sredstava i imovine.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na činjenici da je Vijeće povrijedilo tužiteljeva prava na obranu i djelotvornu sudsku zaštitu. Tužitelju nije pružen ozbiljan, vjerodostojan ili konkretan dokaz koji bi opravdao uvođenje mjera ograničavanja. Osobito, ne postoji nikakav dokaz o pažljivom i nepristranom ispitivanju o tome jesu li navedeni razlozi koja opravdavaju ponovno uvrštavanje na popis osnovani uzimajući u obzir argumente tužitelja.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na tome da Vijeće nije dostatno obrazložilo njegovo uvrštavanje na popis. Obrazloženje ne sadrži nikakvo pojašnjenje i sastoji se samo od jedne općenite i stereotipne formulacije.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na tome da je Vijeće teško povrijedilo tužiteljeva temeljna prava na vlasništvo i ugled. Mjere ograničavanje nisu „propisane zakonom”; usvojene su bez odgovarajućih zaštitnih mehanizama na temelju kojih bi tužitelj mogao učinkovito iznijeti svoje argumente pred Vijeće; nisu ograničene na konkretnu imovinu za koju se tvrdi da je dio zloupotrijebljenih državnih sredstava niti im je postavljena gornja granica do iznosa sredstava za koje se tvrdi da su zloupotrijebljena; smatra ih se pokazateljem krivnje koji dovodi do štetnih postupaka pred drugim sudovima.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na tome da se Vijeće pozvalo na materijalno netočne činjenice. Tvrdnja da ukrajinske vlasti vode kazneni postupak protiv tužitelja zbog zloupotrebe državnih sredstava ili imovine ili zloupotrebe ovlasti koji su uzrokovali gubitak ukrajinskih državnih sredstava i imovine ili da postoji osnovana sumnja da je tužitelj kriv za navedeno, očito je pogrešna.

7.

Sedmi tužbeni razlog, istaknut u prilogu izjavi o nezakonitosti, temelji se na činjenici da ako članak 1. stavak 1. Odluke i članak 3. stavak 1. Uredbe treba tumačiti na način da obuhvaćaju a) svaku istragu ukrajinskih vlasti neovisno o tome postoji li odluka ili sudski postupak na kojem se temelji istraga, kontrolira ju ili ju nadzire i/ili b) svaku „zloupotrebu svog položaj radi pribavljanja nepripadajuće koristi” neovisno o tome postoji li tvrdnja o zloupotrebi državnih sredstava, kriterij uvrštavanja na popis je, s obzirom na opseg i proizvoljno područje primjene koje je posljedica širokog tumačenja, lišen relevantne pravne osnove i/ili nerazmjeran ciljevima Odluke i Uredbe. Kriterij uvrštavanja na popis je dakle nezakonit.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/25


Rješenje Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Stichting Greenpeace Nederland i PAN Europe protiv Komisije

(Predmet T-232/11) (1)

(2015/C 228/30)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 194, 2.7.2011.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/25


Rješenje Općeg suda od 8. svibnja 2015. – Ujedinjena Kraljevina protiv ESB-a

(Predmet T-45/12) (1)

(2015/C 228/31)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik četvrtog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 98, 31.3.2012.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/25


Rješenje Općeg suda od 21. svibnja 2015. – ClientEarth i dr. protiv Komisije

(Predmet T-8/13) (1)

(2015/C 228/32)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 71, 9.3.2013.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/25


Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2015. – GRE protiv OHIM-a – Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

(Predmet T-30/13) (1)

(2015/C 228/33)

Jezik postupka: njemački

Predsjednik četvrtog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 79, 16.3.2013.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/25


Rješenje Općeg suda od 8. svibnja 2015. – Ujedinjena Kraljevina protiv ESB-a

(Predmet T-93/13) (1)

(2015/C 228/34)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik četvrtog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 114, 20.4.2013.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/26


Rješenje Općeg suda od 12. svibnja 2015. – PAN Europe i Confédération paysanne protiv Komisije

(Predmet T-671/13) (1)

(2015/C 228/35)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 52, 22.2.2014.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/26


Rješenje Općeg suda od 8. svibnja 2015. – Hoteles Catalonia protiv OHIM-a – Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

(Predmet T-358/14) (1)

(2015/C 228/36)

Jezik postupka: španjolski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 253, 4.8.2014.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/26


Rješenje Općeg suda od 12. svibnja 2015. – EEB protiv Komisije

(Predmet T-462/14) (1)

(2015/C 228/37)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 315, 15.9.2014.


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/26


Rješenje Općeg suda od 8. svibnja 2015. – Grupo Bimbo protiv OHIM-a (Oblik okruglog peciva za sendvič)

(Predmet T-542/14) (1)

(2015/C 228/38)

Jezik postupka: španjolski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 339, 29.9.2014.


Službenički sud

13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/27


Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 3. lipnja 2015. – Gross protiv ESVD-a

(Predmet F-78/14) (1)

((Javna služba - Osoblje ESVD-a - Dužnosnici - Promaknuće - Članak 43. i članak 45. stavak 1. Pravilnika - Usporedba zasluga svih dužnosnika koji ispunjavaju uvjete za promaknuće - Dužnosnici koje su službe ESVD-a predložile i oni koje nisu predložile - Uzimanje u obzir izvješća o ocjeni - Isključivo doslovne ocjene))

(2015/C 228/39)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, odvjetnici, a zatim J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) (zastupnici: S. Marquardt i M. Silva, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odlukâ da se tužitelje ne promakne u viši razred u sklopu postupka promaknuća za 2013. Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD).

Izreka presude

1.

Poništava se odluka tijela za imenovanje Europske službe za vanjsko djelovanje od 9. listopada 2013. kojom se utvrđuje popis dužnosnika promaknutih u sklopu postupka promaknuća za 2013. jer na tom popisu nije navedeno ime M. Grossa.

2.

Europska služba za vanjsko djelovanje snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova M. Grossa.


(1)  SL C 388, 3.11.2014., str. 31


13.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 228/27


Presuda Službeničkog suda (Juge unique) od 3. lipnja 2015. – Bedin protiv Komisije

(Predmet F-128/14) (1)

((Javna služba - Dužnosnici - Stegovni postupak - Stegovna mjera - Uloga i ovlasti stegovnog povjerenstva i tijela za imenovanje - Ocjena osnovanosti inkriminirajućih činjenica))

(2015/C 228/40)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgija) (zastupnik: L. Vogel, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i C. Ehrbar, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke tijela za imenovanje kojom se tužitelju izriče stegovna mjera odgode napredovanja na viši stupanj u razdoblju od 12 mjeseci.

Izreka presude

1.

Tužba se odbija.

2.

M. Bedin snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.


(1)  SL C 34, 2.2.2015., str. 51