ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 454

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
17. prosinca 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

2014/C 454/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

1

2014/C 454/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

4

2014/C 454/03

Izvještaj o prihodu i rashodu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 1

9

2014/C 454/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 1

12

2014/C 454/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

15

2014/C 454/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

18

2014/C 454/07

Izvještaj o prihodima i rashodima za Europska agencije za pomorsku sigurnost za 2014 — Amandman proračunu br. 3

22

2014/C 454/08

Izvješće o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

26

2014/C 454/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

30

2014/C 454/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

35

2014/C 454/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

38

2014/C 454/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

43

2014/C 454/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

46

2014/C 454/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

49

2014/C 454/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1 – Izvještaj o prihodima i rashodima izvršne agencije europskogA istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1 – Nomenklatura je izmijenjena 2014., a iznosi proračuna za 2013. navedeni su na temelju nove nomenklature zbog jasnoće

52

2014/C 454/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

56

2014/C 454/17

Izjava o prihodu i rashodu Zajedničkog poduzeća fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 1

59

2014/C 454/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

64

2014/C 454/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

68

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

HR

 


IV. Obavijesti

17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/1


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

(2014/C 454/01)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Glava 1 - Ukupno

41 682 444

88 453

41 770 897

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

 

p.m.

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

 

p.m.

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

 

p.m.

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

 

p.m.

2 5

OSTALI PRIHODI

 

 

Glava 2 - Ukupno

1 072 174

 

1 072 174

 

SVEUKUPNO

42 754 618

88 453

42 843 071

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE

220 000

 

220 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIJALNE USLUGE

5 000

 

5 000

 

Glava 1 - Ukupno

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 215 000

 

3 215 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

270 000

 

270 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (5)

505 400

 

505 400

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

 

12 000

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA

230 000

 

230 000

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

 

10 000

 

Glava 2 - Ukupno

4 242 400

 

4 242 400

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEŠKE AKTIVNOSTI

 

 

 

 

Glava 3 - Ukupno

14 792 574

88 453

14 881 027

 

SVEUKUPNO

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/4


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

(2014/C 454/02)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA (ČLANAK 15 03 02 OPĆEG PRORAČUNA)

p.m.

 

p.m.

1 1

VANJSKA AKTIVNOST — PROGRAMI TACIS, CARDS I MEDA (ČLANAK 15 03 03 OPĆEG PRORAČUNA)

p.m.

 

p.m.

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

125 000

 

125 000

 

Glava 1 - Ukupno

20 143 500

 

20 143 500

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

 

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

24 682,22

24 682,22

 

Glava 4 - Ukupno

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 8 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 10 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

MIROVINE I SUBVENCIJE ZA MIROVINE

 

 

 

Glava 1 - Ukupno

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Glava 2 - Ukupno

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

OPERATIVNE MISIJE

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

Glava 3 - Ukupno

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

SURADNJA S OSTALIM MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

 

 

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

PROVEDBA PROJEKATA DRŽAVA ČLANICA EU-A

 

 

 

Glava 4 - Ukupno

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

 

 

 

Glava 8 - Ukupno

 

 

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

 

 

 

Glava 9 - Ukupno

 

 

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

 

 

 

Glava 10 - Ukupno

 

 

 

SVEUKUPNO

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze

Plaćanja

2015

2015

Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine

145 951

145 951

Proračunska sredstva 2014.

957 100

811 149

145 951

Ukupno

1 103 051

957 100

145 951

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze

Plaćanja

2015

2015

Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine

1 367 124

1 367 124

Proračunska sredstva 2014.

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Ukupno

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze

Plaćanja

2015

2015

Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine

181 304

181 304

Proračunska sredstva 2014.

750 000

568 696

181 304

Ukupno

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/9


Izvještaj o prihodu i rashodu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/03)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

650 000

 

650 000

 

Glava 1 - Ukupno

15 444 000

–41

15 443 959

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

 

 

Glava 2 - Ukupno

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

4

OSTALI PRIHODI

4 1

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

 

9 105,05

9 105,05

 

Glava 4 - Ukupno

 

9 105,05

9 105,05

 

SVEUKUPNO

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 1 - Ukupno

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

Glava 2 - Ukupno

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

Glava 3 - Ukupno

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

650 000

 

650 000

 

Glava 4 - Ukupno

650 000

 

650 000

5

PRIČUVA

 

 

SVEUKUPNO

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/12


Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/04)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

Glava 2 - Ukupno

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

1 588 000

132 000

1 720 000

 

Glava 3 - Ukupno

1 588 000

132 000

1 720 000

 

SVEUKUPNO

58 315 000

2 171 000

60 486 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

115 000

 

115 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

450 000

– 109 000

341 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

25 000

–17 000

8 000

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

900 000

 

900 000

 

Glava 1 - Ukupno

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

OBRADA PODATAKA

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

169 000

– 113 400

55 600

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

– 106 050

243 950

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

250 000

–8 500

241 500

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

330 000

11 100

341 100

 

Glava 2 - Ukupno

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

Glava 3 - Ukupno

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

SVEUKUPNO

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/15


Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

(2014/C 454/05)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

Glava 1 - Ukupno

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 2 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

Glava 3 - Ukupno

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

363 250

 

363 250

 

Glava 4 - Ukupno

363 250

 

363 250

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

Glava 5 - Ukupno

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

 

p.m.

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 6 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

51 710 100

4 557 941

56 268 041

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

107 400

 

107 400

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

279 500

15 000

294 500

1 5

MOBILNOST

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIJALNE USLUGE

92 000

 

92 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 000

 

2 000

1 9

MIROVINE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 1 - Ukupno

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

OBRADA PODATAKA

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

710 500

–4 000

706 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

250 400

26 000

276 400

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

231 800

–5 000

226 800

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

30 000

 

30 000

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

140 800

–6 000

134 800

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

25 000

12 000

37 000

 

Glava 2 - Ukupno

6 657 600

195 100

6 852 700

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

RASHODI ZA E-CDT PROGRAM

705 000

 

705 000

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

937 000

 

937 000

 

Glava 3 - Ukupno

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

Glava 10 - Ukupno

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

SVEUKUPNO

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/18


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/06)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

77 523 000

 

77 523 000

 

Glava 1 - Ukupno

77 523 000

 

77 523 000

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 296 000

 

2 296 000

 

Glava 2 - Ukupno

2 296 000

 

2 296 000

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

72 222

72 222

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

72 222

72 222

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

 

p.m.

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

79 819 000

72 222

79 891 222

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Glava 1 - Ukupno

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

Glava 2 - Ukupno

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

ZNANSTVENA STRATEGIJA I KOORDINACIJA

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

VANJSKI ODNOSI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKACIJE

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

Glava 3 - Ukupno

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

SVEUKUPNO

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/22


Izvještaj o prihodima i rashodima za Europska agencije za pomorsku sigurnost za 2014 — Amandman proračunu br. 3

(2014/C 454/07)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

Glava 2 - Ukupno

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

SVEUKUPNO

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

Glava 1 - Ukupno

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

Glava 2 - Ukupno

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

SATELITSKI I POMORSKI NADZOR

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

RAZVOJ BAZA PODATAKA

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

RAZVOJ BAZA PODATAKA

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

SASTANCI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

TROŠKOVI PREVOĐENJA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

STUDIJE

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

Glava 3 - Ukupno

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

SVEUKUPNO

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/26


Izvješće o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

(2014/C 454/08)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 820 666

 

8 820 666

 

Glava 1 - Ukupno

8 820 666

 

8 820 666

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

264 792

 

264 792

 

Glava 2 - Ukupno

264 792

 

264 792

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

–23 621

616 379

 

Glava 3 - Ukupno

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

30 000

–23 540

6 460

 

Glava 4 - Ukupno

30 000

–23 540

6 460

 

SVEUKUPNO

9 755 458

–47 161

9 708 297

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

155 000

7 500

162 500

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

675 826

160 097

835 923

 

Glava 1 - Ukupno

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

51 000

–31 000

20 000

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

53 600

–2 850

50 750

2 3

ICT

417 500

398 863

816 363

 

Glava 2 - Ukupno

1 545 000

268 395

1 813 395

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

678 500

185 826

864 326

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

291 628

–13 755

277 873

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Glava 3 - Ukupno

2 264 128

112 800

2 376 928

 

SVEUKUPNO

9 755 458

–47 161

9 708 297

Plan radnih mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi

2013.

2014.

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Ukupno AD

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Ukupno AST

16

14

Ukupni broj zaposlenika

47

48


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/30


Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/09)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Glava 1 - Ukupno

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 2 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Glava 1 - Ukupno

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

301 000

90 000

391 000

 

Glava 2 - Ukupno

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Glava 3 - Ukupno

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

SVEUKUPNO

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD16

AD15

AD14

2

1

1

AD13

7

4

3

AD12

4

5

6

AD11

10

4

4

AD10

10

15

11

AD9

15

14

16

AD8

11

18

17

AD7

6

3

5

AD6

10

9

5

AD5

5

5

8

Ukupno AD

80

78

76

AST11

AST10

1

AST9

2

 

1

AST8

2

3

1

AST7

1

4

2

AST6

1

1

2

AST5

7

9

3

AST4

8

7

11

AST3

6

3

7

AST2

AST1

Ukupno AST

28

27

27

Ukupno

108

105

103

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

2012

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

78

77

78

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

259

259

252

Ukupno

337

336

330

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

Ukupno

337

336

330


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/35


Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/10)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

Glava 2 - Ukupno

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 049 350

– 202 440

846 910

 

Glava 1 - Ukupno

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

199 600

7 490

207 090

 

Glava 2 - Ukupno

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

Glava 3 - Ukupno

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

SVEUKUPNO

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/38


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/11)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

89 197 000

 

89 197 000

9 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

 

p.m.

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Glava 9 - Ukupno

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

SVEUKUPNO

89 197 000

4 534 377

93 731 377

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

150 000

 

150 000

1 3

MISIJE

300 000

 

300 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

65 000

 

65 000

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

800 000

175 000

975 000

1 6

SOCIJALNE USLUGE

10 000

 

10 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

 

 

Glava 1 - Ukupno

21 368 000

 

21 368 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 140 000

 

5 140 000

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

375 000

 

375 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 690 000

 

1 690 000

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

40 000

 

40 000

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

675 000

 

675 000

 

Glava 2 - Ukupno

12 575 000

 

12 575 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

42 117 000

 

42 117 000

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

4 050 000

 

4 050 000

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

457 000

 

457 000

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

600 000

 

600 000

 

Glava 3 - Ukupno

55 254 000

 

55 254 000

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

 

4 534 377

4 534 377

 

Glava 4 - Ukupno

 

4 534 377

4 534 377

 

SVEUKUPNO

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi

2014.

2013.

2012.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

Ukupno AD

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

54

55

54

Sveukupno

152

153

137

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

78

78

Ukupno

165

165


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/43


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

(2014/C 454/12)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

60 700

60 700

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

4 534 377

 

4 534 377

 

Glava 9 - Ukupno

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

SVEUKUPNO

93 731 377

4 213 700

97 945 077

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

150 000

 

150 000

1 3

MISIJE

300 000

 

300 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

65 000

–54 000

11 000

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIJALNE USLUGE

10 000

–3 500

6 500

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

 

 

Glava 1 - Ukupno

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

375 000

585 000

960 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

40 000

10 000

50 000

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

675 000

 

675 000

 

Glava 2 - Ukupno

12 575 000

15 000

12 590 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

4 050 000

 

4 050 000

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

457 000

110 000

567 000

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

600 000

 

600 000

 

Glava 3 - Ukupno

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

4 534 377

 

4 534 377

 

Glava 4 - Ukupno

4 534 377

 

4 534 377

 

SVEUKUPNO

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/46


Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/13)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

Glava 1 - Ukupno

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI

 

 

 

 

Glava 2 - Ukupno

 

 

 

 

SVEUKUPNO

14 176 000

– 745 000

13 431 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

697 000

–16 000

681 000

 

Glava 1 - Ukupno

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

680 000

120 000

800 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

106 000

70 000

176 000

 

Glava 2 - Ukupno

2 880 000

148 000

3 028 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

548 000

139 000

687 000

 

Glava 3 - Ukupno

548 000

139 000

687 000

 

SVEUKUPNO

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/49


Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/14)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

DOPRINOS IZVRŠNOJ AGENCIJI ZA ISTRAŽIVANJE (REA) IZ PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Glava 2 - Ukupno

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

 

 

Glava 3 - Ukupno

 

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

 

 

Glava 4 - Ukupno

 

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

141 168

141 168

 

Glava 9 - Ukupno

141 168

141 168

 

SVEUKUPNO

52 162 600

– 626 400

51 536 200

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Glava 1 - Ukupno

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

320 350

–75 190

245 160

 

Glava 2 - Ukupno

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Glava 3 - Ukupno

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

SVEUKUPNO

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/52


Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

Izvještaj o prihodima i rashodima izvršne agencije europskogA istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2014. (1) – Amandman proračunu br. 1

Nomenklatura je izmijenjena 2014., a iznosi proračuna za 2013. navedeni su na temelju nove nomenklature zbog jasnoće

(2014/C 454/15)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

54 000

54 000

 

Glava 9 - Ukupno

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

SVEUKUPNO

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 579 500

50 900

1 630 400

 

Glava 1 - Ukupno

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

158 100

2 500

160 600

 

Glava 2 - Ukupno

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

Glava 3 - Ukupno

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

SVEUKUPNO

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Ukupno AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

Ukupno osoblja

100

100


(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/56


Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/16)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

15 122 387

 

15 122 387

 

Glava 1 - Ukupno

15 122 387

 

15 122 387

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

11 071 823

 

11 071 823

 

Glava 2 - Ukupno

11 071 823

 

11 071 823

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

6 580 000

43 000

6 623 000

 

Glava 3 - Ukupno

6 580 000

43 000

6 623 000

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

429 613

 

429 613

 

Glava 4 - Ukupno

429 613

 

429 613

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

 

20 320

20 320

 

Glava 6 - Ukupno

 

20 320

20 320

 

SVEUKUPNO

33 203 823

63 320

33 267 143

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

15 994 500

 

15 994 500

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

287 000

 

287 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

 

 

 

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

357 323

 

357 323

1 6

OBUKA

500 000

 

500 000

 

Glava 1 - Ukupno

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 680 000

 

1 680 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

100 000

 

100 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

854 549

 

854 549

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

16 500

 

16 500

 

Glava 2 - Ukupno

6 791 299

63 320

6 854 619

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA I DOGAĐANJA

320 000

 

320 000

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

5 174 823

 

5 174 823

3 3

NADZOR

255 000

 

255 000

3 4

PRAVNI SAVJETI

310 000

 

310 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

400 000

 

400 000

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

980 000

 

980 000

3 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

510 000

 

510 000

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

366 000

 

366 000

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

957 878

 

957 878

 

Glava 3 - Ukupno

9 273 701

 

9 273 701

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/59


Izjava o prihodu i rashodu Zajedničkog poduzeća fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/17)

PRIHOD

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

Euratomov doprinos operativnim rashodima

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Povrat operativnih izdataka iz prethodnih godina

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

Euratomov doprinos administrativnim rashodima

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Povrat administrativnih rashoda iz prethodnih godina

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

Glava 1 - Ukupno

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Glava 2 - Ukupno

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Glava 3 - Ukupno

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

SVEUKUPNO

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

REPREZENTACIJA

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

OBUKA

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

STAŽIRANJA

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Glava 1 - Ukupno

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Glava 2 - Ukupno

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

OSTALI RASHODI

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

SVEUKUPNO

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/64


Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2014/C 454/18)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

14 656 000

 

14 656 000

 

Glava 2 - Ukupno

14 656 000

 

14 656 000

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

 

984 461

984 461

 

Glava 4 - Ukupno

 

984 461

984 461

 

SVEUKUPNO

14 656 000

984 461

15 640 461

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

VANJSKE USLUGE

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Glava 1 - Ukupno

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

Glava 2 - Ukupno

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Glava 3 - Ukupno

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

4 1

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

Glava 4 - Ukupno

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

SVEUKUPNO

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 454/68


Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

(2014/C 454/19)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

14 656 000

 

14 656 000

 

Glava 2 - Ukupno

14 656 000

 

14 656 000

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

335 349

335 349

 

Glava 3 - Ukupno

335 349

335 349

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

984 461

– 322 681

661 780

 

Glava 4 - Ukupno

984 461

– 322 681

661 780

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

 

10 845

10 845

 

Glava 5 - Ukupno

 

10 845

10 845

 

SVEUKUPNO

15 640 461

23 513

15 663 974

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

VANJSKE USLUGE

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Glava 1 - Ukupno

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

Glava 2 - Ukupno

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Glava 3 - Ukupno

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

4 1

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

Glava 4 - Ukupno

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

SVEUKUPNO

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974