ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 205

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
2. srpnja 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2014/C 205/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7262 – Ageas/Ocidental Seguros/Médis) ( 1 )

1

2014/C 205/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7244 – China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center/Alcatel-Lucent Enterprise Business) ( 1 )

2


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2014/C 205/03

Kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim glavnim operacijama refinanciranja: 0,15 % na dan 1. srpnja 2014. – Tečajna lista eura

3

2014/C 205/04

Provedbena odluka Komisije оd 30. lipnja 2014. o financiranju programa rada za 2014. o izobrazbi u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, dobrobiti životinja i zdravlja bilja u okviru programa Bolja izobrazba za sigurniju hranu

4

 

Revizorski sud

2014/C 205/05

Tematsko izvješće br. 9/2014 – Je li se dobro upravljalo ulaganjem i potporom za promicanje sektora vina i jesu li vidljivi rezultati u vezi s poticanjem konkurentnosti vina EU-a?

9

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2014/C 205/06

Komunikacija francuske vlade u vezi s Direktivom 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za davanje i upotrebu odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (Obavijest o zahtjevima za ekskluzivne dozvole za traženje tekućih i plinovitih ugljikovodika pod nazivom Permis de Boissy)  ( 1 )

10


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2014/C 205/07

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7169 – Weichai Power/Kion Group) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

12

2014/C 205/08

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7215 – AMEC/Foster Wheeler) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

13

2014/C 205/09

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7290 – Apple/Beats) ( 1 )

14

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2014/C 205/10

Objava zahtjeva za izmjenu u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

15

2014/C 205/11

Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

22


 

Ispravci

2014/C 205/12

Ispravak popisa tijela ovlaštenih za izdavanje izvoznih dozvola za kulturna dobra objavljenog u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 ( SL C 72, 11.3.2014. )

27


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.7262 – Ageas/Ocidental Seguros/Médis)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/C 205/01)

Dana 25. lipnja 2014. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32014M7262. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/2


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.7244 – China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center/Alcatel-Lucent Enterprise Business)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/C 205/02)

Dana 25. lipnja 2014. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32014M7244. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/3


Kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim glavnim operacijama refinanciranja (1):

0,15 % na dan 1. srpnja 2014.

Tečajna lista eura (2)

1. srpnja 2014.

(2014/C 205/03)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,3688

JPY

japanski jen

138,98

DKK

danska kruna

7,4557

GBP

funta sterlinga

0,79810

SEK

švedska kruna

9,1600

CHF

švicarski franak

1,2138

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

8,4380

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,433

HUF

mađarska forinta

310,43

LTL

litavski litas

3,4528

PLN

poljski zlot

4,1582

RON

rumunjski novi leu

4,3881

TRY

turska lira

2,9066

AUD

australski dolar

1,4479

CAD

kanadski dolar

1,4587

HKD

hongkonški dolar

10,6083

NZD

novozelandski dolar

1,5624

SGD

singapurski dolar

1,7054

KRW

južnokorejski von

1 384,55

ZAR

južnoafrički rand

14,5848

CNY

kineski renminbi-juan

8,4883

HRK

hrvatska kuna

7,5800

IDR

indonezijska rupija

16 251,94

MYR

malezijski ringit

4,3893

PHP

filipinski pezo

59,764

RUB

ruski rubalj

46,8950

THB

tajlandski baht

44,367

BRL

brazilski real

3,0349

MXN

meksički pezo

17,7759

INR

indijska rupija

82,2307


(1)  Stopa primijenjena na najnoviju operaciju izvršenu prije navedenog datuma. U slučaju ponude s promjenjivom kamatnom stopom, kamatna stopa je marginalna stopa.

(2)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/4


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 30. lipnja 2014.

o financiranju programa rada za 2014. o izobrazbi u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, dobrobiti životinja i zdravlja bilja u okviru programa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”

(2014/C 205/04)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 84.,

uzimajući u obzir Delegiranu Uredbu Komisije (EU) br. 1268/2012 (2), a posebno njezin članak 94.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 58/2003 (3), a posebno njezin članak 12. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ (4), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točku (i),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5), a posebno njezin članak 66. stavak 1. točke (b) i (c),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 882/2004 utvrđuju se opća pravila provođenja službenog nadzora kojim se provjerava pridržavanje propisa koji su posebno usmjereni na sprečavanje, uklanjanje ili smanjivanje rizika za ljude i životinje te osiguranje dobrih poslovnih običaja u trgovini hranom i hranom za životinje te zaštita interesa potrošača. Člankom 51. te Uredbe utvrđuje se da Komisija može organizirati izobrazbu za osoblje nadležnih tijela država članica koje je odgovorno za službeni nadzor predviđen tom Uredbom. Ta izobrazba može biti otvorena sudionicima iz trećih zemalja, posebice iz zemalja u razvoju. Navedeni tečajevi mogu posebno uključivati izobrazbu o propisima Europske unije o hrani i hrani životinja, te pravilima o zdravlju i dobrobiti životinja.

(2)

Člankom 2. stavkom 1. točkom (i) Direktive Vijeća 2000/29/EZ predviđa se pravna osnova za organiziranje tečajeva u području zdravlja bilja.

(3)

Komisija je 2006. izradila program „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” kako bi postigla ciljeve utvrđene Uredbom (EZ) br. 882/2004. U okviru Komunikacije Komisije od 20. rujna 2006. o boljoj izobrazbi za sigurniju hranu (6) istražuju se mogućnosti za organizaciju budućih izobrazbi.

(4)

Kako bi se osigurala provedba programa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” u državama članicama potrebno je donijeti odluku o financiranju i program rada za 2014. za izobrazbu u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, dobrobiti životinja i zdravlja bilja. U delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 utvrđena su detaljna pravila o donošenju odluka o financiranju.

(5)

Provedbenom Uredbom Komisije 2013/770/EU (7) osniva se „Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu” (dalje u tekstu „Agencija”). Tom Odlukom Agenciji su delegirane određene zadaće upravljanja programom i njegove provedbe povezane s mjerama izobrazbe za sigurnost hrane koje se provode u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004 i Direktivom 2000/29/EZ. Agenciji stoga za 2014. treba odobriti financijski doprinos Unije za financiranje troškova aktivnosti povezanih s programom „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

(6)

Za primjenu ove Odluke potrebno je definirati izraz „znatna promjena” u smislu članka 94. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012.

(7)

Ovom Odlukom trebalo bi se omogućiti plaćanje zatezne kamate u skladu s člankom 92. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i člankom 111. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012.

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Donosi se godišnji program rada za provedbu programa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” za 2014., kako je utvrđeno u Prilogu. Ova Odluka predstavlja odluku o financiranju u smislu članka 84. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 2.

1.   Najveći doprinos za provedbu programa rada za 2014. iznosi 16 170 000 EUR i financira se iz sljedećih linija općeg proračuna Europske unije za 2014.:

(a)

proračunska linija 17 04 03: 15 000 000 EUR

(b)

proračunska linija 17 01 06 03: 1 170 000 EUR.

2.   Iznos iz stavka 1. točke (b) plaća se Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje i hranu te predstavlja operativni financijski doprinos.

3.   Odobrena sredstva predviđena u točki 1.a mogu obuhvaćati i zateznu kamatu.

Članak 3.

Ukupne promjene odobrenih sredstava za određena djelovanja koje ne premašuju 20 % najvećeg doprinosa utvrđenog člankom 2. stavkom 1. ove Odluke ne smatraju se značajnima u smislu članka 94. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012, ako te promjene ne utječu znatno na prirodu djelovanja i cilj programa rada.

Nadležni dužnosnik za ovjeravanje može takve promjene odobriti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i proporcionalnosti.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće vezane uz upravljanje programima Zajednice (SL L 11, 16.1.2003., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).

(6)  COM(2006.) 519 završna verzija 20.9.2006.

(7)  Provedbena odluka Komisije 2013/770/EU оd 17. prosinca 2013. o osnivanju Izvršne agencije za potrošače, zdravlje i hranu te o stavljanju izvan snage Odluke 2004/858/EZ (SL L 341, 18.12.2013., str. 69).


PRILOG

Programu rada za 2014. o izobrazbi u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, dobrobiti životinja i zdravlja bilja u okviru programa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”

1.1.   Uvod

Na temelju ciljeva utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 882/2004 i Direktivi 2000/29/EZ ovaj program rada sadrži djelovanja koja će se financirati i raščlambu proračuna za 2014. kako slijedi:

1.2.

Javna nabava (provedba u okviru izravnog upravljanja): vanjski ugovori za izvršenje programa izobrazbe i druge alate za učenje

15 000 000 EUR

1.3.

Ostale mjere: operativni financijski doprinos za Izvršnu agenciju za potrošače, zdravlje i hranu

1 170 000 EUR

UKUPNO

16 170 000 EUR

1.2.   Nabava: vanjski ugovori za izvršenje programa izobrazbe i druge alate za učenje

Ukupna proračunska sredstva rezervirana za ugovore o javnoj nabavi u 2014. iznose 15 000 000 EUR.

PRAVNA OSNOVA

Uredba (EZ) br. 882/2004, članak 51. i članak 66. stavak 1. točke (b) i (c)

Direktiva 2000/29/EZ, članak 2. stavak 1. točka (i).

PRORAČUNSKA LINIJA

Proračunska linija 17 04 03

INDIKATIVAN BROJ I VRSTE PREDVIĐENIH UGOVORA

Za sva navedena tehnička pitanja potpisat će se jedan ili više izravnih odnosno okvirnih ugovora o uslugama. Prema procjeni, potpisat će se 12 do 14 izravnih ugovora o uslugama i 1 do 3 posebnih ugovora o uslugama. Vanjski izvoditelji uglavnom su uključeni u organizacijski i logistički aspekt aktivnosti povezanih s izobrazbom.

PREDMET PREDVIĐENIH UGOVORA (AKO JE MOGUĆE)

Aktivnosti povezane s izobrazbom u državama članicama za 2014. bit će u vezi sa sljedećim pitanjima:

Djelatnosti

Iznos u eurima

Nusproizvodi životinjskog podrijetla

875 000

Propisi o hrani za životinje

990 000

Kontrola kontaminata

990 000

Pregledi na graničnim inspekcijskim postajama

850 000

Kontrola uvoza hrane neživotinjskog podrijetla

920 000

TRACES (santitarni i fitosanitarni aspekti)

645 000

Kontrola kretanja pasa i mačaka

625 000

Mikrobiološki kriteriji za hranu

725 000

Istraga pojava bolesti koje se prenose hranom

1 450 000

Dobrobit životinja

1 310 000

Informacije o hrani i njezinu sastavu

1 450 000

Analiza hrane

1 200 000

Fitosanitarne kontrole

1 150 000

Otpornost na antimikrobike i zoonoze

370 000

Materijali koji dolaze u dodir s hranom

240 000

Pregled ručnih uređaja za primjenu pesticida

310 000

Veterinarski i fitosanitarni okvir EU-a

375 000

Druga pitanja i studije povezane sa zdravljem i dobrobiti životinja, zdravljem bilja i sigurnosti hrane, konferencije, potpore, alati za učenje i širenje informacija

525 000

UKUPNO

15 000 000

PROVEDBA

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (Odluka Komisije 2013/770/EU) upravlja iznosom od 14 885 000 EUR te njime financira mjere za sigurnost hrane na temelju Uredbe (EZ) br. 882/2004 i Direktive 2000/29/EZ). Komisija će ostalih 115 000 EUR iskoristiti za potporu razvoju e-učenja.

INDIKATIVAN OKVIR ZA POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE

Između lipnja i rujna kako bi se ugovori potpisali tijekom 2014.

INDIKATIVAN IZNOS ZA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

15 000 000 EUR

1.3.   Ostale mjere: operativni financijski doprinos za Izvršnu agenciju za potrošače, zdravlje i hranu

PRAVNA OSNOVA

Uredba (EZ) br. 58/2003, a posebno njezin članak 12. stavak 3.

PRORAČUNSKA LINIJA

Proračunska linija: 17 01 06 03

IZNOS

1 170 000 EUR

OPIS I CILJ PROVEDBENE MJERE

Iz proračunske linije 17 01 06 03 financira se operativni financijski doprinos Izvršne agencije za potrošače, zdravlje i hranu u 2014. za dio povezan s programom „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”. U skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 58/2003 operativni financijski doprinos dolazi iz sredstava dodijeljenih programima Unije kojima upravlja Agencija.


Revizorski sud

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/9


Tematsko izvješće br. 9/2014

„Je li se dobro upravljalo ulaganjem i potporom za promicanje sektora vina i jesu li vidljivi rezultati u vezi s poticanjem konkurentnosti vina EU-a?”

(2014/C 205/05)

Europski revizorski sud ovim vas putem obavještava da je upravo objavljeno tematsko izvješće br. 9/2014 pod naslovom „Je li se dobro upravljalo ulaganjem i potporom za promicanje sektora vina i jesu li vidljivi rezultati u vezi s poticanjem konkurentnosti vina EU-a?”.

Dokument je moguće pregledati ili preuzeti na internetskoj stranici Europskog revizorskog suda: http://eca.europa.eu.

Za besplatni tiskani primjerak molimo uputite zahtjev Revizorskom sudu na sljedeću adresu:

European Court of Auditors

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel: +352 4398-1

E-mail adresa: eca-info@eca.europa.eu

ili ispunite elektroničku narudžbenicu na stranici Knjižnice EU-a.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/10


Komunikacija francuske vlade u vezi s Direktivom 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za davanje i upotrebu odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (1)

(Obavijest o zahtjevima za ekskluzivne dozvole za traženje tekućih i plinovitih ugljikovodika pod nazivom „Permis de Boissy”)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/C 205/06)

Zahtjevom podnesenim 17. ožujka 2014. društvo Perf'Energy SAS, sa sjedištem na adresi 35, avenue d’Eprémesnil, 78290 Croissy-sur-Seine (Francuska), zatražilo je ekskluzivnu dozvolu za traženje tekućih i plinovitih ugljikovodika na razdoblje od 5 godina pod nazivom „Permis de Boissy” na području departmana Essonne.

Područje koje pokriva ta dozvola ograničeno je meridijanima i paralelama koji povezuju točke čije su zemljopisne koordinate navedene u nastavku, pri čemu se za nulti meridijan primjenjuje pariški.

 

NTF (pariški meridijan)

RGF93 (grinički meridijan)

Zemljopisna dužina

Zemljopisna širina

Zemljopisna dužina

Zemljopisna širina

A

0,20° W

54,10° N

2° 09′ 23″

48° 41′ 24″

B

0,00

54,10° N

2° 20′ 11″

48° 41′ 24″

C

0,00

54,04° N

2° 20′ 11″

48° 38′ 09″

D

0,02° W

54,04° N

2° 19′ 07″

48° 38′ 09″

E

0,02° W

54,02° N

2° 19′ 07″

48° 37′ 04″

F

0,03° W

54,02° N

2° 18′ 34″

48° 37′ 04″

G

0,03° W

53,95° N

2° 18′ 34″

48° 33′ 18″

H

0,00

53,95° N

2° 20′ 11″

48° 33′ 18″

I

0,00

53,92° N

2° 20′ 11″

48° 31′ 40″

J

0,02° W

53,92° N

2° 19′ 07″

48° 31′ 40″

K

0,02° W

53,83° N

2° 19′ 07″

48° 26′ 49″

L

0,00

53,83° N

2° 20′ 11″

48° 26′ 49″

M

0,00

53,80° N

2° 20′ 11″

48° 25′ 12″

N

0,30° W

53,80° N

2° 04′ 00″

48° 25′ 12″

O

0,30° W

54,00° N

2° 04′ 00″

48° 36′ 00″

P

0,20° W

54,00° N

2° 09′ 23″

48° 36′ 00″

Tako definirana površina iznosi oko 504 km2.

Podnošenje zahtjeva i kriteriji za dodjeljivanje prava

Podnositelji prvotnog zahtjeva i konkurentskih zahtjeva moraju dokazati da zadovoljavaju uvjete za dodjeljivanje prava propisane člancima 4. i 5. izmijenjene Odluke br. 2006-648 od 2. lipnja 2006. o rudarskim pravima i pravima na podzemno skladištenje (Journal officiel de la République française od 3. lipnja 2006.).

Zainteresirana društva mogu podnijeti konkurentski zahtjev u roku od devedeset dana od dana objave ove obavijesti u skladu s postupkom navedenim u „Obavijesti o dobivanju rudarskih prava za ugljikovodike u Francuskoj”, objavljenim u Službenom listu Europskih zajednica C 374 od 30. prosinca 1994., str. 11., i uspostavljenim izmijenjenom Odlukom br. 2006-648 od 2. lipnja 2006. o rudarskim pravima i pravima na podzemno skladištenje (Journal officiel de la République française od 3. lipnja 2006.).

Konkurentski zahtjevi šalju se na adresu Ministarstva zaštite okoliša, održivog razvoja i energetike navedenu u nastavku. Odluke o prvotnom zahtjevu i konkurentskim zahtjevima donijet će se u roku od dvije godine od datuma kada francuska nadležna tijela zaprime prvotne zahtjeve, a najkasnije do 1. veljače 2016.

Uvjeti i zahtjevi za izvođenje i okončanje aktivnosti

Podnositelji zahtjeva upućuju se na članke 79. i 79.1. Rudarskog zakonika te na izmijenjenu Odluku br. 2006-649 od 2. lipnja 2006. o rudarskim aktivnostima, aktivnostima podzemnog skladištenja i o pravilima koja se odnose na rudnike i podzemna skladišta (Journal officiel de la République française od 3. lipnja 2006.).

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu zaštite okoliša, održivog razvoja i energetike:

Direction générale de l’énergie et du climat, Direction de l’énergie

SD2/2A

Grande Arche, Paroi Nord

92055 La Défense Cedex

Tel.: +33 140819527

Prethodno navedene zakonske odredbe dostupne su na Légifranceu:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  SL L 164, 30.6.1994., str. 3.


V Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/12


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.7169 – Weichai Power/Kion Group)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2014/C 205/07)

1.

Dana 19. lipnja 2014. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da poduzetnik Weichai Power Co. Ltd. („Weichai”, Kina), koji je pod kontrolom poduzetnika Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. („SHIG”, Kina), nakon prijenosa udjela stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom Kion Group AG („Kion”, Njemačka).

2.

Poslovne su djelatnosti dotičnih poduzetnika sljedeće:

—   Weichai: grupa specijalizirana za proizvodnju automobila i automobilske opreme, aktivna na tržištu pogonskih sustava (motori, mjenjačke kutije i osovine), gospodarskih vozila, automobilske elektronike i dijelova namijenjenih automobilskom sektoru, visokotlačnih hidrauličkih pumpi, hidrauličkih motora, hidrauličkih ventila, mjenjača i pogonskih mjenjača, pomoćnih odljevaka i ljevaonica drugih hidrauličkih komponenata,

—   SHIG: grupa aktivna u području gospodarskih vozila, građevinskih strojeva (uključujući viličare), sustava za proizvodnju električne energije, auto dijelova te jahti,

—   Kion: proizvođač viličara, opreme za rukovanje u skladištima i drugih industrijskih kamiona.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, uz naznaku referentnog broja M.7169 – Weichai Power/Kion Group, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/13


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.7215 – AMEC/Foster Wheeler)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2014/C 205/08)

1.

Dana 24. lipnja 2014. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da poduzetnik AMEC plc („AMEC”, Ujedinjena Kraljevina) na temelju javnog nadmetanja stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom Foster Wheeler AG („Foster Wheeler”, Švicarska).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

AMEC je globalni pružatelj savjetodavnih i inženjerskih usluga te usluge upravljanja projektima za međunarodne klijente u sljedećim industrijskim segmentima: nafta i plin, rudarstvo, čista energija i zaštita okoliša te infrastrukture,

Foster Wheeler je globalni izvođač radova u području inženjeringa, građevinarstva i upravljanja projektima te dobavljač pogonskih uređaja u segmentima kao što su nafta i plin, kemikalije, električna energija, zaštita okoliša i farmaceutski proizvodi.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, uz naznaku referentnog broja M.7215 – AMEC/Foster Wheeler, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/14


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.7290 – Apple/Beats)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/C 205/09)

1.

Dana 24. lipnja 2014. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da poduzetnik Apple Inc. (Sjedinjene Američke Države) kupnjom udjela stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad poduzetnicima Beats Electronics, LLC i Beats Music, LLC (Sjedinjene Američke Države).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Apple Inc.: oblikovanje, proizvodnja i stavljanje na tržište mobilnih komunikacijskih i medijskih uređaja, osobnih računala i prijenosnih digitalnih uređaja za reprodukciju glazbe te prodaja povezanog softvera, usluga, perifernih uređaja, mrežnih rješenja i digitalnog sadržaja i aplikacija trećih osoba,

—   Beats Electronics, LLC: oblikovanje, razvoj i unapređenje specijalizirane zvučne tehnologije, uključujući slušalice, zvučnike i, u ograničenoj mjeri, tehnologiju zvučnog softvera/hardvera za računalne hardverske uređaje,

—   Beats Music, LLC: distribucija glazbe.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, uz naznaku referentnog broja M.7290 – Apple/Beats, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


DRUGI AKTI

Europska komisija

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/15


Objava zahtjeva za izmjenu u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

(2014/C 205/10)

Ova je objava temelj za podnošenje prigovora na zahtjev za izmjenu u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

ZAHTJEV ZA IZMJENU

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 510/2006

o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  (2)

ZAHTJEV ZA IZMJENU U SKLADU S ČLANKOM 9.

„BRA”

EZ br.: IT-PDO-0117-01048 – 19.10.2012.

ZOZP ( ) ZOI ( X )

1.   Odjeljak specifikacije na koju se primjenjuje izmjena

    Naziv proizvoda

    Opis proizvoda

    Zemljopisno područje

    Dokaz o podrijetlu

    Metoda proizvodnje

    Povezanost

    Označivanje

    Nacionalni zahtjevi

    Ostalo [navesti]

2.   Vrsta izmjene

    Izmjena jedinstvenog dokumenta ili sažetka

    Izmjena specifikacije registriranog ZOI-a ili ZOZP-a za koji nisu objavljeni ni jedinstveni dokument ni sažetak

    Izmjena specifikacije kojom se ne zahtijevaju nikakve izmjene objavljenog jedinstvenog dokumenta (članak 9. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 510/2006)

    Privremena izmjena specifikacije zbog obveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje su uvela nadležna tijela javne uprave (članak 9. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 510/2006)

3.   Izmjena (izmjene)

Vrsta proizvoda

Opis proizvoda na koji se naziv odnosi

Radi bolje informiranosti potrošača uvedene su riječi „masan ili polumasan” s obzirom na to da se za Bra Tenero upotrebljava punomasno mlijeko, dok je za Bra Duro i Bra d’ Alpeggio dopuštena uporaba punomasnog i djelomično obranog mlijeka; također, utvrđeno je da udio mogućeg dodatka ovčjeg/kozjeg mlijeka ne smije biti iznad 20 %.

Dimenzije i masa odnose se na minimalno razdoblje dozrijevanja budući da nakon dužih razdoblja dozrijevanja može doći do znatnog smanjenja vrijednosti. U cilju davanja provjerenih informacija potrošačima, smatra se da je prikladno jasno navesti da kora nije jestiva. Kora vrste Duro može biti nauljena jestivim uljem u cilju sprječavanja pojave plijesni i ljepše prezentacije sira kako bi proizvod više odgovarao potrošačima.

Područje proizvodnje

Općina Villafranca Piemonte u Pokrajini Torino, u kojoj je prema dosadašnjoj specifikaciji bio dopušten isključivo postupak dozrijevanja, sada je uvrštena u zemljopisno područje za sve postupke proizvodnje kako bi se specifikacija sira BRA prilagodila načelu jedinstvenosti referentnog područja ZOI-ja.

Metoda proizvodnje

Mlijeko koje se upotrebljava u proizvodnji je punomasno ili djelomično obrano, a tekuće je sirište teleće. Odlukom Predsjednika Republike od 16. prosinca 1982. nije precizirano da je riječ o telećem tekućem sirištu jer je tada na tržištu postojalo isključivo teleće tekuće sirište.

Budući da se u dosadašnjoj specifikaciji ne pojašnjava koji udio krme životinja koje proizvode mlijeko mora dolaziti iz određenog područja proizvodnje, u cilju boljeg dokazivanja povezanosti s područjem precizira se da više od 50 % mase obroka krme muzara dolazi iz područja proizvodnje. Uobičajen obrok krma muzara (krave, ovce, koze) sastoji se od zelene krme i/ili konzervirane krme koja se prema potrebi može dopuniti.

Primjenom sustavâ hlađenja i konzerviranja mlijeka, koji su s vremenom postali sve učinkovitiji, prosječan broj muzenja povećao se na najviše četiri dnevno pri čemu su karakteristike ostale iste u korist higijenskih i zdravstvenih uvjeta.

Utvrđuje se da se djelomično obrano mlijeko može dobiti mehaničkim putem, na način koji se upotrebljava još od početka 20. stoljeća, ili prirodnim obiranjem, pri čemu su rezultati isti. Obje metode za dobivanje djelomično obranog mlijeka temelje se na istom fizičkom načelu: u oba slučaja do odvajanja dolazi na temelju razlike u određenoj masi masnog dijela koji je lakši i nemasnog dijela koji je teži.

Uz to, uzimajući u obzir razlike s obzirom na različita godišnja doba koja bez sumnje utječu na karakteristike mlijeka, kako bi se dale detaljne upute i dobilo djelomično obrano mlijeko s ujednačenijim udjelom masti i najboljim rezultatima u pogledu prirodnog obiranja, produženo je razdoblje tijekom kojeg obrano mlijeko treba odležati te je utvrđena najviša temperatura za taj postupak. Stoga je vremensko razdoblje, na koje također utječu godišnja doba, produljeno za dva sata i sada iznosi 10/18 sati umjesto nekadašnjih 12/18, a utvrđena najviša temperatura iznosi 18 °C.

Nakon što se iz mlijeka odstrane nečistoće (termičkom obradom, procjeđivanjem itd.) ono se može cijepiti mliječnim fermentima i/ili prirodnim cjepivima (starter kultura ili surutka).

Općim poboljšanjem mikrobioloških karakteristika mlijeka tijekom posljednjih godina znatno se smanjila količina prisutnih bakterija, što je u nekim slučajevima prouzročilo probleme tijekom postupka sirenja i dozrijevanja. Kako bi se uklonila mogućnost pojavljivanja takvih problema, u specifikaciju je uvedena mogućnost uporabe mliječnih fermenata i/ili prirodnih cjepiva. S obzirom na to da se mliječni fermenti i/ili prirodna cjepiva bolje razvijaju na temperaturi sirenja od približno 38 °C (odnosno temperaturi mlijeka u trenutku mužnje), najviša temperatura za sirenje mlijeka, čiji je raspon u specifikaciji iz 1982. bio od 27 °C do 32 °C, sada iznosi od 27 °C do 38 °C.

Detaljno je opisan postupak čiji je opis u Odluci Predsjednika Republike iz 1982. bio sljedeći: „Sir se mora proizvesti uobičajenom tehnologijom dvostrukog usitnjavanja gruša”.

Posebno je utvrđeno da se trajanje sirenja (15/25 minuta) mora odrediti od prvog rezanja kako bi se vremenski okvir mogao objektivno utvrditi i izmjeriti. Svrha je pravilnog određivanja vremena potrebnog za sirenje dobiti homogeno zrno kako bi se omogućilo bolje istiskivanje surutke. Utvrđuje se najduži rok budući da nekadašnji rok nije bio dovoljno precizan.

Također su se utvrdili postupci prvog i drugog usitnjavanja gruša umetanjem sljedećeg teksta:

prvim usitnjavanjem gruša u slučaju vrste Bra Tenero nastaju sirna zrnca veličine oraha, dok u slučaju vrste Bra Duro nastaju zrnca veličine zrna kukuruza; nakon toga gruš treba odstajati u surutki najviše 8 minuta.

Drugim usitnjavanjem gruša u slučaju vrste Bra Tenero nastaju sirna zrnca veličine zrna kukuruza, dok u slučaju vrste Bra Duro nastaju zrnca veličine zrna riže. Gruš je nakon drugog usitnjavanja potrebno miješati, a nakon toga ostaviti da odstoji u kotlu ili u kalupima s mogućnosti pretprešanja, tijekom čega može doći do uklanjanja jednog dijela surutke. Gruš treba odležati najviše 10 minuta, a najviša temperatura za istiskivanje surutke treba biti 44 °C.

Detaljno je opisan postupak kalupljenja i prešanja.

Gruš se kalupi u kalupima s platnom ili bez njega. Samo kada se iz gruša dobro ne istiskuje surutka i isključivo za vrstu Bra Duro može se dopustiti mogućnost ponovnog miješanja, nakon čega slijedi kalupljenje, a zatim i prikladno prešanje. Po završetku prešanja oblikovani sir treba odstajati dok ne dosegne pH vrijednost između 5,0 i 5,4.

Umjesto vremenskog okvira utvrđuje se pH vrijednost budući da je pH vrijednost prikladniji i točniji pokazatelj kojim se, osim boljih rezultata, pruža mogućnost sigurnijeg i preciznijeg mjerenja. Sir se nakon toga može izravno staviti u salamuru ili ostaviti da nekoliko sati odstoji u skladištu na najvišoj temperaturi od 10 °C.

Specifikacija proizvoda izmijenjena je umetanjem sljedeće rečenice:

„Dozrijevanje se odvija na prikladnim mjestima na najvišoj temperaturi od 15 °C i najvišoj razini vlažnosti od 95 %.”

Tom se izmjenom uzima u obzir utvrđena potreba proizvođača da sir dozrijevaju i na mjestima koji nisu isključivo hladnjaci ili rashlađena skladišta.

Zbog te izmjene temperatura više nije ograničena na raspon od 6 do 9 °C, već sada može dosegnuti najviše 15 °C, dok je nekadašnja relativna vlažnost od 80–85 % za Bra Duro i 90 % za Bra Tenero sada povećana na najviše 95 % za obje vrste sira.

Tom se izmjenom omogućava bolja provedba postupka dozrijevanja proizvoda i njome se u obzir uzimaju uvjeti u prostorijama u kojima se ne upotrebljavaju rashladni sustavi.

Povezanost

Preoblikovana je kako bi se uskladila s Jedinstvenim dokumentom.

Označivanje

Navedeni su detalji o načinu prodaje proizvoda za potrošnju te o rezanju i prethodnom pakiranju, koji se mogu obavljati izvan zemljopisnog područja proizvodnje.

U pogledu vrste Duro dodana je mogućnost prodaje prethodno pakiranog ribanog proizvoda kako bi se zadovoljile potrebe potrošača koji imaju sve veću potrebu za proizvodima spremnima za konzumaciju.

Kako bi se zajamčila autentičnost i omogućilo prepoznavanje sira Bra dostupnog na tržištu smatralo se nužnim staviti oznaku na rub sira i uvesti okruglu papirnatu etiketu s otisnutim logotipom sira Bra ZOI.

JEDINSTVENI DOKUMENT

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 510/2006

o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (3)

„BRA”

EZ br.: IT-PDO-0117-01048 – 19.10.2012.

ZOZP ( ) ZOI ( X )

1.   Naziv

„Bra”

2.   Država članica ili treća zemlja

Italija

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda

Razred 1.3. — Sirevi

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

Opis: Sir „Bra” masan je ili polumasan prešani proizvod od kravljeg mlijeka; za vrste Bra d’Alpeggio i Bra Duro dopuštena je mogućnost uporabe djelomično obranog mlijeka. Moguće je dodati ovčje i/ili kozje mlijeko čiji je najviši dopušteni udio 20 %.

Krajnji proizvod mora imati sljedeće dvije karakteristike:

oblik: valjkasti s ravnom gornjom i donjom plohom;

dimenzije: promjer sira od 30 do 40 cm, blago zaobljen rub od 6 do 10 cm s odstupanjima najviših i najnižih vrijednosti u pogledu obje karakteristike u skladu s tehničkim proizvodnim sredstvima;

masa: od 6 do 9 kg;

Mjere i masa odnose se na proizvod s najmanjim razdobljem dozrijevanja.

kora: za vrstu Tenero – svjetlo siva, elastična, glatka i pravilna te nejestiva; za vrstu Duro – tvrda, konzistentna, zlatno-smeđe do tamno sive boje, može biti nauljena jestivim uljima radi sprječavanja pojave plijesni, nejestiva;

tekstura tijesta sira: za vrstu Tenero – umjereno čvrsta i elastična s malom količinom rupica; za vrstu Duro – s malom količinom rupica;

boja tijesta sira: vrsta Tenero – bijele ili prljavo bijele boje; vrsta Duro – blago blijedožute do oker boje;

okus: ugodno aromatiziran; vrsta Tenero umjerene je jačine, dok je vrsta Duro začinjenog ili izrazito jakog okusa;

udio masti u suhoj tvari: najmanje 32 %.

3.3.   Sirovine (samo za prerađene proizvode)

Kravlje mlijeko, s mogućnosti dodatka malog udjela ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka (najveći postotak: 20 %); za Bra Duro postoji mogućnost uporabe djelomično obranog mlijeka, a za Bra d’Alpeggio moguće je upotrijebiti djelomično obrano mlijeko i za vrstu Tenero i za vrstu Duro; sol, teleće tekuće sirište.

3.4.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla)

Osnovna krma ili njezin veći dio za krave te, prema potrebi, za ovce i koze treba se sastojati od zelene i/ili konzervirane krme ili od sijena koje je prema potrebi dopunjeno. Više od 50 % (masa) obroka muzara dolazi iz područja proizvodnje.

3.5.   Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području

Muzare čije je mlijeko namijenjeno proizvodnji sira Bra moraju se uzgajati na određenom zemljopisnom području.

Mlijeko se mora proizvesti, obraditi i dozrijevati u određenom zemljopisnom području.

3.6.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.

Sir se potrošačima može prodavati cijeli ili narezan, u dijelovima ili prethodno pakiran. Vrsta Duro može se prodavati i u prethodno zapakiranom, naribanom obliku. Rezanje, prethodno pakiranje i ribanje mogu se izvršiti i izvan određenog zemljopisnog područja proizvodnje.

3.7.   Posebna pravila za označivanje

Nakon oblikovanja, uporabom prikladnih kalupa za označivanje uz pomoć kojih se nanosi oznaka podrijetla koja sadržava stilizirano slovo B, vrstu Duro ili vrstu Tenero, identifikacijsku oznaku s kraticom pokrajine i dvoznamenkastim brojem.

Sukladnost se označava stavljanjem okrugle papirnate etikete promjera od 20 do 28 cm na podlogu blijedožute boje za uobičajene proizvode i zelene boje za proizvod Bra d’Alpeggio te oznakom otisnutom na rub sira. Oznaka sukladnosti sastoji se od papirnate etikete s natpisom BRA TENERO ili BRA DURO, BRA TENERO D’ALPEGGIO ili BRA DURO D’ALPEGGIO i karakterističnog logotipa koji se sastoji od lika čovjeka s brkovima i šeširom koji u rukama drži sir kojem nedostaje jedan komad te logotipa EU-a. Tek nakon tog postupka proizvod se može staviti na tržište sa zaštićenom oznakom izvornosti „Bra”.

Za ljepljenje papirnate etikete dopuštena je uporaba jestivog ljepila.

Image

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Područjem proizvodnje i dozrijevanja obuhvaćeno je čitavo područje Pokrajine Cuneo i Općina Villafranca Piemonte u Pokrajini Torino. Sir „BRA” vrsta Tenero i Duro može nositi oznaku „di Alpeggio” ako je proizveden i dozreo u planinskim općinama Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront, Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, S. Damiano Macra, Stroppo, Villar S. Costanzo, Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Cignolo, Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero di Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale S. Giovanni, Scagnello, Viola i u nekim dijelovima područja proglašenih planinskim područjima zakonom br. 991 od 25. srpnja 1952. i naknadnim izmjenama: Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Revello, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Busca, Caraglio, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Peveragno, Villanova Mondovì, Ceva, Lesegno, Pianfei i dio Općine Magliano Alpi koji graniči s Općinom Ormea.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

5.1.   Posebnosti zemljopisnog područja

Zemljopisno područje proizvodnje, koje se nalazi između Primorskih i Kotijskih Alpi koje okružuju Pokrajinu Cuneo od juga do zapada, na istoku graniči s visokim brdima područja Langhe i Roero, a odlika mu je dobra proizvodnja krme zbog dostupnih velikih količina mlijeka i zbog klimatskih uvjeta koji posebno pogoduju hranjenju i uzgoju krava muzara. Rijetka pojava zimske magle i ljetne sparine pogoduje izvrsnom zdravlju uzgajanih životinja i krmnih kultura. Uz to, u Pokrajini Cuneo zime su hladnije i suše, a ljeta relativno svježa u odnosu na istočnija područja u Padskoj dolini. Zahvaljujući tim uvjetima, u području proizvodnje stvorili su se preduvjeti za proizvodnju sira Bra.

Povjetarci koji iz različitih smjerova od jutra do mraka dolaze s planina koje su dio zemljopisnog područja uzrok su niske vlažnosti zraka koja omogućuje odlično dozrijevanje proizvoda.

Područje na obroncima alpskog gorja i brdima plodna je visoravan kroz koje prolaze rijeke Pad i Tanaro te brojni pritoci koji zajedno oblikuju lepezu.

Sir Bra prešani je sir čije su vrste Tenero i Duro od strateške važnosti u pogledu konzumacije i očuvanja za stanovništvo koje ga prodaje i jede. Iako taj sir potječe iz alpskih područja, zahvaljujući znanju proizvođača sira koji su se na kraju ljeta spuštali u dolinu on je već čitavo stoljeće poznat u nizinama zbog svoje velike prehrambene i kulturne vrijednosti. U proizvodnji sira Bra posebnu važnost imaju postupci izrade, oblikovanja i prešanja tijesta sira.

5.2.   Posebnosti proizvoda

Riječ je o siru prepoznatljivom po svojoj posebnoj kori, svjetloj i elastičnoj kada je riječ o vrsti Bra Tenero te tamnijoj, čvršćoj i ponekad nauljenoj u slučaju vrste Bra Duro. Pri rezanju sira odmah se može namirisati njegov poseban miris. U slučaju vrste Tenero, miris je blag i primamljiv, a okus mu je izrazito sladak, dok vrsta Duro ima jači i začinjeniji okus, s nijansama slatkog i slanog. Upotrebljava se u salatama i pečenim jelima koja ističu njegova posebna svojstva. Ribani sir Bra Duro na brojne se načine upotrebljava u kulinarstvu.

5.3.   Uzročna povezanost zemljopisnog područja i kvalitete ili karakteristika proizvoda (za ZOI), ili odnosno određene kvalitete, ugleda ili drugih karakteristika proizvoda (za ZOZP)

Karakteristike sira Bra rezultat su uzajamnog djelovanja pedoklimatskih i proizvodnih čimbenika. Zahvaljujući razvoju izvanredne autohtone mikroflore tijekom više stoljeća sir Bra tijekom dozrijevanja razvija svoja posebna svojstva te je zahvaljujući njoj jedinstven sir prepoznatljiv među prešanim sirevima.

Sir Bra dio je povijesti i kulture Pokrajine Cuneo. Sir je naziv dobio po gradu Bra budući da je taj grad u prošlosti bio glavno tržište za prodaju tog proizvoda. Riječ je o siru koji je kroz vrijeme zadržao svoje karakteristike u pogledu mirisa i okusa. Te tržišne karakteristike rezultat su zemljopisnog područja proizvodnje jer su u tom području nastale i s tog područja dalje prenosile. Uz to, postojanje vrsta sira Tenero i Duro rezultat je sposobnosti proizvođača sira da upotrebljavaju vrlo slične proizvodne metode, ali da uporabom posebnih tehnika i mijenjanjem razdoblja dozrijevanja i istiskivanja surutke istodobno dobiju prepoznatljive okuse i tijesto koje je čvrsto i nikada nije suho te se može i naribati.

Upućivanje na objavu specifikacije

(članak 5. stavak 7. Uredbe (EZ) br 510/2006 (4))

Ministarstvo je pokrenulo nacionalni postupak prigovora uz objavu prijedloga za izmjenu ZOI-ja „Bra” u Službenom listu Talijanske Republike br. 51. od 1. ožujka 2012.

Pročišćeni tekst specifikacije dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ili

izravno na početnoj stranici Ministarstva za poljoprivredu, prehrambenu i šumarsku politiku (www.politicheagricole.it), klikom na „Qualità e sicurezza” („Kvaliteta i sigurnost”; u gornjem desnom kutu zaslona) i potom na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” („Specifikacije podnesene na razmatranje EU-u”).


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12. Zamijenjena Uredbom (EU) br. 1151/2012.

(3)  Zamijenjena Uredbom (EU) br. 1151/2012

(4)  Vidjeti bilješku 3.


2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/22


Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

(2014/C 205/11)

Ova je objava temelj za podnošenje prigovora na zahtjev u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

JEDINSTVENI DOKUMENT

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 510/2006

o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  (2)

„Pecorino crotonese”

EZ br.: IT-PDO-0005-01111 – 13.05.2013.

ZOZP ( ) ZOI ( X )

1.   Naziv

„Pecorino crotonese”

2.   Država članica ili treća zemlja

Italija

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda

Razred 1.3. Sirevi

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

Sir sa zaštićenom oznakom izvornosti „Pecorino crotonese” tvrde je konzistencije, napola kuhanog tijesta, proizveden isključivo od punomasnog ovčjeg mlijeka.

U trenutku stavljanja na tržište u obliku svježeg sira, polutvrdog sira, zrelog sira ili sira za ribanje, proizvod ima fizičke karakteristike navedene u nastavku. Oblik: cilindričan, ravne gornje i donje plohe te ravnog ili blago zaobljenog ruba. Težina: od 0,5 do 5 kg; sirevi koji su dozrijevali više od šest mjeseci mogu težiti do 10 kg. Dimenzije: ovise o težini sira – kod sira težine od 0,5 do 5 kg visina ruba je od 6 do 15 cm, a promjer ploha od 10 do 20 cm; za sireve težine iznad 5 kg visina ruba je od 15 do 20 cm, a promjer ploha od 20 do 30 cm.

Udio masne tvari u suhoj tvari ne smije biti manji od 40 %; udio bjelančevina ne smije biti manji od 25 g na 100 g; udio vode ne smije biti manji od 30 g na 100 g; na siru su jasno vidljivi otisci košare koja se upotrebljava u proizvodnji.

„Pecorino crotonese Fresco” (svjež): kora bijele boje ili blago blijedožute. Okus je svjež, blag i pomalo kiselkast; kora je tanka i s otiscima košare. Tijesto je meko, jednolično i kremasto, mliječno bijele boje i s malo pukotina.

„Pecorino crotonese Semiduro” (polutvrdi): debela kora blago smeđe boje. Intenzivan i skladan okus. Polutvrdo tijesto kompaktno je i ima malo otvora.

„Pecorino crotonese Stagionato” dugo dozrijeva (više od šest mjeseci): njegova tvrda i smeđa kora može biti prekrivena (premazana) uljem ili slojem maslinova ulja. Okus je intenzivan i izražen, s vrlo laganim pikantnim naknadnim okusom. Tijesto je blago blijedožute boje i s malo pukotina.

Organoleptička svojstva: prilikom degustacije, sir odmah po otvaranju ispušta lagani miris ovčjeg mlijeka koji tvori skladan buke s drugim karakterističnim mirisima kao što su miris sijena, dozrelog poljskog bilja, lješnjaka i dima.

3.3.   Sirovine (samo za prerađene proizvode)

Mlijeko: punomasno ovčje mlijeko, toplinski obrađeno i pasterizirano prema važećim normama.

Sirilo: kozje sirilo u obliku paštete.

Dopušten je razvoj mliječnih startera koji se prirodno nalaze u mlijeku od kojeg se radi sir kao i upotreba prirodnih startera nastalih od sirutke (sieri innesti) ili mlijeka (lattoinnesto) koji se nalaze u području proizvodnje ili potječu iz njega.

Sol: kamena sol (NaCl).

3.4.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla)

Osnovni godišnji obrok sastoji se prije svega od krmiva koje potječe iz ograničenog zemljopisnog područja. Životinje od kojih se dobiva upotrijebljeno mlijeko uglavnom se hrane na pašnjaku zelenim krmivom i nefermentiranim sijenom uzgojenima na području proizvodnje. Prehrana može biti nadopunjena koncentratima bez genetski modificiranih organizama (GMO) koji ne potječu iz ograničenog zemljopisnog područja, osobito u zimskom razdoblju kad ovce ne mogu ići na ispašu. Udio dodatka ne smije biti više od 40 % godišnjeg obroka. Životinje se uzgajaju na poluotvorenom; stada mogu slobodno brstiti i navečer se vratiti u tor, ali životinje su pod nadzorom, cijepljene i pruža im se njega u slučaju potrebe. Stada su na pašnjaku od rujna do lipnja.

3.5.   Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području

Uzgoj stoke, proizvodnja mlijeka, izrada sira i zrenje.

3.6.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.

3.7.   Posebna pravila o označavanju

Sir sa ZOI-em „Pecorino crotonese” na tržište se stavlja cijeli ili u komadima, u skladu s važećim propisima. Na etiketi koja se nalazi na sirevima „Pecorino crotonese”, osim podataka o pravnim obvezama, nalaze se sljedeće oznake: logotip sira „Pecorino crotonese”, a iza njega naziv „Zaštićena oznaka izvornosti” ili kratica „ZOI”, simboli Europske unije i eventualno upućivanja na propise EU-a, naziv poduzeća i adresa gospodarstva na kojem se sir proizvodi ili poduzeća za pakiranje. U slučaju proizvoda namijenjenih međunarodnim tržištima, naziv „Zaštićena oznaka izvornosti” i logotip EU-a mogu biti navedeni na jeziku zemlje u koju se proizvod izvozi. Logotip proizvoda sastoji se od dva dijela: na lijevoj strani nalazi se grafički prikaz, a na desnoj slova. Logotip na siru mora biti otisnut paljenjem ili reljefnim pečatom, a slova otisnuta na rubu.

Image

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Područje proizvodnje i dozrijevanja obuhvaća cijelo administrativno područje sljedećih općina u provinciji Crotone: Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola Dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino; cijelo administrativno područje sljedećih općina u provinciji Catanzaro: Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise; cijelo administrativno područje sljedećih općina u provinciji Cosenza: di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Crosia, Paludi, Pietrapaola e San Giovanni in Fiore, Scala Coeli, Terravecchia.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

5.1.   Posebnosti zemljopisnog područja

Područje proizvodnje ujednačeno je sa zemljopisnog, povijesnog i kulturnog stajališta i velikim dijelom obuhvaća područje Marchesato di Crotone koje od 1390. godine označava navedeno područje.

Područje proizvodnje obilježeno je tipičnim brdima glinovitog tla iz razdoblja pliocena i graničnom planinskom linijom provincije Crotone koja se proteže od Sila Piccola do Sila Grande. S fizičkog stajališta to je zemljopisno područje međusobno usko povezano: zapravo, visoravan Sila velikim dijelom služi kao ljetni prirodni pašnjak stadima koja se nalaze na brdima između navedenih planina i Jonskoga mora. Osobita topografska obilježja ovog područja utječu na lokalnu klimu koja je obilježena hladnim zimama i vrućim ljetima, ali ipak uz relativno ograničene temperaturne varijacije, trajnu vlažnost i prosječnu relativnu vlažnost od 58 %.

Područje proizvodnje sira „Pecorino crotonese” obuhvaća 398 uzgajališta ovaca s ukupno oko 49 000 grla stoke koja u posljednjih deset godina bilježe porast od oko 4 %, suprotno težnji primijećenoj u cijeloj Italiji.

Životinje se uzgajaju na poluotvorenom u kombinaciji s praksom sezonske ispaše. Područje proizvodnje nudi brojne mogućnosti ispaše (IPP dodijeljen pašnjacima i trajnim travnjacima prelazi 40 % ukupne površine) i na njemu se nalaze porodice biljaka koje s biotehnološkog stajališta nisu zanimljive, odnosno smatraju se korovom, ali karakteristični rubni dijelovi područja proizvodnje njima obiluju. Tamošnja ispaša dovoljno je ujednačena. Flora prirodnih pašnjaka Marchseata uglavnom se sastoji od svježih biljnih vrsta poput lokalnih ekotipova ljulja, djeteline, cikorije, otrovne zeleni i lucerne.

Na navedenom području zanimanje proizvođača sira uživalo je određeni ugled te ima dugu i postojanju tradiciju. Osim toga, zahvaljujući obiteljskoj radnoj snazi koja je sudjelovala u proizvodnji sira, sačuvane su netaknute tehnike koje su se primjenjivale u prošlosti. Znanje i umijeće proizvođača sira važan je dio posebnosti ovog sira koji se proizvodi ručno. Dakle, od temeljne je važnosti da proizvođač sira zna odrediti točan trenutak kada dolazi do zgrušavanja mlijeka prije nego što počne razbijati gruš lokalnim alatom zvanim miscu sve dok ne nastanu komadići veličine zrna riže. Ovaj alat zahvaljujući svojem obliku omogućuje energično razbijanje gruša i oslobađanje velike količine masne tvari; preostala sirutka mliječnog izgleda, koja se lokalno naziva lacciata, ukazuje na to je li tijesto dobro izrađeno. Ručno rađena frugatura (miješanje štapićem) i prešanje gruša, koji prethode oblikovanju u košarama, važne su faze. Nakon što te dvije radnje budu gotove, gruš se iznova miješa i okreće, a onda opet preša u košarama prije nego što konačno bude uronjen u lacciatu (mlaćenicu). Zatim dolazi faza kiseljenja sira koja može trajati jedan ili više dana, a koja prethodi zrenju. Tijekom zrenja na površini sira nastaje karakteristična plijesan koju proizvođač sira nadzire i mora je znati prepoznati kako bi znao odvojiti ispravno dozrele sireve od onih koje treba eliminirati. Tijekom zrenja proizvođač sira određuje i točan trenutak kada sireve treba okrenuti, očetkati ili oprati i premazati maslinovim uljem ili na njih staviti sloj maslinova ulja.

5.2   Posebnosti proizvoda

Sir „Pecorino crotonese” odlikuje se:

blagim mirisom ovčjeg mlijeka koji tvori skladan buke s drugim karakterističnim mirisima kao što su miris sijena, dozrelog poljskog bilja, lješnjaka i dima, bez prevladavanja određene note ili eventualno s laganom prevagom mirisa ovčjeg mlijeka;

kompaktnim tijestom s malo otvora. Konzistencija u ustima slabo je elastična; pri žvakanju osjećaju se zrna strukture koja se dobro tope u ustima nakon što se sir dobro prožvače. Primjećuje se prisutnost masne tvari, ali ne osjeća se tesktura maslaca. Žvakanje i tjelesna toplina stvaraju jednak aromatski osjećaj kao kod rezanja, osim što je potpuniji i izraženiji, osobito prilikom gutanja. U toj fazi usta se ispunjavaju tipičnom aromom proizvoda; dugotrajna je i ugodna;

vidljivi otisci košare na siru.

5.3   Uzročna povezanost zemljopisnog područja i kvalitete ili karakteristika proizvoda (za ZOI) odnosno određene kvalitete, ugleda ili drugih karakteristika proizvoda (za ZOZP)

Posebnost načina uzgoja na „poluotvorenom” odnosi se na činjenicu da se prehrana životinja prije svega sastoji od divlje flore određenog područja. Sir „Pecorino crotonese” karakterističnu aromu dobiva od određenih sastojaka poput terpena i seskviterpena, koje samo određene porodice biljaka sadržavaju u većim količinama, kao što su trave, krstašice, štitarke, glavočike i druge koje ovce tradicionalno konzumiraju tijekom ispaše. Naprotiv, u krmnim kulturama udio tih sastojaka vrlo je malen. Budući da su oni vrlo aromatični i povezani s točno određenim biljkama, njihova prisutnost u siru upućuje na područje u kojem su životinje pasle. Zapravo, upravo divlja mikroflora određuje organoleptička svojstva sira „Pecorino crotonese”. Tradicionalna praksa sezonske ispaše omogućuje, između ostaloga, da se ovce zaštite od stresa povezanog s okolišem i prehranom tijekom ljetnih vrućina i prema tome, da se sačuvaju aromatični sastojci mlijeka.

Klima područja značajno utječe na postupak zrenja i siru „Pecorino crotonese” daje njegovu posebnu strukturu. Tijekom stoljeća karakteristični stupanj vlage područja proizvodnje pridonio je određivanju tehnika zrenja i predstavlja značajno prirodno sredstvo za zrenje sira. Pravilno zrenje proizvoda zahtijeva da vlaga ne bude ni previsoka, zbog čega postoji opasnost da se sir ne osuši u potpunosti, ali ni previše promjenjiva kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti tijekom cijelog razdoblja zrenja. Nepromjenjivi stupanj vlažnosti omogućuje postupno zrenje sira „Pecorino crotonese” koji tako poprima svoju karakterističnu fizičku strukturu, kompaktnu i bez otvora u tijestu.

Neraskidiva veza između proizvoda i stanovništva ovog područja, ostvarena kroz tehniku proizvodnje sira naslijeđenu iz stoljetne tradicije lokalnih proizvođača sira, omogućila je da se sačuva ugled regije Crotone kada je riječ o preradi mlijeka. Gotovo isključivo obiteljska radna snaga s jedne strane jamči neprekinutu tradiciju, a s druge strane potvrđuje visoki stupanj specijaliziranosti i obrtnički karakter proizvodnje koja je neizbježno povezana s ljudskim resursima koji drugdje nisu dostupni. Ove tehničke kompetencije dobivaju na važnosti otkako se određeni zadaci u postupku obavljaju ručno; to se odnosi na grušanje, stavljanje u kalup i razne postupke obrade i kontrole sira tijekom zrenja.

Upotreba prirodnih startera dobivenih iz sirutke (sieri innesti) ili mlijeka (lattoinnesto) prisutnih u području proizvodnje ili podrijetlom iz tog područja, stvara važnu mikrobiološku vezu s područjem proizvodnje. Sirutka dobivena od lokalno proizvedenog mlijeka jamči unos tipičnih mliječnih bakterija tog područja proizvodnje i time doprinosi posebnosti proizvoda.

Sir „Pecorino crotonese” sastavni je dio ruralnog okruženja koje odgovara području proizvodnje. Postoje podaci iz starih vremena, prije Srednjeg vijeka, koji svjedoče o njegovoj proizvodnji, a dokumenti iz 16. stoljeća dokaz su da se ovaj proizvod izvozio. Za vrijeme austrijske vicekraljevine (1707. – 1734.) sir se masovno izvozio. Početkom siječnja 1712. u Napulju velečasni Giacinto Tassone di Cutro prodao je napuljskom trgovcu Aniellu Montagni „200 cantara sira iz Crotonea iz ove sezone tekuće godine, ni nadut, ni nagrizen crvima, bez otvora i pukotina.” Jednako tako tijekom posljednjih dvadeset pet godina naziv „Pecorino crotonese” neprekidno se upotrebljavao na trgovačkim etiketama i njime se koristila jedna udruga lokalnih proizvođača, a proizvod je mnogo puta bio predmetom oponašanja u područjima izvan regije.

Upućivanje na objavu specifikacije

(članak 5. stavak 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006 (3))

Ministarstvo je pokrenulo nacionalni postupak prigovora uz objavu prijedloga za ZOI „Pecorino crotonese” u Službenom listu Talijanske Republike br. 46. od 23. veljače 2012.

Pročišćeni tekst specifikacije dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ili

izravno na početnoj stranici Ministarstva za poljoprivrednu, prehrambenu i šumarsku politiku (www.politicheagricole.it), klikom na „Qualità e sicurezza” (Kvaliteta i sigurnost) u gornjem desnom uglu ekrana i zatim na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (Specifikacije podnesene na razmatranje EU-u).


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12. Zamijenjena Uredbom (EU) br. 1151/2012.

(3)  Vidjeti fusnotu 2.


Ispravci

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/27


Ispravak popisa tijela ovlaštenih za izdavanje izvoznih dozvola za kulturna dobra objavljenog u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009

(ovaj tekst poništava i zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu Europske unije C 72 od 11. ožujka 2014.)

(2014/C 205/12)

„Popis tijela ovlaštenih za izdavanje izvoznih dozvola za kulturna dobra objavljen u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 (1)

(2014/C 72/07)

Država članica

Tijela nadležna za izdavanje dozvola

BELGIJA

Vlaamse Gemeenschap

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Cultuur

Afdeling Beeldende Kunst en Musea

Parochiaansstraat 15

1000 Brussel

BELGIË

Communauté Française

Ministère de la Communauté française

Direction générale de la culture

Service général du patrimoine culturel et des arts plastiques

Boulevard Léopold II, 44

1080 Bruxelles

BELGIQUE

Deutschsprachige Gemeinschaft

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Abteilung Kulturelle Angelegenheiten

Gospertstrasse 1

4700 Eupen

BELGIQUE/BELGIË

BUGARSKA

Ministry of Culture

DG Inspectorate for Protection of Cultural Heritage

17 Alexander Stamboliyski Blvd.

1040 Sofia

BULGARIA

Министерство на културата

ГД „Инспекторат за опазване на културното наследство”

бул. „Александър Стамболийски” № 17

1040 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

ČEŠKA

Ministerstvo kultury ČR

Maltézské náměstí 471/1

118 01 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra ČR (responsible for archives)

Milady Horákové 133

166 21 Praha 6

ČESKÁ REPUBLIKA

DANSKA

Kulturværdiudvalget Sekretariat

Kulturarvsstyrelsen

Slotsholmsgade 1, 3. sal

1216 København K

DANMARK

NJEMAČKA

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola u saveznoj pokrajini

Baden-Württemberg

Direktion des Badischen Landesmuseums Karlsruhe

Schloss

76131 Karlsruhe

DEUTSCHLAND

Bayern

Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Barer Strasse 29

80799 München

DEUTSCHLAND

Berlin

Der Regierende Bürgermeister von Berlin

Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten

Referat Grundsatzangelegenheiten

Brunnenstr. 188-190

10119 Berlin

DEUTSCHLAND

Brandenburg

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg

Abteilung 3/Referat 31

Dortustraße 36

14467 Potsdam

DEUTSCHLAND

Freie und Hansestadt Bremen

Der Senator für Kultur

Referat 11

Altenwall 15/16

28195 Bremen

DEUTSCHLAND

Freie und Hansestadt Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg Kulturbehörde – Staatsarchiv

Grundsatzangelegenheiten des Archivwesens und des Kulturgutschutzes (ST121)

Kattunbleiche 19

22041 Hamburg

DEUTSCHLAND

Hessen

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Referat IV 5

Rheinstrasse 23-25

65185 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Kultur

Referat 420

Werderstraße 124

19055 Schwerin

DEUTSCHLAND

Niedersachsen

Für Kulturgut

Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

Willy-Brandt-Allee 5

30169 Hannover

DEUTSCHLAND

Für Archivgut

Niedersächsische Staatskanzlei

Abteilung 2/Referat 201

Planckstraße 2

30169 Hannover

DEUTSCHLAND

Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

Abteilung IV - Kultur

Referat 412

Haroldstr. 4

40213 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Rheinland-Pfalz

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

Abteilung Allgemeine Kulturpflege

Mittlere Bleiche 61

55116 Mainz

DEUTSCHLAND

Saarland

Ministerium für Bildung und Kultur

Referat E 6

Am Ludwigsplatz 6-7

66117 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Sachsen

Für Kulturgut

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Residenzschloss

Taschenberg 2

01067 Dresden

DEUTSCHLAND

Für Archivgut

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Referat 15

Wilhelm-Buck-Str. 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Sachsen-Anhalt

Für Kulturgut

Kultusministerium Sachsen-Anhalt

Abteilung Kultur

Referat 46

Turmschanzenstr. 32

39114 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Für Archivgut

Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt

Referat 15

Halberstädter Strasse 2/Am „Platz des 17. Juni”

39112 Magdeburg

DEUTSCHLAND

 

Schleswig-Holstein

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein

Kulturabteilung Referat II 42

Postfach 7145

24105 Kiel

DEUTSCHLAND

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Abteilung 5 / Referat 53

Werner-Seelenbinder Straße 7

99096 Erfurt

DEUTSCHLAND

ESTONIJA

Muinsuskaitseamet (National Heritage Board)

Uus 18

10 111 Tallinn

EESTI/ESTONIA

IRSKA

Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht

New Road

Killarney

Co. Kerry

IRELAND

GRČKA

Hellenic Ministry of Culture,

Directorate of Museums, Exhibitions and Educational Programmes,

Department for non State Archaeological Museums and Collections, for Antique Shops and for the Fight against Illicit Traffic of Antiquities

20 Bouboulinas street

101 86 Athens

GREECE

Hellenic Ministry of Culture,

Ephorate for Antique Shops and Private Archaeological Collections

13 Polygnotou Str.

10555 Athens

GREECE

ŠPANJOLSKA

Ministerio de Cultura

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales

Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico Español

Plaza del Rey, no 1

28071 Madrid

ESPAÑA

FRANCUSKA

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale des Patrimoines

Service des Musées de France

6, rue des Pyramides

75001 Paris

FRANCE

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles

Service du livre et de la lecture

182, rue Saint-Honoré

75001 Paris

FRANCE

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale des Patrimoines

Service du patrimoine

182, rue Saint-Honoré

75001 Paris

FRANCE

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale des Patrimoines

Service Interministériel des Archives de France

60, rue des Francs-Bourgeois

75003 Paris

FRANCE

HRVATSKA

1.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Dubrovniku

C. Zuzorić 6

HR-20000 Dubrovnik

HRVATSKA

2.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Karlovcu

A. Vraniczanyja 6

HR-47000 Karlovac

HRVATSKA

3.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Osijeku

Kuhačeva 27

HR-31000 Osijek

HRVATSKA

4.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Puli

Ul. Grada Graza 2

HR-52000 Pula

HRVATSKA

5.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Varaždinu

Gundulićeva 2

HR-42000 Varaždin

HRVATSKA

6.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Splitu

Porinova bb

HR-21000 Split

HRVATSKA

7.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Šibeniku

J. Čulinovića 1/3

HR-22000 Šibenik

HRVATSKA

8.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Rijeci

Užarska 26

HR-51000 Rijeka

HRVATSKA

9.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Zadru

I. Smiljanića 3

HR-23000 Zadar

HRVATSKA

10.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Zagrebu

Mesnička 49

HR-10000 Zagreb

HRVATSKA

11.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Požegi

M. Peića 3

HR-34000 Požega

HRVATSKA

12.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Bjelovaru

Trg E. Kvaternika 6

HR-43000 Bjelovar

HRVATSKA

13.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Gospiću

Budačka 12

HR-53000 Gospić

HRVATSKA

14.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Trogiru

Gradska 41

HR-21220 Trogir

HRVATSKA

15.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Krapini

Magistratska 12

HR-49000 Krapina

HRVATSKA

16.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Sisku

I. Meštrovića 28

HR-44000 Sisak

HRVATSKA

17.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Imotskom

A. Starčevića 7

HR-21260 Imotski

HRVATSKA

18.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu

A. Starčevića 43

HR-35000 Slavonski Brod

HRVATSKA

19.

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Vukovaru

Županijska 5

HR-32000 Vukovar

HRVATSKA

20.

Grad Zagreb

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

Kuševićeva 2

HR-10000 Zagreb

HRVATSKA

ITALIJA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI BOLOGNA

Viale delle Belle Arti, 56

40126 Bologna

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI CAGLIARI

Via Cesare Battisti, 2

09123 Cagliari

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI FIRENZE

Piazza Pitti, 1

50122 Firenze

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI GENOVA

Via Balbi, 10

16126 Genova

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI MILANO

Via Brera, 28

20121 Milano

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI NAPOLI

Via Tito Angelini, 20 – Castel S.Elmo

80129 Napoli

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI PALERMO

Via P. Calvi, 13

90139 Palermo

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI PISA

Lungarno Pacinotti, 46

56126 Pisa

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI ROMA

Via Cernaia, 1

00185 Roma

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI TORINO

Via Accademia delle Scienze, 5

10123 Torino

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI VENEZIA

Piazza San Marco, 63

30124 Venezia

ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI VERONA

Via Corte Dogana, 2/4

37121 Verona

ITALIA

CIPAR

The Director of the Department of Antiquities of the Ministry of Communications and Works

1, Museum street

1516 Nicosia

CYPRUS

The Director of the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture

Kimonos and Thoukididou street

1434 Nicosia

CYPRUS

The Registrar of the Public Records Office of the Ministry of Justice and Public Order

State Archives

1461 Nicosia

CYPRUS

The Director of the Department of Geological Studies of the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Cyprus Geological Survey

1415 Nicosia

CYPRUS

The Director of the Department of Environment of the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Environment Service

1498 Nicosia

CYPRUS

The Director of the State Library of the Ministry of Education and Culture

Cyprus Library

1011 Nicosia

CYPRUS

LATVIJA

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

State Inspection for Heritage Protection

Maza Pils iela 19

Rīga, LV-1050

LATVIJA

LITVA

Kulturos paveldo departamentas prie Kulturosministerijos

Department of Cultural Heritage under Ministry of Culture

Snipiskiu g. 3

Snipiskiu st. 3

LT-09309 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

LUKSEMBURG

Ministère de la Culture

4, bd Roosevelt

2450 Luxembourg

LUXEMBOURG

MAĐARSKA

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ – Műtárgyfelügyeleti Iroda

[Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management – Inspectorate of Cultural Goods]

Budapest

Táncsics M. u. 1.

1014

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

MALTA

The Superintendence of Cultural Heritage

173, St. Christopher Street

Valletta

VLT 2000

MALTA

NIZOZEMSKA

Ministry of Education, Culture and Science

Cultural Heritage Inspectorate

P.O. Box 16478 (IPC 3500)

2500 BL The Hague

THE NETHERLANDS

Customs Administration

Central licensing office for import and export

P.O. Box 30003

9700 RD Groningen

THE NETHERLANDS

AUSTRIJA

Bundesdenkmalamt

Hofburg, Säulenstiege

1010 Wien

ÖSTERREICH

For archives:

Österreichisches Staatsarchiv

Nottendorferstraße 2

1030 Wien

ÖSTERREICH

POLJSKA

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

pl. Powstańców 5

50-153 Wrocław

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Delegatura w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 23

58-500 Jelenia Góra

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Delegatura w Legnicy

ul. Zamkowa 2

59-220 Legnica

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Delegatura w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 3

58-300 Wałbrzych

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

ul. Łazienna 8

87-100 Toruń

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Delegatura w Bydgoszczy

ul. Jezuicka 2

85-102 Bydgoszcz

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Delegatura we Włocławku

ul. Łęgska 42

87-800 Włocławek

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

ul. Archidiakońska 4

20-113 Lublin

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Delegatura w Białej Podlaskiej

ul. Janowska 27/29

21-500 Biała Podlaska

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Delegatura w Chełmie

ul. Plac Niepodległości 1 Blok E

22-100 Chełm

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Delegatura w Zamościu

ul. Staszica 29

22-400 Zamość

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

ul. Kopernika 1

65-063 Zielona Góra

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Delegatura w Gorzowie Wlkp.

ul. Kosynierów Gdyńskich 75

66-400 Gorzów Wlkp.

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

ul. Piotrkowska 99

90-425 Łódź

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Farna 8

97-300 Piotrków Trybunalski

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Delegatura w Sieradzu

ul. Kościuszki 3

98-200 Sieradz

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Delegatura w Skierniewicach

ul. Trzcińska 18

96-100 Skierniewice

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

ul. Kanonicza 24

31-002 Kraków

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Delegatura w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 127

33-300 Nowy Sącz

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Delegatura w Nowym Targu

ul. Jana Kazimierza 22

34-400 Nowy Targ

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Delegatura w Tarnowie

ul. Konarskiego 15

33-100 Tarnów

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

ul. Nowy Świat 18/20

00-373 Warszawa

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie

ul. Strażacka 6

06-400 Ciechanów

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Delegatura w Ostrołęce

ul. Kościuszki 16

07-400 Ostrołęka

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Delegatura w Płocku

ul. Zduńska 13a

09-400 Płock

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Delegatura w Radomiu

ul. Żeromskiego 53

26-600 Radom

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Delegatura w Siedlcach

ul. Bema 4a

08-110 Siedlce

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

POLSKA/POLAND

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

ul. Św. Wojciecha 13

45-023 Opole

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

ul. Jagiellońska 29

37-700 Przemyśl

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

Delegatura w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

Delegatura w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 7

35-064 Rzeszów

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

Delegatura w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23

15-554 Białystok

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Delegatura w Łomży

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Delegatura w Suwałkach

ul. Sejneńska 13

16-400 Suwałki

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

ul. Kotwiczników 20

80-881 Gdańsk

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Delegatura w Słupsku

ul. Jaracza 6

76-200 Słupsk

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

ul. Francuska 12

40-015 Katowice

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6

43-300 Bielsko-Biała

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8

42-217 Częstochowa

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

ul. Zamkowa 5

25-009 Kielce

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

ul. Podwale 1

10-076 Olsztyn

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Delegatura w Elblągu

ul. Św. Ducha 19

82-300 Elbląg

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Delegatura w Ełku

ul. Mickiewicza 11

19-300 Ełk

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

ul. Gołębia 2

61-834 Poznań

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Delegatura w Kaliszu

ul. Tuwima 10

62-800 Kalisz

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Delegatura w Koninie

Al. 1 Maja 7, pokoje 308-314

62-510 Konin

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Delegatura w Lesznie

Pl. Komeńskiego 6

64-100 Leszno

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Delegatura w Pile

ul. Śniadeckich 46

64-920 Piła

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34

75-626 Koszalin

POLSKA/POLAND

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

ul. Goraszewska 7

02-910 Warszawa

POLSKA/POLAND

Biblioteka Narodowa

Al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

POLSKA/POLAND

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D

02-517 Warszawa

POLSKA/POLAND

PORTUGAL

Para as espécies bibliográficas

Biblioteca Nacional de Portugal

Campo Grande, no 83

1749-081 Lisboa

PORTUGAL

Para os bens do património arquivístico e fotográfico

Direcção-Geral de Arquivos

Alameda da Universidade

1649-010 Lisboa

PORTUGAL

Para os bens do património audiovisual

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P.

Rua Barata Salgueiro, no 39

1269-059 Lisboa

PORTUGAL

Para os restantes bens culturais

Direção-Geral do Património Cultural

Palácio Nacional da Ajuda

1349-021 Lisboa

PORTUGAL

RUMUNJSKA

1.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba

(D.J.C. Alba)

Str. Regina Maria nr. 20

510103 Alba Iulia, județul Alba

ROMÂNIA

2.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Arad

(D.J.C. Arad)

Str. Gheorghe Lazăr nr.21

310126 Arad, județul Arad

ROMÂNIA

3.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Argeș

(D.J.C. Argeș)

Piaţa Vasile Milea nr.1

110053 Piteşti, județul Argeș

ROMÂNIA

4.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău

(D.J.C. Bacău)

Str. Vasile Alecsandri nr. 41, etaj IV

600011 Bacău, județul Bacău

ROMÂNIA

5.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor

(D.J.C. Bihor)

Str. Moscovei nr. 25

4110001 Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

6.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud

(D.J.C. Bistrița-Năsăud)

Str. Eremia Grigorescu, nr. 6;

420018 Bistriţa, județul Bistrița-Năsăud

ROMÂNIA

7.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoșani

(D.J.C. Botoșani)

Str. Unirii nr. 10

710 221Botoşani, județul Botoșani

ROMÂNIA

8.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brașov

(D.J.C. Brașov)

Str. Michael Weiss nr. 22

500031 Braşov, județul Brașov

ROMÂNIA

9.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila

(D.J.C. Brăila)

Str. Mihai Eminescu nr. 10-12

810024 Brăila, județul Brăila

ROMÂNIA

10.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Buzău

(D.J.C. Buzău)

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

120525 Buzău, județul Buzău

ROMÂNIA

11.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin

(D.J.C. Caraş-Severin)

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 30-31

320067 Reşiţa, județul Caraş-Severin

ROMÂNIA

12.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călărași

(D.J.C. Călărași)

Str. 13 Decembrie, nr. 9 A

910014 Călăraşi, județul Călărași

ROMÂNIA

13.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj

(D.J.C. Cluj)

Piaţa Unirii nr. 1

400133 Cluj-Napoca, județul Cluj

ROMÂNIA

14.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanța

(D.J.C. Constanța)

Str. Mircea cel Bătrân nr. 106

900663 Constanţa, județul Constanța

ROMÂNIA

15.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna

(D.J.C. Covasna)

Str. Gabor Aron nr. 1

520003 Covasna, județul Covasna

ROMÂNIA

16.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dâmbovița

(D.J.C. Dâmbovița)

Piaţa Tricolorului nr. 1

130140 Târgovişte, județul Dâmbovița

ROMÂNIA

17.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dolj

(D.J.C. Dolj)

Str. M. Viteazu nr. 14

200417 Craiova, județul Dolj

ROMÂNIA

18.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galați

(D.J.C. Galați)

Str. Domnească nr. 84, Bl.Mioriţa, sc.1, ap.2, et.I-II

800215 Galaţi, județul Galați

ROMÂNIA

19.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Giurgiu

(D.J.C. Giurgiu)

Str. Livezilor nr. 3

080246 Giurgiu, județul Giurgiu

ROMÂNIA

20.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj

(D.J.C. Gorj)

Calea Eroilor nr. 15 – 17

210135 Târgu-Jiu, județul Gorj

ROMÂNIA

21.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Harghita

(D.J.C. Harghita)

Piata Libertăţii nr. 5

530140 Miercurea-Ciuc, județul Harghita

ROMÂNIA

22.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara

(D.J.C. Hunedoara)

Str. Octavian Goga, nr.1

330018 Deva, județul Hunedoara

ROMÂNIA

23.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ialomița

(D.J.C. Ialomița)

Str. Matei Basarab nr. 26

920055 Slobozia, județul Ialomița

ROMÂNIA

24.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași

(D.J.C. Iași)

Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69

70075 Iaşi, județul Iași

ROMÂNIA

25.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureș

(D.J.C. Maramureș)

Str. Pictorilor nr. 4

430145 Baia Mare, județul Maramureș

ROMÂNIA

26.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mehedinți

(D.J.C. Mehedinți)

Aleea Mihai Gusita, nr. 6, etaj 3

220055 Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți

ROMÂNIA

27.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureș

(D.J.C. Mureș)

Str. Mărăşti, nr. 8

540328 Târgu-Mureş, județulMureș

ROMÂNIA

28.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamț

(D.J.C. Neamț)

Bd. Traian, bl. A4, etaj I, nr.17

610136 Piatra-Neamţ, județul Neamț

ROMÂNIA

29.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt

(D.J.C. Olt)

Str. Dinu Lipatti nr. 6

230086 Slatina, județul Olt

ROMÂNIA

30.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova

(D.J.C. Prahova)

Str. Nicolae Iorga nr. 18

100537 Ploieşti, județul Prahova

ROMÂNIA

31.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Satu Mare

(D.J.C. Satu Mare)

Piaţa 25 Octombrie nr. 1

440026 Satu Mare, județul Satu Mare

ROMÂNIA

32.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj

(D.J.C. Sălaj)

Piaţa Iuliu Maniu nr. 13

450016 Zalău, județul Sălaj

ROMÂNIA

33.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu

(D.J.C. Sibiu)

Str. Tribunei nr. 6

550176 Sibiu, județul Sibiu

ROMÂNIA

34.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava

(D.J.C. Suceava)

Str. Mihai Viteazu nr. 27

720061 Suceava, județul Suceava

ROMÂNIA

35.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman

(D.J.C. Teleorman)

Str. Dunării, nr. 222, bl. 911, sc. E, ap. 40

140065 Alexandria, județul Teleorman

ROMÂNIA

36.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiș

(D.J.C. Timiș)

Str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8

300055 Timişoara, județul Timiș

ROMÂNIA

37.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Tulcea

(D.J.C. Tulcea)

Str. Isaccei nr. 20

820241 Tulcea, județul Tulcea

ROMÂNIA

38.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vaslui

(D.J.C. Vaslui)

Str. Ştefan cel Mare nr. 79

730168 Vaslui, județul Vaslui

ROMÂNIA

39.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea

(D.J.C. Vâlcea)

Str. Tudor Vladimirescu nr.1

240168 Râmnicu-Vâlcea, județul Vâlcea

ROMÂNIA

40.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea

(D.J.C. Vrancea)

Str. Nicolae Titulescu nr. 1

620018 Focşani, județul Vrancea

ROMÂNIA

41.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov

(D.J.C. Ilfov)

Str. Studioului nr. 1

070000 Buftea, judeţul Ifov

ROMÂNIA

42.

Direcţia pentru Cultură București

(D.C. București)

Str. Sfântul Ştefan nr. 3, sector 2

023996 Bucureşti

ROMÂNIA

SLOVENIJA

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

The ministry of culture of The Republic of Slovenia

Maistrova 10

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIA

SLOVAČKA REPUBLIKA

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky/Ministry of Culture of the Slovak Republic

sekcia kultúrneho dedičstva/Section of Cultural Heritage

Námestie SNP 33

813 31 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Ministry of the Interior of the Slovak Republic

sekcia verejnej správy/Section of Public Administration

odbor archívov/Department of archives

Križkova 7

811 04 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

FINSKA

Museovirasto

(National Board of Antiquities)

PL 913

FI-00101 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Kansallisgalleria

(National Gallery)

Kaivokatu 2

FI-00100 Helsinki

SUOMI/FINLAND

ŠVEDSKA

The Swedish National Heritage Board

Riksantikvarieämbetet

Box 5405

SE-114 84 Stockholm

SVERIGE

National Library of Sweden

Kungliga biblioteket

Box 5039

SE-102 41 Stockholm

SVERIGE

National Archives

Riksarkivet

Box 12541

SE-102 29 Stockholm

SVERIGE

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Box 161 76

SE-103 24 Stockholm

SVERIGE

Nordiska museet

Box 27820

SE-115 93 Stockholm

SVERIGE

UJEDINJENA KRALJEVINA

Arts Council, England

Export Licensing Unit

21 Bloomsbury Street

LONDON WC1B 3HF UNITED KINGDOM

Email: elu@artscouncil.org.uk

Website: http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/cultural-property/export-controls/export-licensing/”


(1)  SL L 39, 10.2.2009., str. 1.