ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2014.085.hrv

Službeni list

Europske unije

C 85

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

57
22. ožujka 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 085/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unijeSL C 78, 15.3.2014.

1

 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 085/02

Predmet C-292/12 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 15. siječnja 2014. — Europska komisija protiv Portugalske Republike (Žalba — Izvršenje presude Suda kojom je utvrđena povreda obveze — Novčana kazna — Zahtjev za plaćanje — Stavljanje izvan snage nacionalnog zakonodavstva kojim je povrijeđena obveza — Komisijina ocjena mjera koje je država članica usvojila kako bi postupila sukladno presudi Suda — Granice — Podjela nadležnosti između Suda i Općeg suda)

2

2014/C 085/03

Predmet C-67/12: Presuda Suda (deseto vijeće) od 16. siječnja 2014. — Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske (Povreda obveze države članice — Direktiva 2002/91/EZ — Energetska učinkovitost zgrada — Članci 3., 7. i 8. — Nepotpuno prenošenje)

2

2014/C 085/04

Predmet C-176/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 15. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation — Francuska) — Association de médiation sociale protiv Union locale des syndicats CGT i dr. (Socijalna politika — Direktiva 2002/14/EZ — Povelja o temeljnim pravima Europske unije — Članak 27. — Uspostavljanje predstavničkih tijela osoblja pod uvjetom postojanja određenog graničnog broja zaposlenih radnika — Izračun graničnih brojeva — Nacionalni propis suprotan pravu Unije — Uloga nacionalnog suca)

3

2014/C 085/05

Predmet C-226/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Audiencia Provincial de Oviedo — Španjolska) — Constructora Principado S.A. protiv Joséa Ignacija Menéndeza Álvareza (Direktiva 93/13/EEZ — Potrošački ugovori — Ugovor o kupoprodaji nekretnine — Nepošteni uvjeti — Kriteriji ocjenjivanja)

3

2014/C 085/06

Predmet C-270/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. siječnja 2014. — Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije (Uredba (EU) br. 236/2012 — Kratka prodaja i određeni aspekti kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza — Članak 28. — Valjanost — Pravna osnova — Intervencijske ovlasti dodijeljene Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u iznimnim okolnostima)

4

2014/C 085/07

Predmet C-300/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesfinanzhof — Njemačka) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte protiv Ibero Tours GmbH (Porez na dodanu vrijednost — Transakcije koje obavljaju putnički agenti — Odobravanje cjenovnih popusta putnicima — Određivanje oporezivog iznosa isporukâ usluga koje se izvršavaju u okviru djelatnosti posredovanja)

4

2014/C 085/08

Predmet C-328/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesgerichtshof — Njemačka) — Ralph Schmid (stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad imovinom Alette Zimmermman) protiv Lilly Hertel (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 — Stečajni postupak — Tužba za pobijanje zbog insolventnosti — Domicil tuženika u trećoj zemlji — Nadležnost suda države članice u kojoj je središte dužnikovih glavnih interesa)

5

2014/C 085/09

Predmet C-371/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 23. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Tivoli — Italija) — Enrico Petillo, Carlo Petillo protiv Unipola (Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila — Direktive 72/166/EEZ, 84/5/EEZ, 90/232/EEZ i 2009/103/EEZ — Prometna nezgoda — Nematerijalna šteta — Naknada štete — Nacionalne odredbe koje za prometne nezgode uvode posebne načine izračuna, koji su za žrtve nepovoljniji od onih predviđenih općim sustavom građanskopravne odgovornosti — Usklađenost s tim direktivama)

5

2014/C 085/10

Predmet C-378/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Ujedinjena Kraljevina) — Nnamdi Onuekwere protiv Secretary of State for the Home Department (Prethodni postupak — Direktiva 2004/38/EZ — Članak 16. stavci 2. i 3. — Pravo na stalno boravište državljana trećih država koji su članovi obitelji građanina Unije — Uzimanje u obzir razdoblja izdržavanja kazne zatvora tih državljana)

6

2014/C 085/11

Predmet C-400/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Ujedinjena Kraljevina) — Secretary of State for the Home Department protiv M. G. (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2004/38/EZ — Članak 28. stavak 3. točka (a) — Zaštita od protjerivanja — Način izračuna razdoblja od deset godina — Uzimanje u obzir razdobljâ izdržavanja kazne zatvora)

7

2014/C 085/12

Predmet C-423/12: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Švedska) — Flora May Reyes protiv Migrationsverketa (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2004/38/EZ — Pravo građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice — Pravo boravišta u državi članici državljanina treće zemlje koji je izravni potomak osobe s pravom boravišta u toj državi članici — Pojam uzdržavanika)

7

2014/C 085/13

Predmet C-429/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Innsbruck — Austrija) — Siegfried Pohl protiv ÖBB Infrastruktur AG (Zahtjev za prethodnu odluku — Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja — Članak 21. Povelje o temeljnim pravima Europske unije — Članak 45. UFEU-a — Direktiva 2000/78/EZ — Različito postupanje na temelju dobi — Određivanje referentnog datuma za potrebe napredovanja na platnoj ljestvici — Rok zastare — Načelo djelotvornosti)

8

2014/C 085/14

Predmet C-481/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koju je uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litva) — UAB Juvelta protiv VĮ Lietuvos prabavimo rūmai (Slobodno kretanje robe — Članak 34. UFEU-a — Količinska ograničenja uvoza — Mjere istovrsnog učinka — Prodaja proizvoda od plemenitih kovina — Žig — Zahtjevi koje nameću propisi države članice uvoza)

9

2014/C 085/15

Predmet C-558/12 P: Presuda Suda (šesto vijeće) od 23. siječnja 2014. — Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) protiv riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (prije Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Žalba — Žig Zajednice — Verbalni žig WESTERN GOLD — Prigovor nositelja verbalnih žigova: nacionalnih, međunarodnog i žiga Zajednice WeserGold, Wesergold i WESERGOLD)

9

2014/C 085/16

Predmet C-45/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof — Austrija) — Andreas Kainz protiv Pantherwerke AG (Prethodno pitanje — Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Odgovornost za neispravan proizvod — Roba koja se proizvodi u jednoj državi članici i prodaje u drugoj državi članici — Tumačenje pojma mjesta u kojem se dogodio štetni događaj ili bi se on mogao dogoditi — Mjesto događaja koji je uzrokovao štetu)

10

2014/C 085/17

Predmet C-371/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. srpnja 2013. uputio Tribunalul Sibiu (Rumunjska) — SC Schuster & Co Ecologic SRL protiv Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Predmet C-654/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. prosinca 2013. uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Predmet C-656/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. prosinca 2013. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) — L protiv M, R i K

11

2014/C 085/20

Predmet C-658/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Hannover (Njemačka) 12. prosinca 2013. — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner protiv TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Predmet C-665/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2013. uputio Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins protiv Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Predmet C-666/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2013. uputio Finanzgerichts Düsseldorf (Njemačka) — Rohm Semiconductor GmbH protiv Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Predmet C-668/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2013. uputio Curtea de Apel Suceava (Rumunjska) — Casa Județeană de Pensii Botoșani protiv Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Predmet C-669/13 P: Žalba koju je 16. prosinca 2013. podnio Mundipharma GmbH protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 16. listopada 2013. u predmetu T-328/12, Mundipharma GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

13

2014/C 085/25

Predmet C-672/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. prosinca 2013. uputio Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Mađarska) — OTP Bank protiv Magyar Állam i Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Predmet C-680/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Frankfurt am Main (Njemačka) 20. prosinca 2013. — Condor Flugdienst GmbH protiv Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Predmet C-684/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je Vestre Landsret (Danska) uputio 23. prosinca 2013. — Johannes Demmer protiv Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Predmet C-691/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2013. uputio Conseil d'État (Francuska) — Les Laboratoires Servier SA protiv Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Predmet C-5/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) 7. siječnja 2014. — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH protiv Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Predmet C-25/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. siječnja 2014. uputio Conseil d'État (Francuska) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) protiv Ministarstva rada, zapošljavanja, stručnog usavršavanja i socijalnog dijaloga, Syndicat national des résidences de tourime (SNRT) i dr.

17

2014/C 085/31

Predmet C-26/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. siječnja 2014. uputio Conseil d'État (Francuska) — Beaudout Père et Fils SARL protiv Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT i dr.

17

2014/C 085/32

Predmet C-29/14: Tužba podnesena 21. siječnja 2014. — Europska komisija protiv Republike Poljske

17

2014/C 085/33

Predmet C-36/14: Tužba podnesena 24. siječnja 2014. — Europska komisija protiv Republike Poljske

18

 

Opći sud

2014/C 085/34

Predmet T-642/13: Tužba podnesena 2. prosinca 2013. — Wolverine International protiv OHIM-a — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Predmet T-678/13: Tužba podnesena 13. prosinca 2013. — AEMN protiv Parlamenta

20

2014/C 085/36

Predmet T-679/13: Tužba podnesena 16. prosinca 2013. — AEMN protiv Parlamenta

21

2014/C 085/37

Predmet T-689/13: Tužba podnesena 20. prosinca 2013. — Bilbaina de Alquitranes i drugi protiv Komisije

21

2014/C 085/38

Predmet T-27/14: Tužba podnesena 10. siječnja 2014. — Češka Republika protiv Komisije

22

2014/C 085/39

Predmet T-30/14: Tužba podnesena 13. siječnja 2014. — Laverana protiv OHIM-a (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Predmet T-79/14: Tužba podnesena 5. veljače 2014. — Secop protiv Komisije

23

 

Službenički sud

2014/C 085/41

Predmet F-65/12: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 11. veljače 2014. — Armani protiv Komisije (Javna služba — Primici od rada — Obiteljske naknade — Pravo na naknadu za uzdržavano dijete — Uzdržavano dijete — Dijete tužiteljeve supruge)

25

2014/C 085/42

Predmet F-73/12: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 12. veljače 2014. — Bodson i dr. protiv EIB-a (Javna služba — Osoblje EIB-a — Ugovorna priroda radnog odnosa — Reforma sustava primitaka od rada i napredovanja u plaći EIB-a)

25

2014/C 085/43

Predmet F-83/12: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 12. veljače 2014. — Bodson i dr. protiv EIB-a (Javna služba — Osoblje EIB-a — Ugovorna priroda radnog odnosa — Primici od rada — Reforma sustava nagrađivanja EIB-a)

26

2014/C 085/44

Predmet F-97/13: Tužba podnesena 20. prosinca 2013. — ZZ protiv FRA

26

2014/C 085/45

Predmet F-112/13: Tužba podnesena 27. studenoga 2013. — ZZ protiv ENISA-e

26

2014/C 085/46

Predmet F-3/14: Tužba podnesena 10. siječnja 2014. — ZZ protiv Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

27

2014/C 085/47

Predmet F-5/14: Tužba podnesena 17. siječnja 2014. — ZZ protiv Komisije

27

2014/C 085/48

Predmet F-6/14: Tužba podnesena 28. siječnja 2014. — ZZ protiv Komisije

28

2014/C 085/49

Predmet F-7/14: Tužba podnesena 29. siječnja 2014. — ZZ protiv Komisije

28

2014/C 085/50

Predmet F-8/14: Tužba podnesena 31. siječnja 2014. — ZZ protiv EIB-a

28

HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/1


2014/C 85/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

SL C 78, 15.3.2014.

Prethodne objave

SL C 71, 8.3.2014.

SL C 61, 1.3.2014.

SL C 52, 22.2.2014.

SL C 45, 15.2.2014.

SL C 39, 8.2.2014.

SL C 31, 1.2.2014.

Ovi tekstovi dostupni su na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/2


Presuda Suda (veliko vijeće) od 15. siječnja 2014. — Europska komisija protiv Portugalske Republike

(Predmet C-292/12 P) (1)

(Žalba - Izvršenje presude Suda kojom je utvrđena povreda obveze - Novčana kazna - Zahtjev za plaćanje - Stavljanje izvan snage nacionalnog zakonodavstva kojim je povrijeđena obveza - Komisijina ocjena mjera koje je država članica usvojila kako bi postupila sukladno presudi Suda - Granice - Podjela nadležnosti između Suda i Općeg suda)

2014/C 85/02

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: P. Hetsch, P. Costa de Oliveira i M. Heller, agenti)

Druga stranka u postupku: Portugalska Republika (zastupnici: L. Inez Fernandes i J. Arsénio de Oliveira, agenti)

Intervenijenti koji podržavaju tuženika: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek i D. Hadroušek, agenti), Savezna Republika Njemačka (zastupnici: T. Henze i J. Möller, agenti), Helenska Republika (zastupnici: A. Samoni-Bantou i I. Pouli, agenti), Kraljevina Španjolska (zastupnik: N. Díaz Abad, agent), Francuska Republika (zastupnici: G. de Bergues, A. Adam i J. Rossi kao i N. Rouam, agenti), Kraljevina Nizozemska (zastupnici: C. Wissels i M. Noort, agenti), Republika Poljska (zastupnik: M. Szpunar i B. Majczyna, agenti), Kraljevina Švedska (zastupnik: A. Falk, agent)

Predmet

Žalba protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 29. ožujka 2011. — Portugal/Komisija (T-33/09)) kojom je Opći sud poništio Odluku Komisije C(2008)7419 final od 25. studenoga 2008. — Zahtjev za plaćanje novčanih kazni dugovanih na ime izvršenja presude Suda od 10. siječnja 2008., Komisija/Portugal (C-70/06, Recueil, str. I-1.)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Europska komisija snosit će, uz vlastite, i troškove Portugalske Republike u ovom postupku.

3.

Češka Republika, Savezna Republika Njemačka, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Kraljevina Nizozemska, Republika Poljska i Kraljevina Švedska snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 252, 27.8.2011.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/2


Presuda Suda (deseto vijeće) od 16. siječnja 2014. — Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(Predmet C-67/12) (1)

(Povreda obveze države članice - Direktiva 2002/91/EZ - Energetska učinkovitost zgrada - Članci 3., 7. i 8. - Nepotpuno prenošenje)

2014/C 85/03

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnik: K. Herrmann i I. Galindo Martin, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska (zastupnici: A. Rubio González i S. Centeno Huerta, agenti)

Predmet

Povreda obveze države članice — Propuštanje poduzimanja odnosno priopćavanja u propisanom roku svih mjera potrebnih za usklađivanje s člancima 3., 7. i 8. 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o energetskoj učinkovitosti zgrada (SL 2003, L 1, str. 65.), u vezi s člankom 29. Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (SL L 153, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 3., str. 124.).

Izreka

1.

Propuštajući poduzeti u za to određenom roku sve zakonske, regulatorne i upravne mjere potrebne za usklađivanje s člancima 3., 7. i 8. Direktive 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o energetskoj učinkovitosti zgrada, Kraljevina Španjolska povrijedila je obveze koje ima na temelju tih odredaba.

2.

Kraljevini Španjolskoj nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 118, 21.4.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/3


Presuda Suda (veliko vijeće) od 15. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation — Francuska) — Association de médiation sociale protiv Union locale des syndicats CGT i dr.

(Predmet C-176/12) (1)

(Socijalna politika - Direktiva 2002/14/EZ - Povelja o temeljnim pravima Europske unije - Članak 27. - Uspostavljanje predstavničkih tijela osoblja pod uvjetom postojanja određenog graničnog broja zaposlenih radnika - Izračun graničnih brojeva - Nacionalni propis suprotan pravu Unije - Uloga nacionalnog suca)

2014/C 85/04

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Association de médiation sociale

Tuženici: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouche-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Cour de cassation (Francuska) — Tumačenje odredaba Direktive 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici — Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o zastupanju radnika (SL L 80, str. 29.) — Tumačenje članaka 27., 51., 52. i 53. Povelje o temeljnim pravima Europske unije — Tumačenje članka 6. stavaka 1. i 3. Ugovora o EZ-u — Mogućnost pozivanja na navedene odredbe u sporu između pojedinaca u svrhu provjere usklađenosti nacionalne mjere za provedbu direktive — Dopuštenost nacionalne zakonske odredbe koja isključuje radnike s određenim kategorijama ugovora o radu iz izračuna radnih mjesta poduzeća, osobito radi utvrđivanja zakonskih graničnih brojeva za uspostavu predstavničkih tijela osoblja

Izreka

Članak 27. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, sâm ili zajedno s odredbama Direktive 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici, treba tumačiti na način da se, ako se pokaže da je nacionalna mjera za provedbu ove direktive, kao što je članak L. 1111-3 francuskog Zakonika o radu, neusklađena s pravom Unije, na taj članak Povelje ne može pozvati u sporu između pojedinaca kako bi se navedena nacionalna odredba izuzela od primjene.


(1)  SL C 184, 23.6.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/3


Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Audiencia Provincial de Oviedo — Španjolska) — Constructora Principado S.A. protiv Joséa Ignacija Menéndeza Álvareza

(Predmet C-226/12) (1)

(Direktiva 93/13/EEZ - Potrošački ugovori - Ugovor o kupoprodaji nekretnine - Nepošteni uvjeti - Kriteriji ocjenjivanja)

2014/C 85/05

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Oviedo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Constructora Principado S.A.

Tuženik: José Ignacio Menéndez Álvarez

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Tumačenje članka 3. stavka 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL L 95, str. 29., u daljnjem tekstu: Direktiva) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.) — Pojam znatnije neravnoteže — Kriteriji koji se trebaju uzeti u obzir

Izreka

1.

Članak 3. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba se tumačiti na način da:

postojanje „znatnije neravnoteže” ne zahtijeva nužno da troškovi koje neka ugovorna odredba stavlja na teret potrošača moraju s obzirom na njega imati značajan ekonomski utjecaj u odnosu na iznos predmetne transakcije, već može proizlaziti iz same činjenice da se dovoljno ozbiljno šteti pravnom položaju u koji je na temelju primjenjivih nacionalnih odredbi stavljen potrošač kao stranka predmetnog ugovora, bilo u obliku ograničenja sadržaja prava koja prema tim odredbama ima na temelju ugovora ili ograničenja u njihovom korištenju ili pak u obliku nametanja dodatne obveze koja nije predviđena nacionalnim pravilima;

na sudu koji je uputio zahtjev jest da, kako bi ocijenio postoji li eventualna znatnija neravnoteža, vodi računa o prirodi robe ili usluge na koju se odnosi dotični ugovor, oslanjajući se na sve popratne okolnosti vezane za njegovo sklapanje kao i na sve druge odredbe tog ugovora.


(1)  SL C 227, 28.7.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/4


Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. siječnja 2014. — Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije

(Predmet C-270/12) (1)

(Uredba (EU) br. 236/2012 - Kratka prodaja i određeni aspekti kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza - Članak 28. - Valjanost - Pravna osnova - Intervencijske ovlasti dodijeljene Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u iznimnim okolnostima)

2014/C 85/06

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (zastupnici: A. Robinson, agent uz asistenciju J. Stratforda, QC i A. Henshawa, barrister)

Tuženici: Europski parlament (zastupnici: A. Neergaard i R. Van de Westelaken kao i D. Gauci i A. Gros-Tchorbadjiyska, agenti), Vijeće Europske unije (zastupnici: H. Legal i A. De Elera kao i E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Intervenijenti koji podupiru tuženika: Kraljevina Španjolska (zastupnici: A. Rubio González, agent), Francuska Republika (zastupnici: G. de Bergues, D. Colas i E. Ranaivoson, agenti), Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju F. Urbani Neri, avvocato dello Stato), Europska komisija (zastupnici: T. van Rijn, B. Smulders i C. Zadra kao i R. Vasileva, agenti)

Predmet

Tužba za poništenje — Valjanost članka 28. Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (SL L 86, str. 1.) — Institucionalna ravnoteža — Povreda uvjeta utvrđenih sudskom praksom Suda za delegaciju ovlasti agencijama — Povreda članaka 290. i 291. UFEU-a — Povreda članka 114. UFEU-a — Dodjela intervencijskih ovlasti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA-i) — Margina prosudbe dodijeljena (ESMA-i) kad je riječ o nužnosti njezine intervencije i mjerama koje treba donijeti — Narav mjera koje može donijeti (ESMA)

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske nalaže se snošenje troškova.

3.

Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Talijanska Republika i Europska komisija snose vlastite troškove.


(1)  SL C 273, 8.9.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/4


Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesfinanzhof — Njemačka) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte protiv Ibero Tours GmbH

(Predmet C-300/12) (1)

(Porez na dodanu vrijednost - Transakcije koje obavljaju putnički agenti - Odobravanje cjenovnih popusta putnicima - Određivanje oporezivog iznosa isporukâ usluga koje se izvršavaju u okviru djelatnosti posredovanja)

2014/C 85/07

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Finanzamt Düsseldorf-Mitte

Tuženik: Ibero Tours GmbH

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Bundesfinanzhof — Tumačenje članka 11. slova C stavka 1. i članka 26. Direktive 77/388/EEZ: Šesta direktiva Vijeća od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na poreze na promet — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje (SL L 145, str. 1.) — Transakcije koje obavljaju putnički agenti — Odobravanje cjenovnih popusta putnicima koje ima za posljedicu smanjenje provizije putničkog agenta — Određivanje oporezivog iznosa u okviru djelatnosti posredovanja

Izreka

Odredbe Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na poreze na promet — zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje treba tumačiti na način da se načela koja je Sud Europske unije odredio u presudi od 24. listopada 1996., Elida Gibbs (C-317/94), koja se odnose na određivanje oporezivog iznosa kod poreza na dodanu vrijednost ne primjenjuju kada putnički agent, djelujući kao posrednik, dodijeli konačnom potrošaču, na vlastitu inicijativu i na vlastiti trošak, smanjenje cijene za osnovnu isporuku koju izvršava organizator putovanja.


(1)  SL C 287, 22.9.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/5


Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesgerichtshof — Njemačka) — Ralph Schmid (stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad imovinom Alette Zimmermman) protiv Lilly Hertel

(Predmet C-328/12) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 - Stečajni postupak - Tužba za pobijanje zbog insolventnosti - Domicil tuženika u trećoj zemlji - Nadležnost suda države članice u kojoj je središte dužnikovih glavnih interesa)

2014/C 85/08

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ralph Schmid (stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad imovinom Alette Zimmermman)

Tuženik: Lilly Hertel

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Bundesgerichtshof — Tumačenje članka 3. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku (SL L 160, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, svezak 3., poglavlje 19., str.3.) — Nadležnost suda države članice na čijem je državnom području središte dužnikovih glavnih interesa za odluke koje izravno proizlaze iz stečajnog postupka — Tužba za pobijanje zbog insolventnosti (Insolvenzanfechtungsklage) protiv tuženika koji ima domicil u trećoj zemlji

Izreka

Članak 3. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku treba tumačiti u smislu da su sudovi država članica na čijem je državnom području pokrenut stečajni postupak nadležni za odlučivanje o tužbi za pobijanje zbog insolventnosti protiv tuženika koji nema domicil na području države članice.


(1)  SL C 303, 6.10.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/5


Presuda Suda (drugo vijeće) od 23. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Tivoli — Italija) — Enrico Petillo, Carlo Petillo protiv Unipola

(Predmet C-371/12) (1)

(Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila - Direktive 72/166/EEZ, 84/5/EEZ, 90/232/EEZ i 2009/103/EEZ - Prometna nezgoda - Nematerijalna šteta - Naknada štete - Nacionalne odredbe koje za prometne nezgode uvode posebne načine izračuna, koji su za žrtve nepovoljniji od onih predviđenih općim sustavom građanskopravne odgovornosti - Usklađenost s tim direktivama)

2014/C 85/09

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Tivoli

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Enrico Petillo, Carlo Petillo

Tuženik: Unipol

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Tribunale di Tivoli — Tumačenje Direktive Vijeća 72/166/EEZ od 24. travnja 1972. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (SL L 103, str. 1.), Direktive Vijeća 84/5/EEZ od 30. prosinca 1983. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila (SL 1984, L 8, str. 17.), Direktive Vijeća 90/232/EEZ od 14. svibnja 1990. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila (SL L 129, str. 33.) i Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (SL L 263, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 114.) — Osiguranje od građanskopravne automobilske odgovornosti — Određivanje štete koja je obvezno pokrivena osiguranjem — Nacionalno zakonodavstvo koje u slučaju nezgode u cestovnom prometu predviđa niži iznos naknade psihološke štete u odnosu na iznos predviđen općim sustavom građanskog prava

Izreka

Članak 3. stavak 1. Direktive Vijeća 72/166/EEZ od 24. travnja 1972. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti i članak 1. stavke 1. i 2. Druge direktive Vijeća 84/5/EEZ od 30. prosinca 1983. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila, kako je izmijenjena Direktivom 2005/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005., treba tumačiti na način da im se ne protivi nacionalno zakonodavstvo, poput onoga u glavnom postupku, koje predviđa poseban sustav naknade nematerijalne štete nastale zbog lakših tjelesnih ozljeda uzrokovanih prometnim nezgodama u cestovnom prometu, ograničavajući naknadu navedene štete u odnosu na ono što je dopušteno na području naknade istovjetne štete uzrokovane na drukčiji način, a ne tim nezgodama.


(1)  SL C 295, 29.9.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/6


Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Ujedinjena Kraljevina) — Nnamdi Onuekwere protiv Secretary of State for the Home Department

(Predmet C-378/12) (1)

(Prethodni postupak - Direktiva 2004/38/EZ - Članak 16. stavci 2. i 3. - Pravo na stalno boravište državljana trećih država koji su članovi obitelji građanina Unije - Uzimanje u obzir razdoblja izdržavanja kazne zatvora tih državljana)

2014/C 85/10

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Nnamdi Onuekwere

Tuženik: Secretary of State for the Home Department

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Tumačenje članka 16. direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, str. 77. i ispravci SL L 229, str. 35. i SL 2005, L 197, str. 34.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.) — Pravo na stalno boravište — Pojam zakonitog boravka tijekom razdoblja od pet godina na području države članice domaćina — Mogućnost uzimanja u obzir razdoblja izdržavanja kazne zatvora

Izreka

1.

Članak 16. stavak 2. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ, treba tumačiti na način da se razdoblja izdržavanja kazne zatvora u državi članici domaćinu državljanina treće države člana obitelji građanina Unije koji je za to vrijeme stekao pravo na stalno boravište u toj državi članici ne mogu uzeti u obzir u svrhu stjecanja prava na stalno boravište tog državljanina u smislu citirane odredbe.

2.

Članak 16. stavke 2. i 3. Direktive 2004/38 treba tumačiti na način da se neprekinutost boravišta prekida razdobljima izdržavanja kazne zatvora u državi članici domaćinu državljanina treće države člana obitelji građanina Unije koji je tijekom tih razdoblja stekao pravo na stalno boravište u državi članici domaćinu.


(1)  SL C 295, 29.9.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/7


Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Ujedinjena Kraljevina) — Secretary of State for the Home Department protiv M. G.

(Predmet C-400/12) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 2004/38/EZ - Članak 28. stavak 3. točka (a) - Zaštita od protjerivanja - Način izračuna razdoblja od deset godina - Uzimanje u obzir razdobljâ izdržavanja kazne zatvora)

2014/C 85/11

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Secretary of State for the Home Department

Tuženik: M. G.

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Tumačenje članka 28. stavka 3. točke (a) Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.) — Odluka o protjerivanju na temelju nužnih razloga javne sigurnosti protiv građanina Unije koji je boravio u državi članici domaćinu prethodnih deset godina i bio je osuđen na izdržavanje kazne zatvora — Pojam boravka tijekom razdoblja od deset godina na području države članice domaćina — Mogućnost uzimanja u obzir razdoblja izdržavanja kazne zatvora — Izračun potrebnog trajanja boravka ili od početka boravka ili unatrag od odluke o protjerivanju — U potonjem slučaju, učinak prethodnog izdržavanja kazne zatvora

Izreka

1.

Članak 28. stavak 3. točku (a) Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ, treba tumačiti na način da razdoblje boravka od deset godina propisano tom odredbom mora, u načelu, biti neprekinuto i računato unatrag od datuma odluke o protjerivanju dotične osobe.

2.

Članak 28. stavak 3. točku (a) Direktive 2004/38 treba tumačiti na način da je razdoblje izdržavanja kazne zatvora dotične osobe u načelu takve naravi da prekida kontinuitet boravka u smislu ove odredbe i da utječe na dodjeljivanje pojačane zaštite njome predviđeno, uključujući slučaj kada je ta osoba boravila u državi članici domaćinu tijekom deset godina koje prethode njezinom izdržavanju kazne zatvora. Međutim, ta se okolnost može uzeti u obzir prilikom ukupnog ocjenjivanja potrebnog za utvrđivanje jesu li prethodno uspostavljene integracijske veze s državom članicom domaćinom prekinute ili ne.


(1)  SL C 331, 27.10.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/7


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Švedska) — Flora May Reyes protiv Migrationsverketa

(Predmet C-423/12) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 2004/38/EZ - Pravo građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice - Pravo boravišta u državi članici državljanina treće zemlje koji je izravni potomak osobe s pravom boravišta u toj državi članici - Pojam „uzdržavanika”)

2014/C 85/12

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Flora May Reyes

Tuženik: Migrationsverket

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Tumačenje članka 2. stavka 2. točke (c) Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.).- Pravo boravišta u državi članici državljanina treće zemlje koji ima dvadeset i jednu ili više godina i koji je izravni potomak osobe s pravom boravišta u toj državi članici — Pojam „uzdržavanika” — Obveza izravnog potomka da dokaže da je bezuspješno tražio posao ili da je od tijela države članice porijekla zatražio financijsku potporu kako bi namirio svoje potrebe ili da je na drugi način pokušao zaraditi za život

Izreka

1.

Članak 2. stavak 2. točku (c) Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ, treba tumačiti na način da ne omogućuje nekoj državi članici da u okolnostima kao što su one u glavnom postupku zahtijeva da, kako bi ga se smatralo uzdržavanim i kako bi ulazio u definiciju pojma „člana obitelji” navedenu u toj odredbi, potomak u izravnoj liniji koji ima 21 ili više godina mora dokazati da je doista nastojao pronaći posao ili od nadležnih tijela države porijekla primiti pomoć za uzdržavanje i/ili da je na bilo koji drugi način pokušao osigurati svoju egzistenciju.

2.

Članak 2. stavak 2. točku (c) Direktive 2004/38 treba tumačiti na način da činjenica da se za nekog člana obitelji, zbog osobnih okolnosti kao što su njegova dob, profesionalne kvalifikacije i zdravstveno stanje smatra da ima razumne izglede za zaposlenje i da još usto namjerava raditi u dotičnoj državi članici, ne utječe na tumačenje pojma „uzdržavanika” predviđenog u toj odredbi.


(1)  SL C 355, 17.11.2012.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/8


Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Innsbruck — Austrija) — Siegfried Pohl protiv ÖBB Infrastruktur AG

(Predmet C-429/12) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja - Članak 21. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - Članak 45. UFEU-a - Direktiva 2000/78/EZ - Različito postupanje na temelju dobi - Određivanje referentnog datuma za potrebe napredovanja na platnoj ljestvici - Rok zastare - Načelo djelotvornosti)

2014/C 85/13

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Innsbruck

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Siegfried Pohl

Tuženik: ÖBB Infrastruktur AG

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Oberlandesgericht Innsbruck — Tumačenje članka 6. stavka 3. UEU-a i članka 21. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, članka 45. UFEU-a kao i Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.). — Područje primjene ratione temporis — Predpristupno razdoblje — Plaće zaposlenika u sektoru željezničkog prijevoza — Nacionalni propis i kolektivni ugovor koji isključuju uzimanje u obzir razdobljâ rada ostvarenih prije navršenih 18 godina u svrhe određivanja plaće — Uzimanje u obzir polovice razdobljâ rada zaposlenika ostvarenih nakon navršenih 18 godina, osim u slučaju radnog iskustva u „kvazijavnom” poduzeću ili nacionalnom željezničkom poduzeću — Rok zastare

Izreka

Nije protivna pravu Unije ni, osobito, načelu djelotvornosti nacionalna odredba, kao što je predmetna u glavnom postupku, koja za pravo zaposlenika da zahtijeva ponovnu procjenu razdobljâ službe koja se moraju uzeti u obzir prilikom određivanja referentnog datuma za potrebe napredovanja određuje tridesetogodišnji rok zastare koji počinje teći sklapanjem sporazuma na temelju kojeg je referentni datum bio određen ili uvrštavanjem u pogrešan platni razred.


(1)  SL C 9, 12.1.2013.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/9


Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koju je uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litva) — UAB „Juvelta” protiv VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai”

(Predmet C-481/12) (1)

(Slobodno kretanje robe - Članak 34. UFEU-a - Količinska ograničenja uvoza - Mjere istovrsnog učinka - Prodaja proizvoda od plemenitih kovina - Žig - Zahtjevi koje nameću propisi države članice uvoza)

2014/C 85/14

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UAB „Juvelta”

Tuženik: VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai”

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Tumačenje članaka 34. i 36. UFEU-a — Mjere istovrsnog učinka — Žigovanje proizvoda od plemenitih kovina — Nacionalni propisi koji zahtijevaju da su proizvodi označeni posebnim žigom ovlaštenog neovisnog tijela — Zaštita potrošača — Zabrana prodaje proizvoda koji su označeni žigom države podrijetla koji nije u skladu s nacionalnim zahtjevima — Postojanje dodatnog žiga koji sadrži potrebne podatke, ali koji nije utisnulo ovlašteno neovisno tijelo

Izreka

1.

Članak 34. UFEU-a treba tumačiti na način da su mu protivni nacionalni propisi, poput onih u glavnom postupku, na temelju kojih se proizvodi od plemenitih kovina, uvezeni iz druge države članice u kojoj je dopuštena njihova prodaja i koji su žigovani u skladu sa zakonodavstvom te druge države članice, moraju, kada podaci na žigu koji se odnose na stupanj čistoće tih proizvoda nisu u skladu sa zahtjevima zakonodavstva prve države članice, ponovno označiti žigom neovisnog ureda za ispitivanje koji je ovlastila prva država članica, koji potvrđuje da je ured te proizvode ispitao i koji sadrži podatke glede stupnja njihove čistoće u skladu s tim zahtjevima.

2.

Okolnost što dodatno označavanje uvezenih proizvoda od plemenitih kovina radi pružanja podataka o stupnju čistoće tih proizvoda u obliku razumljivom potrošačima države članice uvoza nije izvršilo neovisno tijelo za ispitivanje koje je ovlastila država članica nema utjecaj na odgovor na prvo pitanje, s obzirom na to da je žig stupnja čistoće na te proizvode prethodno utisnuo neovisni ured koji je ovlastila država članica izvoza i da su podaci koje pruža ta oznaka u skladu s onima koji se nalaze na žigu.


(1)  SL C 9, 12.1.2013.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/9


Presuda Suda (šesto vijeće) od 23. siječnja 2014. — Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) protiv riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (prije Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG

(Predmet C-558/12 P) (1)

(Žalba - Žig Zajednice - Verbalni žig WESTERN GOLD - Prigovor nositelja verbalnih žigova: nacionalnih, međunarodnog i žiga Zajednice WeserGold, Wesergold i WESERGOLD)

2014/C 85/15

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) (zastupnik: A. Pohlmann, agent)

Druge stranke u postupku: riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (prije Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) (zastupnik: T. Melchert, Rechtsanwalt), Lidl Stiftung & Co. KG (zastupnici: M. Wolter i A. K. Marx, Rechtsanwälte)

Predmet

Žalba protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 21. rujna 2012., Wesergold Getränkeindustrie/OHIM — Lidl Stiftung (T-278/10), kojom je Opći sud poništio odluku prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 24. ožujka 2010. (predmet R 770/2009-1), koja se odnosila na postupak povodom prigovora između Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG i Lidl Stiftung & Co. KG — Prijava za registraciju verbalnog znaka „WESTERN GOLD” kao žiga Zajednice — Vjerojatnost dovođenja u zabludu u vezi s verbalnim žigovima: nacionalnim, međunarodnim i žigom Zajednice „WeserGold”, „Wesergold” i „WESERGOLD” — Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

Izreka

1.

Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 21. rujna 2012., Wesergold Getränkeindustrie/OHIM — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10).

2.

Predmet se vraća na ponovno suđenje Općem sudu Europske unije.

3.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 32, 2.2.2013.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/10


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof — Austrija) — Andreas Kainz protiv Pantherwerke AG

(Predmet C-45/13) (1)

(Prethodno pitanje - Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba (EZ) br. 44/2001 - Odgovornost za neispravan proizvod - Roba koja se proizvodi u jednoj državi članici i prodaje u drugoj državi članici - Tumačenje pojma „mjesta u kojem se dogodio štetni događaj ili bi se on mogao dogoditi” - Mjesto događaja koji je uzrokovao štetu)

2014/C 85/16

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Andreas Kainz

Tuženik: Pantherwerke AG

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Oberster Gerichtshof — Tumačenje članka 5. točke 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001, L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.) — Odgovornost za neispravan proizvod — Roba koja se proizvodi u jednoj državi članici i prodaje u drugoj državi članici — Mjesto u kojem se dogodio štetni događaj ili bi se on mogao dogoditi — Okolnost da se mjesto nastanka štete („Erfolgsort”) nalazi u državi u kojoj se roba proizvodi — Tumačenje pojma „mjesta događaja koji je uzrokovao štetu” („Handlungsort”)

Izreka

Članak 5. točku 3. Uredbe Vijeća br. 44/2001 (EZ) od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da je, prilikom odlučivanja o odgovornosti proizvođača za neispravan proizvod, mjesto događaja koji je uzrokovao štetu ono mjesto gdje je proizvod u pitanju proizveden.


(1)  SL C 147, 25.5.2013.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. srpnja 2013. uputio Tribunalul Sibiu (Rumunjska) — SC Schuster & Co Ecologic SRL protiv Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

(Predmet C-371/13)

2014/C 85/17

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Sibiu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Schuster & Co Ecologic SRL

Tuženik: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

Svojim rješenjem od 7. studenoga 2013., Sud (šesto vijeće) odlučio je da je očito nenadležan za davanje odgovora na pitanje koje je uputio Tribunalul Sibiu (Rumunjska).


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. prosinca 2013. uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Predmet C-654/13)

2014/C 85/18

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Prethodna pitanja

1.

Treba li Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), a osobito njezin članak 183., kao i članak 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te načela ekvivalencije i djelotvornosti tumačiti na način da se protive nacionalnim propisima i praksi koji isključuju plaćanje zateznih kamata na iznos PDV-a za koji nije bilo moguće provesti povrat zbog zakonskog uvjeta koji je u međuvremenu presudom Suda Europske unije proglašen suprotnim pravu Unije, iako inače nacionalni propisi u slučaju zakašnjelog povrata PDV-a određuju plaćanje zateznih kamata?

2.

Treba li smatrati suprotnom načelima djelotvornosti i ekvivalencije praksu nacionalnih sudova kojom se odbacuje mogućnost ostvarivanja prava upravnim putem, pri čemu oštećeni porezni obveznik nema drugog izbora nego pokrenuti postupak radi naknade štete — iako je podizanje takve tužbe temeljem unutarnjeg pravnog poretka u praksi isključeno — i to isključivo zato što ne postoji niti jedna konkretna odredba koja bi se mogla primijeniti na takav slučaj, iako je rješavanje sličnih zahtjeva koji se odnose na kamate kao i na njihovo plaćanje u nadležnosti poreznih tijela?

3.

Ukoliko je odgovor na drugo pitanje potvrdan, jesu li nacionalni sudovi dužni tumačiti i primjenjivati postojeća pravila unutarnjeg prava — koja u načelu nisu relevantna u ovom konkretnom slučaju — u skladu s pravom Unije, kako bi zajamčili mogućnost podnošenja ekvivalentnog i djelotvornog pravnog sredstva?

4.

Treba li odredbe prava Unije navedene u prvom pitanju tumačiti u smislu da je pravo na kamate na iznos poreza koji je protivno pravilima prava Unije naplaćen, zadržan ili nije vraćen, pravo poreznog obveznika koje proizlazi izravno iz prava Unije i koje ovaj može ostvariti pozivajući se pred nacionalnim sudovima i upravnim tijelima izravno na pravo Unije, uključujući i u slučaju kada unutarnje pravo ne određuje plaćanje kamata u konkretnom slučaju, te da je za dokazivanje takvog zahtjeva dovoljno dokazati povredu prava Unije i činjenicu da je porez naplaćen, zadržan ili da nije vraćen?


(1)  SL L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 157.).


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. prosinca 2013. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) — L protiv M, R i K

(Predmet C-656/13)

2014/C 85/19

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší soud České republiky

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: L

Druge stranke u postupku: M, R i K

Prethodna pitanja

1.

Treba li se članak 12. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 (1) od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 (u daljnjem tekstu: Uredba Bruxelles II bis), tumačiti na način da se njime uspostavlja nadležnost u postupcima koji se tiču roditeljske odgovornosti čak i kada nisu u tijeku drugi povezani postupci (to jest, „postupci osim onih iz stavka 1.”)?

U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1:

2.

Treba li se članak 12. stavak 3. Uredbe Bruxelles II bis tumačiti na način da se pod izričitim prihvatom ili prihvatom danim na neki drugi nedvosmisleni način također podrazumijeva situacija u kojoj stranka koja nije pokrenula postupak podnese zasebni zahtjev za pokretanje postupka u istom predmetu, ali neposredno nakon izvršenja prve radnje koja se od nje zahtijeva uloži prigovor nenadležnosti suda u postupku koji je prethodno pokrenut na zahtjev druge stranke?


(1)  SL L 388, str. 1., (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133.).


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Hannover (Njemačka) 12. prosinca 2013. — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner protiv TUIfly GmbH

(Predmet C-658/13)

2014/C 85/20

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Hannover

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Wilhelm Spitzner i Maria-Luise Spitzner

Tuženik: TUIfly GmbH

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 tumačiti na način da izvanredna okolnost koja utječe na kašnjenje leta predstavlja izvanrednu okolnost i za potrebe drugog povezanog leta u smislu navedenog propisa, ukoliko izvanredna okolnost dovodi do kašnjenja kasnijeg leta samo zbog poslovne organizacije zračnog prijevoznika?

2.

Treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 tumačiti na način da se pojam „mogućnost izbjegavanja” ne odnosi samo na izvanredne okolnosti kao takve, već i na kašnjenje ili otkazivanje leta koje su one prouzrokovale?

3.

Treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 tumačiti na način da se od zračnih prijevoznika koji svoje letove organiziraju u tzv. sustavu rotacije može zahtijevati da uračunaju neki minimalni vremenski period između letova čije trajanje odgovara vremenskom razdoblju utvrđenom u članku 6. stavak 1. točke (a) do(c) Uredbe (EZ) 261/2004.?

4.

Treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 tumačiti na način da se od zračnih prijevoznika koji svoje letove organiziraju u tzv. sustavu rotacije može zahtijevati da putnike čiji let zbog izvanredne okolnosti već znatno kasni uopće ne ukrcaju ili da ih kasnije ukrcaju kako bi se izbjeglo kašnjenje povezanih letova?


(1)  SL L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.).


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2013. uputio Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins protiv Via Directa — Companhia de Seguros SA

(Predmet C-665/13)

2014/C 85/21

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Tuženik: Via Directa — Companhia de Seguros SA

Prethodna pitanja

1.

Treba li načelo jednakog postupanja, iz kojeg proizlazi zabrana diskriminacije, tumačiti na način da se primjenjuje na radnike iz javnog sektora?

2.

Predstavlja li činjenica da država jednostrano obustavlja isplatu naknada — iako se ta obustava odnosi samo na jednu posebnu kategoriju radnika, tj. na radnike iz javnog sektora — diskriminaciju temeljem pravne naravi zaposlenja?


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2013. uputio Finanzgerichts Düsseldorf (Njemačka) — Rohm Semiconductor GmbH protiv Hauptzollamt Krefeld

(Predmet C-666/13)

2014/C 85/22

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Düsseldorf

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Rohm Semiconductor GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Krefeld

Prethodna pitanja  (1)

1.

Znači li okolnost da određena roba ima posebnu funkciju u smislu tarifnog broja 8543 kombinirane nomenklature da se toj robi unatoč njenom sastavu više neće moći dodijeliti tarifni broj 8541?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: pod kojim pretpostavkama se moduli za slanje i primanje [za prijenos podataka infracrvenim putem s jednog na drugi mobilni telefon ili neki drugi elektronički uređaj poput prijenosnog računala, pisača ili digitalne kamere] koji imaju posebnu funkciju u smislu tarifnog broja 8543, trebaju smatrati kao dijelovi strojeva ili aparata obuhvaćeni tarifnim brojem 8543?


(1)  o tumačenju Uredbe Komisije (EZ) br. 1832/2002 od 1. kolovoza 2002. o izmjeni Priloga I Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, SL L 290, str. 1.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/13


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2013. uputio Curtea de Apel Suceava (Rumunjska) — Casa Județeană de Pensii Botoșani protiv Evangeli Paraskevopoulou

(Predmet C-668/13)

2014/C 85/23

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Suceava

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Tuženik: Evangeli Paraskevopoulou

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 7. stavka 2. točke (c) Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (1) tumačiti na način da se primjenjuju na bilateralni sporazum koji je između dvije države članice zaključen prije stupanja na snagu navedene Uredbe, a temeljem kojeg su te države ugovorile ukidanje obveze jedne države po osnovi davanja iz sustava socijalne sigurnosti prema državljanima druge države koji su na području prve države imali status političkih izbjeglica i koji su vraćeni na područje druge države, u zamjenu za isplatu od strane prve države paušalnog iznosa radi isplate mirovina i pokrivanja razdoblja kroz koje su socijalni doprinosi uplaćivani u prvoj državi članici?


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice (SL L 149, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 7.).


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/13


Žalba koju je 16. prosinca 2013. podnio Mundipharma GmbH protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 16. listopada 2013. u predmetu T-328/12, Mundipharma GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Predmet C-669/13 P)

2014/C 85/24

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Mundipharma GmbH (zastupnik: F. Nielsen, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda (treće vijeće) od 16. listopada 2013. (predmet T-328/12);

tuženiku i protivnici žalbe naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud je u pobijanoj presudi zanijekao postojanje vjerojatnosti zabune između sličnih žigova OXYGESIC i Maxigesic i time postojanje preduvjeta iz članka 8. stavka 1. točke (b). Uredbe br. 207/2009 (1) (u daljnjem tekstu: UOŽ). Pobijana presuda temelji se na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju i sadrži proturječja koja su protivna logičkom zaključivanju. Riječ je o povredi prava Zajednice, odnosno članka 8. stavka 1 točke (b) UOŽ-a. Činjenično točnom i neproturječnom ocjenom činjeničnog stanja Opći sud bi utvrdio postojanje vjerojatnosti zabune između žigova slijedom čega bi morao udovoljiti tužbi protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na zajedničkom tržištu od 23. svibnja 2012.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17, svezak 1., str. 226.)


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/14


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. prosinca 2013. uputio Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Mađarska) — OTP Bank protiv Magyar Állam i Magyar Államkincstár

(Predmet C-672/13)

2014/C 85/25

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: OTP Bank nyrt.

Tuženik: Magyar Állam i Magyar Államkincstár

Prethodna pitanja

1.

Treba li državno jamstvo izdano prije pristupanja Mađarske Europskoj uniji u okviru Uredbe Vlade br. 12. iz 2001. smatrati državnom pomoći, te u slučaju potvrdnog odgovora, je li isto spojivo s unutarnjim tržištem?

2.

Pod pretpostavkom da je državno jamstvo izdano u okviru navedene uredbe nespojivo s unutarnjim tržištem, kako se — na osnovi prava Zajednice — mogu ispraviti eventualne povrede interesa osoba kojih se to tiče?


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/14


Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Frankfurt am Main (Njemačka) 20. prosinca 2013. — Condor Flugdienst GmbH protiv Andreas Plakolm

(Predmet C-680/13)

2014/C 85/26

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Frankfurt am Main

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Condor Flugdienst GmbH

Druga stranka u postupku: Andreas Plakolm

Prethodno pitanje

Treba li pojam „otkazivanja” iz članka 2. točke (l) Uredbe (EZ) br. 261/2004 (1) tumačiti na način da se u situaciji kao što je ona u predmetnom postupku odnosi i na slučaj kada je let doduše započeo pod izvornim brojem leta, ali nije — kao što je prvotno planirano — bio realiziran kao non-stop let, već je imao međuslijetanje koje je planirano još prije polijetanja, te kada je let realiziran s drugim avionom i drugom avio-kompanijom u charteru?


(1)  Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, SL L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.).


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/14


Zahtjev za prethodnu odluku koji je Vestre Landsret (Danska) uputio 23. prosinca 2013. — Johannes Demmer protiv Fødevareministeriets Klagecenter

(Predmet C-684/13)

2014/C 85/27

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Vestre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Johannes Demmer

Tuženik: Fødevareministeriets Klagecenter

Prethodna pitanja

1.

Trebaju li se zahtjev da se poljoprivredna površina ne koristi za „nepoljoprivredne aktivnosti” u smislu članka 44. stavka 2. Uredbe br. 1782/2003 (1) i zahtjev da se poljoprivredna površina koristi „za obavljanje poljoprivredne aktivnosti ili […] pretežito koriste za obavljanje poljoprivredne aktivnosti” u smislu članka 34. stavka 2. točke (a) Uredbe br. 73/2009 (2) tumačiti na način da je uvjet za potporu taj da je osnovna svrha upotrebe površine poljoprivredna aktivnost?

(a)

U slučaju potvrdnog odgovora, koje se kriterije mora uzeti u obzir prilikom odlučivanja koja je svrha upotrebe „osnovna” upotreba ako se površina istovremeno koristi za više različitih svrha?

(b)

U slučaju potvrdnog odgovora, znači li to, ukoliko je primjenjivo, da su sigurnosne površine koje okružuju uzletno-sletne staze i staze za vožnju i zaustavljanje, koje su s jedne strane dio zračne luke te na koje se primjenjuju posebna pravila i ograničenja, kao što su ona o kojima je riječ u ovom predmetu, a koja se odnose na upotrebu zemljišta, ali koje se s druge strane istovremeno koriste za uzgoj sijena za proizvodnju peleta stočne hrane, po svojoj naravi i upotrebi ispunjavaju uvjete za potporu na temelju gore navedenih odredbi?

2.

Treba li se zahtjev da je poljoprivredno zemljište dio poljoprivrednikovog „gospodarstva” u smislu članka 44. stavka 2. Uredbe br. 1782/2003 i članka 34. stavka 2. točke (a) Uredbe br. 73/2009 tumačiti na način da su sigurnosne površine koje okružuju uzletno-sletne staze i staze za vožnju i zaustavljanje, koje su s jedne strane dio zračne luke i na koje se primjenjuju posebna pravila i ograničenja, kao što su ona o kojima je riječ u ovom predmetu, a koja se odnose na upotrebu zemljišta, ali koje se s druge strane istovremeno koriste za uzgoj sijena za proizvodnju peleta stočne hrane, ispunjavaju uvjete za potporu na temelju gore navedenih odredbi?

3.

Ukoliko na pitanje 1(b) i/ili pitanje 2 valja dati negativan odgovor, hoće li, zato što se predmetne zemljišne čestice osim za uzgoj sijena za proizvodnju peleta stočne hrane također koriste i kao sigurnosne površine koje okružuju uzletno-sletne staze i staze za vožnju i zaustavljanje, doći do

(a)

greške koju je poljoprivrednik opravdano mogao zamijetiti u smislu članka 137. Uredbe br. 73/2009 s obzirom na to da su prava na plaćanje unatoč tomu dodijeljena?

(b)

greške koju je poljoprivrednik opravdano mogao zamijetiti u smislu članka 73. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije br. 796/2004 (3) s obzirom na to da su potpore za spomenute površine unatoč tomu isplaćene?

(c)

neopravdano plaćanja u svezi kojeg se ne može smatrati da je korisnik postupao u dobroj vjeri u smislu članka 73. stavka 5. Provedbene uredbe Komisije br. 796/2004 s obzirom na to da su potpore za spomenute površine unatoč tomu isplaćene?

4.

Koji trenutak treba uzeti u obzir radi ocjene

(a)

postoji li greška koju je poljoprivrednika opravdano mogao zamijetiti u smislu članka 137. Uredbe br. 73/2009,

(b)

postoji li greška koju je poljoprivrednika opravdano mogao zamijetiti u smislu članka 73. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije br. 796/2004,

(c)

može li se smatrati da je korisnik postupao u dobroj vjeri u smislu članka 73. stavka 5. Provedbene uredbe Komisije br. 796/2004?

5.

Mora li se ocjena iz pitanja 4 (a) do (c) provesti za svaku predmetnu godinu ili za plaćanja u cjelini?


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2019/93, (EZ) br. 1452/2001, (EZ) br. 1453/2001, (EZ) br. 1454/2001, (EZ) 1868/94, (EZ) br. 1251/1999, (EZ) br. 1254/1999, (EZ) br. 1673/2000, (EEZ) br. 2358/71 i (EZ) br. 2529/2001 (SL 2003 L 270, str. 1.). [neslužbeni prijevod]

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL 2009 L 30, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 796/2004 od 21. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog sustava upravljanja i kontrole predviđenim u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1782/2003 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike (SL 2004 L 141, str. 18.) [neslužbeni prijevod]


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2013. uputio Conseil d'État (Francuska) — Les Laboratoires Servier SA protiv Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

(Predmet C-691/13)

2014/C 85/28

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Les Laboratoires Servier SA

Tuženici: Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

Prethodno pitanje

Nalažu li odredbe članka 6. točke 2. Direktive Vijeća 89/105/EEZ od 21. prosinca 1988. o transparentnosti mjera kojima se uređuje određivanje cijena lijekova za humanu uporabu i njihovo uključivanje u nacionalne sustave zdravstvenog osiguranja (1) obrazloženje odluka o uvrštenju ili obnovi uvrštenja na listu lijekova za koje postoji pravo na naknadu iz sredstava zdravstvenog osiguranja kojim se, bilo ograničavanjem u odnosu na podneseni zahtjev terapijskih indikacija koje daju pravo na naknadu, bilo određivanjem uvjeta za tu naknadu koji se, među ostalim, odnose na kvalifikacije liječnikâ koji propisuju lijek, organizaciju skrbi ili praćenje bolesnika, ili na bilo koji drugi način, pravo na naknadu iz sredstava zdravstvenog osiguranja omogućava samo jednom dijelu bolesnika koji bi mogli imati koristi od lijeka ili samo u određenim okolnostima?


(1)  SL L 40, str. 8. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 7., str. 3.)


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) 7. siječnja 2014. — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH protiv Hauptzollamt Osnabrück

(Predmet C-5/14)

2014/C 85/29

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Osnabrück

Prethodna pitanja

1.

Ovlašćuje li članak 267. rečenica 2. u vezi s rečenicom 1. točkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) sud države članice da uputi Sudu Europske unije prethodna pitanja koja mu se javljaju o tumačenju prava Unije u vezi sa sukladnošću nacionalnog zakona i u slučaju kada sud ne sumnja samo u sukladnost zakona s pravom Unije, već je također uvjeren i da je nacionalni zakon suprotan nacionalnom ustavu, te se je stoga u identičnom slučaju već obratio ustavnom sudu koji je prema nacionalnom pravu jedini ovlašten odlučivati o protivnosti zakona ustavu, ali o čemu još nije donesena odluka?

Ukoliko se na prvo pitanje da potvrdan odgovor, Finanzgericht Hamburg moli Sud Europske unije odgovor na sljedeća pitanja:

2.

Protive li se direktiva 2008/11/EZ (1) i direktiva 2003/96/EZ (2) — donesene u vezi usklađivanja trošarina kao i u vezi energenata i električne energije — uvođenju nacionalnog poreza koji se naplaćuje na nuklearna goriva koja se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju električne energije? Je li pri tome od važnosti da se nacionalni porez kroz cijenu električne energije može prenijeti na potrošača, i što se u danom slučaju smatra pod prenošenjem?

3.

Može li se poduzeće braniti od poreza kojeg je država članica s ciljem ostvarivanja prihoda uvela na upotrebu nuklearnog goriva za industrijsku proizvodnju električne energije, ističući prigovor da oporezivanje predstavlja potporu suprotnu pravu Unije sukladno članku 107. UFEU-a?

Ukoliko se na prethodno pitanje da potvrdan odgovor:

Predstavlja li njemački zakon o nuklearnim gorivima, temeljem kojeg se s ciljem ostvarivanja prihoda naplaćuje porez samo od takvih poduzeća koja industrijski proizvode električnu energiju upotrebom nuklearnih goriva državnu potporu u smislu članka 107. UFEU-a? Koje su okolnosti relevantne pri ispitivanju da li se poduzeća kojima se porez ne naplaćuje na isti način nalaze u usporedivom stvarnom i pravnom položaju?

4.

Je li naplaćivanje njemačkog poreza na nuklearna goriva suprotno odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Ugovor o Euratomu)?


(1)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ; SL L 2009, L 9, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 174.).

(2)  Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije; SL L 283, str. 51.(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 75.).


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. siječnja 2014. uputio Conseil d'État (Francuska) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) protiv Ministarstva rada, zapošljavanja, stručnog usavršavanja i socijalnog dijaloga, Syndicat national des résidences de tourime (SNRT) i dr.

(Predmet C-25/14)

2014/C 85/30

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)

Tuženici: Ministarstvo rada, zapošljavanja, stručnog usavršavanja i socijalnog dijaloga, Syndicat national des résidences de tourime (SNRT) i dr.

Prethodno pitanje

Je li poštovanje obveze transparentnosti koja proizlazi iz članka 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije obavezna prethodna pretpostavka za proširenje koje provodi država članica na sve poduzetnike u određenom sektoru na temelju kolektivnog ugovora kojime se jednom gospodarskom subjektu, kojeg su izabrali socijalni partneri, povjerava upravljanje sustavom obaveznog dopunskog socijalnog osiguranje za zaposlenike?


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. siječnja 2014. uputio Conseil d'État (Francuska) — Beaudout Père et Fils SARL protiv Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT i dr.

(Predmet C-26/14)

2014/C 85/31

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Beaudout Père et Fils SARL

Tuženici: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT i dr.

Prethodno pitanje

Je li poštovanje obveze transparentnosti koje proizlazi iz članka 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije obvezan preduvjet da bi država članica na sve poduzetnike određene grane djelatnosti proširila kolektivni ugovor kojim se samo jednom subjektu, kojega izabiru socijalni partneri, povjerava upravljanje sustavom obveznog dopunskog kolektivnog osiguranja za zaposlenike?


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/17


Tužba podnesena 21. siječnja 2014. — Europska komisija protiv Republike Poljske

(Predmet C-29/14)

2014/C 85/32

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Gheorghiu i M. Owsiany-Hornung, agenti)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Komisija zahtijeva da Sud:

utvrdi da je Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 31. Direktive 2004/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju standarda kvalitete i sigurnosti za postupke darivanja, prikupljanja, testiranja, obrade, čuvanja, skladištenja i distribucije tkiva i stanica (1), članka 3. točke (b), članka 4. stavka 2. i članka 7. te Priloga III. Direktivi Komisije 2006/17/EZ od 8. veljače 2006. o provedbi Direktive 2004/23/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o određenim tehničkim zahtjevima kod darivanja, pribavljanja i testiranja tkiva i stanica ljudskog podrijetla [neslužbeni prijevod] (2) i članka 11. Direktive Komisije 2006/86/EZ od 24. listopada 2006. o provedbi Direktive 2004/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za sljedivost, prijavu ozbiljnih štetnih reakcija i događaja te određene tehničke zahtjeve za označivanje, obradu, čuvanje, skladištenje i distribuciju ljudskih tkiva i stanica (3), izuzevši reproduktivne stanice i tkivo embrija i fetusa iz područja primjene odredbi nacionalnog prava za prijenos tih direktiva;

naloži Republici Poljskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prijenos direktiva 2004/23, 2006/17 i 2006/86 od strane Poljske u poljsko pravo je nepotpun s obzirom na to da područje primjene Zakona od 1. srpnja 2005. o prikupljanju, skladištenju i transplantaciji stanica, tkiva i organa, kojim su te direktive prenesene u poljsko pravo, te propisi za provedbu tog zakona ne obuhvaćaju reproduktivne stanice i tkivo embrija i fetusa.

Slijedom toga, poljsko pravo ne sadrži odredbe za prijenos direktiva 2004/23 i 2006/86 s obzirom na to da se te direktive odnose na reproduktivne stanice i tkivo embrija i fetusa.

Također nisu prenesene odredbe Direktive 2006/17 koje se odnose na reproduktivne stanice, to jest članak 3. točka (b) i članak 4. stavak 2. te Prilog III.

U postupku koji je prethodio sudskom postupku, Republika Poljska je, iako potvrdivši da nema odgovarajućih odredbi u nacionalnom pravu, naglasila sljedeće: „U kontekstu reproduktivnih stanica i tkiva embrija i fetusa, odredbe direktiva su u velikoj mjeri primijenjene u svakodnevnoj kliničkoj praksi — one su prenesene na razini stručnjaka…

Komisija smatra da sporne odredbe moraju biti prenesene u potpunosti putem zakonski obvezujućih mjera.


(1)  SL 2004 L 102, str. 48. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 14., str. 31.).

(2)  SL 2006 L 38, str. 40.

(3)  SL 2006 L 294, str. 32., (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 15., str. 31.).


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/18


Tužba podnesena 24. siječnja 2014. — Europska komisija protiv Republike Poljske

(Predmet C-36/14)

2014/C 85/33

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Herrmann i M. Patakia, agenti)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Komisija zahtijeva da Sud:

utvrdi da Republika Poljska, provodeći vremenski neograničenu državnu intervenciju, (i) kojom se energetska poduzeća obvezuje da primjenjuju cijene isporuke prirodnog plina koje odobrava predsjednik URE-e, iako se nacionalnim pravom ne nalaže nacionalnim upravnim tijelima da redovno preispituju potrebu i načine primjene spomenute mjere u sektoru plina s obzirom na stupanj razvoja ovog sektora, i (ii) čija je značajka da se primjenjuje na neograničenu skupinu korisnika i da time što ne propisuje različite kategorije, ne pravi razliku između kupaca te ne razlikuje položaje operatora, primjenjuje neproporcionalnu mjeru protivnu članku 3. stavku 2. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ [neslužbeni prijevod] (1), kršeći time obveze koje ima na temelju povezanih odredaba članka 3. stavaka 1. i 2. spomenute direktive.

naloži Republici Poljskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Obveza kojom se člankom 47. Zakona o energiji pod prijetnjom novčane kazne predviđa, da cijenu isporuke prirodnog plina odobrava predsjednik URE-e predstavlja, s obzirom na to da se primjenjuje na sva energetska poduzeća za opskrbu kupaca koji nisu domaćinstva, državnu intervenciju koja se sastoji u određivanju reguliranih cijena što je u suprotnosti sa zahtjevima načela proporcionalnosti i što slijedom toga predstavlja povredu članka 3. stavaka 1. i 2. Direktive 2009/73/EZ.

Nadalje, sporna državna intervencija ne zadovoljava kriterije koje je Sud utvrdio u svojoj presudu od 20. travnja 2010., Federutility i.dr. (C-265/08), s obzirom na to da važeće nacionalno pravo (Zakon o energiji od 10. travnja 1997.) predviđa obvezu primjene reguliranih cijena koja premašuje stupanj onoga što je nužno radi postizanja općeg gospodarskog interesa (zaštite od previsokih cijena plina). Točnije, obveza zahtijevanja odobrenja cijene prirodnog plina nije vremenski ograničena i ne podliježe nikakvoj provjeri postojećeg stanja na tržištu plina koje opravdava takvu intervenciju. Osim toga, sva energetska poduzeća na koja se ne primjenjuje izričito izuzeće koje odobrava predsjednik URE-e tome podliježu na jednak način, neovisno o njihovom položaju na tržištu plina i bez razlikovanja s obzirom na kategorije kupaca isporukâ: na jednak način se postupa s krajnjim industrijskim kupcima, veleprodajnim kupcima i domaćinstvima.


(1)  SL L 211, str. 94.


Opći sud

22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/20


Tužba podnesena 2. prosinca 2013. — Wolverine International protiv OHIM-a — BH Stores (cushe)

(Predmet T-642/13)

2014/C 85/34

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Wolverine International, LP (Grand Cayman, Kajmanski otoci) (zastupnik: M. Plesser i R. Heine, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: BH Stores BV (Curaçao, Nizozemski Antili)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 30. rujna 2013. u predmetu R 1269/2012-4;

odbije zahtjev za proglašavanje žiga ništavim;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje žiga ništavim: figurativni žig koji sadrži verbalni element „cushe” za proizvode iz razreda 25 — međunarodna registracija br. 859 087 u kojoj je navedena Europska unija

Nositelj žiga Zajednice: tužitelj

Stranka koja zahtijeva proglašavanje žiga Zajednice ništavim: druga stranka pred žalbenim vijećem

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim: vjerojatnost dovođenja u zabludu sukladno članku 53.stavku 1. točki (a) u svezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.

Odluka Odjela za poništaje: zahtjev za proglašavanje žiga ništavim se odbija

Odluka žalbenog vijeća: pobijana odluka se poništava i pobijana međunarodna registracija u kojoj je navedena Europska unija se proglašava ništavom

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 57. stavka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/20


Tužba podnesena 13. prosinca 2013. — AEMN protiv Parlamenta

(Predmet T-678/13)

2014/C 85/35

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Francuska) (zastupnik: J.-P. Le Moigne, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku br. 110 655 od 14. listopada 2013., kojom je konačna naknada koju Europski parlament dodjeljuje Alliance Européenne des Mouvements Nationaux za 2012. određena u iznosu od 186 292,12 eura i kojom je slijedom toga odlučeno da Alliance Européenne des Mouvements Nationaux mora vratiti iznos od 45 476,00 eura imajući u vidu da je iznos od 231 412,80 eura tužitelju već dodijeljen;

naloži Europskom parlamentu da snosi sve troškove i da s tog naslova Alliance Européenne des Mouvements Nationaux isplati iznos od 20 000,00 eura.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: nenadležnost autora akta, s obzirom na to da potpisnik nije imao nikakvo ovlaštenje za donošenje, potpisivanje i dostavu pobijane odluke.

2.

Drugi tužbeni razlog: bitna povreda postupovnih pravila, s obzirom na to da Parlament tužitelju nije omogućio da se izjasni o utvrđenim nepravilnostima.

3.

Treći tužbeni razlog: povreda prava, u mjeri u kojoj:

su doprinosi u naravi zakonit način financiranja;

se prema tužitelju s obzirom na proračun postupalo diskriminacijski u odnosu na druge europske političke stranke;

nije poštovano pravo na saslušanje prije donošenja pojedinačne nepovoljne mjere.

4.

Četvrti tužbeni razlog: zloporaba ovlasti; s obzirom na to da je Parlament koristio financijska ograničenja kako bi ograničio djelovanje političke stranke čije ideale ne dijeli određen broj njegovih članova.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/21


Tužba podnesena 16. prosinca 2013. — AEMN protiv Parlamenta

(Predmet T-679/13)

2014/C 85/36

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Francuska) (zastupnik: J.-P. Le Moigne, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općega suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europskog parlamenta od 7. listopada 2013., djelomično ponovljenu Odlukom od 14. listopada 2013., kojom je konačna naknada koju Europski parlament dodjeljuje Alliance Européenne des Mouvements Nationaux za 2012. određena u iznosu od 186 292,12 eura i kojom je slijedom toga odlučeno da Alliance Européenne des Mouvements Nationaux mora vratiti iznos od 45 476,00 eura imajući u vidu da je iznos od 231 412,80 eura tužitelju već dodijeljen;

naloži Europskom parlamentu da snosi sve troškove i da s tog naslova Alliance Européenne des Mouvements Nationaux isplati iznos od 20 000,00 eura.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe četiri tužbena razloga koji su u osnovi identični ili slični onima istaknutim u okviru predmeta T-678/13, AEMN/Parlament.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/21


Tužba podnesena 20. prosinca 2013. — Bilbaina de Alquitranes i drugi protiv Komisije

(Predmet T-689/13)

2014/C 85/37

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Španjolska); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Češka Republika); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Španjolska); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danska); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Ujedinjena Kraljevina); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Nizozemska); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Njemačka); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgija); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Poljska); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Ujedinjena Kraljevina); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Španjolska); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Njemačka); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austrija); SGL Carbon (Passy, Francuska); SGL Carbon, SA (La Coruña, Španjolska); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Poljska) i ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Njemačka) (zastupnici: K. Van Maldegem i C. Mereu, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je tužba dopuštena i osnovana;

poništi pobijani akt u dijelu u kojem se smola, ugljeni katran, visokotemperaturna, razvrstava u kategorije H400 i H410; i

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj traži djelomično poništenje Uredbe Komisije (EU) br. 944/2013 od 2. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (Uredba CLP) (SL L 261, str.5.), u dijelu u kojem se smola, ugljeni katran, visokotemperaturna CAS broj 65996-93-2 (u daljnjem tekstu: CTPHT) razvrstava u kategorije H400 (Akutna toksičnost za vodeni okoliš 1) i H410 (Kronična toksičnost za vodeni okoliš 1) (u daljnjem tekstu: pobijani akt).

U prilog osnovanosti svoje tužbe, tužitelj ističe tri tužbena razloga:

1.

Prvi tužbeni razlog: pobijani akt je nezakonit jer se njime povređuju odredbe uredbi REACH i CLP u pogledu razvrstavanja tvari kao toksičnih za vodeni okoliš i studija koje se moraju u tu svrhu prihvatiti, kao i načelo jednakog postupanja, u mjeri u kojoj su odbačene studije provedene prema smjernicama za primjenu uredbe REACH i OECD-a i zahtijevalo se ispitivanje koja se ne temelji ni na kojoj prihvaćenoj i standardiziranoj metodi.

2.

Drugi tužbeni razlog: pobijani akt je nezakonit jer se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni s obzirom na to da se propustilo uzeti u razmatranje nepromjenjiva inherentna svojstva CTPHT-a koja osobito imaju znatan utjecaj na ispitivanje ultraljubičastim zračenjem i primjenu zbirne metode; M-faktori za PAH sastojke utvrđeni su bez odgovarajuće ocjene studija na koje se oslanjalo, a podaci koje su pružili tužitelji odbačeni su bez opravdanog razloga.

3.

Treći tužbeni razlog: pobijani akt je nezakonit jer se njime povređuju načela transparentnosti i prava obrane sadržana u pravu Europske unije.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/22


Tužba podnesena 10. siječnja 2014. — Češka Republika protiv Komisije

(Predmet T-27/14)

2014/C 85/38

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske komisije C(2013) 7221 final od 4. listopada 2013. za povlačenje odluke Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (češko ministarstvo trgovine i industrije), kojom se za skladišta plina u Dambořicama odobrava odstupanje od nacionalnih propisa kojima su provedene odredbe Direktive 2003/55/EZ (1) o pravilima pristupa trećih osoba

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: povreda članka 266. stavka 1. UFEU-a

U tom kontekstu, tužitelj tvrdi da je Komisija donošenjem pobijane odluke postupila očito protivno presudi Općeg suda od 6. rujna 2013., Globula/Komisija, T-465/11.

2.

Drugi tužbeni razlog: povreda članka 22. stavka 4. Direktive 2003/55/EZ

Ovim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da je Komisija pobijanu odluku donijela nakon isteka roka određenog u članku 22. stavku 4. Direktive 2003/55/EZ.


(1)  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2003/55/EZ od 26. lipnja 2003. o zajedničkim pravilima unutarnjeg tržišta prirodnog plina i ukidanju Direktive 98/30/EZ (SL L 176, str. 57.)


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/22


Tužba podnesena 13. siječnja 2014. — Laverana protiv OHIM-a (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

(Predmet T-30/14)

2014/C 85/39

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Njemačka) (zastupnici: J. Wachinger i M. Zöbisch, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i industrijski dizajni) od 11. studenoga 2013. u predmetu R 1749/2013-4 i dopusti objavu prijave žiga Zajednice br. 11 642 527 za proizvode i usluge iz razreda 3, 5 i 35;

podredno, poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i industrijski dizajni) od 11. studenoga 2013. u predmetu R 1749/2013-4 i vrati predmet Uredu na ponovno odlučivanje;

podredno, poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i industrijski dizajni) od 11. studenoga 2013. u predmetu R 1749/2013-4;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: figurativni žig u crno-bijelom, koji sadrži verbalne elemente „BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION”, za proizvode i usluge iz razreda 3, 5 i 35 — prijava žiga Zajednice br. 11 642 527

Odluka ispitivača: prijava se djelomično odbija

Odluka žalbenog vijeća: žalba se odbija

Tužbeni razlozi: Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 207/2009.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/23


Tužba podnesena 5. veljače 2014. — Secop protiv Komisije

(Predmet T-79/14)

2014/C 85/40

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Secop GmbH (Flensburg, Njemačka) (zastupnici: U. Schnelle i C. Aufdermauer, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije od 18. prosinca 2013., Aiuto di Stato SA.37640, C(2013) 9119 final — Aiuti per il salvataggio a favore di ACC Compressors S.p.A., Italia (državna potpora SA.37640 C(2013) 9119 final; potpora za sanaciju u korist ACC Compressors S.p.A., Italija), na temelju članka 264. stavka. 1. UFEU-a;

naloži tuženiku snošenje troškova na temelju članka 87. stavka 2. Poslovnika Općeg suda.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: povreda članka 296. UFEU-a

Tužitelj ističe nedostatak u obrazloženju pobijane odluke. Tvrdi da Komisija, unatoč saznanju o činjeničnim okolnostima, koje su joj poznate iz usporednog postupka nadzora spajanja glede stjecanja imovine koja pripada društvu kćeri korisnika potpore, nije uzela u obzir posljedice koje iz tih okolnosti proizlaze za ispunjavanje uvjeta za potporu na strani korisnika potpore, ni posebne učinke odluke o odobrenju potpore na tužitelja.

2.

Drugi tužbeni razlog: povreda Ugovorâ

Tužitelj ističe povredu članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU-a. U tom pogledu, među ostalim, ističe da se korisnika potpore trebalo smatrati nekonkurentnim i novim poduzetnikom nastalim kao posljedica mjere restrukturiranja. Korisnik potpore izgubio je potrebna sredstva za nastavak djelatnosti jer je tužitelj stekao imovinu društva koje pripada njegovoj grupi, a bez te imovine on nije mogao nastaviti ili ponovno početi obavljati djelatnost.

Osim toga, postoji povreda članka 108. stavaka 2.i 3. UFEU-a. Tužitelj ističe da je Komisija morala utvrditi da postoje znatne teškoće koje se odnose na spojivost potpore sa zajedničkim tržištem te je morala pokrenuti glavni ispitni postupak.

Na kraju, u okviru drugog tužbenog razloga, tužitelj ističe povredu načela jednakog postupanja.

3.

Treći tužbeni razlog: zloporaba ovlasti

Tužitelj ovim tužbenim razlogom ističe da je Komisija počinila zloporabu ovlasti jer nije uzela u razmatranje važne činjenice relevantne za ispitivanje i izvršavanje svoje diskrecijske ovlasti zbog čega je donijela odluku na temelju nepotpune činjenične osnove.


Službenički sud

22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/25


Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 11. veljače 2014. — Armani protiv Komisije

(Predmet F-65/12) (1)

(Javna služba - Primici od rada - Obiteljske naknade - Pravo na naknadu za uzdržavano dijete - Uzdržavano dijete - Dijete tužiteljeve supruge)

2014/C 85/41

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Armani (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Martin i V. Joris, u svojstvu agenata)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije da se tužitelju ne dodijeli obiteljska naknada za sina njegove supruge, rođenog u prethodnom braku.

Izreka presude

1.

Poništava se odluka od 17. kolovoza 2011. Europske komisije kojom je Europska komisija odbila priznati g. Armaniju pravo na naknadu za uzdržavano dijete za dijete njegove supruge.

2.

Tužba se u preostalom dijelu odbija.

3.

Europska komisija će osim vlastitih snositi i troškove g. Armanija.


(1)  SL C 243, 11.8.2012., str. 34.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/25


Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 12. veljače 2014. — Bodson i dr. protiv EIB-a

(Predmet F-73/12) (1)

(Javna služba - Osoblje EIB-a - Ugovorna priroda radnog odnosa - Reforma sustava primitaka od rada i napredovanja u plaći EIB-a)

2014/C 85/42

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Jean-Pierre Bodson i dr. (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (zastupnici: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams i G. Nuvoli, agenti, P. E. Partsch, odvjetnik)

Predmet

U jednom dijelu, zahtjev za poništenje odluka navedenih u obračunima plaća, o primjeni opće odluke Europske investicijske banke kojom se utvrđuje ograničenje rasta plaća na 2,8% za sve osoblje i odluke kojom se određuje tablica zasluga koja nosi gubitak od 1 % plaće, i u drugom dijelu, zahtjeva da se podredno instituciji naloži plaćanje razlika u plaćama i plaćanje naknade štete.

Izreka presude

1.

Tužba se odbija.

2.

J.P. Bodson i sedam ostalih tužitelja čija su imena navedena u prilogu snose svoje vlastite troškove te im se nalaže snošenje troškova Europske investicijske banke.


(1)  SL C 295, 29.9.2012., str. 33.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/26


Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 12. veljače 2014. — Bodson i dr. protiv EIB-a

(Predmet F-83/12) (1)

(Javna služba - Osoblje EIB-a - Ugovorna priroda radnog odnosa - Primici od rada - Reforma sustava nagrađivanja EIB-a)

2014/C 85/43

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Jean-Pierre Bodson i dr. (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (zastupnici: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams i G. Nuvoli, agenti, P. E. Partsch, odvjetnik)

Predmet

U jednom dijelu, zahtjev za poništenje odluka o primjeni na tužitelje nagradnog dodatka, u skladu s novim sustavom ocjenjivanja radnog učinka kakav proizlazi iz odluke upravnog vijeća od 14. prosinca 2010. i odluka upravnog odbora od 9. studenog 2010. i 16. studenog 2011. i, u drugom dijelu, podredno, da se instituciji naloži plaćanje razlika u plaćama i plaćanje naknade štete.

Izreka presude

1.

Tužba se odbija.

2.

J.P. Bodson i sedam ostalih tužitelja čija su imena navedena u prilogu snose svoje vlastite troškove te im se nalaže snošenje troškova Europske investicijske banke.


(1)  SL C 295, 29.9.2012, str. 34.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/26


Tužba podnesena 20. prosinca 2013. — ZZ protiv FRA

(Predmet F-97/13)

2014/C 85/44

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: L. Laure, M. Vandenbussche, odvjetnici)

Tuženik: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o imenovanju drugog kandidata na mjesto višeg voditelja programa u FRA i prešutne odluke o neimenovanju tužiteljice na drugo radno mjesto višeg voditelja programa, navedeno u oglasu natječaja.

Tužbeni zahtjev

Poništenje odluke direktora od 5. veljače 2013. kojom se tužiteljicu obavještava da je direktor FRA odlučio izabrati drugog kandidata za radno mjesto višeg voditelja programa — društvena istraživanja (AD8), i slijedom toga, ne izabrati nju za to radno mjesto;

poništenje nedatirane i prešutne odluke da se tužiteljicu ne imenuje na drugo radno mjesto višeg voditelja programa iz oglasa natječaja za radno mjesto;

poništenje bilo koje odluke donesene na temelju ovih nezakonitih odluka;

poništenje odluke od 11. srpnja 2013. u dijelu u kojem se odbija prigovor tužiteljice i u kojem se odbija provođenje administrativne istrage koju bi proveo neupitno neutralan, nepristran i objektivan istražitelj u svrhu utvrđivanja činjenica;

nadoknaditi tužiteljici imovinsku štetu procijenjenu na iznos od 550 651 eura;

nadoknaditi tužiteljici neimovinsku štetu procijenjenu na iznos od 70 000 eura;

naložiti tuženiku snošenje svih troškova.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/26


Tužba podnesena 27. studenoga 2013. — ZZ protiv ENISA-e

(Predmet F-112/13)

2014/C 85/45

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: V. Christianos, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke izvršnog direktora ENISA-e o otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme s tužiteljem.

Tužbeni zahtjev tužitelja

poništiti prešutnu odluku o odbijanju upravnog prigovora kao i sve prethodne nezakonite akte, uključujući i akt kojim je ENISA otpustila tužitelja;

naložiti plaćanje iznosa od 50 000 eura tužitelju s osnove pretrpljene neimovinske štete;

naložiti ENISA-i snošenje troškova.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/27


Tužba podnesena 10. siječnja 2014. — ZZ protiv Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(Predmet F-3/14)

2014/C 85/46

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: T. Bontinck, A. Guillerme, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke EASA-e o obnavljanju tužiteljevog ugovora za samo jednu godinu umjesto pet godina, čime je povrijeđen članak 39. Uredbe (EZ) 216/2008/EZ.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništenje odluke upravnog odbora od 12. ožujka 2013. o obnavljanju tužiteljevog ugovora za samo jednu godinu;

i stoga, poništenje izmjene br. 2. tužiteljevog ugovora o radu kojom se njegov ugovor obnavlja na razdoblje od jedne godine;

Nalaže se Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa (EASA) snošenje troškova.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/27


Tužba podnesena 17. siječnja 2014. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-5/14)

2014/C 85/47

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: É. Boigelot, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke Komisije o udaljavanju tužitelja s radnog mjesta na temelju članka 9. stavka 1. točke h) Priloga IX. Pravilnika bez smanjenja prava na mirovinu slijedom interne istrage vezane uz istragu koju je OLAF provodio protiv jednog poduzetnika i tužba za naknadu neimovinske i imovinske štete koju je navodno pretrpio.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku od 16. listopada 2013., dostavljenu na tužiteljevu adresu18. listopada putem Službe osiguranja Komisije, koju je donijelo tročlano tijelo za imenovanje u predmetu CMS 12/042 na temelju koje se „g. ZZ udaljava s radnog mjesta na temelju članka 9. stavka 1. točke h) Priloga IX. Pravilnika bez smanjenja prava na mirovinu”, i stupa „na snagu u mjesecu koji slijedi nakon datuma potpisa”;

naložiti Komisiji plaćanje naknade za neimovinsku, zdravstvenu, obiteljsku, profesionalnu i imovinsku te štetu na karijeri tužitelja, koja se privremeno procjenjuje na iznos od jednog eura, uz mogućnost povećanja ili umanjenja od 33 000 eura tijekom postupka;

u svakom slučaju naložiti tuženiku snošenje cjelokupnih troškova sukladno članku 87. stavku 1. Poslovnika Službeničkog suda.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/28


Tužba podnesena 28. siječnja 2014. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-6/14)

2014/C 85/48

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: F. Van der Schueren, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke kojom se tužitelju odbija odobrenje mirovine za nadživjele osobe nakon smrti njegova bivšeg bračnog druga.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku Europske komisije od 29. listopada 2013. kojom je odgovoreno na tužiteljev prigovor (br. R/485/13) zbog odbijanja odobrenja iznosa na ime uzdržavanja za nadživjele osobe nakon smrti njegova bivšeg bračnog druga;

naložiti Komisiji snošenje troškova.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/28


Tužba podnesena 29. siječnja 2014. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-7/14)

2014/C 85/49

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: A. Salerno, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke Komisije o skraćivanju na dvije umjesto na tri godine produljenja privremenog ugovora o službi tužitelju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluke Europske komisije od 18. srpnja 2013. kojom se produljenje privremenog ugovora o službi tužitelja, odobreno odlukom od 23. studenog 2011.; skraćuje s tri na dvije godine

dosuditi iznos naknade od 45 000 eura, uz zatezne kamate, koja će se isplatiti tužitelju u slučaju ako bi Komisiji bilo pravno nemoguće tužitelja vratiti na posao za razdoblje od jedne godine;

Naložiti Komisiji snošenje troškova.


22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/28


Tužba podnesena 31. siječnja 2014. — ZZ protiv EIB-a

(Predmet F-8/14)

2014/C 85/50

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: A. Senes i L. Payot, odvjetnici)

Tuženik: Europska investicijska banka

Predmet i opis spora

Poništenje odluke kojom se tužitelju odbija promaknuće iz položaja F u položaj E.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku Odbora za dodjeljivanje od 23. listopada 2013.;

naložiti EIB-u snošenje troškova.