ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2014.032.hrv

Službeni list

Europske unije

C 32

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

57
4. veljače 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2014/C 032/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.7111 – Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos) ( 1 )

1

2014/C 032/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrio) ( 1 )

1

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2014/C 032/03

Nacrt zaključaka Vijeća o doprinosu sporta gospodarstvu EU-a, a posebno rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih i socijalne uključenosti

2

2014/C 032/04

Nacrt zaključaka Vijeća i predstavnika Vlada država članica koji su se sastali unutar Vijeća o slobodi medija i pluralizmu u digitalnom okruženju

6

 

Europska komisija

2014/C 032/05

Kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim glavnim operacijama refinanciranja: 0,25 % na dan 1. veljače 2014. — Tečajevi u eurima

8

 

Europski nadzornik zaštite podataka

2014/C 032/06

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma te o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o podacima o uplatitelju koji prate transfer sredstava

9

2014/C 032/07

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu za Odluku Vijeća o zaključivanju Sporazuma između Europske unije i Ruske Federacije o prekursorima za droge

13

2014/C 032/08

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Priopćenju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću pod nazivom Jačanje policijske suradnje u EU-u: Europski model za razmjenu informacija (European Information Exchange Model/EIXM)

14

2014/C 032/09

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o izmijenjenom prijedlogu Komisije za Direktivu o transparentnim mjerilima kojima se utvrđuje određivanje cijena lijekova za ljudsku uporabu i njihovo uvrštenje u nacionalne sustave zdravstvenog osiguranja

15

2014/C 032/10

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Zajedničkom priopćenju Komisije i Visokog predstavnika Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Strategiji Europske unije o cyber sigurnosti: otvoren, zaštićen i siguran svijet kompjutorske komunikacije te o prijedlogu Komisije za Direktivu o mjerama za osiguravanje visoke zajedničke razine mrežne i informacijske sigurnosti u cijeloj Uniji

16

2014/C 032/11

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu za Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o približavanju zakona država članica koji se odnose na zaštitne znakove (prerađeno) i Prijedloga za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 207/2009 o zaštitnom znaku Zajednice

17

2014/C 032/12

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu za Uredbu o uspostavi Sustava nadzora svih ulazaka i izlazaka putnika (Entry/Exit System/EES) i Uredbu o uspostavi Programa registriranih putnika (Registered Traveller Programme/RTP)

18

 

V.   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2014/C 032/13

Prethodna prijava koncentracije (Predmet COMP/M.7144 – Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

19

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


II. Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.7111 – Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos)

(Tekst značajan za EGP)

2014/C 32/01

Dana 29. siječnja 2014. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32014M7111. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrio)

(Tekst značajan za EGP)

2014/C 32/02

Dana 29. siječnja 2014. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32014M7112. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/2


Nacrt zaključaka Vijeća o doprinosu sporta gospodarstvu EU-a, a posebno rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih i socijalne uključenosti

2014/C 32/03

THE COUNCIL AND THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES, MEETING WITHIN THE COUNCIL,

I.   AWARE OF THE SERIOUSNESS OF THE PROBLEM OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE AND ITS CONSEQUENCES:

1.

Youth unemployment continues to present a major challenge for the EU and its Member States. In August 2013, the youth unemployment rate was 23,3 % in the EU 28 (1) with wide disparities between Member States and regions within Member States (2).

2.

Young people have been hit disproportionately hard by the economic crisis. Across all EU Member States youth unemployment rates are generally much higher than the unemployment rates for other age groups. At the end of 2012 the youth unemployment rate was 2,6 times higher than the total unemployment rate (3).

3.

These developments have serious consequences not only for the individuals concerned but also for society and the wider economy. Long-term unemployment may intensify marginalization, leading to poverty and greater risk of social exclusion. There are also serious risks to communities since non-involvement in the labour market may lead some young people to opt out of participation in civil society, potentially leading to further social fragmentation.

4.

One of the most significant issues facing young people in Europe as a result of the crisis is the challenge posed by the lack of jobs and work experience. There is also a widening gap between skills being sought by certain employers and those held by many prospective employees.

II.   RECALLING THAT THE EUROPEAN COUNCIL:

5.

Has recognised combatting youth unemployment as ‘a particular and immediate objective’ and stressed the importance of paying ‘due attention to the labour market participation of groups of vulnerable young people facing specific challenges’ (4).

III.   UNDERLINE THE POTENTIAL OF SPORT TO ADDRESS THESE CHALLENGES:

6.

Through engagement in sport, young people attain specific personal and professional skills and competences which enhance employability. These include learning to learn, social and civic competences, leadership, communication, teamwork, discipline, creativity, entrepreneurship. Sport also provides professional knowledge and skills in areas such as marketing, management, public safety and security. All these skills and competences actively support young people’s participation, development and progression in education, training and employment, in ways that are relevant and applicable to the labour market and valued and sought after by employers.

7.

The organisation, administration and implementation of sporting activities in Europe are traditionally based on voluntary engagement. According to a 2011 Eurobarometer survey (5), almost a quarter of those engaged in volunteering (24 %) are active in the field of sport. Voluntary work in sport, mainly carried out at grassroots level and through clubs, is of significant value in social, economic and democratic terms.

8.

Sport has universal appeal and knows no cultural or socio-economic boundaries. It has an international character and attracts a wide and diverse range of people. Sporting activities are consequently an excellent means for integrating minority and marginalized groups. Sport is emotionally uplifting and can contribute significantly to a sense of togetherness, helping to bring stability, cohesion and peace to communities.

9.

The sport sector, including voluntary activities in sport, constitutes a measurable and significant economic and social value in national economies. There is growing evidence that sport makes a significant contribution to Europe’s economy and is an important driver of growth and employment, while also ensuring social cohesion and well-being, thus making a distinct contribution to achieving the goals of the Europe 2020 strategy (6).

10.

According to a recent EU-wide study on economic growth and employment in the EU (7), the share of sport-related value added in the EU amounts to 1,76 % (8). The share of sport-related employment in the EU is 2,12 %.When multiplier effects are taken into account, the share of sport even adds up to 2,98 % of overall gross value added in the EU. According to that study the share of sport in European value added is thus comparable to the share of agriculture, forestry, and fishing sectors combined, with every sixtieth Euro generated and earned in the EU being sport-related.

11.

Sport is a resilient sector of the economy. Participation levels remain quite stable throughout the different phases of the economic cycle. Sport is structured through a system of sporting events and activities, organized by sport organizations, from grassroots to top level events. These events remain popular, particularly among young people, even when economic conditions are difficult. Whilst sporting events may be affected by fluctuating economic conditions, the framework of the sporting events and sport activities remains stable.

12.

Sport has the potential to create jobs and support local economic development through the construction and maintenance of sporting facilities, the organisation of sporting events, the market activities of the sporting goods and services industries and related activities in other sectors. Infrastructure related to sporting events and activities (at local level), when planned carefully with a multifunctional purpose and a clear vision of its future functional role, can help to stabilize and boost the economy.

13.

Sport has ‘spill-over’ effects on other sectors. Sporting events and championships generally have positive effects on sectors such as tourism, culture, transport, media, public infrastructure etc. They also have the ability to bring people together and create a sense of belonging and a shared feeling of success. Sport can thus make a substantive contribution to facilitate the EU's efforts to recover from the ongoing economic difficulties.

IV.   EMPHASISE THE FOLLOWING KEY POLICY MESSAGES:

14.

Because of the importance of the sport sector for the economy and of the possibilities that this sector provides for young people — including for those that are particularly vulnerable and disadvantaged — to attain useful skills and knowledge, sport can play an important role in tackling the urgent problem of youth unemployment and give impetus to economic recovery. A broad range of actions involving the mobilisation of various stakeholders is required to respond to the challenges set out above.

15.

Engaging in voluntary activities, whilst not a substitute for paid employment, nevertheless can provide citizens with new skills, thereby contributing positively to their employability and strengthening their sense of belonging to society. Participation, in particular in grassroots sport, by young people — whether as a participant, facilitator, or organiser — develops key personal skills and competences. Voluntary activities in sport as a form of non-formal and informal learning help young people acquire skills and competences that complement formal education.

16.

Sport provides an environment within which young people can hone these skills, thus improving employability and future productivity, at a time when labour market conditions are extremely challenging, job opportunities scarce, and the opportunities for on the job skills development limited.

17.

Involvement in sport, in particular grassroots sport, allows young people to channel their energies, hopes and innate enthusiasm in a manner which is constructive and contributes to the communities in which they live. It can help to counter social problems faced within Member States, such as social fragmentation and prejudice against specific groups, by providing young people, particularly those without paid jobs or opportunities for relevant education and training, with a positive, constructive and community-based focus.

18.

Small scale investment of public money in local sports facilities, and support for community-based sports clubs, can generate significant benefits in terms of stronger, safer and more cohesive communities.

19.

Participation in organising national and international sporting events and involvement in sporting infrastructure development and maintenance — either local or national — can be one of the key factors for creating new jobs, especially for the young people.

V.   IN RESPONSE TO THE KEY POLICY MESSAGES INVITE THE MEMBER STATES WITH DUE REGARD FOR THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY TO:

20.

Exchange good experiences and practices on:

improving the participation in sport and society of young people at local level, especially as they leave formal education structures;

how voluntary involvement in sports clubs and organisations can enhance soft skills and comptences;

how involvement in sporting activities can enhance safer and more cohesive communities;

organising apprenticeships and internships in sports organisations that motivate young people and facilitate national and transnational access to the labour market.

21.

Promote policy actions which are aiming to develop skills for jobs through sport. In this regard, support voluntary organizations and/or sport clubs, as well as sporting activities and/or events — at grassroots and/or professional level.

22.

Explore ways to improve education pathways for future professionals and volunteers in sport and promote learning on the job, in order to develop skills which can be recognised within national qualification frameworks. These could be referenced to the European Qualifications Framework so as to improve the international transparency and mobility of the young people concerned. The potential for recognizing skills attained through informal and non-formal learning in sport should also be explored.

23.

Encourage strategic investment in sport using, where appropriate, the possibilities provided by EU funding instruments, including EU structural funds (notably the European Social Fund and the European Regional Development Fund) and EU financial tools such as European Investment Bank financing.

24.

Promote effective internal cooperation within public authorities across sectors dealing with social affairs, youth, employment and economic issues in order to ensure greater awareness of the social and economic role of sport.

VI.   INVITE THE MEMBER STATES AND THE COMMISSION, WITHIN THEIR RESPECTIVE SPHERES OF COMPETENCE AND WITH DUE REGARD FOR THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY TO:

25.

Promote cross-sectoral involvement with education, training, youth and employment experts with a view to exploring the development of skills and competences.

26.

Take full advantage of the Erasmus+ Programme as an opportunity for developing personal and professional skills and competences.

27.

Identify the ways in which sport can be funded to promote social inclusion and youth employment through the structural funds (notably the European Social Fund or the European Regional Development Fund) or other EU financing mechanisms, such as European Investment Bank financing, especially the development and, where appropriate, the maintenance of small scale sporting infrastructure in towns and cities for use by the public, paying special attention to socially deprived areas. Such small scale infrastructure can help to achieve numerous social goals, such as job creation, social inclusion, and health improvement.

28.

Enhance dialogue and common initiatives with key stakeholders, in particular sporting organizations, sporting goods industries and youth organisations to further develop a favorable environment for attracting young people into the sport sector.

29.

Reflect on how the contribution of sport to the skills development of young people and the maintaining of socially-inclusive communities in times of high youth unemployment can most effectively be addressed in the context of future work on sport at EU level.

VII.   IN RESPONSE TO THE KEY POLICY MESSAGES INVITE THE COMMISSION TO:

30.

Organise a high-level cross-sectoral seminar on the contribution of sport to the creation of jobs and to tackling unemployment in the EU, in particular youth unemployment.

31.

Based on on-going EU cooperation at the expert level, prepare a study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 strategy.


(1)  The youth unemployment rate is over 50 % in some Member states and over 70 % in some regions, while in a few regions it is even below 5 %.

(2)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30082013-AP/EN/3-30082013-AP-EN.PDF

(3)  See footnote 2.

(4)  Conclusions of the European Council (27-28 June 2013) — EUCO 104/2/13 REV 2.

(5)  Special Eurobarometer on Volunteering and Intergenerational Solidarity, October 2011.

(6)  Commission study ‘Contribution of Sport to economic growth and employment in the EU’ (2012).

(7)  Study on the contribution of sport to economic growth and employment in the EU, commissioned by the European Commission; Consortium led by SportsEconAustria; Final report, November 2012.

(8)  According to the Vilnius Definition of Sport — broad definition: all activities which require sport as an input, plus all activities which are inputs to sport, plus the statistical definition of sport as defined in NACE 92.6 Rev.1.1.


4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/6


Nacrt zaključaka Vijeća i predstavnika Vlada država članica koji su se sastali unutar Vijeća o slobodi medija i pluralizmu u digitalnom okruženju

2014/C 32/04

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION AND THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES, MEETING WITHIN THE COUNCIL,

NOTING THAT:

1.

media freedom and pluralism are fundamental values enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. They are an essential pillar of democracy as the media play an important role in ensuring transparency and accountability and have an impact on the public opinion and on the participation of citizens in and the contribution of citizens to the decision-making processes;

2.

a number of challenges to media freedom and pluralism have been noted over the last years in the European Union. These include issues highlighted by court cases, official enquiries, reports by the European Parliament and non-governmental organisations, as well as national and European parliamentary debates;

3.

transparency of media ownership and of funding sources are essential with a view to guaranteeing media freedom and pluralism;

4.

ensuring protection of journalists from undue influence is of key importance to guarantee media freedom, which becomes more relevant in times of economic crisis and the transformation of the media sector;

5.

ensuring adequate protection of journalistic sources is a key element of media freedom;

6.

the Audiovisual Media Services Directive, the regulatory framework within the EU for audiovisual media services, contributes to the fostering of media freedom and pluralism. A crucial role in the enforcement of this framework lies with competent audiovisual regulatory authorities in Member States;

7.

the Commission has funded a number of studies, reports, projects and coordinated actions in the field of media freedom and pluralism;

8.

the Council of Europe carries out very important work in the field of media freedom and pluralism. In this regard, the 2007 Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the European Union lists freedom of expression and information among the shared priorities and focal areas for cooperation between these organisations;

9.

the Internet facilitates access to information and offers citizens new opportunities for participation, discussion and shaping opinions. While this contributes to the freedom of expression and enhances pluralism of opinions, new challenges arise as to the way people access and assess information. Particular attention should be paid to the possible negative effects of both excessive concentration in the sector and the strengthening of gatekeepers’ positions;

10.

with the global character of the Internet it is not possible to contain these issues within geographically defined boundaries.

AGREE THAT:

11.

a high level of media independence and pluralism is essential not only to democracy, but also contributes to the strengthening of economic growth and to its sustainability;

12.

the Council of Europe plays an important role in setting standards for media freedom and pluralism and the cooperation with that body should be further continued and strengthened;

13.

information about the ownership of a given media outlet and about other entities or persons benefiting from this ownership must be easily accessible to citizens so they can make an informed judgment about the information provided. In this context, media literacy plays an important role;

14.

cooperation and sharing of best practice among audiovisual regulatory authorities and other relevant competent authorities contributes to the functioning of the EU single market and to an open and pluralistic media landscape;

15.

ensuring high levels of media freedom and pluralism is essential for the EU to be credible in negotiations with acceding countries and in international fora.

WELCOME:

16.

the Commission’s Green Paper — Preparing for a fully converged audiovisual world (1).

TAKE NOTE OF:

17.

the independent reports of the High Level Group on Media Freedom and Pluralism (2) and of the Media Futures Forum (3).

INVITE THE MEMBER STATES TO:

18.

ensure the independence of their audiovisual regulatory authorities;

19.

take appropriate measures to achieve genuine transparency of media ownership;

20.

take appropriate measures to safeguard the right of journalists to protect their sources and to protect journalists from undue influence;

21.

take appropriate measures, depending on their national context, to prevent possible negative effects of excessive concentration of media ownership.

INVITE THE COMMISSION, WITHIN ITS COMPETENCE, TO:

22.

continue to support projects that aim at enhancing the protection of journalists and media practitioners;

23.

continue to support the independent monitoring tool for assessing risks to media pluralism in the EU (Media Pluralism Monitor), which is implemented by the European University Institute of Florence, and encourage its further use by Member States and all relevant stakeholders;

24.

strengthen, through non-legislative actions (4), cooperation between Member States' audiovisual regulatory authorities and promote best practice as regards the transparency of media ownership;

25.

assess the effectiveness of these measures in order to consider any further steps.

INVITE THE MEMBER STATES AND THE COMMISSION, WITHIN THEIR RESPECTIVE COMPETENCES, TO:

26.

safeguard, promote and apply the values enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the EU and in this context address challenges to media freedom and pluralism across the EU in full compliance with the principle of subsidiarity.


(1)  Doc. 8934/13 — COM(2013) 231 final.

(2)  http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf

(3)  http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/forum/report.pdf

(4)  The Commission disagrees with the reference to ‘non-legislative actions’ and would prefer a more open wording.


Europska komisija

4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/8


Kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim glavnim operacijama refinanciranja (1):

0,25 % na dan 1. veljače 2014.

Tečajevi u eurima (2)

3. veljače 2014.

2014/C 32/05

1 euro =


 

Valuta

Valutni tečaj

USD

američki dolar

1,3498

JPY

japanski jen

137,82

DKK

danska kruna

7,4621

GBP

britanska funta

0,82590

SEK

švedska kruna

8,8318

CHF

švicarski franak

1,2226

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

8,4525

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,527

HUF

mađarska forinta

311,76

LTL

litavski litas

3,4528

PLN

poljski zlot

4,2242

RON

rumunjski novi leu

4,4938

TRY

turska lira

3,0533

AUD

australski dolar

1,5346

CAD

kanadski dolar

1,4950

HKD

hongkonški dolar

10,5609

NZD

novozelandski dolar

1,6643

SGD

singapurski dolar

1,7341

KRW

južnokorejski von

1 463,63

ZAR

južnoafrički rand

15,0135

CNY

kineski renminbi-juan

8,1798

HRK

hrvatska kuna

7,6525

IDR

indonezijska rupija

16 521,49

MYR

malezijski ringit

4,5519

PHP

filipinski pezo

61,267

RUB

ruski rubalj

47,4730

THB

tajlandski baht

44,806

BRL

brazilski real

3,2478

MXN

meksički pezo

17,9892

INR

indijska rupija

84,3710


(1)  Stopa primijenjena na najnoviju operaciju izvršenu prije navedenog datuma. U slučaju ponude s promjenjivom kamatnom stopom, kamatna stopa je marginalna stopa.

(2)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


Europski nadzornik zaštite podataka

4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/9


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma te o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o podacima o uplatitelju koji prate transfer sredstava

(Cjeloviti tekst Mišljenja na EN, FR i DE nalazi se na internetskoj stranici Europskog nadzornika zaštite podataka http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/06

1.   Uvod

1.1.   Savjetovanje s Europskim nadzornikom zaštite podataka

1.

Dana 5. veljače 2013. Europska komisija usvojila je dva prijedloga: prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (1) („predložena Direktiva”), i prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o podacima o uplatitelju koji prate transfer sredstava (2) („predložena Uredba”), u daljnjem tekstu „prijedlozi”. Prijedlozi su poslani na uvid Europskom nadzorniku zaštite podataka 12. veljače 2013.

2.

Europski nadzornik zaštite podataka pozdravlja činjenicu što se Komisija s njime savjetovala te što je upućivanje na takvo savjetovanje uključeno u preambule prijedloga.

3.

Europski nadzornik zaštite podataka imao je priliku dostaviti neslužbene komentare Komisiji prije usvajanja prijedloga. Neki su od njih uzeti u obzir.

1.2.   Ciljevi i područje primjene prijedloga

4.

Pranje novca je u širem smislu pretvorba prihoda od kriminalnih djelatnosti u prividno čista sredstva, obično putem financijskog sustava (3). To se čini prikrivanjem porijekla novca, mijenjanjem njegova oblika ili premještanjem sredstava ondje gdje je izgledno da će privlačiti manje pažnje. Financiranje terorizma znači davanje ili prikupljanje sredstava, bilo kojim putem, izravno ili neizravno, s namjerom njihova korištenja ili saznanjem da će se koristiti za kaznena djela terorizma (4).

5.

Na razini Europske unije od 1991. na snazi je zakonodavstvo doneseno u svrhu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Smatra se da ta kaznena djela ugrožavaju integritet i stabilnost financijskog sektora i, u širem smislu, unutarnje tržište. Pravna osnova prijedloga je članak 114. UFEU-a.

6.

Propisi Unije doneseni radi sprečavanja pranja novca uglavnom se temelje na standardima koje je usvojila Stručna skupina za financijsko djelovanje (FATF) (5). Cilj je prijedloga provedba međunarodnih standarda za sprečavanje pranja novca na razini Europske unije koje je FATF uveo u veljači 2012. Trenutna direktiva, takozvana treća Direktiva protiv pranja novca (AML) (6), na snazi je od 2005. Njome se osigurava europski okvir utemeljen na međunarodnim standardima FATF-a.

7.

Treća Direktiva AML primjenjuje se na financijski sektor (kreditne i financijske institucije) te na stručnjake poput odvjetnika, javnih bilježnika, knjigovođa, posrednika u prodaji nekretnina, kasina i uslužnih poduzeća. Primjenjuje se i na sve trgovce robom kad se plaćanja vrše gotovinom i premašuju 15 000 EUR. Svi se oni smatraju „obveznim subjektima”. Direktivom se od obveznih subjekata traži da utvrde i provjere identitet stranaka (tzv. temeljita identifikacija stranaka, u nastavku „CDD”) i stvarnih vlasnika te da prate financijske transakcije stranaka. Direktiva također uključuje obvezu izvještavanja nadležnih financijsko-obavještajnih jedinica (FIU) o sumnjama u pogledu pranja novca ili financiranja terorizma, kao i druge prateće obveze. Njome se uvode i dodatni zahtjevi i zaštitne mjere (poput zahtjeva za provođenje temeljite identifikacije stranaka) za rizičnije situacije.

8.

Predloženom se Direktivom proširuje područje primjene trenutnog okvira, a njezin je cilj jačanje tih obveza, primjerice uključujući pružatelje usluge igara na sreću i trgovce robom u obvezne subjekte ako prelaze prag od 7 500 EUR. Njome se traže proširene informacije o stvarnom vlasništvu, pooštravaju zahtjevi vezani uz „politički izložene osobe” i uvode zahtjevi za detaljan nadzor obitelji i bliskih suradnika svih politički izloženih osoba. Popis predikatnih (7) kaznenih djela pranja novca proširen je na porezna kaznena djela vezana uz izravne i neizravne poreze.

9.

Predložena Uredba zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 1781/2006 o podacima o uplatitelju koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava (u daljnjem tekstu „Uredba o prijenosu financijskih sredstava”) čiji je cilj unaprijediti sljedivost plaćanja. Uredba o prijenosu financijskih sredstava dopunjuje druge mjere Direktive AML osiguravajući da su osnovni podaci o uplatitelju pri prijenosu financijskih sredstava odmah dostupni tijelima zaduženim za provedbu zakona/kazneni progon kako bi im se pomoglo u otkrivanju, istraživanju i kaznenom progonu terorista ili drugih kriminalaca i ulaženju u trag imovini terorista.

4.   Zaključci

98.

Europski nadzornik zaštite podataka svjestan je važnosti politika za sprečavanje pranja novca za gospodarski i financijski ugled država članica. No, unatoč tome naglašava da legitiman cilj postizanja transparentnosti izvora plaćanja, depozita i prijenosa financijskih sredstava u svrhu borbe protiv terorizma i pranja novca treba postići osiguravajući istovremeno sukladnost sa zahtjevima u pogledu zaštite podataka.

99.

U oba prijedloga treba obratiti pažnju na sljedeće:

u oba prijedloga treba navesti izričito upućivanje na primjenjivo europsko zakonodavstvo o zaštiti podataka i to u obliku posebne materijalne odredbe, spominjući u prvom redu Direktivu 95/46/EZ i nacionalne zakone kojima se provodi Direktiva 95/46/EZ, te Uredbu (EZ) br. 45/2001 u pogledu obrade osobnih podataka od strane institucija i tijela Europske unije. U toj bi odredbi također trebalo jasno navesti da prijedlozi ne dovode u pitanje primjenjive zakone o zaštiti podataka. Iz uvodne izjave 33. treba brisati upućivanje na Okvirnu odluku Vijeća 2008/977/JHA od 27. studenoga 2008.

u predloženu Direktivu treba dodati definiciju „nadležnih tijela” i „FIU-a”. Ta bi definicija trebala jamčiti da se „nadležna tijela” ne smatraju „nadležnim tijelima” u smislu članka 2. pod (h) Okvirne odluke 2008/977/JHA

u uvodnoj izjavi 32. trebalo bi pojasniti da je pravni temelj za obradu potreba da obvezni subjekti, nadležna tijela i FIU-i ispunjavaju svoju pravnu obvezu (članak 7. točka (c) Direktive 95/46/EZ)

valja podsjetiti da jedina svrha obrade mora biti sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, te da se podaci ne smiju dodatno obrađivati u svrhe koje nisu u skladu s navedenom

materijalnom odredbom treba propisati posebnu zabranu obrade podataka u komercijalne svrhe, koja je trenutno navedena u uvodnoj izjavi 31. predložene Direktive te uvodnoj izjavi 7. predložene Uredbe

valja dodati posebnu uvodnu izjavu kojom bi se pojasnilo da je borba protiv utaje poreza umetnuta samo kao predikatno kazneno djelo

što se tiče međunarodnih prijenosa, treba dodati posebne materijalne odredbe o prijenosu osobnih podataka, koje pružaju odgovarajući pravni temelj za prijenose unutar grupe/između dvaju pružatelja usluga plaćanja karticama (PSP), uvažavajući tekst i tumačenje članka 26. Direktive 95/46/EZ, što podupire Radna skupina europskih tijela zaštite podataka iz članka 29. Europski nadzornik zaštite podataka preporučuje da se preispita razmjernost zahtijevanja masovnog prijenosa osobnih i osjetljivih podataka stranim zemljama u svrhu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma te se zalaže za razmjerniji pristup

u pogledu objave sankcija, Europski nadzornik zaštite podataka preporučuje razmatranje alternativnih i diskretnijih mogućnosti u odnosu na obvezu opće objave, a u svakom slučaju, da se u predloženoj Direktivi navede sljedeće:

svrha takve objave, ako je treba ispuniti

osobni podaci koje bi trebalo objaviti

da subjekte na koje se podaci odnose treba obavijestiti prije objave odluke i dati im pravo na žalbu na odluku prije same objave

da subjekti na koje se podaci odnose imaju pravo uložiti prigovor prema članku 14. Direktive 95/46/EZ na nužnoj zakonskoj osnovi

dodatna ograničenja vezana uz online objavu

što se tiče čuvanja podataka, treba dodati materijalnu odredbu kojom se propisuje maksimalno razdoblje čuvanja podataka koje države članice moraju poštivati, uz dodatne specifikacije.

100.

U pogledu predložene Direktive, Europski nadzornik zaštite podataka također preporučuje sljedeće:

dodati posebnu odredbu kojom se podsjeća na načelo pružanja informacija subjektima na koje se podaci odnose o obradi njihovih osobnih podataka (prema člancima 10. i 11. Direktive 95/46/EZ) te navesti tko će biti odgovoran za takve informacije o subjektima na koje se podaci odnose

poštivati načelo razmjernosti prilikom ograničavanja prava subjekata na koje se podaci odnose i, posljedično, dodati posebnu odredbu kojom će se definirati uvjeti prema kojima se mogu ograničiti prava subjekata na koje se podaci odnose

jasno naznačiti mogu li ili ne procjene rizika koje vrše nadležna tijela i obvezni subjekti uključivati obradu osobnih podataka. Ako mogu, predloženom bi Direktivom trebalo zahtijevati uvođenje nužnih mjera zaštite podataka

dodati detaljan popis podataka koje bi trebalo i koje ne bi trebalo uzeti u obzir prilikom provođenja temeljite identifikacije stranaka. Pojasniti treba li ili ne u tu svrhu prikupljati osjetljive podatke u smislu članka 8. stavka 1. Direktive 95/46/EZ. Ako je takva obrada nužna, države članice trebaju osigurati da se ona vrši pod nadzorom službenog tijela te da su osigurane prikladne zaštitne mjere sukladno nacionalnom pravu

izmijeniti članak 21. kako bi se jasnije ograničile situacije u kojima su rizici toliki da opravdavaju temeljitu identifikaciju te kako bi se osigurale proceduralne mjere zaštite protiv zloporabe

izmijeniti članak 42. kako bi se uključilo upućivanje na tajnost podataka koju moraju poštivati svi zaposlenici uključeni u postupke temeljite identifikacije stranaka

uvrstiti materijalnu odredbu o vrstama identifikacijskih podataka koji se prikupljaju o stvarnim vlasnicima, i kada nije uključen trust.

101.

U pogledu predložene Uredbe, Europski nadzornik zaštite podataka također preporučuje sljedeće:

suzdržati se od korištenja nacionalnog identifikacijskog broja kao reference bez posebnih ograničenja i/ili zaštitnih mjera, i umjesto njega koristiti broj transakcije

podsjetiti na važnost poštivanja načela točnosti podataka iz članka 6. točke (d) Direktive 95/46/EZ, u kontekstu postupaka vezanih uz borbu protiv pranja novca

dodati odredbu u kojoj se navodi da „podaci trebaju biti dostupni samo određenim osobama ili skupinama osoba”

dodati odredbu o poštivanju obveze tajnosti i zaštite podataka od strane zaposlenika koji dolaze u dodir s osobnim podacima o uplatitelju i primatelju uplate

u članku 15. pojasniti da nijedno vanjsko tijelo ili strana čiji interes nije sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ne smije imati pristup pohranjenim podacima

upotpuniti članak 21. tako da se jasno navede kojem će se tijelu prijavljivati kršenja Uredbe te zahtijeva provedba prikladnih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, izmjene ili nezakonite objave.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. srpnja 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Europski nadzornik za zaštitu podataka


(1)  COM(2013) 45 završni tekst.

(2)  COM(2013) 44 završni tekst.

(3)  Vidjeti članak 1. stavak 2. predložene Direktive.

(4)  Vidjeti članak 1. stavak 4. predložene Direktive.

(5)  FATF je globalno tijelo za donošenje mjera za sprečavanje pranja novca, financiranja terorizma i (odnedavna) financiranja širenja nuklearnog oružja. Riječ je o međuvladinom tijelu s 36 članova, u kojem sudjeluje preko 180 država. Europska komisija jedna je od osnivačica FATF-a. 15 država članica EU-a su i punopravne članice FATF-a.

(6)  Direktiva 2005/60/EZ od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma.

(7)  Predikatno kazneno djelo je kazneno djelo u kojem su ostvareni prihodi koji se koriste za počinjenje drugog kaznenog djela: u ovom kontekstu, primjerice, kriminalna djelatnost koja prethodi pranju novca može biti prijevara, korupcija, trgovanje drogom i drugo ozbiljno kazneno djelo.


4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/13


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu za Odluku Vijeća o zaključivanju Sporazuma između Europske unije i Ruske Federacije o prekursorima za droge

2014/C 32/07

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/14


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Priopćenju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću pod nazivom „Jačanje policijske suradnje u EU-u: Europski model za razmjenu informacija (European Information Exchange Model/EIXM)”

2014/C 32/08


Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/15


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o izmijenjenom prijedlogu Komisije za Direktivu o transparentnim mjerilima kojima se utvrđuje određivanje cijena lijekova za ljudsku uporabu i njihovo uvrštenje u nacionalne sustave zdravstvenog osiguranja

2014/C 32/09

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/16


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Zajedničkom priopćenju Komisije i Visokog predstavnika Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o „Strategiji Europske unije o cyber sigurnosti: otvoren, zaštićen i siguran svijet kompjutorske komunikacije” te o prijedlogu Komisije za Direktivu o mjerama za osiguravanje visoke zajedničke razine mrežne i informacijske sigurnosti u cijeloj Uniji

2014/C 32/10

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/17


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu za Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o približavanju zakona država članica koji se odnose na zaštitne znakove (prerađeno) i Prijedloga za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 207/2009 o zaštitnom znaku Zajednice

2014/C 32/11

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/18


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu za Uredbu o uspostavi Sustava nadzora svih ulazaka i izlazaka putnika (Entry/Exit System/EES) i Uredbu o uspostavi Programa registriranih putnika (Registered Traveller Programme/RTP)

2014/C 32/12

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete


V. Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

4.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/19


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet COMP/M.7144 – Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

2014/C 32/13

1.

Dana 24. siječnja 2014. Komisija zaprimila je prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da podružnice subjekata Apollo Management L.P. („Apollo”, SAD) i Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito („FGD”, Španjolska) kupnjom udjela stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Synergy Industry and Technology, SA („Synergy”, Španjolska).

2.

Poslovne djelatnosti dotičnih poduzetnika su sljedeće:

Apollo: upravljanje investicijskim fondovima kojima se ulaže u društva uključena u različite poslovne aktivnosti diljem svijeta. Primjerima trenutačnih ulaganja obuhvaćena su, između ostalog, društva koja posluju u području kemijskih proizvoda, kruzera, logistike, papira, ambalaže i metalurgije,

FGD: fond koji financiraju banke koje posluju samo s građanstvom, zadružne banke i štedionice te španjolska središnja banka koja osigurava pologe u španjolskim bankama,

Synergy: holding grupacije Aernnova Group i dioničar u društvu Aeroblade SA i Orisol Corporación Energética SA, djeluje u izradi strojeva i opreme za zračne i svemirske letjelice.

3.

Slijedom preliminarnog ispitivanja Komisija ocjenjuje da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, odgađa se donošenje konačne odluke. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama u okviru Uredbe o koncentracijama (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), porukom e-pošte na COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, pri čemu je potrebno naznačiti referentni broj COMP/M.7144 – Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5. („Obavijest o pojednostavnjenom postupku”).