ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2014.028.hrv

Službeni list

Europske unije

C 28

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

57
31. siječnja 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2014/C 028/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.6857 – Crane Co./MEI Group) ( 1 )

1

2014/C 028/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.7021 – Swissport/Servisair) ( 1 )

1

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2014/C 028/03

Zaključci Vijeća o globalnoj dimenziji europskog visokog obrazovanja

2

2014/C 028/04

Odluka Vijeća od 28. siječnja 2014. o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Europske agencije za kemikalije

6

2014/C 028/05

Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere predviđene u Odluci Vijeća 2011/72/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/49/CFSP, i u Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011, provedenoj Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 81/2014 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na situaciju u Tunisu

7

 

Europska komisija

2014/C 028/06

Tečajna lista eura

8

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2014/C 028/07

Komunikacija Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Ukidanje obveza javnih usluga u odnosu na redoviti zračni prijevoz ( 1 )

9

2014/C 028/08

Obavijest francuskih nadležnih tijela Europskoj komisiji u skladu s člankom 9. Direktive Vijeća 2009/119/EZ o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata

10

 

V.   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Europska komisija

2014/C 028/09

Obavijest o pokretanju postupka parcijalne revizije tijekom važenja antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz keramičkih pločica podrijetlom iz Narodne Republike Kine

11

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2014/C 028/10

Prethodna prijava koncentracije (Predmet COMP/M.7104 – Crown Holdings/Mivisa) ( 1 )

15

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2014/C 028/11

Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

16

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


II. Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.6857 – Crane Co./MEI Group)

(Tekst značajan za EGP)

2014/C 28/01

Dana 19. srpnja 2013. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32013M6857. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.7021 – Swissport/Servisair)

(Tekst značajan za EGP)

2014/C 28/02

Dana 18. prosinca 2013., Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32013M7021. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/2


Zaključci Vijeća o globalnoj dimenziji europskog visokog obrazovanja

2014/C 28/03

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

WHEREAS:

1.

The Bologna Declaration of 19 June 1999 established an intergovernmental process aimed at creating a European Higher Education Area (EHEA) which is actively supported by the European Union, and the Ministers responsible for higher education in the participating countries, meeting in Bucharest in April 2012, adopted the ‘Mobility for Better Learning strategy 2020’ for the EHEA as an integral part of efforts to promote the internationalisation of higher education (1).

2.

Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service recognises that one of the objectives of Community action in the field of education is to promote Europe as a whole as a world centre of excellence for studies and vocational training (2).

3.

Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research has a similar aim, that of making the Community more attractive to researchers from around the world and boosting the EU's position as an international centre for research (3).

4.

The international strategy adopted at the May 2007 meeting of Bologna ministers in London (4) highlighted the need for the European Higher Education Area to be open and attractive to other parts of the world, and to strengthen higher education cooperation and policy dialogue with countries outside Europe.

5.

The Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training stressed the importance of supporting Member States' efforts to modernise higher education through close synergy will the Bologna process, in particular with regard to quality assurance, recognition, mobility and transparency instruments.

6.

The Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth adopted in June 2010 (5) set the specific objective of improving education levels, in particular by increasing the share of young people having successfully completed tertiary, or equivalent, education to at least 40 % by 2020.

7.

The Council conclusions of 11 May 2010 on the internationalisation of higher education (6) emphasised that international cooperation programmes and policy dialogues with third countries in the field of higher education not only enable knowledge to flow more freely, but also contribute to enhancing the quality and international standing of European higher education, boosting research and innovation, fostering mobility and intercultural dialogue, and promoting international development in accordance with the EU's external policy objectives.

8.

The Council conclusions of 28-29 November 2011 on a benchmark for learning mobility (7) established a benchmark whereby an EU average of at least 20 % of higher education graduates should, by 2020, have had a period of higher education-related study or training (including work placements) abroad.

9.

The Council conclusions of 28-29 November 2011 on the modernisation of higher education welcomed the Commission's intention to develop an EU international higher education strategy aimed at increasing international outreach and visibility, and to engage with partners with a view to strengthening relationships and enhancing capacity-building in the higher education sector.

AND IN THE LIGHT OF:

The Presidency conference on the ‘European Higher Education in the World’ held in Vilnius on 5-6 September 2013, which underlined the need for Member States and higher education institutions to develop comprehensive internationalisation strategies that:

enhance the quality and competitiveness of European higher education;

go beyond mobility and take increasing account of the global dimension in the design and content of curricula and teaching and learning processes (often referred to as ‘internationalisation at home’);

address a more diverse range and greater number of students by combining new digital resources with more traditional forms of teaching and learning, whilst ensuring high quality;

strengthen development cooperation through strategic partnerships and capacity-building.

NOTES WITH INTEREST:

The communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions entitled ‘European higher education in the world’ (8); and

The communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions entitled ‘Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new technologies and Open Educational Resources’ (9).

ACKNOWLEDGES THAT:

1.

Higher education has a key role to play in the development of engaged, fulfilled and articulate citizens and is a powerful driver of smart, sustainable and inclusive societies, individual prosperity and economic growth. The international mobility of individuals and inclusion of a global perspective in higher education programmes can further contribute to this development.

2.

The strength of Europe's higher education systems lies in the provision of high quality education and research, in the diversity of its institutions, and in its support for cooperation in areas where this provides added value, such as joint and double degree programmes, doctoral schools and studies, and international partnerships.

3.

In the current economic climate higher education, as well as tertiary vocational education and training, have a crucial role to play in strengthening Europe's capacity for research and innovation and providing it with the highly skilled human resources it needs in order to secure jobs, economic growth and prosperity.

4.

Graduate competences do not always match the evolving needs of the labour market and society, and public and private employers report mismatches and difficulties in finding suitable candidates to meet the needs of a knowledge-based economy.

5.

Demographic ageing within the EU is likely to have a major impact in the coming decades, as consistently low birth rates risk aggravating the problem of graduate skills shortages for European employers.

6.

As sources of knowledge and innovation, higher education institutions also have a social responsibility to contribute to human development and the common good, both within the national context and in the wider world.

CONSIDERS THAT:

1.

The active engagement of international staff, researchers and students in European higher education institutions, the provision of financial and organisational support for the international mobility of both students and staff, and increased efforts to internationalise curricula can help students to acquire competences relevant to the global labour market.

2.

Member States and European higher education institutions have — with EU support — made significant progress in developing mechanisms for cross-border quality assurance and the recognition of qualifications within the Bologna Process, through networks such as the ENIC/NARIC as well as through actions such as the ‘Erasmus Mundus’ and ‘Tempus’ programmes.

3.

The global rise of Open Educational Resources, Open Courseware and Massive Open Online Courses (MOOCs) is an international development that may have important implications for higher education systems and open up opportunities for innovative forms of global cross-border cooperation.

ACCORDINGLY INVITES THE MEMBER STATES, AS APPROPRIATE, TO COOPERATE WITH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, WHILST PAYING DUE REGARD TO THEIR AUTONOMY, IN ORDER TO:

1.

Pursue comprehensive strategic approaches towards internationalisation, in cooperation with the relevant stakeholders, which cover three main areas:

(a)

student and staff mobility;

(b)

the internationalisation of curricula and digital learning;

(c)

strategic cooperation, partnerships and capacity-building.

2.

Promote two-way international degree and credit mobility for students, as well as provide opportunities for staff mobility between Europe and third countries, including by:

(i)

ensuring that internationalisation strategies contain a strong student, researcher and staff mobility component, supported by a quality framework that can include inter alia guidance and counselling services;

(ii)

setting up two-way mobility schemes of mutual interest with third countries, which strike a reasonable balance between physical and virtual mobility, as well as between inward and outward mobility, which embrace a wide variety of subjects and, where appropriate, which target fields with skills shortages;

(iii)

supporting the recognition of credits, degrees, qualifications and competences gained abroad by internationally mobile students, researchers and staff, in accordance with national legislation and practice;

(iv)

strengthening the focus on learning outcomes, as well as coherence with European transparency tools such as the European Credit Transfer and Accumulation System, the Diploma Supplement and the European Qualifications Framework, and with quality assurance mechanisms; and

(v)

accelerating progress on the proposed recast of the directives on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research and studies.

3.

Promote internationalisation at home and digital learning to ensure that the large majority of European students who do not participate in physical mobility actions are also able to develop international skills, including by:

(i)

ensuring the provision of high quality facilities and student services in tertiary education which are relevant to students’ needs;

(ii)

making effective use of the international experience and competences held by the staff of higher education institutions (HEIs) and encourage them to contribute to the development of high quality internationally-oriented curricula for the benefit of both non-mobile and mobile learners;

(iii)

providing increased opportunities for students, researchers and staff to develop their language competences, particularly by means of tuition in the host language for individuals following courses which are not in their mother tongue, with a view to maximising the benefits of European linguistic diversity and the social integration of students, researchers and staff in their host country;

(iv)

offering expanded opportunities for international collaborative online learning and explore the use of Information and Communication Technologies and Open Educational Resources for new delivery modes with a view to widening access, internationalising curricula and paving the way for new forms of partnerships.

4.

Promote the creation of partnerships both within and outside Europe, in order to reinforce institutional capacity in education, research and innovation, including by:

(i)

providing curricula that stimulate entrepreneurship and innovation, as well as promote the development of transferable skills, and creating international training opportunities through close collaboration with employers from inside and outside the EU;

(ii)

promoting a focus on the particular strengths and priorities of each HEI as a means of ensuring the efficient and effective use of public investment;

(iii)

tackling remaining obstacles which stand in the way of developing and implementing joint, double and multiple degree programmes, and improving provisions for quality assurance and cross-border recognition;

(iv)

encouraging coherence between Member States’ internationalisation strategies and EU development cooperation policies, by taking account of the principles of equity and partner country ownership, as well as the needs of HEIs;

(v)

drawing on the experiences of students, researchers and staff from third countries as ambassadors of cooperation with HEIs in these countries;

(vi)

encouraging HEIs to develop their own comprehensive internationalisation strategies, recognising the cross-cutting nature of internationalisation, which affects all areas of university life, including research, teaching, management, administration and services, and support them in their efforts.

WELCOMES THE COMMISSION'S INTENTION TO:

1.

Support Member States’ and higher education institutions’ efforts to pursue comprehensive strategic approaches towards internationalisation, and exploit the opportunities for international higher education cooperation within the ‘Erasmus+’ and ‘Horizon 2020’ programmes, including by:

(i)

providing increased financial support through ‘Erasmus+’ for learners and staff mobility to and from third countries, and through the Marie Skłodowska-Curie actions under ‘Horizon 2020’ for the mobility of researchers to and from third countries;

(ii)

supporting international HEI consortia to develop Joint Master and Doctoral degrees respectively through ‘Erasmus+’ and Marie Skłodowska-Curie actions, and providing opportunities for students and doctoral candidates to benefit from high-level scholarships and fellowships;

(iii)

supporting strategic partnerships for cooperation and innovation in higher education, including capacity-building partnerships between EU and third-country HEIs.

2.

In cooperation with Member States, make efforts to increase the attractiveness and promote the diversity of European higher education around the world, including by:

(i)

improving quality and transparency, promoting cross — border quality assurance mechanisms, and fostering the comparability of qualifications, credits and recognition systems through international cooperation and dialogue;

(ii)

enhancing the quality of academic mobility through a reinforced Erasmus Charter for Higher Education including through guidelines for HEIs on self-assessment and monitoring;

(iii)

promoting, where relevant and whilst respecting the autonomy of higher education institutions, the implementation of ‘U-Multirank’, the new multi-dimensional, international transparency tool aimed at enhancing comparability between HEIs;

(iv)

supporting cooperation between Member States and among national promotion agencies and alumni associations by sharing information, launching and coordinating joint actions in order to market Europe as a high-quality study and research destination, for instance at student fairs and through the design of joint promotion tools.

3.

Promote higher education cooperation for innovation and development between the EU and its global partners, including by:

(i)

undertaking bilateral and multilateral policy dialogues with key international partners, in accordance with the EU’s external policies;

(ii)

promoting the European Institute of Innovation and Technology and its Knowledge and Innovation Communities as gateways for international cooperation in innovation, research and higher education to address societal challenges;

(iii)

supporting and improving evidence-based policymaking in the field of international education, through research, the collection and analysis of statistics, and dialogue with experts.


(1)  Bucharest communiqué, 27 April 2012, p. 3.

(2)  OJ L 375, 23.12.2004, p. 12.

(3)  OJ L 289, 3.11.2005, p. 15.

(4)  The European Higher Education Area in a Global Setting.

(5)  EUCO 13/10.

(6)  OJ C 135, 26.5.2010, p. 12.

(7)  OJ C 372, 20.12.2011, p. 31.

(8)  12453/13.

(9)  14116/13 + ADD 1.


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/6


ODLUKA VIJEĆA

od 28. siječnja 2014.

o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Europske agencije za kemikalije

2014/C 28/04

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 79.,

budući da:

(1)

Člankom 79. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 predviđa se da Vijeće za članove Upravnog odbora Europske agencije za kemikalije („Upravni odbor”) imenuje po jednog predstavnika iz svake države članice.

(2)

Vijeće je Odlukom od 17. svibnja 2011. (2) imenovalo 15 članova Upravnog odbora.

(3)

Vlada Cipra obavijestila je Vijeće o svojoj namjeri da zamijeni ciparskog predstavnika u Upravnom odboru te je podnijela prijedlog za imenovanje novog predstavnika koji bi trebao biti imenovan za razdoblje koje traje do 31. svibnja 2015.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Anastassios YIANNAKI, ciparski državljanin, rođen 27. rujna 1957., imenuje se članom Upravnog odbora Europske agencije za kemikalije umjesto g. Leandrosa NICOLAIDESA za razdoblje od 28. siječnja 2014. do 31. svibnja 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. STOURNARAS


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL C 151, 21.5.2011., str. 1.


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/7


Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere predviđene u Odluci Vijeća 2011/72/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/49/CFSP, i u Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011, provedenoj Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 81/2014 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na situaciju u Tunisu

2014/C 28/05

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

Sljedeće informacije daju se na pažnju osobama koje se nalaze na popisu u Prilogu Odluci Vijeća 2011/72/ZSVP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/49/ZVSP (1), i u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011 kako se provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 81/2014 (2), o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu.

Vijeće Europske unije odlučilo je da bi osobe koje se nalaze u gorenavedenim prilozima trebale ostati uvrštene na popis osoba i subjekata na koje se odnose mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća 2011/72/ZVSP o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu.

Dotične osobe mogu Vijeću podnijeti zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, da se ponovno razmotri odluka o njihovu uvrštenju na gore navedeni popis, na sljedeću adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresa e-pošte: sanctions@consilium.europa.eu

Dotične se osobe također upućuje na mogućnost osporavanja Odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije, u skladu s uvjetima iz članka 275. stavka 2. i članka 263. stavaka 4. i 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 28, 31.1.2014., str. 38

(2)  SL L 28, 31.1.2014., str. 2


Europska komisija

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/8


Tečajna lista eura (1)

30. siječnja 2014.

2014/C 28/06

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,3574

JPY

japanski jen

139,28

DKK

danska kruna

7,4622

GBP

funta sterlinga

0,82380

SEK

švedska kruna

8,8347

CHF

švicarski franak

1,2233

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

8,4680

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,594

HUF

mađarska forinta

310,97

LTL

litavski litas

3,4528

PLN

poljski zlot

4,2312

RON

rumunjski novi leu

4,5110

TRY

turska lira

3,0808

AUD

australski dolar

1,5459

CAD

kanadski dolar

1,5176

HKD

hongkonški dolar

10,5421

NZD

novozelandski dolar

1,6624

SGD

singapurski dolar

1,7323

KRW

južnokorejski von

1 469,53

ZAR

južnoafrički rand

15,2700

CNY

kineski renminbi-juan

8,2302

HRK

hrvatska kuna

7,6605

IDR

indonezijska rupija

16 551,39

MYR

malezijski ringit

4,5417

PHP

filipinski pezo

61,527

RUB

ruski rubalj

47,8025

THB

tajlandski baht

44,745

BRL

brazilski real

3,2955

MXN

meksički pezo

18,1111

INR

indijska rupija

85,0840


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/9


Komunikacija Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Ukidanje obveza javnih usluga u odnosu na redoviti zračni prijevoz

(Tekst značajan za EGP)

2014/C 28/07

Država članica

Italija

Predmetne linije

Alghero–Bologna i obratno,

Alghero–Torino i obratno

Datum stupanja na snagu obveza javnih usluga

1. ožujka 2007.

Datum ukidanja

13. siječnja 2014.

Adresa na kojoj se može pribaviti tekst i bilo koja informacija i/ili dokumentacija u vezi s obvezama javnih usluga

Referentni dokument: SL C 93, 21.4.2006.

Za dodatne informacije kontaktirati:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per Aeroporti e il Trasporto Aereo

Tel. +39 659084908 / 4041 / 4350

Faks +39 659083280

Adresa e-pošte: segreteria_dgata@mit.gov.it

Internetska stranica: http://www.mit.gov.it


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/10


Obavijest francuskih nadležnih tijela Europskoj komisiji u skladu s člankom 9. Direktive Vijeća 2009/119/EZ o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata

2014/C 28/08

U skladu s člankom 9. točkom (4) Direktive Vijeća 2009/119/EZ od 14. rujna 2009. o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata, francuskim nadležnim tijelima zadovoljstvo je Komisiji dostaviti sljedeće informacije:

1.

Francuska tijela obvezuju se održavati razinu posebnih zaliha koja odgovara 30 dana prosječne dnevne potrošnje.

2.

Ta obveza vrijedi za razdoblje od 1. veljače 2014. do 31. siječnja 2015.

3.

Posebne zalihe sastojat će se od sljedećih kategorija proizvoda:

motornog benzina,

kerozinskog mlaznog goriva,

plinskog motornog ulja/dizelskog ulja (destiliranog loživog ulja).


V. Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

Europska komisija

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/11


Obavijest o pokretanju postupka parcijalne revizije tijekom važenja antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz keramičkih pločica podrijetlom iz Narodne Republike Kine

2014/C 28/09

1.   Pokretanje revizije

Europska komisija („Komisija”) zaprimila je zahtjev za parcijalnu reviziju tijekom važenja mjera u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”). Zahtjev su podnijela društva Foshan Gani Ceramic Co., Ltd i Qingyang Gani Ceramic Co., Ltd, proizvođači izvoznici („Gani Group” ili „dotično društvo”) iz Narodne Republike Kine („dotična zemlja”).

Revizija se ograničava na ispitivanje vlasničke strukture, i ako je opravdano, dampinške marže u pogledu Gani Group po službenoj dužnosti.

Istovremeno Komisija po službenoj dužnosti pokreće parcijalnu reviziju tijekom važenja mjera u skladu s člankom 11. stavkom 3. Osnovne uredbe s istim područjem primjene, ali u pogledu društava iz grupacije Gani Group – Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd i Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd („Wonderful Group” ili „dotično društvo”) koja su navodno nekad bila povezana.

2.   Proizvod iz postupka revizije

Proizvod koji je predmet ove revizije su glazirane ili neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke pločice za mozaik i slično, neovisno o tome jesu li na podlozi ili ne („proizvod iz postupka revizije”), trenutačno obuhvaćene oznakama KN 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 i 6908 90 99.

3.   Postojeće mjere

Mjere koje su trenutačno na snazi konačne su antidampinške pristojbe uvedene Uredbom Vijeća (EU) br. 917/2011 (2). Gani Group i Wonderful Group kao povezane strane podliježu jedinstvenoj pristojbi od 26,3 %.

4.   Razlozi za reviziju

Zahtjev se temelji na uvjerljivom dokazu koji je dostavila grupacija Gani Group da su se, u pogledu Gani Group, okolnosti na temelju kojih su uvedene postojeće mjere promijenile i da su te promjene trajne.

Tvrdi se da dionički odnos između grupacija Gani Group i Wonderful Group više ne postoji. Iz te tvrdnje proizlazi da zadržavanje mjera na postojećoj razini, a to je razina dampinga ranije utvrđena za cijelu grupaciju društava koja obuhvaća kako Gani Group tako i Wonderful Group, više ne odražava trenutačnu situaciju i ne može kompenzirati učinke štetnog dampinga kako je prethodno utvrđeno. Stoga se navodna promjena okolnosti odnosi i na Wonderful Group te opravdava pokretanje revizije po službenoj dužnosti koja se odnosi na Wonderful Group.

Tvrdi se da prestanak odnosa dvaju dotičnih društava ima gospodarski učinak na funkcioniranje dvaju dotičnih društava, a time i na njihove dampinške marže. Stoga će se, ako je opravdano, dampinške marže dvaju dotičnih društava po službenoj dužnosti revidirati na pojedinačnoj osnovi.

Komisija je obaviještena o promjeni korporativne strukture nakon što su stranama objavljeni privremeni nalazi istrage (vidi uvodnu izjavu 97. Uredbe (EU) br. 917/2011).

5.   Postupak

Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom Komisija je utvrdila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje parcijalne revizije tijekom važenja mjera ograničene na ispitivanje vlasničke strukture i, ako je opravdano, dampinga u pogledu grupacija Gani Group i Wonderful Group te pokreće reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. Osnovne uredbe.

Istražnim postupkom procijenit će se i potreba za nastavkom, ukidanjem ili izmjenom postojećih mjera u pogledu dvaju dotičnih društava.

5.1.    Postupak za utvrđivanje dampinga

5.1.1.   Proizvođači izvoznici u istražnom postupku

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za svoj istražni postupak, Komisija će poslati upitnike dvama dotičnim društvima u Narodnoj Republici Kini.

Dva dotična društva moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drugačije.

U upitniku se među ostalim traže podaci o strukturi društva/društava proizvođača izvoznika, djelatnostima društava u vezi s proizvodom iz postupka revizije, troškovima proizvodnje, prodaji proizvoda iz postupka revizije na domaćem tržištu dotične zemlje i prodaji proizvoda iz postupka revizije u Uniji.

5.1.2.   Dodatni postupak u vezi s proizvođačima izvoznicima u dotičnoj zemlji bez tržišnog gospodarstva

5.1.2.1.   Odabir treće zemlje s tržišnim gospodarstvom

Uzimajući u obzir odredbe iz odjeljka 5.1.2.2. u nastavku, u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (a) Osnovne uredbe, u slučaju uvoza iz Narodne Republike Kine uobičajena vrijednost će se odrediti na temelju cijene ili izračunane vrijednosti u trećoj zemlji s tržišnim gospodarstvom.

U prethodnom istražnom postupku Sjedinjene Američke Države upotrijebljene su kao treća zemlja radi utvrđivanja uobičajene vrijednosti u vezi s Narodnom Republikom Kinom. Za postojeći istražni postupak Komisija ponovno predviđa Sjedinjene Američke Države. Pozivaju se zainteresirane strane da daju primjedbe na prikladnost tog odabira u roku od 10 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije.

5.1.2.2.   Postupanje s proizvođačima izvoznicima u dotičnoj zemlji bez tržišnog gospodarstva

U skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (b) Osnovne uredbe, pojedinačni proizvođači izvoznici u dotičnoj zemlji bez tržišnog gospodarstva, koji smatraju da u vezi s proizvodnjom i prodajom proizvoda iz postupka revizije prevladavaju uvjeti tržišnoga gospodarstva, mogu u tom smislu podnijeti propisno obrazložen zahtjev („zahtjev za primjenu tretmana tržišnog gospodarstva”). Zahtjev za primjenu tretmana tržišnog gospodarstva odobrava se ako se procjenom zahtjeva za primjenu tretmana tržišnog gospodarstva zaključi da su kriteriji utvrđeni u članku 2. stavku 7. točki (c) Osnovne uredbe (3) ispunjeni. Dampinška marža proizvođača izvoznika kojima je odobren zahtjev za primjenu tretmana tržišnog gospodarstva obračunava se u mjeri u kojoj je to moguće i ne dovodeći u pitanje korištenje činjenica dostupnih u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, s pomoću njihove uobičajene vrijednosti i izvoznih cijena u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (b) Osnove uredbe.

Komisija će dvama dotičnim društvima poslati obrasce zahtjeva za primjenu tretmana tržišnog gospodarstva. Ako podnose zahtjev za primjenu tretmana tržišnog gospodarstva, moraju dostaviti ispunjeni obrazac zahtjeva u roku od 21 dan od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drugačije.

5.2.    Ostali podnesci

U skladu s odredbama ove obavijesti sve zainteresirane strane pozivaju se da iskažu svoja mišljenja, dostave podatke i pruže popratne dokaze. Osim ako je određeno drugačije, ti podaci i popratni dokazi moraju se dostaviti Komisiji u roku od 37 dana od objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije.

5.3.    Mogućnost saslušanja pred istražnim službama Komisije

Sve zainteresirane strane mogu zatražiti saslušanje pred Komisijinim istražnim službama. Zahtjev za saslušanje podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati razloge na kojima se on temelji. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnim stupnjem istražnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga, zahtjev za saslušanje mora se predati u određenim rokovima koje je u svojoj komunikaciji sa zainteresiranim stranama odredila Komisija.

5.4.    Upute za izradu podnesaka i slanje ispunjenih upitnika i korespondencije

Svi podnesci uključujući podatke koji se traže u ovoj obavijesti, ispunjeni upitnici i korespondencija zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje nose oznaku „Ograničeno” (4).

Zainteresirane strane koje daju podatke koji nose oznaku „Ograničeno” moraju dostaviti sažetke tih podataka u obliku koji nije povjerljiv u skladu s člankom 19. stavkom 2. Osnovne uredbe koji se označuju oznakom „Na pregled zainteresiranim stranama”. Sažeci moraju biti dovoljno detaljni kako bi omogućili razumijevanje suštine podataka dostavljenih kao povjerljivih. Ako zainteresirana strana koja dostavlja povjerljive podatke ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva u traženom obliku i na traženoj razini kvalitete, ti se podaci ne moraju uzeti u obzir.

Zainteresirane strane dužne su dostaviti sve podneske i zahtjeve u elektroničkom obliku (podneske koji nisu povjerljive prirode e-poštom, a povjerljive na CD-R-u/DVD-u) i moraju navesti svoje ime, adresu, adresu e-pošte, brojeve telefona i telefaksa. Međutim, sve punomoći, potpisane potvrde i njihove ažurirane verzije uz obrazac zahtjeva za primjenu tretmana tržišnog gospodarstva ili uz odgovore na upitnik moraju se dostaviti na papiru, tj. poštom ili osobno na adresu navedenu u nastavku. Dodatne informacije povezane s korespondencijom s Komisijom zainteresirane strane mogu potražiti na odgovarajućim internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22956505

E-pošta: Trade-R586-Ceramic-Tiles@ec.europa.eu

6.   Nesuradnja

Ako zainteresirana strana odbija pristup ili ne pruža potrebne podatke u rokovima ili ako znatno ometa istražni postupak, nalazi se mogu, bilo da su pozitivni ili negativni, donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće podatke, podaci se zanemaruju, a mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci.

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje djelomično te se stoga nalazi temelje na podacima dostupnima u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, ishod za tu zainteresiranu stranu može biti manje pogodan nego što bi bio da je ona surađivala.

Uskraćivanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku predstavljalo dodatno opterećenje ili neopravdani dodatni trošak. Zainteresirana strana mora odmah kontaktirati s Komisijom.

7.   Službenik za saslušanja

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanja Glavne uprave za trgovinu. Službenik za saslušanja veza je između zainteresiranih strana i istražnih službi Komisije. Službenik za saslušanja ispituje zahtjeve za pristup predmetu, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba za saslušanje. Službenik za saslušanja može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom te posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoja prava na obranu.

Svaki zahtjev za saslušanje pred službenikom za saslušanja podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati razloge za podnošenje zahtjeva. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnim stupnjem istražnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga, zahtjev za saslušanje mora se predati u određenim rokovima koje je u svojoj komunikaciji sa zainteresiranim stranama odredila Komisija.

Službenik za saslušanja omogućuje saslušanje uz sudjelovanje zainteresiranih strana kako bi se mogla predstaviti različita stajališta i ponuditi pobijajući dokazi o pitanjima koja su, među ostalim, povezana s dampingom.

Zainteresirane strane mogu potražiti više informacija i podatke za kontakt na internetskim stranicama službenika za saslušanja na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Vremenski okvir istražnog postupka

Istražni postupak zaključuje se u skladu s člankom 11. stavkom 5. Osnovne uredbe u roku od 15 mjeseci od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije.

9.   Obrada osobnih podataka

Svi osobni podaci prikupljeni u ovom istražnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (5).


(1)  SL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  SL L 238, 15.9.2011., str. 1.

(3)  Proizvođač izvoznik/proizvođači izvoznici posebno mora/ju dokazati: i. da se odluke poduzeća o poslovanju i troškovi zasnivaju na tržišnim uvjetima, a bez značajnog uplitanja države; ii. da poduzeća imaju jedinstven i transparentan sustav osnovnih računovodstvenih podataka koje revidiraju nezavisni revizori u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima, a koji se koriste za sve potrebe; iii. da nema znatnijeg narušavanja tržišnog natjecanja iz prijašnjeg sustava bez tržišnoga gospodarstva; iv. da zakoni o stečaju i imovini jamče pravnu sigurnost i stabilnost i v. da se promjena valuta provodi po tržišnim stopama.

(4)  Dokument s oznakom „Ograničeno” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.) i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). Osim toga, taj je dokument zaštićen u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/15


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet COMP/M.7104 – Crown Holdings/Mivisa)

(Tekst značajan za EGP)

2014/C 28/10

1.

Dana 24. siječnja 2014. Komisija zaprimila je prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da društvo Crown Holdings, Inc. („Crown”, SAD) stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad društvom Mivisa Envases, S.A.U. („Mivisa”, Španjolska) kupnjom dionica.

2.

Poslovne djelatnosti dotičnih poduzetnika su sljedeće:

za Crown: oblikovanje, proizvodnja i prodaja ambalaže za robu široke potrošnje, uključujući limenke za hranu te zatvarače i poklopce za limenke,

za Mivisu: proizvodnja i prodaja limenki za hranu te zatvarača i poklopaca za limenke.

3.

Slijedom preliminarnog ispitivanja Komisija ocjenjuje da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), porukom e-pošte na COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, pri čemu je potrebno naznačiti referentni broj COMP/M.7104 – Crown Holdings/Mivisa, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


DRUGI AKTI

Europska komisija

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 28/16


Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

2014/C 28/11

Ova je objava temelj za podnošenje prigovora na zahtjev u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

JEDINSTVENI DOKUMENT

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 510/2006

o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  (2)

„CHAROLAIS”

EZ br.: FR-PDO-0005-0838-15.11.2010

ZOZP ( ) ZOI ( X )

1.   Naziv

„Charolais”

2.   Država članica ili treća zemlja

Francuska

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda

Razred 1.3.:

sirevi.

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

Sirevi „Charolais” proizvode se od blago usirenog punomasnog sirovog kozjeg mlijeka.

Sir od mliječnog gruša ima oblik okomitog, blago izbočenog valjka, a tijesto mu je čvrsto, glatko i krem boje. Uglavnom je prekriven plijesni geotrichum. Tijekom zrenja mogu se pojaviti plave mrlje uglavnom od plijesni penicillium.

Kada sazrije (najmanje 16 dana nakon sirenja), sir teži od 250 do 310 grama i ima sljedeće dimenzije:

promjer po sredini između 60 i 70 mm,

visina između 70 i 85 mm.

„Charolais” sadržava najmanje 45 % suhe tvari na 100 grama sira

3.3.   Sirovine (samo za prerađene proizvode)

3.4.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla)

Ishrana koza temelji se na sustavu ispaše u kojem je krmivo u cijelosti prikupljeno isključivo na zemljopisnom području.

Krmiva se sastoje od svježe trave (s pašnjaka ili iz korita) ili sijena. Zabranjena su krmiva s monokulturnih livada i livada s jednogodišnjim usjevima.

Najmanje 60 % krmne površine gospodarstva namijenjeno kozjim stadima zauzimaju trajni pašnjaci i/ili privremeni pašnjaci koji se održavaju više od 4 godine.

Ispaša i/ili ishrana svježom krmom provodi se najmanje 150 uzastopnih ili neuzastopnih dana godišnje, uključujući razdoblje hranidbenog prijelaza:

 

Ispaša:

Tijekom najmanje 120 dana ispaše udjel svježe trave iznosi najmanje trećinu svježeg krmiva koje koza dnevno unese, a unos sijena ne smije biti veći od 1,2 kilograma bruto tvari.

 

Ishrana svježom krmom:

Tijekom najmanje 120 dana ishrane svježom krmom udjel svježe trave iz korita iznosi najmanje dvije trećine krmiva po kozi dnevno, a unos sijena ne smije biti veći od 1 kilograma bruto tvari. Travu se mora utrošiti unutar 24 sata. Svu se neutrošenu travu nakon 24 sata uklanja iz korita.

Koncentrati uz krmiva sastoje se od dopuštenih sirovina utvrđenih pozitivnim popisom. Sirutku s farme može se ponovno dati kozama, ali se ne uzima u obzir pri izračunu dnevnog obroka. Godišnja količina koncentrata ne smije premašiti trećinu ukupne godišnje ishrane koze (uključujući lucernu) koja se mjeri u kilogramima suhe tvari niti 600 grama po litri mlijeka koje koza godišnje proizvede.

U ishrani koza dopuštene su samo biljke, suproizvodi i koncentrati koji potječu od genetski nemodificiranih proizvoda. Zabranjene su sadnja i sijanje genetski modificiranih kultura na svim površinama gospodarstava koja proizvode mlijeko namijenjeno proizvodnji sira Zaštićene oznake izvornosti „Charolais”. Ova se zabrana sadnje odnosi na sve biljne vrste koje bi se mogle davati kao hrana životinjama s gospodarstva i sve kulture koje bi ih mogle kontaminirati.

3.5.   Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području

Proizvodnja mlijeka te proizvodnja i zrenje sira provode se u određenom zemljopisnom području.

3.6.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.

3.7.   Posebna pravila o označivanju

Neovisno o propisanim oznakama koje se primjenjuju na sve sireve, svaki sir „Charolais” koji se stavlja na tržište mora imati etiketu. Ona sadržava poseban dio na kojem su navedeni podatci o gospodarskom subjektu i zajednički dio svih gospodarskih subjekata na kojem se nalaze:

naziv „Charolais”, koji je napisan slovima čija veličina doseže barem dvije trećine veličine najvećih slova na etiketi,

oznaka „ZOI” Europske unije.

etiketa može biti upotpunjena nazivom „Zaštićena oznaka izvornosti”.

Međutim, u slučaju kada proizvođač ili druga osoba za koju je on izravno odgovoran prodaju izravno proizvod na farmi ili na tržnicama, pojedinačna etiketa nije obvezna te ti podatci moraju biti navedeni samo na panou.

Uzorke etikete i panoa izrađuje skupina koja ih stavlja na raspolaganje osobama koje rukuju proizvodom.

Naziv „Charolais” iza kojeg stoji naziv „Zaštićena oznaka izvornosti” ili „ZOI” mora se obavezno navoditi na računima i poslovnim dopisima počevši od datuma registracije proizvoda na razini Europske unije.

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Proizvodnja mlijeka, proizvodnja i zrenje sireva odvijaju se u zemljopisnom području koje obuhvaća sljedeće općine:

Departman Allier (03):

Općine ili dijelovi općina u sljedećim kantonima:

Le Donjon: Avrilly, Chassenard, Le Bouchaud, Le Donjon, Lenax, Loddes, Luneau, Montaiguët-en-Forez, Neuilly-en-Donjon, Le Pin, Saint-Didier-en-Donjon, Saint-Léger-sur-Vouzance.

Dompierre-sur-Besbre: Coulanges, Molinet, Monétay-sur-Loire.

Jaligny-sur-Besbre: Liernolles.

Departman Drôme (42)

Kantoni Belmont-de-la-Loire i Charlieu.

Općine ili dijelovi općina u sljedećim kantonima:

La Pacaudière: Changy, La Pacaudière, Sail-les-Bains, Urbise, Vivans.

Perreux: Coutouvre, Montagny, Perreux.

Departman Rhône (69):

Kanton Monsols.

Općine ili dijelovi općina u sljedećim kantonima:

Beaujeu: Les Ardillats, Avenas, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Vernay.

Lamure-sur-Azergues: Chenelette, Claveisolles, Poule-les-Echarmeaux, Saint-Nizier-d’Azergues.

Departman Saône-et-Loire (71):

Kantoni Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon, Issy-l’Evêque, La Clayette, La Guiche, Le Creusot-Est, Marcigny, Matour, Montcenis, Montchanin, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux.

Općine ili dijelovi općina u sljedećim kantonima:

Bourbon-Lancy: Bourbon-Lancy, Chalmoux, Gilly-sur-Loire, Maltat, Mont, Perrigny-sur-Loire, Saint-Aubin-sur-Loire.

Buxy: Bissy-sur-Fley, Cersot, Chenôves, Culles-les-Roches, Fley, Germagny, Marcilly-lès-Buxy, Saint-Boil, Saint-Martin-d’Auxy, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Privé, Saint-Vallerin, Saules, Savianges, Villeneuve-en-Montagne.

Cluny: Bergesserin, Buffières, Chérizet, Curtil-sous-Buffières, Donzy-le-National, Saint-André-le-Désert, Sainte-Cécile, Saint-Vincent-des-Prés.

Couches :Essertenne, Saint-Pierre-de-Varennes.

Mesvres: La Boulaye, La Chapelle-sous-Uchon, Charbonnat, Dettey, Saint-Eugène, Saint-Nizier-sur-Arroux, La Tagnière, Uchon.

Montceau-les-Mines: Montceau-les-Mines, Saint-Vallier.

Mont-Saint-Vincent: Genouilly, Gourdon, Marigny, Mary, Mont-Saint-Vincent, Le Puley, Saint-Micaud, Saint-Romain-sous-Gourdon.

Saint-Gengoux-Le-National: Sailly.

Saint-Léger-sous-Beuvray: Etang-sur-Arroux, Saint-Didier-sur-Arroux, Thil-sur-Arroux.

Tramayes: Clermain, Germolles-sur-Grosnes, Saint-Léger-sous-la-Bussière, Saint-Pierre-le-Vieux, Tramayes.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

5.1.   Posebnosti zemljopisnog područja

U okolici grada Charolles zemljopisno područje proizvodnje sira „Charolais” brežuljkasto je podneblje koje se proteže od gorja Auvergne na jugu do masiva Morvan na sjeveru. Visina tog blago brdovitog krajobraza kreće se otprilike od 200 do 900 metara.

Pokrajina je pod utjecajem svježe oceanske klime. Obilježena je dobro raspoređenom godišnjom količinom padalina od 750 do 900 milimetara i umjerenom godišnjom amplitudom temperature. Međutim, na pokrajinu utječe reljef pa su najviša područja pod utjecajem planinske klime (hladne zime).

Podzemlje se uglavnom sastoji od granitnih i kiselih stijena. Katkad vapnenačke, no najčešće glinene ili pjeskovite sedimentne formacije pojavljuju se na istočnom i zapadnom rubu masiva pokrajine Charolais. Na svim su se stijenama u kojima prevladavaju silikatni minerali (granit, glina, pijesak) razvila kisela, često isprana i duboka tla.

Krajolik je pretežito šumovit. Osobitost je tog kraja što nije smanjen udjel pašnjaka u korist površina pod ratarskim usjevima pa krmne površine predstavljaju više od 90 % poljoprivrednih površina na zemljopisnom području, naspram 50 % na državnoj razini. Travnjaci se odlikuju velikim bogatstvom biljnih vrsta s brojnim acidofilnim vrstama, a istočni je dio područja dio ekološke mreže Natura 2000 (područje od značaja za Zajednicu „Šumarak, šume i vlažne sredine kotlina Grosne i Clunysois”). Biljnoj raznolikosti privremenih travnjaka pogodovale su zabrana monokulturnih travnjaka i obveza najmanje starosti travnjaka od 4 godine što omogućuje rast raznih vrsta otpornih na gaženje te livadnih i pašnjačkih vrsta.

Krajem 19. stoljeća u pokrajini Saône-et-Loire uzgoj koza je važan (40 000 koza u 1892.), a proizvodnja kozjeg sira vrlo je razvijena. On je „iznimno cijenjena namirnica među svim žiteljima pokrajine Charolais” (Poljoprivredno bogatstvo pokrajine Charolais (La fortune agricole du Charolais), Raymond Boivin, 1924.).

Povijesno, proizvodnja sira „Charolais” čvrsto je povezana s uzgojem goveda kao srodnom djelatnosti. Kvaliteta sira tako je faktor prepoznatljivosti žena koje su ga proizvodile. Mliječna je tehnologija bila najbolje prilagođena vrednovanju mlijeka te je omogućila veće prinose od prodaje sira. Sirana se nalazila uz kuću radi neophodnih uzastopnih dodavanja gruša (doljevi) pri proizvodnji tog sira velikog oblika.

Taj je sir tražen zbog svoje veličine, teksture i kvalitete očuvanja. Primjerice, 1950-ih sireve su veoma cijenili rudari iz podneblja koji su sudjelovali u sezonskim poljoprivrednim poslovima. Kupovali su ih svježe pa su ih čuvali u ostavi ili u spremnicima za sir: „tsézires” ili „chazères”, koje su obično upotrebljavali ljubitelji „Charolais”.

Proizvodnja sira od čistog kozjeg mlijeka 1960-ih pospješena je dolaskom specijaliziranih uzgajivača koza, bez stada krava dojilja ili muznih krava.

Plasiranje sira „Charolais” na tržište razvija se zaslugom „sirara zaduženih za zrenje” ili „sakupljača jaja” koji su prikupljali sireve na farmama kako bi ih preprodali sirarima, mesarima ili trgovcima mješovitom robom iz okolnih gradova, Lyona i Roannea. Konačno, 1970-ih siru „Charolais” raste ugled koji je dugo vremena bio ograničen na Burgundiju i sjever pokrajine Rhône-Alpes te ostvaruje komercijalni uspjeh na velikim pariškim tržnicama. Od sira iz ruralne sredine razvija se u sir za gradsko tržište.

Današnje proizvodne tehnike nalikuju onima koje su se nekada koristile. Naime, starteri koji se upotrebljavaju u proizvodnji sira „Charolais” posebni su zato što pretežito potječu iz prethodnih proizvodnja sira „Charolais”. Usto, mlijeko namijenjeno proizvodnji sira sirovo je i punomasno te nije fizički obrađeno. Gruš se zaimačom stavlja u visoke kalupe velikog promjera tipične za pokrajinu Charolais. Postupak soljenja čitave površine sira i okretanja radi se ručno. Zrenje se odvija u svježoj i vlažnoj prostoriji koja je pogodna za razvoj plijesni geotrichum i katkad penicilium.

5.2.   Posebnosti proizvoda

Sir „Charolais” karakterističan je po složenom okusu, gustom tijestu krem boje te mekoj, gipkoj i glatkoj teksturi. Izražajnog je okusa s notama bilja (trava, sijeno, svježa slama, gljive …), suhog voća (lješnjak) i maslaca, koji dolazi do izražaja tijekom najmanje 16 dana potrebnih za proizvodnju i zrenje sira „Charolais”.

Tijekom zrenja u svježoj i vlažnoj prostoriji boja kore mladog sira od bež boje do boje bjelokosti, ponajviše zbog plijesni geotrichum, može poprimiti plavkastu boju uglavnom zbog razvoja peniciliuma. U usporedbi s kozjim sirevima, sir je velik te je u obliku okomitog, blago izbočenog bačvastog valjka.

5.3.   Uzročna povezanost zemljopisnog područja i kvalitete ili karakteristika proizvoda (za ZOI), odnosno određene kvalitete, ugleda ili drugih karakteristika proizvoda (za ZOZP)

Zemljopisno područje obilježeno svježom oceanskom klimom bez suhih ljetnih razdoblja, blagim reljefom, dubokim tlima nastalima na silikatnim supstratima pogoduje razvoju kvalitetnih i bogatih pašnjaka velike biljne raznolikosti. Učestalost padalina u kombinaciji s plodnim tlom pospješuje jednoličan rast trava na pašnjacima od proljeća do jeseni. Kosidba i, u određenim predjelima, prikupljanje otave izdašni su izvori krmiva. Krajolik pokrajine Charolais sastoji se od mreže zemljišnih čestica koji objedinjuje šumarke i pretežito stalne travnjake.

Ti travnjaci čine veliku većinu krmnih površina na kojima se prikupljaju krmiva kojima se koze hrane u svježem ili suhom stanju. Zbog tih je osobina ovo zemljopisno područje predjel uzgoja u kojem uzgoj koza upotpunjuje stado tovnih goveda. Gospodarstva na kojima se proizvodi sir „Charolais”, proizvod s lokalnom poljoprivrednom povijesti, strukturirala su se zbog opreke između velikih imanja na kojima su se uzgajala goveda (čime se bave industrijski predvodnici u regiji) i velikog broja malih farmi koje su se okrenule uzgoju koza kako bi se iskoristila mala površina imanja.

Tradicionalne i obrtničke proizvodne tehnike održale su se zahvaljujući dugom iskustvu tih proizvođača koji su visoko vrednovali tamošnje prirodne uvjete i sirovine. U tom se postupku mliječne bakterije uglavnom dodaju sirutkom koja je dobivena iz prethodnih gruševa. Tako se obilna mikroflora prirodno razvija na površini sira te je zahvaljujući raznim rukovanjima tijekom zrenja ravnomjerno raspoređena. Ta rukovanja utječu i na tipičan bačvast oblik sira „Charolais”.

Njegova pozamašna veličina omogućuje njegovo dugo očuvanje i u dobrim uvjetima. Razdoblje zrenja, duže nego uobičajeno za kozje sireve, omogućuje razvoj blago izbrazdane kore koja štiti taj veliki sir od isušivanja te čini njegovu teksturu glatkom i mekom, a njegov okus kvalitetnim. Tijekom zrenja u svježoj i vlažnoj prostoriji mladi je sir, ponajviše zbog plijesni geotrichum, bež boje do boje bjelokosti te može poprimiti plavkastu boju kad se pojave mrlje od peniciliuma.

Takva ishrana koza, koja se temelji na travi i krmivu prikupljenima na pašnjacima koje odlikuje velika biljna raznovrsnost u unutrašnjosti zemljopisnog područja, pridonosi bogatstvu okusa i boja tijesta sira „Charolais”.

Upućivanje na objavu specifikacije

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCCharolais.pdf


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12. Zamijenjena Uredbom (EU) br. 1151/2012.