ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2014.024.hrv

Službeni list

Europske unije

C 24

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

57
25. siječnja 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 024/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unijeSL C 15, 18.1.2014.

1

 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 024/02

Predmet C-523/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2013. uputio Bundessozialgericht (Njemačka) — Walter Larcher protiv Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

2

2014/C 024/03

Predmet C-548/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španjolska) 24. listopada 2013. — Caixabank S.A. protiv Francisca Javiera Brenesa Jiméneza i Andree Jiménez Jiménez

2

2014/C 024/04

Predmet C-549/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2013. uputio Vergabekammer Arnsberg (Njemačka) — Bundesdruckerei GmbH protiv Stadt Dortmund

3

2014/C 024/05

Predmet C-552/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. listopada 2013. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Španjolska) — Grupo Hospitalario Quirón S.A. protiv Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

3

2014/C 024/06

Predmet C-556/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. listopada 2013. uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) — UAB Litaksa protiv BTA Insurance Company SE

3

2014/C 024/07

Predmet C-560/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2013. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) — Finanzamt Ulm protiv Ingeborg Wagner-Raith, kao pravne sljednice preminule Marie Schweier

4

2014/C 024/08

Predmet C-563/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2013. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) — UPC DTH Sàrl protiv predsjednika Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

4

2014/C 024/09

Predmet C-570/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2013. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) — Karoline Gruber

5

2014/C 024/10

Predmet C-571/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2013. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) — Annegret Weitkämper-Krug protiv NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

6

2014/C 024/11

Predmet C-572/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. studenoga 2013. uputio Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) — Hewlett-Packard Belgium SPRL protiv Reprobel SCRL

6

2014/C 024/12

Predmet C-576/13: Tužba podnesena 14. studenoga 2013. — Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

7

2014/C 024/13

Predmet C-578/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2013. uputio Landgericht Kiel (Njemačka) — Hans-Jürgen Kickler i dr. protiv Helenske Republike

7

2014/C 024/14

Predmet C-579/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenog 2013. uputio Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) — P. protiv Commissie Sociale Zekerheid Breda, S. protiv College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

8

2014/C 024/15

Predmet C-581/13 P: Žalba koju je 15. studenoga 2013. podnio Intra-Presse protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 16. rujna 2013. u predmetu T-448/11: Golden Balls protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

8

2014/C 024/16

Predmet C-582/13 P: Žalba koju je 15. studenog 2013. podnio Intra-Presse protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 16. rujna 2013. u predmetu T-437/11: Golden Balls protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

9

2014/C 024/17

Predmet C-583/13 P: Žalba koju je 15. studenoga 2013. podnio Deutsche Bahn AG i dr. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 6. rujna 2013. u spojenim predmetima T-289/11, T-290/11 i T-521/11, Deutsche Bahn AG i. dr. protiv Europske komisije

9

2014/C 024/18

Predmet C-588/13 P: Žalba koju je 20. studenog 2013. podnio Telefónica S.A. protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 9. rujna 2013. u predmetu T-430/11, Telefónica protiv Komisije

10

2014/C 024/19

Predmet C-590/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenog 2013. uputio Corte Suprema di Cassazione (Italija) — Idexx Laboratoires Italia srl protiv Agenzia delle Entrate

10

2014/C 024/20

Predmet C-591/13: Tužba podnesena 20. studenoga 2013. — Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

11

2014/C 024/21

Predmet C-598/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenog 2013. uputio Curtea de Apel Suceava (Rumunjska) — Casa Județeană de Pensii Botoșani protiv Polixeni Guletsou

11

2014/C 024/22

Predmet C-599/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2013. uputio Raad van State (Nizozemska) — Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

12

2014/C 024/23

Predmet C-603/13 P: Žalba koju je 22. studenog 2013. podnio Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-462/07, Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA protiv Europske komisije

12

2014/C 024/24

Predmet C-604/13 P: Žalba koju je 25. studenoga 2013. podnio Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 16. rujna 2013. u predmetu T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG protiv Europske komisije

13

2014/C 024/25

Predmet C-608/13 P: Žalba koju je 25. studenog 2013. podnio Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-497/07, CEPSA protiv Komisije

13

2014/C 024/26

Predmet C-614/13 P: Žalba koju su 27. studenoga 2013. podnijeli Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-378/10, Masco Corp. i drugi protiv Europske komisije

14

2014/C 024/27

Predmet C-616/13 P: Žalba koju je 27. studenog 2013. podnio Productos Asfálticos (PROAS), S.A. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-495/07, PROAS protiv Komisije

15

2014/C 024/28

Predmet C-617/13 P: Žalba koju su 27. studenog 2013. podnijeli Repsol Lubricantes y Especialidades i drugi protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades i drugi protiv Komisije

16

2014/C 024/29

Predmet C-622/13 P: Žalba koju je 27. studenoga 2013. podnio Castel Frères SAS protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2013. u predmetu T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

16

 

Opći sud

2014/C 024/30

Predmet T-394/10: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2013. — Grebenshikova protiv OHIM-a — Volvo Trademark (SOLVO) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava registracije figurativnog žiga Zajednice SOLVO — Raniji verbalni žig Zajednice VOLVO — Relativni razlog za odbijanje — Nedostatak vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Nedostatak sličnosti između znakova — Članak 8. stavak. 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

18

2014/C 024/31

Predmet T-107/11 P: Presuda Općeg suda od 4. prosinca 2013. — ETF protiv Schuerings (Žalba — Javna služba — Privremeni djelatnici — Ugovor na neodređeno vrijeme — Odluka o raskidu — Nadležnost Službeničkog suda — Članci 2. i 47. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Unije — Dužna pažnja — Pojam interesa službe — Zabrana odlučivanja ultra petita — Prava obrane)

18

2014/C 024/32

Predmet T-108/11 P: Presuda Općeg suda od 4. prosinca 2013. — ETF protiv Michela (Žalba — Javna služba — Privremeni djelatnici — Ugovor na neodređeno vrijeme — Odluka o otkazu — Nadležnost Službeničkog suda — Članci 2. i 47. Uvjeta zaposlenja za ostale službenike (RAA) — Dužnost skrbi — Pojam interesa službe — Zabrana odlučivanja ultra petita — Prava na obranu)

19

2014/C 024/33

Predmet T-573/11: Presuda Općeg suda od 3. prosinca 2013. — JAS protiv Komisije (Carinska unija — Uvozi blue-jeans hlača — Prijevara — Naknadna naplata uvoznih carina — Članak 13. Uredbe (EEZ) br. 1430/79 — Članak 239. Carinskog zakonika — Zahtjev za otpust plaćanja uvoznih carina — Postojanje posebne situacije — Klauzula pravičnosti — Odluka Komisije)

19

2014/C 024/34

Predmet T-4/12: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2013. — Olive Line International protiv OHIM-a — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica — Figurativni žig Maestro de Oliva — Raniji nacionalni verbalni žig MAESTRO — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 15. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

20

2014/C 024/35

Predmet T-361/12: Presuda Općeg suda 6. prosinca 2013. — Premiere Polish protiv OHIM-a — Donau Kanol (ECOFORCE) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava registracije verbalnog žiga Zajednice ECOFORCE — Raniji figurativni žig Zajednice ECO FORTE — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

20

2014/C 024/36

Predmet T-428/12: Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2013. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria protiv OHIM-a (VALORES DE FUTURO) (Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice VALORES DE FUTURO — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

20

2014/C 024/37

Predmet T-483/13 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 27. studenoga 2013. — Oikonomopoulos protiv Komisije (Privremena pravna zaštita — Istraga OLAF-a — Tužba za naknadu štete — Financijska i nematerijalna šteta koju tužitelj navodno trpi — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nedopuštenost — Nedostatak hitnosti)

21

2014/C 024/38

Predmet T-529/13: Tužba podnesena 27. rujna 2013. — Izsák i Dabis protiv Komisije

21

2014/C 024/39

Predmet T-554/13: Tužba podnesena 16. listopada 2013. — Mađarska protiv Komisije

22

2014/C 024/40

Predmet T-558/13: Tužba podnesena 24. listopada 2013. — FSA protiv OHIM-a — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

23

2014/C 024/41

Predmet T-559/13: Tužba podnesena 25. listopada 2013. — Giovanni Cosmetics protiv OHIM-a — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

23

2014/C 024/42

Predmet T-567/13: Tužba podnesena 29. listopada 2013. — Sharp protiv OHIM-a (BIG PAD)

24

2014/C 024/43

Predmet T-568/13: Tužba podnesena 28. listopada 2013. — Bimbo protiv OHIM-a — Cafe' do Brasil (KIMBO)

24

2014/C 024/44

Predmet T-569/13: Tužba podnesena 28. listopada 2013. — Bimbo protiv OHIM-a — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

25

2014/C 024/45

Predmet T-576/13: Tužba podnesena 30. listopada 2013. — Verus protiv OHIM-a — Joie International (MIRUS)

25

2014/C 024/46

Predmet T-577/13: Tužba podnesena 30. listopada 2013. — Zehnder protiv OHIM-a — UAB Amalva (komfovent)

26

2014/C 024/47

Predmet T-581/13: Tužba podnesena 4. studenoga 2013. — Royal County of Berkshire Polo Club protiv OHIM-a — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

26

2014/C 024/48

Predmet T-585/13: Tužba podnesena 8. studenoga 2013. — H.P. Gauff Ingenieure protiv OHIM-a — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

27

2014/C 024/49

Predmet T-586/13: Tužba podnesena 8. studenoga 2013. — H.P. Gauff Ingenieure protiv OHIM-a Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

27

2014/C 024/50

Predmet T-587/13: Tužba podnesena 4. studenoga 2013. — Schwerdt protiv OHIM-a — Iberamigo (cat&clean)

28

2014/C 024/51

Predmet T-588/13: Tužba podnesena 7. studenoga 2013. — Deutsche Rockwool Mineralwoll protiv OHIM-a — A. Weber (JETROC)

28

2014/C 024/52

Predmet T-592/13: Tužba podnesena 11. studenoga 2013. — Ratioparts-Ersatzteile protiv OHIM-a — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

29

2014/C 024/53

Predmet T-594/13: Tužba podnesena 14. studenog 2013. — Sanctuary Brands protiv OHIM-a — Richter International (TAILORBYRD)

29

2014/C 024/54

Predmet T-597/13: Tužba podnesena 18. studenoga 2013. — Calida protiv OHIM-a — Quanzhou Green Garments (dadida)

30

2014/C 024/55

Predmet T-598/13: Tužba podnesena 15. studenoga 2013. — Sanctuary Brands protiv OHIM-a — Richter International (TAILORBYRD)

30

2014/C 024/56

Predmet T-601/13: Tužba podnesena 12. studenoga 2013. — Wilo protiv OHIM-a (Pioneering for You)

31

2014/C 024/57

Predmet T-603/13: Tužba podnesena 14. studenoga 2013. — Léon Van Parys protiv Komisije

31

2014/C 024/58

Predmet T-604/13: Tužba podnesena 20. studenog 2013. — Levi Strauss protiv OHIM-a — L&O Hunting Group (101)

32

2014/C 024/59

Predmet T-605/13: Tužba podnesena 21. studenoga 2013. — Alma — The Soul of Italian Wine protiv OHIM-a — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

32

2014/C 024/60

Predmet T-608/13: Tužba podnesena 22. studenoga 2013. — easyGroup IP Licensing protiv OHIM-a

33

2014/C 024/61

Predmet T-609/13: Tužba podnesena 22. studenog 2013. — BlackRock protiv OHIM-a (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

33

2014/C 024/62

Predmet T-610/13: Tužba podnesena 21. studenog 2013. — Ecolab USA protiv OHIM-a (GREASECUTTER)

33

2014/C 024/63

Predmet T-611/13: Tužba podnesena 21. studenog 2013. — Australian Gold protiv OHIM-a — Effect Management & Holding (HOT)

34

2014/C 024/64

Predmet T-615/13: Tužba podnesena 20. studenoga 2013. — AIC protiv OHIM-a — ACV Manufacturing (Izmjenjivači topline)

34

2014/C 024/65

Predmet T-616/13: Tužba podnesena 20. studenoga 2013. — AIC protiv OHIM-a — ACV Manufacturing (Umeci za izmjenjivače topline)

35

2014/C 024/66

Predmet T-617/13: Tužba podnesena 20. studenoga 2013. — AIC protiv OHIM-a — ACV Manufacturing (Umeci za izmjenjivače topline)

35

2014/C 024/67

Predmet T-619/13 P: Žalba koju je 26. studenoga 2013. podnijela Carla Faita protiv presude Službeničkog suda od 16. rujna 2013. u predmetu F-92/11, Faita protiv EGSO-a

36

2014/C 024/68

Predmet T-620/13: Tužba podnesena 22. studenoga 2013. — Marchi Industriale protiv ECHA-e

36

2014/C 024/69

Predmet T-623/13: Tužba podnesena 27. studenoga 2013. — Unión de Almacenistas de Hierros de España protiv Komisije

37

2014/C 024/70

Predmet T-644/13: Tužba podnesena 4. prosinca 2013. — Serco Belgium i ostali protiv Komisije

37

 

Službenički sud

2014/C 024/71

Predmet F-36/13: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 3. prosinca 2013. — CT protiv Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (Javna služba — Privremeni djelatnik — Ugovor na neodređeno vrijeme — Otkaz — Umanjenje ugleda službe — Gubitak povjerenja)

39

2014/C 024/72

Predmet F-88/13: Tužba podnesena 17. rujna 2013. — ZZ protiv REA-e

39

2014/C 024/73

Predmet F-89/13: Tužba podnesena 18. rujna 2013. — ZZ protiv Komisije

39

2014/C 024/74

Predmet F-90/13: Tužba podnesena 18. rujna 2013. — ZZ protiv Komisije

40

2014/C 024/75

Predmet F-102/13: Tužba podnesena 9. listopada 2013. — ZZ protiv Komisije

40

2014/C 024/76

Predmet F-107/13: Tužba podnesena 25. listopada 2013. — ZZ protiv Komisije

41

2014/C 024/77

Predmet F-108/13: Tužba podnesena 28. listopada 2013. — ZZ protiv Vijeća

41

2014/C 024/78

Predmet F-110/13: Tužba podnesena 11. studenog 2013. — ZZ protiv Komisije

41

HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/1


2014/C 24/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

SL C 15, 18.1.2014.

Prethodne objave

SL C 9, 11.1.2014.

SL C 377, 21.12.2013.

SL C 367, 14.12.2013.

SL C 359, 7.12.2013.

SL C 352, 30.11.2013.

SL C 344, 23.11.2013.

Ovi tekstovi dostupni su na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/2


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2013. uputio Bundessozialgericht (Njemačka) — Walter Larcher protiv Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

(Predmet C-523/13)

2014/C 24/02

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundessozialgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Walter Larcher

Tuženik: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

Prethodna pitanja

1.

Je li nacionalna odredba prema kojoj je starosna mirovina nakon rada u nepunom radnom vremenu uvjetovana time da je taj rad obavljan prema pravnim propisima te države članice, a ne druge države članice u suprotnosti s načelom jednakog postupanja koje je zajamčeno člankom 39. stavkom 2. UEZ-a (sada članak 45. stavak 2. UFEU-a) i člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (1)?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora, koje zahtjeve postavlja načelo jednakog postupanja iz članka 39. stavka 2. UEZ-a (sada članak 45. stavak 2. UFEU-a) i članka 3. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o ravnopravnosti rada u nepunom radnom vremenu obavljenog prema pravnim propisima druge države članice kao pretpostavci prava na starosnu mirovinu u nacionalnom pravu:

(a)

Je li potrebno usporedno ispitivanje pretpostavki za rad u nepunom radnom vremenu?

(b)

Ako da, je li dovoljno da je rad u nepunom radnom vremenu u svojoj ulozi i strukturi u bitnome jednako uređen u obje države članice?

(c)

Ili pretpostavke rada u nepunom radnom vremenu moraju biti identično uređene u obje države članice?


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 7.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/2


Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španjolska) 24. listopada 2013. — Caixabank S.A. protiv Francisca Javiera Brenesa Jiméneza i Andree Jiménez Jiménez

(Predmet C-548/13)

2014/C 24/03

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Caixabank SA

Tuženici: Francisco Javier Brenes Jiménez i Andrea Jiménez Jiménez

Prethodna pitanja

1.

Treba li nacionalni sudac, u skladu s Direktivom Vijeća 93/13/EEZ (1) od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima, osobito s člankom 6. stavkom 1. Direktive, kada utvrdi postojanje nepoštenog uvjeta koji se odnosi na zatezne kamate kod hipotekarnih zajmova, a s ciljem da zajamči zaštitu potrošača i korisnika u skladu s načelima ekvivalentnosti i djelotvornosti, proglasiti taj uvjet ništavim i neobvezujućim ili, suprotno tome, treba ublažiti uvjet u pogledu kamata, nalažući vjerovniku koji traži izvršenje ili zajmodavcu da ponovno obračuna kamate?

2.

Ne predstavlja li druga prijelazna odredba zakona 1/2013 od 14. svibnja 2013. jasno ograničenje zaštite interesa potrošača time što implicitno nameće tijelu sudbene vlasti obvezu da ublaži uvjet zatezne kamate koji se može ocijeniti nepoštenim, ponovno obračunavajući ugovorene kamate i održavajući na snazi nepoštenu ugovornu odredbu, umjesto da proglasi uvjet ništavim i neobvezujućim za potrošača?

3.

Krši li druga prijelazna odredba zakona 1/2013 od 14. svibnja 2013. Direktivu Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima, osobito članak 6. stavak 1. navedene direktive, time što onemogućava primjenu načela ekvivalentnosti i djelotvornosti u području zaštite potrošača i izbjegava primjenu sankcije ništavosti i neobveznosti uvjetâ zateznih kamata koji se mogu ocijeniti nepoštenima, a koji su ugovoreni prilikom sklapanja hipotekarnih zajmova prije stupanja na snagu zakona 1/2013 od 14. svibnja 2013.?


(1)  (SL L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2013. uputio Vergabekammer Arnsberg (Njemačka) — Bundesdruckerei GmbH protiv Stadt Dortmund

(Predmet C-549/13)

2014/C 24/04

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Vergabekammer Arnsberg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bundesdruckerei GmbH

Tuženik: Stadt Dortmund

Prethodno pitanje

Jesu li u suprotnosti s člankom 56. UFEU-a i člankom 3. stavkom 1. Direktive 96/71/EZ (1) nacionalna odredba i/ili uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi javnog naručitelja prema kojima se ponuditelj koji želi dobiti ugovor, odnosno taj raspisani ugovor o javnoj nabavi, (1.) mora obvezati da će osoblju koje će biti angažirano za izvršenje ugovora isplatiti plaću prema kolektivnom ugovoru ili minimalnu plaću, utvrđene odredbom i (2.) angažiranom ili predviđenom podizvođaču naložiti istu takvu obvezu te da naručitelju mora dostaviti odgovarajuću izjavu o preuzimanju obveza podizvođača, ako (a) odredba predviđa takvu obvezu samo za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ali ne i za dodjelu ugovora između privatnih ugovaratelja i (b) podizvođač ima sjedište u drugoj državi članici EU-a i radnici podizvođača su prilikom izvršenja radova koji su predmet ugovora aktivni isključivo u njegovoj državi podrijetla?


(1)  Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL 1997, L 18, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 127.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. listopada 2013. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Španjolska) — Grupo Hospitalario Quirón S.A. protiv Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

(Predmet C-552/13)

2014/C 24/05

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Grupo Hospitalario Quirón S.A.

Tuženik: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

Drugotuženik: Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Prethodno pitanje

Je li sukladan s pravom Europske unije zahtjev iz ugovorâ o upravljanju javnim uslugama zdravstvene zaštite prema kojem se liječničke usluge koje su predmet takvih ugovora moraju pružati isključivo na području određene općine, koja ne mora biti općina prebivališta pacijenata?


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. listopada 2013. uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) — UAB „Litaksa” protiv „BTA Insurance Company” SE

(Predmet C-556/13)

2014/C 24/06

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UAB „Litaksa”

Tuženik:„BTA Insurance Company” SE

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 2. Direktive 90/232/EEZ (1), kako je izmijenjen i dopunjen člankom 4. Direktive 2005/14/EZ (2), tumačiti na način da, iako ne predviđa nikakvo ograničenje pokrića osiguranja u odnosu na žrtvu, stranke ugovora o osiguranju ne mogu ugovoriti ograničenje teritorijalnog dosega pokrića osiguranja za osiguranu osobu (primijeniti različitu premiju osiguranja s obzirom na teritorij na kojem se vozilo upotrebljava — na cijelom teritoriju Unije ili samo u Litvi), tj. propisivanje da je upotreba vozila izvan litavskih granica u drugoj državi članici Unije čimbenik povećanja osiguranog rizika, zbog čega se plaća dodatna premija?

2.

Treba li načelo slobodnog kretanja osoba i vozila na cijelom području Europske unije i opće načelo Europske unije ravnopravnosti (nediskriminacije) tumačiti na način da zabranjuju sporazum stranaka ugovora o osiguranju, kao što je gore navedeno, koji uspostavlja poveznicu između osiguranog rizika i teritorija na kojem se vozilo upotrebljava?


(1)  Treća Direktiva Vijeća 90/232/EEZ od 14. svibnja 1990. o usklađivanju zakonodavstava država članica u području osiguranja od građanske odgovornosti u vezi s upotrebom motornih vozila (SL 1990. L 129, str. 33.) [neslužbeni prijevod]

(2)  Direktiva 2005/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o izmjeni i dopuni direktiva Vijeća 72/166/EEZ, 84/5/EEZ, 88/357/EEZ i 90/232/EEZ te Direktive 2000/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osiguranju od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila (SL 2005. L 149, str. 14.) [neslužbeni prijevod]


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/4


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2013. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) — Finanzamt Ulm protiv Ingeborg Wagner-Raith, kao pravne sljednice preminule Marie Schweier

(Predmet C-560/13)

2014/C 24/07

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i tuženik u reviziji: Ingeborg Wagner-Raith, kao pravna sljednica preminule Marie Schweier

Tuženik i tužitelj u reviziji: Finanzamt Ulm

Druga stranka u postupku: Bundesministerium der Finanzen

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se slobodno kretanje kapitala iz članka 73.ter UEZ-a (članak 56. UEZ-a od 1. svibnja 1999.) (1) nacionalnim propisima (u ovom slučaju članku 18. stavku 3. AuslInvestmG) koji predviđaju da se pod određenim pretpostavkama tuzemnim investitorima u inozemne investicijske fondove dividendama pribraja fiktivan iznos u visini od 90 % razlike između prve i posljednje godišnje otkupne cijene, ali najmanje 10 % posljednje otkupne cijene (ili burzovne ili tržišne vrijednosti), kada je riječ o udjelima u fondovima trećih zemalja, s obzirom da se ti propisi, koji se u osnovi nisu mijenjali od 31. prosinca 1993., odnose na pružanje financijskih usluga u smislu načela zaštite stečenih prava iz članka 73.quater stavka 1. UEZ-a (članak 57. stavak 1. UEZ-a od 1. svibnja 1999) (2)?

U slučaju da odgovor na prvo pitanje ne bude pozitivan:

2.

Predstavlja li udjel u takvom investicijskom fondu sa sjedištem u trećoj zemlji uvijek izravnu investiciju u smislu članka 73.quater stavka 1. UEZ-a (članak 57. stavak 1. UEZ-a od 1. svibnja 1999) ili odgovor na to pitanje ovisi o tome omogućuje li udio investitoru na temelju nacionalnih propisa države u kojoj je sjedište investicijskog fonda ili na drugom temelju, da efektivno sudjeluje u upravljanju ili kontroli investicijskog fonda?


(1)  Čl. 63. UFEU-a

(2)  Čl. 64. stavak 1. UFEU-a


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/4


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2013. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) — UPC DTH Sàrl protiv predsjednika Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

(Predmet C-563/13)

2014/C 24/08

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UPC DTH Sàrl

Tuženik: Predsjednik Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Prethodna pitanja

1.

Može li se članak 2. točka (c) Okvirne direktive, odnosno Direktive 2002/21/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002., kako je izmijenjena Direktivom 2009/140/EZ (2) Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009., tumačiti u smislu da se elektroničkom komunikacijskom uslugom može smatrati usluga u okviru koje pružatelj usluga isporučuje u zamjenu za plaćanje uvjetovanog pristupa paketu programa koji se emitiraju preko satelita, a sastoji se od usluga odašiljanja radijskih i televizijskih programa?

2.

Može li se Ugovor o funkcioniranju Europske unije tumačiti u smislu da načelo slobodnog pružanja usluga između država članica obuhvaća uslugu spomenutu u prvom pitanju, s obzirom na to da je riječ o usluzi koja se iz Luksemburga isporučuje na državno područje Mađarske?

3.

Može li se Ugovor o funkcioniranju Europske unije tumačiti u smislu da, u slučaju usluge kao iz prvog pitanja, država kojoj je upućena usluga ima pravo ograničiti isporuku takvih usluga tako da propiše obveznu registraciju usluge u državi članici i osnivanje podružnice ili druge odvojene pravne osobe, inzistirajući da se takva usluga može pružati samo putem podružnice ili odvojene pravne osobe?

4.

Može li se Ugovor o funkcioniranju Europske unije tumačiti u smislu da postupci u vezi s uslugama iz prvog pitanja spadaju u ovlast države članice koja je teritorijalno nadležna prema mjestu gdje je usluga isporučena — neovisno o državi članici u kojoj posluje ili u kojoj je registrirano poduzeće koje pruža uslugu?

5.

Može li se članak 2. točka (c) Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. (Okvirna direktiva) tumačiti u smislu da je usluga iz prvog pitanja elektronička komunikacijska usluga ili da je usluga opisana u prvom pitanju usluga uvjetovanog pristupa koja se pruža primjenom sustava uvjetovanog pristupa definiranog u članku 2. točki (f) Okvirne direktive?

6.

Imajući u vidu prethodna razmatranja, mogu li se relevantne odredbe tumačiti u smislu da je pružatelj usluga iz prvog pitanja pružatelj elektroničkih komunikacijskih usluga sukladno propisima Zajednice?


(1)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 25.)

(2)  Direktiva 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. kojom se mijenja Direktiva 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge, Direktiva 2002/19/EZ o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme, i Direktiva 2002/20/EZ o ovlaštenju na području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Tekst značajan za EGP) (SL L 337, str. 37.)


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2013. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) — Karoline Gruber

(Predmet C-570/13)

2014/C 24/09

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Karoline Gruber

Tuženo tijelo: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten

Intervenijent: EMA Beratungs- und Handels GmbH

Druga stranka u postupku: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Prethodna pitanja

1.

Je li u suprotnosti s pravom Unije, osobito s Direktivom 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (Direktiva 2011/92) (1) te njezinim člankom 11. nacionalni pravni propis prema kojem rješenje kojim se utvrđuje da se za određeni projekt ne mora provesti procjena učinka na okoliš, proizvodi obvezujući učinak i za susjede koji u prethodnom postupku utvrđenja nisu imali položaj stranke te vrijedi za njih u sljedećem postupku odobrenja, čak i kada oni mogu podnijeti prigovore protiv projekta u ovim postupcima odobrenja (u glavnom postupku to znači da posljedice projekta ugrožavaju njihov život, njihovo zdravlje ili njihovu imovinu ili da su neprihvatljivo ometani mirisom, bukom, dimom, prašinom, potresima ili na drugi način)?

U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1.:

2.

Zahtijeva li pravo Unije, a osobito Direktiva 2011/92 svojom izravnom primjenjivosti negativan odgovor na obvezujući učinak prikazan u pitanju 1.?


(1)  SL 2012, L 26, str. 1.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2013. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) — Annegret Weitkämper-Krug protiv NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

(Predmet C-571/13)

2014/C 24/10

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Annegret Weitkämper-Krug

Tuženik: NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

Prethodno pitanje

Treba li članak 27. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 (1) od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL EZ 2000 br. L 12/1) tumačiti tako da sud pred kojim je postupak započeo kasnije, a koji je sukladno članku 22. Uredbe isključivo nadležan, ipak mora zastati s postupkom dok nije konačno razjašnjena nadležnost suda pred kojim je prvo započet postupak, a u čiju korist ne postoji isključiva nadležnost sukladno članku 22. Uredbe?


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 12, 16.1.2001., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. studenoga 2013. uputio Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) — Hewlett-Packard Belgium SPRL protiv Reprobel SCRL

(Predmet C-572/13)

2014/C 24/11

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Hewlett-Packard Belgium SPRL

Druga stranka u postupku: Reprobel SCRL

Prethodna pitanja

1.

Treba li pojmove „pravična naknada” iz članka 5. stavka 2. točka (a) i članka 5. stavka 2. točka (b) Direktive 2001/29/EZ (1) tumačiti različito ovisno o tome je li reproduciranje na papir ili sličan medij, učinjeno uporabom bilo koje fotografske tehnike ili nekim drugim postupkom koji ima slične učinke, učinio svaki korisnik ili fizička osoba za privatnu uporabu i u svrhu koja nije ni izravno ni neizravno komercijalna? U slučaju potvrdnog odgovora, na kojim se kriterijima to drugačije tumačenje treba temeljiti?

2.

Trebaju li se članak 5. stavak 2. točka (a) i članak 5. stavak 2. točka (b) Direktive 2001/29/EZ tumačiti na način da je državama članicama dozvoljeno da pravičnu naknadu nositeljima prava utvrde u obliku:

1.

paušalne naknade koju proizvođač, uvoznik ili stjecatelj unutar Zajednice uređaja koji omogućuju reproduciranje zaštićenih djela plaća za vrijeme stavljanja u promet tih uređaja na državno područje, a čiji se iznos računa isključivo s obzirom na brzinu kojom uređaj za reproduciranje može ostvariti reproduciranja u minuti, bez ikakve druge veze sa štetom koju mogu pretrpjeti nositelji prava,

i

2.

razmjerne naknade, određene isključivo jediničnom cijenom pomnoženom s brojem ostvarenih reproduciranja, koja se razlikuje ovisno o tome je li dužnik surađivao ili ne pri naplati te naknade, koju trebaju platiti fizičke ili pravne osobe koje ostvaruju reproduciranje djela ili, ovisno o slučaju, umjesto tih osoba, oni koji, naplatno ili besplatno, uređaj za reproduciranje učine dostupnim drugima.

U slučaju negativnog odgovora na to pitanje, koji su relevantni i dosljedni kriteriji koje države članice moraju slijediti da bi se, u skladu s pravom Unije, naknada mogla smatrati pravičnom i da se među dotičnim strankama uspostavi pravedna ravnoteža?

3.

Trebaju li se članak 5. stavak 2. točka (a) i članak 5. stavak 2. točka (b) Direktive 2001/29/EZ tumačiti na način da je državama članicama dozvoljeno da polovinu pravične naknade koja pripada nositeljima prava dodjele izdavačima djela, koja su stvorili autori, bez ikakve obveze izdavača da nositeljima prava, čak i neizravno, nadoknade dio naknade koje su lišeni?

4.

Trebaju li se članak 5. stavak 2. točka (a) i članak 5. stavak 2. točka (b) Direktive 2001/29/EZ tumačiti na način da je državama članicama dozvoljena uspostava jedinstvenog sustava naplate pravične naknade koja pripada nositeljima prava, u paušalnom iznosu ili iznosu za svaku ostvarenu reprodukciju, koja implicitno, ali nesporno dijelom obuhvaća reproduciranje grafičkog izdanja glazbenog djela (notni materijal) i krivotvorena reproduciranja?


(1)  Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (JO L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/7


Tužba podnesena 14. studenoga 2013. — Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(Predmet C-576/13)

2014/C 24/12

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Nicolae i S. Pardo Quintillán, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjevi

utvrditi da Kraljevina Španjolska, sukladno prvom stavku članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, obvezujući na općenit način poduzeća za lučki utovar i istovar, koja svoje djelatnosti obavljaju u španjolskim lukama od općeg interesa, da sudjeluju u dioničkom društvu za vođenje lučkih radnika (SAGEP) i ne dozvoljavajući im u svakom slučaju da sudjeluju na tržištu kako bi zaposlili vlastito osoblje bilo na trajnoj ili privremenoj osnovi, osim ako radna snaga koju predloži SAGEP nije odgovarajuća ili ako ne bi bila dostatna, nije ispunila obveze na temelju članka 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

naložiti Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmet tužbe koju je Europska komisija podnijela protiv Kraljevine Španjolske je sustav ustanovljen španjolskim zakonom o državnim lukama i trgovačkim plovilima. Odnosi se na poduzeća za lučki utovar i istovar i posebice na upravljanje radnom snagom u vidu pružanja usluga lučkih utovara i istovara robe.

Komisija smatra da taj sustav, koji na općenit način obvezuje poduzeća za lučki utovar i istovar koja svoje djelatnosti obavljaju u španjolskim lukama od općeg interesa da sudjeluju u dioničkom društvu za vođenje lučkih radnika (SAGEP) i koji im u svakom slučaju ne dozvoljava da sudjeluju na tržištu kako bi zaposlili vlastito osoblje bilo na trajnoj ili privremenoj osnovi, osim ako radna snaga koju predloži SAGEP nije odgovarajuća ili ne bi bila dostatna, nije u skladu s obvezama Kraljevine Španjolske na temelju članka 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koje se odnose na slobodu poslovnog nastana.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2013. uputio Landgericht Kiel (Njemačka) — Hans-Jürgen Kickler i dr. protiv Helenske Republike

(Predmet C-578/13)

2014/C 24/13

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Kiel

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Hans-Jürgen Kickler, Walter Wöhlk, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk

Tuženik: Helenska Republika

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1393/2007 od 13. studenoga 2007. o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima u državama članicama (1) tumačiti tako da tužbu kojom stjecatelj državnih obveznica tuženika ostvaruje pravo na isplatu u obliku prava na ispunjenje i naknadu štete treba smatrati „građanskom ili trgovačkom stvari” u smislu članka 1. stavka 1. prve rečenice Uredbe ako stjecatelj nije prihvatio ponudu za zamjenu koju je tuženik dao krajem veljače 2012., a koja je omogućena grčkim zakonom br. 4050/2012 („Greek-Bondholder-Act”)?

2.

Radi li se kod tužbe koja se u bitnome temelji na nevaljanosti odnosno ništavosti ranije navedenog Greek-Bondholder-Act-a o odgovornosti države za djelovanja ili propuste u izvršavanju državnih ovlasti u smislu članka 1. stavka 1. druge rečenice Uredbe navedene u pitanju 1.?


(1)  Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (SL L 324, str. 79.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 7., str. 171.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenog 2013. uputio Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) — P. protiv Commissie Sociale Zekerheid Breda, S. protiv College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

(Predmet C-579/13)

2014/C 24/14

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Centrale Raad van Beroep

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: P.

Druga stranka u postupku: Commissie Sociale Zekerheid Breda

i

Žalitelj: S.

Druga stranka u postupku: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Prethodna pitanja

1.

Trebaju li se smisao i svrha Direktive 2003/109/EZ (1) ili njezin članak 5. stavak 2. i/ili članak 11. stavak 1. tumačiti tako da je s njima u suprotnosti u nacionalnom pravu predviđeno nalaganje obveze integracije sankcionirane novčanim kaznama za državljane trećih zemalja koji imaju status osobe s dugotrajnim boravištem?

2.

Je li prilikom odgovora na prvo pitanje važno je li obveza integracije naložena prije dodjele statusa osobe s dugotrajnim boravištem?


(1)  Direktiva Vijeća od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL 2004 L 16, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/8


Žalba koju je 15. studenoga 2013. podnio Intra-Presse protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 16. rujna 2013. u predmetu T-448/11: Golden Balls protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Predmet C-581/13 P)

2014/C 24/15

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Intra-Presse (zastupnici: P. Péters,, T. de Haan, M. Laborde, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Golden Balls Ltd

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 16. rujna 2013. u predmetu T-448/11,

vrati predmet Općem sudu Europske unije na ponovno suđenje radi donošenja odluke o tužbi koju je Intra-Presse podnio na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (1),

naloži da će se o troškovima odlučiti naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u prilog svojoj žalbi ističe dolje navedene žalbene razloge.

Prvo, Opći sud je povrijedio članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe o žigu Zajednice utvrđivanjem relevantne javnosti, ocjenom razine konceptualne sličnosti između žigova na način da je dodao zahtjeve „misaonog postupka prijevoda”, „počeli prevoditi” ili „prethodnog prijevoda”, te ne uzimajući u obzir ugled ranijeg žiga za usluge iz razreda 41. Drugo, Opći sud je povrijedio članak 8. stavak 5. Uredbe o žigu Zajednice jer nije izvršio opću ocjenu te nije ispitao važnost ugleda žaliteljevog ranijeg žiga i postojanja moguće poveznice.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice

SL L 78, str. 1 (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/9


Žalba koju je 15. studenog 2013. podnio Intra-Presse protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 16. rujna 2013. u predmetu T-437/11: Golden Balls protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Predmet C-582/13 P)

2014/C 24/16

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Intra-Presse (zastupnici: P. Péters, advocaat, T. de Haan, avocat, M. Laborde, avocate)

Druge stranke u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Golden Balls Ltd

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 16. rujna 2013. u predmetu T-437/11,

vrati predmet Općem sudu Europske unije na ponovno suđenje radi donošenja odluke o tužbi koju je Intra-Presse podnio na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (1),

naloži da će se o troškovima odlučiti naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u prilog svojoj žalbi ističe dolje navedene žalbene razloge.

Prvo, Opći sud je povrijedio članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe o žigu Zajednice utvrđivanjem relevantne javnosti, ocjenom razine konceptualne sličnosti između žigova na način da je dodao zahtjeve „misaonog postupka prijevoda”, „počeli prevoditi” ili „prethodnog prijevoda”, te ne uzimajući u obzir ugled ranijeg žiga za usluge iz razreda 41. Drugo, Opći sud je povrijedio članak 8. stavak 5. Uredbe o žigu Zajednice jer nije izvršio opću ocjenu te nije ispitao važnost ugleda žaliteljevog ranijeg žiga i postojanja moguće poveznice.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice

SL L 78, str. 1 (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/9


Žalba koju je 15. studenoga 2013. podnio Deutsche Bahn AG i dr. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 6. rujna 2013. u spojenim predmetima T-289/11, T-290/11 i T-521/11, Deutsche Bahn AG i. dr. protiv Europske komisije

(Predmet C-583/13 P)

2014/C 24/17

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelji: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (zastupnici: W. Deselaers, E. Venot, J. Brückner, Rechtsanwälte)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Kraljevina Španjolska, Vijeće Europske unije, Nadzorno tijelo EFTA-e

Zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda od 6. rujna 2013. u spojenim predmetima T-289/11, T-290/11 i T-521/11;

poništi odluke Komisije K(2011) 1774 od 14. ožujka 2011., K(2011) 2365 od 30. ožujka 2011. i K(2011) 5230 od 14. srpnja 2011. kojima su naložene pretrage sukladno članku 20. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 kod Deutsche Bahn AG kao i svih njezinih društava kćeri (predmeti COMP/39.678 i COMP/39.731);

naloži Komisiji snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji svoju žalbu temelje na četiri žalbena razloga:

 

Kao prvo, Opći sud je pogrešno protumačio i primijenio temeljno pravo na nepovredivost doma odnosno odgovarajuću sudsku praksu Europskoga suda za ljudska prava. Upravo uzimajući u obzir intenzitet zadiranja u temeljno pravo i rizik nastanka nepopravljive štete neproprocionalno je kada Komisija koja djeluje i kao istražno tijelo te raspolaže širokim ovlastima, pretrage provodi bez prethodnog sudskog naloga.

 

Opći sud je, kao drugo, pogrešno protumačio i primijenio temeljno pravo na djelotvornu pravnu zaštitu. Samo naknadni sudski nadzor ne pruža djelotvornu pravnu zaštitu za dotične poduzetnike prilikom pretraga Komisije.

 

Kao treće, Opći sud je dokumente o navodnim povredama prava tržišnog natjecanja koji su u okviru pretrage dobiveni nevezano za predmetni slučaj, pogrešno ocijenio kao slučajne nalaze, iako oni podliježu zabrani korištenja. Službene osobe Komisije su još prije početka ove pretrage obaviještene o indicijama o predmetu nevezanom za predmetni slučaj. Time je Komisija umjetno proizvela slučajnost i nedopušteno potencijalno proširila izuzetak slučajnog pronalaska Suda (1) koji treba restriktivno tumačiti.

 

Naposljetku, Opći sud je pogrešno protumačio pravila o teretu dokaza. Vjerojatno je, odnosno barem ne može biti isključeno, da su određeni dokumenti dobiveni kao „slučajni nalazi” samo zbog prethodnog nedozvoljenog obavještavanja službenih osoba, tj. o predmetu nevezanom za predmetni slučaj. Kako žalitelji ne mogu dokazati takvu uzročno-posljedičnu vezu te im se ova okolnost ne može staviti na teret, nužna je prebacivanje tereta dokaza prema kojem bi teret dokaza da su ovi dokumenti zaista bili slučajni nalazi bio na Komisiji.


(1)  Presuda Suda od 17. listopada 1989., Dow Benelux/Komisija, 85/87, Recueil 1989., str. 3137.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/10


Žalba koju je 20. studenog 2013. podnio Telefónica S.A. protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 9. rujna 2013. u predmetu T-430/11, Telefónica protiv Komisije

(Predmet C-588/13 P)

2014/C 24/18

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Telefónica S.A. (zastupnici: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller i J. Domínguez Pérez, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjevi

Ukinuti pobijano rješenje;

Proglasiti dopuštenom tužbu za poništenje u predmetu T-430/11 i vratiti predmet Općem sudu radi odlučivanja o meritumu spora;

Naložiti Komisiji snošenje svih troškova nastalih u postupcima vezanima za dopuštenost u oba stupnja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Opći sud pogrešno je primijenio pravo tumačeći članak 263. stavak 4. in fine UFEU-a i potvrđujući da odluke o programima državnih potpora poput pobijane zahtijevaju provedbene mjere u smislu nove odredbe Ugovora.

2.

Opći sud je povrijedio pravo Unije tumačeći sudsku praksu koja se odnosi na pojam stvarnog korisnika kako bi ispitao dopuštenost tužbi protiv odluka kojima se program potpora proglašava nezakonitim i nespojivim. Konkretno:

Opći sud pogrešno tumači sudsku praksu koja se odnosi na pojam stvarnog korisnika i iskrivljava činjenice primjenjujući ju na radnje koje je tužitelj izvršio nakon 21. prosinca 2007.;

Opći sud također pogrešno primjenjuje pravo što se tiče radnji izvršenih prije 21. prosinca 2007., tumačeći pojam stvarnog korisnika iz sudske prakse.

3.

Opći sud pogrešno je primijenio pravo donošenjem odluke kojom se krši pravo na učinkovitu sudsku zaštitu. Pobijanim se rješenjem prihvaća čisto teoretska predodžba tog prava čime se tužitelja onemogućava da, pravovremeno i ne povređujući pravo, pristupi prethodnom postupku kako bi osporio pobijanu odluku.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenog 2013. uputio Corte Suprema di Cassazione (Italija) — Idexx Laboratoires Italia srl protiv Agenzia delle Entrate

(Predmet C-590/13)

2014/C 24/19

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte Suprema di Cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Idexx Laboratoires Italia srl

Tuženik: Agenzia delle Entrate

Prethodna pitanja

1.

Primjenjuju li se načela koja je Sud Europske unije (Sud EU) uspostavio presudom od 8. svibnja 2008. donesenom u spojenim predmetima C-95/07 i C-96/07 — prema kojima se čl. 18. st. l. toč. (d) i čl. 22. Šeste direktive 77/388 (1), na način kako su izmijenjeni Direktivom 91/680/CEE (2) o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na porez na promet, protive praksi izmjene prijava i utvrđenja poreza na dodanu vrijednost, koja propust da se, s jedne strane, poštuju obveze koje proizlaze iz formalnosti uvedenih nacionalnim propisima donesenim primjenom navedenog čl. 18. st. 1. toč. (d), i s druge strane, knjigovodstvene obveze, kao i obveze prijave, koje proizlaze iz navedenog čl. 22. stavaka 2. i 4., kažnjava uskraćivanjem prava na odbitak u slučaju primjene sustava obrnutog oporezivanja — i u slučaju potpunog nepoštivanja obveza predviđenih predmetnim propisima kada nije sporan položaj subjekta koji je dužan platiti porez i njegovo pravo na odbitak?

2.

Odnose li se pojmovi „temeljne obveze”, „substantive requirements” i „exigences de fond” koje koristi Sud EU u različitim jezičnim verzijama presude od 8. svibnja 2008. donesene u spojenim predmetima C-95/07 i C-96/07, pod pretpostavkom tzv. obrnutog oporezivanja koje je predviđeno za PDV, na obvezu plaćanja PDV-a ili preuzimanje poreznog duga, odnosno na postojanje temeljnih pretpostavki koje opravdavaju podvrgavanje poreznog obveznika istom davanju i koje uređuju pravo na odbitak čiji je cilj očuvanje načela neutralnosti navedenog davanja na temelju jedinstvenog europskog sustava — primjerice bitne pripadnosti, oporezivosti i potpunog odbitka?


(1)  Šesta direktiva Vijeća 77/388/EEZ, od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na porez na promet — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje, SL L 145., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/680/EEZ od 16. prosinca 1991. kojom se dopunjuje Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost te izmjenjuje Direktiva 77/388/EEZ s ciljem ukidanja fiskalnih granica, SL L 376. str. 1.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/11


Tužba podnesena 20. studenoga 2013. — Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-591/13)

2014/C 24/20

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: W. Mölls, W. Roels, u svojstvu agenata)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj zahtjeva da Sud:

utvrdi da je Savezna Republika Njemačka povrijedila svoje obveze iz članka 49. UFEU-a i članka 31. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (1), jer je donijela i zadržala propise sukladno kojima je porez na latentne rezerve koje su ostvarene uslijed prodaje uz naknadu određenih osnovnih sredstava, odgođen pomoću „prijenosa” na novo nabavljena ili proizvedena osnovna sredstva do njihove prodaje ukoliko zadnje navedena sredstva pripadaju imovini tuzemne poslovne jedinice poreznog obveznika, dok takva odgoda nije moguća ukoliko ista sredstva pripadaju imovini poslovne jedinice poreznog obveznika koja se nalazi u drugoj državi članici ili drugoj državi Europskog gospodarskog prostora.

naloži Saveznoj Republici Njemačkoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prema njemačkim propisima se u slučaju prodaje određenih osnovnih sredstava koja se odnose na poslovanje, dobit od prodaje koja iz toga proizlazi ne oporezuje odmah, ako porezni obveznik ponovno unutar određenog vremenskog razdoblja nabavi ili proizvede određena osnovna sredstva koja se odnose na poslovanje. U tom slučaju će se oporezivanje navedene dobiti od prodaje izvornih sredstava odgoditi pomoću „prijenosa” odgovarajućih latentnih rezervi do prodaje novo nabavljenih ili proizvedenih sredstava. Međutim, ova odgoda može se odobriti samo ako novo nabavljena ili proizvedena sredstva pripadaju imovini tuzemne poslovne jedinice, a ne može se odobriti ukoliko se dotične poslovne jedinice nalaze u drugoj državi članici ili drugoj državi Europskog gospodarskog prostora. Prema mišljenju Komisije, ovaj propis predstavlja povredu slobode poslovnog nastana.


(1)  Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, SL 1994, L 1, str 3


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenog 2013. uputio Curtea de Apel Suceava (Rumunjska) — Casa Județeană de Pensii Botoșani protiv Polixeni Guletsou

(Predmet C-598/13)

2014/C 24/21

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Suceava (Rumunjska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Tuženik: Polixeni Guletsou

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 7. stavka 2. točke (c) Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (1) tumačiti na način da u njihovo područje primjene ulazi bilateralni sporazum koji su dvije države članice sklopile prije datuma stupanja na snagu navedene Uredbe, a kojim su se sporazumjele o prestanku obveza vezanih uz davanja iz socijalnog osiguranja koje jedna država duguje državljanima druge države koji su imali status političkih izbjeglica na području prve države te su vraćeni na područje druge države, u zamjenu za plaćanje paušalnog iznosa od strane prve države, namijenjenog isplati mirovina i pokrivanju razdoblja tijekom kojeg su doprinosi za socijalno osiguranje bili uplaćivani u prvoj državi članici?


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice (SL L 149, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5. str. 7.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2013. uputio Raad van State (Nizozemska) — Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Predmet C-599/13)

2014/C 24/22

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)

Tuženik: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prethodna pitanja

1.

Pružaju li članak 4. Uredbe Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 (1) od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica ili članak 53. b, stavak 2. točka (c) Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2) od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1995/2006 (3) od 13. prosinca 2006. pravni temelj nacionalnim tijelima da na štetu primatelja naknade izmijene već određenu naknadu iz Europskog fonda za izbjeglice i od primatelja traže njezino vraćanje?

2.

Pruža li članak 25. stavak 2. Odluke Vijeća 2004/904/EZ (4) od 2. prosinca 2004. o ustanovljenju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje od 2005. do 2010. pravni temelj nacionalnim tijelima da na štetu primatelja naknade izmijene već određenu naknadu iz Europskog fonda za izbjeglice i od primatelja traže njeno vraćanje, a da se pri tome ne zahtijeva ovlaštenje sukladno nacionalnom pravu?


(1)  SL L 312, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 5.)

(2)  SL L 248, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 2., str. 145.)

(3)  SL L 390, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 1., str. 267.)

(4)  SL L 381, str. 52.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/12


Žalba koju je 22. studenog 2013. podnio Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-462/07, Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA protiv Europske komisije

(Predmet C-603/13 P)

2014/C 24/23

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA (zastupnik: M. Slotboom, advocaat)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu u skladu sa žalbenim razlozima istaknutima u predmetnoj žalbi, i/ili poništi članke 1., 2., i 3. Odluke u dijelu u kojem se ona odnosi na žalitelje, i/ili poništi članak 2. Odluke u dijelu u kojem je tužiteljima izrečena novčana kazna ili smanji novčanu kaznu izrečenu tužiteljima u članku 2. Odluke,

ukine presudu i vrati predmet Općem sudu kako bi on presudio o meritumu uzimajući u obzir razmatranje Suda,

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj smatra da pobijanu presudu treba ukinuti iz sljedećih razloga:

 

Opći sud je, zaključivši da se ne može smatrati da je Komisija nezakonito zaključila da su stranke sudjelovale u usklađivanju cijena „do 2002.”, pogrešno primijenio članak 81. stavak 1. UEZ-a, iskrivio dokaze, povrijedio postupovna pravila o ocijeni dokaza i opće načelo pretpostavke nevinosti zajamčeno člankom 48. Povelje o temeljnim pravima. Štoviše, Opći sud nije dovoljno obrazložio takav zaključak.

 

Opći sud je, utvrdivši da postoji odgovornost stranaka u odnosu na sustav nadziranja i naknada te da slijedom toga ne treba izmijeniti početni iznos novčane kazne, pogrešno primijenio članak 81. stavak 1. UEZ-a, iskrivio dokaze i povrijedio postupovna pravila o ocijeni dokaza, što uključuje povredu načela zabrane prekoračenja tužbenog zahtjeva, povredu prava na pravično suđenje i prava na obranu (pravo na saslušanje).

 

Opći sud je povrijedio temeljno pravo stranaka na suđenje u razumnom roku.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/13


Žalba koju je 25. studenoga 2013. podnio Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 16. rujna 2013. u predmetu T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG protiv Europske komisije

(Predmet C-604/13 P)

2014/C 24/24

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (zastupnici: H. Janssen i T. Kapp, Rechtsanwälte)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Vijeće Europske unije

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti ukine presudu Općeg suda Europske unije (četvrto vijeće) od 16. rujna 2013. u predmetu T-386/10 i poništi rješenje tuženika K(2010) 4185 final od 23. lipnja 2010. u predmetu COMP/39.092 — kupaonska oprema, u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja;

podredno, odgovarajuće smanji iznos novčane kazne koja je tužitelju izrečena u pobijanom rješenju;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj svoju žalbu temelji na sljedećim žalbenim razlozima:

 

Kao prvo, Opći sud je povrijedio članak 23. stavak 3. Uredbe br. 1/2003 (1), načelo preciznosti, načelo jednakog postupanja te načelo proporcionalnosti tako što je članak 23. stavak 2. drugu rečenicu Uredbe br. 1/2003 protumačio kao gornju granicu i time zanijekao protupravnost Komisijinog utvrđivanja iznosa novčane kazne te sam sebe isključio iz smanjivanja iznosa novčane kazne na zakonit način.

 

Kao drugo, Opći sud povrijedio je članak 23. stavak 3. Uredbe br. 1/2003 jer je zanemario protupravnost smjernica iz 2006. koje ne uzimaju u obzir trajanje i težinu i povreda poduzetnika koji proizvode samo jedan proizvod.

 

Kao treće, Opći sud je zanemario da je tuženik sukladno točki 37. smjernica iz 2006. morao donijeti odluku na način da za poduzetnike koji proizvode samo jedan proizvod iznos novčane kazne odredi ispod granice od 10 %.

 

Pored toga je Opći sud povrijedio zabranu retroaktivnosti jer je smatrao da je tuženikov izračun novčane kazne pomoću smjernica iz 2006. zakonit.

 

Nadalje je Opći sud pogrešno primijenio pravo prilikom izračuna iznosa novčane kazne izrečene tužitelju, i to u pogledu zemljopisne raširenosti, sudjelovanja u samo jednoj od tri podskupine proizvoda i podređenu ulogu tužitelja.

 

Naposljetku je Opći sud povrijedio načelo razumnog trajanja postupka.


(1)  (SL 2003, L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/13


Žalba koju je 25. studenog 2013. podnio Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-497/07, CEPSA protiv Komisije

(Predmet C-608/13 P)

2014/C 24/25

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. (zastupnici: O. Armengol i Gasull i J.M. Rodríguez Cárcamo, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

Prihvati žalbu i sâm konačno odluči o sporu bez vraćanja predmeta Općem sudu.

Ukine pobijanu presudu u mjeri u kojoj se u točki 1. izreke odbija tužba za poništenje CEPSA-a i u točki 3. izreke nalaže CEPSA-u snošenje troškova, potvrdi točku 2. izreke kojom se odbijaju navodi Komisije, i posljedično, izmijeni Odluka C(2007) 4441 final od 3. listopada 2007. o postupku primjene članka 81. [UEZ-a] (predmet COMP/38.710 — Betún España), smanjujući iznos novčane kazne u visini koju Sud smatra primjerenom.

Naloži Europskoj komisiji snošenje troškova žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Povreda prava (članak 263. stavak 2. UFEU-a u vezi s člankom 3. Uredbe br. 1 (1) o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici). Prema mišljenju tužitelja, povreda jezičnog režima u obavijesti o prigovoru u postupku tržišnog natjecanja jest bitna formalna povreda koja mora dovesti do poništenja konačne odluke donesene u ovom postupku, čak i ako navedena povreda nije utjecala na pravo na obranu društva. S obzirom da se pobijanom presudom ne poništava osporavana odluka na način na koji je to zatražio tužitelj, Opći sud je prekršio članak 263. stavak 2. UFEU-a u vezi s člankom 3. Uredbe br. 1 o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici.

2.

Teško iskrivljavanje činjenica utvrđenjem u presudi prema kojem je tužitelj slobodno prihvatio da mu se obavijest o prigovoru dostavi na jeziku koji nije njegov, te da slanje obavijesti o prigovoru na navedenom jeziku nije utjecalo na njegovo pravo na obranu.

3.

Povreda prava (povreda načela proporcionalnosti) . Presudom nije uzeta u obzir činjenica da je djelatnost proizvodnje i distribucije asfaltnog bitumena predstavljala vrlo malen udio u ukupnim prihodima tužitelja kao skupine društava. Primjena presumpcije društva majke/kćeri ne sprečava primjenu načela proporcionalnosti kako je uobičajeno tumačeno u sudskoj praksi Suda (predmet Parker Pen (2)).

4.

Povreda prava (članak 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 (3) od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (Uredba 1/2003), primjenom članka 261. UFEU-a). Opći sud je odbio presuditi je li njegovim vlastitim zakašnjenjem prilikom donošenja pobijane presude povrijeđeno načelo poštivanja razumnog roka, čime je povrijedio članak 31. Uredbe br. 1/2003, primjenom članka 261. UFEU-a.

5.

Povreda prava (članak 41. stavak 1. i članak 47. stavak 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije (4)). Opći sud je odbio navod CEPSA-a prema kojem je povrijeđeno njegovo pravo na suđenje u razumnom roku, pravo utvrđeno u članku 41. stavku 1. i članku 47. stavku 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, kao i članku 6. stavku 1. Europske konvencije o ljudskim pravima. Predmetni postupak traje dulje od 11 godina. Postupak pred Komisijom trajao je 5 godina, dok je u sudskom dijelu postupka pred sâmim Općim sudom, između završetka pisanog dijela i otvaranja usmenog dijela postupka, proteklo više od 4 godine.

6.

Povreda prava (članak 87. stavak 2. Poslovnika Općeg suda). Opći sud naložio je tužitelju plaćanje svih troškova postupka po tužbi za poništenje, iako su navodi koje je iznijela Komisija u navedenom postupku također odbijeni presudom Općeg suda. Pobijanom su presudom, prema tome, povrijeđena pravila o troškovima sadržana u članku 87. stavku 2. Poslovnika Općeg suda.


(1)  (SL 1958, 17, str. 385.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 3., str. 3.)

(2)  Presuda Općeg suda od 14. srpnja 1994., Parker Pen/Commission, T-77/92, Recueil, str. II-549., točke 94. i 95.

(3)  (SL 2003, L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)

(4)  SL 2000, C 364, str. 1.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/14


Žalba koju su 27. studenoga 2013. podnijeli Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-378/10, Masco Corp. i drugi protiv Europske komisije

(Predmet C-614/13 P)

2014/C 24/26

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV (zastupnici: D. Schroeder, Rechtsanwalt, S. Heinz, Rechtsanwältin, J. Temple Lang, Solicitor)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-378/10 u mjeri u kojoj se njome odbija njihov zahtjev za poništenjem članka 1. Odluke Komisije od 23. lipnja 2010. u predmetu COMP/39.092 — Oprema i pribor za kupaonice u mjeri u kojoj je njome utvrđeno da su žalitelji sudjelovali u trajnim sporazumima ili da su usklađeno djelovali „u sektoru opreme i pribora za kupaonice”;

poništi Odluku Komisije od 23. lipnja 2010. u predmetu COMP/39.092 — Oprema i pribor za kupaonice u mjeri u kojoj je njome utvrđeno da su žalitelji sudjelovali u trajnim sporazumima ili da su usklađeno djelovali „u sektoru opreme i pribora za kupaonice”;

naloži Komisiji snošenje pravnih troškova i ostalih izdataka žalitelja vezanih uz ovaj predmet; i

poduzme sve druge mjere koje Sud smatra prikladnima.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba sadrži dva žalbena razloga.

Sukladno prvom žalbenom razlogu, Opći je sud pogrešno primijenio pravo time što je očito iskrivio dokaze i pogrešno primijenio pravne kriterije za utvrđenje da su žalitelji sudjelovali u jedinstvenoj, složenoj povredi koja obuhvaća keramičke proizvode.

Sukladno drugom žalbenom razlogu, Opći sud je pogrešno primijenio pravo time što nije naveo dostatno obrazloženje za svoja utvrđenja.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/15


Žalba koju je 27. studenog 2013. podnio Productos Asfálticos (PROAS), S.A. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-495/07, PROAS protiv Komisije

(Predmet C-616/13 P)

2014/C 24/27

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Productos Asfálticos (PROAS), S.A. (zastupnica: C. Fernández Vicién, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjevi

Proglasiti žalbu dopuštenom i utemeljenom.

Ukinuti presudu Općeg suda od 16. rujna 2013.

Razmotriti tužbeni zahtjev podnesen u prvom stupnju i poništiti Odluku Komisije od 3. listopada 2007. u predmetu COMP/38.710 — Betún España ili, podredno, smanjiti iznos novčane kazne izrečen podnositelju zahtjeva.

Podredno, vratiti predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje.

U svakom slučaju naložiti Komisiji snošenje svih troškova ovog postupka kao i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Opći sud je povrijedio načelo učinkovite sudske zaštite propustivši, prilikom obavljanja nadzora neograničene nadležnosti, razmotriti navode Productos Asfálticos, S.A. u vezi s utvrđenjem iznosa novčane kazne. Ta se povreda očituje u tome što je:

Opći sud pogrešno ocijenio navode koje je Proas iznio u tužbi za poništenje pred Općim sudom.

Opći sud propustio samostalno analizirati proporcionalnost i obrazloženje izrečene novčane kazne s obzirom na posljedice povrede.

Opći sud pogrešno analizirao poštivanje načela ravnopravnosti tretmana i pravne sigurnosti od strane Komisije s obzirom na njene prethodne odluke.

Pogrešno stvarno analizirao specifičan doprinos Proas-a povredi i pogrešno procijenio mjere tražene u postupku.

2.

Opći sud je povrijedio načela pravne sigurnosti i ravnopravnosti tretmana, kao i pravâ na obranu PROAS-a , pogrešno tumačeći Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe br. 17 (1)

Opći sud je dopustio Komisiji kršenje vlastitih Smjernica dopustivši joj da prilikom utvrđivanja novčane kazne ne uzme u obzir ograničen učinak povrede.

Opći sud je prekršio prava na obranu PROAS-a ne dopuštajući mu osporiti presumpciju iuris tantum prema kojoj karteli uvijek proizvode učinke.

3.

Opći sud je povrijedio načelo dobre uprave i poštivanja suđenja u razumnom roku.

4.

Opći sud je povrijedio načela primjenjiva na troškove.


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 17.: Prva uredba o primjeni članaka 85. i 86. Ugovora (SL br. 13., 21.2.1962, str. 204.)


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/16


Žalba koju su 27. studenog 2013. podnijeli Repsol Lubricantes y Especialidades i drugi protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades i drugi protiv Komisije

(Predmet C-617/13 P)

2014/C 24/28

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelji: Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., Repsol Petróleo, S.A. i Repsol, S. A. (zastupnici: L. Ortiz Blanco, J.L. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan, Á. Givaja Sanz i A. Lamadrid de Pablo, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjevi

1.

Ukinuti pobijanu presudu s obzirom na:

Pripisivanje zajedničke i solidarne odgovornosti Repsol Petróleu, S.A. i Repsol YPF-u, S.A. (sadašnji Repsol, S.A.)

Pogrešno uzimanje u obzir razdoblja od 1998. do 2002. za potrebe izračuna novčane kazne.

Činjenicu da je Opći sud, ne pristupivši nadzoru temeljem svoje neograničene nadležnosti i povređujući načelo proporcionalnosti, pogrešno prihvatio osnovni iznos kazne koji je utvrdila Komisija.

2.

Poništiti pobijanu Odluku u tom smislu.

3.

Smanjiti, na temelju svoje neograničene nadležnosti, iznos novčane kazne u visini koju smatra primjerenom.

4.

Ocijeniti nerazumnim i neopravdanim trajanje sudskog postupka pred Općim sudom čime je povrijeđeno pravo na učinkoviti pravni lijek i pravo da se vlastiti slučaj ispita pravično i u razumnom roku (članak 47. Povelje i članak 6. EKLJP).

5.

Naložiti Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Kao prvo, Repsol se poziva na povredu prava metodologijom koja je u presudi primijenjena radi ocjene dokaza podnesenih u prilog potpune i stvarne poslovne autonomije društva kćeri — Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A. — ili, podredno, na nedostatak u obrazloženju.

2.

Kao drugo, Repsol smatra da je u presudi pogrešno protumačena Obavijest o oslobađanju od kazne iz 2002.

3.

Kao treće, Repsol smatra da je presudom povrijeđen članak 261. UFEU-a i načelo proporcionalnosti jer Opći sud nije izvršio obvezu provedbe nadzora temeljem neograničene nadležnosti u vezi s novčanim kaznama u području tržišnog natjecanja.

4.

Konačno, Repsol navodi da je Opći sud povrijedio članak 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije (1) i članak 6. Europske konvencije o ljudskim pravima ne presudivši u razumnom roku.


(1)  SL 2000, C 364, str. 1.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/16


Žalba koju je 27. studenoga 2013. podnio Castel Frères SAS protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2013. u predmetu T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Predmet C-622/13 P)

2014/C 24/29

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Castel Frères SAS (zastupnici: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Druge stranke u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 13. rujna 2013. u predmetu T-320/10,

odbaci tužbu za poništenje koju je podnio Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 4. svibnja 2010. u predmetu R 962/2009-2,

naloži Uredu i drugoj stranci snošenje troškova postupka pred Općim sudom i ovim Sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj tvrdi da je Opći sud pogrešno primijenio pravo odbivši zahtjev žalitelja da je tužbu podnesenu Općem sudu trebalo odbaciti kao nedopuštenu zbog „zlouporabe prava” koju je počinila druga stranka. Zahtjev žalitelja temelji se na iskrivljavanju dokaza. Zahtjev se isto tako temelji na pogrešnom tumačenju uloge instituta zlouporabe prava u postupku pred institucijama Europske unije. Zahtjev se također temelji na propuštanju obrazlaganja odluke jer je Opći sud propustio dati obrazloženje za odbijanje zahtjeva žalitelja.

Žalitelj nadalje tvrdi da je Opći sud povrijedio članak 7. stavak 1. točku (c) Uredbe Vijeća (1) time što je primijenio pogrešne pravne kriterije odlučivši da je žig žalitelja bio nepropisno registriran.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice SL L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 244.)


Opći sud

25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/18


Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2013. — Grebenshikova protiv OHIM-a — Volvo Trademark (SOLVO)

(Predmet T-394/10) (1)

(Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava registracije figurativnog žiga Zajednice SOLVO - Raniji verbalni žig Zajednice VOLVO - Relativni razlog za odbijanje - Nedostatak vjerojatnosti dovođenja u zabludu - Nedostatak sličnosti između znakova - Članak 8. stavak. 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

2014/C 24/30

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Elena Grebenshikova (St. Petersburg, Rusija) (zastupnik: M. Björkenfeldt, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Švedska) (zastupnici: prvotno T. Dolde, V. von Bomhard i A. Renck, odvjetnici, zatim V. von Bomhard, A. Renck, i I. Fowler, solicitor)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. lipnja 2010. (predmet R 861/2010-1), u vezi s postupkom povodom prigovora između Volvo Trademark Holding AB i Elene Grebenshikove.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 9. lipnja 2010. u predmetu R 861/2010-1.

2.

OHIM će, pored vlastitih troškova, snositi i dvije trećine troškova Elene Grebenshikove.

3.

Volvo Trademark Holding AB će, pored vlastitih troškova, snositi i jednu trećinu troškova E. Grebenshikove.


(1)  SL C 301, 6.11.2010.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/18


Presuda Općeg suda od 4. prosinca 2013. — ETF protiv Schuerings

(Predmet T-107/11 P) (1)

(Žalba - Javna služba - Privremeni djelatnici - Ugovor na neodređeno vrijeme - Odluka o raskidu - Nadležnost Službeničkog suda - Članci 2. i 47. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Unije - Dužna pažnja - Pojam interesa službe - Zabrana odlučivanja ultra petita - Prava obrane)

2014/C 24/31

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Gisela Schuerings (zastupnik: N. Lhoëst, odvjetnik)

Intervenijenti koji podupiru žalitelja: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i D. Martin, agenti); Europska agencija za lijekove (EMA) (zastupnici: prvotno V. Salvatore, zatim T. Jabłoński, agenti); Europska agencija za okoliš (EEA) (zastupnik: O. Cornu, agent); Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (zastupnik: P. Goudou, agent); Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA) (zastupnik: E. Maurage, agent); Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (zastupnici: J. Rikkert i M. Garnier, agenti); Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (zastupnik: M. Sprenger, agent); Europska agencija za kemikalije (ECHA) (zastupnik: M. Heikkilä, agent); i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (zastupnik: D. Detken, agent)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 9. prosinca 2010., Schuerings/ETF (F-87/08, još neobjavljena u Recueilu), kojom se traži ukidanje navedene presude.

Izreka

1.

Ukida se presuda Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 9. prosinca 2010., Schuerings/ETF (F87/08) u dijelu u kojem poništava odluku Europske zaklade za osposobljavanje (ETF) od 23. listopada 2007. o raskidu ugovora na neodređeno vrijeme privremenoj djelatnici Giseli Schuerings te, posljedično, odbija kao preuranjen njezin zahtjev za naknadu materijalne štete.

2.

U preostalom dijelu žalba se odbija.

3.

Predmet se vraća Službeničkom sudu na ponovno odlučivanje.

4.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 139, 7.5.2011.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/19


Presuda Općeg suda od 4. prosinca 2013. — ETF protiv Michela

(Predmet T-108/11 P) (1)

(Žalba - Javna služba - Privremeni djelatnici - Ugovor na neodređeno vrijeme - Odluka o otkazu - Nadležnost Službeničkog suda - Članci 2. i 47. Uvjeta zaposlenja za ostale službenike (RAA) - Dužnost skrbi - Pojam interesa službe - Zabrana odlučivanja ultra petita - Prava na obranu)

2014/C 24/32

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Gustave Michel, pravni sljednik Monique Vandeuren (zastupnik: N. Lhoëst, odvjetnik)

Intervenijenti koji podržavaju žalitelja: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i D. Martin, agenti); Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (zastupnici: J. Rikkert i M. Garnier, agenti); Europska agencija za kemikalije (ECHA) (zastupnik: M. Heikkilä, agent); Europska agencija za lijekove (EMA) (zastupnici: prvotno V. Salvatore, zatim T. Jabłoński, agenti); Europska agencija za okoliš (EEA) (zastupnik: O. Cornu, agent); Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA) (zastupnik: P. Goudou, agent); i Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA) (zastupnik: D. Detken, agent)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 9. prosinca 2010., Vandeuren/ETF (F-88/08, još neobjavljena u Recueil) kojom se traži ukidanje te presude.

Izreka

1.

Presuda Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 9. prosinca 2010., Vandeuren/ETF (F-88/08), ukida se u dijelu u kojem je on poništio odluku Europske zaklade za stručnu izobrazbu (ETF) od 23. listopada 2007. o otkazu ugovora privremenog djelatnika na neodređeno vrijeme gđe Monique Vandeuren i slijedom toga odbio njezin zahtjev za naknadu pretrpljene materijalne štete kao preuranjen.

2.

Žalba se u preostalom dijelu odbija.

3.

Predmet se vraća Službeničkom sudu na ponovno odlučivanje.

4.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 139, 7.5.2011.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/19


Presuda Općeg suda od 3. prosinca 2013. — JAS protiv Komisije

(Predmet T-573/11) (1)

(Carinska unija - Uvozi blue-jeans hlača - Prijevara - Naknadna naplata uvoznih carina - Članak 13. Uredbe (EEZ) br. 1430/79 - Članak 239. Carinskog zakonika - Zahtjev za otpust plaćanja uvoznih carina - Postojanje posebne situacije - Klauzula pravičnosti - Odluka Komisije)

2014/C 24/33

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: JAS Jet Air Service France (JAS) (Mesnil-Amelot, Francuska) (zastupnici: T. Gallois i E. Dereviankine, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B.-R. Killmann, L. Keppenne i C. Soulay, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije od 5. kolovoza 2011. kojom se utvrđuje da u određenom slučaju nije opravdano pristupiti otpuštanju plaćanja uvoznih carina (slučaj REM 01/2008).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

JAS Jet Air Service France (JAS) snosit će vlastite troškove, kao i troškove Europske komisije.


(1)  SL C 25, 28.1.2012.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/20


Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2013. — Olive Line International protiv OHIM-a — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(Predmet T-4/12) (1)

(Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica - Figurativni žig Maestro de Oliva - Raniji nacionalni verbalni žig MAESTRO - Stvarna uporaba ranijeg žiga - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 15. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

2014/C 24/34

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Olive Line International, SL (Madrid, Španjolska) (zastupnik: M. Aznar Alonso, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa, Italija).

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 21. rujna 2011. (predmet R 1612/2010-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Carapelli Firenze, SpA i Olive Line International, SL.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Olive Line International, SL nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 89, 24.3.2012.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/20


Presuda Općeg suda 6. prosinca 2013. — Premiere Polish protiv OHIM-a — Donau Kanol (ECOFORCE)

(Predmet T-361/12) (1)

(Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava registracije verbalnog žiga Zajednice ECOFORCE - Raniji figurativni žig Zajednice ECO FORTE - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

2014/C 24/35

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: C. Jones i M. Carter, solicitors)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: I. Harrington, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Donau Kanol GmbH & Co. KG (Ried im Traunkreis, Austrija)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 8. lipnja 2012. (predmet R 851/2011-4), u vezi s postupkom povodom prigovora između Donau Kanol GmbH & Co. KG i Premiere Polish Co. Ltd.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Premiere Polish Co. Ltd snošenje troškova.


(1)  SL C 319, 20.10.2012.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/20


Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2013. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria protiv OHIM-a (VALORES DE FUTURO)

(Predmet T-428/12) (1)

(Žig Zajednice - Prijava verbalnog žiga Zajednice VALORES DE FUTURO - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

2014/C 24/36

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Španjolska) (zastupnici: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa i N. González-Alberto Rodríguez, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: V. Melgar, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 4. srpnja 2012. (predmet R 2299/2011-2), u vezi s prijavom registracije verbalnog znaka VALORES DE FUTURO kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 366, 24.11.2012.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/21


Rješenje predsjednika Općeg suda od 27. studenoga 2013. — Oikonomopoulos protiv Komisije

(Predmet T-483/13 R)

(Privremena pravna zaštita - Istraga OLAF-a - Tužba za naknadu štete - Financijska i nematerijalna šteta koju tužitelj navodno trpi - Zahtjev za određivanje privremenih mjera - Nedopuštenost - Nedostatak hitnosti)

2014/C 24/37

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Athanassios Oikonomopoulos (Atena, Grčka) (zastupnici: N. Korogiannakis i I. Zarzoura, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Baquero Cruz i A. Sauka, agenti)

Predmet

Zahtjev za određivanje privremenih mjera podnesen u okviru tužbe za naknadu štete kojom tužitelj traži naknadu štete koju je pretrpio tijekom obavljanja svojih profesionalnih djelatnosti i u odnosu na njegov imidž, do koje je došlo zbog navodnog nezakonitog postupanja Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) u okviru istrage koju su provodili njegovi agenti.

Izreka

1.

Zahtjev za određivanje privremenih mjera se odbija.

2.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/21


Tužba podnesena 27. rujna 2013. — Izsák i Dabis protiv Komisije

(Predmet T-529/13)

2014/C 24/38

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelji: Balázs-Árpád Izsák (Marosvásárhely, Rumunjska) i Attila Dabis (Budimpešta, Mađarska) (zastupnik: Judit Tordáné dr. Petneházy, odvjetnica)

Tuženik: Europska komisija

Zahtjevi

Tužitelji zahtijevaju od Općeg suda da:

poništi odluku Europske komisije od 25. srpnja 2013., C(2013) 4975 final, kojom se odbija zahtjev za registraciju prijedloga građanske inicijative pod nazivom „Kohezijska politika za jednakost regija i održivost regionalnih kultura”;

naloži Komisiji registraciju prijedloga prethodno navedene inicijative i poduzimanje svih potrebnih pravnih mjera;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog njihovoj tužbi, tužitelji ističu sljedeće tužbene razloge:

1.

Prvi tužbeni razlog se temelji na povredi članka 4. stavka 2, Uredbe (EU) br. 211/2011 (1)

U okviru njihovog prvog tužbenog razloga tužitelji ističu da je njihov prijedlog ispunjavao sve uvjete potrebne za registraciju. Tužitelji nadalje smatraju neutemeljenom tvrdnju Komisije prema kojoj je prijedlog predložene inicijative očito izvan okvira ovlasti Komisije na temelju kojih ona može predložiti donošenje pravnog akta Unije u svrhu provedbe Ugovorâ. Prema mišljenju tužitelja, prijedlog inicijative ulazi u područje nadležnosti iz članka 4. stavka 2. točke (c) UFEU-a (ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija).

2.

Drugi tužbeni razlog se temelji na povredi članka 174. stavka 3. UFEU-a

U okviru ovog tužbenog razloga tužitelji ističu da popis poteškoća zbog kojih se nekoj regiji poklanja posebna pozornost, kako je određeno u članku 174. Stavku 3. UFEU-a, nije iscrpan, suprotno onome što tvrdi Komisija, već ilustrativan.

3.

Treći tužbeni razlog se temelji na povredi članka 174. UFEU-a i Uredbe (EZ) br. 1059/2003 (2)

Tužitelji nadalje smatraju da su regije s nacionalnim, etničkim, kulturnim, vjerskim ili jezičnim značajkama u svakom slučaju obuhvaćene kategorijom „dotične regije” Unijine politike kohezije iz članka 174. UFEU-a, zato što je kultura, na temelju sekundarnog prava, važan element teritorijalne, socijalne i ekonomske kohezije. Tu tvrdnju potkrepljuje članak 3. stavak 5. Uredbe br. 1059/2003 kao i uvodna izjava te uredbe.

4.

Četvrti tužbeni razlog se temelji na povredi članka 4. stavka 1. Uredbe br. 211/2011 kao i članka 167. UFEU-a

Tužitelji ističu da organizatori, suprotno onom što tvrdi Komisija, nisu naznačili pravnu osnovu za prijedlog pravnog akta već, na temelju članka 4. stavka 1. Uredbe br. 211/2011, odredbe Ugovorâ koje smatraju bitnima za predloženo djelovanje. Nadalje, prema odredbama članka 167. UFEU-a, Unija doprinosi procvatu kultura država članica, poštujući pritom njihovu nacionalnu i regionalnu raznolikost.

5.

Peti tužbeni razlog se temelji na povredi članka 19. stavka 1. UFEU-a

Tužitelji smatraju da Komisija pogrešno tvrdi u pobijanoj odluci da, iako su institucije Unije dužne poštovati bogatstvo njene kulturne i jezične raznolikosti i suzdržati se od svake diskriminacije manjina, nijedna od ovih odredbi, međutim, ne predstavlja pravnu osnovu za bilo kakvo djelovanje spomenutih institucija. Prema mišljenju tužitelja, ova je tvrdnja u suprotnosti s, između ostalog, člankom 19. stavkom 1. UFEU-a.

6.

Šesti tužbeni razlog se temelji na povredi članka 174. stavka drugog UFEU-a

Prema mišljenju tužitelja, Komisija pogrešno shvaća prijedlog inicijative kada tvrdi da se poboljšanje položaja manjina ne može smatrati doprinosom smanjivanju razlika među različitim regijama i zaostalosti regija, u smislu članka 174. stavka 2. UFEU-a. Tužitelji ističu da organizatori nisu predložili poboljšati stanje nacionalnih manjina, već osigurati da politika kohezije Unije ne može biti stavljena u službu uklanjanja ili slabljenja nacionalnih, jezičnih i kulturnih značajki regija i da instrumenti i ekonomski ciljevi Unije ne mogu postati instrumenti, čak niti neizravni, protumanjinskih politikâ.


(1)  Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, str. 1.). (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 3.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/22


Tužba podnesena 16. listopada 2013. — Mađarska protiv Komisije

(Predmet T-554/13)

2014/C 24/39

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Mađarska (zastupnici: M. Z. Fehér i K. Szíjjártó, u svojstvu agenata)

Tuženik: Europska komisija

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu odluku Komisije C(2013) 5029 final od 6. kolovoza 2013. o djelomičnom povratu nacionalne financijske potpore isplaćene organizacijama proizvođača za operativne programe provedene u Mađarskoj u 2010.

naloži Komisiji snošenje troškova.

Pravni navodi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi, tužitelj se poziva na činjenicu da je Komisija prekoračila svoje ovlasti i povrijedila mjerodavna pravila prava Unije prilikom određivanja iznosa koji treba isplatiti Mađarskoj na temelju djelomičnog povrata nacionalne financijske potpore isplaćene organizacijama proizvođača voća i povrća.

Prema tužitelju, pravo Unije ne dopušta mogućnost Komisiji da, u okviru njezine odluke o djelomičnom povratu nacionalne financijske potpore od strane Zajednice isplaćene, na temelju članka 103.e Uredbe Vijeća br. 1234/2007 (1), organizacijama proizvođača voća i povrća odobri povrat samo onih iznosa koje je Mađarska, u svom zahtjevu za odobrenje dodjele nacionalne potpore, naznačila kao „procijenjene” ili „očekivane”.

Tužitelj ističe da se odobrenje koje Komisija daje u svezi s nacionalnom potporom tiče dodjele ove pomoći, a ne Komisijinog utvrđenja gornje granice u svezi s pomoći koja može biti dodijeljena. Prema mišljenju tužitelja, ova je gornja granica jasno utvrđena Uredbom br. 1234/2007 kojom se predviđa da nacionalna financijska potpora ne može premašiti 80 % financijskog doprinosa koji su uplatili članovi ili sama organizacija proizvođača u operativni fond.

Pravila koja se primjenjuju na djelomični povrat nacionalne potpore od strane Zajednice ne dopuštaju Komisiji, u okviru djelomičnog povrata, da odredi kao gornju granicu povrata iznos koji je država članica, u okviru zahtjeva za odobrenje, dostavila Komisiji, bilo kao ukupni iznos potpore ili kao iznos potpore koji treba isplatiti svakoj organizaciji proizvođača. To je osobito stoga što je prilikom dostave ovih informacija mađarska Vlada precizirala da su predmetni iznosi samo predviđeni ili procijenjeni.

Osim toga, tužitelj ističe da pravo Komisije da ispita premašuje li iznos stvarno plaćene potpore granicu od 80 % ili prelazi li zatraženi povrat 60 % dodijeljene pomoći ne odgovara ipak pravu određivanja gornje granice povrata iznosa iz zahtjeva za odobrenje, posebno ako je karakter predviđenih ili procijenjenih iznosa istaknut u zahtjevu. Ako, iz različitih razloga, tijekom godine dođe do promjena u iznosu nacionalne potpore dodijeljene svakoj organizaciji proizvođača, djelomični povrat nacionalne potpore od strane Zajednice mora se temeljiti na stvarno isplaćenom iznosu, pod uvjetom da su ispunjeni mjerodavni uvjeti prava Unije.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (SL L 299, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 9., str. 61.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/23


Tužba podnesena 24. listopada 2013. — FSA protiv OHIM-a — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Predmet T-558/13)

2014/C 24/40

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: FSA Srl (Busnago, Italija) (zastupnici: M. Locatelli i M. Cartella, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugal)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 5. kolovoza 2013. u predmetu R 436/2012-2,

naloži registraciju verbalnog žiga FSA K-FORCE,

naloži tuženiku i intervenijentu snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje žiga ništavim: Verbalni žig FSA K-FORCE — žig Zajednice registriran pod br. 9 191 909

Nositelj žiga Zajednice: Tužitelj

Stranka koja zahtijeva proglašenje žiga Zajednice ništavim: Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim: Zahtjev se temelji na razlozima iz članka 53. stavku 1. točki (a) Uredbe o žigu Zajednice u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) te uredbe

Odluka Odjela za poništaje: Registracija žiga Zajednice proglašena je ništavom

Odluka žalbenog vijeća: Žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: Povreda članka 53. stavka 1. točke (a) u vezi s člankom 8. stavkom 1. (b) Uredbe o žigu Zajednice i članku 75. te uredbe.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/23


Tužba podnesena 25. listopada 2013. — Giovanni Cosmetics protiv OHIM-a — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

(Predmet T-559/13)

2014/C 24/41

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Giovanni Cosmetics, Inc. (Rancho Dominguez, Sjedinjene Države) (zastupnici: J. van den Berg i M. Meddens-Bakker, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Vasconcelos & Gonçalves, SA (Lisabon, Portugal)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 13. kolovoza 2013. donesenu u predmetu R 1189/2012-2;

naloži odbijanje prijave žiga Zajednice br. 9 232 471;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni žig Zajednice: figurativni žig koji sadrži verbalni element GIOVANNI GALLI za proizvode i usluge u razredima 3, 14 i 18 — prijava žiga Zajednice br. 9 232 471

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: tužitelj

Navedeni žig ili znak: registracija žiga Zajednice br. 2 404 283 za verbalni žig GIOVANNI za proizvode u razredu 3

Odluka odjela za prigovore: prigovor je u cijelosti odbačen

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/24


Tužba podnesena 29. listopada 2013. — Sharp protiv OHIM-a (BIG PAD)

(Predmet T-567/13)

2014/C 24/42

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Sharp KK (Osaka, Japan) (zastupnici: G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda i E. Armero, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 5. kolovoza 2013. donesenu u predmetu R 2131/2012-2;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: figurativni žig koji sadrži verbalne elemente „BIG PAD” za proizvode i usluge iz razreda 9 — prijava žiga Zajednice br. 10 887 231

Odluka ispitivača: odbijanje prijave žiga Zajednice

Odluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbe

Tužbeni razlozi: povreda članka 7. stavka 1. točke (b) i članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/24


Tužba podnesena 28. listopada 2013. — Bimbo protiv OHIM-a — Cafe' do Brasil (KIMBO)

(Predmet T-568/13)

2014/C 24/43

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Bimbo, SA (Barcelona, Španjolska) (zastupnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italija)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 28. kolovoza 2013. donesenu u predmetima R 636/2012-4 i R 608/2012-4;

naloži intervenijentu snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „KIMBO” za proizvode i usluge u razredima 11, 21, 30, 32 i 43 — prijava žiga zajednice br. 3 420 973

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: tužitelj

Navedeni žig ili znak: španjolski žigovi br. 291 655, br. 451 559 i br. 2 244 563

Odluka Odjela za prigovore: prigovor je djelomično odbačen

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/25


Tužba podnesena 28. listopada 2013. — Bimbo protiv OHIM-a — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

(Predmet T-569/13)

2014/C 24/44

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Bimbo, SA (Barcelona, Španjolska) (zastupnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italija)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 29. kolovoza 2013. donesenu u predmetu R 1561/2012-4;

naloži intervenijentu snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni žig Zajednice: figurativni crveno, zlatno, bijelo i crni žig koji sadrži verbalne elemente „Caffè KIMBO Espresso Napoletano” za niz proizvoda i usluga u razredima 30, 32 i 43 — prijava žiga Zajednice br. 4 037 933

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: tužitelj

Navedeni žig ili znak: španjolski žig br. 291 655 za naziv „BIMBO” za proizvode u razredu 30 i raniji opće poznat žig u Španjolskoj „BIMBO” za proizvode u razredu 30

Odluka Odjela za prigovore: prigovor je djelomično odbačen

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/25


Tužba podnesena 30. listopada 2013. — Verus protiv OHIM-a — Joie International (MIRUS)

(Predmet T-576/13)

2014/C 24/45

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Verus Eood (Sofija, Bugarska) (zastupnik: C. Röhl, Rechtsanwalt)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druge stranke pred žalbenim vijećem: Joie International Co. Ltd (Hong Kong, Kina)

Zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

izmijeni odluku R 715/2012-5 petog žalbenog vijeća od 23. kolovoza 2013. tako da se prigovor prihvati u cijelosti i odbije prijava žiga Zajednice 9 599 416;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: Joie International Co. Ltd

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „MIRUS” za proizvode iz razreda 12 — prijava žiga Zajednice br. 9 599 416.

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: tužitelj

Navedeni žig ili znak: njemački verbalni žig „MIRUS” za proizvode iz razreda 12, 25 i 28

Odluka Odjela za prigovore: prigovor je prihvaćen

Odluka žalbenog vijeća: ukidanje pobijane odluke i odbijanje prigovora

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/26


Tužba podnesena 30. listopada 2013. — Zehnder protiv OHIM-a — UAB „Amalva” (komfovent)

(Predmet T-577/13)

2014/C 24/46

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Švicarska) (zastupnik: J. Krenzel, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: UAB „Amalva” (Vilnius, Litva)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 29. kolovoza 2013. donesenu u predmetu R 255/2012-4;

naloži drugim strankama u postupku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje žiga ništavim: figurativni crno-bijeli žig koji sadrži verbalni element „komfovent” za proizvode iz razreda 11 — prijava registracije žiga Zajednice br. 4 635 272

Nositelj žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Stranka koja zahtijeva proglašenje žiga Zajednice ništavim: tužitelj

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim: razlozi iz članka 53. stavka 1. točke (a) u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009

Odluka Odjela za poništaje: proglašavanje osporavanog žiga Zajednice ništavim

Odluka žalbenog vijeća: ukidanje pobijane odluke i odbijanje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 75. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/26


Tužba podnesena 4. studenoga 2013. — Royal County of Berkshire Polo Club protiv OHIM-a — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

(Predmet T-581/13)

2014/C 24/47

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: J. Maitland-Walker, Solicitor)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Nizozemska)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 25. srpnja 2013. donesenu u predmetu R 1374/2012-2;

dosudi tužitelju troškove predmetnog postupka kao i troškove postupka pred žalbenim vijećem.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: tužitelj

Predmetni žig Zajednice: figurativni žig koji sadrži verbalne elemente „Royal County of Berkshire POLO CLUB” za proizvode i usluge iz razreda 9, 14, 16, 18, 25 i 28 — prijava registracije žiga Zajednice br. 9 642 621

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Žig ili znak navedeni u prigovoru: prijave žiga Zajednice br. 8 456 469, 5 482 484, 532 895 i 364 257

Odluka Odjela za prigovore: prigovor je odbačen u cijelosti

Odluka žalbenog vijeća: pobijana odluka je djelomično ukinuta

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/27


Tužba podnesena 8. studenoga 2013. — H.P. Gauff Ingenieure protiv OHIM-a — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

(Predmet T-585/13)

2014/C 24/48

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Nürnberg, Njemačka) (zastupnik: Rechtsanwalt G. Schneider-Rothhaar)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nürnberg, Njemačka)

Zahtjevi

Tužitelj zahtijeva:

poništenje pobijane odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 5. rujna 2013. (Predmet R 596/2013-1);

vraćanje predmeta OHIM-u na ponovno odlučivanje uz preporuku da dopusti povrat u prijašnje stanje;

nalaganje OHIM-u snošenja troškova postupka uključujući i troškova postupka pred žalbenim vijećem.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: Tužitelj

Predmetni žig Zajednice: Figurativni žig „Gauff JBG Ingenieure” za proizvode i usluge iz razreda 9, 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 i 42 ‒ Prijava žiga Zajednice br. 9 992 967

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Navedeni žig ili znak: Njemački verbalni žig i verbalni žig Zajednice „Gauff” kao i njemački figurativni žig i figurativni žig Zajednice „GAUFF” za proizvode i usluge iz razreda 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 i 44

Odluka odjela za prigovore: Prigovor se djelomično prihvaća

Odluka žalbenog vijeća: Odbijanje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje i odbijanje žalbe kao nedopuštene

Tužbeni razlozi: Povreda članka 81. Uredbe br. 207/2009


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/27


Tužba podnesena 8. studenoga 2013. — H.P. Gauff Ingenieure protiv OHIM-a Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

(Predmet T-586/13)

2014/C 24/49

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Nürnberg, Njemačka) (zastupnik: Rechtsanwalt G. Schneider-Rothhaar)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nürnberg, Njemačka)

Zahtjevi

Tužitelj zahtijeva:

poništenje pobijane odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 5. rujna 2013. (Predmet R 118/2013-1);

vraćanje predmeta OHIM-u na ponovno odlučivanje uz preporuku da dopusti povrat u prijašnje stanje;

nalaganje OHIM-u snošenja troškova postupka uključujući i troškova postupka pred žalbenim vijećem.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: Tužitelj

Predmetni žig Zajednice: Figurativni žig „Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW” za proizvode i usluge iz razreda 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 i 42 ‒ Prijava žiga Zajednice br. 10 028 082

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Navedeni žig ili znak: Njemački verbalni žig i verbalni žig Zajednice „Gauff” kao i njemački figurativni žig i figurativni žig Zajednice „GAUFF” za proizvode i usluge iz razreda 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 i 44

Odluka odjela za prigovore: Prigovor se djelomično prihvaća

Odluka žalbenog vijeća: Odbijanje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje i odbijanje žalbe kao nedopuštene.

Tužbeni razlozi: Povreda članka 81. Uredbe br. 207/2009


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/28


Tužba podnesena 4. studenoga 2013. — Schwerdt protiv OHIM-a — Iberamigo (cat&clean)

(Predmet T-587/13)

2014/C 24/50

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Miriam Schwerdt (Porta-Westfalica, Njemačka) (zastupnik: Rechtsanwalt K. Kruse)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem: Iberamigo, SA (Rubi, Španjolska)

Zahtjevi

Tužitelj zahtijeva:

poništenje odluke žalbenog vijeća tuženika br. R 1799/2012-4 od 3. rujna 2013.;

nalaganje tuženiku snošenja troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: Tužitelj

Predmetni žig Zajednice: Figurativni žig u različitim bojama, koji sadrži prikaz mačke i verbalne elemente „cat&clean”, za proizvode iz razreda 31 – Prijava žiga Zajednice br. 9 612 301

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: Iberamigo, SA

Navedeni žig ili znak: Španjolski verbalni žig „CLEAN CAT” za proizvode iz razreda 31

Odluka odjela za prigovore: Prigovor se prihvaća

Odluka žalbenog vijeća: Odbijanje žalbe

Tužbeni razlozi: Povreda članka 8. stavka 1. točke b Uredbe (EZ) br. 207/2009 kao i članka 29. i dalje Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/28


Tužba podnesena 7. studenoga 2013. — Deutsche Rockwool Mineralwoll protiv OHIM-a — A. Weber (JETROC)

(Predmet T-588/13)

2014/C 24/51

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Njemačka) (zastupnik: J. Krenzel, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: A. Weber SA (Rouhling, Francuska)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 28. kolovoza 2013. donesenu u predmetu R 257/2013-2

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje žiga ništavim: verbalni žig „JETROC” za proizvode iz razreda 1, 17 i 19 — međunarodna registracija u kojoj je navedena Europska unija br. 940 180

Nositelj žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Stranka koja zahtijeva proglašenje žiga Zajednice ništavim: tužitelj

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim: vjerojatnost dovođenja u zabludu sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009

Odluka Odjela za poništaje: odbacivanje zahtjeva za proglašenje žiga ništavim

Odluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbe

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/29


Tužba podnesena 11. studenoga 2013. — Ratioparts-Ersatzteile protiv OHIM-a — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Predmet T-592/13)

2014/C 24/52

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Njemačka) (zastupnik: M. Koch, Rechtsanwalt)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druge stranke pred žalbenim vijećem: Norwood Industries (Kilworthy, Kanada)

Zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

preinači odluku drugog žalbenog vijeća od 28. kolovoza 2013. (žalbeni predmet R 356/2013-2) tako da u potpunosti odbije prigovor B1771461 i

naloži snošenje troškova postupka povodom prigovora podnositelju prigovora, a troškove žalbenog postupka protivniku žalbe.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: tužitelj

Predmetni žig Zajednice: figurativni žig „NORTHWOOD professional forest equipment” za proizvode i usluge iz razreda 8, 9, 20, 25 i 35 — prijava žiga Zajednice br. 9 412 776

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku povodom prigovora: Norwood Industries

Navedeni žig ili znak: verbalni žig Zajednice „NORWOOD” za proizvode iz razreda 7

Odluka Odjela za prigovore: prigovor je djelomično prihvaćen

Odluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbe

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/29


Tužba podnesena 14. studenog 2013. — Sanctuary Brands protiv OHIM-a — Richter International (TAILORBYRD)

(Predmet T-594/13)

2014/C 24/53

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: B. Brandreth, barrister)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Richter International Ltd (Scarborough, Kanada)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 7. kolovoza 2013. donesenu u predmetu R 1625/2012-1,

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni žig Zajednice: Verbalni žig „TAILORBYRD” za proizvode iz razreda 25 — Prijava žiga Zajednice br. 9 325 507

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku povodom prigovora: Tužitelj

Navedeni žig ili znak: Neregistrirani figurativni znak koji sadrži verbalni element „TAILORBYRD”, neregistrirani verbalni žig i trgovački naziv „TAILORBYRD” te tvrtka „Tailorbyrd, LLC”, koji se rabe u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini za „odjeću, košulje”

Odluka Odjela za prigovore: Prigovor je odbačen

Odluka žalbenog vijeća: Žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: Povreda članka 8. stavka 4. Uredbe o žigu Zajednice.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/30


Tužba podnesena 18. studenoga 2013. — Calida protiv OHIM-a — Quanzhou Green Garments (dadida)

(Predmet T-597/13)

2014/C 24/54

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Calida Holding AG (Sursee, Švicarska) (zastupnici: R. Kaase i H. Dirksmeier, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Kina)

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 16. rujna 2013. donesenu u predmetu R 1190/2012-4;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje žiga ništavim: međunarodna registracija s učinkom u Europskoj uniji br. 979 903 figurativnog žiga koji sadrži verbalni element „dadida” za proizvode iz razreda 25

Nositelj žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Stranka koja zahtijeva proglašenje žiga Zajednice ništavim: tužitelj

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim: relativni razlozi ništavosti sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009

Odluka odjela za poništaje: odbacivanje zahtjeva za proglašenje žiga ništavim

Odluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbe

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/30


Tužba podnesena 15. studenoga 2013. — Sanctuary Brands protiv OHIM-a — Richter International (TAILORBYRD)

(Predmet T-598/13)

2014/C 24/55

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: B. Brandreth, barrister)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Richter International Ltd (Scarborough, Kanada)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 7. kolovoza 2013. donesenu u predmetu R 1115/2012-1,

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni žig Zajednice: Figurativni žig koji sadrži verbalni element „TAILORBYRD” za robu iz razreda 25 — Prijava žiga Zajednice br. 9 325 549

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku povodom prigovora: Tužitelj

Navedeni žig ili znak: Neregistrirani figurativni žig koji sadrži verbalni element „TAILORBYRD”, neregistrirani verbalni žig i trgovački naziv „TAILORBYRD” te tvrtka „Tailorbyrd, LLC”, koji se koriste u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini za „odjeću, košulje”

Odluka Odjela za prigovore: Prigovor je odbačen

Odluka žalbenog vijeća: Žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: Povreda članka 8. stavka 4. Uredbe o žigu Zajednice.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/31


Tužba podnesena 12. studenoga 2013. — Wilo protiv OHIM-a (Pioneering for You)

(Predmet T-601/13)

2014/C 24/56

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Wilo SE (Dortmund, Njemačka) (zastupnik: Rechtsanwalt B. Schneiders)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Zahtjevi

Tužitelj zahtijeva:

poništenje odluke žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 11. rujna 2013., predmet R 555/2013-4;

nalaganje Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) snošenja troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: Verbalni žig „Pioneering for You” za proizvode i usluge iz razreda 7, 9, 11, 37 i 42 ‒ Prijava žiga Zajednice br. 11 065 588

Odluka ispitivača: Odbijanje prijave žiga

Odluka žalbenog vijeća: Odbijanje žalbe

Tužbeni razlozi: Povreda članka 7. stavka 1. točke b Uredbe (EZ) br. 207/2009


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/31


Tužba podnesena 14. studenoga 2013. — Léon Van Parys protiv Komisije

(Predmet T-603/13)

2014/C 24/57

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Firma Léon Van Parys NV (Antwerpen, Belgija) (zastupnici: P. Vlaemminck, B. Van Vooren i R. Verbeke, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pismo Komisije u kojem ona traži dodatne podatke od Belgijske uprave za carine i trošarine u skladu s člankom 907. Uredbe (EEZ) br. 2454/93; i pismo Europske komisije od 16. rujna 2013. kojim ona obavještava Firma Léon Van Parys o tom zahtjevu i suspenziju dodatnog roka u skladu s člankom 907. Uredbe (EEZ) br. 2454/93;

utvrdi da je članak 909. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 u potpunosti proizveo pravni učinak u korist tužitelja nakon presude Suda u predmetu T-324/10 od 19. ožujka 2013. u vezi s predmetom REM/REC 07/07;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi od strane Komisije članaka 907. i 909. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 (1), kao i članka 266. stavka 1. UFEU-a. Tužitelj ističe da je u skladu s gore navedenim člancima rok od devet mjeseci za donošenje odluke istekao i da Komisija stoga više nije bila nadležna odlučiti o zahtjevu za otpust. Posljedično, Komisija više nije nadležna ukoliko postupa ne poštivajući usklađivanje njezine odluke koja je djelomično poništena presudom od 19. ožujka 2013. u predmetu T-324/10 Firma Léon Van Parys protiv Komisije.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 907. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 i Povelje o temeljnim pravima Europske unije, a posebice članka 41. Povelje koji se odnosi na pravo na dobru upravu. Tužitelj tvrdi da je Komisija neovlašteno koristila mogućnost zahtijevanja podataka i time produženja roka od devet mjeseci kako bi izbjegla ili barem odgodila buduću primjenu članka 909. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. Činjenica da je Komisija prisvojila pravo da, u pogledu pitanja za koje se u načelu primjenjuje rok od devet mjeseci, započne 2013. puno ispitivanje zahtjeva za otpust podnesenog na kraju 2007. u pogledu uvoza iz 1999., predstavlja ujedno povredu načela dobre uprave.


(1)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku zajednice (SL L 253, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 1., str. 3.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/32


Tužba podnesena 20. studenog 2013. — Levi Strauss protiv OHIM-a — L&O Hunting Group (101)

(Predmet T-604/13)

2014/C 24/58

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Levi Strauss & Co. (San Francisco, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: V. von Bomhard i J. Schmitt, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: L&O Hunting Group GmbH (Isny im Allgäu, Njemačka)

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 6. rujna 2013. donesenu u predmetu R 1538/2012-2,

naloži tuženiku i intervenijentu, u slučaju da intervenira u postupak, snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „101” za proizvode u razredima 13, 25 i 28 — prijava žiga Zajednice br. 9 446 634

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: tužitelj

Navedeni žig ili znak: prijava žiga Zajednice br. 26 708 za verbalni žig „501” za proizvode u razredima 16., 18. i 25.

Odluka odjela za prigovore: prigovor se u cijelosti odbija

Odluka žalbenog vijeća: žalba se odbija

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka (5) Uredbe o žigu Zajednice (CTMR).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/32


Tužba podnesena 21. studenoga 2013. — Alma — The Soul of Italian Wine protiv OHIM-a — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Predmet T-605/13)

2014/C 24/59

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: The Soul of Italian Wine LLLP (Bal Harbor, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: F. Terrano, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Španjolska)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 10. rujna 2013. donesenu u predmetu R 18/2013-2,

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: Tužitelj

Predmetni žig Zajednice: Figurativni žig koji sadrži verbalne elemente „SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE” — Prijava žiga Zajednice br. 9 784 539

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku povodom prigovora: Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Navedeni žig ili znak: Žigovi Zajednice registrirani pod br. 462 523, 6 373 971 i žigovi registrirani u Španjolskoj pod br. 152 231, 715 524, 2 796 505

Odluka odjela za prigovore: Prigovor je prihvaćen u cijelosti

Odluka žalbenog vijeća: Žalba je odbijena, a prijava žiga Zajednice odbijena u cijelosti

Tužbeni razlozi: Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe o žigu Zajednice.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/33


Tužba podnesena 22. studenoga 2013. — easyGroup IP Licensing protiv OHIM-a

(Predmet T-608/13)

2014/C 24/60

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: easyGroup IP Licensing (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: J. Day, solicitor)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: TUI AG (Hannover, Njemačka)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 5. rujna 2013. donesenu u predmetu R 1029/2012-1,

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: Tužitelj

Predmetni žig Zajednice: Figurativni žig koji sadrži verbalne elemente „easyAir-tours” za robe i usluge iz razreda 16, 36, 39 i 43 — Prijava žiga Zajednice br. 9 220 849

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku povodom prigovora: Druga stranka pred žalbenim vijećem

Navedeni žig ili znak: Međunarodni žigovi u kojima je naznačena Europska unija, žig Zajednice i nacionalni žig koji se odnose na figurativni žig koji sadrži, među ostalim, verbalni element „airtours”

Odluka Odjela za prigovore: Prijava žiga Zajednice je djelomično odbijena

Odluka žalbenog vijeća: Žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe o žigu Zajednice.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/33


Tužba podnesena 22. studenog 2013. — BlackRock protiv OHIM-a (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

(Predmet T-609/13)

2014/C 24/61

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: BlackRock, Inc. (New York, Sjedinjene Države) (zastupnici: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert and M. Blair, Solicitors)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 11. rujna 2013. donesenu u predmetu R 572/2013-4;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” za usluge u razredima 35. i 36. — prijava žiga Zajednice broj 11 144 748

Odluka ispitivača: zahtjev za registraciju žiga Zajednice odbijen je u cijelosti

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/33


Tužba podnesena 21. studenog 2013. — Ecolab USA protiv OHIM-a (GREASECUTTER)

(Predmet T-610/13)

2014/C 24/62

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Ecolab USA (St. Paul, Sjedinjene Države) (zastupnici: G. Hasselblatt i V. Töbelmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i industrijski dizajni)

Zahtjevi

Tužitelj zahtijeva od Suda da odluči kako slijedi:

Odluka Drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i industrijski dizajni) od 5. rujna 2013. (predmet R 1704/2012-2) se poništava u dijelu opsegu u kojem se odbija EU oznaka međunarodne registracije br. 1 103 198 GREASECUTTER

Tuženik snosi vlastite troškove kao i troškove tužitelja

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „GREASECUTTER” za proizvode u razredima 3. i 5. — međunarodna registracija br. W 1 103 198

Odluka ispitivača: odbijena zaštita međunarodne registracije koja se odnosi na Europsku uniju

Odluka žalbenog vijeća: žalba odbijena

Tužbeni razlozi: povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe Vijeća br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/34


Tužba podnesena 21. studenog 2013. — Australian Gold protiv OHIM-a — Effect Management & Holding (HOT)

(Predmet T-611/13)

2014/C 24/63

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Australian Gold LLC (Indianapolis, Sjedinjene Države) (zastupnici: A. von Mühlendahl and H. Hartwig, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druge stranke pred žalbenim vijećem: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Austrija)

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 10. rujna 2013. donesenu u predmetu R 1881/2012-4;

naloži tuženiku i drugoj stranci u postupku pred žalbenim vijećem, ako ona intervenira u ovom postupku, snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje žiga ništavim: Figurativni žig koji sadrži verbalni element „HOT” za proizvode iz razreda 3., 5., 16. i 25. — međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 797 277

Nositelj žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Stranka koja zahtijeva proglašenje žiga Zajednice ništavim: tužitelj

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim: Razlozi su navedeni u članku 52. stavku 1. točki (a) u vezi člankom 7. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009

Odluka odjela za poništaje: djelomično usvajanje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim

Odluka žalbenog vijeća: žalba je djelomično odbijena

Tužbeni razlozi: povreda članka 52. stavka 1. točke (a) u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) i člankom 8. stavkom (3) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/34


Tužba podnesena 20. studenoga 2013. — AIC protiv OHIM-a — ACV Manufacturing (Izmjenjivači topline)

(Predmet T-615/13)

2014/C 24/64

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: AIC S.A. (Gdynia, Poljska) (zastupnik: J. Radłowski, lawyer)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgija)

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku trećeg žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 10. rujna 2013. u predmetu R 291/2012-3;

naloži tuženiku snošenje troškova predmetnog postupka i troškove pred žalbenim vijećem.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani dizajn Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje ništavosti: dizajn za proizvod opisan kao „izmjenjivači topline” — registrirani dizajn Zajednice br. 1 618 703-0001

Nositelj dizajna Zajednice: tužitelj

Stranka koja zahtijeva proglašavanje ništavosti dizajna Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje ništavosti: tvrdi se da dizajn ne ispunjava zahtjeve iz članka 4. stavaka 1. i 2. u vezi s člancima 5. i 6. i osobito člankom 8. stavcima 1. i 2. Uredbe Vijeća br. 6/2002

Odluka Odjela za poništaje: sporni registrirani dizajn Zajednice je proglašen ništavim

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlog: povreda članka 25. stavka 1. točke (b) u vezi s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća br. 6/2002.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/35


Tužba podnesena 20. studenoga 2013. — AIC protiv OHIM-a — ACV Manufacturing (Umeci za izmjenjivače topline)

(Predmet T-616/13)

2014/C 24/65

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: AIC S.A. (Gdynia, Poljska) (zastupnik: J. Radłowski, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgija)

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku trećeg žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 10. rujna 2013. u predmetu R 293/2012-3;

naloži tuženiku snošenje troškova predmetnog postupka i troškove pred žalbenim vijećem.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani dizajn Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje ništavosti: dizajn za proizvod opisan kao „umeci za izmjenjivače topline” — registrirani dizajn Zajednice br. 1 137 152-0001

Nositelj dizajna Zajednice: tužitelj

Stranka koja zahtijeva proglašavanje ništavosti dizajna Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje ništavosti: tvrdi se da dizajn ne ispunjava zahtjeve iz članka 4. stavaka 1. i 2. u vezi s člancima 5. i 6. i osobito člankom 8. stavcima 1. i 2. Uredbe Vijeća br. 6/2002

Odluka Odjela za poništaje: sporni registrirani dizajn Zajednice je proglašen ništavim

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlog: povreda članka 25. stavka 1. točke (b) u vezi s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća br. 6/2002.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/35


Tužba podnesena 20. studenoga 2013. — AIC protiv OHIM-a — ACV Manufacturing (Umeci za izmjenjivače topline)

(Predmet T-617/13)

2014/C 24/66

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: AIC S.A. (Gdynia, Poljska) (zastupnik: J. Radłowski, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgija)

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku trećeg žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 10. rujna 2013. u predmetu R 688/2012-3;

naloži tuženiku snošenje troškova predmetnog postupka i troškove pred žalbenim vijećem.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani dizajn Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje ništavosti: dizajn za proizvod opisan kao „umeci za izmjenjivače topline” — registrirani dizajn Zajednice br. 1 137 152-0002

Nositelj dizajna Zajednice: tužitelj

Stranka koja zahtijeva proglašavanje ništavosti dizajna Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje ništavosti: tvrdi se da dizajn ne ispunjava zahtjeve iz članka 4. stavaka 1. i 2. u vezi s člancima 5. i 6. i osobito člankom 8. stavcima 1. i 2. Uredbe Vijeća br. 6/2002.

Odluka Odjela za poništaje: sporni registrirani dizajn Zajednice je proglašen ništavim

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlog: povreda članka 25. stavka 1. točke (b) u vezi s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća br. 6/2002.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/36


Žalba koju je 26. studenoga 2013. podnijela Carla Faita protiv presude Službeničkog suda od 16. rujna 2013. u predmetu F-92/11, Faita protiv EGSO-a

(Predmet T-619/13 P)

2014/C 24/67

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Carla Faita (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. Abreu Caldas, M. Abreu Caldas i J.-N. Louis, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Žalbeni zahtjevi

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

objavi i presudi da se:

presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 16. rujna 2013. u predmetu F-92/11 (Faita/EGSO) ukida;

EGSO-u nalaže da žalitelju isplati iznos od 15 000 eura na ime nematerijalne štete koja proizlazi iz povrede dužne pažnje tijela nadležnog za imenovanja;

EGSO-u nalaže snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe dva žalbena razloga.

1.

Prvi žalbeni razlog koji se odnosi na povredu prava u pogledu svrhe predsudskog postupka i načela dobre uprave, na to da Službenički sud nije sankcionirao činjenicu da je odbijanje pritužbe sadržavalo identično obrazloženje, od riječi do riječi, onom koje se nalazilo u odbijanju zahtjeva protiv koje je pritužba podnesena i to usprkos činjenici što je pritužba sadržavala različite argumente od onih koji su izneseni u zahtjevu (u odnosu na točke 44. i 65. do 67. pobijane presude).

2.

Drugi žalbeni razlog, koji se s jedne strane, odnosi na povredu pravâ obrane s obzirom na to da žalitelj nije imao mogućnost raspravljati tijekom postupka pred Službeničkim sudom jer je Službenički sud zaključio da se tijelo nadležno za imenovanja oslonilo na peti implicitni razlog u svojoj odluci o odbijanju zahtjeva žalitelja i, s druge strane, na pogrešnu primjenu prava s obzirom na to da je Službenički sud pristupio analizi uvjeta predviđenih člankom 12.a stavkom 3. Pravilnika o osoblju Europske unije tijekom svog nadzora zakonitosti primjene članka 24. navedenog Pravilnika (u odnosu na točku 94. i daljnje točke pobijane presude).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/36


Tužba podnesena 22. studenoga 2013. — Marchi Industriale protiv ECHA-e

(Predmet T-620/13)

2014/C 24/68

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Marchi Industriale SpA (Firenca, Italija) (zastupnici: M. Baldassarri i F. Donati, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva poništenje i, dakle, utvrđenje da je odluka br. SME/2013/3747 koju je donijela agencija ECHA ništava i da slijedom toga navedena odluka ne proizvodi pravni učinak, uključujući poništenje računa koji su izdani na ime povrata većine poreza i na ime navodno dugovanih kazni.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ovaj se postupak vodi protiv odluke Europske agencije za kemikalije, koja je smatrala da tužitelj ne udovoljava uvjetima kako bi se mogao smatrati malim ili srednjim poduzetnikom u smislu Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL 396. str. 1.) (SL L 134. str. 2) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3.), uskraćujući mu pogodnosti koje u tom slučaju predviđa i predviđajući plaćanje pristojbi i davanja.

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog u pogledu potpunog nedostatka obrazloženja, u mjeri u kojoj, bez obzira na detaljne i dokumentirane primjedbe, sastavljene radi pobijanja kriterija za izračun koji su korišteni u cilju utvrđenja veličine poduzeća, tuženik nije uopće uzeo u obzir izložene argumente.

2.

Drugi tužbeni razlog u pogledu pogrešnog uzimanja u obzir podataka društva Essemar SpA, u vlasništvu Marchi Industriale.

U tom smislu se ističe da, suprotno navodima tuženika, Esseco Group srl. nije u ikakvoj vezi, pa čak ni neizravnoj, s tužiteljem, te se ni u kojem slučaju ne može smatrati da je to trgovačko društvo „partner entreprise”. Ako Esseco Group drži udio u temeljnom kapitalu Essemara od 50,0005%, preostali dio temeljnog kapitala Essemara od 49,9995% dakle, drži tužitelj. Međutim, Esseco Group, iako formalno drži većinski udio temeljnog kapitala Essemara, nema većinsko pravo glasa u navedenom trgovačkom društvu. Dakle, između Esseco Group i tužitelja ne postoji poseban odnos o kojem je riječ u članku 3. stavku 2. priloga Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003., koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih poduzetnika (SL L 124. str. 36.).


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/37


Tužba podnesena 27. studenoga 2013. — Unión de Almacenistas de Hierros de España protiv Komisije

(Predmet T-623/13)

2014/C 24/69

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Španjolska) (zastupnici: A. Creus Carreras i A. Valiente Martín, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije od 18. rujna 2013.;

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka; i

dodatno, kao mjeru upravljanja postupkom, zatraži od Komisije dokumente za koje je uskratila pristup, kako bi Opći sud mogao provesti odgovarajuće ispitivanje i provjeriti pouzdanost navoda iz tužbe.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U ovom postupku tužitelj zahtijeva poništenje odluke kojom je izričito odbijen zahtjev za pristup određenim dokumentima. Prešutno odbijanje tog zahtjeva čini meritum predmeta T-419/13, Unión de Almacenistas de Hierros de España protiv Komisije.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima koji su istaknuti u tom predmetu.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/37


Tužba podnesena 4. prosinca 2013. — Serco Belgium i ostali protiv Komisije

(Predmet T-644/13)

2014/C 24/70

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Serco Belgium (Bruxelles, Belgija), SA Bull NV (Auderghem, Belgija) i Unisys Belgium (Bruxelles) (zastupnici: V. Ost i M. Vanderstraeten, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjevi

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku Europske komisije od 30. listopada 2013., koja je priopćena tužiteljima dopisom od 31. listopada 2013., kojom se odbija ponuda OPTIMUS konzorcija u okviru postupka javnog nadmetanja DIGIT/R2/PO/2012/026 — ITIC-SM (upravljanje IT uslugama za integrirano i konsolidirano IT desktop okruženje Europske komisije) (SL 2012/S 69-112095) i kojom se ugovor dodjeljuje GISIS konzorciju, i

naloži tuženiku snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu jedan tužbeni razlog.

Ponuda tužiteljâ je odbijena zbog izrazito niskih ocjena koje je Komisija dodijelila na osnovi podkriterija za dodjelu ugovora koji se odnose na osoblje. Ukratko, Komisija je zauzela stav da je broj osoblja koji su tužitelji predložili previše nizak i stoga neodgovarajući za osiguravanje zahtijevane kvalitete usluge.

U svojoj žalbi tužitelji navode da je njihova ponuda odbijena na temelju nezakonitih kriterija za dodjelu ugovora. Podkriteriji koji se odnose na osoblje nemaju za cilj utvrđivanje koja je ponuda ekonomski najisplativija budući da:

kako Komisija izrijekom priznaje, odgovori koje ponuditelji daju u odnosu na ovakve kriterije ne stvaraju uvjete (ugovora). Tužitelji tvrde da bi ocjenjivanje ponuditelja na temelju izjava koje nisu obvezujuće bilo protivno EU pravu,

ovi podkriteriji nisu vezani za kvalitetu ponude (kvalitetu usluge koja će se pružiti) već za vlastitu sposobnost ponuditelja da osigura dovoljan broj osoblja da bi ispunio zahtjeve za pružanje usluga iz sporazuma o razini usluga (service level agreement- SLA). Ovi podkriteriji su stoga kriteriji za odabir,

budući da nije naveden optimalan broj osoblja te da nije precizno naznačeno na koji će način Komisija ocjenjivati navedeni broj osoblja, te budući da je suština Komisijinog projekta konsolidacije i integracije, kako je jasno naznačeno u specifikacijama natječaja, na najučinkovitiji način postići visok standard kvalitete koji se nameće ugovorom, ovi su podkriteriji doveli do rezultata koji se nije mogao predvidjeti,

u svakom slučaju, ukoliko je Komisija imala bilo kakvih sumnji u sposobnost tužiteljâ da ispune obveze u skladu s uvjetima koji su ponuđeni (zbog predviđenog nedovoljnog broja osoblja), trebala je zatražiti razjašnjenja prije odbijanja ponude koja je 47 milijuna eura jeftinija od ponude koja je prihvaćena.


Službenički sud

25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/39


Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 3. prosinca 2013. — CT protiv Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

(Predmet F-36/13) (1)

(Javna služba - Privremeni djelatnik - Ugovor na neodređeno vrijeme - Otkaz - Umanjenje ugleda službe - Gubitak povjerenja)

2014/C 24/71

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CT (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (zastupnici: H. Monet i B. Wägenbaur, agent i odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o otkazu ugovora o zapošljavanju tužitelja na temelju članka 47. točaka (c) i (i) Uvjeta zaposlenja za ostale službenike (RAA)

Izreka presude

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se CT-u snošenje vlastitih troškova i troškova Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.


(1)  SL C 207, 20.7.2013., str. 58.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/39


Tužba podnesena 17. rujna 2013. — ZZ protiv REA-e

(Predmet F-88/13)

2014/C 24/72

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: F. Frabetti, odvjetnik)

Tuženik: Izvršna agencija za istraživanje (REA)

Predmet i opis spora

Poništenje odbijanja zahtjeva tužitelja da se njegova majka izjednači s uzdržavanim djetetom na temelju članka 2. stavka 4. Priloga VII. Pravilnika o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi odluku PMO.1 dostavljenu 28. studenog 2012., kojom se odbija zahtjev tužitelja od 20. srpnja 2012. da se njegova majka izjednači s uzdržavanim djetetom na temelju članka 2. stavka 4. Priloga VII. Pravilnika o osoblju, za razdoblje od 1. studenog 2012. do 31. listopada 2013.;

dodijeli tužitelju odštetu od 1 000 eura, uz mogućnost izmjene i/ili uvećanja, čiji je cilj nadoknaditi nematerijalnu štetu koja mu je bila nanesena zlonamjernom i štetnom naravi odluka o odbijanju zahtjeva i predsudskog prigovora;

naloži Agenciji snošenje troškova.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/39


Tužba podnesena 18. rujna 2013. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-89/13)

2014/C 24/73

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: L. Mansullo, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje triju pljenidbi iznosa od 504,67 eura koji su uskraćeni s invalidske naknade tužitelja za mjesece od siječnja do ožujka 2013.

Tužbeni zahtjevi tužitelja

Poništiti odluke sadržane u mirovinskim odrescima tužitelja za mjesece od siječnja do ožujka 2013. da se s invalidske naknade na koju je tužitelj imao pravo za navedene mjesece uskrati iznos od 504,67 eura;

u slučaju potrebe, poništiti odluku, bez obzira na to u kojem je obliku donesena, o odbacivanju pritužbe od 13. travnja 2013. podnesene protiv gore navedenih odluka;

poništiti sve odluke sadržane u dopisu od 22. travnja 2013. koji nosi, gore desno na svojoj prvoj stranici, oznaku „Ref. Ares(2013)790217 — 23/04/2013”;

naložiti Komisiji da tužitelju isplati sljedeće iznose: (1) 504,67 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. veljače 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (2) 504,67 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. ožujka 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (3) 504,67 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. travnja 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa;

naložiti Komisiji snošenje troškova.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/40


Tužba podnesena 18. rujna 2013. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-90/13)

2014/C 24/74

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: L. Mansullo, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o odbijanju zahtjeva tužitelja kojom traži naknadu štete zbog navodne povrede njegova prava na povjerljivo postupanje koje je povrijeđeno na način da je tuženik, dopis koji se odnosio na njegov slučaj, dostavio odvjetniku koji ga nije zastupao.

Tužbeni zahtjevi tužitelja

poništiti odbijanje zahtjeva od 26. listopada 2012., bez obzira na oblik u kojem je doneseno, koji je tužitelj podnio Komisiji i koji je ona uredno zaprimila;

poništiti odbijanje zahtjeva od 4. srpnja 2012., bez obzira na oblik u kojem je doneseno, koji je tužitelj podnio Komisiji i koji je ona uredno zaprimila;

poništiti odbijanje pritužbe od 26. rujna 2012. protiv odluke o odbijanju zahtjeva od 9. ožujka 2012, koju je tužitelj podnio Komisiji i koju je ona uredno zaprimila, bez obzira na oblik u kojem je doneseno;

poništiti dopis od 12. studenog 2012. koji nosi, gore desno na svojoj jedinoj strani, oznaku „HR.D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162”;

poništiti dopis od 27. rujna 2012. koji nosi, gore desno na prvoj od svojih dvaju stranica, oznaku „Ref Ares (2012) 1131229-27/09/2012”;

poništiti odbijanje pritužbe od 10. ožujka 2013., bez obzira na oblik u kojem je doneseno;

poništiti odbijanje pritužbe od 2. siječnja 2013., bez obzira na oblik u kojem je doneseno;

ukoliko je potrebno, poništiti dopis od 29. travnja 2013. koji nosi, gore desno na prvoj od svojih triju stranica, oznaku „Ref. Ares(2013)977767 — 29/04/2013”;

naložiti Komisiji da tužitelju isplati iznos od 10 000,00 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 28. veljače 2013. pa do dana isplate gore navedenog iznosa;

naložiti Komisiji da tužitelju isplati iznos od 25 000,00 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 5. studenoga 2013. pa do dana isplate gore navedenog iznosa;

naložiti Komisiji snošenje troškova.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/40


Tužba podnesena 9. listopada 2013. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-102/13)

2014/C 24/75

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužiteljica: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke da se pristupi izračunu bonusa na mirovinska prava stečena prije ulaska u službu na temelju novih općih provedbenih odredaba i vezana uz prijenos tužiteljičinih mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Unije koji primjenjuje nove opće provedbene odredbe koje se odnose na članke 11. i 12. priloga VIII Pravilniku o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

utvrditi da je članak 9. općih provedbenih odredaba članka 11. stavka 2. priloga VIII Pravilniku nezakonit, te stoga neprimjenjiv;

poništiti odluku o izračunu mirovinskih prava koja je tužiteljica stekla prije ulaska u službu, u okviru njihovog prijenosa u sustav mirovinskog osiguranja institucija Europske unije na temelju općih provedbenih odredaba članka 11. stavka 2. priloga VIII Pravilniku o osoblju od 3. ožujka 2011.;

naložiti Komisiji snošenje troškova.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/41


Tužba podnesena 25. listopada 2013. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-107/13)

2014/C 24/76

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: É. Boigelot, R. Murru, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje Odluke Komisije kojom se tužitelju izriče stegovna mjera na temelju članka 9. stavka 2. Priloga IX. Pravilnika o osoblju kao i zahtjev za odštetu s kamatama za navodno pretrpljenu nematerijalnu štetu te zahtjev za povrat već uskraćenih iznosa.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi odluku od 14. ožujka 2013. kojom mu se izriče mjera uskrate trećine neto mjesečne starosne mirovine u trajanju od dvije godine;

naloži tuženiku da nadoknadi štetu koju je pretrpio tužitelj, u ukupnom iznosu od 10 000 eura, uz mogućnost povećanja tijekom postupka;

naloži Komisiji snošenje svih troškova.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/41


Tužba podnesena 28. listopada 2013. — ZZ protiv Vijeća

(Predmet F-108/13)

2014/C 24/77

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: J.-N. Louis i D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Predmet i opis spora

Poništenje odrezaka plaće tužitelja za siječanj, veljaču i ožujak 2013. utvrđenih primjenom odluke Vijeća od 20. prosinca 2012. kojom ono odbija usvojiti prijedlog Komisije u vezi s uredbom koja prilagođava plaće i mirovine službenika i drugih djelatnika Europske unije kao i korekcijski koeficijent koji utječe na te plaće i mirovine, s učinkom od 1. srpnja 2012.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi odreske plaće tužitelja utvrđene nakon 15. siječnja 2013.;

naloži Vijeću plaćanje tužitelju zaostataka plaće na koje ime pravo od 1. srpnja 2012., uvećane za zatezne kamate izračunate od dana dospijeća dugovanih zaostataka prema stopi koju utvrđuje ESB za glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za dva postotna poena;

naložiti Vijeću plaćanje tužitelju simboličnog eura za naknadu nematerijalne štete zbog ponavljanja pogrešaka u službi od strane Vijeća i tijela za imenovanja (AIPN);

naloži Vijeću snošenje troškova.


25.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/41


Tužba podnesena 11. studenog 2013. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-110/13)

2014/C 24/78

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: S. Rodrigues, A. Tymen i A. Blot, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke Komisije kojom se tužitelj isključuje s popisa kandidata ovlaštenih za sudjelovanje u programu osposobljavanja „certifikacija” u 2013.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi odluku Europske komisije od 19. travnja 2013. (IA No13-2013) kojom se tužitelj isključuje s popisa kandidata ovlaštenih za sudjelovanje u programu osposobljavanja „certifikacija” u 2013.

ukoliko je potrebno, poništi odluku Komisije od 30. srpnja 2013. kojom se odbija prigovor tužitelja;

dodijeli tužitelju naknadu štete od 10 000 eura;

naloži Komisiji snošenje troškova.