ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2013.362.hrv

Službeni list

Europske unije

C 362

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 56.
12. prosinca 2013.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2013/C 362/01

Tečajna lista eura

1

 

Revizorski sud

2013/C 362/02

Tematsko izvješće br. 11/2013 Dobivanje točnih podataka o bruto nacionalnom dohotku (BND): strukturiraniji i usmjereniji pristup poboljšao bi djelotvornost Komisijine provjere

2

 

OBAVIJESTI U VEZI S EUROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Nadzorno tijelo EFTA-e

2013/C 362/03

Smjernice o primjenjivosti članka 53. sporazuma o EGP-u na horizontalne sporazume o suradnji

3


 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2013/C 362/04

Poziv na podnošenje prijedloga 2013. – EAC/S11/13 – Program Erasmus+

4

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Europska komisija

2013/C 362/05

Obavijest o pokretanju postupka protiv subvencioniranog uvoza određenih proizvoda od staklenog vlakna podrijetlom iz Narodne Republike Kine

8


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

12.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 362/1


Tečajna lista eura (1)

11. prosinca 2013.

(2013/C 362/01)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,3767

JPY

japanski jen

141,22

DKK

danska kruna

7,4606

GBP

funta sterlinga

0,84025

SEK

švedska kruna

9,0124

CHF

švicarski franak

1,2219

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

8,4215

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,434

HUF

mađarska forinta

302,25

LTL

litavski litas

3,4528

LVL

letonski lats

0,7031

PLN

poljski zlot

4,1831

RON

rumunjski novi leu

4,4535

TRY

turska lira

2,7999

AUD

australski dolar

1,5123

CAD

kanadski dolar

1,4581

HKD

hongkonški dolar

10,6755

NZD

novozelandski dolar

1,6701

SGD

singapurski dolar

1,7217

KRW

južnokorejski von

1 446,71

ZAR

južnoafrički rand

14,2878

CNY

kineski renminbi-juan

8,3565

HRK

hrvatska kuna

7,6415

IDR

indonezijska rupija

16 399,75

MYR

malezijski ringit

4,4249

PHP

filipinski pezo

60,780

RUB

ruski rubalj

45,0812

THB

tajlandski baht

44,114

BRL

brazilski real

3,1997

MXN

meksički pezo

17,7439

INR

indijska rupija

84,3990


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


Revizorski sud

12.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 362/2


Tematsko izvješće br. 11/2013 „Dobivanje točnih podataka o bruto nacionalnom dohotku (BND): strukturiraniji i usmjereniji pristup poboljšao bi djelotvornost Komisijine provjere”

(2013/C 362/02)

Europski revizorski sud ovim vas putem obavještava da je upravo objavljeno tematsko izvješće br. 11/2013 pod naslovom „Dobivanje točnih podataka o bruto nacionalnom dohotku (BND): strukturiraniji i usmjereniji pristup poboljšao bi djelotvornost Komisijine provjere”.

Dokument je moguće pregledati ili preuzeti na internetskoj stranici Europskog revizorskog suda: http://eca.europa.eu

Za besplatni tiskani primjerak molimo uputite zahtjev Revizorskom sudu na sljedeću adresu:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Adresa e-pošte: eca-info@eca.europa.eu

ili ispunite elektroničku narudžbenicu na stranici Knjižnice EU-a.


OBAVIJESTI U VEZI S EUROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

Nadzorno tijelo EFTA-e

12.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 362/3


SMJERNICE O PRIMJENJIVOSTI ČLANKA 53. SPORAZUMA O EGP-U NA HORIZONTALNE SPORAZUME O SURADNJI

(2013/C 362/03)

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

12.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 362/4


POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA 2013. – EAC/S11/13

Program Erasmus+

(2013/C 362/04)

Klauzula o obustavi

Europsko zakonodavno tijelo još nije donijelo program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014.–2020. koji je predložila Europska komisija 23. studenoga 2011. (dalje u tekstu: „Program”). Usprkos tome, Komisija je odlučila objaviti ovaj poziv na podnošenje prijedloga kako bi omogućila neometanu provedbu Programa čim europski zakonodavac donese temeljni akt te pružila potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava Unije dovoljno vremena za pravovremenu pripremu prijedloga.

Provedba poziva na podnošenje prijedloga podložna je sljedećim uvjetima:

europsko zakonodavno tijelo mora donijeti temeljni akt kojim se uspostavlja Program bez znatnih izmjena,

odbor za program uspostavljen temeljnim aktom mora izraziti pozitivno mišljenje ili nemati primjedbe,

donošenju godišnjeg programa rada za 2014. Komisije, nakon konzultiranja s odborom Programa i

raspoloživosti odobrenih sredstava predviđenih u nacrtu proračuna za 2014. nakon što proračunsko tijelo donese proračun za 2014. ili ako proračun ne donese kako je predviđeno sustavom privremenih dvanaestina.

Stoga ovaj poziv na podnošenje prijedloga pravno ne obvezuje Komisiju. U slučaju da europski zakonodavci znatno promijene temeljni akt, ugovorno tijelo zadržava pravo da napusti ili otkaže ovaj poziv na podnošenje prijedloga i da pokrene novi poziv drukčijeg sadržaja i odgovarajućih rokova za podnošenje prijedloga.

1.   Uvod i ciljevi

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i podložno je njezinu donošenju. Program obuhvaća razdoblje 2014.–2020. Posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 5., 11. i 16. Uredbe.

2.   Aktivnosti

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

 

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Obrazovna mobilnost pojedinaca

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Zajednički magistarski studij

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

 

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Koalicije znanja

Koalicija sektorskih vještina

Jačanje kapaciteta u području mladih

 

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike

Strukturirani dijalog Sastanci mladih osoba i donositelja odluka u području mladih

 

Aktivnosti Jean Monnet

Katedra Jean Monnet

Moduli Jean Monnet

Centri izvrsnosti Jean Monnet

Potpora Jean Monnet ustanovama i udrugama

Mreža Jean Monnet

Projekti Jean Monnet

 

Sport

Zajednička partnerstva u području sporta

Neprofitni europski sportski događaji

3.   Kvalificiranost

Sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta mogu se prijaviti za financiranje u okviru programa Erasmus+. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Program Erasmus+ otvoren je za sudjelovanje sljedećim državama (1):

Sljedeće zemlje mogu u potpunosti sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus+:

28 država članica Europske unije,

zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn, Norveška (2),

Države kandidatkinje Turska, bivša jugoslavenska republika Makedonija (3),

Švicarska Konfederacija (4).

Nadalje, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz zemalja partnera.

Pogledajte vodič programa Erasmus+ za detaljne upute o oblicima sudjelovanja.

4.   Kriteriji za dodjelu

Prijave za aktivnosti iz ovog poziva na podnošenje prijedloga ocjenjivat će se sukladno sljedećim kriterijima:

 

Ključna aktivnost 1, ključna aktivnost 3, sport (neprofitni europski sportski događaji)

Važnost projekta

Kvaliteta izrade i provedbe projekta

Učinak i širenje

 

Ključna aktivnost 2, Jean Monnet, sport (Zajednička partnerstva u području sporta)

Važnost projekta

Kvaliteta izrade i provedbe projekta

Kvaliteta projektnog tima i sporazumi o suradnji

Učinak i širenje

Pogledajte vodič programa Erasmus+ za detaljne upute o primjeni kriterija dodjele na određene aktivnosti.

5.   Proračun i trajanje projekata

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga je 1 507,3 milijuna EUR:

Obrazovanje i osposobljavanje

:

1 305,3 milijuna EUR

Mladi

:

174,2 milijuna EUR

Jean Monnet

:

11,2 milijuna EUR

Sport

:

16,6 milijuna EUR

Razina dodijeljenih sredstava te trajanje projekata ovisi o čimbenicima poput vrste projekta i broja uključenih partnera.

6.   Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku su u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (svi)

17. ožujka 2014.

Mobilnost pojedinaca samo u području mladih

30. travnja 2014.

Mobilnost pojedinaca samo u području mladih

1. listopada 2014.

Zajednički magistarski studij

27. ožujka 2014.

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

3. travnja 2014.


Ključna aktivnost 2

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (svi)

30. travnja 2014.

Strateška partnerstva samo u području mladih

1. listopada 2014.

Koalicije znanja/sektorskih vještina

3. travnja 2014.

Jačanje kapaciteta u području mladih

3. travnja 2014.

2. rujna 2014.


Ključna aktivnost 3

Sastanci mladih osoba i donositelja odluka u području mladih

30. travnja 2014.

1. listopada 2014.


Aktivnosti Jean Monnet

Katedra, moduli, centri izvrsnosti, potpora ustanovama i udrugama, mreže, projekti

26. ožujka 2014.


Sportske aktivnosti

Zajednička partnerstva u području sporta

15. svibnja 2014.

Neprofitni europski sportski događaji

14. ožujka 2014.

15. svibnja 2014.

Pogledajte vodič programa Erasmus+ za detaljne upute za podnošenje prijava

7.   Detalji

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u vodiču programa Erasmus+ na sljedećim internetskim adresama: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga te uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u vodiču u potpunosti su primjenjivi na ovaj poziv.


(1)  Osim za aktivnosti Jean Monnet koje su otvorene prijavama visokih učilišta iz cijelog svijeta.

(2)  Sudjelovanje Islanda, Lihtenštajna i Norveške podliježe Odluci Zajedničkog odbora EGP-a. Ako u vrijeme odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, program Erasmus+ nije uključen u Sporazum o EGP-u, sudionici iz tih zemalja neće biti financirani i neće se uzeti u obzir u odnosu na najmanju veličinu konzorcija/partnerstava.

(3)  Sudjelovanje Turske i bivše jugoslavenske republike Makedonije u ovome pozivu na podnošenje prijedloga podliježe potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Komisije i nadležnih tijela ovih dviju zemalja. Ako u vrijeme odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, Memorandum o razumijevanju nije potpisan, sudionici iz tih zemalja neće biti financirani i neće se uzeti u obzir u odnosu na najmanju veličinu konzorcija/partnerstava.

(4)  Sudjelovanje Švicarske Konfederacije podliježe sklapanju bilateralnih sporazuma koji se trebaju sklopiti s tom zemljom. Ako u vrijeme odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, bilateralni sporazum nije potpisan, sudionici iz Švicarske Konfederacije neće biti financirani i neće se uzeti u obzir u odnosu na najmanju veličinu konzorcija/partnerstava.


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

Europska komisija

12.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 362/8


Obavijest o pokretanju postupka protiv subvencioniranog uvoza određenih proizvoda od staklenog vlakna podrijetlom iz Narodne Republike Kine

(2013/C 362/05)

Europska komisija (u daljnjem tekstu „Komisija”) zaprimila je zahtjev u skladu s člankom 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) (u daljnjem tekstu „temeljna Uredba”) u kojem se tvrdi da je uvoz određenih proizvoda od staklenog vlakna, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, subvencioniran te da uzrokuje štetu industriji Unije.

1.   Zahtjev

Zahtjev je 28. listopada 2013. podnijela Europska udruga proizvođača staklenih vlakana („APFE”) (u daljnjem tekstu „podnositelj zahtjeva”) u ime proizvođača koji predstavljaju više od 25 % ukupne proizvodnje određenih proizvoda od staklenog vlakna u Uniji.

2.   Proizvod iz ispitnog postupka

Proizvod iz ovog ispitnog postupka jesu sječene niti od staklenih vlakana dužine ne veće od 50 mm; „roving” prediva od staklenih vlakana, osim onih koja su impregnirana i prevučena te imaju gubitak pri spaljivanju veći od 3 % (kako je utvrđeno normom ISO 1887); te podloge izrađene od filamenata od staklenih vlakana, osim podloga od staklene vune (u daljnjem tekstu „proizvod iz ispitnog postupka”).

3.   Tvrdnja o subvencioniranju

Proizvod za koji se tvrdi da je subvencioniran proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Narodne Republike Kine (u daljnjem tekstu „dotična zemlja”), s oznakama KN 7019 11 00, ex 7019 12 00 i 7019 31 10. Te oznake KN imaju samo informativnu svrhu.

Na temelju dokaza prima facie koje je dostavio podnositelj zahtjeva vidljivo je da su proizvođači dotičnog proizvoda iz Narodne Republike Kine ostvarili koristi od mnogih subvencija koje je dodijelila vlada Narodne Republike Kine.

Subvencije se sastoje, među ostalim, od povlaštenog davanja zajmova industriji staklenih vlakana (npr. zajmovi s niskim kamatnim stopama koje dodjeljuju komercijalne banke u državnom vlasništvu i državne banke, subvencijski programi za izvozne kredite, izvozna jamstva i programi povlaštenog osiguranja, financijske koristi od odobravanja pristupa offshore holding društvima, otplata zajmova od strane države), programa za dodjelu bespovratnih sredstava na središnjoj i regionalnoj ili lokalnoj razini vlasti (npr. subvencije iz programa za poznate robne marke i najbolje kineske robne marke, sredstva za širenje industrije u provinciji Guangdong), pružanja robe ili usluga od strane vlade uz naknadu manju od primjerene, programa oslobađanja od izravnog poreza i smanjenja poreza (npr. oslobađanje od poreza na dohodak ili njegovo smanjenje u okviru programa „dvije godine oslobođeni/tri godine polovicu”, smanjenje poreza na dohodak za poduzeća sa stranim kapitalom ovisno o njihovu zemljopisnom položaju, oslobađanje od lokalnog poreza na dohodak i njegovo smanjenje za produktivna poduzeća sa stranim kapitalom, smanjenje poreza na dohodak za poduzeća sa stranim kapitalom koja kupuju opremu proizvedenu u Kini, porezni rabat za istraživanje i razvoj u poduzećima sa stranim kapitalom, povlaštena politika poreza na dohodak pravnih osoba za poduzeća sa stranim kapitalom koja su priznata kao industrije visoke i nove tehnologije, smanjenje poreza za poduzeća visoke i nove tehnologije uključena u odabrane projekte, povlaštena politika poreza na dohodak pravnih osoba za poduzeća u sjevernoistočnoj regiji, porezni programi u provinciji Guangdong) te programa za neizravne poreze i uvozne tarife (npr. oslobađanje od plaćanja PDV-a za uvezenu opremu, rabati na plaćanje PDV-a za opremu proizvedenu u Kini koju kupuju poduzeća sa stranim kapitalom, oslobađanje od plaćanja PDV-a i tarifa pri kupnji dugotrajne imovine u okviru programa za razvoj međunarodne trgovine), smanjene porezne stope za pravne osobe i oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak od dividendi među rezidentnim poduzećima koja ispunjavaju uvjete. Komisija zadržava pravo ispitati druge subvencije koje se mogu utvrditi tijekom ispitnog postupka.

Na temelju dokaza prima facie koje je dostavio podnositelj zahtjeva vidljivo je da su navedeni programi zapravo subvencije jer se sastoje od financijskog doprinosa vlade Narodne Republike Kine ili drugih saveznih država (uključujući javna tijela) te se njima dobit prenosi na primatelje subvencija. Tvrdi se da su ti programi zavisni od realizacije izvoza i/ili uporabe domaće umjesto uvezene robe i/ili ograničeni na određene sektore i/ili vrste poduzeća i/ili mjesta, i stoga su specifični i protiv njih se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

4.   Tvrdnja o šteti i uzročnosti

Podnositelj zahtjeva pružio je dokaze da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka iz dotične zemlje sveukupno povećao u smislu apsolutne vrijednosti i povećao u obliku tržišnog udjela.

Na temelju dokaza prima facie koje je dostavio podnositelj zahtjeva vidljivo je da su obujam uvoza i cijena proizvoda iz ispitnog postupka, među ostalim, imali negativan utjecaj na visinu naplaćene cijene i tržišni udjel industrije Unije što je dovelo do znatnih štetnih učinaka na ukupni rezultat, financijsku situaciju i okolnosti zapošljavanja u industriji Unije.

5.   Postupak

Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom Komisija je utvrdila da su predstavnici industrije Unije podnijeli zahtjev ili da je zahtjev podnesen u njihovo ime te da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje postupka, te pokreće ispitni postupak sukladno članku 10. temeljne Uredbe.

Ispitnim postupkom utvrdit će se je li dotični proizvod iz ispitnog postupka podrijetlom iz dotične zemlje subvencioniran te je li taj subvencionirani uvoz nanio štetu industriji Unije. Ako je zaključak pozitivan, ispitnim postupkom utvrdit će se je li primjena mjera protivna interesima Unije.

Vlada Narodne Republike Kine pozvana je na savjetovanje.

5.1.    Postupak za utvrđivanje subvencioniranja

Proizvođači izvoznici (2) proizvoda u ispitnom postupku iz dotične zemlje i tijela dotične zemlje pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.1.1.   Proizvođači izvoznici u ispitnom postupku

5.1.1.1.   Postupak odabira proizvođača izvoznika na koje će se odnositi ispitni postupak u dotičnoj zemlji

(a)   Odabir uzorka

S obzirom na potencijalno velik broj proizvođača izvoznika iz ovog postupka u Narodnoj Republici Kini te radi završetka ispitnog postupka u propisanim rokovima, Komisija odabirom uzorka može na razumnu mjeru ograničiti broj proizvođača izvoznika koji će sudjelovati u ispitnom postupku (postupak se naziva i „odabir uzorka”). Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 27. temeljne Uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti o potrebi odabira uzorka i, ako je on potreban, o postupku odabira uzorka, svi proizvođači izvoznici ili njihovi predstavnici koji ih zastupaju moraju se obratiti Komisiji. Te strane dužne su obratiti se Komisiji u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako nije drukčije određeno, i pružiti podatke o svojem/svojim društvu/društvima koji se traže u Prilogu I. ovoj obavijesti.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za odabir uzorka proizvođača izvoznika, Komisija će se obratiti i tijelima dotične zemlje te se može obratiti svim poznatim udruženjima proizvođača izvoznika.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti ostale relevantne podatke u vezi s odabirom uzorka, izuzev podataka koji su zatraženi u navedenom stavku, moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je drukčije određeno.

Ako je potrebno odabrati uzorak, proizvođači izvoznici mogu se odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma izvoza u Uniju koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će obavijestiti sve poznate proizvođače izvoznike, tijela dotičnih zemalja, i ako je primjenjivo, udruženja proizvođača izvoznika putem tijela dotične zemlje društava odabranih za uzorak.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak u vezi s proizvođačima izvoznicima, Komisija će poslati upitnike proizvođačima izvoznicima odabranima za uzorak, svim poznatim udruženjima proizvođača izvoznika i tijelima dotične zemlje.

Svi proizvođači izvoznici odabrani za uzorak i tijela dotične zemlje obvezni su predati ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako nije drukčije određeno.

U upitniku za proizvođače izvoznike tražit će se, među ostalim, podaci o strukturi društva/društava proizvođača izvoznika, djelatnostima društva/društava u odnosu na proizvod iz ispitnog postupka, ukupnoj prodaji društva/društava i prodaji proizvoda iz ispitnog postupka i iznosu financijskog doprinosa i dobiti iz navodnih subvencija ili subvencioniranja te o drugim sličnim ili usko povezanim mjerama u okviru tih programa.

U upitniku za tijela traže se, među ostalim, podaci o navodnim subvencijama ili programu/programima subvencija, tijelima nadležnima za njihovu primjenu, načinu i funkcioniranju takve primjene, pravnoj osnovi, kriterijima stjecanja uvjeta i ostalim odredbama i uvjetima, primateljima subvencija i iznosu financijskog doprinosa i prenesene dobiti.

Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 28. temeljne Uredbe, smatrat će se da društva koja su pristala na mogućnost da budu uključena u uzorak, ali nisu u njega odabrana, surađuju (u daljnjem tekstu „proizvođači izvoznici izvan uzorka koji surađuju”). Ne dovodeći u pitanje odjeljak (b) u nastavku, kompenzacijska pristojba koja se primjenjuje na uvoze proizvođača izvoznika izvan uzorka koji surađuju ne prelazi ponderiranu prosječnu subvencijsku maržu utvrđenu za proizvođače izvoznike u uzorku (3).

(b)   Individualna subvencijska marža za društva izvan uzorka

Proizvođači izvoznici izvan uzorka koji surađuju mogu sukladno članku 27. stavku 3. temeljne Uredbe zatražiti da Komisija utvrdi njihove individualne subvencijske marže. Proizvođači izvoznici koji žele podnijeti zahtjev za individualnu subvencijsku maržu moraju zatražiti upitnik te ga propisno ispunjenog vratiti u roku od 37 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako nije drukčije označeno.

Međutim, proizvođači izvoznici koji zahtijevaju individualnu subvencijsku maržu trebaju imati na umu da Komisija unatoč svemu ne mora utvrditi njihovu individualnu subvencijsku maržu ako je, primjerice, broj proizvođača izvoznika toliko velik da bi takvo utvrđivanje bilo pretjerano teško te bi sprečavalo pravovremeni završetak ispitnog postupka.

5.1.2.   Nepovezani uvoznici u ispitnom postupku  (4)  (5)

Pozivaju se nepovezani uvoznici proizvoda iz ispitnog postupka iz Narodne Republike Kine u Uniju na sudjelovanje u tom ispitnom postupku.

S obzirom na potencijalno velik broj nepovezanih uvoznika iz tog postupka te radi završetka postupka u propisanim rokovima, Komisija odabirom uzorka može na razumnu mjeru ograničiti broj nepovezanih uvoznika koji će sudjelovati u ispitnom postupku (postupak se naziva i „odabir uzorka”). Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 27. temeljne Uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti o potrebi odabira uzorka i, ako je on potreban, o postupku odabira uzorka, svi nepovezani uvoznici ili njihovi predstavnici koji ih zastupaju moraju se obratiti Komisiji. Te strane dužne su javiti se Komisiji u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je drukčije određeno, i pružiti podatke o svojem/svojim društvu/društvima koji se traže u Prilogu II. ovoj obavijesti.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za odabir uzorka nepovezanih uvoznika, Komisija se može obratiti i svim poznatim udruženjima uvoznika.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti ostale relevantne podatke u vezi s odabirom uzorka, izuzev podataka koji su zatraženi u navedenom stavku, moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je drukčije određeno.

Ako je potrebno odabrati uzorak, uvoznici se mogu odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma prodaje proizvoda iz ispitnog postupka u Uniji koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima za uzorak obavijestiti sve poznate nepovezane uvoznike i udruženja uvoznika.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike nepovezanim uvoznicima iz uzorka i svim poznatim udruženjima uvoznika. Te strane dužne su dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma objave odabira uzorka, osim ako je drukčije određeno.

U upitniku se, među ostalim, traže podaci o strukturi njihovog/njihovih društva/društava, djelatnostima društva/društava u odnosu na proizvod iz ispitnog postupka i prodaji proizvoda iz ispitnog postupka.

5.2.    Postupak utvrđivanja štete i postupak ispitivanja proizvođača Unije

Šteta se utvrđuje na temelju pozitivnih dokaza i obuhvaća objektivno ispitivanje obujma subvencioniranog uvoza, učinka subvencioniranog uvoza na cijene na tržištu Unije i posljedičnog utjecaja subvencioniranog uvoza na industriju Unije. Kako bi se utvrdilo je li industrija Unije materijalno oštećena, pozivaju se proizvođači Unije proizvoda iz ispitnog postupka na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.2.1.   Proizvođači Unije u ispitnom postupku

S obzirom na potencijalno velik broj proizvođača Unije iz ovog postupka te radi završetka postupka u propisanim rokovima, Komisija odabirom uzorka može na razumnu mjeru ograničiti broj proizvođača Unije koji će sudjelovati u ispitnom postupku (postupak se naziva i „odabir uzorka”). Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 27. temeljne Uredbe.

Komisija je privremeno odabrala uzorak proizvođača Unije. Zainteresirane strane mogu pregledati pojedinosti u dokumentaciji predmeta. Zainteresirane strane pozivaju se da pregledaju dokumentaciju predmeta (u tu svrhu moraju se obratiti Komisiji služeći se podacima za kontakt iz odjeljka 5.6. u nastavku). Ostali proizvođači Unije, ili njihovi predstavnici koji djeluju u njihove ime, koji smatraju da postoje razlozi za njihovo uključenje u uzorak moraju se obratiti Komisiji u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije. Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti ostale relevantne podatke u vezi s odabirom uzorka moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je drukčije određeno.

Komisija će o društvima odabranima za uzorak obavijestiti sve poznate proizvođače Unije i/ili udruženja proizvođača Unije.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike proizvođačima Unije iz uzorka i svim poznatim udruženjima proizvođača Unije. Te strane dužne su dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma objave odabira uzorka, osim ako je drukčije određeno.

U upitniku se među ostalim traže podaci o strukturi njihovog društva/njihovih društava i financijskom i gospodarskom stanju društva/društava.

5.3.    Postupak utvrđivanja interesa Unije

Ako se ispitnim postupkom utvrdi postojanje subvencioniranja i nanesena šteta, sukladno članku 31. temeljne Uredbe donosi se odluka o tome je li donošenje mjera zaštite od subvencioniranog uvoza protivno interesu Unije. Proizvođači Unije, uvoznici i predstavnici njihovih udruženja, korisnici i predstavnici njihovih udruženja i predstavnici udruga potrošača pozivaju se da se jave u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je drukčije određeno. Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, predstavničke organizacije potrošača moraju dokazati u istom vremenskom razdoblju da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka.

Strane koje se jave u navedenom roku Komisiji mogu dostaviti podatke o interesu Unije u roku od 37 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je drukčije određeno. Ti podaci mogu se dostaviti u slobodnom obliku ili ispunjavanjem upitnika koji je pripremila Komisija. U svakom slučaju, podaci dostavljeni u skladu s člankom 31. uzimaju se u obzir samo ako su pri dostavi potkrijepljeni činjeničnim dokazima.

5.4.    Ostali podnesci

U skladu s odredbama ove obavijesti, sve zainteresirane strane pozivaju se da iskažu svoja mišljenja, dostave podatke i pruže popratne dokaze. Osim ako je drukčije određeno, ti podaci i popratni dokazi moraju se dostaviti Komisiji u roku od 37 dana od objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije.

5.5.    Mogućnost saslušanja pred Komisijinim istražnim službama

Sve zainteresirane strane mogu zatražiti saslušanje pred Komisijinim istražnim službama. Svaki zahtjev za saslušanje podnosi se u pisanom obliku i u njemu se moraju navesti razlozi na kojima se temelji. Zahtjev za saslušanja o pitanjima povezanima s početnim stupnjem ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga, zahtjev za saslušanje mora se predati u rokovima koje je u svojoj komunikaciji sa stranama odredila Komisija.

5.6.    Upute za izradu podnesaka i slanje ispunjenih upitnika i korespondencije

Svi podnesci zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivost zajedno s podacima zahtijevanima u ovoj obavijesti, ispunjenim upitnicima i korespondencijom, nose oznaku „Ograničeno” (6).

Zainteresirane strane koje daju povjerljive podatke trebaju dostaviti nepovjerljive sažetke tih podataka u skladu s člankom 29. stavkom 2. temeljne Uredbe koji se označuju oznakom „Na pregled zainteresiranim stranama”. Sažeci trebaju biti dovoljno detaljni kako bi omogućili razumijevanje suštine podataka dostavljenih kao povjerljivih. Ako zainteresirana strana koja dostavlja povjerljive podatke ne dostavi sažetak koji nije povjerljive prirode, traženog oblika i kvalitete, ti podaci mogu se odbaciti.

Zainteresirane strane dužne su dostaviti sve podneske i zahtjeve u elektroničkom obliku (podneske koji nisu povjerljive prirode e-poštom, a povjerljive na CD-R/DVD-u) i moraju navesti ime, adresu, adresu e-pošte, brojeve telefona i faksa zainteresirane strane. Međutim, sve punomoći, potpisane potvrde i njihove ažurirane verzije uz odgovore na upitnike moraju se dostaviti na papiru, tj. poštom ili osobno na adresu navedenu u nastavku. Ako zainteresirana strana ne može dostaviti svoje podneske i zahtjeve u elektroničkom obliku, dužna je odmah stupiti u kontakt s Komisijom u skladu s člankom 28. stavkom 2. temeljne Uredbe. Dodatne informacije povezane s korespondencijom s Komisijom zainteresirane strane mogu potražiti na odgovarajućim stranicama web-mjesta Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisije za korespondenciju:

Europska komisija

Glavna uprava za trgovinu

Uprava H

Ured: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Broj faksa +32 22993704

Adresa elektroničke pošte za podneske povezane sa subvencioniranjem (proizvođači izvoznici u Narodnoj Republici Kini):

trade-as-fgf-subsidy@ec.europa.eu

Adresa elektroničke pošte za podneske povezane sa štetom (proizvođači Unije, uvoznici, korisnici):

trade-as-fgf-injury@ec.europa.eu

6.   Nesuradnja

Ako zainteresirana strana odbija pristup ili na neki drugi način ne pruža potrebne podatke u zadanim rokovima ili ako znatno ometa ispitni postupak, privremeni ili konačni nalazi, pozitivni ili negativni, mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 28. temeljne Uredbe.

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće podatke, podaci se zanemaruju, a mogu se koristiti raspoloživi podaci.

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje djelomično te se stoga nalazi temelje na činjenicama dostupnima u skladu s člankom 28. temeljne Uredbe, ishod za tu stranu može biti manje pogodan nego što bi bio da je strana surađivala.

7.   Službenik za saslušanja

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanja Glavne uprave za trgovinu. Službenik za saslušanja veza je između zainteresiranih strana i istražnih službi Komisije. Službenik za saslušanja ispituje zahtjeve za pristup predmetu, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba za saslušanja. Službenik za saslušanja može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom te posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoja prava na obranu.

Svaki zahtjev za saslušanje pred službenikom za saslušanja podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati razloge za podnošenje zahtjeva. Zahtjev za saslušanja o pitanjima povezanima s početnim stupnjem ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga zahtjev za saslušanje mora se predati u rokovima koje je u komunikaciji sa stranama odredila Komisija.

Službenik za saslušanja omogućuje saslušanje uz sudjelovanje strana kako bi se mogla predstaviti različita stajališta i ponuditi pobijajući dokazi o pitanjima koja su među ostalim povezana sa subvencioniranjem, štetom, uzročno-posljedičnom vezom i interesom Unije. Takvo saslušanje bi se u pravilu održalo najkasnije na kraju četvrtog tjedna nakon otkrivanja privremenih nalaza.

Zainteresirane strane mogu pronaći daljnje informacije i podatke za kontakt na web-stranicama službenika za saslušanja koje se nalaze na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Raspored ispitnog postupka

Ispitni postupak će se, u skladu s člankom 11. stavkom 9. temeljne Uredbe, zaključiti u roku od 13 mjeseci od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije. U skladu s člankom 12. stavkom 1. temeljne Uredbe, privremene mjere mogu se nametnuti najkasnije devet mjeseci od objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije.

9.   Obrada osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (7).


(1)  SL L 188, 18.7.2009., str. 93.

(2)  Proizvođač izvoznik svako je društvo u dotičnoj zemlji koje proizvodi i izvozi proizvod iz ispitnog postupka na tržište Unije, bilo izravno ili putem treće osobe, uključujući svako njegovo povezano društvo uključeno u proizvodnju, domaću prodaju ili izvoz proizvoda iz ispitnog postupka.

(3)  U skladu s člankom 15. stavkom 3. temeljne Uredbe, zanemaruju se svi nulti i de minimis iznosi kompenzacijske subvencije, kao i iznosi kompenzacijske subvencije utvrđene u okolnostima iz članka 28. temeljne Uredbe.

(4)  U uzorak se mogu uvrstiti samo uvoznici koji nisu povezani s proizvođačima izvoznicima. Uvoznici koji su povezani s proizvođačima izvoznicima moraju ispuniti Prilog 1. upitniku za te proizvođače izvoznike. Sukladno članku 143. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice, osobe se smatraju povezanima samo ako: (a) su međusobno rukovoditelji ili direktori u njihovim poduzećima; (b) su pravno priznati poslovni partneri; (c) su poslodavac i posloprimac; (d) je jedna od njih izravni ili neizravni vlasnik, nadzire ili posjeduje 5 % ili više posto glavnih dionica s pravom glasa i dionica; (e) jedna izravno ili neizravno nadzire drugu; (f) treća osoba, izravno ili neizravno, nadzire obje osobe; (g) zajedno izravno ili neizravno nadziru treću osobu; ili (h) su članovi iste obitelji. Osobe će se smatrati članovima iste obitelji samo ako su u jednom od sljedećih odnosa jedan s drugim: i. suprug i supruga; ii. roditelj i dijete; iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra); iv. djed ili baka i unuk ili unuka; v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja; vi. roditelj od supružnika i zet ili snaha; vii. šurjak i šurjakinja. (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.) U ovom kontekstu termin „osoba” označava fizičku ili pravnu osobu.

(5)  Podaci koje dostave nepovezani uvoznici mogu se koristiti i u ostalim vidovima ispitnog postupka osim utvrđivanja subvencioniranja.

(6)  Dokument s oznakom „Ograničeno” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 29. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 (SL L 188, 18.7.2009., str. 93.) i člankom 12. Sporazuma o WTO-u o subvencijama i kompenzacijskim mjerama. Osim toga, taj je dokument zaštićen u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(7)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


PRILOG I.

Image

Image


PRILOG II.

Image

Image