ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.CE2013.353.hrv

Službeni list

Europske unije

C 353E

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

56
3. prosinca 2013.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

 

REZOLUCIJE

 

Europski parlament

2013/C 353E/01

Obavijest za čitatelje

1

OZNAKE POSTUPAKA

*

postupak savjetovanja

**I

Cooperation procedure: first reading

**II

Cooperation procedure: second reading

***

postupak suglasnosti

***I

redovni zakonodavni postupak, prvo citanje

***II

redovni zakonodavni postupak, drugo citanje

***III

redovni zakonodavni postupak, trece citanje

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Politicki amandmani: novi ili izmijenjeni tekst napisan je u podebljanom kurzivu; brisanja su oznacena simbolom ▐.

Tehnicki ispravci i tehnicke prilagodbe službi: novi ili izmijenjeni tekst napisan je u kurzivu; brisanja su oznacena simbolom ║.

HR

 


REZOLUCIJE

Europski parlament

3.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

CE 353/1


OBAVIJEST ZA ČITATELJE

Rezolucije Europskog parlamenta objavljene u drugim jezičnim verzijama u ovom izdanju Službenog lista usvojene su prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji te stoga nisu prevedene na hrvatski.