ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2013.313.hrv

Službeni list

Europske unije

C 313

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

56
26. listopada 2013.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2013/C 313/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unijeSL C 304, 19.10.2013.

1

 

Opći sud

2013/C 313/02

Izbor predsjednika Općeg suda

2

2013/C 313/03

Izbor potpredsjednika Općeg suda

2

2013/C 313/04

Izbor predsjednikâ sudskih vijeća Općeg suda

2

2013/C 313/05

Raspoređivanje sudaca u sudska vijeća

2

2013/C 313/06

Kriteriji za dodjelu predmeta sudskim vijećima

4

2013/C 313/07

Puni sastav

4

2013/C 313/08

Sastav velikog vijeća

5

2013/C 313/09

Žalbeno vijeće

5

2013/C 313/10

Određivanje suca koji zamjenjuje Predsjednika Općeg suda u svojstvu suca u postupku privremene pravne zaštite

5

 

Službenički sud Europske unije

2013/C 313/11

Sastav sudskih vijeća i raspored sudaca po sudskim vijećima

6

 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2013/C 313/12

Predmet C-407/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Corte suprema di cassazione (Italija) 17. srpnja 2013. — Rotondo i dr./Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Predmet C-418/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2013. uputio Corte costituzionale (Italija) — Napolitano e a. protiv Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Predmet C-420/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. srpnja 2013. uputio Bundespatentgericht (Njemačka) — Netto Marken Discount AG & Co. KG protiv Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Predmet C-421/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. srpnja 2013. uputio Bundespatentgericht (Njemačka) — Apple Inc. protiv Deutsches Patent und Markenamt

8

2013/C 313/16

Predmet C-428/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Consiglio di Stato (Italija) 26. srpnja 2013. — Ministero dell'Economia e delle Finanze i AAMS/Yesmoke Tobacco SpA

9

2013/C 313/17

Predmet C-434/13 P: Žalba koju je 1. kolovoza 2013. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) donesene 17. svibnja 2013. u predmetu T-146/09: Parker ITR Srl i Parker-Hannifin Corp protiv Komisije

9

2013/C 313/18

Predmet C-441/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. kolovoza 2013. uputio Handelsgericht Wien (Austrija) — Pez Hajduk protiv EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Predmet C-448/13 P: Žalba koju je 7. kolovoza 2013. podnio Delphi Technologies, Inc. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) donesene 6. lipnja 2013. u predmetu T-515/11:, Delphi Technologies, Inc. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

10

2013/C 313/20

Predmet C-449/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio tribunal d'instance d'Orléans (Francuska) 12. kolovoza 2013. — CA Consumer Finance protiv Ingrid Bakkaus i dr.

11

2013/C 313/21

Predmet C-450/13 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2013. podnio Donaldson Filtration Deutschland GmbH protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) donesene 30. svibnja 2013. u predmetu T-396/11, ultra air GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

12

2013/C 313/22

Predmet C-454/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) 13. kolovoza 2013. — Belgacom SA protiv Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Predmet C-466/13 P: Žalba od 27. kolovoza 2013. koju je podnio Repsol, SA protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) donesene 27. lipnja 2013. u predmetu T-89/12, Repsol YPF protiv OHIM-a — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Predmet C-496/13 P: Žalba koju je 16. rujna 2013. podnio GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 3. srpnja 2013. u predmetu T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

13

 

Opći sud

2013/C 313/25

Predmet T-73/08: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung protiv Komisije (Financijska pomoć isplaćena u okviru programa Daphné II — Određivanje konačnog iznosa financijske potpore — Opomena dužniku — Akt koji se može pobijati — Obveza obrazlaganja — Pravično suđenje — Pogreška pri ocjeni)

15

2013/C 313/26

Predmet T-142/08: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Italija protiv Komisije (Pravila o jeziku — Obavijest o otvorenim natječajima za zapošljavanje administratora i asistenata — Objava u cijelosti na tri službena jezika — Informacije koje se odnose na obavijesti o općim natječajima — Objava na svim službenim jezicima — Jezik ispita — Izbor drugog jezika između triju službenih jezika)

15

2013/C 313/27

Predmet T-164/08: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Italija protiv Komisije (Pravila o jeziku — Obavijest o općem natječaju za zapošljavanje liječnika — Cjelovita objava na tri službena jezika — Informiranje o obavijesti o općem natječaju — Objava na svim službenim jezicima — Jezik dokaza — Izbor drugog jezika između tri službena jezika)

15

2013/C 313/28

Predmet T-380/08: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Nizozemska protiv Komisije (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Zahtjev za pristup određenim povjerljivim odlomcima konačne Odluke Komisije o zabranjenom sporazumu — Uskrata pristupa — Obveza obrazlaganja — Obveza konkretnog i pojedinačnog ispitivanja — Izuzeće koji se odnosi na zaštitu privatnog života i integriteta pojedinca — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu poslovnih interesa treće strane — Iznimka koja se odnosi na zaštitu svrhe istrage — Prevladavajući javni interes — Lojalna suradnja)

16

2013/C 313/29

Predmet T-525/08: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Poste Italiane protiv Komisije (Državne potpore — Naknada sredstava iz poštanskih tekućih računa i položenih u talijansku državnu riznicu — Odluka o proglašenju potpore u neskladu sa zajedničkim tržištem i kojom se nalaže njen povrat — Pojam državne potpore — Prednost)

16

2013/C 313/30

Predmet T-536/08: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Huvis protiv Vijeća (Damping — Uvoz poliesterskih rezanih vlakana podrijetlom iz Južne Koreje — Zadržavanje antidampinških pristojbi nakon parcijalne privremene revizije — Tužba za poništenje — Izravan i osobni interes — Dopuštenost — Jednako postupanje i nediskriminacija — Članak 9. stavak 5. i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 384/96 (sada članak 9. stavak 5. i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009))

17

2013/C 313/31

Predmet T-537/08: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Cixi Jiangnan Chemical Fiber i dr. protiv Vijeća (Damping — Uvoz poliesterskih rezanih vlakana podrijetlom iz Kine — Zadržavanje antidampinških pristojba nakon parcijalne privremene revizije — Tužba za poništenje — Izravan i osobni interes — Dopuštenost — Jednako postupanje i nediskriminacija — Članak 9. stavak 5. i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 384/96 (sada članak 9. stavak 5. i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009))

17

2013/C 313/32

Predmet T-548/08: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Total protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zabranjeni ugovori — Tržište parafinskog voska — Tržište prešanog parafina — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a — Utvrđivanje cijena i podjela tržištâ — Pravo na obranu — Načelo zakonitosti kaznenih djela i kazni — Presumpcija nedužnosti — Pripisivanje protupravnog ponašanja — Odgovornost društva majke za povrede pravila tržišnog natjecanja njenih podružnica — Odlučujući utjecaj društva majke — Predmnijeva u slučaju držanja gotovo 100 %-tnog udjela)

18

2013/C 313/33

Predmet T-566/08: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Total Raffinage Marketing protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zabranjeni ugovori — Tržište parafinskog voska — Tržište prešanog parafina — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a — Utvrđivanje cijena i podjela tržišta — Dokaz postojanja zabranjenog ugovora — Pojam jedinstvene i trajne povrede — Trajanje povrede — Prekid povrede — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. — Jednako postupanje — Presumpcija nedužnosti — Pripisivanje protupravnog ponašanja — Odgovornost društva majke za povrede pravila tržišnog natjecanja njenih podružnica — Odlučujući utjecaj društva majke — Predmnijeva u slučaju 100 %-tnog udjela — Proporcionalnost — Metoda zaokruživanja — Neograničena nadležnost)

18

2013/C 313/34

Predmet T-126/09: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Italija protiv Komisije (Pravila o jeziku — Obavijest o otvorenim natječajima za zapošljavanje administratora — Objava u cijelosti na tri službena jezika — Informacije koje se odnose na obavijesti o općim natječajima — Objava na svim službenim jezicima — Jezik ispita — Izbor drugog jezika između triju službenih jezika)

19

2013/C 313/35

Predmet T-218/09: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Italija protiv Komisije (Pravila o jeziku — Obavijesti o otvorenim natječajima za zapošljavanje asistenata — Jezik testova — Izbor drugog jezika između tri službena jezika)

19

2013/C 313/36

Predmet T-347/09: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Njemačka protiv Komisije (Državne potpore — Besplatan prijenos određenih područja nacionalne prirodne baštine — Mjere namijenjene financijskoj potpori velikih projekata za zaštitu okoliša — Odluka kojom se potpore proglašavaju spojivima sa zajedničkim tržištem — Pojam poduzeća — Obveza obrazlaganja)

20

2013/C 313/37

Predmet T-320/10: Presuda Općeg suda 13. rujna 2013. — Fürstlich Castell’sches Domänenamt protiv OHIM-a — Castel Frères (CASTEL) (Žig zajednice — Postupak radi proglašenja ništavosti — Verbalni žig Zajednice CASTEL — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Dopuštenost — Apsolutni razlog za odbijanje koji nije iznesen pred žalbenim vijećem — Ispitivanje činjenica po službenoj dužnosti — Članak 76. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

20

2013/C 313/38

Predmet T-551/10: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Fir-El Acerra protiv Komisije (Državne potpore — Subvencija predviđena za otkup i prenamjenu termoelektrane u elektranu na biogorivo — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Vremenska primjena smjernica u vezi s regionalnim državnim potporama — Legitimna očekivanja — Poticajni učinak)

21

2013/C 313/39

Predmet T-111/11: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — ClientEarth protiv Komisije (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Studije o prijenosu direktiva iz područja okoliša koje je zaprimila Komisija — Djelomična uskrata pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu svrhe nadzora, istraga ili revizije — Konkretno i individualno ispitivanje — Usklađenost s Arhuškom konvencijom — Prevladavajući javni interes — Posljedice prekoračenja roka za donošenje izričite odluke — Doseg obveze aktivnog širenja informacija o okolišu)

21

2013/C 313/40

Predmet T-214/11: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — ClientEarth i PAN Europe protiv EFSA-e (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Ime stručnjaka koji su podnijeli svoja očitovanja o orijentacijskom projektu koji se odnosi na znanstvenu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima za odobrenje stavljanja na tržište fitofarmaceutskih proizvoda i aktivnih tvari koje sadrže — Uskrata pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu privatnosti i integriteta pojedinca — Zaštita osobnih podataka — Uredba (EZ) br. 45/2001 — Obveza obrazlaganja)

21

2013/C 313/41

Predmet T-264/11 P: Presuda Općeg suda od 16. rujna 2013. — De Nicola protiv EIB-a (Žalba — Javna služba — Zaposlenici EIB-a — Ocjenjivanje — Napredovanje — Ocjenjivanje i napredovanje za 2007. godinu — Odluka žalbenog odbora — Uznemiravanje — Razumni rok — Zahtjev za ukidanje — Zahtjev za naknadu štete)

22

2013/C 313/42

Predmet T-331/11: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Besselink protiv Vijeća (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Nacrt odluke Vijeća o davanju ovlaštenja Komisiji za pregovore o sporazumu o pristupanju Europske unije Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda — Iznimka radi zaštite javnog interesa u području međunarodnih odnosa — Djelomični pristup — Obveza obrazlaganja — Zahtjev za mjere upravljanja postupkom ili za izvođenje dokaza — Nedopuštenost)

22

2013/C 313/43

Predmet T-380/11: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Palirria Souliotis protiv Komisije (Tužba za poništenje — Zajednička carinska tarifa — Razvrstavanje u kombiniranu nomenklaturu — Tarifni broj — Regulatorni akt koji podrazumijeva provedbene mjere — Nedopuštenost)

23

2013/C 313/44

Predmet T-383/11: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Makhlouf protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Ograničenja ulaska i provoza preko teritorija Unije — Pravo na obranu — Obveza obrazlaganja — Očita pogreška u ocjeni — Temeljna prava)

23

2013/C 313/45

Predmet T-418/11 P: Presuda Općeg suda od 16. rujna 2013. — De Nicola protiv EIB-a (Žalba — Javna služba — Osoblje EIB-a — Zdravstveno osiguranje — Odbijanje snošenja liječničkih troškova — Zahtjev za određivanje nezavisnog liječnika — Razumni rok — Odbijanje zahtjeva za pokretanje postupka mirenja — Zahtjev za poništenje — Zahtjev za povrat liječničkih troškova — Litispendencija)

23

2013/C 313/46

Predmet T-457/11: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Valeo Vision protiv Komisije (Tužba za poništenje — Zajednička carinska tarifa — Razvrstavanje u kombiniranoj nomenklaturi — Tarifni broj — Nepostojanje individualnog interesa — Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere — Nedopuštenost)

24

2013/C 313/47

Predmet T-492/11: Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Rauscher Consumer Products protiv OHIM-a (Prikaz tampona) (Žig Zajednice — Prijava figurativnog žiga Zajednice koji prikazuje higijenski tampon — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

24

2013/C 313/48

Predmet T-563/11: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Anbouba protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Teret dokazivanja — Očita pogreška u ocjeni — Pravo na obranu — Obveza obrazlaganja — Postupak u kojem se donosi presuda zbog ogluhe — Zahtjev za intervenciju — Bespredmetnost)

24

2013/C 313/49

Predmet T-592/11: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Anbouba protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Presumpcija nedužnosti — Teret dokazivanja — Očita pogreška u ocjeni — Pravo na obranu — Obveza obrazlaganja)

25

2013/C 313/50

Predmet T-618/11 P: Presuda Općeg suda od 16. rujna 2013. — De Nicola protiv EIB-a (Žalba — Javna služba — Osoblje EIB-a — Ocjenjivanje — Napredovanje — Ocjenjivanje i napredovanje 2008. — Odluka žalbenog odbora — Doseg kontrole — Izvješće o ocjenjivanju — Prigovor protupravnosti — Razumni rok — Zahtjev za ukidanje — Odštetni zahtjev — Litispendencija)

25

2013/C 313/51

Predmet T-383/13: Tužba podnesena 17. srpnja 2013. — Chatzianagnostou/Vijeće i dr.

26

2013/C 313/52

Predmet T-386/13: Tužba od 29. srpnja 2013. — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB i dr. protiv Komisije i Vijeća

27

2013/C 313/53

Predmet T-402/13: Tužba podnesena 31. srpnja 2013. — Orange protiv Komisije

28

2013/C 313/54

Predmet T-406/13: Tužba podnesena 29. srpnja 2013. — Gossio protiv Vijeća

28

2013/C 313/55

Predmet T-416/13: Tužba podnesena 13. kolovoza 2013. — Stanleybet Malta and Stanley International Betting protiv Komisije

29

2013/C 313/56

Predmet T-427/13: Tužba od 12. kolovoza 2013. — Gruppo Norton protiv OHIM-a — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Predmet T-428/13: Tužba od 19. kolovoza 2013. — IOC-UK protiv Vijeća

30

2013/C 313/58

Predmet T-433/13: Tužba podnesena 20. kolovoza 2013. — Petropars Iran i drugi protiv Vijeća

31

2013/C 313/59

Predmet T-453/13: Tužba podnesena 26. kolovoza 2013. — Klaes protiv OHIM-a — Klaes Kunststoffe (Klaes)

31

2013/C 313/60

Predmet T-458/13: Tužba od 23. kolovoza 2013. — Larrañaga Otaño protiv OHIM-a (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Predmet T-459/13: Tužba od 23. kolovoza 2013. — Larrañaga Otaño protiv OHIM-a (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Predmet T-467/13: Tužba podnesena 28. kolovoza 2013. — Arrow Group i Arrow Generics protiv Komisije

32

2013/C 313/63

Predmet T-482/13: Tužba podnesena 9. rujna 2013. — MedSkin Solutions Dr. Suwelack protiv OHIM-a — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Predmet T-487/13: Tužba od 6. rujna 2013. — Navarra de Servicios y Tecnologías protiv Komisije

34

 

Službenički sud

2013/C 313/65

Predmet F-83/08: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. rujna 2013. — Gheysens protiv Vijeća (Javna služba — Pomoćni ugovorni djelatnik — Uvjeti zaposlenja — Funkcijska skupina — Podudarnost vrsta zadataka i funkcijskih skupina — Trajanje zaposlenja)

35

2013/C 313/66

Predmet F-31/13: Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. rujna 2013. — Marcuccio protiv Komisije (Javna služba — Članak 34. stavak 1. i 6. poslovnika — Tužba podnesena putem telefaksa u roku za tužbu uvećanom za rok od deset dana zbog udaljenosti — Tužba dostavljena putem pošte u idućih deset dana — Nedostatak istovjetnosti između jednog i drugog — Nepravovremenost tužbe)

35

HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/1


2013/C 313/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

SL C 304, 19.10.2013.

Prethodne objave

SL C 298, 12.10.2013.

SL C 291, 5.10.2013.

SL C 284, 28.9.2013.

SL C 274, 21.9.2013.

SL C 260, 7.9.2013.

SL C 252, 31.8.2013.

Ovi tekstovi dostupni su na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Opći sud

26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/2


Izbor predsjednika Općeg suda

2013/C 313/02

Suci Općeg suda izabrali su na sjednici od 16. rujna 2013., u skladu s odredbama članka 7. Poslovnika Općeg suda, suca Marca Jaegera za predsjednika Općeg suda za razdoblje od 16. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/2


Izbor potpredsjednika Općeg suda

2013/C 313/03

Suci Općeg suda izabrali su na sjednici od 17. rujna 2013., u skladu s člankom 9.a Protokola o Statutu Suda Europske unije, u vezi s člankom 47. stavkom 1. navedenog Protokola, suca Heikkija Kanninena za potpredsjednika Općeg suda za razdoblje od 17. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/2


Izbor predsjednikâ sudskih vijeća Općeg suda

2013/C 313/04

Suci Općeg suda izabrali su 18. rujna 2013., u skladu s člankom 15. Poslovnika, M. E. Martins Ribeiro, S. Papasavvasa, M. Preka, A. Dittricha, S. Frimodta Nielsena, M. van der Woudea, D. Gratsiasa i G. Berardisa za predsjednike sudskih vijeća od pet sudaca i sudskih vijeća od tri suca za razdoblje od 18. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/2


Raspoređivanje sudaca u sudska vijeća

2013/C 313/05

Opći sud je 17. rujna 2013. odlučio osnovati devet sudskih vijeća od pet sudaca i devet sudskih vijeća od tri suca za razdoblje od 17. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016., a 23. rujna 2013. rasporedio je suce za razdoblje od 23. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016. kako slijedi:

 

Prvo prošireno vijeće od pet sudaca :

H. Kanninen, potpredsjednik, I. Pelikánová, K. Jürimäe, E. Buttigieg i S. Gervasoni, suci.

 

Prvo vijeće od tri suca :

 

H. Kanninen, potpredsjednik;

 

I. Pelikánová, sutkinja;

 

E. Buttigieg, sudac.

 

Drugo prošireno vijeće od pet sudaca :

M. E. Martins Ribeiro, predsjednica vijeća, N. J. Forwood, K. Jürimäe, E. Bieliūnas i S. Gervasoni, suci.

 

Drugo vijeće od tri suca :

 

M. E. Martins Ribeiro, predsjednica vijeća;

 

K. Jürimäe, sutkinja;

 

S. Gervasoni, sudac.

 

Treće prošireno vijeće od pet sudaca :

S. Papasavvas, predsjednik vijeća, N. J. Forwood, I. Labucka, E. Bieliūnas i V. Kreuschitz, suci.

 

Treće vijeće od tri suca :

 

S. Papasavvas, predsjednik vijeća;

 

N. J. Forwood, sudac;

 

E. Bieliūnas, sudac.

 

Četvrto prošireno vijeće od pet sudaca :

M. Prek, predsjednik vijeća, I. Labucka, J. Schwarcz, V. Tomljenović i V. Kreuschitz, suci.

 

Četvrto vijeće od tri suca :

 

M. Prek, predsjednik vijeća;

 

I. Labucka, sutkinja;

 

V. Kreuschitz, sudac.

 

Peto prošireno vijeće od pet sudaca :

A. Dittrich, predsjednik vijeća, F. Dehousse, J. Schwarcz, V. Tomljenović i A. Collins, suci.

 

Peto vijeće od tri suca :

 

A. Dittrich, predsjednik vijeća;

 

J. Schwarcz, sudac;

 

V. Tomljenović, sutkinja.

 

Šesto prošireno vijeće od pet sudaca :

S. Frimodt Nielsen, predsjednik vijeća, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, A. Collins i I. Ulloa Rubio, suci.

 

Šesto vijeće od tri suca :

 

S. Frimodt Nielsen, predsjednik vijeća;

 

F. Dehousse, sudac;

 

A. Collins, sudac.

 

Sedmo prošireno vijeće od pet sudaca :

M. van der Woude, predsjednik vijeća, I. Wiszniewska-Białecka, M. Kancheva, C. Wetter i I. Ulloa Rubio, suci.

 

Sedmo vijeće od tri suca :

 

M. van der Woude, predsjednik vijeća;

 

I. Wiszniewska-Białecka, sutkinja;

 

I. Ulloa Rubio, sudac.

 

Osmo prošireno vijeće od pet sudaca :

D. Gratsias, predsjednik vijeća, O. Czúcz, A. Popescu, M. Kancheva i C. Wetter, suci.

 

Osmo vijeće od tri suca :

 

D. Gratsias, predsjednik vijeća;

 

M. Kancheva, sutkinja;

 

C. Wetter, sudac.

 

Deveto prošireno vijeće od pet sudaca :

G. Berardis, predsjednik vijeća, O. Czúcz, I. Pelikánová, A. Popescu i E. Buttigieg, suci.

 

Deveto vijeće od tri suca :

 

G. Berardis, predsjednik vijeća;

 

O. Czúcz, sudac;

 

A. Popescu, sudac.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/4


Kriteriji za dodjelu predmeta sudskim vijećima

2013/C 313/06

Opći sud utvrdio je 23. rujna 2013. sljedeće kriterije za dodjelu predmeta sudskim vijećima u razdoblju od 23. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016., u skladu s člankom 12. Poslovnika:

1.

Od trenutka podnošenja, žalbe protiv odluka Službeničkog suda dodjeljuju se žalbenom vijeću, bez utjecaja na eventualnu kasniju primjenu članka 14. i članka 51. Poslovnika.

2.

Svi predmeti, osim onih iz točke 1., dodjeljuju se sudskim vijećima od tri suca od podnošenja zahtjeva, bez utjecaja na eventualnu kasniju primjenu članka 14. i članka 51. Poslovnika.

Predmeti iz ove točke raspoređuju se na sudska vijeća po trima različitim redoslijedima koji se utvrđuju prema upisu predmeta u tajništvu suda:

predmeti koji se odnose na primjenu pravila tržišnog natjecanja među poduzetnicima, pravila o državnim potporama i pravila trgovinske zaštite;

predmeti koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva iz članka 130. stavka 1. Poslovnika;

ostali predmeti.

Predsjednik Općeg suda može odstupiti od navedenih grupa predmeta ako je potrebno uzeti u obzir povezanost određenih predmeta ili radi osiguranja ravnomjerne raspodjele posla.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/4


Puni sastav

2013/C 313/07

U skladu s člankom 32. stavkom 1. drugim podstavkom Poslovnika, Opći sud je 23. rujna 2013. odlučio da će u razdoblju od 23. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016. u predmetima u kojima bi zbog određivanja nezavisnog odvjetnika sukladno članku 17. broj sudaca u punom sastavu Općeg suda bio paran, predsjednik Općeg suda odrediti suca koji u tom predmetu ne sudjeluje u donošenju odluke prema unaprijed utvrđenom redoslijedu koji se primjenjuje u razdoblju od tri godine na koje su izabrani predsjednici sudskih vijeća, ali obrnuto od reda prvenstva sudaca prema članku 6. Poslovnika, osim ako bi taj sudac bio sudac izvjestitelj. U tom slučaju određuje se suca koji se u redu prvenstva nalazi neposredno prije njega.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/5


Sastav velikog vijeća

2013/C 313/08

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Poslovnika, Opći sud je 23. rujna 2013. odlučio da u razdoblju od 23. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016. u sastav velikog vijeća od trinaest sudaca ulaze predsjednik Općeg suda, potpredsjednik Općeg suda, osam predsjednika sudskih vijeća, dva suca iz sudskog vijeća od tri suca kojima je predmet bio izvorno dodijeljen i još jedan sudac. Ovoga suca određuje se za cijelu godinu prema redu prvenstva iz članka 6. Poslovnika između dvaju sudaca koji bi bili članovi proširenog sudskog vijeća od pet sudaca da je predmet bio dodijeljen sudskom vijeću od pet sudaca.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/5


Žalbeno vijeće

2013/C 313/09

Opći sud je 23. rujna 2013. odlučio da za razdoblje od 23. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016. u sastav žalbenog vijeća ulaze predsjednik Općeg suda i po dva predsjednika sudskih vijeća, prema sustavu rotacije ili kada je jedan od njih potpredsjednik - potpredsjednik i jedan predsjednik sudskog vijeća.

Kada je riječ o proširenom sudskom vijeću od pet sudaca, u sastav vijeća s predsjednikom žalbenog vijeća ulaze tri suca sudskog vijeća kojemu je bio izvorno dodijeljen predmet te dva predsjednika sudskih vijeća, prema sustavu rotacije ili kada je jedan od njih potpredsjednik - potpredsjednik i jedan predsjednik sudskog vijeća.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/5


Određivanje suca koji zamjenjuje Predsjednika Općeg suda u svojstvu suca u postupku privremene pravne zaštite

2013/C 313/10

U skladu s člankom 106. Poslovnika, Opći sud je 23. rujna 2013. odlučio da će u slučaju odsutnosti ili spriječenosti u razdoblju od 23. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016. sudac Forwood zamjenjivati Predsjednika Općeg suda u svojstvu suca u postupku privremene pravne zaštite.


Službenički sud Europske unije

26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/6


Sastav sudskih vijeća i raspored sudaca po sudskim vijećima

2013/C 313/11

Odlukom od 30. studenoga 2005. (1) Službenički sud odlučio je da će suditi u tri sudska vijeća i u punom sastavu. Odlukom od 8. listopada 2013. Službenički sud rasporedio je za razdoblje od 8. listopada 2013. do 30. rujna 2014. suce po sudskim vijećima kako slijedi:

 

Prvo vijeće

 

H. KREPPEL, predsjednik vijeća

 

E. PERILLO i R. BARENTS, suci

 

Drugo vijeće

 

M. I. ROFES I PUJOL, predsjednik vijeća

 

K. BRADLEY i J. SVENNINGSEN, suci

 

Treće vijeće od tri suca

 

S. VAN RAEPENBUSCH, predsjednik suda

 

E. PERILLO, R. BARENTS, K. BRADLEY i J. SVENNINGSEN, suci

U sastav posljednjeg sudskog vijeća uz predsjednika suda naizmjence ulaze suci E. Perillo i J. Svenningsen odnosno suci R. Barents i K. Bradley, osim kada je riječ o povezanim predmetima.


(1)  SL 2005 C 322, str. 16.


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Corte suprema di cassazione (Italija) 17. srpnja 2013. — Rotondo i dr./Rete Ferroviaria Italiana

(Predmet C-407/13)

2013/C 313/12

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke u glavnom postupku

Tužitelji: Francesco Rotondo i dr.

Tuženik: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Prethodna pitanja

1.

Primjenjuju li se odredbe Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme prenesenog Direktivom 1999/70/EZ (1) na rad na brodovima i, posebno, odnosi li se članak 2. stavak 1. i na radnike zaposlene na određeno vrijeme na trajektnim brodovima koji obavljaju dnevne relacije?

2.

Je li nacionalni propis, koji predviđa (članak 332. cod. nav.) naznaku „trajanja“, a ne „prestanka“ ugovora, u suprotnosti s Okvirnim sporazumom prenesenim Direktivom 1999/70/EZ i posebno člankom 3. stavkom 1. i je li u suglasnosti s navedenom direktivom odredba kojom se predviđa trajanje ugovora s naznakom prestanka za koji je sigurno da će nastupiti („najviše 78 dana“), ali se ne zna kada?

3.

Je li nacionalni propis (članci 325., 326. i 332. Codice della navigazione) koji kao objektivne razloge za ugovor s određenim trajanjem navodi puko predviđanje jednog ili više putovanja koje se ima obaviti, dovodeći pritom u vezu predmet ugovora (činidbu) s uzrokom (razlogom za ugovaranje određenog trajanja), u suprotnosti s Okvirnim sporazumom prenesenim Direktivom 1999/70/EZ i posebno člankom 3. stavkom 1.?

4.

Je li nacionalni propis (u konkretnom slučaju odredbe Codice della navigazione) koji isključuje da se u slučaju više uzastopnih ugovora (što u smislu članka 5. predstavlja zloporabu) isti preoblikuju u radni odnos na neodređeno vrijeme (mjera predviđena člankom 326. cod. nav., samo za slučaj kad pomorac pruža uslugu bez prekida u razdoblju duljem od godinu dana i u slučaju kada između prekida jednog ugovora i sklapanja sljedećeg proteklo razdoblje ne prelazi 60 dana), u suprotnosti s Okvirnim sporazumom prenesenim Direktivom?


(1)  Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 26. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2013. uputio Corte costituzionale (Italija) — Napolitano e a. protiv Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Predmet C-418/13)

2013/C 313/13

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte costituzionale

Stranke u glavnom postupku

Tužitelji: Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari

Tuženik: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prethodna pitanja

1.

Treba li se klauzula 5. točka 1. Okvirnog sporazuma o radu na neodređeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, u prilogu Direktivi (1) Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. tumačiti na način da je u suprotnosti s primjenom članka 4. stavka 1. zadnje rečenice i stavka 11. Zakona br. 124 od 3. svibnja 1999. (Hitne odredbe u odnosu na školsko osoblje) koji dopušta sklapanje ugovora na određeno vrijeme bez navođenja točnih rokova za provođenje selekcijskih postupaka i koji ne predviđa pravo na naknadu štete? Ovi stavci propisuju, nakon što je njima uređena dodjela godišnjih zamjena za mjesta koja „su stvarno slobodna i raspoloživa do 31. prosinca“, da ova dodjela godišnjih zamjena nastupa „do završetka selekcijskih postupaka za zapošljavanje stalnih predavača“.

2.

Predstavljaju li uvjeti povezani s organizacijom talijanskog školskog sustava, kako je gore opisan, objektivne razloge u smislu klauzule 5. točke 1. Direktive Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999., koji odredbu poput ove talijanske koja za zapošljavanje školskog osoblja na određeno vrijeme ne predviđa pravo na naknadu štete, mogu uskladiti s pravom Europske unije?


(1)  Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL L 175., str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.).


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. srpnja 2013. uputio Bundespatentgericht (Njemačka) — Netto Marken Discount AG & Co. KG protiv Deutsches Patent- und Markenamt

(Predmet C-420/13)

2013/C 313/14

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundespatentgericht

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Netto Marken Discount AG & Co. KG

Tuženik: Deutsches Patent- und Markenamt

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 2. Direktive (1) tumačiti tako da pojam usluge u smislu te odredbe obuhvaća i trgovinu uslugama na malo?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

treba li članak 2. Direktive tumačiti tako da usluge koje nudi trgovac na malo moraju biti sadržajno konkretizirane kao i proizvodi koje on prodaje?

(a)

Je li za konkretiziranje usluga dovoljno ako se navede:

(aa)

samo područje usluga općenito ili širi pojmovi,

(bb)

samo razred(i) ili

(cc)

svaka konkretna pojedinačna usluga?

(b)

Uzimaju li se ti podaci u obzir za utvrđivanje datuma prijave za registraciju ili je pri navođenju širih pojmova ili razreda moguća zamjena ili dopuna?

3.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

treba li članak 2. Direktive tumačiti tako da se opseg zaštite žiga za usluge u trgovini na malo u pogledu usluga proteže i na usluge koje pruža sâm trgovac na malo?


(1)  Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. srpnja 2013. uputio Bundespatentgericht (Njemačka) — Apple Inc. protiv Deutsches Patent und Markenamt

(Predmet C-421/13)

2013/C 313/15

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundespatentgericht (Njemačka)

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Apple Inc.

Tuženik: Deutsches Patent und Markenamt

Prethodna pitanja

1.

Treba li se članak 2. Direktive (1) tumačiti u smislu da mogućnost zaštite „pakiranja proizvoda“ pokriva i prikaz u kojem je sadržana usluga?

2.

Trebaju li se članci 2. i članak 3. stavak 1. Direktive tumačiti u smislu da znak koji reproducira prikaz u kojem je sadržana usluga može biti registriran kao žig?

3.

Treba li se članak 2. Direktive tumačiti u smislu da je uvjet mogućnosti grafičkog prikazivanja ispunjen samim grafičkim prikazom ili dopunama kao što su opis prikaza ili navodi o apsolutnim dimenzijama izraženi u metrima ili relativnim dimenzijama s navodima o proporcijama?

4.

Treba li se članak 2. Direktive tumačiti u smislu da se opseg zaštite žiga kojim se štite usluge u maloprodaji također proteže i na proizvode koje trgovac sâm proizvodi?


(1)  Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Consiglio di Stato (Italija) 26. srpnja 2013. — Ministero dell'Economia e delle Finanze i AAMS/Yesmoke Tobacco SpA

(Predmet C-428/13)

2013/C 313/16

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato (Italija)

Stranke u glavnom postupku

Tužitelji: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Tuženik: Yesmoke Tobacco SpA

Prethodno pitanje

Je li nacionalna odredba, kao što je članak 39.g. stavak 4. Odluke (dlgs.) od 26. listopada 1995., br. 504 (kako je izmijenjen i dopunjen člankom 55. stavkom 2.a. točkom (c) Odluke (d.l.) od 31. svibnja 2010., br. 78, koji je nakon izmjena postao Zakon od 30. srpnja 2010., br. 122), koja određuje da trošarina koja se plaća na cigarete koje imaju maloprodajnu cijenu nižu od cijene cigareta najtraženijeg cjenovnog razreda iznosi 115 % osnovnog iznosa, određujući tako trošarinu s minimalnom fiksnom stopom posebno za cigarete koje imaju nižu prodajnu cijenu, a ne minimalni iznos trošarine koji se primjenjuje na sve cjenovne razrede cigareta, kako dopuštaju članak 16. stavak 7. Direktive 95/59/EZ (1) i članak 14. stavak 2. Direktive 2011/64/EU (2), u suprotnosti s člankom 8. stavkom 2. Direktive 95/59/EZ odnosno člankom 7. stavkom 2. Direktive 2011/64/EU koje određuju da osim iznosa posebne trošarine, stopa razmjerne trošarine i trošarine ad valorem„(…) moraju biti iste za sve cigarete“?


(1)  Direktiva Vijeća 95/59/CE od 27. studenoga 1995. o porezima osim poreza na promet koji utječu na potrošnju prerađenog duhana (SL L 291, str. 40.)

(2)  Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koja se primjenjuje na prerađeni duhan (SL, L 176, str. 24.)


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/9


Žalba koju je 1. kolovoza 2013. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) donesene 17. svibnja 2013. u predmetu T-146/09: Parker ITR Srl i Parker-Hannifin Corp protiv Komisije

(Predmet C-434/13 P)

2013/C 313/17

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: S. Noë,V. Bottka, R. Sauer, agenti)

Druge stranke u postupku: Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp.

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu u dijelu u kojem poništava odluku i preinačuje novčanu kaznu;

u cijelosti odbaci tužbu pred Općim sudom;

naloži tužiteljima da u potpunosti snose troškove ovog i prvostupanjskog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija iznosi dva žalbena razloga i zahtijeva djelomično ukidanje presude u dijelu u kojem poništava odluku u predmetu COMP/39.406 — morska crijeva i preinačuje novčanu kaznu.

1.

U prvom žalbenom razlogu navodi se da je Opći sud počinio pravnu pogrešku zanemarivši ili pogrešno primijenivši, s jedne strane, sudsku praksu o ekonomskoj sukcesiji unutar grupe i, s druge strane, sudsku praksu o prijenosu odgovornosti između društava sljednika. Razmatranjem prijenosa imovine s ITR-a na Parker ITR (koji se tada zvao ITR Rubber) (unutar Saiag grupe) i narednog posla o udjelima (prijenos udjela u Parker ITR-u sa Saiaga na Parker Hanifin) zajedno, Opći sud pogrešno presumira postojanje prijenosa spornog poduzeća između grupa sa Saiaga na Parker-Hannifin. Opći sud griješi procjenjujući ekonomski kontinuitet samo kao mogući prijenos odgovornosti između neovisnih društava Saiag i Parker-Hannifin jer zanemaruje već izvršenu ekonomsku sukcesiju unutar grupe prema Parker ITR-u. S obzirom na to, presuda počiva na subjektivnim namjerama, točnije na činjenici da je uključivanje poduzeća morskih crijeva u Parker ITR bilo dio plana o prodaji udjela toga društva kćeri trećoj osobi. Međutim, postojanje takvih namjera stranaka nije prepreka primjeni sudske prakse o ekonomskoj sukcesiji unutar grupe (C-204/00 P Aalborg, C-280/06 ETI, C-511/11 P Versalis, T-43/02 Jungbunzlauer i T-405/06 te spojeni predmeti C-201/09 P i C-216/09 P ArcelorMittal), prema kojoj se ekonomska sukcesija odvija u trenutku prijenosa unutar grupe utoliko što postoje „strukturne poveznice“ između prenositelja (ovdje: Saiag/ITR) i primatelja (ovdje: Parker ITR). Štoviše, postoji pravna razlika između prijenosa imovine i prijenosa pravne osobnosti. U potonjem slučaju, preneseni subjekt sam će snositi odgovornost za sve povrede prije prijenosa, što može uključivati i odgovornost kao ekonomskog sljednika za imovinu koja je prenesena na subjekt, a koja je u dano vrijeme još uvijek bila dijelom društva koje je u kršenju. Činjenica da su i drugi pravni subjekti u društvu mogli odgovarati (iako u ovom slučaju nisu bili novčano kažnjeni) nije valjan razlog za isključivanje odgovornosti prenesenog društva kćeri Parker ITR kao ekonomskog sljednika.

2.

Drugi žalbeni razlog sastoji se u tome da je, u kontekstu izvršavanja svoje neograničene nadležnosti, Opći sud djelovao ultra petita i nezakonito smanjio povećanje kazne zbog trajanja u iznosu od 100 000 eura za društvo majku Parker Hannifin. Parker-Hannifin (ili Parker ITR) nije osporio ni stvarno trajanje njegovog sudjelovanja u kršenju niti pripadajući faktor trajanja u izračunu novčane kazne. Iako je Parker-Hannifin uspješno osporio otegotnu okolnost za vodstvo, za koju je Opći sud prilagodio kaznu, to ne bi smjelo otvoriti mogućnost Općem sudu da, čak i kada izvršava svoju neograničenu nadležnost, izmijeni druge značajke novčane kazne (ovdje: faktor trajanja) koje tužitelj nije osporavao.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. kolovoza 2013. uputio Handelsgericht Wien (Austrija) — Pez Hajduk protiv EnergieAgentur.NRW GmbH

(Predmet C-441/13)

2013/C 313/18

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Handelsgericht Wien

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Pez Hajduk

Tuženik: EnergieAgentur.NRW GmbH

Prethodno pitanje

Treba li članak 5. točku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (1) tumačiti tako da u sporu o povredi autorskom pravu srodnih prava koja je počinjena tako što je fotografija učinjena dostupnom na internetskoj stranici pri čemu se ta internetska stranica vodi pod vršnom domenom države članice koja je različita od one u kojoj nositelj prava ima prebivalište, nadležnost postoji samo

u državi članici u kojoj navodni povreditelj prava ima svoje sjedište; kao i

u državi članici/država članicama prema kojoj/kojima je ona po sadržaju internetske stranice usmjerena?


(1)  SL 2001, L 12, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/10


Žalba koju je 7. kolovoza 2013. podnio Delphi Technologies, Inc. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) donesene 6. lipnja 2013. u predmetu T-515/11:, Delphi Technologies, Inc. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

(Predmet C-448/13 P)

2013/C 313/19

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Delphi Technologies, Inc. (zastupnici: C. Albrecht, J. Heumann, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda T-515/11 od 6. lipnja 2013., poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem odbija žalbu žalitelja protiv odluke ispitivača od 25. kolovoza 2010. i naloži OHIMU snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba je podnesena protiv presude T-515/11 šestog vijeća Općeg suda kojom se odbija tužba za poništenje odluke drugog žalbenog vijeća kojom se potvrđuje odbijanje prijave za registraciju žiga Zajednice „INNOVATION FOR THE REAL WORLD“.

Žalba se temelji na tri žalbena razloga:

1.

Opći sud je povrijedio članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe o žigu Zajednice (1) time što nije ispravno utvrdio relevantan dio javnosti i njezinu upućenost. Proizvodi su isključivo namijenjeni stručnjacima koji imaju visok stupanj upućenosti u promotivne slogane.

2.

Opći sud je nadalje povrijedio članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe o žigu Zajednice primjenjujući prestrogo test za utvrđivanje razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava. Opći sud je osobito pogrešno razumio smjernice iz novije sudske prakse, naročito iz predmeta C-398/08 P, Audi protiv OHIM-a.

3.

Kao treće, Opći sud je povrijedio opća načela jednakog postupanja i dobre uprave koja su osnovna načela za pravilno upravljanje u EU. Potrebno je uzeti u obzir činjenicu da je OHIM ranije registrirao slogane s istovjetnom strukturom koje sadrže riječ „INNOVATION“, iako ranije odluke nisu obvezujuće.

Žalitelj smatra da bi pobijanu odluku stoga trebalo poništiti i potvrditi inherentnu razlikovnost slogana „INNOVATION FOR THE REAL WORLD“.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 27. veljače 2009. o žigu Zajednice, (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio tribunal d'instance d'Orléans (Francuska) 12. kolovoza 2013. — CA Consumer Finance protiv Ingrid Bakkaus i dr.

(Predmet C-449/13)

2013/C 313/20

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal d'instance d'Orléans

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: CA Consumer Finance

Tuženici: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, rođena Savary, Florian Bonato

Prethodna pitanja

1.

Treba li Direktivu 2008/48/EZ Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima (1) tumačiti na način da je na vjerovniku teret dokazivanja pravilnog i potpunog ispunjenja njegovih obveza koje proizlaze iz nacionalnog prava koje prenosi direktivu prilikom sklapanja i ispunjenja ugovora o kreditu?

2.

Protivi li se Direktiva 2008/48/EZ Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima tome da se dokaz pravilnog i potpunog ispunjenja obveza vjerovnika može pružiti isključivo posredstvom standardne odredbe ugovora o kreditu kojom potrošač priznaje ispunjenje obveza vjerovnika, međutim koje nije potvrđeno drugim dokumentima izdanim od strane vjerovnika i danim na raspolaganje korisniku kredita?

3.

Treba li članak 8. Direktive 2008/48/EZ Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima tumačiti na način da se protivi tome da se provjera kreditne sposobnosti potrošača obavlja samo na temelju informacija dobivenih od potrošača, bez stvarnog provjeravanja tih informacija pomoću drugih sredstava?

4.

Treba li članak 5. stavak 6. Direktive 2008/48/EZ Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima tumačiti na način da se ne može smatrati da je vjerovnik pružio potrošaču odgovarajuća objašnjenja ako prethodno nije utvrdio njegovu financijsku situaciju i potrebe?

Treba li članak 5. stavak 6. Direktive 2008/48/EZ Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima tumačiti na način da se protivi tome da odgovarajuća objašnjenja koja se pružaju potrošaču proizlaze samo iz ugovornih informacija navedenih u ugovoru o kreditu, bez sastavljanja posebnog dokumenta?


(1)  Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.)


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/12


Žalba koju je 12. kolovoza 2013. podnio Donaldson Filtration Deutschland GmbH protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) donesene 30. svibnja 2013. u predmetu T-396/11, ultra air GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Predmet C-450/13 P)

2013/C 313/21

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (zastupnici: N. Siebertz, M. Teworte-Vey, A. Renvert, Rechtsanwältinnen)

Druge stranke u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), ultra air GmbH

Zahtjevi

Žalitelj zahtijeva od Suda da:

ukine odluku Općeg suda (drugo vijeće) od 30. svibnja 2013. u predmetu T-396/11 i time odbije tužbu ultra air GmbH-a radi ukidanja odluke 4. žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu od 18. svibnja 2011. u predmetu R 374/2010-4;

naloži ultra air GmbH-u snošenje troškova žalitelja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba protiv navedene odluke Općeg suda se u bitnom temelji na sljedećem:

1.

nepriznavanje prigovora zlouporabe prava kao općeg pravnog instituta

Opći sud je u pobijanoj odluci pogrešno primijenio pravo suprotno sudskoj praksi Suda kojem se podnosi žalba time što nije uzeo u obzir opći pravni institut prigovora zlouporabe prava koji dopušta i zahtijeva ocjenu okolnosti pojedinačnog slučaja, a treba se poštivati i u pravu žiga Zajednice. Opći sud se nasuprot tome ograničio samo na utvrđenje da se radi o postupku sukladno članku 52. stavku 1. točki (a) u vezi s člankom 56. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 (1) koji se pokreće na zahtjev stranke, a može ga podnijeti svaka procesno sposobna fizička i pravna osoba (Popularantrag), i time nije ocijenio iznesene posebne okolnosti ovog slučaja.

Pritom je Opći sud previdio da je zakonodavac postupak za proglašavanje žiga ništavim sukladno članku 56. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009 doduše uredio kao postupak koji može pokrenuti svaka procesno sposobna fizička i pravna osoba, no to nije u suprotnosti s poštivanjem prigovora zlouporabe prava kao općenito važećeg pravnog instituta koji se mora poštivati i u pravu Zajednice.

Naime, isključenje zahtjeva zbog zlouporabe prava ne može se izjednačavati s uvođenjem obveze dokazivanja pravnog interesa podnositelja zahtjeva i stoga ne dovodi do ograničenja aktivne legitimacije za podnošenje zahtjeva uvođenjem određenih dodatnih uvjeta. Uvažavanju prigovora zlouporabe prava u okviru članka 56. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 dodatno ide u prilog što je zakonodavac proglašavanje žiga ništavim uredio kao postupak koji se pokreće na zahtjev stranke te što proglašavanje registriranog žiga ništavim po službenoj dužnosti nije moguće.

2.

nepriznavanje konkretnih okolnosti pojedinačnog slučaja

Budući da je Opći sud žalitelju uskratio uvažavanje prigovora zlouporabe prava kao općenito važećeg pravnog instituta, nisu ocijenjene posebne okolnosti ovog pojedinačnog slučaja koje bi postavljanje zahtjeva ultra air GmbH-a za proglašenje žiga „ultrafilter international“, CTM 001121839, prikazale kao zlouporabu prava.

Naime, podnositelj zahtjeva korištenjem znaka koji je predmet spora namjerava u svoje svrhe instrumentalizirati prepoznatljivost žiga koji osporava odgovarajućim svjesnim zavaravanjem relevantnog dijela javnosti te stvoriti netočan dojam da nastavlja tradiciju uglednog pravnog prednika žalitelja.

Nadalje se Opći sud nedovoljno posvetio ulozi voditelja poslova ultra air GmbH-a kao podnositelja zahtjeva za proglašenje ništavim žiga „ultrafilter international“, CTM 001121839, a koji je za vrijeme rada u tvrtki žalitelja osobno bio jedini odgovoran za postupak registracije žiga koji danas pobija. Sve dokumente koji su u postupku registracije dostavljeni u svrhu dokazivanja stjecanja razlikovnog karaktera pobijanog žiga osobno je dostavio i čak i djelomično sam izradio te su se nalazili isključivo u njegovoj sferi raspolaganja.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija), (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/13


Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) 13. kolovoza 2013. — Belgacom SA protiv Commune d'Etterbeek

(Predmet C-454/13)

2013/C 313/22

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de première instance de Bruxelles

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Belgacom SA

Tuženik: Commune d'Etterbeek

Prethodno pitanje

Treba li članke 12. i 13. Direktive 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju) (1) tumačiti na način da im je protivan pravni propis nacionalnog tijela ili lokalne uprave kojim se u proračunske svrhe uvodi porez na mobilnu komunikacijsku infrastrukturu postavljenu na javnom ili privatnom dobru koja se upotrebljava u okviru obavljanja djelatnosti obuhvaćenih općim ovlaštenjem?


(1)  SL L 108, str. 21. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 62.)


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/13


Žalba od 27. kolovoza 2013. koju je podnio Repsol, SA protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) donesene 27. lipnja 2013. u predmetu T-89/12, Repsol YPF protiv OHIM-a — Ajuntament de Roses (R)

(Predmet C-466/13 P)

2013/C 313/23

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Repsol, SA (zastupnici: L. Montoya Terán i J. Devaureix, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Žalbeni zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u potpunosti ukine presudu Općeg suda u predmetu T-89/12 od 27. lipnja 2013. o kojoj je žalitelj obaviješten 28. lipnja 2013.,

prihvati sve zahtjeve koje je žalitelj iznio u prvom stupnju,

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Potrebno je ispraviti određenu praksu registracije OHIM-a i sudsku praksu Općeg suda, radi učinkovite primjene međusobne povezanosti razlikovnog karaktera ranijeg žiga i njegovog područja zaštite.

2.

Pobijana presuda Općeg suda sadrži očita proturječja između obrazloženja i usvojenih zaključaka što se tiče manjka sličnosti između znakova (Opći sud smatra da ima više razlika nego sličnosti, ali zaključuje da su žigovi slični) i slabog ili ograničenog razlikovnog karaktera ranijeg žiga (Opći sud smatra da se radi o slabom žigu, ali ne uzima u obzir tu slabost kod procjene postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu).

3.

Opći sud je zanemario činjenicu da treće strane ne mogu monopolizirati bitna i razlikovna obilježja suprotstavljenog žiga (veliko slovo „R“ u krugu), pa prema tome obveza dostupnosti uobičajenih znakova na tržištu nije bila poštivana.

4.

Opći sud je zanemario presude španjolskog Tribunal Supremo (Vrhovni sud) u sličnim predmetima, koje moraju biti uzete u obzir jer zauzimaju gledište relevantnog potrošača — onog španjolskog.

5.

Iz prethodnih razmatranja slijedi da presuda Općeg suda sadrži pravne pogreške. Prema tome i sukladno zahtjevu žalitelja, ovu presudu valja ukinuti.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/13


Žalba koju je 16. rujna 2013. podnio GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 3. srpnja 2013. u predmetu T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

(Predmet C-496/13 P)

2013/C 313/24

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (zastupnici: I. Memmler, S. Schulz, Rechtsanwältinnen)

Druge stranke u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Villiger Söhne GmbH

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 3. srpnja 2013. u predmetu T-78/12 kao i odluku prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 1. prosinca 2011., broj predmeta: R 2109/2010-1;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj kao jedini žalbeni razlog ističe pogrešno tumačenje i primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) 207/2009 (1) te nepoštivanje pravila dokazivanja prilikom primjene ovog propisa.

U prilog žalbi žalitelj navodi sljedeće:

 

Prilikom uspoređivanja znakova Opći sud nije pravilno primijenio doktrinu sveobuhvatne ocjene, jer je paušalno usporedio elemente „LIBERTAD“ i „LlBERTE“ i pritom zanemario sve druge elemente žigova.

 

Prije svega je Opći sud pri pravilnoj primjeni doktrine sveobuhvatne ocjene veći značaj trebao pridodati nekim drugim elementima suprotstavljenih žigova, među ostalim kombinaciji boja pobijanog žiga i žiga protiv kojeg se podnosi prigovor i oznake „LA“ žiga protiv kojeg se podnosi prigovor kao i oznake „brunes“ pobijanog žiga.

 

Opći sud je pogrešno primijenio i načelo pojmovne sličnosti koje je ustanovio Sud jer nije dovoljno uzeo u obzir različite jezike žigova.

 

Nadalje, Opći sud je ignorirao pravila dokazivanja koja su propisana Poslovnikom time što je polazio od pretpostavki za koje nije imao dokaze u pogledu izgovora žiga „LA LlBERTAD“ i svoju odluku utemeljio na takvim pretpostavkama.

 

Sveukupno je Opći sud time došao do pogrešnog zaključka.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).


Opći sud

26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/15


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung protiv Komisije

(Predmet T-73/08) (1)

(Financijska pomoć isplaćena u okviru programa Daphné II - Određivanje konačnog iznosa financijske potpore - Opomena dužniku - Akt koji se može pobijati - Obveza obrazlaganja - Pravično suđenje - Pogreška pri ocjeni)

2013/C 313/25

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlin, Njemačka) (zastupnici: prvotno B. Henning, kasnije U. Claus i M. Uhmann, te na kraju C. Otto, S. Reichmann i L.-J. Schmidt, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: prvotno S. Grünheid i B. Simon, kasnije S. Grünheid i F. Dintilhac, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije sadržane u opomeni dužniku od 26. studenog 2007. u kojoj ona poziva tužitelja da joj vrati iznos od 23 228,07 eura koji mu je bio isplaćen u okviru „Daphné“ konvencije o financijskim potporama (JLS/DAP/2004-1/080/YC).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV snošenje troškova.


(1)  SL C 107, 26.4.2008.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/15


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Italija protiv Komisije

(Predmet T-142/08) (1)

(Pravila o jeziku - Obavijest o otvorenim natječajima za zapošljavanje administratora i asistenata - Objava u cijelosti na tri službena jezika - Informacije koje se odnose na obavijesti o općim natječajima - Objava na svim službenim jezicima - Jezik ispita - Izbor drugog jezika između triju službenih jezika)

2013/C 313/26

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju P. Gentilija, avvocato dello Stato)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, agenti)

Intervenijent koji podržava tužitelja: Kraljevina Španjolska (zastupnici: F. Díez Moreno, a zatim N. Díaz Abad i J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Predmet

Zahtjev za poništenje obavijesti o otvorenim natječajima, i to EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08, u svrhu sastavljanja rezervne liste radi zapošljavanja administratora (AD 8) i glavnih administratora (AD 11) u području borbe protiv prijevara, te EPSO/AST/45/08, u svrhu sastavljanja rezervne liste radi zapošljavanja asistenata (AST 4) u istom području, objavljenih u njemačkoj, engleskoj i francuskoj verziji Službenog lista Europske unije od 23. siječnja 2008. (SL C 16 A, str. 1. i str. 16.)

Izreka

1.

Poništavaju se obavijesti o otvorenim natječajima EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08 u svrhu sastavljanja rezervne liste radi zapošljavanja administratora (AD 8) i glavnih administratora (AD 11) u području borbe protiv prijevara te EPSO/AST/45/08 u svrhu sastavljanja rezervne liste radi zapošljavanja asistenata (AST 4) u istom području, objavljenih u njemačkoj, engleskoj i francuskoj verziji Službenog lista Europske unije od 23. siječnja 2008.

2.

Kraljevina Španjolska, Talijanska Republika i Europska komisija snosit će svoje troškove.


(1)  SL C 142, 7.6.2008.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/15


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Italija protiv Komisije

(Predmet T-164/08) (1)

(Pravila o jeziku - Obavijest o općem natječaju za zapošljavanje liječnika - Cjelovita objava na tri službena jezika - Informiranje o obavijesti o općem natječaju - Objava na svim službenim jezicima - Jezik dokaza - Izbor drugog jezika između tri službena jezika)

2013/C 313/27

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju P. Gentilija, državnog odvjetnika)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, agenti)

Intervenijent koji podržava tužitelja: Kraljevina Španjolska (zastupnici: prvotno F. Díez Moreno, zatim N. Díaz Abad i J. García-Valdecasas Dorrego, državni odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za poništenjem obavijesti o općem natječaju EPSO/AD/125/08 (AD7 i AD 9) za utvrđivanje rezervne liste za zapošljavanje liječnika, objavljene u njemačkoj, engleskoj i francuskoj verziji u Službenom listu Europske unije od 21. veljače 2008. (SL C 48 A, str. 1).

Izreka

1.

Poništava se obavijest o općem natječaju EPSO/AD/125/08 (AD7 i AD 9) za utvrđivanje rezervne liste za zapošljavanje liječnika, objavljene u njemačkoj, engleskoj i francuskoj verziji u Službenom listu Europske unije od 21. veljače 2008.

2.

Kraljevina Španjolska, Talijanska Republika i Europska komisija snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 158, 21.6.2008.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/16


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Nizozemska protiv Komisije

(Predmet T-380/08) (1)

(Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Zahtjev za pristup određenim povjerljivim odlomcima konačne Odluke Komisije o zabranjenom sporazumu - Uskrata pristupa - Obveza obrazlaganja - Obveza konkretnog i pojedinačnog ispitivanja - Izuzeće koji se odnosi na zaštitu privatnog života i integriteta pojedinca - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu poslovnih interesa treće strane - Iznimka koja se odnosi na zaštitu svrhe istrage - Prevladavajući javni interes - Lojalna suradnja)

2013/C 313/28

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Nizozemska (zastupnici: C. Wissels, M. de Mol i M. de Ree, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Bouquet i P. Costa de Oliveira, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije od 30. lipnja 2008. o odbijanju pristupa određenim povjerljivim odlomcima Odluke C(2006) 4090 final (predmet COMP/F/38.456 — Bitumen (Nizozemska)).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Kraljevina Nizozemska snosit će svoje troškove kao i troškove Europske komisije.


(1)  SL C 285, 8.11.2008.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/16


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Poste Italiane protiv Komisije

(Predmet T-525/08) (1)

(Državne potpore - Naknada sredstava iz poštanskih tekućih računa i položenih u talijansku državnu riznicu - Odluka o proglašenju potpore u neskladu sa zajedničkim tržištem i kojom se nalaže njen povrat - Pojam državne potpore - Prednost)

2013/C 313/29

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Poste Italiane SpA (Rim, Italija) (zastupnici: A. Fratini, A. Sandulli i F. Filpo, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Cattabriga i D. Grespan, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije 2009/178/EZ od 16. srpnja 2008. o državnoj potpori C-42/06 (ex NN 52/06) koju je Italija provela radi naknade tekućih računa koje su Poste Italiane imale otvorene u talijanskoj državnoj riznici (SL 2009, L 64, str. 4).

Izreka

1.

Odluka Komisije 2009/178/CE od 16. srpnja 2008. o državnoj potpori C-42/06 (ex NN 52/06) koju je Italija provela radi naknade tekućih računa koje su Poste Italiane SpA imale otvorene u talijanskoj državnoj riznici se poništava.

2.

Europskoj komisiji nalaže se snositi, osim vlastitih, i troškove Poste Italiane.


(1)  SL C 44, 21.2.2009.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/17


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Huvis protiv Vijeća

(Predmet T-536/08) (1)

(Damping - Uvoz poliesterskih rezanih vlakana podrijetlom iz Južne Koreje - Zadržavanje antidampinških pristojbi nakon parcijalne privremene revizije - Tužba za poništenje - Izravan i osobni interes - Dopuštenost - Jednako postupanje i nediskriminacija - Članak 9. stavak 5. i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 384/96 (sada članak 9. stavak 5. i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009))

2013/C 313/30

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Huvis Corp. (Seul, Južna Koreja) (zastupnici: prvotno J.-F. Bellis, F. Di Gianni i R. Antonini, zatim J.-F. Bellis, F. Di Gianni i A. Scalini, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: J.-P. Hix i B. Driessen, agenti, prvotno uz asistenciju G. Berrischa i G. Wolfa, zatim G. Berrischa, odvjetnikâ)

Intervenijent koji podržava tuženika: Europska komisija (zastupnici: prvotno M. França i H. van Vliet, zatim M. França i J.-F. Brakeland, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 893/2008 od 10. rujna 2008. o zadržavanju antidampinških pristojbi na uvoz poliesterskih rezanih vlakana podrijetlom iz Bjelarusa, Kine, Saudijske Arabije i Koreje nakon parcijalne privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 384/96 (SL L 247, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 32., str. 146.) u dijelu koji se odnosi na tužitelja.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Huvis Corp. snosit će svoje troškove kao i troškove Vijeća Europske unije.

3.

Europska komisija snosit će svoje troškove.


(1)  SL C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/17


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Cixi Jiangnan Chemical Fiber i dr. protiv Vijeća

(Predmet T-537/08) (1)

(Damping - Uvoz poliesterskih rezanih vlakana podrijetlom iz Kine - Zadržavanje antidampinških pristojba nakon parcijalne privremene revizije - Tužba za poništenje - Izravan i osobni interes - Dopuštenost - Jednako postupanje i nediskriminacija - Članak 9. stavak 5. i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 384/96 (sada članak 9. stavak 5. i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009))

2013/C 313/31

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi, Kina), Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd (Jiangyin, Kina), NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Xiake Color Spinning Co. Ltd (Jiangyin), Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Fuyang, Kina) (zastupnici: prvotno J.-F. Bellis, odvjetnik, G. Vallera, barrister, zatim J.-F. Bellis, A. Scalini i F. Di Gianni, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: J.-P. Hix i B. Driessen, agenti, prvotno uz asistenciju G. Berrischa i G. Wolfa, odvjetnikâ, zatim G. Berrischa)

Intervenijent koji podržava tuženika: Europska komisija (zastupnici: prvotno M. França i H. van Vliet, zatim M. França i J.-F. Brakeland, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 893/2008 od 10. rujna 2008. o zadržavanju antidampinških pristojbi na uvoz poliesterskih rezanih vlakana podrijetlom iz Bjelarusa, Kine, Saudijske Arabije i Koreje nakon parcijalne privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 384/96 (SL L 247, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 32., str. 146.) u dijelu koji se odnosi na tužitelje.

Izreka

1.

U odnosu na Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd i Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

U odnosu na Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd i Xiake Color Spinning Co. Ltd tužba se odbija kao neosnovana.

3.

Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber i Zhejiang Anshun Pettechs Fibre će snositi svoje troškove kao i troškove Vijeća Europske unije.

4.

Europska komisija će snositi svoje troškove.


(1)  SL C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/18


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Total protiv Komisije

(Predmet T-548/08) (1)

(Tržišno natjecanje - Zabranjeni ugovori - Tržište parafinskog voska - Tržište prešanog parafina - Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a - Utvrđivanje cijena i podjela tržištâ - Pravo na obranu - Načelo zakonitosti kaznenih djela i kazni - Presumpcija nedužnosti - Pripisivanje protupravnog ponašanja - Odgovornost društva majke za povrede pravila tržišnog natjecanja njenih podružnica - Odlučujući utjecaj društva majke - Predmnijeva u slučaju držanja gotovo 100 %-tnog udjela)

2013/C 313/32

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Total SA (Courbevoie, Francuska) (zastupnici: É. Morgan de Rivery i A. Noël-Baron, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: F. Castillo de la Torre i É. Gippini Fournier, agenti)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C(2008) 5476 final od 1. listopada 2008. o postupku primjene članka 81. (UEZ-a) i članka 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/39.181 — Vosak za svijeće) i podredno zahtjev za ukidanje novčane kazne izrečene tužitelju ili smanjenje njenog iznosa.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Total SA će snositi svoje troškove kao i troškove Europske komisije.


(1)  SL C 44, 21.2.2009.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/18


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Total Raffinage Marketing protiv Komisije

(Predmet T-566/08) (1)

(Tržišno natjecanje - Zabranjeni ugovori - Tržište parafinskog voska - Tržište prešanog parafina - Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a - Utvrđivanje cijena i podjela tržišta - Dokaz postojanja zabranjenog ugovora - Pojam jedinstvene i trajne povrede - Trajanje povrede - Prekid povrede - Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. - Jednako postupanje - Presumpcija nedužnosti - Pripisivanje protupravnog ponašanja - Odgovornost društva majke za povrede pravila tržišnog natjecanja njenih podružnica - Odlučujući utjecaj društva majke - Predmnijeva u slučaju 100 %-tnog udjela - Proporcionalnost - Metoda zaokruživanja - Neograničena nadležnost)

2013/C 313/33

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Total Raffinage Marketing (Puteaux, Francuska) (zastupnici: A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire i S. Naudin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: F. Castillo de la Torre i A. Biolan, agenti, uz asistenciju N. Coutrelisa, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C(2008) 5476 final od 1. listopada 2008. o postupku primjene članka 81. (UEZ-a) i članka 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/39.181 — Vosak za svijeće) i, podredno, zahtjev za sniženje iznosa novčane kazne izrečene tužitelju.

Izreka

1.

Iznos novčane kazne izrečene Total Raffinage Marketing u članku 2. Odluke Komisije C(2008) 5476 final od 1. listopada 2008. o postupku primjene članka 81. (UEZ-a) i članka 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/39.181 — Vosak za svijeće) određuje se u visini od 125 459 842 eura.

2.

U preostalom dijelu tužbenog zahtjeva tužba se odbija.

3.

Total Raffinage Marketing će snositi devet desetina svojih troškova i devet desetina troškova Europske komisije. Komisija će snositi jednu desetinu svojih troškova i jednu desetinu troškova Total Raffinage Marketing.


(1)  SL C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/19


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Italija protiv Komisije

(Predmet T-126/09) (1)

(Pravila o jeziku - Obavijest o otvorenim natječajima za zapošljavanje administratora - Objava u cijelosti na tri službena jezika - Informacije koje se odnose na obavijesti o općim natječajima - Objava na svim službenim jezicima - Jezik ispita - Izbor drugog jezika između triju službenih jezika)

2013/C 313/34

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnik: G. Palmieri, agent, uz asistenciju P. Gentilija, avvocato dello Stato)

Tuženik: Europska komisija (zastupnik: J. Currall i J. Baquero Cruz, a zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje obavijesti o otvorenim natječajima EPSO/AD/144/09, u području javnog zdravstva, EPSO/AD/145/09 u području sigurnosti hrane (politika i zakonodavstvo) i EPSO/AD/146/09 u području sigurnosti hrane (revizija, nadzor i ispitivanje), u svrhu sastavljanja rezervne liste radi zapošljavanja administratora (AD 5) bugarske, ciparske, estonske, mađarske, latvijske, litavske, malteške, poljske, rumunjske, slovačke, slovenske i češke nacionalnosti, objavljenih u njemačkoj, engleskoj i francuskoj verziji Službenog lista Europske unije od 14. siječnja 2009. (SL C 9 A, str. 1.).

Izreka

1.

Poništavaju se obavijesti o otvorenim natječajima EPSO/AD/144/09 u području javnog zdravstva, EPSO/AD/145/09 u području sigurnosti hrane (politika i zakonodavstvo) i EPSO/AD/146/09 u području sigurnosti hrane (revizija, nadzor i ispitivanje), u svrhu sastavljanja rezervne liste radi zapošljavanja administratora (AD 5) bugarske, ciparske, estonske, mađarske, latvijske, litavske, malteške, poljske, rumunjske, slovačke, slovenske i češke nacionalnosti, objavljenih u njemačkoj, engleskoj i francuskoj verziji Službenog lista Europske unije od 14. siječnja 2009.

2.

Talijanska Republika i Europska komisija snosit će svoje troškove.


(1)  SL C 129, 6.6.2009.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/19


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Italija protiv Komisije

(Predmet T-218/09) (1)

(Pravila o jeziku - Obavijesti o otvorenim natječajima za zapošljavanje asistenata - Jezik testova - Izbor drugog jezika između tri službena jezika)

2013/C 313/35

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju P. Gentilija, avvocato dello Stato)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: prvotno J. Currall i J. Baquero Cruz, zatim J. Curall i G. Gattinara, agenti)

Intervenijent koji podupire tužitelja: Republika Latvija (zastupnik: K. Drēviņa, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje obavijesti o otvorenim natječajima EPSO/AST/91/09 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata za zapošljavanje asistenata (AST 3) u području „ofset“ i EPSO/AST/92/09 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata za zapošljavanje asistenata (AST 3) u području „predtisak“, koji su objavljeni u Službenom listu Europske unije od 18. ožujka 2009. (SL C 63 A, str. 1).

Izreka

1.

Poništavaju se obavijesti o otvorenim natječajima EPSO/AST/91/09 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata za zapošljavanje asistenata (AST 3) u području „ofset“ i EPSO/AST/92/09 u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata za zapošljavanje asistenata (AST 3) u području „predtisak“, koji su objavljeni u Službenom listu Europske unije od 18. ožujka 2009.

2.

Talijanska Republika, Republika Latvija i Europska komisija snosit će svoje vlastite troškove.


(1)  SL C 180, 1.8.2009.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/20


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Njemačka protiv Komisije

(Predmet T-347/09) (1)

(Državne potpore - Besplatan prijenos određenih područja nacionalne prirodne baštine - Mjere namijenjene financijskoj potpori velikih projekata za zaštitu okoliša - Odluka kojom se potpore proglašavaju spojivima sa zajedničkim tržištem - Pojam poduzeća - Obveza obrazlaganja)

2013/C 313/36

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Savezna Republika Njemačka (koju su početno zastupali M. Lumma i B. Klein, a zatim A. Wiedmann i T. Henze, agenti)

Tuženik: Europska komisija (koju je početno zastupao K. Gross, a zatim F. Erlbacher, A. Stobiecka-Kuik i P. Loewenthal, agenti)

Intervenijenti koji podupiru tužitelja: Francuska Republika (zastupnici: G. de Bergues i J. Gstalter, agenti); Kraljevina Nizozemska (koju su početno zastupali C. Wissels, Y. de Vries i M. de Ree, a zatim C. Wissels, M. de Ree, J. Langer i M. Noort, agenti); i Republika Finska (zastupnik: J. Heliskoski, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije C(2009) 5080 final od 2. srpnja 2009., o državnim potporama NN 8/2009 koje je dodijelila Savezna Republika Njemačka, a odnosi se na sustav državnih potpora, koji se tiče, s jedne strane besplatnog prijenosa određenih područja nacionalne prirodne baštine te s druge strane, mjera namijenjenih financijskoj potpori velikih projekata za zaštitu okoliša (SL C 230, str. 1.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Savezna Republika Njemačka snosit će svoje troškove, kao i troškove Europske komisije.

3.

Francuska Republika, Kraljevina Nizozemska i Republika Finska snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 267, 7.11.2009.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/20


Presuda Općeg suda 13. rujna 2013. — Fürstlich Castell’sches Domänenamt protiv OHIM-a — Castel Frères (CASTEL)

(Predmet T-320/10) (1)

(Žig zajednice - Postupak radi proglašenja ništavosti - Verbalni žig Zajednice CASTEL - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Dopuštenost - Apsolutni razlog za odbijanje koji nije iznesen pred žalbenim vijećem - Ispitivanje činjenica po službenoj dužnosti - Članak 76. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

2013/C 313/37

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Njemačka) (zastupnici: R. Kunze, G. Würtenberger i T. Wittmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: P.Geroulakos i G. Schneider, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom: Castel Frères SAS (Blanquefort, Francuska) (zastupnici: A. von Mühlendahl i H. Hartwig, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 4. svibnja 2010. (predmet R 962/2009-2) koja se odnosi na postupak radi proglašenja ništavosti između Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell i Castel Frères SAS

Izreka

1.

Ukida se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 4. svibnja 2010. (predmet R 962/2009-2).

2.

OHIM će snositi svoje troškove i troškove Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.

3.

Castel Frères SAS će snositi svoje troškove.


(1)  SL C 260, 25.9.2010.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/21


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Fir-El Acerra protiv Komisije

(Predmet T-551/10) (1)

(Državne potpore - Subvencija predviđena za otkup i prenamjenu termoelektrane u elektranu na biogorivo - Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem - Vremenska primjena smjernica u vezi s regionalnim državnim potporama - Legitimna očekivanja - Poticajni učinak)

2013/C 313/38

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Fir-El Acerra Srl (Acerra, Italija) (zastupnici: M. Todino i P. Fattori, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Grespan i P. Manzini, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije 2011/110/EU od 15. rujna 2010. o državnoj potpori C 8/09 (ranije N 357/08) koju Italija želi izvršiti u korist Fri-El Acerra Srl (SL 2011, L 46, str. 28.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Fri-El Acerra Srl snošenje troškova.


(1)  SL C 30, 29.1.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/21


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — ClientEarth protiv Komisije

(Predmet T-111/11) (1)

(Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Studije o prijenosu direktiva iz područja okoliša koje je zaprimila Komisija - Djelomična uskrata pristupa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu svrhe nadzora, istraga ili revizije - Konkretno i individualno ispitivanje - Usklađenost s Arhuškom konvencijom - Prevladavajući javni interes - Posljedice prekoračenja roka za donošenje izričite odluke - Doseg obveze aktivnog širenja informacija o okolišu)

2013/C 313/39

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ClientEarth (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: P. Kirch, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: prvotno P. Oliver i C. ten Dam, kasnije P. Oliver i C. Zadra, agenti)

Predmet

Prvotno, zahtjev za poništenje prešutne odluke Komisije kojom se tužitelju uskraćuje pristup određenim dokumentima koji se odnose na usklađenost zakonodavstva država članica s pravom okoliša Europske unije, a kasnije zahtjev za poništenje naknadne izričite odluke od 30. svibnja 2011. kojom se djelomično uskraćuje pristup jednom dijelu tih dokumenata.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

ClientEarth i Europska komisija snosit će svaki svoje troškove.


(1)  SL C 130, 30.4.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/21


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — ClientEarth i PAN Europe protiv EFSA-e

(Predmet T-214/11) (1)

(Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Ime stručnjaka koji su podnijeli svoja očitovanja o orijentacijskom projektu koji se odnosi na znanstvenu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima za odobrenje stavljanja na tržište fitofarmaceutskih proizvoda i aktivnih tvari koje sadrže - Uskrata pristupa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu privatnosti i integriteta pojedinca - Zaštita osobnih podataka - Uredba (EZ) br. 45/2001 - Obveza obrazlaganja)

2013/C 313/40

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ClientEarth (London, Ujedinjena Kraljevina) i Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: P. Kirch, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA) (zastupnik: D. Detken, agent)

Intervenijent koji podupire tuženika: Europska komisija (zastupnici : prvotno P. Oliver, P. Ondrůšek i C. ten Dam, zatim P. Oliver, P. Ondrůšek i B. Martenczuk, agenti)

Predmet

Najprije, zahtjev za poništenje odluke EFSA-e od 10. veljače 2011. kojom se, na temelju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1049/2001 od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, str. 43) odbija zahtjev za pristup određenim radnim dokumentima koji se tiču orijentacije koju je pripremila EFSA, na znanje podnositeljima zahtjeva za odobrenje stavljanja nekog fitofarmaceutskog proizvoda na tržište, a potom zahtjev za poništenje odluke EFSA-e od 12. prosinca 2011. kojom se opoziva ranija odluka i tužiteljima daje pristup svim zatraženim podacima, izuzev imena vanjskih stručnjaka koji su izradili određena očitovanja o orijentacijskom projektu.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

ClientEarth i Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA) i Europska komisija snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 179, 18.6.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/22


Presuda Općeg suda od 16. rujna 2013. — De Nicola protiv EIB-a

(Predmet T-264/11 P) (1)

(Žalba - Javna služba - Zaposlenici EIB-a - Ocjenjivanje - Napredovanje - Ocjenjivanje i napredovanje za 2007. godinu - Odluka žalbenog odbora - Uznemiravanje - Razumni rok - Zahtjev za ukidanje - Zahtjev za naknadu štete)

2013/C 313/41

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastupnik: L. Isola, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska investicijska banka (EIB) (zastupnici: T. Gilliamis i F. Martin, a zatim T. Gilliamis i G. Nuvoli, agenti, uz asistenciju A. Dal Ferroa, odvjetnika)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 8. ožujka 2011., De Nicola/EIB (F-59/09, još neobjavljena u Recueil) radi njenog ukidanja.

Izreka

1.

Presuda Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 8. ožujka 2011., De Nicola/EIB (F-59/09) ukida se u dijelu u kojem odbija tužbeni zahtjev Carla De Nicole za ukidanje odluke žalbenog odbora Europske investicijske banke (EIB) te u dijelu u kojem odbija njegov tužbeni zahtjev za naknadu štete nastale zbog navodnog uznemiravanja tužitelja od strane EIB-a.

2.

U preostalom dijelu žalbenog zahtjeva žalba se odbija.

3.

Predmet se vraća na ponovno suđenje Službeničkom sudu.

4.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 211, 16.7.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/22


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Besselink protiv Vijeća

(Predmet T-331/11) (1)

(Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Nacrt odluke Vijeća o davanju ovlaštenja Komisiji za pregovore o sporazumu o pristupanju Europske unije Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - Iznimka radi zaštite javnog interesa u području međunarodnih odnosa - Djelomični pristup - Obveza obrazlaganja - Zahtjev za mjere upravljanja postupkom ili za izvođenje dokaza - Nedopuštenost)

2013/C 313/42

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Leonard Besselink (Utrecht, Nizozemska) (zastupnici: O. Brouwer, J. Blockx i E. Raedts, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: C. Fekete, P. Plaza García i J. Herrmann, a zatim P. Plaza García, J. Herrmann i B. Driessen, agenti)

Intervenijent koji podupire tuženika: Europska komisija (zastupnici: E. Paasivirta i P. Costa de Oliveira, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Vijeća od 1. travnja 2011. kojom se uskraćuje puni pristup dokumentu br. 9689/10 koji sadržava nacrt Odluke Vijeća o davanju ovlaštenja Komisiji za pregovore o sporazumu o pristupanju Europske unije Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisanoj u Rimu 4. studenoga 1950.

Izreka

1.

Odluka Vijeća od 1. travnja 2011. kojom se uskraćuje puni pristup dokumentu br. 9689/10 poništava se u dijelu u kojem se uskraćuje pristup smjernici za pregovore br. 5. i neobjavljenim dijelovima zatraženog dokumenta koji iznose načela ustanovljena Ugovorom o EU kojima se trebaju rukovoditi pregovori o pristupanju Europske unije Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisanoj u Rimu 4. studenoga 1950., ili koji samo iznose pitanja o kojima je potrebno raspravljati tijekom pregovora.

2.

U preostalom dijelu tužbenog zahtjeva tužba se odbija.

3.

Svaka stranka snosit će svoje troškove.


(1)  SL C 238, 13.8.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/23


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Palirria Souliotis protiv Komisije

(Predmet T-380/11) (1)

(Tužba za poništenje - Zajednička carinska tarifa - Razvrstavanje u kombiniranu nomenklaturu - Tarifni broj - Regulatorni akt koji podrazumijeva provedbene mjere - Nedopuštenost)

2013/C 313/43

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Politika, Grčka) (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: R. Lyal i L. Keppenne, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 447/2011 od 6. svibnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL L 122, str. 63.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 21., str. 195.).

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Nalaže se Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE snošenje vlastitih troškova kao i troškova Europske komisije.


(1)  SL C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/23


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Makhlouf protiv Vijeća

(Predmet T-383/11) (1)

(Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirije - Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora - Ograničenja ulaska i provoza preko teritorija Unije - Pravo na obranu - Obveza obrazlaganja - Očita pogreška u ocjeni - Temeljna prava)

2013/C 313/44

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Makhlouf (Damask, Sirija) (zastupnici: P. Grollet i G. Karouni, a zatim G. Karouni i C. Rygaert, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: G. Étienne i R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Intervenijent koji podržava tužitelja: Europska komisija (zastupnici:F. Castillo de la Torre i S. Pardo Quintillán, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Provedbene odluke Vijeća 2011/302/ZVSP od 23. svibnja 2011. o provedbi Odluke 2011/273/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 136, str. 91.), Odluke Vijeća 2011/782/ZVSP od 1. prosinca 2011. o mjerama ograničavanja protiv Sirije i stavljanju izvan snage Odluke 2011/273/ZVSP (SL L 319, str. 56.), i Odluke Vijeća 2012/739/ZVSP od 29. studenog 2012. o mjerama ograničavanja protiv Sirije i stavljanju izvan snage Odluke 2011/782 (SL L 330, str. 21.), u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Eyadu Makhloufu snošenje svojih troškova kao i troškova Vijeća Europske unije.

3.

Europska komisija će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/23


Presuda Općeg suda od 16. rujna 2013. — De Nicola protiv EIB-a

(Predmet T-418/11 P) (1)

(Žalba - Javna služba - Osoblje EIB-a - Zdravstveno osiguranje - Odbijanje snošenja liječničkih troškova - Zahtjev za određivanje nezavisnog liječnika - Razumni rok - Odbijanje zahtjeva za pokretanje postupka mirenja - Zahtjev za poništenje - Zahtjev za povrat liječničkih troškova - Litispendencija)

2013/C 313/45

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (zastupnik: L. Isola, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska investicijska banka (EIB) (zastupnici: T. Gilliams i F. Martin, a zatim T. Gilliams i G. Nuvoli, agenti, uz asistenciju A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 28. lipnja 2011., De Nicola protiv EIB-a (F-49/10, još neobjavljena u Recueil), radi ukidanja te presude.

Izreka

1.

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 28. lipnja 2011., De Nicola protiv EIB-a (F-49/10) se ukida u dijelu u kojem se njome odbijaju zahtjevi Carla De Nicole radi poništenja odluke Europske investicijske banke (EIB) kojom se odbija njegov zahtjev za određivanjem trećeg liječnika.

2.

U preostalom dijelu se žalba odbija.

3.

Odluka EIB-a kojom se odbija kao zakašnjeli zahtjev C. De Nicole za određivanjem trećeg liječnika se poništava.

4.

C. De Nicola i EIB snosit će svoje troškove postupka pred Službeničkim sudom kao i troškove ovog postupka.


(1)  SL C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/24


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — Valeo Vision protiv Komisije

(Predmet T-457/11) (1)

(Tužba za poništenje - Zajednička carinska tarifa - Razvrstavanje u kombiniranoj nomenklaturi - Tarifni broj - Nepostojanje individualnog interesa - Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere - Nedopuštenost)

2013/C 313/46

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Valeo Vision (Bobigny, Francuska) (zastupnik: R. Ledru, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: R. Lyal, B.-R. Killmann i L. Keppenne, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 603/2011 od 20. lipnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL L 163, str. 10).

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Nalaže se Valeo Vision snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.


(1)  SL C 298, 8.10.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/24


Presuda Općeg suda od 12. rujna 2013. — „Rauscher” Consumer Products protiv OHIM-a (Prikaz tampona)

(Predmet T-492/11) (1)

(Žig Zajednice - Prijava figurativnog žiga Zajednice koji prikazuje higijenski tampon - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

2013/C 313/47

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj:„Rauscher“ Consumer Products GmbH (Beč, Austrija) (zastupnik: M. Stütz, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: D. Walicka, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. srpnja 2011. (predmet R 2168/2010-1), koja se odnosi na prijavu za registraciju figurativnog znaka koji prikazuje higijenski tampon kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se „Rauscher“ Consumer Products GmbH snošenje troškova.


(1)  SL C 355, 3.12.2011.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/24


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Anbouba protiv Vijeća

(Predmet T-563/11) (1)

(Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirije - Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora - Teret dokazivanja - Očita pogreška u ocjeni - Pravo na obranu - Obveza obrazlaganja - Postupak u kojem se donosi presuda zbog ogluhe - Zahtjev za intervenciju - Bespredmetnost)

2013/C 313/48

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Issam Anbouba (Homs, Sirija) (zastupnici: M.-A. Bastin, J.-M. Salva i J.-N. Louis, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: R. Liudvinaviciute-Cordeiro i M.-M. Joséphidès, a zatim R. Liudvinaviciute-Cordeiro i A. Vitro, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Vijeća 2011/522/ZVSP od 2. rujna 2011. o izmjeni Odluke 2011/273/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 228, str. 16.), Odluke Vijeća 2011/628/ZVSP od 23. rujna 2011. o izmjeni Odluke 2011/273/ZVSP (SL L 247, str. 17.), Odluke Vijeća 2011/782/ZVSP od 1. prosinca 2011. o mjerama ograničavanja protiv Sirije i stavljanju izvan snage Odluke 2011/273 (SL L 319, str. 56.), Uredbe Vijeća (EU) br. 878/2011 od 2. rujna 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 442/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (SL L 228, str. 1.) i Uredbe Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (SL L 16, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 10., str. 205.) u dijelu u kojem se ime tužitelja nalazi na popisu osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja zbog stanja u Siriji, te zahtjev za isplatu naknade pretrpljene štete.

Izreka

1.

Odlučivanje o zahtjevu Europske komisije za intervenciju je bespredmetno.

2.

Tužba se odbija.

3.

Issam Anbouba će snositi svoje troškove.


(1)  SL C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/25


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2013. — Anbouba protiv Vijeća

(Predmet T-592/11) (1)

(Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirije - Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora - Presumpcija nedužnosti - Teret dokazivanja - Očita pogreška u ocjeni - Pravo na obranu - Obveza obrazlaganja)

2013/C 313/49

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Issam Anbouba (Homs, Sirija) (zastupnici: M.-A. Bastin, J.-M. Salva i J.-N. Louis, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: R. Liudvinaviciute-Cordeiro i M.-M. Joséphidès, a zatim R. Liudvinaviciute-Cordeiro i A. Vitro, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Vijeća 2011/684/ZVSP od 13. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2011/273/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 269, str. 33.), Odluke Vijeća 2011/782/ZVSP od 1. prosinca 2011. o mjerama ograničavanja protiv Sirije i stavljanju izvan snage Odluke 2011/273 (SL L 319, str. 56.), Uredbe Vijeća (EU) br. 1011/2011 od 13. listopada 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 442/2011 o mjerama ograničavanja zbog stanja u Siriji (SL L 269, str. 18.), Uredbe Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (SL L 16, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 10., str. 205.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 410/2012 od 14. svibnja 2012. o provedbi članka 32. stavka 1. Uredbe br. 36/2012 (SL L 126, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 9., str. 267.), u dijelu u kojem se ime tužitelja nalazi na popisu osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja zbog situacije u Siriji, s jedne, i zahtjev za isplatu naknade pretrpljene štete, s druge strane.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Issamu Anboubi nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/25


Presuda Općeg suda od 16. rujna 2013. — De Nicola protiv EIB-a

(Predmet T-618/11 P) (1)

(Žalba - Javna služba - Osoblje EIB-a - Ocjenjivanje - Napredovanje - Ocjenjivanje i napredovanje 2008. - Odluka žalbenog odbora - Doseg kontrole - Izvješće o ocjenjivanju - Prigovor protupravnosti - Razumni rok - Zahtjev za ukidanje - Odštetni zahtjev - Litispendencija)

2013/C 313/50

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (zastupnik: L. Isola, avocat)

Druga stranka u postupku: Europska investicijska banka (EIB) (zastupnici: prvotno T. Gilliams i F. Martin, zatim T. Gilliams i G. Nuvoli, agenti, uz asistenciju A. Dal Ferroa, odvjetnika)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda (prvo vijeće) od 28. rujna 2011., De Nicola/BEI (F-13/10, još neobjavljena u Recueil), kojom se traži ukidanje te presude.

Izreka

1.

Ukida se presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 28. rujna 2011., De Nicola/BEI (F-13/10) u dijelu u kojem je odbijen zahtjev M. Carlo De Nicolae za ukidanje odluke žalbenog odbora Europske investicijske banke (EIB).

2.

U preostalom dijelu žalba se odbija.

3.

Odbacuje se tužba koju je podnio M. De Nicola Službeničkom sudu u predmetu F-13/10.

4.

Nalaže se M. De Nicola snošenje vlastitih troškova kao i jedne polovine troškova EIB-a, kako onih nastalih u postupku pred Službeničkim sudom tako i troškova postupka pred ovim sudom.

5.

Nalaže se EIB-u snošenje jedne polovine vlastitih troškova, kako onih nastalih u postupku pred Službeničkim sudom tako i troškova postupka pred ovim sudom.


(1)  SL C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/26


Tužba podnesena 17. srpnja 2013. — Chatzianagnostou/Vijeće i dr.

(Predmet T-383/13)

2013/C 313/51

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grčka) (zastupnik: Ch. Makris, odvjetnik)

Tuženici: Vijeće Europske unije, Eulex Kosovo i Europska komisija

Zahtjevi

Tužitelj zahtijeva od Općeg suda da:

poništi u cijelosti, prvo, odluku šefa EULEX-a Kosovo od 10. ožujka 2013. naslovljenu „Konačna odluka u disciplinskom postupku 2/2013“, o kojoj je tužitelj obaviješten 16. ožujka 2013. i drugo, odluku šefa EULEX-a od 10. ožujka 2013. naslovljenu „Konačna odluka u disciplinskom postupku 6/2013“, o kojoj je tužitelj obaviješten 16. ožujka 2013.;

oslobodi tužitelja od disciplinske odgovornosti u odnosu na optužbe koje je istaknuo EULEX;

naloži EULEX-u da tužitelju, u okviru ovog spora, dostavi preslike svih isprava sadržanih u spisima disciplinskih predmeta koji se odnose na njega;

naloži tuženicima da naknade troškove tužitelja, uključujući troškove zastupanja po odvjetniku.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na bitnu povredu postupka jer pobijani akti uopće ne sadrže obrazloženje, i na povredu članka 296. UFEU-a i općih načela prava država članica EU-a, sukladno kojima svi upravni akti koji su nepovoljni za stranku u upravnom postupku trebaju biti dostatno, cjelovito i konkretno obrazloženi. U konkretnom slučaju, tužitelj ističe da pobijani akti nisu uopće obrazloženi, bez obzira što je to formalnopravno potrebno i zakonski propisano.

2.

Drugi tužbeni razlog odnosi se na povredu prava obrane tužitelja koju su tuženici počinili putem pobijanih akata, a proizlaze iz EKLJP-a i općih načela prava koja su zajednička državama članicama EU-a. U okviru disciplinskog postupka pred EULEX-om 6/2013, tužitelju je određena disciplinska sankcija zbog djela koje mu se stavlja na teret, a za koje nikada nije bio pozvan da iznese svoju obranu niti mu je dana prilika da se o njima izjasni. Osim toga, tužitelj je bio lišen prava na jednostavan, brz i učinkovit pristup pravnoj pomoći, odnosno uskraćena mu je mogućnost da se nesmetano brani putem odvjetnika po vlastitom izboru, koji bi bio temeljito pripremljen i u potpunosti informiran o disciplinskim optužbama koje mu EULEX stavlja na teret.

3.

Treći tužbeni razlog odnosi se na pogrešno utvrđeno činjenično stanje koje je utjecalo na pobijane akte. Tužitelj ističe da je drugi pobijani akt bio zasnovan na proturječnim i nedostatnim pretpostavkama, što predstavlja povredu presumpcije nevinosti tužitelja i njegova prava da sam sebe ne optužuje. Navedeni akt usto sadrži grešku jer ne priznaje da je tužitelj počinio ispričivu povredu materijalnog prava ili barem ne prihvaća olakotne okolnosti u pogledu aktivne suradnje i pokajanja tužitelja.

4.

Četvrti tužbeni razlog odnosi se na povredu odredaba članka 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, članka 10. EKLJP-a, članka 15. UFEU-a, Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. (1), Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. (2), kao i članaka 41. i 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Tužitelj ističe da pobijane odluke šefa EULEX-a kojima se potvrđuju disciplinske sankcije zatražene za tužitelja, sadrže povredu materijalnog prava s obzirom na to da, kada bi one bile ispravne, njima bi se priznalo pravo tužitelja na tužbe radi poništenja disciplinskih sankcija, osobito iz razloga povrede gore navedenih odredbi o pravu tužitelja na pristup spisima dvaju disciplinskih postupaka koje je protiv njega vodio EULEX.

5.

Peti tužbeni razlog odnosi se na pobijanim aktima počinjenu povredu načela razmjernosti i pravičnosti u pogledu određivanja disciplinskih sankcija protiv tužitelja.


(1)  O pristupu javnosti dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

(2)  O ponovnoj uporabi informacija javnog sektora


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/27


Tužba od 29. srpnja 2013. — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB i dr. protiv Komisije i Vijeća

(Predmet T-386/13)

2013/C 313/52

Jezik postupka: litavski

Stranke

Tužitelji: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (okrug Kėdainių, Litva) i 134 druga poduzeća ili osobe (zastupnik: I. Vėgėlė, odvjetnik)

Tuženici: Europska komisija i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjevi

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

ocijeni tužbu dopuštenom;

poništi, u skladu s člankom 263. UFEU-a, Provedbenu odluku Komisije C(2012) 4391 final od 2. srpnja 2012. kojom se odobravaju dopunska nacionalna izravna plaćanja u Litvi za 2012. (priopćena pod brojem K(2012) 4391);

u skladu s člankom 277. UFEU-a, proglasi neprimjenjivim posljednji podstavak članka 132. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 kojim se uređuju dodatna nacionalna izravna plaćanja i izravna plaćanja, a kojim je podstavkom određeno: „Ukupna izravna potpora koja se može dodijeliti poljoprivredniku u novoj državi članici nakon pristupanja u okviru odgovarajućeg izravnog plaćanja, uključujući sva dodatna nacionalna izravna plaćanja, ne smije prijeći iznos izravne potpore na koju bi poljoprivrednik imao pravo u okviru odgovarajućeg izravnog plaćanja koje se tada primjenjuje u državama članicama koje nisu nove države članice, uzimajući u obzir, i to od 2012., primjenu članka 7. u vezi s člankom 10.“;

u skladu s člankom 277. UFEU-a, proglasi neprimjenjivim dio članka 10. stavka 1. Uredbe br. 73/2009 kojim se utvrđuju posebna pravila za modulaciju u novim državama članicama, a u kojem je dijelu naznačeno: „uzimajući u obzir sva sniženja primijenjena na temelju članka 7. stavka 1. članka 10. stavka 1. Uredbe“;

naloži tuženicima snošenje svih troškova koji su nastali tužiteljima, o čemu je potrebno podnijeti dokaz Općem sudu.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbenom zahtjevu tužitelji ističu pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na nedostatak u obrazloženju i neosnovanost Provedbene odluke Komisije C(2012) 4391 final.

Provedbena odluka Komisije C(2012) 4391 final od 2. srpnja 2012. neobrazložena je i neosnovana jer uopće ne postoje činjenice koje bi potvrdile ujednačenost (izjednačenost) razina izravnih plaćanja u novim i starim državama članicama.

2.

Drugi tužbeni razlog odnosi se na činjenicu da razina izravnih plaćanja u Litvi ne odgovara razini koja je dogovorena u aktu o pristupanju i razini izravnih plaćanja u starim državama članicama.

Stvarna razina izravnih plaćanja u Litvi ne odgovara razini dogovorenoj u aktu o pristupanju od 23. rujna 2003. Uredba (EZ) br. 1782/2003 izmijenjena je 22. ožujka 2004. Uredbom br. 583/2004 o utvrđivanju nacionalnih gornjih granica potpore za poljoprivrednike u novim državama članicama (članak 71.c i Prilog VIII.A Uredbi br. 1782/2003), čime je povrijeđen akt o pristupanju.

Razina izravnih plaćanja u Litvi u 2012., izražena u postotku, nije dosegla onu starih država članica: u starim državama članicama modulacija se primjenjuje isključivo na iznose više od 5 000 eura, što znači da se ne moduliraju (snižavaju) za 10 % sva izravna plaćanja odobrena poljoprivrednicima u starim državama članicama, nego isključivo ona koja su viša od navedenog iznosa. Stoga je neosnovano i nezakonito tvrditi da je razina izravnih plaćanja u starim državama članicama u 2012. iznosila 90 % („100 % — modulacija za 10 %“). Razina izravnih plaćanja u starim državama članicama viša je od 90 % jer se dio iznosâ, onih nižih od 5 000 eura, ne modulira.

3.

Treći tužbeni razlog odnosi se na razliku između iznosa izravnih plaćanja u Litvi u usporedbi sa starim državama članicama.

Direktna plaćanja stvarno izvršena litavskim poljoprivrednicima iz proračuna Unije za 2012. su među najnižima, dosežući manje od polovice onih izvršenih u starim državama članicama, unatoč modulaciji potonjih za 10 %.

4.

Četvrti tužbeni razlog odnosi se na povredu akta o pristupanju počinjenu završnim riječima članka 10. stavka 1. i posljednjim podstavkom članka 132. stavka 2. Uredbe br. 73/2009, kao i Provedbenom odlukom br. C(2012) 4391 final od 2. srpnja 2012. koja je donesena na temelju Uredbe.

Akt o pristupanju nije sadržavao odredbu koja bi predviđala modulaciju uvedenih izravnih plaćanja ili snižavanje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u Litvi.

Određenje „uzimajući u obzir sva sniženja primijenjena na temelju članka 7. stavka 1. Uredbe“ iz članka 10. stavka 1. Uredbe br. 73/2009, koji se nalazi u njenoj glavi 2., protivno je aktu o pristupanju, u mjeri u kojoj ima za posljedicu ubrzavanje pretpostavljenog izjednačavanja razina izravnih plaćanja u starim i novim državama članicama.

Odredba članka 132. stavka 2. Uredbe br. 73/2009 kojom se uređuje planirano izjednačavanje razina izravnih plaćanja između starih i novih država članica u 2012., a prema kojoj „ukupna izravna potpora (), uzimajući u obzir, i to od 2012., primjenu članka 7. u vezi s člankom 10.“, protivna je aktu o pristupanju u mjeri u kojoj utvrđuje točno određenu godinu (2012.) u kojoj bi se razine izvršenih potpora trebale izjednačiti.

U članku 132. stavku 2. Uredbe br. 73/2009 pojam „iznos“ zamijenjen je, protivno aktu o pristupanju, pojmom „razina“ koji ne odražava stvarno primljene potpore nego pretpostavljeni postotak.

Nezakonito je uspoređivati izravna plaćanja u starim i novim državama članicama uspoređujući potpore isplaćene u starim državama članicama (100 % — modulacija) s onima koje su isplaćene u novim državama članicama prema postotku koji je za uvođenje potpora predviđen aktom o pristupanju.

5.

Peti tužbeni razlog odnosi se na protivnost pobijanog akta ciljevima zajedničke poljoprivredne politike koji su navedeni u UFEU-u.

U skladu s aktom o pristupanju, potpore za poljoprivrednike u novim državama članicama izračunavaju se na temelju referentnog prinosa i osnovne površine. Kako su u 2012. referentni prinos i osnovna površina u Litvi značajno izmijenjeni, primjena modulacije i snižavanje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja su kao takvi protivni ciljevima zajedničke poljoprivredne politike, posebno cilju povećanja poljoprivredne produktivnosti.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/28


Tužba podnesena 31. srpnja 2013. — Orange protiv Komisije

(Predmet T-402/13)

2013/C 313/53

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Orange (Pariz, Francuska) (zastupnici: J.-P. Gunther i A. Giraud, avocats)

Tuženik: Europska komisija

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetnom tužbom tužitelj zahtjeva poništenje odluka Komisije od 25. i 27. lipnja 2013. koje se odnose na France Télécom i Orange, kao i sva trgovačka društva koja oni izravno ili neizravno kontroliraju, nalažući im da se podvrgnu pretrazi na temelju članka 20. stavka 4. Uredbe Vijeća br. 1/2003 (1). Ove su odluke donesene u postupku primjene članka 102. UFEU-a i članka 54. Sporazuma o EGP u odnosu na sektor pružanja usluga pristupa internetu (predmet AT.40090).

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na povredu načela nužnosti i proporcionalnosti, budući da je Komisija naložila pretragu aktivnosti koje su vrlo slične onima koje su obuhvaćene odlukom koju je samo devet mjeseci prije donijelo francusko tijelo nadležno za tržišno natjecanje i unatoč tome što francusko tijelo nadležno za tržišno natjecanje nije ocijenilo nikakvo postupanje Orange-a kao kršenje pravila o tržišnom natjecanju. Tužitelj tvrdi da Komisija tijekom pretrage nije istraživala dodatne elemente u odnosu na one kojima je već raspolagala, a što je trebala napraviti u skladu s postojećom sudskom praksom na ovom području.

2.

Drugi tužbeni razlog odnosi se na arbitrarni karakter pobijanih odluka, budući da Komisija nije imala dovoljno ozbiljne i podrobne indicije za poduzimanje mjere koja je u tolikoj mjeri intruzivna kao što je pretraga.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003., L 1, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str 165.).


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/28


Tužba podnesena 29. srpnja 2013. — Gossio protiv Vijeća

(Predmet T-406/13)

2013/C 313/54

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Marcel Gossio (Casablanca, Maroko) (zastupnik: S. Zokou, avocat)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi:

Odluku 2010/656/ZVSP i Uredbu Vijeća (EZ) 560/2005 kao i Provedbenu odluku 2012/144/ZVSP od 8. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja zbog stanja u Côte d’Ivoireu u mjeri u kojoj se odnose na tužitelja;

Odluku od 17. svibnja 2013. koja potvrđuje i ponovo uvodi naprijed navedene mjere ograničavanja u dijelu u kojem određuju da tužitelj treba ostati na listi osoba i subjekata navedenih u Prilogu II. Odluci 2010/656/ZVSP i u Prilogu IA Uredbi (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja određenih s obzirom na stanje u Côte d’Ivoreu.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na prekoračenje ovlasti i očitu pogrešku u ocjeni u mjeri u kojoj:

činjenice koje se stavljaju na teret tužitelju nemaju objektivno uporište i ne oslanjaju se ni na kakav opipljiv dokaz;

ne može se uspostaviti objektivna veza između pravnih navoda na koje se poziva radi opravdavanja mjera ograničavanja u odnosu na tužitelja i s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu;

pravne osnove na kojima se temelje mjere ograničavanja u odnosu na tužitelja u suprotnosti su sa posljednjim pravnim navodima na koje se poziva radi opravdanja ovih mjera;

odluke Vijeća predstavljaju zlouporabu postupka ili ovlasti.

2.

Drugi tužbeni razlog odnosi se na povredu temeljnih prava tužitelja a posebno prava na presumpciju nevinosti, poduzetničku slobodu, pravo vlasništva, načelo proporcionalnosti kao i prava na poštivanje osobnog i obiteljskog života i prava osobe da ne bude podvrgnuta nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/29


Tužba podnesena 13. kolovoza 2013. — Stanleybet Malta and Stanley International Betting protiv Komisije

(Predmet T-416/13)

2013/C 313/55

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Stanleybet Malta Ltd (Valletta, Malta) i Stanley International Betting Ltd (Liverpool, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: R. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris, i I. Koimitzoglou, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Zahtjevi

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi pobijanu odluku sadržanu u dopisu Komisije od 10. lipnja 2013. da se ne usvoji prigovor koji su podnijeli tužitelji protiv Helenske Republike i Grčke organizacije nogometnih prognostičara (OPAP) u predmetu COMP/39.981, i

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu četiri tužbena razloga.

1.

U okviru prvog tužbenog razloga tužitelji ističu očito pogrešno utvrđeno činjenično stanje pri ocjenjivanju argumenata iznijetih u prigovoru pozivajući se na članak 102. UFEU-a, konkretnu i autonomnu zloporabu ili zloporabe vladajućeg položaja koje je počinio OPAP i definiciju relevantnog tržišta, te da je Komisija povrijedila obvezu da brižljivo i s dužnom pažnjom ispita prigovor.

2.

U okviru drugog tužbenog razloga tužitelji ističu da je Komisija povrijedila obvezu obrazlaganja i članak 296. UFEU-a.

3.

U okviru trećeg tužbenog razloga tužitelji ističu da je Komisija zlouporabila ovlasti i povrijedila načelo autonomne naravi i ciljeve pravila o tržišnom natjecanju.

4.

U okviru četvrtog tužbenog razloga tužitelji ističu očitu povredu materijalnog prava, propust da se ocijeni usuglašenost relevantnog grčkog zakonodavnog akta s pravom Unije prije procjene postoji li povreda obveze prema članku 102. UFEU-a, povredu prava na dobru i brižnu upravu iz članka 41. stavka 1. Povelje o temeljnim pravima i povredu obveze Komisije da brižljivo i s dužnom pažnjom ispita prigovor pozivajući se na članak 106. UFEU-a.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/30


Tužba od 12. kolovoza 2013. — Gruppo Norton protiv OHIM-a — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Predmet T-427/13)

2013/C 313/56

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Gruppo Norton Srl (Carini, Italija) (zastupnik: M. García Lirola, odvjetnica)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Španjolska)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

donese presudu u meritumu kojom odobrava registraciju žiga za sve tražene proizvode.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: tužitelj

Predmetni žig Zajednice: Figurativni žig „Gruppo Norton S.r.l.“ za proizvode iz razreda 7 i 9 — prijava žiga Zajednice br. 10 169 753

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: Victoriano Marín Nicolás

Žig ili znak naveden u postupku prigovora: španjolski žig „NORTON HISPANO“ za proizvode iz razreda 9

Odluka odjela za prigovore: djelomično prihvaćanje prigovora

Odluka žalbenog vijeća: nedopuštenost žalbe

Pravni navodi: povreda članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/30


Tužba od 19. kolovoza 2013. — IOC-UK protiv Vijeća

(Predmet T-428/13)

2013/C 313/57

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers i N. Pilkington, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Vijeća 2013/270/ZVSP od 6. lipnja 2013. (SL L 156/10, 8.6.2013.) o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana te Provedbenu Uredbu Vijeća (EU) br. 522/2013 od 6. lipnja 2013. (SL L 156/3, 8.6.2013.) o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana, u dijelu u kojem se odnose na tužitelja te

naloži Vijeću snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj podnosi sedam tužbenih razloga koji se odnose na povredu bitnih postupovnih pretpostavki, kao i povredu Ugovora te pravnih pravila o njihovoj primjeni: povredu prava na saslušanje, nedostatno obrazloženje, povredu prava na obranu, očitu pogrešku pri ocjeni, povredu temeljnog načela proporcionalnosti, povredu temeljnog načela jednakog postupanja i nediskriminacije te povredu temeljnog prava vlasništva.

Tužitelj drži da je Vijeće propustilo održati saslušanje tužitelja i da nikakvi suprotni navodi to ne bi mogli opravdati. Nadalje, Vijeće nije pružilo dostatno obrazloženje. Na tužiteljeve zahtjeve da se pojasne razlozi i za pristupom dokumentima još nije odgovoreno, osim kratke obavijesti o potvrdi primitka. Navedenim je propustima Vijeće prekršilo tužiteljevo pravo na obranu kojemu je onemogućeno da se učinkovito usprotivi utvrđenjima Vijeća, s obzirom na to da su tužitelju ta razmatranja uskraćena. Štoviše, Vijeće nije potkrijepilo tvrdnju da bi neizravan nadzor tužitelja od strane NIOC-a podrazumijevao ekonomsku korist za Iransku državu što bi bilo protivno cilju osporavane odluke i uredbe. U vezi razloga njegovog uključivanja na listu, tužitelj smatra da su oni ili nedovoljni ili nevaljani zbog očite pogreške u ocjeni. Nadalje, općenito gledajući, usporedba između ciljeva odluke o uključivanja na listu i utjecaja odluke na tužitelja u praksi pokazuje da odluka nije proporcionalna. Na kraju, Vijeće je prekršilo osnovno pravo vlasništva poduzevši mjere čija se proporcionalnost ne može ustanoviti.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/31


Tužba podnesena 20. kolovoza 2013. — Petropars Iran i drugi protiv Vijeća

(Predmet T-433/13)

2013/C 313/58

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Petropars Iran Co. (Kiš, Iran), Petropars Oilfields Services Co. (Kiš), Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teheran, Iran) i Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teheran) (zastupnici: S. Zaiwalla, solicitor, P. Reddy, solicitor, R. Blakeley, barrister i Z. Burbeza, solicitor)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi unose 1.-4. Priloga II.I.B. Odluci 2013/270 (1) i unose 1.-4. Priloga II.I.B. Uredbi 522/2013 (2); i/ili

proglasi članak 20. stavak 1. točku (c) Odluke 2010/413 (3) i članak 23. stavak 2. točku (d) Uredbe 267/2012 (4) neprimjenjivima u odnosu na tužitelje; i

naloži tuženiku snošenje troškova tužitelja u vezi s ovom tužbom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu pet tužbenih razloga.

1.

Prvim tužbenim razlogom tužitelji se pozivaju na nedostatak pravne osnove za uvrštavanje tužitelja na popis Odlukom Vijeća 2013/270/ZVSP i Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 522/2013 s obzirom na to da razlog za uvrštavanje na popis svakog od tužitelja („Podružnica (a) subjekta uvrštenog na popis“) ne odgovara jednom od kriterija za uvrštavanje iz Uredbe Vijeća 267/2012 ili Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP.

2.

Drugim tužbenim razlogom tužitelji tvrde da je u mjeri u kojoj je Vijeće navodno postupalo na temelju članka 23. stavka 2. točke (d) Uredbe 267/2012 ili članka 20. stavka 1. točke (c) Odluke 2010/413, uvrštavanje tužitelja na popis nezakonito jer: 1) nije ispunjen materijalni kriterij za uvrštavanje na temelju te osnove u odnosu ni na jednog od tužitelja i/ili jer je Vijeće počinilo očitu pogrešku u ocjeni prilikom utvrđivanja ispunjenja kriterija, i 2) Vijeće je uvrstilo tužitelje na popis na temelju dokaza koji su nedovoljni da bi se utvrdilo ispunjenje kriterija i time počinilo (daljnju) očitu pogrešku u ocjeni.

3.

Trećim tužbenim razlogom tužitelji tvrde da u mjeri u kojoj članak 23. stavak 2. točka (d) Uredbe 267/2012 i/ili članak 20. stavak 1. točka (c) Odluke 2010/413 dopušta uvrštavanje tužitelja na popis isključivo na osnovi činjenice da su podružnice uvrštenog subjekta (a ti subjekti su podružnice uvrštenih subjekata koji nisu optuženi ni za koje protupravno djelo), te odredbe protivne su načelu proporcionalnosti i zato nezakonite pa se moraju proglasiti neprimjenjivima u odnosu na tužitelje.

4.

Četvrtim tužbenim razlogom tužitelji tvrde da njihovo uvrštavanje na popis u svakom slučaju predstavlja povredu temeljnih prava i sloboda iz Povelje o temeljnim pravima ili drugih izvora prava Unije, uključujući i prava na trgovanje i obavljanje djelatnosti te mirno uživanje posjeda, i/ili povredu načela proporcionalnosti. Nadalje, uvrštavanje na popis predstavlja povredu načela predostrožnosti, načela zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, s obzirom na to da bi moglo prouzročiti znatnu štetu zdravlju i sigurnosti običnih iranskih radnika kao i okolišu.

5.

Petim tužbenim razlogom tužitelji tvrde da je Vijeće donoseći Odluku Vijeća 2013/270/ZVSP i Provedbenu uredbu Vijeća (EU) br. 522/2013, u dijelu u kojem se one odnose na tužitelje, povrijedilo postupovne obveze da: (i) pojedinačno obavijesti (trećeg i četvrtog) tužitelja o uvrštavanju na popis, (ii) pruži (svim tužiteljima) odgovarajuće i dovoljno obrazloženje, te (iii) poštuje prava tužitelja na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu.


(1)  Odluka Vijeća 2013/270 ZVSP od 6. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL 2013 L 156, str. 10.).

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 522/2013 od 6. lipnja 2013. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL 2013 L 156, str. 3.).

(3)  Odluka Vijeća od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL 2010 L 195, str. 39.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 3., str. 220.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL 2012 L 88, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 4., str. 194.).


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/31


Tužba podnesena 26. kolovoza 2013. — Klaes protiv OHIM-a — Klaes Kunststoffe (Klaes)

(Predmet T-453/13)

2013/C 313/59

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Horst Klaes GmbH & Co. KG (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Njemačka) (zastupnik: Rechtsanwalt B. Dix)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druge stranke pred žalbenim vijećem: Klaes Kunststoffe GmbH (Neuenrade, Njemačka)

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine odluku prvog žalbenog vijeća (R 1206/2012-1) Ureda za usklađivanje od 6. lipnja 2013. i odbije prigovor protiv tužiteljeve prijave žiga Zajednice (br. 9545096).

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: tužitelj

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „Klaes“ za proizvode iz razreda 42 — prijava žiga Zajednice br. 9 545 096

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: Klaes Kunststoffe GmbH

Navedeni žig ili znak: figurativni žig u plavoj boji „Klaes“ za usluge iz razreda 42

Odluka Odjela za prigovore: prigovor je prihvaćen

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/32


Tužba od 23. kolovoza 2013. — Larrañaga Otaño protiv OHIM-a (GRAPHENE)

(Predmet T-458/13)

2013/C 313/60

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelji: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Španjolska) i Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (zastupnik: F. Bueno Salamero, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „GRAPHENE“ za proizvode i usluge iz razreda 13, 23, 25 i 38 — prijava žiga Zajednice br. 10 895 258.

Odluka ispitivača: odbijanje prijave žiga

Odluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbe

Tužbeni razlog: povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/32


Tužba od 23. kolovoza 2013. — Larrañaga Otaño protiv OHIM-a (GRAPHENE)

(Predmet T-459/13)

2013/C 313/61

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelji: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Španjolska) i Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (zastupnik: F. Bueno Salamero, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „GRAPHENE“ za proizvode i usluge iz razreda 2, 6, 10 i 22 — prijava žiga Zajednice br. 10 892 446.

Odluka ispitivača: odbijanje prijave žiga

Odluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbe

Tužbeni razlog: povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/32


Tužba podnesena 28. kolovoza 2013. — Arrow Group i Arrow Generics protiv Komisije

(Predmet T-467/13)

2013/C 313/62

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Arrow Group ApS (Roskilde, Danska) i Arrow Generics Ltd. (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: S. Kon, C. Firth i C. Humpe, Solicitor)

Tuženik: Europska komisija

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi članke 1., 2. i 3. Odluke Komisije C(2013) 3803 final od 19. lipnja 2013. u predmetu COMP/39.226 — Lundbeck, u dijelu u kojima se odnose na Arrow ili

alternativno, poništi članak 2. Odluke Komisije C(2013) 3803 final od 19. lipnja 2013. u predmetu COMP/39.226 — Lundbeck, u dijelu u kojem je Arrowu određena novčana kazna u odnosu na sporazume koji se tiču Ujedinjene Kraljevine i Danske ili

u daljnjoj alternativi, poništi članak 2. Odluke Komisije C(2013) 3803 final od 19. lipnja 2013. u predmetu COMP/39.226 — Lundbeck, u dijelu u kojem je Arrowu određena novčana kazna u odnosu na sporazum koji se tiče Danske i da shodno tome smanji novčanu kaznu ili

u konačnoj alternativi, smanji novčanu kaznu određenu sukladno članku 2. Odluke Komisije C(2013) 3803 final od 19. lipnja 2013. u predmetu COMP/39.226 — Lundbeck i

naloži Komisiji snošenje troškova Arrow-a.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Kao prvi tužbeni razlog navodi se da je Komisija povrijedila bitne procesne pretpostavke u postupku donošenja Odluke, propustivši (i) pokrenuti postupak i provesti istragu u razumnom roku, (ii) osigurati pravovremen i odgovarajući pristup spisu i (iii) izdati dodatnu obavijest o prigovorima.

2.

Kao drugi tužbeni razlog navodi se da Komisija nije pružila dovoljno dokaza da su Arrow i Lundbeck bili potencijalni konkurenti u vrijeme kad je sklopljen svaki od sporazuma.

3.

Kao treći tužbeni razlog navodi se da Komisija nije pružila dovoljno dokaza da je svaki od sporazuma imao za cilj ograničiti tržišno natjecanje u suprotnosti s člankom 101. UFEU-a.

4.

Kao četvrti tužbeni razlog navodi se da je Komisija povrijedila načelo proporcionalnosti, načelo nullum crimen nulla poena sine lege i načelo pravne sigurnosti time što je Arrowu odredila novčanu kaznu.

5.

Kao peti tužbeni razlog alternativno se navodi da je Komisija pogriješila u ocjeni da sporazum koji se odnosi na Ujedinjenu Kraljevinu i sporazum koji se odnosi na Dansku predstavljaju jedinstvenu i trajnu povredu članka 101. UFEU-a i da je povrijedila članak 25. Uredbe 1/2003 (1) time što je Arrowu odredila novčanu kaznu u odnosu na sporazum koji se tiče Danske nakon isteka roka zastare za izricanje novčanih kazni.

6.

Kao šesti tužbeni razlog navodi se u daljnjoj alternativi da je Komisija pogrešno izračunala iznos novčane kazne, time što je odredila novčanu kaznu koja je nerazmjerna u odnosu na težinu navodnih povreda članka 101. UFEU-a.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/33


Tužba podnesena 9. rujna 2013. — MedSkin Solutions Dr. Suwelack protiv OHIM-a — Cryo-Save (CryoSafe)

(Predmet T-482/13)

2013/C 313/63

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke u postupku

Tužitelj: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Njemačka) (zastupnik: Rechtsanwalt A. Thünken)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druge stranke pred žalbenim vijećem: Cryo-Save AG (Pfäffikon, Švicarska)

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 4. srpnja 2013. (predmet R 1759/2012-4) i preinači je tako da žalbu koju je tužitelj podnio OHIM-u proglasi osnovanom i posljedično odbije prigovor;

podredno, ukine odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 4. srpnja 2013. (predmet R 1759/2012-4) i vrati predmet nadležnom ispitivaču na ponovno odlučivanje;

naloži OHIM-u snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: tužitelj

Predmetni žig Zajednice: verbalni žig „CryoSafe“ za proizvode i usluge iz razreda 5 i 40 — prijava žiga Zajednice br. 9 619 586

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku prigovora: Cryo-Save AG

Navedeni žig ili znak: verbalni žig „CryoSave“ za proizvode iz razreda 10, 42 i 44

Odluka Odjela za prigovore: prigovor je djelomično prihvaćen

Odluka žalbenog vijeća: žalba je odbijena

Tužbeni razlozi: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/34


Tužba od 6. rujna 2013. — Navarra de Servicios y Tecnologías protiv Komisije

(Predmet T-487/13)

2013/C 313/64

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Navarra de Servicios y Tecnologías SA (Pamplona, Španjolska) (zastupnik: A. Andérez González, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se tiče njegovih interesa i izričito naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na povredu članka 107. stavka 1. UFEU-a.

U tom pogledu tužitelj ističe:

nepostojanje državne potpore, jer u predmetnom slučaju nije bilo državne intervencije putem prijenosa državnih sredstava, nije dana prednost subjektima koji obavljaju određenu gospodarsku djelatnost, nije narušeno tržišno natjecanje niti postoji prijetnja trgovini između država članica.

2.

Drugi tužbeni razlog odnosi se na povredu članka 106. stavka 2. UFEU-a kao i Protokola o sustavu javnog emitiranja u državama članicama priloženog Ugovoru iz Amsterdama od 2. listopada 1997.

U tom pogledu tužitelj ističe:

zakonito oblikovanje usluga od općeg gospodarskog interesa za čije se uređenje, organizaciju i financiranje državama članicama priznaje široka margina prosudbe;

nepostojanje povoljnijeg položaja na tržištu na strani tužitelja; i

poštivanje kriterija iz presude Altmark u predmetnom slučaju, jer su obveze u obavljanju javne usluge jasno određene i izrijekom naložene, te je izvršena detaljna i objektivna ekonomska procjena koja ne premašuje troškove nastale izvršavanjem obveza u obavljanju javne usluge.

3.

Treći tužbeni razlog odnosi se na povredu članka 107. stavka 2. točke (c) UFEU-a, jer u predmetnom slučaju postoji cilj od općeg interesa za ostvarenje kojeg se osporavana mjera pokazuje prikladnom i proporcionalnom i ne izaziva nepotrebne poremećaje na tržištu.

4.

Četvrti tužbeni razlog odnosi se na zloupotrebu ovlasti u smislu nesukladnosti predmeta pobijane odluke s krajnjim ciljem koji se njome želi postići, kao i očite neproporcionalnosti između željenog teoretskog cilja i posljedica do kojih dovodi njezina primjena, a koje se pokazuju protivnima općem interesu i daju prednost komercijalnim i gospodarskim interesima određenih operatera.


Službenički sud

26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/35


Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. rujna 2013. — Gheysens protiv Vijeća

(Predmet F-83/08) (1)

(Javna služba - Pomoćni ugovorni djelatnik - Uvjeti zaposlenja - Funkcijska skupina - Podudarnost vrsta zadataka i funkcijskih skupina - Trajanje zaposlenja)

2013/C 313/65

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Johan Gheysens (Malines, Kraljevina Belgija) (zastupnici: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, a zatim S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i K. Zieleśkiewicz, a zatim M. Bauer i J. Herrmann, agenti)

Predmet

Poništenje Odluke Vijeća o uvjetima zaposlenja tužitelja u dijelu u kojem ograničava trajanje ugovora na dvije godine i razvrstava ga u funkcijsku skupinu III., razred 11., stupanj 1., kao i nezakonitost članka 88. Uvjeta zaposlenja za ostale službenike u dijelu u kojem dozvoljava sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme unutar opće granice od tri godine.

Izreka presude

1.

Odluka Vijeća Europske unije o zapošljavanju Johana Gheysensa poništava se u dijelu u kojem ga razvrstava u funkcijsku skupinu III.

2.

U preostalom dijelu tužbenog zahtjeva tužba se odbija.

3.

Vijeće Europske unije snosit će svoje troškove te mu se nalaže snošenje tri četvrtine troškova Johana Gheysensa.

4.

Johan Gheysens snosi jednu četvrtinu svojih troškova.


(1)  SL C 313, 6.12.2008., str. 59.


26.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 313/35


Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. rujna 2013. — Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-31/13)

(Javna služba - Članak 34. stavak 1. i 6. poslovnika - Tužba podnesena putem telefaksa u roku za tužbu uvećanom za rok od deset dana zbog udaljenosti - Tužba dostavljena putem pošte u idućih deset dana - Nedostatak istovjetnosti između jednog i drugog - Nepravovremenost tužbe)

2013/C 313/66

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Talijanska Republika) (zastupnik: G. Cipressa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet

Zahtjev za ukidanje odluke o odbijanju zahtjeva tužitelja kojim traži isplatu naknade štete zbog štete pretrpljene uslijed i nakon njegovog premještaja iz delegacije Komisije u Luandi u sjedište Komisije u Bruxellesu.

Izreka rješenja

1.

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

2.

M. Marcuccio snosit će vlastite troškove.