ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2013.279.hrv

Službeni list

Europske unije

C 279

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

56
27 rujna 2013.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2013/C 279/01

Odobrenje državne potpore u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) – Slučajevi u kojima Komisija nema primjedbi ( 1 )

1

2013/C 279/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines) ( 1 )

6

2013/C 279/03

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.7025 – Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage) ( 1 )

6

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2013/C 279/04

Tečajna lista eura

7

2013/C 279/05

Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti – Odluka br. S9 od 20. lipnja 2013. o postupku povrata za provedbu članka 35. i 41. Uredbe (EZ) br. 883/2004 ( 2 )

8

2013/C 279/06

Odluka br. R1 od 20. lipnja 2013. o tumačenju članka 85. Uredbe (EZ) br. 987/2009 ( 2 )

11

2013/C 279/07

Preporuka br. H1 od 19. lipnja 2013. o presudi Gottardo u skladu s kojom se pogodnosti koje državljani određene države imaju na temelju bilateralne konvencije o socijalnoj sigurnosti s državom nečlanicom moraju priznati i radnicima koji su državljani drugih država članica ( 2 )

13

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2013/C 279/08

Objava popisa nacionalnih normirnih tijela na temelju članka 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji

15

2013/C 279/09

Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

18

2013/C 279/10

Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

18

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

 

(2)   Tekst značajan za EGP i za Sporazum između EZ-a i Švicarske

HR

 


II. Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/1


Odobrenje državne potpore u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

Slučajevi u kojima Komisija nema primjedbi

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 279/01

Datum donošenja odluke

31.7.2013.

Broj potpore

SA.24895 (11/NN)

Država članica

Ujedinjena Kraljevina

Regija

Naziv (i/ili ime korisnika)

Public investment in wind power development projects

Pravna osnova

Vrsta mjere

Jednokratna potpora

Carbon Trust — CTEL

Cilj

Zaštita okoliša

Oblik potpore

Osiguranje rizičnog kapitala

Proračun

Ukupni proračun: 10 GBP (u milijunima)

Intenzitet potpore

51 % (i dijelom nije potpora)

Trajanje (razdoblje)

Od 17.3.2008.

Gospodarski sektori

Proizvodnja električne energije

Naziv i adresa davatelja potpore

UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

Ostale informacije

Izvorni tekst(ovi) odluke iz kojeg/kojih su uklonjene sve povjerljive informacije nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum donošenja odluke

2.5.2013.

Broj potpore

SA.31006 (13/N)

Država članica

Belgija

Regija

Naziv (i/ili ime korisnika)

State compensations to bpost for the delivery of public services over 2013-2015

Pravna osnova

Vrsta mjere

Jednokratna potpora

bpost

Cilj

Usluge od općeg gospodarskog interesa

Oblik potpore

Neposredna bespovratna sredstva

Proračun

 

Ukupni proračun: 900 EUR (u milijunima)

 

Godišnji proračun: 300 EUR (u milijunima)

Intenzitet potpore

Trajanje (razdoblje)

1.1.2013.–31.12.2015.

Gospodarski sektori

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

Naziv i adresa davatelja potpore

Ostale informacije

Izvorni tekst(ovi) odluke iz kojeg/kojih su uklonjene sve povjerljive informacije nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum donošenja odluke

6.3.2013.

Broj potpore

SA.34650 (12/N)

Država članica

Španjolska

Regija

Galicia

Članak 107. stavak 3. točka (a)

Naziv (i/ili ime korisnika)

Ayuda a Alcoa para ahorro energético

Pravna osnova

Estatuto de Autonomía of Galicia and the cooperation agreement to be concluded between the Government of Galicia and Alcoa Inespal, SA

Vrsta mjere

Pojedinačna potpora

Alcoa Inespal, SA

Cilj

Štednja energije, Zaštita okoliša

Oblik potpore

Neposredna bespovratna sredstva

Proračun

Ukupni proračun: 0,85 EUR (u milijunima)

Intenzitet potpore

60 %

Trajanje (razdoblje)

Gospodarski sektori

Proizvodnja aluminija

Naziv i adresa davatelja potpore

Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Ostale informacije

Izvorni tekst(ovi) odluke iz kojeg/kojih su uklonjene sve povjerljive informacije nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum donošenja odluke

31.7.2013.

Broj potpore

SA.35205 (13/N)

Država članica

Italija

Regija

Sardegna

Članak 107. stavak 3. točka (c)

Naziv (i/ili ime korisnika)

Aiuto alla ristrutturazione concesso ad Abbanoa SpA

Pravna osnova

Legge Regionale n. 3/2009, articolo 7, comma 12, lettera b; Legge Regionale n. 12/2011, articolo 6; Legge Regionale n. 6/2012, articolo 4, comma 32; Delibera della Giunta Regionale n. 32/91 del 24 luglio 2012

Vrsta mjere

Pojedinačna potpora

Società di gestione del servizio idrico Integrato della Sardegna Abbanoa SpA

Cilj

Restrukturiranje poduzetnika u teškočama

Oblik potpore

Osiguranje rizičnog kapitala, Jamstvo

Proračun

Ukupni proračun: 229 EUR (u milijunima)

Intenzitet potpore

83 %

Trajanje (razdoblje)

1.10.2013.–1.12.2017.

Gospodarski sektori

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Naziv i adresa davatelja potpore

Direzione generale dei lavori pubblici

V.le Trento 69

09123 Cagliari CA

ITALIA

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Via Mameli 88 (1o piano)

09123 Cagliari CA

ITALIA

Ostale informacije

Izvorni tekst(ovi) odluke iz kojeg/kojih su uklonjene sve povjerljive informacije nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum donošenja odluke

3.6.2013.

Broj potpore

SA.35586 (12/N)

Država članica

Švedska

Regija

Naziv (i/ili ime korisnika)

Skattefrihet för vissa biobränslen vid användning som bränsle för uppvärmning

Pravna osnova

7 kap. 3-4 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi

Vrsta mjere

Program

Cilj

Zaštita okoliša

Oblik potpore

Smanjenje porezne stope

Proračun

 

Ukupni proračun: 990 SEK (u milijunima)

 

Godišnji proračun: 165 SEK (u milijunima)

Intenzitet potpore

100 %

Trajanje (razdoblje)

do 31.12.2018.

Gospodarski sektori

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Naziv i adresa davatelja potpore

Skatteverket

SE-771 83 Ludvika

SVERIGE

Ostale informacije

Izvorni tekst(ovi) odluke iz kojeg/kojih su uklonjene sve povjerljive informacije nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/6


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines)

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 279/02

Dana 5. kolovoza 2013. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32013M6607. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/6


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.7025 – Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage)

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 279/03

Dana 23. rujna 2013. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32013M7025. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/7


Tečajna lista eura (1)

26. rujna 2013.

2013/C 279/04

1 euro =


 

valuta

tečaj

USD

američki dolar

1,3499

JPY

japanski jen

133,41

DKK

danska kruna

7,4577

GBP

funta sterlinga

0,84180

SEK

švedska kruna

8,6554

CHF

švicarski franak

1,2288

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

8,0625

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,809

HUF

mađarska forinta

299,87

LTL

litavski litas

3,4528

LVL

letonski lats

0,7028

PLN

poljski zloti

4,2280

RON

rumunjski novi leu

4,4660

TRY

turska lira

2,7210

AUD

australski dolar

1,4390

CAD

kanadski dolar

1,3909

HKD

hongkonški dolar

10,4673

NZD

novozelandski dolar

1,6266

SGD

singapurski dolar

1,6947

KRW

južnokorejski von

1 454,27

ZAR

južnoafrički rand

13,4725

CNY

kineski renminbi-juan

8,2622

HRK

hrvatska kuna

7,6130

IDR

indonezijska rupija

15 174,79

MYR

malezijski ringit

4,3391

PHP

filipinski pezo

58,497

RUB

ruski rubalj

43,4502

THB

tajlandski baht

42,130

BRL

brazilski real

3,0034

MXN

meksički pezo

17,5347

INR

indijska rupija

83,8000


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/8


ADMINISTRATIVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

ODLUKA br. S9

od 20. lipnja 2013.

o postupku povrata za provedbu članka 35. i 41. Uredbe (EZ) br. 883/2004

(Tekst značajan za EGP i za Sporazum između EZ-a i Švicarske)

2013/C 279/05

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI,

uzimajući u obzir članak 72. točku (a) Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne skrbi (1), na temelju koje je administrativna komisija nadležna za rješavanje administrativnih pitanja ili pitanja u vezi tumačenja koja proizlaze iz odredbi Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 (2),

uzimajući u obzir članak 35. i članak 41. Uredbe (EZ) br. 883/2004,

uzimajući u obzir članak 66. i članak 68. Uredbe (EZ) br. 987/2009,

U skladu s uvjetima iz članka 71. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 883/2004,

budući da:

(1)

Troškovi davanja u naravi koje pruža ustanova jedne države članice u ime ustanove druge države članice u potpunosti se nadoknađuju.

(2)

Nadoknade među ustanovama, ako nije drukčije dogovoreno, moraju se izvršiti na brz i učinkovit način kako bi se spriječilo nakupljanje zahtjeva koji ostaju duže vrijeme nenamireni.

(3)

Nakupljanje zahtjeva može ugroziti učinkovito djelovanje sustava Unije i ugroziti prava pojedinaca.

(4)

Odlukom Administrativne komisije br. S1 odlučeno je da ustanova privremenog boravišta nadoknađuje troškove pružene zdravstvene skrbi na temelju valjane europske kartice zdravstvenog osiguranja.

(5)

Zajednički dogovorene najbolje prakse pridonijele bi bržem i učinkovitijem namirenju nadoknada među ustanovama.

ODLUČILA JE:

A.   Nadoknada na temelju stvarnih izdataka (članak 62. Uredbe (EZ) br. 987/2009)

Članak 1.

Ustanova koja potražuje nadoknadu koja se temelji na stvarnim izdacima podnosi zahtjev najkasnije u roku navedenom u članku 67. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 987/2009 (dalje u tekstu „Provedbena uredba”). Ustanova koja zaprimi zahtjev, mora isplatiti potraživanja u roku navedenom u članku 67. stavku 5. Provedbene uredbe, ali prije isteka roka, čim to može učiniti.

Članak 2.

1.   Zahtjevi za nadoknadu davanja, koji su podneseni na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja (EHIC), dokumenta koji zamjenjuje europsku karticu zdravstvenog osiguranja ili bilo kojeg drugog dokumenta o pravu potraživanja, mogu se odbiti, a zahtjev vratiti ustanovi vjerovnika u slučaju da je zahtjev, na primjer:

nepotpun i/ili netočno ispunjen,

povezan s davanjima koja nisu prijavljena u razdoblju valjanosti europske kartice zdravstvenog osiguranja ili drugog dokumenta o pravu potraživanja, koje je primatelj davanja koristio.

2.   Zahtjev ne može biti odbijen ako je osobi isteklo osiguranje u ustanovi koja je izdala europsku karticu zdravstvenog osiguranja ili dokument o pravu potraživanja, pod uvjetom da su davanja dana korisniku u roku valjanosti upotrijebljenog dokumenta.

3.   Svaka ustanova koja je obvezna nadoknaditi davanja na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja može zatražiti da ustanova u kojoj je osoba ispravno registrirana u vrijeme dodjele davanja nadoknadi troškove tih davanja prvoj ustanovi, ili ako osoba nema pravo korištenja europske kartice zdravstvenog osiguranja, namiri davanja s dotičnom osobom.

Članak 3.

Ustanova dužnik ne smije provjeriti sukladnost zahtjeva s člankom 19. i člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 883/2004 ako ne postoji opravdana sumnja na prijevaru kako je objašnjeno u sudskoj praksi Europskog Suda (3). Ustanova dužnik slijedom toga obvezna je prihvatiti podatke na kojima se zahtjev temelji i nadoknaditi potraživanja. Ustanova dužnik u slučaju sumnje na prijevaru može zbog bitnih razloga odbiti zahtjev kako je predviđeno u članku 67. stavku 5. Provedbene uredbe.

Članak 4.

U svrhu primjene članka 2. i članka 3., ako ustanova dužnik izrazi sumnje o točnosti činjenica na kojima se zahtjev temelji, dužnost je ustanove vjerovnika razmotriti je li zahtjev na ispravan način izdan, i prema potrebi povući ili ponovno izračunati potraživanja.

Članak 5.

Zahtjev podnesen nakon roka utvrđenog u članku 67. stavku 1. Provedbene uredbe, ne razmatra se.

B.   Nadoknada na temelju fiksnih iznosa (članak 63. Provedbene uredbe)

Članak 6.

Evidencije iz članka 64. stavka 4. Provedbene uredbe dostavljaju se tijelu za vezu države članice dužnika do kraja godine koja slijedi nakon referentne godine. Zahtjevi koji se temelje na toj evidenciji dostavljaju se istom tijelu što je prije moguće nakon objave godišnjih fiksnih iznosa po osobi u Službenom listu Europske unije, ali u roku utvrđenom u članku 67. stavku 2. Provedbene uredbe.

Članak 7.

Ustanova vjerovnik istom prilikom kad god je moguće podnosi zahtjeve koji se odnose na određenu kalendarsku godinu ustanovi dužniku.

Članak 8.

Ustanova dužnik koja zaprimi zahtjev za nadoknadu utvrđen na fiksnim iznosima, mora platiti potraživanja u roku navedenom u članku 67. stavku 5. Provedbene uredbe, ali prije isteka roka, čim to može učiniti.

Članak 9.

Zahtjev podnesen nakon roka utvrđenog u članku 67. stavku 2. Provedbene uredbe, ne razmatra se.

Članak 10.

Zahtjev za nadoknadu utvrđen na temelju fiksnih iznosa može se odbiti i vratiti ustanovi vjerovnika u slučaju da je zahtjev, na primjer:

nepotpun i/ili netočno ispunjen,

odnosi se na razdoblje koje nije obuhvaćeno prijavom na temelju valjanog dokumenta o pravu potraživanja.

Članak 11.

Ako ustanova dužnik izrazi sumnje o točnosti činjenica na kojima se zahtjev temelji, dužnost je ustanove vjerovnika razmotriti je li račun na ispravan način izdan, i prema potrebi povući ili ponovno izračunati potraživanja.

C.   Namirenje potraživanja (članak 67. Provedbene uredbe)

Članak 12.

1.   U skladu s člankom 67. stavkom 5. Provedbene uredbe, zahtjevi se ne mogu osporiti nakon 18 mjeseci od kraja mjeseca u kojem su podneseni tijelu za vezu države članice dužnika.

2.   Ako tijelo za vezu države članice vjerovnika nije odgovorilo i podnijelo zatražene dokaze u roku od 12 mjeseci od kraja mjeseca u kojem je tijelo za vezu države članice vjerovnika zaprimilo žalbu, smatra se da država članica vjerovnika prihvaća žalbu, a zahtjev ili njegovi dijelovi bit će odbijeni.

D.   Predujmovi i kamate na zakašnjela plaćanja (članak 68. Provedbene uredbe)

Članak 13.

U slučaju uplate predujma u skladu s člankom 68. Provedbene uredbe, iznos predujma određuje se zasebno od potraživanja koja se temelje na stvarnim izdacima (članak 67. stavak 1. Provedbene uredbe) i potraživanja koja se temelje na fiksnim iznosima (članak 67. stavak 2. Provedbene uredbe).

Članak 14.

1.   Predujmovi u skladu s člankom 68. stavkom 1. Provedbene uredbe predstavljaju najmanje 90 % ukupnog iznosa početnih potraživanja tijela za vezu države članice vjerovnika.

2.   Ako je država članica vjerovnika izjavila da prihvaća predujmove, takva će se plaćanja automatski smatrati prihvaćenima. Revizorski odbor sastavlja popis država članica koje su izjavile da prihvaćaju predujmove.

3.   Države članice koje nisu izjavile da prihvaćaju predujmove, uglavnom odgovaraju na posebne ponude predujmova u roku od šest mjeseci od kraja mjeseca u kojem su zaprimile zahtjev. Ako se u danom vremenskom okviru ne dobije odgovor, predujmovi se smatraju prihvaćenima i uplatit će se.

Članak 15.

1.   U namirenju potraživanja za koje je dan predujam, dužnik namiruje samo razliku između konačnog iznosa potraživanja i predujma.

2.   Ako je iznos potraživanja manji od predujma utvrđenog na temelju originalnog iznosa potraživanja, država članica vjerovnika:

(a)

plaća veći iznos državi članici dužnika. Takvo namirenje izvršava tijelo za vezu države članice vjerovnika bez odgode i najkasnije šest mjeseci nakon kraja mjeseca u kojem je iznos potraživanja utvrđen;

(b)

slaže se s državom članicom dužnika o povratu preplaćenog iznosa prijebojem kasnijih potraživanja. U aktu o nagodbi jasno će se utvrditi preplaćeni iznos koji je naplaćen kasnijim potraživanjima.

3.   Kamatama ostvarenim iz predujmova ne smanjuje se dug države članice dužnika i one ostaju imovina države članice vjerovnika.

Članak 16.

1.   Kamate na zakašnjela plaćanja naplaćene u skladu s člankom 68. stavkom 1. Provedbene uredbe računaju se na mjesečnoj osnovi prema sljedećoj formuli:

Formula

u kojoj:

I predstavlja kamatu na zakašnjela plaćanja,

PV („sadašnja vrijednost”) predstavlja vrijednost zakašnjelog plaćanja. Vrijednost je određena kao iznos nenaplaćenih potraživanja koja nisu namirena u vremenskom okviru utvrđenom u članku 67. stavku 5. i članku 67. stavku 6. Provedbene uredbe i koja nisu pokrivena predujmom u skladu s člankom 68. stavkom 1. Provedbene uredbe. Sadašnja vrijednost uključuje samo potraživanja i njegove dijelove koji su države članice dužnika i vjerovnika priznale kao valjane, čak i ako je dio potraživanja u postupku osporavanja,

i predstavlja godišnju kamatnu stopu koju je Europska središnja banka utvrdila za svoje glavne operacije refinanciranja, koja je važeća od prvog dana mjeseca u kojemu je plaćanje dospjelo,

n predstavlja razdoblje (mjeseci), od prvog mjeseca nakon što su prošli rokovi utvrđeni u članku 68. stavku 1. Provedbene uredbe do i uključujući mjesec u kojemu je plaćanje dospjelo. Za vrijeme postupka u skladu s člankom 67. stavkom 7. Provedbene uredbe to se razdoblje ne prekida.

2.   Potraživanje kamata na zakašnjela plaćanja predaje tijelo za vezu države članice vjerovnika tijelu za veze države članice dužnika u roku od šest mjeseci nakon mjeseca kada je zakašnjelo plaćanje dospjelo.

3.   Potraživanje kamata za zakašnjela plaćanja koja je predano nakon isteka roka utvrđenog u odjeljku 2. ne razmatra se.

Članak 17.

1.   Kamate na zakašnjela plaćanja plaćaju se tijelu za vezu države članice vjerovnika tijelu u roku od dvanaest mjeseci od kraja mjeseca u kojem je potraživanje prijavljeno tijelu za vezu države članice dužnika.

2.   Revizorski odbor olakšava konačno zaključenje računa ako namirenje potraživanja kamata na zakašnjela plaćanja nije ostvareno u rokovima utvrđenima u odjeljku 1. na osnovu utemeljenog zahtjeva jedne od strana. Obrazloženo mišljenje revizorskog odbora dostavlja se u roku od šest mjeseci od mjeseca u kojem je pitanje izneseno.

E.   Razne odredbe

Članak 18.

1.   U svrhu plaćanja navedenih u Odluci, datum plaćanja datum je valute transakcije koji unosi bankarska institucija tijela za vezu države članice vjerovnika.

2.   Tijelo za vezu države članice dužnika potvrđuje primitak podnesenog zahtjeva u roku od dva mjeseca od datuma primitka zahtjeva. U potvrdi se navodi datum primitka zahtjeva.

3.   Dvije ili više država članica ili njihova nadležna tijela ili tijela za vezu mogu se odreći nadoknade ili predvidjeti druge metode namirenja potraživanja iz ove Odluke.

4.   Revizorski odbor u mišljenju donesenom na temelju članka 67. stavka 7. Provedbene uredbe može ukinuti nadoknadu ili predvidjeti druge metode namirenja potraživanja iz ove Odluke, uzimajući u obzir načelo dobre suradnje među nadležnim tijelima i ustanovama država članica.

F.   Završne odredbe

Članak 19.

1.   Ustanove moraju osigurati postojanje dobre suradnje među njima i djelovati kao da provode vlastito zakonodavstvo.

2.   Ova će Odluka biti objavljena u Službenom listu Europske unije. Primjenjivat će se od prvog dana nakon objave na sve zahtjeve za nadoknade na temelju stvarnih izdataka zabilježenih na računima države članice vjerovnika nakon stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 987/2009. i na sve zahtjeve za nadoknade na temelju fiksnih iznosa objavljenih u Službenom listu Europske unije nakon stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 987/2009.

3.   Ovom Odlukom zamjenjuje se Odluka br. S4 od 2. listopada 2009.

4.   Odstupajući od odjeljka 2., članak 12. stavak 2. i članak 18. stavak 2. primjenjuju se na zahtjeve iz odjeljka 2. koji su podneseni tijelu za vezu države članice dužnika nakon objave ove Odluke u Službenom listu Europske unije.

Predsjednica Administrativne komisije

Anne McMANUS


(1)  SL L 166, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 284, 30.10.2009., str. 1.

(3)  Presuda od 12. travnja 2005. u predmetu C-145/03 „Heirs of Annette Keller protiv Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)” ECR 2005 stranica I-02529.


27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/11


ODLUKA br. R1

od 20. lipnja 2013.

o tumačenju članka 85. Uredbe (EZ) br. 987/2009

(Tekst značajan za EGP i za Sporazum između EZ-a i Švicarske)

2013/C 279/06

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI,

uzimajući u obzir članak 72. točku (a) Uredbe (EZ) br. 883/2004 (1) na temelju koje je Administrativna komisija odgovorna za rješavanje svih administrativnih pitanja ili pitanja tumačenja koja proizlaze iz odredbi Uredbe(EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 (2),

uzimajući u obzir članak 84. stavke 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 883/2004,

uzimajući u obzir članak 80. stavak 1. i članak 85. stavke 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009,

u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 71. stavku 2., podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 883/2004,

budući da:

(1)

Poglavlje III. glava IV. Uredbe (EZ) br. 987/2009 o povratu davanja i doprinosa izvorno se temeljila na odredbama EU-a koje se odnose na povrat primjenjiv u području poreza, a posebno Direktivi 76/308/EEZ (3), koja je naknadno zamijenjena Direktivom 2008/55/EZ (4).

(2)

Na raspravama u Administrativnoj komisiji postavljeno je pitanje trebaju li se od stranke tražiteljice naplatiti troškovi zamoljene stranke u vezi s naplatom, a koji se nisu mogli naplatiti od dotične osobe.

(3)

U skladu s člankom 84. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 883/2004 ovršne odluke sudskih i upravnih tijela koje se odnose na prikupljanje doprinosa, kamate i ostale troškove, ili na povrat nepripadnih davanja koja su ostvarena primjenom zakonodavstva jedne države članice, priznaju se i provode na zahtjev nadležne ustanove druge države članice uz ograničenja i u skladu s postupcima propisanima zakonodavstvom i svim ostalim postupcima koji se primjenjuju na slične odluke potonje države članice.

(4)

Prema nedavno donesenoj Direktivi 2010/24/EU (5) (o uzajamnoj pomoći pri naplati tražbina vezano uz poreze, pristojbe i ostale zahtjeve) kojom se zamjenjuje povezana prethodna Direktiva 2008/55/EZ, ponovno je ocijenjen i pojašnjen pristup u području poreza povezan s naplatom troškova zamoljene stranke koji se ne mogu naplatiti od dotične osobe.

(5)

U skladu s člankom 85. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 987/2009 zamoljena stranka naplatit će od dotične fizičke ili pravne osobe i zadržati svaki trošak koji bude imala u vezi s naplatom, u skladu sa zakonima i drugim propisima države članice zamoljene stranke koji se primjenjuju na slična potraživanja.

(6)

U skladu s člankom 85. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009, uzajamna pomoć u pravilu je besplatna, čime se ponovno potvrđuje opće pravilo utvrđeno u članku 76. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 883/2004. Stoga je potrebno utvrditi opseg uzajamne pomoći radi prekogranične naplate potraživanja.

(7)

Poželjno je, kad god je moguće, uskladiti tumačenje poglavlja III. glave IV. Uredbe (EZ) br. 987/2009 s pravilima i načelima o uzajamnoj pomoći za naplatu potraživanja u vezi s porezima i carinama,

ODLUČILA JE:

1.

Uzajamna pomoć u pravilu je besplatna. To znači da institucije država članica pružaju jedna drugoj administrativnu pomoć besplatno. To se odnosi samo na troškove aktivnosti koje je poduzela sama zamoljena stranka.

2.

Troškovi povezani s naplatom naplaćuju se u skladu sa zakonima i uredbama zamoljene stranke i u pravilu ih nadoknađuje dužnik uz iznos potraživanja.

3.

Troškovi povezani s naplatom namiruju se prvi i tek nakon što se ti troškovi namire, namiruju se potraživanja zamoljene stranke (pravilo prvenstva za troškove).

4.

U slučajevima kada troškove povezane s naplatom zamoljena stranka ne može naplatiti izravno od dužnika zbog nacionalnog zakonodavstva zamoljene stranke ili iznos naplaćen od dužnika ne omogućuje namirenje cjelokupnog potraživanja, uključujući troškove povezane s naplatom, ti troškovi mogu se oduzeti od naplaćenog iznosa te zamoljena stranka stranci tražiteljici doznačuje samo razliku. Zamoljena stranka pruža stranci tražiteljici dokaz da je zamoljena stranka imala te troškove tijekom postupka naplate.

5.

U slučajevima kada se postupkom naplate ne naplati iznos koji pokriva barem troškove povezane s naplatom ili kada je postupak naplate u potpunosti neuspješan, a troškove povezane s naplatom osim onih navedenih u stavku 1. imala je zamoljena stranka, stranka tražiteljica nadoknađuje te troškove osim ako stranka tražiteljica i zamoljena stranka sklope dogovor o nadoknadi za taj pojedini slučaj ili o odricanju od nadoknade tih troškova.

6.

Kada je očigledno da naplata predstavlja poseban problem ili se tiče velikog iznosa troškova za koje postoji mogućnost da se neće naplatiti od dužnika, stranka tražiteljica i zamoljena stranka mogu se dogovoriti, po mogućnosti unaprijed, o načinima nadoknade za slučaj u pitanju.

7.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od dana njezine objave.

Predsjednica Administrativne komisije

Anne McMANUS


(1)  SL L 166, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 284, 30.10.2009., str. 1.

(3)  SL L 73, 19.3.1976., str. 18.

(4)  SL L 150, 10.6.2008., str. 28.

(5)  SL L 84, 31.3.2010., str. 1.


27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/13


PREPORUKA br. H1

od 19. lipnja 2013.

o presudi Gottardo u skladu s kojom se pogodnosti koje državljani određene države imaju na temelju bilateralne konvencije o socijalnoj sigurnosti s državom nečlanicom moraju priznati i radnicima koji su državljani drugih država članica

(Tekst značajan za EGP i za Sporazum između EZ-a i Švicarske)

2013/C 279/07

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI,

uzimajući u obzir članak 72. točku (a) Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (1) na temelju koje je Administrativna komisija odgovorna za rješavanje svih administrativnih pitanja ili pitanja tumačenja koja proizlaze iz odredbi Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 (2),

uzimajući u obzir članak 72. točku (c) Uredbe (EZ) br. 883/2004 na temelju koje Administrativna komisija potiče i razvija suradnju među državama članicama i njihovim ustanovama u predmetima iz socijalne sigurnosti,

u skladu s uvjetima iz članka 71. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 883/2004,

budući da:

(1)

Načelo nediskriminacije na temelju državljanstva bitna je mjera zaštite slobode kretanja osoba, kako je utvrđeno u članku 21. stavku 1. i članku 45. stavku 1. UFEU-a. Time se podrazumijeva ukidanje svake diskriminacije među državljanima država članica.

(2)

U presudi Gottardo  (3) Sud je prema načelu utvrđenome u članku 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) presudio u predmetu u vezi s osobom s prebivalištem u Europskoj uniji, a koja je radila u Francuskoj, Italiji i Švicarskoj. Ta osoba nije ostvarila dovoljna prava na mirovinu u Italiji te je zatražila da se njezina razdoblja osiguranja navršena u Švicarskoj i Italiji zbroje, kako je utvrđeno bilateralnom konvencijom između Italije i Švicarske u korist njihovih državljana.

(3)

Sud je u ovom predmetu odlučio da ako određena država članica s trećom zemljom sklopi bilateralnu međunarodnu konvenciju o socijalnoj sigurnosti kojom se predviđa uzimanje u obzir razdoblja osiguranja navršenih u toj trećoj zemlji radi stjecanja prava na davanja za slučaj starosti, temeljnim načelom jednakog postupanja zahtjeva se od te države članice da državljanima drugih država članica prizna jednake pogodnosti kao one kojima njezini državljani raspolažu na temelju te konvencije, osim ako može objektivno opravdati odbijanje tih pogodnosti (4).

(4)

U vezi s tim, iz presude Suda proizlazi da njegovo tumačenje pojma „zakonodavstvo” iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 883/2004 ne može utjecati na obvezu svake države članice da poštuje načelo jednakog postupanja utvrđeno u članku 45. stavku 2. UFEU-a.

(5)

Sud je mišljenja da remećenje ravnoteže i uzajamnosti bilateralne međunarodne konvencije između države članice i treće zemlje ne predstavlja objektivno opravdanje na temelju kojeg bi država članica koja je stranka konvencije mogla odbiti proširivanje pogodnosti koje njezini državljani imaju na temelju te konvencije na državljane drugih država članica.

(6)

Sud nije prihvatio ni prigovore da bi se mogućim povećanjem financijskog opterećenja i administrativnim poteškoćama pri povezivanju s nadležnim tijelima dotične države nečlanice moglo opravdati neizvršavanje države članice koja je stranka bilateralne konvencije svojih obveza iz Ugovora.

(7)

Važno je da se na temelju ove presude donesu svi primjereni zaključci, što je ključno za državljane EU-a koji su iskoristili svoje pravo slobodnog kretanja u drugu državu članicu.

(8)

Prema tome, treba pojasniti da bilateralne konvencije o socijalnoj sigurnosti između države članice i treće zemlje treba tumačiti na način da se pogodnosti u kojima uživanju državljani države članice koja je stranka konvencije trebaju u načelu priznati i državljanima druge države članice koji se u objektivnom smislu nalaze u istoj situaciji.

(9)

Bez obzira na ujednačenu primjenu presude Gottardo na pojedinačne slučajeve, postojeće bilateralne konvencije potrebno je u načelu pregledati. U pogledu prethodno sklopljenih sporazuma, člankom 351. UFEU-a utvrđuje se sljedeće: „dotična država članica ili dotične države članice poduzimaju sve odgovarajuće korake za otklanjanje utvrđenih neusklađenosti”, a člankom 4. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zahtjeva se da „Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, kako bi osigurale ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Ugovorâ ili akata institucija Unije.”

(10)

U vezi s novim bilateralnim konvencijama o socijalnoj sigurnosti između države članice i treće zemlje važno je imati na umu da te konvencije trebaju sadržavati posebno upućivanje na načelo nediskriminacije na temelju državljanstva u odnosu na državljane drugih država članica koji su iskoristili svoje pravo slobodnog kretanja u državu članicu koja je stranka dotične konvencije.

(11)

Primjena presude Gottardo na pojedinačne slučajeve u velikoj mjeri ovisi o suradnji trećih zemalja, posebno jer moraju potvrditi navršena razdoblja osiguranja dotične osobe u toj zemlji.

(12)

Administrativna komisija treba riješiti to pitanje s obzirom na to da se presuda Gottardo odnosi na primjenu načela jednakog postupanja u području socijalne sigurnosti,

OVIME PREPORUČUJE nadležnim službama i institucijama sljedeće:

1.

U skladu s načelom nediskriminacije između državljana određene države i državljana država članica koji su iskoristili svoje pravo slobodnog kretanja u skladu s člankom 21. stavkom 1. i člankom 45. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, odredbe iz konvencije o socijalnoj sigurnosti s trećom zemljom u načelu se primjenjuju i na državljane drugih država članica koji se nalaze u jednakoj situaciji kao državljani te države.

2.

Nove bilateralne konvencije o socijalnoj sigurnosti između države članice i treće zemlje trebaju u načelu sadržavati posebno upućivanje na načelo nediskriminacije na temelju državljanstva u odnosu na državljane druge države članice koji su iskoristili svoje pravo slobodnog kretanja u državu članicu koja je stranka dotične konvencije ili iz nje.

3.

Države članice trebaju o posljedicama ove Preporuke obavijestiti institucije u zemljama s kojima su potpisale konvencije o socijalnoj sigurnosti čije se odredbe primjenjuju samo na njihove državljane. Države članice koje su potpisale bilateralne konvencije s istim trećim zemljama mogu zajednički zatražiti takvu suradnju. Ta je suradnja nužna radi poštovanja zakonodavstva EU-a.

4.

Preporuka P1 prestaje važiti od dana primjene ove Preporuke.

5.

Ova se Preporuka objavljuje u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od prvog dana drugog mjeseca nakon njezine objave.

Predsjednica Administrativne komisije

Anne McMANUS


(1)  SL L 166, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 284, 30.10.2009., str. 1.

(3)  Presuda od 15. siječnja 2002. u predmetu C-55/00, Elide Gottardo v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), [2002.] ECR I-00413 i dalje.

(4)  Presuda od 15. siječnja 2002. u predmetu C-55/00, Elide Gottardo v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), [2002.] ECR I-00413, stavak 34.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/15


Objava popisa nacionalnih normirnih tijela na temelju članka 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji

2013/C 279/08

1.   Belgija

NBN

Bureau de normalisation

Bureau voor Normalisatie

2.   Bugarska

БИС

Български институт за стандартизация

3.   Češka republika

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4.   Danska

DS

Fonden Dansk Standard

5.   Njemačka

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

6.   Estonija

EVS

Eesti Standardikeskus

TJA

Tehnilise Järelevalve Amet

7.   Irska

NSAI

National Standards Authority of Ireland

8.   Grčka

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ

9.   Španjolska

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

10.   Francuska

AFNOR

Association française de normalisation

11.   Hrvatska

HZN

Hrvatski zavod za norme

12.   Italija

UNI

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI

Comitato elettrotecnico italiano

13.   Cipar

CYS

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation)

14.   Latvija

LVS

Latvijas standarts

15.   Litva

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

16.   Luksemburg

ILNAS

Institut luxembourgeois de normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

17.   Mađarska

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

18.   Malta

MCCAA

L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur

19.   Nizozemska

NEN

Stichting Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité

20.   Austrija

ASI

Austrian Standards Institute (Österreichisches Normungsinstitut)

OVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

21.   Poljska

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

22.   Portugal

IPQ

Instituto Português da Qualidade

23.   Rumunjska

ASRO

Asociația de Standardizare din România

24.   Slovenija

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

25.   Slovačka

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

26.   Finska

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

FICORA

Viestintävirasto

Kommunikationsverket

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

27.   Švedska

SIS

Swedish Standards Institute

SEK

Svensk Elstandard

ITS

Informationstekniska standardiseringen

28.   Ujedinjena Kraljevina

BSI

British Standards Institution


27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/18


Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

2013/C 279/09

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

29.8.2013.

Trajanje

29.8.2013.–31.12.2013.

Država članica

Portugal

Stok ili skupina stokova

ALF/3X14-

Vrsta

Alfonsini (Beryx spp.)

Zona

Vode EU-a i međunarodne vode zona III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

Vrsta (vrste) ribarskih plovila

Referentni broj

47/DSS


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.


27.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/18


Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

2013/C 279/10

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

2.9.2013.

Trajanje

2.9.2013.–31.12.2013.

Država članica

Švedska

Stok ili skupina stokova

COD/2A3AX4

Vrsta

Bakalar (Gadus Morhua)

Zona

Zona IV., vode EU-a zone II.a, dio zone III.a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom

Vrsta (vrste) ribarskih plovila

Referentni broj

48/TQ40


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.