Ugovor iz Maastrichta o Europskoj uniji

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Ugovor o Europskoj uniji

ČEMU SLUŽI OVAJ UGOVOR?

KLJUČNE TOČKE

Europske zajednice (1. stup)

Njima se objedinjuju tradicionalno djelovanje, rad i postupci donošenja odluka triju izvornih organizacija EU-a:

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (2. stup)

Njome se nastoji:

Suradnja u području pravosuđa i unutarnjih poslova (3. stup)

Njome se javnosti nastoji pružiti visoka razina sigurnosti:

Ekonomska i monetarna unija

Zemlje EU-a moraju:

Zajednička valuta (euro)

Ona:

Nove politike

EU je odgovorna za:

Društveni protokol

Europsko građanstvo

Njime se svakom državljaninu zemlje EU-a pruža pravo:

Institucionalne promjene

One uključuju:

OTKADA SE OVAJ UGOVOR PRIMJENJUJE?

Ugovor je potpisan 7. veljače 1992., a stupio je na snagu 1. studenoga 1993.

POZADINA

Službeno poznat kao Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor iz Maastrichta označio je početak „nove faze u postupku stvaranja sve tješnje povezane zajednice naroda u Europi”, dajući prethodnoj zajednici političku dimenziju.

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor o Europskoj uniji (SL C 191, 29.7.1992., str. 1.–112.)

Posljednje ažuriranje 21.03.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.