Ugovor iz Rima (EEZ)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (Ugovor o EEZ-u)

KOJI JE CILJ OVOG UGOVORA?

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Posebni ciljevi

Potpisnice su se usuglasile:

Zajedničko tržište

Ugovorom se:

Carinska unija

Zajedničke politike

Institucije

OTKAD SE UGOVOR PRIMJENJIVAO?

Potpisan je 25. ožujka 1957., a primjenjuje se od 1. siječnja 1958.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (nije objavljen u Službenom listu)

Sukcesivne izmjene i dopune ugovora uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

Posljednje ažuriranje 14.03.2017