Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, Ugovor o EZUČ-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Pariški ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ)

KOJI JE BIO CILJ UGOVORA?

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Kao što to piše u njegovu članku 2., cilj je Ugovora s pomoću zajedničkog tržišta ugljena i čelika doprinijeti gospodarskom rastu, zapošljavanju i boljem životnom standardu. Stoga su institucije morale osigurati urednu opskrbu zajedničkog tržišta ugljenom i čelikom osiguravanjem ravnopravnog pristupa izvorima proizvodnje, uspostave najnižih cijena i boljih uvjeta rada. Sve je to moralo biti popraćeno rastom međunarodne trgovine i modernizacijom proizvodnje.

Stvaranjem zajedničkog tržišta Ugovorom se uvelo slobodno kretanje proizvoda bez carina ili poreza. Njime su zabranjene diskriminacijske mjere ili radnje, subvencije, državne potpore ili posebne pristojbe koje države nameću te ograničavajuće radnje.

Struktura

Ugovor je podijeljen na četiri poglavlja:

Ugovor je uključivao i:

Institucije

Ugovorom je uspostavljeno Visoko tijelo, Skupština, Vijeće ministara i Sud. EZUČ je imao pravnu osobnost.

Visoko tijelo donosilo je odluke, davalo preporuke i mišljenja. Pomagao mu je Savjetodavni odbor (preteča današnjeg Europskog gospodarskog i socijalnog odbora) čiji su članovi zastupali proizvođače, zaposlenike, potrošače i distributere.

Zadaće

Financiranje

Proizvodnja

EZUČ je imao uglavnom neizravnu, pomoćnu ulogu putem suradnje s vladama i intervencije u vezi s cijenama i trgovinskom politikom. Međutim u slučaju pada potražnje ili manjka mogao je izravno djelovati nametanjem kvota radi organiziranog ograničavanja proizvodnje ili, u slučaju manjka, sastavljanjem proizvodnih programa kojima su se utvrđivali prioriteti potrošnje, način na koji bi sredstva trebalo dodjeljivati te razine izvoza.

Određivanje cijena i tržišno natjecanje

Visoko tijelo moglo je poništiti sporazume ili ukinuti udruženja ako su izravno ili neizravno sprječavala, ograničavala ili narušavala uobičajeno tržišno natjecanje.

Zaposlenici

Trgovinska politika

OD KADA SE UGOVOR PRIMJENJIVAO?

Ugovor se primjenjivao od 1952., bio je valjan 50 godina, a istekao je 2002. Zajedničko tržište stvoreno Ugovorom 10. veljače 1953. otvorilo se za ugljen, željezne rude i metalni otpad, a 1. svibnja 1953. za čelik.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik

Posljednje ažuriranje 11.12.2017(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.