Ugovor iz Nice

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor iz Nice

ČEMU SLUŽI OVAJ UGOVOR?

KLJUČNE TOČKE

Učiniti EU institucije legitimnijima i učinkovitijima u kontekstu proširenog članstva EU-a

Druge glavne promjene uvedene Ugovorom

OTKADA SE OVAJ UGOVOR PRIMJENJUJE?

Ugovor je potpisan 26. veljače 2001., a stupio je na snagu 1. travnja 2003. Međutim, neke od njegovih odredbi počele su se provoditi poslije.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Prethodna odluka: odluka Suda Europske unije kao odgovor na pitanje koje je postavio nacionalni sud o tumačenju ili valjanosti europskog prava, koja stoga pridonosi ujednačenoj primjeni prava EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor iz Nice o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji, ugovorâ o osnivanju Europske zajednice i određenih povezanih akata (SL C 80, 10.3.2001., str. 1.–87.)

VEZANI DOKUMENTI

Ugovor o Europskoj uniji – pročišćeni tekst (SL C 191, 29.7.1992., str. 1.–112.)

Ugovor o osnivanju Europske zajednice – pročišćeni tekst 2002. (SL C 325, 24.12.2002., str. 33.–184.)

Posljednje ažuriranje 21.03.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.