Prava putnika u autobusnom prijevozu

Putnici, uključujući osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, koji putuju autobusom imaju ista prava gdje god putovali unutar Europske unije (EU). Ta prava, uključujući pravo na informacije i nadoknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja, nadopunjuju slična prava za putnike koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima, zrakoplovom ili željeznicom.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

SAŽETAK

Putnici, uključujući osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, koji putuju autobusom imaju ista prava gdje god putovali unutar Europske unije (EU). Ta prava, uključujući pravo na informacije i nadoknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja, nadopunjuju slična prava za putnike koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima, zrakoplovom ili željeznicom.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba postavlja pravila za autobusni prijevoz u odnosu na linijski prijevoz* za putnike koji putuju unutar EU-a, za udaljenosti od 250 km ili više. Neke odredbe primjenjuju se na sve usluge, uključujući one kraćih udaljenosti.

KLJUČNE TOČKE

U odnosu na usluge kod velikih udaljenosti, tj. više od 250 km, Uredba predviđa:

Dodatno, za udaljenosti kraće od 250 km, Uredba predviđa:

Ova Uredba nudi opciju izuzećaza domaći linijski prijevoz, kao i za linijski prijevoz koji se većim dijelom obavlja izvan EU-a.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 1. ožujka 2013.

POZADINA

Mrežna stranica Europske komisije o pravima putnika u autobusnom prijevozu.

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

KLJUČNI POJMOVI

*Linijski prijevoz: autobusni prijevoz putnika prema utvrđenim razdobljima i na određenim relacijama, pri čemu putnici ulaze i izlaze na unaprijed utvrđenim stajalištima.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 181/2011

20.3.2011.

-

SL L 55, 28.2.2011., str. 1.-22.

Posljednje ažuriranje 02.06.2020