Prava putnika koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima

Putnici, uključujući one s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima imaju jednaka prava gdje god putuju unutar Europske unije (EU). Ta prava, uključujući pravo na informacije ili naknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja, dopunjuju slična prava za putnike koji putuju zrakoplovom, željeznicom ili autobusom.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004

SAŽETAK

Putnici, uključujući one s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima imaju jednaka prava gdje god putuju unutar Europske unije (EU). Ta prava, uključujući pravo na informacije ili naknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja, dopunjuju slična prava za putnike koji putuju zrakoplovom, željeznicom ili autobusom.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Utvrđuje prava svih putnika, uključujući one s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, koji putuju morem i unutarnjim plovnim putovima unutar EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Ta prava primjenjuju se na putnike koji putuju u EU-u na velikim trajektima i putničkim brodovima na moru, rijekama, jezerima ili kanalima.

Ona uključuju:

Od 31. prosinca 2012. Uredba (EZ) br. 392/2009 o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem također pokriva putnike u slučaju gubitka ili štete kao posljedica nesreće.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 18. prosinca 2012.

POZADINA

Mrežna stranica Europske komisije o pravima putnika - pomorski prijevoz.

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 1177/2010

6.1.2011.

-

SL L 334, 17.12.2010., str. 1. - 16.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća (SL L 131, 28.5.2009., str. 24. - 46.)

Posljednje ažuriranje 02.06.2020