Zaštita civilnog zračnog prometa: pravila na razini EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 300/2008 o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Zajednički osnovni standardi za zaštitu civilnog zračnog prometa

Ti standardi, primjerice, uključuju:

U studenome 2015. Europska komisija usvojila je Provedbenu uredbu (EU) br. 2015/1998. Njome se propisuju detaljne mjere za provedbu tih sigurnosnih standarda te se ukida prethodna uredba (Uredba (EU) br. 185/2010) koja je izmijenjena i dopunjena više od 20 puta. Nakon usvajanja, Uredba (EU) br. 2015/1998 nekoliko je puta i sama bila izmijenjena i dopunjena.

Izmjenama se mijenja popis zemalja koje nisu članice EU-a, a koje su prepoznate kao zemlje u kojima se primjenjuju standardi istovrijedni standardima u EU-u, te se uvode nova pravila o:

Obveze zemalja EU-a i zrakoplovnih luka i operatora

Zemlje EU-a moraju:

Zračne luke, zrakoplovi i subjekti moraju:

Inspekcijski nadzori Komisije

Komisija provodi inspekcijske nadzore u suradnji s nacionalnim tijelima, uključujući nenajavljene inspekcije zračnih luka, zračnih prijevoznika te ostalih relevantnih osoba ili društava. Nacionalna tijela moraju ispraviti sve nedostatke. Nacionalna tijela odgovorna su za primarnu kontrolu kvalitete i njezinu provedbu te stoga moraju provoditi revizije i inspekcijske nadzore zračnih luka, zračnih prijevoznika i ostalih relevantnih osoba ili društava.

Priznavanje istovrijednosti standarda zaštite zračnog prometa zemalja koje nisu članice EU-a

EU može priznati standarde zaštite zračnog prometa zemalja koje nisu članice EU-a kao istovrijedne standardima EU-a kako bi omogućio sustav po modelu „one-stop security”. Ovo bi, primjerice, trebalo značiti da putnici koji dolaze u zračne luke EU-a, a putuju kao transferni putnici prema drugim odredištima neće biti podložni ponovnom zaštitnom pregledu. To bi rezultiralo bržim povezivanjem, nižim troškovima i većom udobnošću za putnike. Model „one-stop security” jedan je od ciljeva zakonodavstva EU-a o sigurnosti civilnog zračnog prometa.

Izvješća o provedbi

Komisija svake godine objavljuje izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 300/2008. Zadnje izvješće, koje se odnosi na 2017., objavljeno je 2019.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 28. travnja 2010.

Sljedeći članci primjenjuju se od 29. travnja 2008.:

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (SL L 97, 9.4.2008., str. 72.–84.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 300/2008 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 od 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa (SL L 299, 14.11.2015., str. 1.–142.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 72/2010 od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju postupaka za provođenje inspekcija Komisije u području zaštite zračnog prometa (SL L 23, 27.1.2010., str. 1.–5.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 1254/2009 od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite (SL L 338, 19.12.2009., str. 17.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 272/2009 od 2. travnja 2009. o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa utvrđenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 91, 3.4.2009., str. 7.–13.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Izvješće

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Godišnje izvješće za 2017. o provedbi Uredbe (EZ) br. 300/2008 o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prostora (COM(2019) 183 final, 16.4.2019.)

Posljednje ažuriranje 10.07.2019