Sigurni prehrambeni aditivi

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1333/2008 – prehrambeni aditivi

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. siječnja 2010.

POZADINA

Većina ocjena aditiva datira iz 1980-ih i 1990-ih. One se sada ponovno ocjenjuju. Taj postupak trebao bi biti završen do 2020.

Nakon toga, Europska komisija može predložiti promjene trenutačnih uvjeta za uporabu ili ukloniti neke aditive s popisa odobrenih aditiva.

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Prehrambeni aditivi: tvari koje se upotrebljavaju u hrani iz različitih razloga, na primjer, za zaslađivanje, bojenje ili produženje roka trajanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16 prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.–33.)

Sukcesivne izmjene i dopune Prilozima Uredbe (EZ) br. 1333/2008 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) br. 257/2010 od 25. ožujka 2010. o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (SL L 80, 26.3.2010., str. 19.-27.)

Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.–295.).

Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 19.09.2016