Jačanje partnerstva između EU-a i Kine

SAŽETAK DOKUMENTA:

EU – Kina: bliži partneri, veća odgovornost – COM(2006) 631 završna verzija

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Propisuje smjernice za politiku EU-a čiji je cilj jačanje suradnje između EU-a i Kine.

One se usredotočuju:

na prijelaz na demokraciju u Kini;

na održivi razvoj;

na aspekte trgovine; i

na međunarodnu suradnju za jače partnerstvo.

KLJUČNE TOČKE

Pružanje potpore političkoj tranziciji: EU i Kina održavaju redoviti politički dijalog o ljudskim pravima, zaštiti manjina i jačanju vladavine prava.

Promicanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša: Kao dva glavna sudionika na globalnom energetskom tržištu, EU i Kina surađuju:

kako bi poboljšale transparentnost i regulatorno okruženje energetskoga sektora;

kako bi razmijenile tehnike i informacije o učinkovitosti resursa i obnovljivim izvorima energije;

kako bi pomagale ulaganje i otvaranje javnih ugovora; te

kako bi promicale primjenu međunarodnih standarda.

Primjer suradnje na tome području jest Zajednička deklaracija EU-a i Kine o energetskoj sigurnosti iz 2012.

Postizanje ravnoteže između gospodarskog i socijalnog razvoja: EU i Kina surađuju kako bi definirale i provele uravnotežene monetarne i fiskalne politike koje su usmjerene na rješavanje problema poput slabo razvijenih standarda rada, zdravlja i starenja stanovništva.

Poboljšanje trgovinskih i gospodarskih odnosa: budući da je EU najveći trgovinski partner Kine i Kina drugi po veličini EU-a, oba partnera nastoje:

promicati otvaranje kineskoga tržišta za ulaganje i izvoz;

definirati poštena trgovinska pravila (pogotovo u pogledu prava intelektualnog vlasništva i prikladnih standarda rada); i

rješavati trgovinske sporove putem dijaloga ili putem sustava za rješavanje sporova Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Jačanje sektorske suradnje: EU i Kina nastoje ojačati bilateralnu suradnju

u znanosti i tehnologiji;

u imigraciji;

u kulturnim razmjenama; te

u obrazovanju.

Poticanje sigurnosti i međunarodne suradnje: dijalog između EU-a i Kine o miru i sigurnosti u regijama u svijetu (osobito u istočnoj Aziji). EU također podržava dijalog između Kine i drugih zemalja u regiji u cilju promicanja svoje stabilnost. Suradnja između partnera ujedno se odnosi na transparentnost vojnih izdataka, neširenje nuklearnog oružja i progresivno podizanje embarga na europska oružja.

Izaslanici EU-a i Kine okupljaju se jednom godišnje na sastanku na vrhu između EU-a i Kine koji se naizmjenično održava u Bruxellesu i Pekingu. Na sastanku na vrhu 2013. godine dogovoren je strateški program za suradnju EU-a i Kine do 2020. On predstavlja vodeći dokument njihova odnosa.

POZADINA

Diplomatski odnosi između EU-a i Kine prvi su put uspostavljeni 1975., a prvi pravni oblik uspostavljen je 1985. sporazumom o trgovini i suradnji. Taj odnos otada raste podržavanjem vanjskih poslova, pitanja sigurnosti i drugih izazova poput klimatskih promjena i globalnoga gospodarskog upravljanja.

Odnosi EU-a s Kinom

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu – EU – Kina Bliži partneri, veća odgovornost (COM(2006) 631 završna verzija od 24.10.2006.)

Posljednje ažuriranje 20.10.2015