Euro-mediteranski sporazumi o pridruživanju

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka 2006/356/EZ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane

Odluka 2005/690/EZ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane

Odluka 2004/635/EZ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane

Odluka 2002/357/EZ, EZUČ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane

Odluka 2000/384/EZ, EZUČ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

Odluka 2000/204/EZ, EZUČ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane

Odluka 98/238/EZ, EZUČ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane

Odluka 97/430/EZ o zaključivanju Euro-mediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane

Euro-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane

ČEMU SLUŽE OVI SPORAZUMI I ODLUKE?

Sporazumi imaju za cilj promicati:

Odluke odobravaju ove sporazume u ime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Euro-mediteransko partnerstvo

Partnerstvo je 2008. zamijenjeno Unijom za Mediteran (UfM).

Područje primjene

Svaki sporazum prilagođava se specifičnostima svake dotične zemlje koja nije članica EU-a. Međutim, svi u načelu imaju istu osnovnu strukturu koja obuhvaća:

Ciljevi

Svi bilateralni sporazumi imaju nekoliko istih ciljeva, osobito:

Uspostavljanje područja slobodne trgovine.

Institucionalni dogovori

Sporazumom se uspostavlja institucionalna struktura koja podrazumijeva:

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazumi o pridruživanju stupili su na snagu na sljedeće datume:

POZADINA

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2006/356/EZ od 14. veljače 2006. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane (SL L 143, 30.5.2006., str. 1.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane — Protokol 1 o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Libanona iz članka 14. stavka 1. — Protokol 2. o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Libanon poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice iz članka 14. stavka 2. — Protokol 3. o trgovini između Libanona i Zajednice prerađenim poljoprivrednim proizvodima iz članka 14. stavka 3. — Protokol 4. o definiciji pojma proizvoda s podrijetlom i načinima administrativne suradnje — Protokol 5. o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (SL L 143, 30.5.2006., str. 2.–188.)

Naknadne izmjene ovog sporazuma ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Odluka Vijeća 2005/690/EZ od 18. srpnja 2005. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane (SL L 265, 10.10.2005., str. 1.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane — Prilozi — Protokoli — Završni akt — Izjave (SL L 265, 10.10.2005., str. 2.–228.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća 2004/635/EZ od 21. travnja 2004. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane (SL L 304, 30.9.2004., str. 38.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane — Protokoli — Završni akt — Izjave — Sporazum u obliku razmjene pisama između Zajednice i Egipta o uvozu u Zajednicu svježeg rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka obuhvaćenih tarifnim podbrojem 0603 10 Zajedničke carinske tarife (SL L 304, 30.9.2004., str. 39.–208.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća i Komisije 2002/357/EZ, EZUČ od 26. ožujka 2002. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane (SL L 129, 15.5.2002., str. 1.–2.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane — Protokol 1. o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Jordana — Protokol 2. o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Jordan poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice — Protokol 3. o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje — Protokol 4. o uzajamnoj pomoći administrativnih tijela u carinskim pitanjima — Zajedničke izjave — Završni akt (SL L 129, 15.5.2002., str. 3.–176.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća i Komisije 2000/384/EZ, EZUČ od 19. travnja 2000. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane (SL L 147, 21.6.2000., str. 1.–2.)

Euro-mediteranske sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane — Protokol 1. o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Izraela — Protokol 2. o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Izrael poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice — Protokol 3. o pitanjima zaštite bilja — Protokol 4. o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje — Protokol 5. o uzajamnoj pomoći administrativnih tijela u carinskim pitanjima — Zajedničke izjave — Sporazum u obliku razmjene pisama o otvorenim bilateralnim pitanjima — Sporazum u obliku razmjene pisama o Protokolu 1. i o uvozu u Zajednicu svježeg rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka obuhvaćenih tarifnim podbrojem 0603 10 Zajedničke carinske tarife — Sporazum u obliku razmjene pisama o provedbi sporazumâ Urugvajske runde — Izjave Europske zajednice — Izjave Izraela (SL L 147, 21.6.2000., str. 3.–172.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća i Komisije 2000/204/EZ, EZUČ od 26. siječnja 2000. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane (SL L 70, 18.3.2000., str. 1.)

Euro-mediteranski sporazum o uspostavi pridruživanja između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroko, s druge strane — Protokol 1. o dogovorima koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Maroka — Protokol 2. o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda ribarstva podrijetlom iz Maroka — Protokol 3. o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz u Maroko poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice — Protokol 4 o definiciji proizvoda s podrijetlom i načinima upravne suradnje — Protokol 5 o uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pitanjima — Završni akt — Zajedničke izjave — Sporazumi u obliku razmjene pisama — Izjava Zajednice — Izjave Maroka (SL L 70, 18.3.2000., str. 2.–204.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća i Komisije 98/238/EZ, EZUČ od 26. siječnja 1998. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane (SL L 97, 30.3.1998., str. 1.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane — Protokol br. 1 o postupcima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Tunisa u Zajednicu — Protokol br. 2 o postupcima koji se primjenjuju na uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Tunisa u Zajednicu — Protokol br. 3 o postupcima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Tunis — Protokol br. 4 o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje — Protokol br. 5 o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela u carinskim pitanjima — Zajedničke izjave — Izjave (SL L 97, 30.3.1998., str. 2.–183.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća 97/430/EZ od 2. lipnja 1997. o zaključivanju Euro-mediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze (SL L 187, 16.7.1997., str. 1.–2.)

Euro-mediteranski privremeni sporazum u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane — Protokol 1. O dogovorima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze u Zajednicu — Protokol 2 o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze — Protokol 3 o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama upravne suradnje — Završni akt — Zajedničke izjave — Izjave Europske Zajednice (SL L 187, 16.7.1997., str. 3.–135.)

Vidjeti pročišćeni tekst.


* Ovaj se naziv ne bi trebao tumačiti kao priznanje države Palestine i ne dovodi u pitanje pojedinačne stavove država članica po tom pitanju.

Posljednje ažuriranje 27.03.2020