Bilateralni okvirni sporazumi o suradnji sa zemljama Mercosura

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila

Odluka 95/445/EZ – o sklapanju Okvirnog sporazuma za suradnju između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Republike Paragvaja

Odluka 92/509/EEZ – o sklapanju Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Republike Paragvaja

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja

Odluka 92/205/EEZ – o sklapanju Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja

Okvirni sporazum o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i Argentinske Republike

Odluka 90/530/EEZ – o sklapanju Okvirnog sporazuma za trgovinsku i gospodarsku suradnju između Europske ekonomske zajednice i Argentinske Republike

ČEMU SLUŽE OVI SPORAZUMI I ODLUKE?

KLJUČNE TOČKE

DATUM STUPANJA NA SNAGU

POZADINA

Za dodatne informacije pogledajte:

KLJUČNI POJMOVI

Najpovlaštenija nacija (MFN): klauzula o najpovlaštenijoj naciji zahtijeva od zemlje da ustupke, privilegije ili imunitet dodijeljene jednoj zemlji u trgovinskom sporazumu osigura i drugim zemljama u svakom sporazumu koji sadrži ovu klauzulu. Ova se klauzula obično primjenjuje na članove Svjetske trgovinske organizacije koji moraju odobriti bilo kakav preferencijalni tretman svim ostalim zemljama članicama Svjetske trgovinske organizacije u vezi s pitanjima koja su obuhvaćena tim sporazumima.

GLAVNI DOKUMENTI

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila (SL L 262, 1.11.1995., str. 54.–65.)

Odluka Vijeća 95/445/EZ od 30. listopada 1995. o sklapanju Okvirnog sporazuma za suradnju između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila (SL L 262, 1.11.1995., str. 53.)

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Republike Paragvaja (SL L 313, 30.10.1992., str. 72.–81.)

Odluka Vijeća 92/509/EEZ od 19. listopada 1992. o sklapanju Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Republike Paragvaja (SL L 313, 30.10.1992., str. 71.)

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja (SL L 94, 8.4.1992., str. 2.–12.)

Odluka Vijeća 92/205/EEZ od 16. ožujka 1992. o sklapanju Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja (SL L 94, 8.4.1992., str. 1.)

Okvirni sporazum za trgovinsku i gospodarsku suradnju između Europske ekonomske zajednice i Argentinske Republike (SL L 295, 26.10.1990., str. 67.–73.)

Odluka Vijeća 90/530/EEZ od 8. listopada 1990. o sklapanju Okvirnog sporazuma za trgovinsku i gospodarsku suradnju između Europske ekonomske zajednice i Argentinske Republike (SL L 295, 26.10.1990., str. 66.)

VEZANI DOKUMENTI

Informacije u vezi sa stupanjem na snagu Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila (SL L 262, 1.11.1995., str. 66.)

Informacije u vezi s datumom stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o suradnji između Republike Paragvaja i Europske ekonomske zajednice, potpisanog u Bruxellesu 3. veljače 1992. (SL L 313, 30.10.1992., str. 82.)

Obavijest u vezi sa stupanjem na snagu Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja (SL L 286, 5.11.1994., str. 40.)

Informacije u vezi sa stupanjem na snagu Sporazuma o suradnji između Europske gospodarske zajednice, s jedne strane, i Argentinske Republike s druge strane (SL L 208, 30.7.1991., str. 73.)

Posljednje ažuriranje 06.03.2020