Instrument EU-a za humanitarnu pomoć

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 o humanitarnoj pomoći

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNI PRIORITETI

Načela

Pomoć EU-a mora:

Korisnici

Pomoć EU-a koordinira uprava Europske komisije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (ECHO).

Sredstva su namijenjena zemljama izvan EU-a.

Obuhvaćeni sektori

Humanitarna pomoć može se pružiti u više oblika, a svaki ovisi o prirodi krize, među kojima su:

Humanitarna pomoć se također može primijeniti na smanjivanje rizika nepogoda.

Financiranje

EU je s državama članicama svjetski vodeći donator humanitarne pomoći. 2014. godine 121 milijun ljudi iz više od 80 zemalja primio je pomoć iz EU-a u iznosu većem od 1,27 milijarde EUR.

Ovaj je iznos omogućio spašavanje u svim regijama zahvaćenima većim krizama diljem svijeta, među kojima su Sirija, Južni Sudan, Jemen i Ukrajina.

Koordinacija s partnerima

Humanitarna pomoć EU-a provodi se preko 200 partnerskih organizacija poput agencija Ujedinjenih naroda, međunarodnih organizacija poput Crvenog križa i mnogih nevladinih organizacija (NVO-i).

Kako bi dobile financijska sredstva za humanitarni projekt, partnerske organizacije šalju prijedloge za financiranje i drže se strogih pravila za procjenu i nadzor projekata.

Partneri moraju priznati podršku EU-a prikazivanjem vizualnog identiteta EU-a na lokacijama projekta.

I moraju usko koordinirati svoje projekte, osigurati brzu i učinkovitu pomoć.

Dugoročno djelovanje

Humanitarna pomoć također se razvija kako bi povećala otpornost na buduće šokove, pružanjem dugoročnih prednosti razvoja, u skladu s:

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. srpnja 1996.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći (SL L 163, 2.7.1996., str. 1. –6.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1257/96 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 26.07.2016