Poduzeća za cestovni prijevoz ili putnički promet: Operativna pravila

Države EU-a nisu na dovoljno dosljedan način primijenile pravila za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika (tj., pružanje prijevoza usluga i putnika) kako je navedeno u Direktivi 96/26/EZ Stavljanjem izvan snage Direktive 96/26/EZ, Uredba 1071/2009 se nastoji baviti tim nedostatkom.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ.

SAŽETAK

Države EU-a nisu na dovoljno dosljedan način primijenile pravila za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika (tj., pružanje prijevoza usluga i putnika) kako je navedeno u Direktivi 96/26/EZ Stavljanjem izvan snage Direktive 96/26/EZ, Uredba 1071/2009 se nastoji baviti tim nedostatkom.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba navodi pravila za poduzeća koja žele ući u sustav cestovnog prijevoza (tj., cestovni prijevoz dobara) i putničkog prometa te biti aktivna u njima.

Primjenjuje se na poduzeća osnovana u EU-u koja su aktivna (ili imaju namjeru biti aktivnima u) prijevozu dobara ili ljudi u zamjenu za naknadu.

KLJUČNE TOČKE

Poduzeća aktivna u djelatnosti cestovnog prijevoznika moraju;

imati stvarni i stabilni poslovni nastan u jednog od država EU-a;

imati dobar ugled;

imati odgovarajući financijski položaj; i

imati potrebnu stručnu osposobljenost.

Upravitelj prijevoza

Svako poduzeće za cestovni prijevoz mora imenovati upravitelja prijevoza koji je odgovoran za kontinuirano upravljanje prijevoznom djelatnošću tog poduzeća. Ovaj upravitelj mora imati boravište u EU-u i biti stvarno povezan s poduzećem, npr. kao zaposlenik, direktor ili dioničar.

Kako postati cestovni prijevoznik

Poduzeće koje želi biti aktivno u djelatnosti cestovnog prijevoza mora imati poslovni nastan u nekoj od država EU-a s poslovnim prostorom u toj državi EU-a gdje čuva svu dokumentaciju (npr. računovodstvenu dokumentaciju, kadrovsku dokumentaciju, dokumentaciju koja sadrži podatke o trajanju vožnje i odmora), a koji su potrebni za poslovanje. Štoviše, treba imati na raspolaganju najmanje jedno vozilo registrirano u toj državi EU-a (nakon dobivanja dozvole) te imati poslovni centar u toj državi koji raspolaže potrebnom tehničkom opremom i uređajima za upravljanje vozilima.

Dodatno:

Poduzeće i upravitelj ne smiju biti osuđeni za povredu određenih nacionalnih pravila i pravila EU-a koji se odnose na cestovni prijevoz;

Poduzeće mora biti sposobno ispuniti svoje financijske obveze;

Upravitelj mora proći obvezni pisani ispit koji se može dopuniti usmenim ispitom.

Dozvola i praćenje

Države EU-a moraju imenovati jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za:

proučavanje zahtjeva koja su uložila poduzeća;

izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika;

izjavu da fizička osoba jest/nije sposobna upravljati prijevoznom djelatnošću poduzeća;

provjeravanje ispunjava li poduzeće sve zahtjeve.

Nadležna tijela također su odgovorna za praćenje prijava poduzeća za registraciju u roku od tri mjeseca. Ona također mogu proglasiti poduzeća nesposobna za upravljanje prijevoznom djelatnošću.

Pojednostavljenje i administrativna suradnja

Svaka država EU-a mora voditi nacionalni elektronički upisnik poduzeća kojima je odobrena aktivnost u djelatnosti cestovnog prijevoznika. Nadležna nacionalna tijela odgovorna su za nadziranje podataka u tom upisniku. Nacionalni upisnici moraju biti međusobno povezani, čime se nadležnim tijelima u bilo kojoj državi EU-a omogućava dostupnost nacionalnom elektroničkom upisniku neke druge države EU-a.

Izvješće o provedbi

U svome prvom izvješću o provedbi, za razdoblje do kraja 2012., Komisija je zabilježila da ne može dati potpunu analizu provedbe Uredbe zbog podataka koji su nedostajali. Za ubuduće preporuča izradu standardnog obrasca za izvještavanje. Također potiče države EU-a na pripremu pregleda svojih nacionalnih sustava za odobrenja.

KADA UREDBA STUPA NA SNAGU?

Od 4. prosinca 2011.

Za više informacija pogledajte mrežnu stranicu Glavne uprave Europske komisije za mobilnost i promet.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1071/2009

4.12.2009.

-

SL L 300 od 14.11.2009., str. 51.-71.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 613/2012

11. 7. 2012.

-

SL L 178 od 10.7.2012., str. 6.-6.

Uredba (EU) br. 517/2013

1.7.2013.

_

SL L 158, 10.6.2013., str. 1.-71.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika u razdoblju od 4. prosinca 2011. do 31. prosinca 2012. (Prvo izvješće Komisije o provedbi određenih odredbi o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika u državama članicama) (COM(2014) 592 final od 25.9.2014.).

07.01.2015