Kratka prodaja vrijednosnih papira

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 236/2012 o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Uredbom:

Provedbeni i delegirani akti

Pandemija bolesti COVID-19 – Odluke ESMA-e

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. studenoga 2012.

POZADINA

U vremenima financijske nesigurnosti određene financijske transakcije, kao što su kratka prodaja i kreditne izvedenice na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, nose rizik od pogoršanja dodatnog pada cijena dionica, posebice u financijskim institucijama, ugrožavajući njihovo postojanje te uzrokujući rizike za cijeli financijski sustav. Takva nestabilnost na financijskim tržištima može se preliti u stvarno gospodarstvo.

Više informacija možete pronaći ovdje:

KLJUČNI POJMOVI

Kratka prodaja: transakcija u kojoj financijska institucija prodaje financijski proizvod koji je posudila s namjerom da ga kasnije otkupi. Institucija se nada da će cijena proizvoda u međuvremenu pasti kako bi ga trebala platiti manje od cijene dobivene prodajom.
Kreditne izvedenice na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS): iznimno rizične, neregulirane izvedenice.
Iznimne okolnosti: u kontekstu ove Uredbe:
Gola kratka prodaja: smatra se rizičnijom od uobičajene kratke prodaje – kada prodavatelj čak nije ni posudio financijski proizvod.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (SL L 86, 24.3.2012., str. 1.–24.)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) br. 236/2012 uvrštene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (EU) 2020/525 od 16. ožujka 2020. o privremenom snižavanju praga za obavješćivanje o neto kratkim pozicijama u izdanom dioničkom kapitalu društava čije su dionice uvrštene u trgovanje na uređenom tržištu i zahtjevu fizičkim ili pravnim osobama koje imaju neto kratke pozicije da u slučaju prelaska određenog praga obavijeste nadležna tijela u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 116, 15.4.2020., str. 5.–13.)

Uredba (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (SL L 175, 30.6.2016., str. 1.–7.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s definicijama, izračunom neto kratkih pozicija, pokrivenim kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, pragovima za obavješćivanje, pragovima likvidnosti za privremenu obustavu ograničenja, značajnim padom vrijednosti financijskih instrumenata i negativnim događajima (SL L 274, 9.10.2012., str. 1.–15.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodu izračuna pada vrijednosti likvidnih dionica i drugih financijskih instrumenata (SL L 274, 9.10.2012., str. 16.–17.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012 od 29. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sredstvima objave neto pozicija u dionicama, oblikom informacija koje treba dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama, vrstama sporazuma, aranžmana i mjera kako bi se na odgovarajući način osigurala raspoloživost dionica ili državnih dužničkih instrumenata za namiru te datumima i razdoblju za utvrđivanje glavnog mjesta trgovanja dionice u skladu s Uredbom (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (SL L 251, 18.9.2012., str. 11.–18.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012 od 29. lipnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u pogledu zahtjeva koji se odnose na obavješćivanje i objavu neto kratkih pozicija, pojedinosti o informacijama koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama i metode izračuna prometa s ciljem određivanja izuzetih dionica (SL L 251, 18.9.2012., str. 1.–10.)

Posljednje ažuriranje 18.12.2020