Rezidue veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 470/2009 – postupci EU-a za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđujuju pravila najvećih dopuštenih količina farmakološki djelatnih tvari, poput antibiotika, korištenih u veterini i vezanih uz hranu životinjskog podrijetla, uključujući meso, ribu, mlijeko, jaja i med, kako bi se osigurala sigurnost hrane.

U tom smislu, uspostavlja:

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 6. srpnja 2009.

POZADINA

Prethodna pravila EU-a o ovom problemu bila su previše složena i vodila su prema smanjenju dostupnosti lijekova za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane u EU. Ova uredba uvedena je kako bi osigurala i sigurnost potrošača i dostupnost veterinarskih lijekova koji tretiraju određene bolesti.

KLJUČNI POJMOVI

Najveća dopuštena količina rezidua (NKD): najveća dopuštena koncentracija rezidue farmakološki djelatnih tvari koje mogu biti dozvoljene u hrani životinjskog porijekla.
Referentna granica za poduzimanje mjera: razina rezidue farmakološki djelatnih tvari uspostavljena za provođenje kontrole za tvari za koje nije utvrđena najveća dopuštena količina rezidue. Referentne granice za poduzimanje mjera uspostavljene su konzultiranjem sa službenim kontrolnim laboratorijima.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.–22.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2017/880 оd 23. svibnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu najveće dopuštene količine rezidua određene za farmakološki djelatnu tvar u određenoj hrani za drugu hranu dobivenu od iste vrste životinja i najveće dopuštene količine rezidua određene za farmakološki djelatnu tvar u jednoj ili više vrsta životinja za drugu vrstu životinja, u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 135, 24.5.2017., str. 1.–5.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/12 оd 6. siječnja 2017. o formi i sadržaju prijava i zahtjeva za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 4, 7.1.2017., str. 1.–7.)

Uredba Komisije (EZ) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (SL L 15, 20.1.2010., str. 1.–72.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 37/2010 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13.2.1993., str. 1.–3.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 23.11.2017