Zemljopisno podrijetlo jakih alkoholnih pića

U cilju zaštite potrošača i razvoja sektora jakih alkoholnih pića* Europska unija (EU) izradila je pravni okvir koji osigurava jedinstvena pravila u cijelom EU-u o stavljanju jakih alkoholnih pića na tržište.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 110/2008 od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89

SAŽETAK

U cilju zaštite potrošača i razvoja sektora jakih alkoholnih pića* Europska unija (EU) izradila je pravni okvir koji osigurava jedinstvena pravila u cijelom EU-u o stavljanju jakih alkoholnih pića na tržište.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Navodi pravila vezano uz definiciju, opisivanje, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića te zaštitu zemljopisnih oznaka. Odnosi se na sva jaka alkoholna pića, neovisno o tome jesu li proizvedena u zemljama EU-a ili izvan EU-a.

KLJUČNE TOČKE

KLJUČNI POJMOVI

* Jaka alkoholna pića: alkoholna pića namijenjena prehrani ljudi. Po definiciji, ona imaju posebna organoleptička svojstva i alkoholnu jakost od najmanje 15 %. Proizvode se destilacijom, maceracijom ili dodavanjem aroma ili miješanjem alkoholnog pića s jednim ili više drugih pića, etilnim alkoholom poljoprivrednog podrijetla ili određenim destilatima.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 110/2008

20.2.2008.

-

SL L 39, 13.2.2008., str. 16.-54.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1334/2008

20.1.2009.

-

SL L 354, 31.12.2008., str. 34.-50.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 110/2008 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 936/2009 od 7. listopada 2009. o primjeni sporazuma između Europske unije i trećih zemalja o uzajamnom priznavanju određenih jakih alkoholnih pića (SL L 264, 8.10.2009., str.5.-6.)

Posljednje ažuriranje 02.10.2015