Borba protiv korupcije u privatnom sektoru

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Uključivanje pojma korupcije u nacionalno kazneno pravo

Odgovornost pravnih i fizičkih osoba

Nadležnost

Svaka zemlja EU-a ima sudsku nadležnost ako je kazneno djelo počinjeno:

Odluka se primjenjuje na Gibraltar.

Na ovu odluku utječe presuda Suda Europske unije u predmetu C-176/03 koji se odnosi na raspodjelu ovlasti u kaznenim stvarima između Europske komisije i Vijeća.

OTKADA SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Zemlje EU-a morale su poduzeti potrebne mjere kako bi se pridržavale pravila Odluke do 22. srpnja 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Aktivna korupcija: davanje mita osobi kako bi protupravno djelovala u okviru obavljanja svojih dužnosti.
Pasivna korupcija: primanje mita.
Pravna osoba: svaki subjekt koji ima takav status prema važećem nacionalnom pravu, osim država ili drugih javnih tijela koja izvršavaju javne ovlasti i međunarodnih javnih organizacija.
Povreda dužnosti: mora se tumačiti sukladno nacionalnom pravu. Pojam povrede dužnosti u nacionalnom pravu trebao bi obuhvaćati barem svako nelojalno ponašanje koje predstavlja povredu zakonskih obveza ili povredu strukovnih propisa.

GLAVNI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.–56.)

VEZANI DOKUMENT

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Okvirnom odlukom Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (COM(2019) 355 final, 26.7.2019.)

Posljednje ažuriranje 18.02.2020