Medalje i žetoni koji nalikuju eurokovanicama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 21. prosinca 2004.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373, 21.12.2004., str. 1.-6.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 2182/2004 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 02.02.2017