Akreditacija i nadzor tržišta

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 765/2008 – utvrđivanje zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Nacionalna akreditacijska tijela

Nadzor tržišta EU-a i nadzor nad uvozom

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

POZADINA

* KLJUČNE TOČKE

Oznaka CE: oznaka koju proizvođač upotrebljava da bi označio da je proizvod sukladan sa zakonskim standardima sukladnosti EU-a.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti: tijelo koje obavlja poslove koji uključuju umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.–47.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.–17.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2001/95/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.–128.)

Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 21.–29.)

Posljednje ažuriranje 14.02.2017