Europska agencija za upravljanje vanjskim granicama – Frontex

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Osniva Frontex, Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije.

Uredba (EU) br. 1168/2011 dopunjuje i mijenja originalni dokument s ciljem poboljšanja integriranog upravljanja vanjskim granicama EU-a i jačanja suradnje među nacionalnim graničnim tijelima straže.

Dodatne izmjene i dopune, Uredba (EU) br. 656/2014, uspostavljaju pravila za nadzor vanjskih morskih granica EU-a u kontekstu operativne suradnje kojom upravlja Frontex.

KLJUČNE TOČKE

Zadaće

Glavne zadaće Frontexa jesu:

Oprema

Frontex može kupiti/unajmiti svoju opremu za graničnu kontrolu (automobili, plovila, helikopteri itd.) ili ih kupiti zajedno sa zemljama EU-a.

Operativni plan

Operativni plan (izrađuje se prije zajedničkih operacija, brzih graničnih intervencija i pilot projekata) mora uključivati sve aspekte dotične aktivnosti, poput:

Timovi granične straže EU-a

Europski timovi granične straže sudjeluju u zajedničkim operacijama, brzim graničnim intervencijama i pilot projektima koje koordinira Frontex.

Sastoje se od graničnih stražara iz zemalja EU-a, stručnjaka u različitim područjima upravljanja granicama, uključujući:

Suradnja

Frontex može surađivati s Europolom, Europskim potpornim uredom za azil, Agencijom EU-a za temeljna prava, tijelima zemalja izvan EU-a i međunarodnim organizacijama, kao što su Povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice i Međunarodna organizacija za migraciju (IOM).

Eurosur

Europski sustav nadzora granica (Eurosur) počeo je s djelovanjem 2013. na temelju zasebne uredbe. Taj okvir za razmjenu informacija dizajniran je s ciljem poboljšavanja upravljanja vanjskim granicama EU-a. Njegov cilj je podržati zemlje EU-a:

Frontex igra važnu ulogu u sastavljanju i analizi „europske situacijske slike”, pregleda događaja koji su se nedavno odvili na granicama određenih zemalja EU-a i koji bi mogli pomoći u otkrivanju promjenjivih ruta ili novih metoda koje koriste zločinačke mreže.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. svibnja 2005.

POZADINA

Frontex je započeo s djelovanjem 2005. Sjedište mu je u Varšavi u Poljskoj.

U kontekstu Europskog plana za migraciju, u prosincu 2015., Europska komisija objavila je prijedlog za stvaranje Europske agencije za graničnu iobalnu stražu . Ona bi se sastojala od Frontexa i tijela zemalja EU-a odgovornih za upravljanje granicama i omogućila bi integriranije upravljanje vanjskim granicama EU-a.

KLJUČNI POJAM

* Zemlje schengenskog prostora: Europske zemlje koje su potpisale sporazum za uklanjanje graničnih kontrola i omogućavanje slobodnog kretanja svih državljana zemalja potpisnica, drugih zemalja EU-a i nekih zemalja izvan EU-a.

Zemlje schengenskog prostora jesu: Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Švicarska.

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.-11.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (Eurosur) (SL L 295, 6.11.2013., str. 11.-26.)

Posljednje ažuriranje 02.05.2016