Priznavanje i izvršenje naloga za oduzimanje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP – primjena načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje

ČEMU SLUŽI OVA OKVIRNA ODLUKA?

Ovom se okvirnom odlukom dopušta pravosudnom tijelu jedne zemlje Europske unije (EU) poslati nalog za zamrzavanje ili oduzimanje imovine pravosudnom tijelu druge zemlje EU-a, gdje će se nalog priznati i provesti bez ikakvih daljnjih formalnosti.

KLJUČNE TOČKE

Što je nalog za oduzimanje?

To je trajna mjera kojom se nezakonito stečena imovina oduzima kriminalcima ili njihovim suučesnicima.

Kaznena djela

Prosljeđivanje

Priznavanje i izvršenje

Odbijanje priznavanja i izvršenja

Izvršenje naloga može se odbiti ako nije predočena potvrda, ako je nepotpuna ili izričito ne odgovara nalogu. Može se odbiti i u brojnim drugim situacijama, uključujući sljedeće:

Odgoda izvršenja

Izvršenje se može odgoditi u nekoliko slučajeva, uključujući sljedeće:

Zainteresirane strane

Zemlje EU-a moraju osigurati da bilo koja zainteresirana strana, uključujući legitimne treće strane, ima pravne lijekove protiv priznavanja i izvršenja naloga za oduzimanje.

OTKAD SE OKVIRNA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 24. studenoga 2006. Zemlje EU-a trebale su je prenijeti u svoja nacionalna prava do 24. studenoga 2008.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL L 328, 24.11.2006., str. 59.–78.)

Sukcesivne izmjene i dopune Okvirne odluke 2006/783/PUP uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2. 8. 2003., str. 45.–55.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 22. Okvirne odluke Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (COM(2010) 428 final, 23.8.2010.)

Posljednje ažuriranje 07.12.2016