Odluka kojom se osniva Eurojust

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2002/187/PUP kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Sastav, nadležnost i zadaće Eurojusta

Osobni podaci

Odnosi s drugim tijelima

Da bi izvršio svoje zadaće, Eurojust održava bliske radne odnose s Europskom pravosudnom mrežom. Odlukom o izmjeni 2009/426/PUP ti su odnosi prošireni na Europol, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), Europsku graničnu i obalnu stražu i Obavještajni centar EU-a. Uz odobrenje Vijeća, Eurojust može sklopiti sporazume o razmjeni informacija s trećim zemljama, međunarodnim tijelima i Međunarodnom organizacijom kriminalističke policije (Interpol) te koordinirati pravosudnu suradnju s trećim zemljama.

Izvješća

Vijeće i Europski parlament redovito se obavješćuju o aktivnostima Eurojusta i trenutačnom stanju kriminala u EU-u. U svojem godišnjem izvješću Vijeću, Eurojust može dati prijedloge za poboljšanje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

OTKADA SE PREDMETNA ODLUKA PRIMJENJUJE?

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (SL L 63, 6.3.2002., str. 1.–13.)

Sukcesivne izmjene Odluke 2002/187/PUP uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (SL L 295, 21.11.2018., str. 138.–183.)

Posljednje ažuriranje 17.04.2019