Europska mreža za genocid

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2002/494/PUP – mreža kontaktnih točaka o genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Njome se uspostavlja mreža nacionalnih kontaktnih točaka (po jedna u svakoj zemlji EU-a) za unaprjeđenje suradnje u borbi protiv genocida*, zločina protiv čovječnosti* i ratnih zločina*.

KLJUČNE TOČKE

Nacionalne kontaktne točke za razmjenu informacija o istraživanju takvih zločina uspostavljaju se u svakoj zemlji EU-a. Informacije o svakoj kontaktnoj točki moraju se poslati Glavnom tajništvu Vijeća EU-a koje te informacije potom prosljeđuje nacionalnim kontaktnim točkama u drugim zemljama EU-a.

Nacionalne kontaktne točke međusobno razmjenjuju informacije važne za istraživanja o genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima na zahtjev drugih nacionalnih kontaktnih točaka.

Vijeće EU-a svake godine izvješćuje Europski parlament o aktivnostima mreže kontaktnih točaka.

Mreža se sastaje dvaput godišnje na sastancima koje saziva Predsjedništvo Vijeća EU-a radi usklađivanja stalnih napora u provođenju istrage i kaznenog progona osoba osumnjičenih za počinjenje ili sudjelovanje u počinjenju genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 13. lipnja 2002.

POZADINA

Sve zemlje EU-a ratificirale su Rimski statut od 17. srpnja 1998. osnivajući Međunarodni kazneni sud (MKS) za saslušanje slučajeva koji uključuju genocid, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine.

Međutim, za istrage i progon počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina ponajprije su odgovorna nacionalna tijela. Stoga je potrebna njihova bliskija suradnja kako bi se osigurala uspješna borba protiv tih zločina.

KLJUČNI POJMOVI

* Genocid: djela počinjena s namjerom uništenja, u cijelosti ili dijelom, nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine.

* Zločini protiv čovječnosti: djela počinjena kao dio opsežnog i sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva.

* Ratni zločini: počinjena djela koja krše ratno pravo (npr. ženevske konvencije). Primjeri uključuju zlostavljanje ratnih zarobljenika, ubijanje talaca ili namjerno uništavanje gradova i sela.

DOKUMENT

Odluka Vijeća 2002/494/PUP od 13. lipnja 2002. o osnivanju Europske mreže kontaktnih točaka vezano za osobe odgovorne za genocid, zločine protiv čovječanstva i ratne zločine (SL L 167, 26.6.2002., str. 1.–2.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2003/335/PUP od 8. svibnja 2003. o istrazi i progonu počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina (SL L 118, 14.5.2003., str. 12.–14.)

Posljednje ažuriranje 26.11.2015