Učinkovitiji postupci izručivanja: Europski uhidbeni nalog

Osoba koja je počinila teško kazneno djelo u državi EU-a, ali koja živi u drugoj zemlji može biti vraćena u prvu zemlju kako bi se brzo suočila s pravdom te uz malo upravno opterećenje.

DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - Izjave određenih država članica o donošenju Okvirne odluke.

SAŽETAK

Osoba koja je počinila teško kazneno djelo u državi EU-a, ali koja živi u drugoj zemlji može biti vraćena u prvu zemlju kako bi se brzo suočila s pravdom te uz malo upravno opterećenje.

ŠTO RADI OVA OKVIRNA ODLUKA?

Njome se poboljšavaju i pojednostavljuju sudski postupci kako bi se ubrzao povratak ljudi iz druge države EU-a koji su počinili teško kazneno djelo.

KLJUČNE TOČKE

Europski uhidbeni nalog zamjenjuje sustav izručivanja. Od svakog nacionalnog pravosudnog tijela zahtijeva da prizna i djeluje, uz minimalne formalnosti i unutar određenog roka, na zahtjeve pravosudnog tijela druge države EU-a. Nalogom se traži predaja osobe kako bi se:

Nalog se primjenjuje u sljedećim slučajevima:

Razmjerna uporaba naloga

Države EU-a u obzir moraju uzeti sljedeće (nepotpun popis):

Kada je pojedinac uhićen, mora ga se informirati o sadržaju uhidbenog naloga.

U kojim slučajevima države EU-a moraju odbiti djelovati prema nalogu?

Pravila za osiguranje postupovnih prava u kaznenim postupcima na temelju uhidbenog naloga

Ona uključuju:

Prostor za unaprjeđenje

U izvješću Europske komisije iz 2011. utvrđeno je da, iako je Europski uhidbeni nalog vrlo uspješno pomagao državama EU-a u borbi protiv kriminala, postoji nekoliko područja koja je moguće dodatno unaprijediti, uključujući:

Za više informacija pogledati Europski uhidbeni nalog na internetskoj stranici Europske komisije.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Okvirna odluka 2002/584/PUP

7.8.2002.

31.12.2003.

SL L 190, 18.7.2002., str. 1.-20.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Okvirna odluka 2009/299/PUP

28.3.2009.

28.3.2011.

SL L 81, 27.3.2009., str. 24.-36.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (Službeni list L 280, 26.10.2010., str. 1.-7.).

Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (Službeni list L 142, 1.6.2012., str. 1.-10.).

Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (Službeni list L 294, 6.11.2013., str. 1.-12.).

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi od 2007. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (COM(2011) 175 završna verzija od 11.4.2011.).

Izjave navedene u članku 31. stavku 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (Službeni list L 246, 29.9.2003., str. 1.-1.).

Posljednje ažuriranje 29.07.2015