Uzajamna pravna pomoć u kaznenim stvarima među državama članicama EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama EU-a

Akt Vijeća kojim se donosi Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama EU-a

ČEMU SLUŽE OVA KONVENCIJA I AKT?

Konvencijom se nastoji potaknuti i olakšati međusobna pomoć pravosudnih, policijskih i carinskih vlasti u kaznenim pitanjima i poboljšati brzina i učinkovitost pravosudne suradnje. Ona dopunjava Konvenciju Vijeća Europe iz 1959. o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i njezin Protokol iz 1978.

Aktom se odobrava konvencija uime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Zahtjevi za uzajamnu pravnu pomoć

Posebni oblici uzajamne pravne pomoći

Presretanja telekomunikacija

Posebna pravila za određene države članice EU-a

Posebna pravila primjenjuju se:

OTKAD SE AKT I KONVENCIJA PRIMJENJUJU?

Konvencija je stupila na snagu 23. kolovoza 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Kontrolirana izručenja: tehnika dopuštanja ilegalnih ili sumnjivih pošiljaka droge ili njihovih nadomjestaka, prolaska iz državnog područja jedne ili više država, kroz ili unutar njega, uz znanje i pod nadzorom njihovih nadležnih tijela, radi identificiranja osoba uključenih u počinjenje kaznenih djela.

GLAVNI DOKUMENTI

Konvencija utvrđena od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije – Izjava Vijeća o članku 10. stavku 9. – Izjava Ujedinjene Kraljevine (1) o članku 20. (SL C 197, 12.7.2000., str. 3.–23.)

Akt Vijeća od 29. svibnja 2000. kojim se u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji donosi Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije (SL C 197, 12.7.2000., str. 1.–2.)

VEZANI DOKUMENTI

Protokol donesen od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji uz Konvenciju o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije (SL C 326, 21.11.2001., str. 2.–8.)

Komunikacija glavnog tajnika Europske unije u skladu s člankom 30. stavkom 2. Konvencije, utvrđene od stane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije (SL C 197, 12.7.2000., str. 24.)

Posljednje ažuriranje 10.09.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.