Obrazac EU-a za boravišne dozvole

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1030/2002 – jedinstven obrazac za boravišne dozvole za državljane zemalja koje nisu članice EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uspostavlja jedinstveni obrazac za boravišne dozvole, zajedno sinformacijama koje on mora sadržavati, za državljane zemalja koje nisu članice EU-a, a koji zakonski borave u EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Uredba (EZ) br. 380/2008 izmjenjuje Uredbu (EZ) br. 1030/2002 vezano uz integraciju biometrijskih identifikatora* u jedinstveni obrazac za boravišne dozvole.

Budući da se trenutačni format boravišnih dozvola upotrebljava više od 20 godina, donesena je Uredba (EU) 2017/1954.

Njome se uvodi novi jedinstveni predložak za dozvole s novim sigurnosnim značajkama da bi se spriječilo krivotvorenje. Specifikacije slika i teksta, navedene u prilogu Uredbi (EU) 2017/1954, zamjenjuju one iz priloga izvornoj uredbi iz 2002. godine. U šestomjesečnom prijelaznom razdoblju zemlje EU-a moraju iskoristiti postojeće zalihe boravišnih dozvola.

Ova Uredba ne obvezuje Irsku ili Ujedinjenu Kraljevinu (1), a Danska u roku od šest mjeseci od njezina donošenja može odlučiti hoće li ona stupiti na snagu u Danskoj.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba (EZ) br. 1030/2002 primjenjuje se od 15. lipnja 2002.

Uredba (EU) 2017/1954 primjenjuje se najkasnije 15 mjeseci nakon što Europska komisija donese nove dodatne tehničke specifikacije za boravišne dozvole.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Biometrijski identifikatori: uporaba jedne ili više fizičkih karakteristika pojedinca (otisci prstiju, struktura lica, šarenica oka), spremljenih na medij poput pametne kartice, crtičnog koda ili dokumenta, da bi se provjerio identitet osobe koja taj dokument pokazuje.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od 13. lipnja 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (SL L 157, 15.6.2002., str. 1.–7.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1030/2002 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (SL L 81, 21.3.2001., str. 1.–7.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 04.04.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.