Jamstva proizvoda za potrošače

Trgovci koji prodaju robu široke potrošnje u Europskoj uniji (EU) dužni su ispraviti nedostatke koji su postojali u trenutku isporuke i koji postanu očiti unutar dvije godine. Pravila EU-a potrošačima jamče minimalnu razinu zaštite, naročito ako roba ne zadovoljava obećane standarde.

DOKUMENT

Direktiva 99/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu

SAŽETAK

Trgovci koji prodaju robu široke potrošnje u Europskoj uniji (EU) dužni su ispraviti nedostatke koji su postojali u trenutku isporuke i koji postanu očiti unutar dvije godine. Pravila EU-a potrošačima jamče minimalnu razinu zaštite, naročito ako roba ne zadovoljava obećane standarde.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Usklađuje one dijelove zakona o potrošačkim ugovorima o prodaji robe koje pokrivaju pravna jamstva* i, u manjoj mjeri, komercijalna jamstva* (garancije).

KLJUČNE TOČKE

KLJUČNI POJMOVI

* Pravno jamstvo: pravna zaštita koju uživa potrošač ako se utvrdi da je roba neispravna. Ono ne ovisi o uvjetima u ugovoru.

* Komercijalno jamstvo: spremnost jamca (često proizvođač) da preuzme osobnu odgovornost za određene nedostatke u određenom vremenskom razdoblju.

Za više informacija, posjetite rubriku Prodaja i jamstva na mrežnoj stranici Europske komisije.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 99/44/EZ

7.7.1999.

1.1.2002.

SL L 171, 7.7.1999., str. 12. - 16.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2011/83/EU

12.12.2011.

13.12.2013.

SL L 304, 22.11.2011., str. 64. - 88.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1. - 11.)

Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64. - 88.)

Direktiva Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL L 210, 7.8.1985., str. 29. - 33.)

Posljednje ažuriranje 09.09.2015