Putovanja u paket aranžmanima (do 2018.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 90/314/EEZ o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Paket aranžman jest kombinacija barem dviju različitih vrsta putničkih usluga (prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga) koje zadovoljavaju sljedeća dva uvjeta:

Informiranje potrošača

Izmjene ugovora

Otkazivanje ili neizvršenje ugovora

Nova pravila od srpnja 2018

Direktiva 90/314/EEZ stavit će se izvan snage i zamijeniti Direktivom (EU) 2015/2302 od 1. srpnja 2018. Nova će direktiva proširiti zaštitu u odnosu na onu koju imaju tradicionalni odmori u paket aranžmanima koje organiziraju organizatori putovanja. Njome će se zaštititi potrošači koji rezerviraju druge oblike kombiniranih putovanja, npr. kombinaciju leta i hotela ili unajmljivanje automobila, sve zajedno na nekoj internetskoj stranici.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 18. lipnja 1990.. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 31. prosinca 1992.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Viša sila: događaj koji se ne može predvidjeti ili koji, ako se može predvidjeti, ne može se staviti pod kontrolu, tj. ne može se izbjeći ni ako se poduzmu potrebne mjere predostrožnosti; na primjer prirodna katastrofa.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja. 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima (SL L 158, 23.6.1990., str. 59.–64.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi”) (SL L 149, 11.6.2005., str. 22.–39.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2005/29/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (SL L 326, 11.12.2015., str. 1.–33.)

Posljednje ažuriranje 27.03.2017