Zaštita podzemnih voda od onečišćenja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2006/118/EZ o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (Direktiva o podzemnim vodama)

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva uključuje:

Kemijsko stanje podzemnih voda

Smatra se da su podzemne vode dobrog kemijskog stanja kad:

Prisutnost onečišćujućih tvari u podzemnim vodama

Sprječavanje i ograničavanje ispusta onečišćujućih tvari

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 16. siječnja 2007. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 16. siječnja 2009.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (SL L 372, 27.12.2006., str. 19.-31.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2006/118/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENT

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.-73.)

Vidi pročišćeni tekst

Posljednje ažuriranje 01.03.2017