Ograničenja nacionalnih granica emisije za određene onečišćujuće tvari

EU je posvećen osiguravanju zaštićenosti javnosti od zdravstvenih rizika od onečišćenja zraka i tomu da se razinama onečišćenosti koje postoje ne nanosi šteta okolišu.

DOKUMENT

Direktiva 2001/81/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari.

SAŽETAK

EU je posvećen osiguravanju zaštićenosti javnosti od zdravstvenih rizika od onečišćenja zraka i tomu da se razinama onečišćenosti koje postoje ne nanosi šteta okolišu.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se postavljaju granice na ukupne nacionalne emisije četiriju onečišćujućih tvari - sumpor dioksida, dušikovog oksida, hlapivih organskih spojeva i amonijaka. Oni mogu dovesti do zakiseljavanja (primjerice kemijski sastav mora se zakiseli), onečišćenja vode i tla (eutrofikacije) i prizemnog ozona (ozon koji je rezultat reakcije ovih četiriju onečišćujućih tvari uz toplinu i sunčevu svjetlost). Djelovanje EU-a je i dalje neophodno zbog uporne prekogranične prirode tih onečišćujućih tvari. Ove granice su privremeni stupovi ka ambicioznijim dugoročnijim ciljevima.

KLJUČNE TOČKE

Kako onečišćenost zraka predstavlja međunarodni problem koji prelazi nacionalne granice, EU je u lipnju 2003. pristupio Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine.

Komisija je 2013. primijetila da se kvaliteta zraka u Europi značajno popravila, ali da još uvijek ne ispunjava postavljene ciljeve. Procjena, predviđena u njezinoj komunikaciji Program Čisti zrak za Europu, bila je propraćena predloženim zakonodavstvom.

Ono je osmišljeno tako da bude zamjena za izvorno zakonodavstvo (Direktiva 2001/81/EZ), u cilju povećanja nacionalnih gornjih granica emisija do 2020. i uvođenja novih za 2025.

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu Europske komisije o nacionalnim gornjim granicama emisije.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2001/81/EZ

27.11.2001.

27.11.2002.

SL L 309, 27.11.2001., str. 22. - 30.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Ugovor o pristupanju

1.5.2004.

-

SL L 236, 23.9.2003., str. 703. - 707.

Direktiva 2006/105/EZ

1.1.2007.

1.1.2007.

Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 15 Svezak 006 Str. 194 - 234

Uredba (EZ) br. 219/2009

20.4.2009.

-

SL L 87, 31.3.2009., str. 109. - 154.

Direktiva 2013/17/EU

1.7.2013.

1.7.2013.

SL L 158, 10.6.2013., str. 193. - 229.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2003/507/EZ od 13. lipnja 2003. o pristupanju Europske zajednice Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 179, 17.7.2003., str. 1. - 2.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Program Čisti zrak za Europu (COM(2013) 918 završna verzija od 18. prosinca 2013.).

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ (COM(2013) 920 završna verzija od 18. prosinca 2013.).

Posljednje ažuriranje 21.05.2015