Javni pristup informacijama o okolišu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2003/4/EZ o javnom pristupu informacijama o okolišu

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Pristup na zahtjev

Aktivno pružanje informacija

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 14. veljače 2003. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 14. veljače 2005..

POZADINA

* KLJUČNI POJMOVI

Informacije o okolišu: bilo koja informacija u pisanom, vidnom, slušnom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku o pitanjima utvrđenima u članku 2. stavku 1. Direktive 2003/4/EZ.

Tijelo javne vlasti: posebice vlada ili drugo nacionalno, regionalno ili lokalno tijelo javne uprave, uključujući javna savjetodavna tijela i pojedince obuhvaćene ovim zakonodavstvom. Vlade EU-a mogu odrediti da ova definicija ne obuhvaća tijela kada djeluju u pravosudnom ili zakonodavnom svojstvu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.–32.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.–48.)

Odluka Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (SL L 124, 17.5.2005., str. 1.–3.)

Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL L 264, 25.9.2006., str. 13.–19.)

Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.–14.)

Posljednje ažuriranje 26.01.2017