Voda za piće – ključni standardi kvalitete

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 98/83/EZ – kvaliteta vode namijenjena za ljudsku potrošnju

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 25. prosinca 1998. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u nacionalno pravo do 25. prosinca 2000.

VEZANI RAZVOJ

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Voda za ljudsku potrošnju: voda u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe domaćinstva. Može se njome opskrbljivati iz slavine, cisterne, u boci ili posudi.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenog 1998 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.–54.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 98/83/EZ uključene su u izvorni dokument. Ova pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 20.02.2017