Uloga zooloških vrtova u očuvanju bioraznolikosti

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 1999/22/EZ o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Opseg

Uvjeti

Direktivom se od zemalja EU-a zahtijeva poduzimanje mjera u pogledu dodjele dozvola i provođenja redovitih nadzora i zoološkim vrtovima radi provjere ispunjavanja uvjeta potrebnih za dodjelu dozvole.

Kako bi dobili dozvolu za rad zoološki vrtovi moraju:

Izdavanje dozvole i nadzor

Dobre prakse

Europska komisija 2015. godine objavila je dokument o dobrim praksama direktive EU-a o zoološkim vrtovima. Namijenjen je za pomoć zemljama EU-a u poboljšanju usklađenosti sa zahtjevima direktive putem razmjene iskustva i dobre prakse.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 9. travnja 1999. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 9. travnja 2002.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 1999/22/EZ od 29. ožujka 1999. o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima (SL L 94, 9.4.1999., str. 24.–26.)

Posljednje ažuriranje 06.06.2016