Borba protiv onečišćenja vode uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora

Čista je voda od vitalnog značaja za zdravlje ljudi i prirodne ekosustave i stoga je osiguranje kvalitete vode jedna od najvažnijih značajki politike zaštite okoliša Europske unije (EU). Direktiva o nitratima iz 1991. jedan je od prvih zakonskih propisa EU-a u borbi protiv onečišćenja.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ima za cilj smanjiti onečišćenje voda uzrokovano nitratima koji se koriste u poljoprivredne svrhe, a kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje. Usko je povezana s drugim politikama EU-a koje se bave kvalitetom zraka i vode, klimatskim promjenama i poljoprivredom.

KLJUČNE TOČKE

Zemlje EU-a moraju:

Europska komisija sastavlja izvješće svake četiri godine na temelju primljenih nacionalnih podataka.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 19. prosinca 1991.

POZADINA

Dušik je vitalni sastojak koji pomaže rastu biljaka i usjeva. No, visoke koncentracije štetne su za ljude i prirodu i korištenje nitrata u organskim i kemijskim gnojivima u poljoprivredne svrhe može biti veliki izvor onečišćenja voda. Poljoprivreda je odgovorna za više od 50 % ukupnog ispuštanja dušika u površinske vode.

Dodatne informacije:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 91/676/EEZ

19.12.1991.

19.12.1993.

SL L 375, 31.12.1991., str. 1. - 8.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1882/2003

20.11.2003.

-

SL L 284, 31.10.2003., str. 1. - 53.

Uredba (EZ) br. 1137/2008

11.12.2008.

-

SL L 311, 21.11.2008., str. 1. - 54.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 91/676/EEZ uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive Vijeća 91/676/EEZ o zaštiti voda od onečišćenja nitratima iz poljoprivrednih izvora na osnovi izvješća država članica u razdoblju od 2008. do 2011. (COM(2013) 683 završna verzija od 4.10.2013.)

Posljednje ažuriranje 08.09.2015