Poticanje korištenja biomase kao alternativnog izvora energije

Biomasa može pomoći u borbi protiv klimatskih promjena smanjivanjem emisija stakleničkih plinova. Njezino korištenje za grijanje, generiranje struje i prijevoz goriva može unijeti raznolikost u opskrbi Europske unije (EU) energijom i stvoriti radna mjesta te potaknuti rast. Kako bi doprinos biomase bio učinkovit, ona mora biti proizvedena na održiv način.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije - Akcijski plan za biomasu (COM(2005) 628 završna verzija od 7. prosinca 2005.).

SAŽETAK

Biomasa može pomoći u borbi protiv klimatskih promjena smanjivanjem emisija stakleničkih plinova. Njezino korištenje za grijanje, generiranje struje i prijevoz goriva može unijeti raznolikost u opskrbi Europske unije (EU) energijom i stvoriti radna mjesta te potaknuti rast. Kako bi doprinos biomase bio učinkovit, ona mora biti proizvedena na održiv način.

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Navodi načine povećanja razvoja energije biomase stvaranjem poticaja za njezinu uporabu i uklanjanjem prepreka u njezinoj proizvodnji. Utvrđuje mjere za promicanje biomase u grijanju, električnoj energiji i prijevozu. Bavi se pitanjima opskrbe, financiranja i istraživanja. Akcijski plan bio je prvi korak kojim se naglasila važnost ove industrije.

KLJUČNE TOČKE

Ovom su komunikacijom nastale nove inicijative koje promiču biogoriva.

Kriteriji održivosti postoje kako bi osigurali da uporaba biogoriva jamči stvarnu uštedu ugljika i štiti bioraznolikost. Propisuju da biogoriva:

Dobrovoljni programi potvrđuju pridržavaju li se proizvođači kriterija održivosti. Ako se pridržavaju, prihvatljivi su za financijsku potporu ili se njihovi proizvodi računaju u sklopu nacionalnih ciljeva za obnovljivost.

Procedure za dozvole: praktične preporuke pružaju pomoć i savjete osobama koje razvijaju projekte, nevladinim udrugama i javnim tijelima prilikom obrade zahtjeva za izgradnju postrojenja za biomasu.

Svrha Europskog zračnog puta za napredna biogoriva jest promicati biogoriva kao obnovljivu alternativu gorivima za zrakoplove.

POZADINA

Biomasa nastaje iz organskih materijala poput drveća, biljaka i poljoprivrednog i gradskog otpada. Njezina proizvodnja obuhvaća lanac aktivnosti, od uzgoja stočne hrane do konačne pretvorbe energije. U 2012. godini biomasa i otpad su činili otprilike dvije trećine potrošnje obnovljive energije u EU-u.

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europske komisije o biomasi.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140 od 5.6.2009., str. 16. - 62.).

Zelena knjiga - Europska strategija za održivu, kompetitivnu i sigurnu energiju (COM(2006) 105 završna verzija od 8. ožujka 2006.).

Posljednje ažuriranje 12.08.2015