Smjernice o načelu utjecaja na trgovinu

 

SAŽETAK OPISA:

Smjernice o načelu utjecaja na trgovinu sadržane u člancima 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

ČEMU SLUŽE OVE SMJERNICE?

KLJUČNE TOČKE

OD KADA SE PRIMJENJUJU SMJERNICE?

Primjenjuju se od 27. travnja 2004.

POZADINA

Vidjeti i:

KLJUČNI POJMOVI

Karteli: grupa sličnih, ali neovisnih tvrtki koje se udružuju radi utvrđivanja cijena, ograničavanja proizvodnje ili dijeljenja tržišta ili kupaca između sebe.
Vertikalni sporazumi: sporazumi između poduzeća koja posluju na različitim razinama lanca opskrbe, na primjer, kada jedan poduzetnik drugog poduzetnika opskrbljuje proizvodnim materijalima.
Horizontalni sporazumi: sporazumi između konkurentskih poduzeća.
Poslovni nastan: sloboda poduzeća (bilo samozaposleni pojedinci i profesionalci ili pravne osobe, poput tvrtki) koji legalno posluju u jednoj zemlji EU-a da obavljaju gospodarske aktivnosti na stabilan i kontinuiran način u drugoj zemlji EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Obavijest Komisije - Smjernice o načelu utjecaja na trgovinu sadržane u člancima 81. i 82. Ugovora (SL C 101, 27.4.2004., str. 81.–96.)

POVEZANI DOKUMENTI

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije — Dio treći — Politike i unutarnje djelovanje Unije — Glava VII. — Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanje i usklađivanju zakonodavstava — Poglavlje 1. — Pravila o tržišnom natjecanju — Odjeljak 1. — Pravila koja se primjenjuju na poduzeća — Članak 101. (bivši članak 81. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 88.–89.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnja djelovanja Unije – Glava VII. – Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanju i usklađivanju zakonodavstava – Poglavlje 1. – Pravila o tržišnom natjecanju – Odjeljak 1. – Pravila koja se primjenjuju na poduzetnike – Članak 102. (bivši članak 82. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 89.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, 4.1.2003., str. 1.–25.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1/2003 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 29.05.2020