Europsko gospodarsko interesno udruženje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EEZ) br. 2137/85 – Europsko gospodarsko interesno udruženje

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

EGIU se mora osnovati u skladu s pravilima opisanima u nastavku.

Svrha

Svrha udruženja jest olakšati ili razviti gospodarske aktivnosti njegovih članova objedinjavanjem resursa, aktivnosti ili vještina. Namjena navedenoga jest ostvariti bolje rezultate nego kada članovi djeluju samostalno.

Osnivanje

Zaposlenici

EGIU ne može zapošljavati više od 500 osoba.

Objava osnivanja i raspuštanja

Kada se grupacija osnuje ili raspusti, obavijest o tome mora biti objavljena u Službenom listu EU-a.

Sjedište

Sjedište grupacije mora se nalaziti unutar EU-a. Može se prenositi iz jedne zemlje EU-a u drugu, ovisno o određenim uvjetima.

Pravo glasa i organi

Svaki član EGIU-a ima jedan glas iako se Ugovorom o osnivanju udruženja određenim članovima može dodijeliti više od jednoga glasa, pod uvjetom da nijedan od njih nema većinu glasova. U uredbi se nalazi popis odluka za koje je potrebna jednoglasnost.

EGIU mora imati najmanje dva organa:

Upravitelji zastupaju EGIU i obvezuju ga u poslovanju s trećim osobama, čak i kada njegove radnje nisu u okviru ciljeva određenog udruženja.

Dobit

Svrha grupacije nije stjecanje vlastite dobiti. Dobit EGIU-a smatra se dobiti članova i raspoređuje se među njima u razmjerima predviđenima u ugovoru o osnivanju udruženja odnosno, u nedostatku takve odredbe, u jednakim dijelovima. Dobit ili gubitak EGIU-a podliježu oporezivanju isključivo na razini njegovih članova.

Neograničena i solidarna odgovornost

Nasuprot ugovornoj slobodi, koja je temelj za EGIU, i činjenici da članovi ne moraju uložiti minimalni iznos kapitala, svaki član EGIU-a odgovoran je neograničeno i solidarno za svoje dugove.

POZADINA

Ovom uredbom zadovoljava se potreba za skladnim razvojem gospodarskih aktivnosti u cijelom EU-u te za uspostavljanjem jedinstvenog tržišta koje nudi uvjete jednake onima koje nude nacionalna tržišta.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU) (SL L 199, 31.7.1985., str. 1.–9.)

Posljednje ažuriranje 20.06.2016